Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat ANDAÇ İş Müfettişi İSİG RİSK DEĞERLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat ANDAÇ İş Müfettişi İSİG RİSK DEĞERLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 Murat ANDAÇ İş Müfettişi İSİG RİSK DEĞERLENDİRME

2 TEHLİKE NEDEN GÜNDEMİMİZDE ? RİSK RİSK HESABI TEHLİKE ANALİZİ RİSK DEĞERLENDİRME İSG RİSK YÖNETİMİ KABUL EDİLEBİLİR RİSK RİSK VE GÜVENLİK KAVRAMI RİSK ANALİZİ KABUL EDİLEMEZ RİSK

3 İSİG RİSK YÖNETİMİ RİSK İLETİŞİMİ RİSK ALGILAMA RİSK DEĞERLENDİRME

4 Risk İletişiminin Üç İlkesi Algılama= Gerçek Amaç= Güven İletişim= Beceri-maharet Algılama= Gerçek Amaç= Güven İletişim= Beceri-maharet •Kaynağın içtenliği-samimiyeti (SİZ) •Mesajın içeriği ( NE söylediniz) •Mesajın söyleniş tarzı (NASIL söylediniz) •Planlama (NEREDE söylediniz)

5 Risk İletişiminde Yedi Temel Kural (Covello ve Allen 1988)  Halkı taraf olarak kabul edin ve dahil olmasını sağlayın (Özellikle ilgili tarafları)  Dikkatli bir şekilde plan yapın ve çalışmalarınızı değerlendirin  Kamuoyunun özel kaygılarına kulak verin  Dürüst samimi ve açık olun  İnanılır ve güvenilir kaynaklarla çalışın  Medyanın ihtiyaçlarına karşılık verin  Açık ve anlaşılabilir şekilde konuşun

6 risk algılama Zaman Risk algılama RİSK-1

7 Ciddi kaza risk algılama Zaman Risk algılama RİSK-2

8 risk algılama Ciddi kaza Risk algılama Zaman RİSK-3 ?

9 RİSK ALGILAMA MÜHENDİS VE UZMANLAR HALK 1)Bir kömür madeninde birkaç saat çalışmak 2)Bir ay boyunca her gün tereyağlı ekmek yemek 3)Nükleer enerji santraline komşu bir evde 5 yıl yaşamak Eşit Risk= Milyonda bir ölüm riski 3 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 2

10 Nicelenmiş riski ifade etmek için kullanılan yöntemlerden biri de Ortalama Ömür Kaybıdır OÖK:Göz önüne alınan bir risk yüzünden bir kişinin ömrünün ne kadar kısaldığı Nicelenmiş riski ifade etmek için kullanılan yöntemlerden biri de Ortalama Ömür Kaybıdır OÖK:Göz önüne alınan bir risk yüzünden bir kişinin ömrünün ne kadar kısaldığı

11 (ÇEŞİTLİ RİSKLERE BAĞLI ORTALAMA ÖMÜR KAYBI) RİSK OÖK- GÜN 1Kadın değil erkek olmak2800 2Kalp hastalığı2100 3Bekar olmak2000 4(ABD)’de beyaz değil siyah olmak2000 5Sigara (günde 1 paket)1600 6Kömür madeninde çalışmak1100 7Kanser 980 815 kilo fazla ağırlık 900 9Yoksul olmak 700 10Tüm kazalar 435 11Madencilik yada inşaat işçiliği (sadece kazalar) 320 12Motorlu taşıt kazaları 200 13İş kazaları (ortalama) 74 14Küçük arabalar (normal ölçüye göre) 50 15Hız limitinin saatte 15 Km arttırılması 40 16Yüksek radyasyonlu yerlerde çalışmak (18-65 yaş arası) 12 17Ateşli silahlar 11 18Diyet içecekleri (ömür boyu günde bir tane) 2 19Tüm elektriği nükleer enerjiden elde etmek 1,5 20Uçak düşmesi 1 21Ömür boyu bir nükleer santralin yakınında yaşamak 0,03 KAYNAK: Prof.Bernard COHEN

12 DENEYSEL PSİKOLOJİ 1.Korkutuculuk düzeyi 2.Anlaşılabilirlik düzeyi 3.Etkilenecek kişi sayısı RİSK RİSK ALGILAMA RİSK UZAYI •Tehlikenin ne ölçüde anlaşılabildiği •Tehlikenin ne denli eşit dağıldığı •Bireyin tehlikeyi ne derece önleyebileceği •Risk gönüllü olarak üstlenilip üstlenilmediği

13 GÖZLEMLENEMEZ TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINMIYOR RİSKİN ETKİSİ GEÇ, YENİ BİR RİSK, BİLİMİN TANIMADIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEMEZ KORKUTUCU, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATICI, SONUÇLARI ÖLDÜRÜCÜ, YASALARA UYGUN DEĞİL,GELECEK KUŞAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ, KOLAYCA AZALTILAMAZ, RİSK ARTIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET YOK GÖZLEMLENEBİLİR TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINIYOR, RİSKİN ETKİSİ ANİ, RİSK ESKİ, BİLİMİN TANIDIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEBİLİR KORKUTUCU DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATAN SONUÇLARI YOK, ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL, YASALARA UYGUN, GELECEK KUŞAKLAR İÇİN RİSK AZ, RİSK KOLAYCA AZALTILABİLİR,RİSK AZALIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET

14 GÖZLEMLENEMEZ TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINMIYOR RİSKİN ETKİSİ GEÇ, YENİ BİR RİSK, BİLİMİN TANIMADIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEMEZ KORKUTUCU, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATICI, SONUÇLARI ÖLDÜRÜCÜ, YASALARA UYGUN DEĞİL,GELECEK KUŞAKLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ, KOLAYCA AZALTILAMAZ, RİSK ARTIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET YOK GÖZLEMLENEBİLİR TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR TARAFINDAN TANINIYOR, RİSKİN ETKİSİ ANİ, RİSK ESKİ, BİLİMİN TANIDIĞI RİSKLER KONTROL EDİLEBİLİR KORKUTUCU DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA FELAKET YARATAN SONUÇLARI YOK, ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL, YASALARA UYGUN, GELECEK KUŞAKLAR İÇİN RİSK AZ, RİSK KOLAYCA AZALTILABİLİR,RİSK AZALIYOR, GÖNÜLLÜ HİZMET •DNA TEKNOLOJİSİ •ELEKTRİK ALANLAR •AZAOTLU GÜBRELER •RADYOAKTİF ATIKLAR •NÜKLEER REAKTÖR KAZALARI •PESTİSİDLER •URANYUM MADENCİLİĞİ •ASBESTLE YALITMA •CIVA •KÖMÜR YAKMANIN ÇEVREYİ KİRLETMESİ •UYDU ÇARPIŞMALARI •NÜKLEER SİLAHLARDAN RADYOAKTİF SERPİNTİ •KARBON MONOKSİT (OTOMOBİLLER) •SIVI DOĞAL GAZIN DEPOLANMASI VE NAKLİ •SİNİR GAZI KAZALARI •BÜYÜK BARAJLAR •GÖKDELEN YANGINLARI •SUALTI İNŞAATLARI •PARAŞÜT SPORU •HAVACILIK •YÜKSEK YAPILAR •TREN KAZALARI •TİCARİ HAVACILIK •DİNAMİT •TABANCA •OTOMOBİL KAZALARI •OTOMOBİL YARIŞLARI •KÖMÜR MADENİ KAZALARI •NÜKLEER SİLAHLAR(SAVAŞ) •KAYKAYLAR •MOTORLU ÇİMBİÇERLER •MOTORLU KIZAKLAR •SİGARA ALIŞKANLIĞI •TRAMPENLER •TRAKTÖRLER •YÜZME HAVUZLARI •ASANSÖRLER •KAYAK YAPMAK •SANDAL GEZİNTİLERİ •BİSİKLETLER •MOTOSİKLETLER •ALKOLE BAĞLI KAZALAR •HAVAİ FİŞEKLER •AŞILAR •ASPİRİN •KURŞUN BOYALAR •KURŞUN(OTOMOBİLLER) •ANTİBİYOTİKLER •SU FLORLAMA •SU KLORLAMA •SAKARİN •NİTRİTLER •POLİVİNİLKLORÜR •TEŞHİS RONTGENLERİ •AŞILAR •KAFEİN •DOĞUM KONTROL HAPLARI KAYNAK:SLOVIC-1987

15 TEHLİKE RİSK İŞ KANUNU (1475)15- İŞ KANUNU (4857)192 SSK18- İSİGT89- PARPAT72- -------------------------------------------------------------------------------- İSİG YÖNETMELİĞİ2326 MEVZUATIMIZDA TEHLİKE VE RİSK KAVRAMI YARGITAYRisk Nazariyesi -Tehlike Nazariyesi

16 AB MEVZUATINDA TEHLİKE VE RİSK KAVRAMI İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini iyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve 89/391/AET sayılı Konsey Direktifi; İşverenlerin Genel Yükümlülükleri Madde 6-2(a,b,c), 6-3(a) ve 9’da : İşverenlere riskleri önleme ve risk değerlendirme zorunluluğu getirtilmiş Avrupa Birliğinin 2002-2006 Stratejisi; •İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak, •Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek, •Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak

17

18 EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTENİN RAPORU •Genelde risk değerlendirme ve yazılı hale getirme-dokümantasyonun kurumsal hale getirilemediği •Risk değerlendirme kavramının ülke ve topluluk geneline yaygınlaştırılamadığı EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTENİN RAPORU •Genelde risk değerlendirme ve yazılı hale getirme-dokümantasyonun kurumsal hale getirilemediği •Risk değerlendirme kavramının ülke ve topluluk geneline yaygınlaştırılamadığı DANİMARKA: İşyerlerinin % 50 si risk değerlendirmesi yaptı İşçi sayısı: 5-19 %27 20-49 %61 50-199 %67 200- %95 ALMANYA:Bütün işyerlerinin %75 sistematik ve ayrıntılı risk değerlendirme Adalet Divanı Kararı (C-5/00) 7.2.2002 10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde risk değerlendirmesinin yazılı olarak belgelendirilmesinde işverenlere yükümlülük getirmeyen yasal düzenlemesinden dolayı uyarılma kararı FRANSA (5.11.2001): Risk değerlendirmesi En az yılda bir defa yapılacak ve belgelendirilecek

19 HOLLANDA: İşyerlerinin % 58 i risk değerlendirmesi yaptı •2-9 işçi çal. işyerleri % 52 si •20 ve daha fazla işçi çal. işyerleri % 80 i •100 ve daha fazla işçi çal. işyerleri % 96 sı İNGİLTERE: 89/391 uyumlaştırıldıktan sonra işyerlerinin %50 si bir kez risk değ. yapmış •Bütün işyerlerinin % 80 i risk değerlendirmesi yapmış •İşyerlerinin % 22 sinde herhangi bir doküman yok •Büyük ölçekli işyerlerinin %3 ünde •50 ve daha fazla işçi çalıştıranların %24 ü Risk değerlendirmesinde doküman yükümlülüğünü yerine getirmemiş •İŞVERENLERİN •% 30 Gerekli değil •% 21 Zamanında yaptırmamış •% 9 Yükümlülüğünü bilmiyor •% 8 Hiç duymamış •% 7 Çok zaman ve para gerektirdiği

20 1KAZA ANALİZİ16KRİTİK YOL ANALİZİ 2EYLEM HATA ANALİZİ17KRAYOJENİK SİSTEMLERİN GÜVENLİK ANALİZİ 3BARİER ANALİZİ18HASAR MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ 4BENT PİN ANALİZİ (BPA)19DEAKTİVASYON GÜVENLİK ANALİZİ 5KABLO HATA MATRİSİ (CFMA)20SİSTEM GÜVENLİĞİNDE GRAFİKSEL FAYDA 6NEDEN - SONUÇ ANALİZİ21ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ANALİZİ VE TESTİ (EMC) 7DEĞİŞİM ANALİZİ22ENERJİ ANALİZİ 8ÇEKLİST ANALİZİ23TEHLİKENİN KEŞFİ VE ANALİZİ İÇİN ENERJİ TAKİBİ VE BARİER ANALİZİ (ETBA) 9KİMYASAL PROSES NİCEL RİSK ANALİZİ (CPQRA) 24ENERJİ TAKİBİ ÇEKLİSTELERİ 10ORTAK NEDEN ANALİZİ25ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ 11KRİTER KARŞILAŞTIRMA (CTC)26OLAY VE KAZA ETKEN MODELLEME 12KAPALI ALAN GÜVENLİĞİ27OLAY AĞACI ANALİZİ (ETA) 13OLASILIK ANALİZİ28PATLAYICI GÜVENLİK ANALİZİ 14KONTROL ORANLAMA KOD YÖNTEMİ (CRC) 29DIŞ OLAYLAR ANALİZİ 1515KRİTİKLİK ANALİZİ30SİSTEM GÜVENLİK ANALİZİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

21 31HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) 46ARABİRİM ANALİZİ 32HATA MODLARI, ETKİLERİ VE TEHLİKE ANALİZİ (FMECA) 47İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ (JSA) 33TEHLİKE AĞACI ANALİZİ4848LAZER GÜVENLİĞİ ANALİZİ 34HATA YALITIM METODOLOJİSİ49HATA VE RİSK AĞACI ANALİZİ YÖNETİMİ (MORT) 35HATA AĞACI ANALİZİ (FTA)5050MADDE UYUMLULUK ANALİZİ 36YANGIN TEHLİKELERİ ANALİZİ51ENKÖTÜ KAZA DURUMUNDA MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK 37AKIŞ ANALİZİ5252MODELLEME 38TEHLİKE ANALİZİ5353YALITILMIŞ İNSAN 39TEHLİKE VE ÇALIŞABİLİRLİK ANALİZİ (HAZOP) 5454AĞ MANTIK ANALİZİ 40TEHLİKE MODU ETKİLERİ ANALİZİ5NÜKLEER KRİTİKLİK ANALİZİ 41YAZILIM-DONANIM GÜVENLİK ANALİZİ5656NÜKLEER PATLAYICILAR PROSES TEHLİKE ANALİZİ 42SAĞLIK TEHLİKE DEĞERLENDİRME (HHA) 5757NÜKLEER GÜVENLİK ANALİZİ 43İNSAN HATA ANALİZİ5858NÜKLEER GÜVENLİK ÇAPRAZ-KONTROL ANALİZİ 44İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZİ59İŞLEM VE DESTEK TEHLİKE ANALİZİ 45İNSAN GÜVENİLİRLİĞİ ANALİZİ (HRA)6060OPERASYONEL HAZIRLIĞIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

22 62PETRİ AĞ ANALİZİ77SENARYO ANALİZİ 63ÖN TEHLİKE ANALİZİ (PHA)78SİSMİK ANALİZ 64ÖN TEHLİKE LİSTESİ79ARDIŞIK ZAMANLI OLAYLAR PLANI (STEP) 65MUHTEMEL HİBRİD ANALİTİK SİSTEM DEĞERLENDİRME 80TEK NOKTA HATA ANALİZİ 66MUHTEMEL RİSK DEĞERLENDİRME81GİZLİ AKIM ANALİZİ 67PROSEDÜR ANALİZİ82YAZILIM HATA MODU VE ETKİLERİ ANALİZİ (SFMEA) 68PROSES TEHLİKE ANALİZİ83YAZILIM HATA AĞACI ANALİZİ (SFTA) 69ÜRETİM SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ84YAZILIM TEHLİKE ANALİZİ 70PROTOTİP GELİŞTİRME85YAZILIM GİZLİ AKIM ANALİZİ (SSCA) 71RADYOLOJİK TEHLİKE GÜVENLİK ANALİZİ 86İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ 72GÖRECE SINIFLANDIRMA87YAPISAL GÜVENLİK ANALİZİ 73TEKRARLANMIŞ TEHLİKE ANALİZİ88ALT SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ 74RİSK TABANLI KARAR ANALİZİ89SİSTEM TEHLİKE ANALİZİ (SHA) 75KÖK NEDEN ANALİZİ90SİSTEMATİK TEFTİŞ 76GÜVENLİK TEFTİŞİ91SİSTEMATİK İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

23 92İŞ ANALİZİ107MOND İNDEKSİ (ICI) 93İNSAN HATASI TAHMİN TEKNİĞİ (THERP)108İTALYAN İNDEKSİ (ISPESL ) 94TEST GÜVENLİĞİ ANALİZİ109KİMYASAL MARUZİYET İNDEKSİ (CEI) 95BEKLENEN(DÜŞMAN) TEHLİKE ANALİZİ110SPIRS TEHLİKE İNDEKSİ-İSVEÇ ÇEVRE KAZA İNDEKSİ 96ACİL MÜDAHALE DEĞERLENDİRMESİNDE ZAMAN KAYBI ANALİZİ (T/LA) 111IAEA-HIZLI RİSK SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ 97BELİRSİZLİK ANALİZİ112İTALYAN İNDEKSİ (ISPESL) 98İŞ ANALİZİ SÜRESİNCE-İLERLE113KİMYASAL MARUZİYET İNDEKSİ (CEI) 99OLURSA NE OLUR ANALİZİ (WHAT-İF)114SPIRS TEHLİKE İNDEKSİ-İSVEÇ ÇEVRE KAZA İNDEKSİ 100OLURSA NE OLUR ÇEKLİST ANALİZİ115IAEA-HIZLI RİSK SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ 101RÜZGAR/TORNADO ANALİZİ116MARKOV MODELLEME 102SÜREÇ-SİSTEM KONTROL LİSTELERİ117117MONTE CARLO VE HİPERKÜP ÖRNEKLEME 103İŞLEMLERİ İNCELEME TEKNİĞİ118118BAYESİEN ANALİZ 104GÜVENLİK AĞIRLIKLI TEHLİKE İNDEKSİ (SweHI) 119KRİTİKLİK ANALİZİ 120ZÜRİH TEHLİKE ANALİZİ (ZHA) 105KAZA TEHLİKE İNDEKSİ (AHI) 106DOW YANGIN VE PATLAMA İNDEKSİ TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ

24 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Council Directive 96/82/EC (SEVESO II) ILO, (1990) Uygulama Kodu- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ILO-OSH 2001 İSİG Yönetim Sistemleri ISO 17776:2000(E) Petrol ve Doğalgaz endüstrilerinde Tehlikenin Tanınması ve Risk Değerlendirme ISO 9000 –9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemleri ISO 14000 Çevre Yönetimi TS 18001 (OHSAS-18001) TS 18002 (OHSAS 18002) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Uygulama Kılavuzu TS EN 1050 Makinalarda Güvenlik-Risk Değerlendirmesi TS EN 292-1-2 Makinalarda Güvenlik TS EN 1441 Tıbbı Cihazlar-Risk Analizi TS IEC 60300 Güvenebilirlik Yönetimi TS 13001(HACCP) TS IEC 62198 Proje Risk Yönetimi INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS IEEE Standard 1074 - IEEE standard 1058 AS/NZS 4360 (1999) Risk Management AS/NZS 4804:2001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Queensland Rail Standard STD/0007/WHS: Güvenlik Risk Yönetimi," U.S. DoD standard 2167A 1910 Occupational Safety and Health Standards 1910 Occupational Safety and Health Standards (OSHA) 21 CFR 807.90 29 CFR 1910.119 29 CFR 1910.146 29 CFR 1926.641926.64 DODI 5000.36 NASA NHB 1700.1 ANSI/ISA S84.01-1996. MIL-STD1629A (FMEA) MILSTD- 882B SİSTEM GÜVENLİĞİ MILSTD- 882C SİSTEM GÜVENLİĞİ International Electrotechnical Commission IEC/ISO standard 15504, SPICE model (IEC) 61025: 1990, (FTA) IEC 60812 (1985-07)IEC 60812 (1985-07) (FMEA) IEC 61025 (1990-10)IEC 61025 (1990-10) (FTA) IEC 61165 (1995-01) Markov tekniği IEC 61165 (1995-01) IEC 62308IEC 62308 Güvenilirlik analizi IEC 61882 (2001-05)IEC 61882 (2001-05) (HAZOP) IEC 61508, IEC 61882 (HAZOP)—Uygulama rehberi (2001). IEC 60300-3-9 (1995-12)IEC 60300-3-9 (1995-12) Teknolojik sistemlerin risk analizi IEC 812 - FMEA CEI/IEC International Standard (1998): IEC 61508 - Functional Safety of Electrical/ Electronic/ Programmable Sytems British Standards Institute (1996) BS 8800 BS 5760 (1988) BS EN-954 BS EN-1037 Zürih Tehlike Analizi (ZHA) Risk tolerability, ALARA (HSE) IChemE, Institution of Chemical EngineersSafety Weighted Hazard Index (SWeHI): Petroleum and Petrochemical Industries American Institute of Chemical Engineers Dow's fire and explosion index The Mond Fire, Explosion & Toxicity Index NATO [1997] (STANAG) 4404, Document AC/310- D/139. KAYNAKLAR

25 RİSK MATRİSİ Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYılda bir KÜÇÜKÜç ayda bir ORTA Ayda bir YÜKSEKHaftada bir ÇOK YÜKSEKHer gün Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için derecelendirme basamakları ------------------- -------------------------------------------------- ÇOK KÜÇÜKYılda bir KÜÇÜKÜç ayda bir ORTA Ayda bir YÜKSEKHaftada bir ÇOK YÜKSEKHer gün R= O X Ş R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi (Şiddet)

26 RİSK MATRİSİ SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik SONUÇDERECELENDİRME -------------------------------------------------------- ÇOK HAFİF:İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren ORTA :Hafif yaralanma, tedavi gerekir CİDDİ :Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ:Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

27 RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU ZARARIN AĞIRLIĞI OLASILIK Çok Hafif (1) Hafif (2) Orta (3) Ciddi (4) Çok Ciddi (5) Çok Küçük (1) Anlamsız 1 Düşük 2 Düşük 3 Düşük 4 Düşük 5 Küçük (2) Düşük 2 Düşük 4 Düşük 6 Orta 8 Orta 10 Orta (3) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Orta 15 Yüksek (4) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 Çok Yüksek (5) Düşük 5 Orta 10 Orta 15 Yüksek 20 Tolore Edilemez 25 SONUÇ OLASILIK ÇOK HAFİFHAFİF ORTACİDDİ ÇOK CİDDİ ÇOK YÜKSEK ORTA KÜÇÜK ÇOK KÜÇÜK YÜKSEK 5 4 3 2 1 5 432 1 25 YÜKSEK 2015 ORTA 10 DÜŞÜK 5 20 YÜKSEKDÜŞÜKORTA 16 12 84 ORTA DÜŞÜK ORTA DÜŞÜK 15 1296 3 1086 4 2 5 432 1 R= O X Ş

28 SONUÇEYLEM 15,16,20,25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın 8,9,10,12,15 DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK 54321 5 4 3 2 1

29 KATEGORİDERECETANIM I Önemsiz Yaralanma yok. Makine yada proseste önemsiz hasarla sonuçlanacak hata II Önemli Ciddi yaralanma yok. Makine yada sistemde çok önemli hasar olmaksızın oluşabilecek hata III Çok Önemli Çok önemli yaralanma. Makine yada sistemde çok önemli hasara yol açacak hata IV Felaket Ölümlü yaralanma. Tüm makine yada sistemin kaybına yol açacak hata DüzeyİhtimalTanım A10 -1 Çok Sık B10 -2 Sık C10 -3 Arada sırada D10 -4 Düşük E10 -5 Çok düşük ABCDEABCDE IIIIIIIV Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk FMEA

30 Hemen Hemen Kesin OldukçaMuhtemel OLASILIK NadirFakatMümkün Oldukça Az ihtimal Çok zor tasavvur Edilebilir Fakat Kuvetle İhtimal Dahilinde Değil Pratik Olarak İmkansız ÇİZGİ ÇİZGİ Çık Nadir (Yılda Bir Yada Az) MARUZİYET Nadir Seyrek (Ayda Bir) Ara Sıra Sık Sık Sürekli (Günde Bir) Pek Çok ölüm Çok Ölüm Ölüm CiddiYaralanma KazalıDurum İlk Yardım GerektirenDurum Felaket Çok Kötü Çok Ciddi Önemli Ciddi DikkateAlınmalı MUHTEMEL SONUÇLAR RİSK SKORU RİSK AZALTMA DÜZELTME MALİYETİ DOĞRULAMA SKORU YüksekOrandaDoğrulandı Doğrulandı ŞüpheliBelirsizDeğer

31 RİSK NOMOGRAFİSİ Kaynak:G. F.Kinney ve A. D. Wiruth

32 RİSK DOĞRULAMA NOMOGRAFİSİ

33 ÇİZGİ SIK SIK 10 -1 ARA SIRA 10 -2 AZ İHTİMAL 10 -3 OLDUKÇA AZ İHTİMAL İHTİMAL 10 -4 OLDUKÇA ÇOK AZ İHTİMAL AZ İHTİMAL 10 -5 HEMEN HEMEN İMKANSIZ İMKANSIZ 10 -6 OLASILIK DÜZEYİ TEHLİKEYE MARUZİYET % ZAMAN 24 SAAT GÜN Kaynak: Hani RAAFAT RİSK SONUÇLARI RİSK DÜZEYİ DÜŞÜK ORTA ÖNEMLİ YÜKSEK RİSK NOMOGRAFİSİ

34 RİSK ÇEŞİDİ KATEGORİ I KATEGORİ II KATEGORİ III KATEGORİ IV KATEGORİ V KATEGORİ VI EKONOMİK ZARAR <£1000 Çok Düşük < £10,000 Kayda Değer <£100,000 Önemli < £1m. Büyük Kayıp >£1m. Çok Büyük Kayıp Tam Kayıp KİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER Önemsiz 3 Günden Az İşgünü Kaybı Önemli 3-56 gün İş Günü Kaybı Ciddi 2 Aylık İşgünü Kaybı Çok Ciddi Sürekli İş görememezlik Ölümlü Ölüm Pek Çok Ölüm Ölüm HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLER Sıkıntı verici Şikayet - Yakınma Ayakta Tedavi Hastanede Bakım Potansiyel Ciddi Yaralanma Ölümlü HALK REAKSİYONU Ilımlı Mutedil Önemsiz Yerel Protesto Önemli Yerel ve Ulusal Medya Tepkisi Çok Büyük Oranda Yerel ve Önemsiz Tepkisi Çok Büyük Ulusal Medya Tepkisi İşin Durdurulması Yönünde Çok Büyük Ulusal Medya Tepkisi ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLER ÖnemsizGeçici Kısa Süreli Hasar Önemli Kirlilik Çok Önemli Kirlilik Geniş Alana Yayılmış Zarar Felaket IIIIIIIVV VI Kaynak: Hani RAAFAT

35 DAİRE TESTERE TEZGAHLARINDA RİSK DEĞERLENDİRME İŞYERİ:BÖLÜM:TARİH-DEĞERLENDİREN TANIMLANMIŞ TEHLİKEOLASILIKSONUÇRİSK DERECESİ KONTROL ŞEKLİ VE SÜRESİ RİSK AZALTMA 5- Çok Yüksek 4- Yüksek 3- Orta 2- Küçük 1- Çok küçük 5- Çok Ciddi 4- Ciddi 3- Orta 2- Hafif 1- Çok Hafif •Yüksek •Orta •Düşük 1.KISA 2.ORTA 3.UZUN 1.KÜÇÜK 2.ETKİN 3.ORTADAN KALDIRILDI KORUYUCU 1 2 3 YOK54YÜKSEK   ELEKTRİK GÖREV OPERATÖR ÇEVRE 54321 5 4 3 2 1

36 Murat ANDAÇ İş Müfettişi muratandac@yahoo.com


"Murat ANDAÇ İş Müfettişi İSİG RİSK DEĞERLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları