Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ ATIKSULARININ BERTARAFI 1. 2 OSB ADIMEVCUT DURUM Çerkezköy OSB80.000 m³/gün'lük AAT mevcut olup, Atıksu Arıtma tesisini revizyon çalışmaları devam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ ATIKSULARININ BERTARAFI 1. 2 OSB ADIMEVCUT DURUM Çerkezköy OSB80.000 m³/gün'lük AAT mevcut olup, Atıksu Arıtma tesisini revizyon çalışmaları devam."— Sunum transkripti:

1 SANAYİ ATIKSULARININ BERTARAFI 1

2 2 OSB ADIMEVCUT DURUM Çerkezköy OSB80.000 m³/gün'lük AAT mevcut olup, Atıksu Arıtma tesisini revizyon çalışmaları devam etmektedir. Çorlu Deri OSB90 adet sanayi kuruluşuna ait; 36.000 m³/gün kapasite ile AAT mevcut olup, Atıksu Arıtma tesisini revizyon çalışmaları devam etmektedir. Malkara OSBAlt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, faaliyette herhangi bir tesis yoktur. Hayrabolu OSB3 inşaat halinde 9 çalışır durumda tesis bulunmaktadır. AAT ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Avrupa Serbest Bölgesi 49 adet sanayi kuruluşu faaliyette olup; 500 m³/gün kapasiteli AAT mevcuttur.(Çoğunluğu evsel nitelikli atıksular arıtılmaktadır.) AAT Revizyon çalışmaları devam etmektedir. Kırklareli OSBTesiste Sanayi atıksuyu olmadığı için sadece evsel atıksular için AAT kurulacaktır. AAT çalışmaları devam etmektedir.

3 3 Islah OSB Kurulması için;  12/04/2011 tarihinde OSB kanununda,  04/08/2011 tarihinde OSB Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Ergene Havzasında; 5 bölge için Islah OSB müracaatı yapılmıştır. 3. Eylem

4 4  Ergene 1 (Misinli Bölgesi) ve Ergene 2 (Ulaş Bölgesi); Islah OSB ler için gerekli işlemler tamamlanmış, en kısa sürede tüzel kişiliklerine kavuşacaklardır.  Ergene 3 Yeşil Çevre Islah OSB (Veliköy-Velimeşe Bölgesi) işlemleri Tamamlanmış Kuruluş Protokolü Aşamasına Gelinmiştir  Muratlı ve Evrensekiz Sanayi Bölgelerinin işlemleri Tekirdağ ve Kırklareli Valiliğinde devam etmektedir. 3. Eylem

5 5 ISLAH OSBNihai Durum Eylem Planı Takviminde Durumu Eylem Planında AAT’yi işletmeye alma tarihi Açıklamalar Ergene 1 (Misinli Bölgesi) Gerekli işlemler tamamlandı, tüzel kişilik ilan edilecek İnşaat ihalesi1.11.2013 Eylem İş Planına Göre Geride Ergene 2 (Ulaş Bölgesi) Gerekli işlemler tamamlandı, tüzel kişilik ilan edilecek İnşaat ihalesi1.11.2013 Eylem İş Planına Göre Geride Ergene 3 Yeşil Çevre Islah OSB (Veliköy-Velimeşe Bölgesi) Gerekli İşlemler tamamlandı kuruluş protokolü aşamasına gelindi İnşaat ihalesi1.11.2013 Eylem İş Planına Göre Geride Muratlı Valilikte incelemeler devam ediyor. İnşaat ihalesi 1.11.2013 Eylem İş Planına Göre Geride Evrensekiz Valilikte incelemeler devam ediyor. İnşaat ihalesi1.11.2013 Eylem İş Planına Göre Geride

6 6  Alternatif I: Renk de Gideren İleri Arıtmadan Sonra Ergene Nehrine Deşarj •Güçlükler: Standartların teknolojik ve ekonomik olarak sağlanmasında risk yüksek  Alternatif II: Azot ve fosforu da gideren biyolojik arıtmadan sonra Marmara Denizine Derin Deşarj •Biyolojik olarak arıtılmış Ergene I, Ergene II, Çerkezköy ve Çorlu OSB atıksularını bir noktada toplayıp tünel ve HES’ten sonra Marmara’ya deşarj 3. Eylem

7 ERGENE NEHRİNE DEŞARJ EDİLMESİ DURUMUNDA TOPLAM MALİYET – ALTERNATİF I – 7 Ergene (3) Yeşil Çevre Islah OSB= Aktif Çamur(MBR)+ Nano Filtrasyon= İlk Yatırım Maliyeti=236.200.000$ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım dahil )= 43.800.000 $/yıl Birim Maliyet: 0,7-0,8 $/m3 Ergene (2) Ulaş = Aktif Çamur(MBR)+ Nano Filtrasyon= İlk Yatırım Maliyeti=73.810.936 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım dahil)= 13.687.500$/yıl Birim Maliyet: 0,7-0,8 $/m3 Çerkezköy= Aktif Çamur + Nano Filtrasyon= İlk Yatırım Maliyeti=62.958.330$ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım dahil)= 11.680.000 $/yıl Birim Maliyet: 0,4 $/m3 Çorlu = Aktif Çamur + Nano Filtrasyon= İlk Yatırım Maliyeti=28.343.339 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım dahil)= 5.256.000 $/yıl Birim Maliyet: 0,4 $/m3 Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım dahil )= 74.423.500 $/yıl

8 8 Yeşil Çevre Islah OSB Müşterek Endüstriyel AAT için biyolojik besi maddesi giderimli Aktif Çamur Prosesi esas alınmıştır. Izgara Pompa İstasyonu İnce Izgara Kum ve Yağ Tutucu İç Geri Devir Anoksik/Oksik Havuz Son Çöktürme Çamur Susuzlaştırma Çamur Kurutma Çamur Yakma Deşarj Besi Maddesi Giderimli Aktif Çamur Sistemi

9 9 4. Eylem

10 10 MERİÇ-ERGENE HAVZASI OSB MÜŞTEREK ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINI MARMARA DENİZİ’NE TAŞIYACAK KOLLEKTÖR, TÜNEL VE DERİN DENİZ DEŞARJ HATTI ÖN TASARIM ÇALIŞMASI Ergene 3 (Yeşil Çevre Islah OSB AAT) Ergene 2 (Ulaş) Çerkezköy 4. Eylem

11 11 Planlanan Marmara’ya deşarj hattı şematik profili (Ergene 2 OSB AAT- Ergene 3(Yeşil Çevre Islah OSB AAT arası))

12 12 Çerkezköy OSB - Çorlu Deri OSB - Yeşil Çevre Islah OSB iletim hattı şematik profili

13 13 Planlanan Marmara’ya deşarj hattı şematik profili

14 14 MARMARA DENİZİNE DEŞARJ EDİLMESİ DURUMUNDA TOPLAM MALİYET Ergene (3) Yeşil Çevre Islah OSB İlk Yatırım Maliyeti=128.000.000 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım Dahil )= 23.756.320 $/yıl Birim Maliyet: 0,4 $/m3 Ergene 2 OSB AAT- Ergene 3(Yeşil Çevre Islah OSB AAT arası İlk Yatırım Maliyeti=27.478.763 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım Dahil )= 2.940.093 $/yıl Birim Maliyet: 0,11 $/m3 Çerkezköy OSB - Çorlu Deri OSB – Yeşil Çevre Islah OSB iletim hattı şematik profili Yeşil Çevre Islah OSB iletim hattı şematik profili İlk Yatırım Maliyeti=6.672.123 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım Dahil )= 125.680 $/yıl Birim Maliyet: 0,003 $/m3 Ergene (3)Yeşil Çevre Islah OSB -Marmara’ya deşarj hattı (Tunel+HES Dahil ) İlk Yatırım Maliyeti=59.096.529 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım Dahil )= 6.335.193$/yıl Birim Maliyet: 0,05 $/m3 ~ 221.250.000 Toplam İlk Yatırım Maliyeti = ~ 221.250.000 $ Yıllık Toplam Maliyet(İşletme ve Bakım )= 33.157.286 $/yıl

15 15 Marmaraya deşarj maliyet olarak çok uygun olmakla birlikte ilk karışım bölgesi içinde 1000~1200 Pt-Co düzeylerindeki deşarj öncesi renklerin bile tolere edilebileceği öngörülmektedir. (İlk seyrelme sonrası renk düzeyi ~13-16 Pt-Co)

16 • ERGENE YEŞİL ÇEVRE ISLAH OSB ORTAK ARITMA TESİSİ DEŞARJ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRMESİ • Konu: Ergene Yeşil Çevre (Ergene 3) Islah OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi yapımına ilişkin alternatiflerin değerlendirilmesi • Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 20.01.2012 tarihinde düzenlenmiş olan "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nda, Bakanlığımızca fizibilitesi hazırlanmış olan "Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizi'ne Deşarjı" alternatifi ve tarafımızca fizibilitesi hazırlanmış olan "Arıtılmış Atıksuların Ergene Nehri'ne Deşarjı" alternatifleri değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır: • A. İNCELEME • A1. Arıtılmış atıksuların Marmara Denizi'ne deşarj edilmeleri durumunda, Çerkezköy OSB, Deri OSB ve Ergene Yeşil Çevre OSB'nin atıksuları ayrı ayrı ileri arıtma teknolojileri ile arıtıldıktan sonra yine ayrı kollektör sistemleri ile toplanmakta ve bir tünel ve boru hattı vasıtasıyla Marmara Denizi'ne yönlendirilmektedir. Bir alt alternatif olarak Ulaş Mevkiinde kurulması planlanan Ergene 2 Islah OSB'nin atıksularının da, terfi ettirilmek sureti ile bu atıksular ile birleştirilmesi ve Marmara Denizi'ne yönlendirilmesi önerilmektedir. Marmara kıyısına ulaşan atıksuların, derin deniz deşarjı yöntemi ile yaklaşık 4,5 km uzaklığa ve 45 m. derinliğe deşarj edilmeleri öngörülmektedir. Ayrıca bu sisteme bir hidroelektrik santral (HES) sistemi ilave edilerek bir miktar elektrik üretilmesi ve bu sayede işletme maliyetlerinde bir tasarruf sağlanması da hedefler arasındadır. • A2. Arıtılmış Atıksuların Ergene Nehri'ne deşarj edilmeleri durumunda ise, yukarıda sayılar OSB'ler atıksularını ayrı ayrı arıttıktan sonra Ergene Nehri'ne deşarj edeceklerdir. Bu durumda Ergene Yeşil Çevre Islah OSB'den kaynaklanan atıksular, öncelikle bir kollektör sistemi ile toplanacak ve ortak atıksu arıtma tesisinde, azot giderimini de içeren modern bir teknoloji ile arıtıldıktan sonra Ergene Nehri'ne deşarj edilecektir. İyi tasarlanmış bir aktif çamur sisteminde bir miktar renk giderimi olacağı da öngörüler arasındadır. Kollektör sistemi ile birlikte düşünüldüğünde bu yatırımın yaklaşık 76.000.000 € olacağı hesaplanmıştır. • B. DEĞERLENDİRME • Yukarıda özetlenen her iki alternatifin sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulması için teknik, ekonomik ve idari açılardan ele almanın yararlı olacağı düşünülmüştür. • B1. Teknik değerlendirme: Öncelikle atıksuların Marmara Denizi'ne deşarj edilmeleri ile ilgili tuzluluğun havza dışına aktarılması, renk gideriminin derin deniz deşarjı seyrelmesi ile gerçekleştirilebilmesi ve kurulacak HES sayesinde bir miktar enerji geri kazanımının söz konusu olması gerekçelerinin tarafımızca memnuniyetle karşılandığını belirtmek isteriz. Ancak, henüz atıksuların toplanmamış olması nedeniyle atıksu karakterizasyonu net bir şekilde belirlenememiştir. Tarafımızca yapılmış olan fizibilite, saha çalışmaları ile olabildiğince gerçekçi tahminlere dayandırılmaya çalışılarak bir sonuç elde edilmiştir. Bu esaslara göre hazırlanan mevcut fizibilite, karbon ve azot parametrelerinin giderimine yönelik bir aktif çamur tesisinin tasarımını içermekte olup, kollektör sisteminin ve bu tesisin kurulmasıyla bölgede oluşacak atıksuyun gerçek karakterizasyonunun gözlenebileceği ve bu atıksu üzerinde yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları sonucuna bağlı olarak, gerekirse Diğer yatırımlara gidilmesinin daha doğru ve bilimsel bir yaklaşım olacağı temel prensibi benimsenerek hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, oluşacak atıksuyun renk ve tuzluluk değerleri ortaya çıktıktan sonra eğer gerekli olacaksa ilave yatırımlar planlamanın daha gerçekçi ve doğru sonuçlar vereceği düşünülmüştür. Bu yaklaşım Ergene Nehri'nin ilk 5 yıllık vadede önce 4.sınıftan 3.sınıf su kalitesine, daha sonraki orta/uzun vadelerde ise 2.sınıf su kalitesine geçirilmesi şeklinde benimsenen kademeli iyileştirme süreci ile de uyumlu görülmektedir. •. • B2. Ekonomik Değerlendirme:Yatırımların bir kısmının Özellikle Kollektör hatlarının yapımı için için Devlet destekli hibelere Devletin Gücüne ihtiyaç olacaktır.Kollektör hatlarının yapımını,Tünelin,Hes in ve derin deniz deşarjının yapımını devletin üstlenmesi yapım süresini kısaltıp sonuca ulaşmayı hızlandıracaktır.Arıtma tesisinin inşasına osb tüzel kişiliğinin oluşup yönetim lerinin teşekkülünden sonra finansman olanakları ortaya konup model belirlenip başlanabilir.Osb ler açısından kendi arıtma ve kollektör maliyetlerinin üstüne birde derin deniz deşarj maliyetlerinin eklenmesi ile bunun karşılanabilirliği hususunda Devlet Hibe desteklerinin yanında daha uzun vadeli daha düşük faizle finansman ihtiyacı olacağı muhakkaktır • B3. İdari Değerlendirme: Marmara Denizi'ne yönlendirilme alternatifinde, aynı yatırımı birden fazla kurumsal yapı kullanacağı için, Buradaki sorun bu kadar sanayi bölgesinin yapım aşamasında katılım ile ilgili bağın nasıl oluşturulacağı işletim sırasında da nasıl bir sorumluluk payı dağılımının olacağı ile ilgilidir. • C. SONUÇ • Yukarıdaki inceleme ve değerlendirmelerin ışığında, Yeşil Çevre (Ergene 3) Islah OSB Ortak Atıksu Arıtma Tesisi yatırımının ilk etapta Ergene Nehri’ne Deşarj Edecek şekilde gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.Nedenine gelince;bir an önce şu anki kötü duruma bir son verebilmek adına gerekli finansmanı,Devlet desteklerini sağlayıp arıtma tesisine kollektörü ile birlikte başlamak ve takvime uygun arıtma tesisini bitirebilmektir,bu arada derin deniz deşarjı ile ilgilide diğer Ergene ye Deşarj Yapan bölgeler ile birlikteliği sağlar sağlamaz da finansmanı,yapım modeli oluşturup onada başlanabilir.


"SANAYİ ATIKSULARININ BERTARAFI 1. 2 OSB ADIMEVCUT DURUM Çerkezköy OSB80.000 m³/gün'lük AAT mevcut olup, Atıksu Arıtma tesisini revizyon çalışmaları devam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları