Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teftiş Kurulu Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Teftiş Kurulu Başkanlığı
3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

2 Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum.
Müfettiş ;Zülküf TEMİN. Bakanlığımız ve Teftiş Kurulumuz adına sizleri, saygıyla selamlıyorum. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

3 SUNUMUZUN BÖLÜMLERİNİ
Mesleki eğitimde yeni yaklaşım Modüler sistem Dünyada meslek standartları Sekiz seviyeli referans seviyesi Atölye Zümreleri Temrin, modül ve imtihan işi Ölçme değerlendirme Konuları oluşturmaktadır. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu iaşkanlığı

4 GENEL AMAÇ Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemini sosyo-ekonomik gereksinimleri yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda bütünlüklü olarak güçlendirmek ÖZEL AMAÇ Mesleki eğitimin ulusal gereksinimlerle ilişkisinin ve niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak Mesleki eğitimle ilgili kamu yönetiminin, toplumsal ortakların ve işletmelerin kurumsal kapasitelerini ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirmek Mesleki eğitim sisteminin yerinden yönetime geçme sürecini hızlandırm 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

5 Beklenen Çıktılar Meslek standartları Ulusal ve uluslar arası yeterlilik sistemi Modüler programlar Yenilikçi kurumlar Kalite belgeleme sistemi Yerelleşmiş yönetim Geliştirme programları 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

6 Yeni yaklaşımla Öğrenmeyi öğreten, Öğrenciyi aktif kılan,
Kalıcı öğrenmeyi sağlayan, Etkili öğrenmeyi sağlayan, Bireysel ilerlemeyi sağlayan, MODÜLER ÖĞRETİM YÖNTEMİ BENİMSENEREK MODÜLLER HAZIRLANMIŞTIR. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

7 Modül; bireysel öğretime dayalı, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

8

9 ISCED 97’DE PROGRAM HAZIRLANAN EĞİTİM ALANLARI
Kod: 215 El Sanat Becerileri Kod: 346 Sekreterlik ve Büro İşleri Kod: 521 Mekanik ve Metal İşleri Kod: Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon Kod: 525 Motorlu Taşıtlar, Gemiler ve Uçaklar Kod: 541 Gıda İşleme Kod: 542 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri (Üretim ve İşleme) Kod: 543 Materyaller (Ahşap, Kağıt, Plastik,Cam) Kod: 582 Yapı ve İnşaat Mühendisliği Kod: 811 Otel Restoran ve Catring Kod: 812 Seyahat Turizm ve Eğlence 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

10 Öğrenciler, Sınıf Geçme Yönetmeliği’ne göre;
Modüllerin sonunda kazandığı yeterlik ölçülmelidir. Dersin sonunda modüller ile kazandıkları tüm yeterlikler ölçülmelidir. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilmelidir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

11 AVRUPA VE ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (AYÇ-UYÇ)
Ulusal ve sektörsel seviyelerde yeterlilikleri bir çerçeveye oturtarak ilişkilendirmek. Bu çerçeveler yardımıyla tüm Avrupa ülkeleri seviyesinde yeterlilikler konusunda şeffaflık sağlamak. Uluslararası hareketliliği sağlamak. Diğer bir yönden AYÇ-UYÇ, ulusal ve sektörel seviyelerde yenilikleri desteklemekte ve böylece mesleklerde değişime gelişime hız vermek

12 YETKİNLİK Fransa, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik
Devletlerinde yayınlanan literatür incelemesine dayanarak yetkinlik için aşağıdaki tanım sunulmuştur. Teori ve kavramların kullanımının yanı sıra deneyim yoluyla kazanılan resmî olmayan bilgiyi (beceriler veya yapabilme bilgisi) Belirli bir iş ve öğrenme veya sosyal faaliyet alanında çalışırken, belirli bir ortamda kendisini nasıl idare edeceğini içeren faaliyetlerdir.

13 YETERLİLİK Yeterlilik, iş piyasasında ve ileri seviyeli eğitim ve öğretimde değerin resmî olarak tanınmasını sağlar. Yeterlilik, bir mesleğin uygulanması için yasal yetkilendirme şeklinde olabilir.

14 YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Ulusal, bölgesel veya sektörel seviyede çalışan yeterlilik çerçeveleri çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Ortak bir yaklaşım gerektirir. OECD çalışması, aşağıdaki tanımı yapar: YETERLİLİK ÇERÇEVESİ: Kazanılan öğrenme seviyeleri için birtakım ölçütlere göre yeterliliklerin geliştirilmesi ve bunların sınıflandırılmasına yönelik bir araçtır.

15 8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar
7 6 5 4 3 2 1 Seviye 8 Referans Seviye ve İş Piyasasındaki Unvanlar SEKTÖR VE ODALAR

16 HAZIRLANAN PROGRAMLAR İLE
Yatay ve dikey geçişlere elverişli yapı planlanmıştır Alan ve dal eğitimi esas alınmıştır Öğrenci; eğitim süresinin sonunda, alanda diploma, seçmiş olduğu dalda 4. Seviye sertifika alacaktır Sistemden ayrılan öğrenci, yeterliliklerine karşılık gelen 2, 3 ve 4. Seviye sertifika alabilecektir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

17 AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİNİN ORTAK HEDEFLERİ
(İLKELERİ) Yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin onaylanması, Kalite güvencesi, Kariyer rehberliği ve danışmanlık Anahtar yetkinlikleri kapsamaktadır

18 EUROPASS Ocak 2005’te başlatılan Europass çerçevesi, yeterliliklerin şeffaflığını Destekleyen tüm Avrupa belgelerini bir araya toplar. Bu portföy yaklaşımı, vatandaşların kendi öğrenme çıktılarını basit, net ve esnek bir şekilde eğitim kurumlarına, işverenlere ve diğerlerine sunmalarını mümkün kılar. EURPPASS (5) Belgeden oluşur: (Europass özgeçmişi (CV) ve Europass Dil Pasaportu) kendileri doldurur. DİĞER ÜÇ BELGE Europass Sertifika Eki, Europass Diploma Eki ve Europass Dolaşımı) Yetkili kuruluşlar tarafından doldurularak verilr. Bu belgeler, kademeli olarak 20’den fazla dilde hazırlanacaktır. Teftiş Kurulu Başkanlığı

19 Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 15 — Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır. Kurulda; a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır. d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir Birinci ve ikinci dönem başında olmak üzere bir öğretim yılında üç kez Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısının yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapılabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce gerçekleştirilir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

20 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE ALAN ÖĞRETMENLERİ 3 ADET ZÜMRE YAPMALIDIR
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE ALAN ÖĞRETMENLERİ 3 ADET ZÜMRE YAPMALIDIR ALAN ZÜMRESİ Alan ve dallarda ders ve modüllerin oluşumu, Bu derslerin haftalık ders saatine uyarlanışı, Müfredat programı ve atölye imkanları dikkate alınarak öğrenci grupları ve bu gruplardan sorumlu öğretmenlerin belirlenmesi, Her modülün sonunda yeterliliklere yönelik temrinlikler belirlenmeli, Bu temrinliklerin iş ve işlem basamağı ve bu paralelde ölçme değerlendirme kriterleri Bu temrinlerden 3 tane imtihan işinin belirlenmesi, (temrinlerden farklı olarak yazılı uygulamalı sözlü veya bunlardan sadece birine zümrece karar verilerek ölçme kriterleri belirlenebilir.) Alanın imkanlarını, grup ve bu gruplardaki öğrenci sayılarını dikkate alarak atölyeyi azami düzeyde kullanmak için Atölyeyi Kullanım Planı 2-DERS ZÜMRESİ Sınıflarda her ders için ayrı ayrı (Resim dersleri vb. grup olabilir.) (Dal zümresi sınıf bazında her derse ayrı ayrı yer vererek tek zümre) (sınıf geçme Yön.) ZÜMRELER ve ÜNİTE PLANLARI Bütün alan öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

21 İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamaları için; ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI; (2008/69 SAYILI GENELGE) 1-alan öğretmenleri, 2-koordinatör öğretmenler ve 3-sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecektir Bu toplantıda; 1-İlgili mevzuat ve genelgeler, çerçeve öğretim programı içerisinde yer alan genel açıklamalar, haftalık ders çizelgeleri, programın uygulamasına, (Alan/dal derslerine, işletmede beceri eğitimi dersine, seçmeli derslere) ilişkin açıklamalar, ders tanımlan ve amaçlan, ders tabloları (ortak dersleri, alan ortak dersleri, dal dersleri ve seçmeli dersler tabloları), ders bilgi formları, modül bilgi sayfaları, yeterlik tabloları ve işlem analizleri incelenecektir. 2- Alan/Dallarda okutulacak ders ve modüller belirlenecektir. Ders ve modüllerin seçiminde; okulun koşullan, çevredeki sektörel gelişmeler ve sektör ile iletişim içinde olan koordinatör öğretmenlerin tespitleri göz önünde bulundurulacaktır 'nci sınıf meslek ders saatleri toplamının (29/30) 24 saati İşletmelerde Beceri Eğitimi dersine aittir 'inci sınıf ders ve modüllerinin seçimi yapılırken aynı zamanda 12'nci sınıfa ait derslerin planlamasının da yapılması, uygulama sonunda 11'inci sınıfta verilemeyen modüllerin ön koşul ilkeleri de göz önüne alınarak 12'nci sınıf İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi içerisinde verilmesi gerekmektedir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

22 Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 18 -Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;              a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.           b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.              c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.              d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.              e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.              f) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

23 Dönem puanı ve notu (SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Madde 27 c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı; 1) Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının, 2) Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının, 3) Sözlü puanı/puanlarının, 4) Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının, 5) Ödeve verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. Elde edilen puan nota çevrilerek dönem notu belirlenir. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

24 Teftiş Kurulu Başkanlığı
Öğrencinin; Adı : Soyadı : No : Dersin adı : Modülün adı : Faaliyet/Faaliyetler: Temrin no : Soru 4: Diskli tip ön fren sistemine sahip araçta fren balatalarını değiştiriniz.? (Süre 30 dakika ) Tak.Edil.Puan Öğrencinin Aldığı Puan Sıra No DEĞERLENDİRİLECEK İŞLEMLER 1 Aracı uygun konuma almak 5 2 Aracı güvenli bir şekilde sehpalamak 3 Ön tekerlekleri sökmek 4 Kaliper bağlantılarını ve kaliperi sökmek 10 Fren balatalarını sökmek 6 Kaliperi temizlemek 7 Fren diskini zımparalamak ve temizlemek 8 Fren balatalarını takmak 9 Kaliperi yerine takmak ve bağlantılarını yapmak Tekerlekleri takmak ve işlermi tamamlamak 11 Uygun takım kullanmak 12 Düzenli ve güvenli çalışmak 13 Temizlik 14 İşi zamanında bitirmek Toplam puan 100 75 Öğrencinin aldığı Puan Rakam ile Yazı ile Yetmişbeş 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

25 MAKİNANIN TAŞINIR MAL SİCİL NUMARASI:
……………... TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI YILLIK MAKİNA BAKIM KARTI ATÖLYE ADI: Şasi atölyesi MAKİNA/TEZGAH ADI: KOMPRESÖR MAKİNANIN TAŞINIR MAL SİCİL NUMARASI: MARKASI: DÜZENLEME TARİHİ 02 /01/ 2009. KOMSAN ZORUNLU PERİYODİK BAKIMIN MAHİYETİ BAKIM SÜRESİ (AY) AYLAR ARIZA ONARIMI 1 3 6 12 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TARİH AÇIKLAMA Hava filitresini temizleyiniz. X Deponun ve ara deponun suyunu boşaltınız. Supapları ve supap mekanizmasını kontrol ediniz. Yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağı değiştiriniz.(Sae 30 numara yağ kullanınız.) Soğutucunun ve silindirlerin üzerindeki tozu temizleyiniz. 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı

26 Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teşekkürler… DENETİM GRUBU ADINA SAYGILARIMLA 3 Nisan 2017 Teftiş Kurulu Başkanlığı


"Teftiş Kurulu Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları