Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ 26.02.2014 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ 26.02.2014 1."— Sunum transkripti:

1 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ

2 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü TARİHÇE  öğretim yılında Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime başlamış,  1978 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi adıyla devam ederek,  1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 1994–1995 öğretim yılında yeniden eğitime başlamıştır.

3 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği BölümüLisans/Lisansüstü Öğrenci Sayısı Mezun sayısı Hazırlık64 1.Sınıf86 2.Sınıf74 3.Sınıf82 4.Sınıf84 Toplam Yüksek Lisans7886 Doktora2814 Toplam106100

4 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü BÖLÜM BİNASI LABORATUVAR BİNASI

5 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde toplamda 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim- öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar: •Geoteknik Anabilim Dalı •Hidrolik Anabilim Dalı •Ulaştırma Anabilim Dalı •Yapı Anabilim Dalı •Yapı İşletmesi Anabilim Dalı •Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

6 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde;  2 profesör,  9 doçent,  9 yardımcı doçent,  2 öğretim görevlisi,  10 (+2 ÖYP) araştırma görevlisi Toplamda 34 akademik personel görev yapmaktadır. Ayrıca,  1 sekreter,  1 inşaat mühendisi  3 tekniker  4 işçi, Toplamda 9 idari personel görev yapmaktadır.

7 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü %30’u İngilizcedir.  Eğitimin %30’u İngilizcedir. MÜDEK  Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite olmuş bölümler arasında yer almaktadır.  2009’da ilk başvuru  2010’da ilk akredite 2012’ye kadar  arası uzatma  İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümleri arasında Yan Dal ve Çift Anadal programları bulunmaktadır.

8 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü LABORATUVARLARIMIZ

9 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Yapı Malzemesi Geoteknik Laboratuvarlarımız Ulaştırma / Trafik Hidrolik

10 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Altyapısı

11 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

12 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  İzmir civarındaki zeminlerin dinamik özellikleri ve dinamik etkiler altındaki davranışları  Sülfatlı sular altında çimento stabilize killerin dayanım ve permeabilite değerlerindeki değişimler  Model deneyleri / görüntü işleme yöntemleri ile yanal yüklenmiş kazıkları çevreleyen zeminlerin deformasyonlarının belirlenmesi  Monotonik yükler altındaki granüler zeminlerin davranışlarının belirlenmesi Geoteknik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri

13 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Köprü ayakları etrafındaki oyulmalar  Biriktirme haznelerinde gövde & dolusavak yapılarının incelenmesi  Açık kanallarda çeşitli bitki türlerinin oluşturacağı pürüzlülüğün belirlenmesi  Hidroelektrik santraller için hidrolojik değerlendirme analizi  Şehir içmesuyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ve isale hatlarının boyutlandırılması  Sürtünme katsayısının (Manning, Chezy vb.) belirlenmesi  Yağış-akış ilişkisi  Yeraltısuyu akımı Hidrolik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE ile işbirlikleri

14 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Karayollarında meydana gelen bozulmalar  Bitüm malzemesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi  Bitüm modifikasyonu (polimer katkılar)  Kavşak düzenlemeleri  Trafik sayımları  Sürücülerin kural ihlalleri ile trafik kazaları arasındaki ilişkiler  Yaya davranışları Ulaştırma İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri Karayolu Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

15 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Prefabrik panellerin stabilitesi  Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması  Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu  Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması  Perde çerçevelerin performans analizi  Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi  Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması  GSM kulelerinin rüzgar ve deprem etkisindeki davranışlarının incelenmesi  Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi  Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi Yapı

16 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı,  Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları  Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi  Sinyal işleme teknikleri (Frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak)  Elastik bir katıda dalga yayılımının nümerik modellenmesi Yapı İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği DEÜ, İYTE, CBÜ Almanya, Japonya, Rusya

17 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı işletmesi  Proje planlama  İşçi sağlığı ve iş güvenliği  Enerji etkin tasarım ve iyileştirme uygulamaları  İnşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı (RFID, WSN vb.)  Optimizasyon (Metaheuristik yöntemler, multi-agent systems vb.) Yapı İşletmesi İşbirlikleri/Projeler BAP, Avrupa Birliği Projeleri (FP7) İYTE, Balıkesir Üniversitesi ile işbirlikleri

18 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı malzemelerinin durabilitesi  Özel betonlar  Yüksek sıcaklık etkisi  Donatı-Beton aderansı  Yapı malzemelerinde atık değerlendirilmesi  Alkali agrega reaksiyonu  Yeni nesil yapı malzemeleri  Yapı malzemelerinin mekanik özellikleri Yapı Malzemesi İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, FP7 projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE Beton ve Katkı Sektörü ile işbirlikleri

19 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 64 Bölümümüzde 2012 yılında, toplam 64 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar  SCI & SCI Exp bilimsel dergileri,  diğer indeksli dergileri,  hakemli dergileri,  ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır. 2 yayın/ kişi Bölüm genelinde 2012 yılında yapılan yayın sayısı 2 yayın/ kişi ile ifade edilebilir.

20 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 84 Bölümümüzde 2013 yılında, toplam 84 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar  SCI & SCI Exp bilimsel dergileri,  diğer indeksli dergileri,  hakemli dergileri,  ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır. 2.5 yayın/ kişi Bölüm genelinde 2013 yılında yapılan yayın sayısı 2.5 yayın/ kişi ile ifade edilebilir.

21 Toplam Bütçe (Son 5 YIL)  TL EBİLTEM, BAP, 3501, 1002, 1001, ERANET ve AB Toplam Proje Sayısı (Son 5 YIL) 51 EBİLTEM, BAP, 3501, 1002, 1001, ERANET ve AB

22 Uluslararası Projeler ANABİLİM DALI KONUYÜRÜTÜCÜSÜREBAŞLANGIÇBÜTÇE Yapı İşl. Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR YapıUltrasonic Net for Concrete Object MonitoringDoç.Dr. Ninel ALVER ANABİLİM DALIKONUYÜRÜTÜCÜSÜREBAŞLANGIÇBÜTÇE Ulaştırma Bitüm Modifikasyonu İçin Tasarlanan Yerli Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Modifiye Bitümde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Doç. Dr. Perviz Ahmedzade Geoteknik Çimento İle Stabilize Edilen Kil Zeminin Sodyum Ve Magnezyum Sülfatlı Çözeltiler Etkisinde Davranışı Doç.Dr. Alper SEZER Yapı Malzemesi Mineral Katkıların Kendiğilinden Yerleşen Betonun, Reolojik, Mekanik ve Geçirimlilik Özelliklerine Etkisi Prof.Dr.Kambiz RAMYAR Ulaştırma Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi: trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER Yapı Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde CFRP ile Beton Arasındaki Kırılma Mekanizmasının AE-SiGMA Yöntemi ile Belirlenmesi Doç.Dr. Ninel ALVER Yapı Malzemesi Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR Ulusal Projeler (Bazıları)

23 ANABİLİM DALIKONUYÜRÜTÜCÜSÜREBAŞLANGIÇBÜTÇE Ulaştırma Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin (Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması (110M400) Doç. Dr. Perviz Ahmedzade Malzeme Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi (110M569) Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR Ulaştırma Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi: trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki (111M760) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER Yapı Betondaki Hasarların Ultrasonik-Eko Yöntemiyle Tahribatsız olarak Belirlenmesi (110M585) Doç. Dr. Ninel ALVER Ebiltem Projeleri (Bazıları) Son 5 yıl içerisinde 33 adet BAP projesi yapılmıştır/yapılmaktadır!

24 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2012 yılı 38 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Toplam Bütçe: TL+ KDV Bölüme Aktarılan: TL 2013 yılı 48 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Toplam Bütçe:  TL+KDV Bölüme Aktarılan: TL Diğer Hizmetler

25 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunlar Kamu kurumlarında (DSİ, TCDD, Karayolları, PTT, İl Özel İdareleri, Bakanlıklar, Üniversiteler vb) Belediyelerde (İZBB, İZSU vb.) Özel sektörde (ENKA, ARUP, Yüksel İnşaat, FOLKART, ENERJİSA, ANT Yapı, Rönesans İnşaat vb.)

26 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Detaylı Bilgi ve Erişim Tel:0(232) Fax:0(232) E-posta: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mezunları https://www.facebook.com/groups/mezun.ege.insaat/


"insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞMA VE PROJE SERGİSİ 26.02.2014 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları