Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TCP (Transmission Control Protocol) Etkileşimli (Interactive) Veri Akışı Hacimli (Bulk) Veri Akışı Timeout – Retransmission Persist Timer Keepalive Timer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TCP (Transmission Control Protocol) Etkileşimli (Interactive) Veri Akışı Hacimli (Bulk) Veri Akışı Timeout – Retransmission Persist Timer Keepalive Timer."— Sunum transkripti:

1 TCP (Transmission Control Protocol) Etkileşimli (Interactive) Veri Akışı Hacimli (Bulk) Veri Akışı Timeout – Retransmission Persist Timer Keepalive Timer TCP Başarımı ve Geleceği SNMP, Telnet & Rlogin, FTP, SMTP, NFS ve Diğer TCP Uygulamaları

2 TCP segmentlerinin %50 ‘si etkileşimli, %50’si hacimli veri içermekte Byte tabanlı, olarak %90 hacimli, %10 etkileşimli veri taşınmakta TCP Trafik Analizi

3 Etkileşimli Veri Akşı istemcisunucu 1 byte veri tuşa basılma Sunucu uygulama ack echo karakteri ekran ack

4 bsdi.2023svr4.login delayed ACK 123.5ms bsdi.2023svr4.login PSH 0:1(1) ack 1 (“d”) 1 PSH 1:2(1) ack 1 (echo of “d”) 2 ack 2 3 PSH 1:2(1) ack 2 (“a”) 4 PSH 2:3(1) ack 2 (echo of “a”) 5 ack 3 6 PSH 2:3(1) ack 3 (“t”) 7 PSH 3:4(1) ack 3 (echo of “t”) 8 ack 4 9 PSH 3:4(1) ack 4 (“e”) 10 PSH 4:5(1) ack 4 (echo of “e”) 11 ack 5 12 PSH 4:5(1) ack 1 (newline) 13 PSH 5:7(2) ack 5 (CR,LF) 14 ack 7 15 PSH 7:37(30) ack 5 (currnet date) 16 ack 37 17 PSH 37:44(7) ack 5 (“svr4 %”) 18 ack 44 19 16.5ms delayed ACK 65.6ms 16.3ms

5 bsdi.2023svr4.login PSH 5:6(1) ack 47 PSH 47:48(1) ack 6 34.8 ms PSH 48:49(1) ack 7 PSH 49:51(2) ack 9 1 2 3 4 5 7 197.7 ms 26.7 ms 205.1 ms PSH 6:7(1) ack 48 PSH 7:9(2) ack 48 Nagle Algoritması

6 Hacimli (Bulk) Veri Akışı • WWW, FTP, e-posta gibi yoğun veri akışı olan uygulamalarda kullanılır • TCP veri akış denetimi için Sliding Window algoritmasını kulanır

7 Sliding Window Algoritması 4.2BSD’de pencere boyu 2048 byte, 4.3BSD’de pencere boyu 4096 byte olarak belirlenmiştir. Socket API pencere boyunun değiştirilmesine olanak verir.

8 SYN 1305814529: 1305814529(0) 1 SYN 1367249409: 1367249409(0) 2 ack 1, win4096 3 PSH 1:1025(1024) ack 1,win 4096 4 PSH 1025:2049(1024) ack 1,win 4096 5 PSH 2049:3073(1024) ack 1,win 4096 6 ack 2049, win 4096 7 ack 3073, win 3072 8 PSH 3073:4097(1024) ack 1,win 4096 9 ack 4097, win 4096 10 PSH 4097:5121(1024) ack 1, win 4096 11 PSH 5121:6145(1024) ack 1, win 4096 12 13 PSH 6145:7169(1024) ack 1, win 4096 14 ack 6145,win 4096 15 PSH 7169:8193(1024) ack 1, win 4096 16 ack 8193, win 4096 1102410252048204930723073409640975120512161446145716871698192 Window advertised by segment 2 data sent in segments 4,5,6 ACKed by segment 7 win advertised by segment 7 ACKed by segment 8 win advertised by segment 8 data sent segment 9 win advertised by segment 10 ACKed by segment 10 data sent in segments 11,12,13 win advertised by segment 14 ACKed by segment 14 data sent segment 15 ACKed by segment 16

9 1 SYN 1227520000:1227520000(0) win 4096 2 SYN 236371521: 236371521(0) win 4096 3 ack 1, win 4096 4 PSH 1:1025(1024) ack 1, win 4096 5 PSH 1025:2049(1024) ack 1, win 4096 6 PSH 2049:3073(1024) ack 1, win 4096 7 PSH 3073:4097(1024) ack 1, win 4096 8 ack 4097, win 0 9 ack 4097, win 4096 10 PSH 4097:5121(1024) ack 1, win 4096 11 PSH 5121:6145(1024) ack 1, win 4096 12 PSH 6145:7169(1024) ack 1, win 4096 13 PSH 7169:8193(1024) FIN,ack 1, win 4096

10 Urgent Mode 16-bit source port number 32-bit sequence number Reserved 6-bit length 4-bit URGURG ACKACK PSHPSH RSTRST SYNSYN FINFIN 16-bit source port number 32-bit acknowledgement number 16- bit window size 16-bit TCP checksum 16-bit urgent pointer options (if any) URG = 1 offset of urgent data from seq. number

11 TCP Timeout & Retransmission Retransmission timer bir ack beklenirken, Persist timer, penceresini boyu kontrolünde Keepalive timer karşı tarafın bağlantısının koptuğunun tespit edilmesinde kullanılır

12 0.0 bsdi.1029 > svr4.discard: S 1747921409:1747921409(0) win 4096 0.004 (0.0048) svr4.discard > bsdi.1029: S 3416685569:3416685569(0) ack 1747921410 win 4096 0.006441 ( 0.0016) bsdi.1029 > svr4.discard:. ack 1 win 4096 6.102290 ( 6.0958) bsdi.1029 > svr4.discard: P 1:15(14) ack 1 win 4096 6.259410 ( 0.1571) svr4.discard > bsdi.1029:. ack 15 win 4096 24.480158 (18.2207) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 25.493733 ( 1.0136) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 28.493795 ( 3.0001) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 34.493971 ( 6.0002) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 46.484427 (11.9905) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 70.485105 (24.0007) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 118.486408 (48.0013) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 182.488164 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 246.489921 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 310.491678 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 374.493431 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 438.495196 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 502.486941 (63.9917) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096 566.488478 (64.0015) bsdi.1029 > svr4.discard: R 23:23(0) ack 1 win 4096

13 Repacketization Zaman aşımına uğrayan ve yeniden gönderilmesi gereken segmentleri ayrı bir segment olarak yeniden göndermez bsdi. 1032 > svr4.discard: P 1:13(12) ack 1 svr4.discard > bsdi.1032:. ack 13 Ethernet kablosu çıkarılıyor bsdi.1032 > svr4.discard: P 13:27(14) ack 1 Üçüncü satır yazılyor bsdi.1032 > svr4.discard: P 13:33(20) ack 1 Ethernet kablosu yeniden takılıyor svr4.discard > bsdi.1032:. ack 33

14 Round-Trip Time (RTT) Bir segmentin gönderilmesinden, o segmentle ilgili ack segmentinin alnmasına kadar geçen süre R =  R + (1-  )M

15 Persist Timer Kapalı olan pencerenin yeni boyunu belirten ack segmenti kaybolduğunda kullanılır Gönderen taraf pencerenin açılmasını, alan taraf ise yeni segmentleri bekler durumdadır (deadlock) Gönderen taraf bir persist timer tutar ve periodik olarak alıcı tarafın pencere boyunun sorgulanmasını sağlar (window probes)

16 1 bsdi.1027 > svr4.5555: P 1:1025(1024) ack 1 win 4096 2 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 1025 win 4096 3 bsdi.1027 > svr4.5555:. 1025 :2049(1024) ack 1 win 4096 4 bsdi.1027 > svr4.5555:. 2049:3073(1024) ack 1 win 4096 5 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 3073 win 4096 6 bsdi.1027 > svr4.5555:. 3073 :4097(1024) ack 1 win 4096 7 bsdi.1027 > svr4.5555: P 4097 :5121(1024) ack 1 win 4096 8 bsdi.1027 > svr4.5555: P 5121 :6145(1024) ack 1 win 4096 9 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 5121 win 4096 10 bsdi.1027 > svr4.5555: P 6145 :7169(1024) ack 1 win 4096 11 bsdi.1027 > svr4.5555: P 7169 :8193(1024) ack 1 win 4096 12 bsdi.1027 > svr4.5555: P 8193 :9217(1024) ack 1 win 4096 13 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0

17 14 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 : 9218(1) ack 1 win 4096 15 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 16 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 :9218 (1) ack 1 win 4096 17 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 18 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 : 9218(1) ack 1 win 4096 19 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 20 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 :9218 (1) ack 1 win 4096 21 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 22 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 : 9218(1) ack 1 win 4096 23 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 24 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 : 9218(1) ack 1 win 4096 25 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 26 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 :9218 (1) ack 1 win 4096 27 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 28 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217:9218(1) ack 1 win 4096 29 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0 30 bsdi.1027 > svr4.5555:. 9217 : 9218(1) ack 1 win 4096 31 svr4.5555 > bsdi.1027:. ack 9217 win 0

18 Aptal Pencere Sendromu (Silly Window Syndrome) Alan tarafın küçük pencere boyu belirtmesi ve bu nedenle tam dolmamış segmentler göndermesi durumu Kullanılan çözüm yöntemi :  Alan taraf belirttiği boydan daha büyük bir boy belirtmesi için pencere boyunda MSS kadar ya da buffer alanının yarısı kadar bir artış sağlamalıdır

19 1 PSH 1:1025(1024) ack 1, win 4096 2 PSH 1025:2049(1024) ack 1, win 4096 3 PSH 2049:3073(1024) ack 1, win 4096 4 PSH 3073:4097(1024) ack 1, win 4096 5 ack 4097, win 0 6 4097:4098(1) ack 1, win4096 ack 4098, win 0 8 4098:4099(1) ack 1, win4096 7 ack 4099, win 0 9 10 4099:4100(1) ack 1, win4096 ack 4100, win 1533 12 4100:5124(1) ack 1, win4096 11 ack 5124, win 509 13 14 5124:5633(509) ack 1, win4096 ack 5633, win 0 15 16 5633:5634(1) ack 1, win4096 ack 5634, win 1279 19 18 FIN,PSH 5634:6145(511) ack 1, win4096 ack 6146, win 767 ack 6146, win 2816 20 FIN 1:2(1) ack 6146, win 4096 21 22 ack 2, win4096 17

20 Keepalive Timer Bir TCP oturumunda veri akışı yoksa, herhangi bir segment akışı da yoktur Uygulama düzeyinde bir denetim yoksa, oturum, günler, haftalar ya da aylarca açık kalabilir Keepalive Timer RFC de yoktur. Bunun nedenleri :  Geçici çakılmalarda, oturumun kapanmasına neden olabilir  Gereksiz ağ trafiği oluştururlar  Paket tabanlı İSS’lerde maddi kayıplara neden olabilirler

21 Keepalive Timer socket API ‘ de setsockopt(...,SO_KEEPALIVE,...) işlevi kullanılarak aktif hale getirilebilir Genelde server tarafından kullanılır

22 1 0.0 bsdi.1055 > svr4.echo : P 1:14(13) ack 1 2 0.006105 ( 0.0061) svr4.echo > bsdi.1055 : P 1:14(13) ack 14 3 0.093140 ( 0.0870) bsdi.1055 > svr4.echo :. ack 14 4 7199.972793 (7199.8797) arp who-has svr4 tell bsdi 5 7199.974878 ( 0.0021) arp reply svr4 is-at 0:0:c0: c2:9b:26 6 7199.975741 ( 0.0009) bsdi.1055 > svr4.echo :. ack 14 7 7199.979843 ( 0.0041) svr4.echo > bsdi.1055 :. ack 14 8 14400.134330 (7200.1545) arp who-has svr4 tell bsdi 9 14400.136452 ( 0.0021) arp reply svr4 is-at 0:0:c0: c2:9b:26 10 14400.137391 ( 0.0009) bsdi.1055 > svr4.echo :. ack 14 11 14400.141408 ( 0.0040) svr4.echo > bsdi.1055 :. ack 14 12 21600.318309 (7200.1769) arp who-has svr4 tell bsdi 13 21675.320373 ( 75.0021) arp who-has svr4 tell bsdi 14 21750.322407 ( 75.0020) arp who-has svr4 tell bsdi 15 21825.324460 ( 75.0021) arp who-has svr4 tell bsdi 16 21900.436749 ( 75.1123) arp who-has svr4 tell bsdi 17 21975.438787 ( 75.0020) arp who-has svr4 tell bsdi 18 22050.440842 ( 75.0021) arp who-has svr4 tell bsdi 19 22125.432883 ( 74.9920) arp who-has svr4 tell bsdi 20 22200.434697 ( 75.0018) arp who-has svr4 tell bsdi 21 22275.436788 ( 75.0021) arp who-has svr4 tell bsdi


"TCP (Transmission Control Protocol) Etkileşimli (Interactive) Veri Akışı Hacimli (Bulk) Veri Akışı Timeout – Retransmission Persist Timer Keepalive Timer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları