Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

2 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. ENKA Vakfının tanıtımı 2. Ülkemizin mesleki eğitim ihtiyacı 3. Okulun kuruluş öyküsü 4. Okulun kuruluş amacı 5. Okulumuzun fiziki yapısı 6. Meslek alanlarının tanıtımı 7. Okulun öğrencilere sağlayacağı imkanlar 8. Okulumuzdan görüntüler 9. İrtibat bilgileri ve kapanış

3 ENKA www.enka.com ENKA Grubunun faaliyet gösterdiği sektörler: •Mühendislik ve İnşaat •Enerji Üretimi •Emlak ve Ofis Geliştirme •Perakende ile Sanayi ve Ticarettir. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de halen bünyesinde 40.291 kişinin çalıştığı, konsolide bazda toplam aktifleri 8.4 milyar dolar olan, ENKA Grubunun ana şirketidir. ENKA Grubu; sosyal faaliyetlerini ENKA Vakfı çatısı altında sürdürmektedir.

4 ENKA SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI Türkiye’nin Dünya çapındaki İnşaat ve Sanayi Grubu ENKA, bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurmuş olduğu ENKA VAKFI aracılığıyla toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için Spor, Kültür ve Eğitim alanlarında önemli projeleri yaşama geçirmektedir. 1983 Yılında kurulan ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın amacı Türk Gençliğini çağdaş uygarlık düzeyinde eğitmek, geliştirmek ve Türk toplumuna başarılı gençler kazandırmaktır.

5 MESLEKİ EĞİTİME OLAN İHTİYAÇ Geleceğin Türkiye’sinde özel sektörde T.C.hükümetince çıkarılmış olan 4702 sayılı yasa gereği çalışanların tamamını Mesleki Teknik Ortaöğretim ve Meslek Yüksek Okullarından karşılanacaktır. Teknik okullara olan ihtiyacı Doç. Dr. Murat Erdal çok güzel özetlemektedir. “Üretim yapan her işyerinde mutlaka meslek liseli bir ustabaşı, şef veya üretim müdürü görürsünüz. Üretim bilgi birikimi, beceri ve sorumluluk gerektirmektedir. Üretim yapmak zor bir iştir, sabır ve fedakarlık ister. Küçük yaşta teknik ve mesleki eğitim almış ve daha sonrasında işyerinde uzun yıllar boyunca sebat eden kişiler, iş yerlerinin ayakta durmasında büyük öneme sahiptirler. Sanayide üretimin ve ihracatın artmasıyla birlikte meslek liseleri Türkiye'nin yeniden gündemine girdi. Gündeme gelişin arkasında büyük sanayi kuruluşlarının üretim kalitesine doğrudan etki eden nitelikli ara eleman ve orta kademe yönetici bulmadaki eksiklikleri rol oynadı.

6 MESLEKİ EĞİTİME OLAN İHTİYAÇ Makineleri çalıştıran, gece gündüz fedakarlıkla üretim yapan insanlar, ter akıtan emek harcayan çalışanlar; işçiler, ustabaşılar ve mühendislerdir. Bu kitle içinde meslek liseli olmak bir ayrıcalıktır. Her zaman ülke ekonomisi ve işletme başarısında en büyük pay meslek liselilere aittir. Ben meslek liseli değilim, fakat meslek liseli çok arkadaşım var. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü tamamladım. Mühendislik okurken daima şunu gözlemledim: “Meslek liseli öğrenci arkadaşlar daima Teknik Resim ve Laboratuar benzeri derslerde bir adım önde oldular; çünkü ortaöğretimde temel teknik bilgileri almış, cihazları tanımışlardı ve teknik resim için elleri yatkındı. Dolayısı ile mezun olduktan kısa süre sonra da iş buldular, fabrikalarda tercih edildiler. Zamanla orta ve üst kademe yöneticiliğe yükseldiler, şimdi ise fabrika müdürü oldular. Onları canı gönülden kutluyorum.”

7 ENKA Vakfı ülkemizdeki nitelikli teknik eleman gereksinmesini görerek bu konuda girişimlerde bulunmak istemiştir. Sayın Şarık TARA bu konuda yapılacak çalışmaları bir gönül borcu olarak görmüş ve ilk proje aşaması yetişkin mesleki eğitim merkezi olarak düşünülmüştür. Projenin ilerleyen aşamalarında aynı fiziki imkan ve kapasiteden örgün eğitim öğrencilerinin de faydalanmasının yararlı olacağı konusunda fikir birliğine varılınca proje «Anadolu teknik lisesi» haline dönüştürülmüştür. OKULUMUZUN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

8 OKULUMUZUN KURULUŞ ÖYKÜSÜ Böylece gündüzleri lise öğrencilerine eğitim verilirken akşamları ve hafta sonları ise yetişkinlere mesleki eğitim verilebilmektedir. Geçici binasında 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında hizmete başlayan okulumuz, yeni kurulmakta olan İstanbul IV. Makineciler Organize Sanayi yönetim kurulunun arsa teklifi üzerine Kocaeli ili Dilovası İlçesine yapılmıştır. İki yıl süren yapım çalışmaları sonucunda 2010 Ağustos ayında yeni binasına taşınmıştır.

9 OKULUMUZUN KURULUŞ AMAÇLARI 1.KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM Öğrencilerimiz mezun olduklarında okul kapısından çıkıp, fabrika kapısından girdiklerinde önlüğü giyip işe başlayabilecek kadar yeterli bir mesleki eğitim almaktadırlar. Bu yeterliliğin sağlanabilmesi için makine parkuru ve öğretmen bilgi donanımları sanayinin ihtiyacına ve gelişmelere göre sürekli revize edilecektir. Böylece öğrencilerimizin gerçek sanayi koşullarına çok yakın ortamlarda eğitim almaları sağlanmaktadır. Okul mekanları, donanımı ve eğitim programı, yurt dışında (özellikle Almanya’da) eğitim veren benzer kurumlar ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Kurulmuş olan bu karşılıklı ilişki, eğitim sürecinde de devam ettirilmektedir. Mesleki eğitimdeki amacımız okulumuzun sanayinin hep bir adım önünde olmasıdır.

10 2. ÜNİVERSİYETE ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK Okulumuzdan mezun olan öğrencilerden kendi alanlarında yüksek öğrenimine devam etmek isteyenler iyi üniversiteleri kazanıp okuyabilecek donanımda yetiştirilmektedir. Okulumuzda kültür derslerimize de meslek derslerine olduğu kadar ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimizin, mevcut ders saatlerine ilave olarak gördükleri etüt dersleriyle (haftalık toplam 50 ders) akademik başarıları üst seviyelere çıkartılmaktadır. Bu nedenle okul türümüz normal endüstri meslek lisesi yerine kültür derslerinin ağırlıklı olduğu Anadolu Teknik Lisesi türü olarak seçilmiştir. OKULUMUZUN KURULUŞ AMAÇLARI

11 3. SOSYAL YÖNDEN GELİŞMİŞLİK Okulumuzdan mezun olan bir öğrenci, en az bir müzik aleti çalabilen, kabiliyeti doğrultusunda resim veya heykel gibi hobileri oluşmuş, bir tiyatro eserinde oynayabilecek, sportif faaliyetlerde bulunabilecek donanımlara sahip olmaktadır. Sosyal aktivitelerimiz sayesinde kendini toplum içinde rahatça ifade edebilen özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmektedir. OKULUMUZUN KURULUŞ AMAÇLARI

12 4. AKREDİTASYON 2005 yılında Almanya’da gezdiğimiz iş ve işçi bulma kurumunda çıkan gazetede diğer ülkelerden yapılan eleman müracaatları yer almakta idi. Bu projemizin amaçlarından biride mezun olan öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerinin uluslar arası geçerliliğe sahip olmalısıdır. ENKA uluslar arası bir kuruluş olduğundan mezunları da uluslar arası bir diploma sahibi olmalıdır. OKULUMUZUN KURULUŞ AMAÇLARI

13 5. OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİ Mesleki eğitim veren kuruluşların başarısı ve kuruluş gayeleri sanayi ile olan işbirliklerine ve ilişkilerine bağlıdır. Okulumuzda örgün öğretim gören öğrencilerimizin yanı sıra aynı kampüs içinde, akşam saatlerinde ve eğitim dönemleri dışında, sektörde istihdam edilen teknik elemanları teknolojinin tüm çağdaş gelişmelerine uygun biçimde yeniden eğitecek YAYGIN EĞİTİM amaçlı meslek kursları da verilmektedir. Böylece, okulumuzda dışarıdan da yılda yaklaşık 3000 kişiye teknik eğitim verilmesi öngörülmektedir. OKULUMUZUN KURULUŞ AMAÇLARI

14 ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ

15 Türkiye’de bir ilk olan projemizdeki okul binamız, İstanbul Makine İmalatçılar Sanayi Kooperatifi’nin tarafımıza hibe ettiği 30.750 metrekarelik bir yeşillik içinde yer almaktadır. Kapalı alanı 15.000 metrekare olan binada 20derslik, 5 laboratuvar, Makine CNC, Endüstriyel Otomasyon ve Kimya alanlarına ait toplam 15 atölye ve yemekhane bulmaktadır. Okul mekânları, donanımı ve eğitim programı, yurt dışında (özellikle Almanya’da) eğitim veren benzer kurumlar ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Kurulmuş olan bu karşılıklı ilişki, eğitim sürecinde de sürdürülecektir. ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ

16 30 öğretmen ve 10 personelin hizmet verdiği okulumuzun öğrenci kapasitesi 750 öğrencilik olup halen 200 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 25000 kitap kapasiteli kütüphanemizde 15000 kitap bulunmaktadır. Okulumuzda “Anadolu Teknik Lisesi” programları takip edilmekte; öğrencilerimizin iyi bir mesleki eğitim almasının yanı sıra kendi alanlarında Mühendislik lisans programlarına yerleşmeleri de hedeflenmektedir. ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ

17 OKULUMUZDA AÇILAN MESLEK ALANLARI  Endüstriyel Otomasyon Alanı  Makine Teknolojileri Alanı(CNC)  Kimya Teknolojisi Alanı

18 Endüstriyel Otomasyon Alanı Rekabetin hızla arttığı günümüzde fabrikaların üretimlerini daha hızlı ve kaliteli yapmaları gerekmektedir. Üretimde insan gücünün yerini alan robot kollar ve bunların bilgisayarlarla kontrolü endüstriyel otomasyon alanının başlıca konularıdır. Okulumuzda sanayinin ihtiyacı olan bu alanda son teknolojiyi takip edebilecek eğitim verilmektedir. OKULUMUZDA AÇILAN MESLEK ALANLARI

19 Makine Teknolojileri Alanı Çağımızın bilgisayar teknolojisine bürünmesi, metal kesme ve şekil verme işlerinde bir çığır açmıştır. Bu olay genellikle bilgisayar destekli nümerik kontrol olarak isimlendirilir. Kısa adlandırması ise CNC’dir. Okulumuzda da Makine teknolojisi alanında bu CNC tezgahlarının kullanımının öğretildiği bilgisayarlı Makine İmalatı dalında eğitim verilmektedir. OKULUMUZDA AÇILAN MESLEK ALANLARI

20 OKULUMUZDA AÇILAN MESLEK ALANLARI Kimya Teknolojileri Alanı Bu alanda maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla yeni maddelerin üretimde kullanılması gibi alanlarda eğitim ve araştırma yapılır. Hastanelerde, MKEK, MTAE, TSE gibi kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alınabileceği gibi öğretmenlik formasyonu alındığında liselerde öğretmenlik de yapılabilirler. Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alabilir.

21 OKULUMUZDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE ENKA VAKFINCA SAĞLANACAK İMKANLAR Okulumuz özel okul statüsünde olmasına karşın ENKA EĞİTİM VAKFI’nın sosyal sorumluluğunun ve eğitime verdiği önemin bir gereği olarak eğitim - öğretim tamamen ücretsizdir. Ücretsiz eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin servis, öğle yemeği ve yabancı dil eğitimi donanım gereksinmeleri de ENKA EĞİTİM VAKFI’nca karşılanmaktadır.

22 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

23

24

25

26

27

28

29 ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ Adresimiz İstanbul IV. Makine İmalatçıları OSB. Demirciler Köyü Dilovası/KOCAELİ Telefon : 0262 722 94 10 -12-13


"ÖZEL ENKA ANADOLU TEKNİK LİSESİ TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları