Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ"— Sunum transkripti:

1 AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ 26.02.2014
EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendİslİğİ bölümü

2 TARİHÇE öğretim yılında Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime başlamış, 1978 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi adıyla devam ederek, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 1994–1995 öğretim yılında yeniden eğitime başlamıştır.

3 Lisans/Lisansüstü Öğrenci Sayısı Mezun sayısı Hazırlık 64 1.Sınıf 86 2.Sınıf 74 3.Sınıf 82 4.Sınıf 84 Toplam 390 552 Yüksek Lisans 78 Doktora 28 14 106 100

4 BÖLÜM BİNASI LABORATUVAR BİNASI

5 Bölümümüzde toplamda 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar: Geoteknik Anabilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

6 Bölümümüzde; 2 profesör, 9 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 10 (+2 ÖYP) araştırma görevlisi Toplamda 34 akademik personel görev yapmaktadır. Ayrıca, 1 sekreter, 1 inşaat mühendisi 3 tekniker 4 işçi, Toplamda 9 idari personel görev yapmaktadır.

7 Eğitimin %30’u İngilizcedir.
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite olmuş bölümler arasında yer almaktadır. 2009’da ilk başvuru 2010’da ilk akredite 2012’ye kadar arası uzatma İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümleri arasında Yan Dal ve Çift Anadal programları bulunmaktadır.

8 LABORATUVARLARIMIZ

9 Laboratuvarlarımız Geoteknik Hidrolik Ulaştırma / Trafik Yapı
Yapı Malzemesi

10 Laboratuvar Altyapısı

11

12 Geoteknik Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler
İzmir civarındaki zeminlerin dinamik özellikleri ve dinamik etkiler altındaki davranışları Sülfatlı sular altında çimento stabilize killerin dayanım ve permeabilite değerlerindeki değişimler Model deneyleri / görüntü işleme yöntemleri ile yanal yüklenmiş kazıkları çevreleyen zeminlerin deformasyonlarının belirlenmesi Monotonik yükler altındaki granüler zeminlerin davranışlarının belirlenmesi İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri

13 Hidrolik Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler
Köprü ayakları etrafındaki oyulmalar Biriktirme haznelerinde gövde & dolusavak yapılarının incelenmesi Açık kanallarda çeşitli bitki türlerinin oluşturacağı pürüzlülüğün belirlenmesi Hidroelektrik santraller için hidrolojik değerlendirme analizi Şehir içmesuyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ve isale hatlarının boyutlandırılması Sürtünme katsayısının (Manning, Chezy vb.) belirlenmesi Yağış-akış ilişkisi Yeraltısuyu akımı İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE ile işbirlikleri

14 Ulaştırma Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler
Karayollarında meydana gelen bozulmalar Bitüm malzemesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi Bitüm modifikasyonu (polimer katkılar) Kavşak düzenlemeleri Trafik sayımları Sürücülerin kural ihlalleri ile trafik kazaları arasındaki ilişkiler Yaya davranışları İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri Karayolu Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

15 Yapı Çalışma Konuları Prefabrik panellerin stabilitesi
Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması Perde çerçevelerin performans analizi Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması GSM kulelerinin rüzgar ve deprem etkisindeki davranışlarının incelenmesi Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi

16 Yapı Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler
Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı, Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi Sinyal işleme teknikleri (Frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak) Elastik bir katıda dalga yayılımının nümerik modellenmesi İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği DEÜ, İYTE, CBÜ Almanya, Japonya, Rusya

17 Yapı İşletmesi Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler Yapı işletmesi
Proje planlama İşçi sağlığı ve iş güvenliği Enerji etkin tasarım ve iyileştirme uygulamaları İnşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı (RFID, WSN vb.) Optimizasyon (Metaheuristik yöntemler, multi-agent systems vb.) İşbirlikleri/Projeler BAP, Avrupa Birliği Projeleri (FP7) İYTE, Balıkesir Üniversitesi ile işbirlikleri

18 Yapı Malzemesi Çalışma Konuları İşbirlikleri/Projeler
Yapı malzemelerinin durabilitesi Özel betonlar Yüksek sıcaklık etkisi Donatı-Beton aderansı Yapı malzemelerinde atık değerlendirilmesi Alkali agrega reaksiyonu Yeni nesil yapı malzemeleri Yapı malzemelerinin mekanik özellikleri İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, FP7 projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE Beton ve Katkı Sektörü ile işbirlikleri

19 Akademik Çalışmalar Bölümümüzde 2012 yılında, toplam 64 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar SCI & SCI Exp bilimsel dergileri, diğer indeksli dergileri, hakemli dergileri, ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır. Bölüm genelinde 2012 yılında yapılan yayın sayısı 2 yayın/ kişi ile ifade edilebilir.

20 Akademik Çalışmalar Bölümümüzde 2013 yılında, toplam 84 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar SCI & SCI Exp bilimsel dergileri, diğer indeksli dergileri, hakemli dergileri, ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır. Bölüm genelinde 2013 yılında yapılan yayın sayısı 2.5 yayın/ kişi ile ifade edilebilir.

21 51 4.000.000 TL Toplam Bütçe (Son 5 YIL)
EBİLTEM, BAP, 3501, 1002, 1001, ERANET ve AB Toplam Proje Sayısı (Son 5 YIL) 51 EBİLTEM, BAP, 3501, 1002, 1001, ERANET ve AB

22 Uluslararası Projeler
ANABİLİM DALI KONU YÜRÜTÜCÜ SÜRE BAŞLANGIÇ BÜTÇE Yapı İşl. Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR 24 Yapı Ultrasonic Net for Concrete Object Monitoring Doç.Dr. Ninel ALVER Ulusal Projeler (Bazıları) ANABİLİM DALI KONU YÜRÜTÜCÜ SÜRE BAŞLANGIÇ BÜTÇE Ulaştırma Bitüm Modifikasyonu İçin Tasarlanan Yerli Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Modifiye Bitümde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç. Dr. Perviz Ahmedzade 24 Geoteknik Çimento İle Stabilize Edilen Kil Zeminin Sodyum Ve Magnezyum Sülfatlı Çözeltiler Etkisinde Davranışı Doç.Dr. Alper SEZER 36 91.540 Yapı Malzemesi Mineral Katkıların Kendiğilinden Yerleşen Betonun, Reolojik, Mekanik ve Geçirimlilik Özelliklerine Etkisi Prof.Dr.Kambiz RAMYAR 12 20.100 Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi: trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER 91.105 Yapı Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde CFRP ile Beton Arasındaki Kırılma Mekanizmasının AE-SiGMA Yöntemi ile Belirlenmesi Doç.Dr. Ninel ALVER 18 Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR

23 Ebiltem Projeleri (Bazıları)
ANABİLİM DALI KONU YÜRÜTÜCÜ SÜRE BAŞLANGIÇ BÜTÇE Ulaştırma Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin (Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması (110M400) Doç. Dr. Perviz Ahmedzade 36 25.000 Malzeme Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi (110M569) Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR 19.942 Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi: trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki (111M760) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER 24 5.000 Yapı Betondaki Hasarların Ultrasonik-Eko Yöntemiyle Tahribatsız olarak Belirlenmesi (110M585) Doç. Dr. Ninel ALVER 21 15.000 Son 5 yıl içerisinde 33 adet BAP projesi yapılmıştır/yapılmaktadır!

24 Diğer Hizmetler 2012 yılı 38 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Toplam Bütçe: TL+ KDV Bölüme Aktarılan: TL 2013 yılı 48 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Toplam Bütçe:  TL+KDV Bölüme Aktarılan: TL

25 Mezunlar Kamu kurumlarında (DSİ, TCDD, Karayolları, PTT , İl Özel İdareleri, Bakanlıklar, Üniversiteler vb) Belediyelerde (İZBB, İZSU vb.) Özel sektörde (ENKA, ARUP, Yüksel İnşaat, FOLKART, ENERJİSA, ANT Yapı, Rönesans İnşaat vb.)

26 Detaylı Bilgi ve Erişim E-posta: insaat@mail.ege.edu.tr
Tel: 0(232) Fax: 0(232) E-posta: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mezunları


"AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları