Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL SORUNLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL SORUNLARI"— Sunum transkripti:

1 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL SORUNLARI
İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

2 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

3 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
I- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (YAP-SAT) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

4 A- ARSANIN MÜTEAHHİTE AİT OLDUĞU İNŞAAT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. A- ARSANIN MÜTEAHHİTE AİT OLDUĞU İNŞAAT İŞLERİ: 1- Muhasebe İşlemleri: Ambar Hesabı: Demir Alışları Çimento Alışları Tuğla Alışları Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

5 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
b) Maliyet Hesabı: A İnşaatı Malzeme Giderleri Demir Çimento Tuğla A İnşaatı İşçilik Giderleri Esas Ücretler Mesai Ücretleri İşveren Payları A İnşaatı Genel Üretim Giderleri Elektrik Giderleri Amortisman Giderleri Araç Bakımı Giderleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

6 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
c) Stok Hesapları: A İnşaatı Maliyetleri … Blok İnşaat Maliyetleri … Tipi Konut Maliyetleri … Tipi İşyeri Maliyetleri A İnşaatı Maliyetleri … Blok İnşaat Maliyetleri … Tipi Konut Maliyetleri … Tipi İşyeri Maliyetleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

7 2- Maliyet Dağılımı Hesabı:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 2- Maliyet Dağılımı Hesabı: DAİRENİN SOSYAL TESİS MALİYETİ BİNA İNŞAAT MALİYETİ ORTAK KULLANIM MALİYETİ TEFRİŞ MALİYETİ TOPLAM MALİYET CİNSİ NO M2 ARSA PAYI İNŞAAT MALİYETİ İNŞ. MALİYETİ A1 - 1 103 3,785.57 16,480.00 33,748.99 139,822.50 9,424.50 305.09 203,566.65 A1 - 2 99 15,840.00 134,392.50 9,058.50 197,130.65 A1 - 3 70 2,693.58 11,200.00 24,013.70 95,025.00 6,405.00 139,642.37 B2 - 47 117 5,241.55 18,720.00 46,729.36 158,827.50 10,705.44 3,300.84 243,524.69 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

8 3- Satış ve Maliyet Kayıtları:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 3- Satış ve Maliyet Kayıtları: / 120. Alıcılar 143 600. Yurtiçi Satışlar 391. Hes. KDV (%1) Daire Satış Kaydı 620. S.M.Maliyeti 100 152. İnşaat Maliyeti 60 152. Arsa Maliyeti 40 Satılan Daire Maliyet Kaydı / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

9 B- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. B- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ: Arsa Payı Teslimi Arsa Sahibi Konut / İş Yeri Müteahhit YANLIŞ İnşaat Yapım Hizmeti Müteahhit DOĞRU Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

10 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
a) Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. (30 Nolu KDV G. T.) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

11 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Toplam Maliyet Arsa Payı İnşaat Maliyeti b) “Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanmakta olup, her bir kat, dükkan veya dairenin maliyeti ise, her kat, daire veya dükkana belirli ölçü ve esaslara göre binanın tüm maliyetinden pay verilmek suretiyle tespit edilmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

12 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Müteahhit Arsa Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Dairenin İnşaat Maliyeti Verilen Nakit Toplamı c) Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa maliyetine isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir. (G.İ.B. Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

13 1- Vergiyi Doğuran Olay ve Fatura Düzenleme Tarihi:
“Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhitin arsa karşılığı konut, iş yeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

14 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Emsal Bedel Mi? Fatura Tutarı Maliyet Bedeli Mi? Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

15 2- Arsa Sahibine Konut / İşyeri Teslimi:
“Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanması gerekmektedir.” (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.

16 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
ÖRNEK: (A) şahsı arsasını (B) Ltd. Şirketi’ne inşaat karşılığı teslim etmiştir. Konut Adedi : 10 Müteahhit 6 Arsa Sahibi 4 Toplam İnşaat Maliyeti 1,000,000.00 1 Adet Konut İnşaat Maliyeti 100,000.00 Toplam Arsa Payı Maliyeti 666,666.67 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti 66,666.67 1 Dairenin Toplam Maliyeti 166,666.67 1 Adet Konut Satış Fiyatı 200,000.00 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

17 Müteahhitin Muhasebe Kayıtları
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. Müteahhitin Muhasebe Kayıtları Harcama Cinsi Maliyet Tutarı Arsa Sahibi Hissesi Müteahhit Hissesi İnşaat Maliyeti 1,000,000.00 400,000.00 600,000.00 Arsa Maliyeti 666,666.67 266,666.67 TOPLAM 1,666,666.67 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

18 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
/ 120. (A) Arsa Sahibi 673, TL 600. Arsa Sahibine Konut Teslimi , TL 391. Hesaplanan KDV % , TL Arsa Sahibine Konut Teslimi Gelir Kaydı / 620. İnşaat Maliyeti 666, TL 152. İnşaat Maliyeti 400, TL 152. Arsa Payı 266, TL Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Kaydı 152. Arsa Payı 666,666.67 320. (A) Arsa Sahibi 666, TL Gider Pusulası ile Arsa Payı Gider Kaydı / Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

19 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Satış Karının Tespiti Daire Sayısı Satış Tutarı Maliyet Kar Müteahhit 6 1,200,000.00 1,000,000.00 200,000.00 Arsa Sahibi 4 800,000.00 666,666.68 133,333.32 TOPLAM 10 2,000,000.00 1,666,666.67 333,333.32 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

20 3- Hasılat Paylaşımı Karşılığı Arsa Teslimi:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 3- Hasılat Paylaşımı Karşılığı Arsa Teslimi: a) Uygulamada “Hasılat Paylaşımı”, yada “Gelir Paylaşımı” vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de 30 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde düzenlenen “Arsa Karşılığı İnşaat” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

21 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

22 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

23 d) Hasılat Paylaşımı Muhasebe Kaydı:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. d) Hasılat Paylaşımı Muhasebe Kaydı: / 120. Alıcılar 2,020,000 600. Yurtiçi Satışlar 2,000,000 391. Hes. KDV ,000 10 Adet Konut Satışı / 152. Mamüller 800,000 320. Satıcılar 800,000 Arsa Payı Bedeli 320. Satıcılar 800,000 102. Bankalar 800,000 Arsa Sahibine Ödeme Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

24 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
/ 620. S.M.M. 1,800,000 152. İnşaat Maliyeti 1,000,000 152. Arsa Payı Maliyeti ,000 Satılan 10 Adet Daire Maliyeti Daire Sayısı Satış Tutarı Maliyet Kar 10 2,000,000 1,800,000 200,000 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

25 e) Hasılat paylaşımı sözleşmesiyle ilgili olarak;
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. e) Hasılat paylaşımı sözleşmesiyle ilgili olarak; Asgari bir bedel+elde edilen hasılatın % … ‘si Arsa tapusunun devir zamanı ve şekli (Arsa Sahibi Müteahhit Alıcı -- Kat İrtifakı -- Kat Mülkiyeti) Satış bedellerinin paylaşım zamanı ve şekli Satışın öngörülen sürede yapılamaması vb. sorunlar yaşanabilecektir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

26 4- İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 4- İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar: a) “İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bedellerin kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesileceği tabiidir.” Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

27 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
b) “Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmekte olup gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde ise kullanıma tahsis ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Bu nedenle, konut teslim amacıyla inşaat tamamlanmadan kat irtifakı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran olay konutun fiili teslimi ile meydana geleceğinden arsa payı teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak konutun tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edildiği anda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından bu dönemde katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.” Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

28 5- Emlak Harcına Esas Tutar:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 5- Emlak Harcına Esas Tutar: Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. (Harçlar Kanunu Md. 63) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

29 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
m²’nin Hesabı: Teslim edilen konutun m² büyüklüğünün nasıl hesaplanacağı30 Seri Nolu KDV Genel tebliğinde açıklanmıştır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

30 7- İndirimli Oran KDV İadesinin Dönemi:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 7- İndirimli Oran KDV İadesinin Dönemi: “Konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m²’nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir.” Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

31 II- TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAAT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. II- TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAAT İŞLERİ: Kooperatiflere Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri Yıllara Sari İnşaat Taahhüt İşleri Yurt Dışı İnşaat Taahhüt İşleri Taahhüte Dayalı Diğer İnşaat İşleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

32 A- KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. A- KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ: 1- Yasal Mevzuat: a) “ tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan “Konut Yapı Kooperatiflerine” yapılan inşaat taahhüt işleri, katma değer vergisinden müstesnadır.”(KDVK. Geçici 15. Md) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

33 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
b) “ tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat işleri ise 2007/13033 sayılı B.K. Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12. sırası uyarınca %1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

34 2- İstisna/İndirimli Orandan Yararlanma Koşulları:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 2- İstisna/İndirimli Orandan Yararlanma Koşulları: Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için; a) Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması, b) İşin konut yapı kooperatifine yapılması, c) Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması, d) Arsanın tapu sicilinde kooperatif adına tescil edilmesi, e) Yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması, gerekmektedir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

35 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Yukarıda belirtilen koşullara uyulmadığı takdirde konut yapı kooperatiflerine yapılacak teslim ve hizmetler, söz konusu teslim ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır. Danıştay 4. Dairesi’nin tarih ve 2008/2158 Esas Nolu Kararı ile tebliğin bu hükmü durdurulduğundan, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna yada indirimli oran uygulamasında “inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması” şartı ayrıca aranmayacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

36 3- Kapsama Giren İşlemler:
a) Kapsama giren inşaat taahhüt işlerinin neler olduğu 2011/1 Nolu KDV Sirkülerinde belirtilmiştir. b)Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun müteahhide verdiği hizmet genel esaslara göre KDV’ye tabi olacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

37 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
c) Tasfiyeye giren konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine istisna veya indirimli oran uygulanmayacaktır. d) KDVK.’na göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulaması, konutların kullanılmaya başlanılmasına (yapı kullanım izin belgesi alınmasına) kadar yaptırılacak inşaat taahhüt işlerini kapsamaktadır. e) Konut yapı kooperatiflerince üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırılan okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane gibi yapılara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde; kooperatifin inşaat ruhsatının tarihinden önce alınmış olması halinde kısmi istisna hükümlerine göre ve ruhsatın bu tarih veya daha sonra alınmış olması halinde %1 KDV oranı uygulanmak suretiyle işlem yapılabilecektir. ( tarihli Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

38 4- Kooperatifin Arsa Karşılığı İnşaat Yapması:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 4- Kooperatifin Arsa Karşılığı İnşaat Yapması: a) Kooperatifin Arsa Sahibi Olması: Yapı ruhsatında adı “Yapı Sahibi” bölümünde yer alan bir konut yapı kooperatifinin, adı “Yapı Müteahhidi” bölümünde yer alan başka bir konut yapı kooperatifi ile kat karşılığı anlaşması durumunda, arsa sahibi kooperatife konut teslimi söz konusu olduğundan istisna yada indirimli oran uygulamasından söz edilemeyecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

39 b) Kooperatifin Müteahhit Olması:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. b) Kooperatifin Müteahhit Olması: Bina inşaat ruhsatının “Yapı Müteahhidi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatifine bu kapsamda ifa edilen inşaat taahhüt işleri, işin sahibi söz konusu konut yapı kooperatifi olmadığından ve dolayısıyla “işin konut yapı kooperatifine yapılması”na yönelik koşul gerçekleşmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

40 5- Konut Yapı Kooperatiflerinin Konut Teslimi:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 5- Konut Yapı Kooperatiflerinin Konut Teslimi: a) Üyelerine Konut Teslimi: tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri, m² büyüklüğüne bakılmaksızın KDV’den istisna olacaktır. (KDVK: Geçici 28. Madde Hükmü) tarihinden sonra inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin net alanı 150 m²’ye kadar konut teslimleri %1, diğer taşınmaz teslimleri ile 150 m²’nin üzerindeki konut teslimleri ise %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

41 b) Üyeleri Dışındaki Kişilere Teslimleri:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. b) Üyeleri Dışındaki Kişilere Teslimleri: Konut yapı kooperatiflerinin üyeleri dışındaki kişilere yapacakları taşınmaz satışları ( tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatifleri de dahil) genel oranda KDV’ye tabi olacaktır. Kooperatifin kat karşılığı yaptığı inşaatlarda arsa sahibine konut teslimlerine ilişkin düzenlenecek faturalarda emsal bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. ( tarihli Özelge) Kooperatifiniz tarafından üyeleriniz dışında üçüncü şahıslara yapılacak 150 m²’ye kadar konut teslimlerine %1 oranında, 150 m²’den büyük konut teslimleri ile işyeri teslimlerine ise genel oranda katma değer vergisi uygulanacaktır. ( tarihli Özelge) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

42 B- YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. B- YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ: 1- Yıllara Sari Olma Koşulları: Faaliyet Konusunun İnşaat ve Onarım İşi Olması İşin Taahhüte Bağlı Olarak Yapılması İnşaat ve Onarma İşinin Yıllara Yaygın Olması Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

43 2- Muhasebeleştirilmesi:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 2- Muhasebeleştirilmesi: a) Maliyet Hesapları: A Taahhüt İşi Malzeme Giderleri İşçilik Giderleri Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Ödenen Vergiler Amortisman Giderleri Finansman Giderleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

44 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
A Taahhüt İşi Maliyetleri Hizmet Üretim Maliyeti Müşterek Gider Payı Finansman Payı B Taahhüt İşi Maliyetleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

45 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
b) Gelir Hesapları: A Taahhüt İşi Gelirleri Yılı Hakediş Gelirleri Yılı Hakediş Gelirleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

46 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
c) Stopaj Hesapları: A Taahhüt İşi Stopajları Yılı Hakediş Stopajları Yılı Hakediş Stopajları Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

47 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
3- İşe Başlama Tarihi: 4- İşin Bitim Tarihi: *Geçici ve Kesin Kabul’de *İşin Devrinde *Sözleşmenin Feshinde 5- Müşterek Giderlerin Dağıtımı: 6- Amortismanların Dağıtımı: Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

48 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
7- Stopaj Uygulaması: * Avanslarda * İşin Uzamasında * Taşeronlarda 8- Faiz ve Kur Farklarının Beyanı: 9- Kazancın Beyan Zamanı: 10- Tevkifat Fazlalığının İadesi: * Mahsup Yoluyla İade * Nakden İade Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

49 C- YURT DIŞI İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. C- YURT DIŞI İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ: 1. Kapsama Giren İnşaat İşleri 2.Muhasebe Kayıtlarının Tutulma Yeri 3. Amortisman Uygulaması 4. Finansman Desteği 5. Kazanç İstisnası 6. Zarar Mahsubu 7. Vergi Fazlalığı Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

50 D- TAAHHÜTE DAYALI DİĞER İNŞAAT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. D- TAAHHÜTE DAYALI DİĞER İNŞAAT İŞLERİ: 1- Maliyetin Tespiti 2- İşin Bitim Tarihi 3- Beyan Zamanı 4- KDV Tevkifatı 5- Belgesi Temin Edilemeyen Harcamalar Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

51 III-YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. III-YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ: a) Kullanım Amaçlı İnşaatlar b) Kiralama Amaçlı İnşaatlar Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

52 1- Muhasebeleştirilmesi:
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır. 1- Muhasebeleştirilmesi: A İnşaatı Malzeme Giderleri İşçilik Giderleri Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Ödenen Vergiler Amortisman Giderleri Finansman Giderleri Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

53 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
2- Aktifleştirilme Zamanı: Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

54 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.


"İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL SORUNLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları