Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7.SINIF ÖĞRENME ALANI:İNANÇ MELEK VE AHİRET İNANCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7.SINIF ÖĞRENME ALANI:İNANÇ MELEK VE AHİRET İNANCI"— Sunum transkripti:

1 7.SINIF ÖĞRENME ALANI:İNANÇ MELEK VE AHİRET İNANCI

2 GÖREMEDİĞİMİZ VARLIKLAR
ELEKTİRİK SES HAVA KOKU RADYO FREKANSLARI, AKIL KIZILÖTESİ IŞINLAR, ÜZÜNTÜ,HEYECAN,SEVİNÇ VB.DUYGULAR SU KATILMIŞ BİR SÜTÜN İÇİNDEKİ SU VB...

3 VARLIK . MUTLAK VARLIK (ALLAH)(Varlığı kendindendir, başka varlığa ihtiyaç duymaz, zorunludur) MÜMKÜN VARLIK (DİĞER VARLIKLAR) Meydana gelmek için başka Bir varlığa muhtaçtır, varlığı zorunlu değildir GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR GÖRÜNEN VARLIKLAR MELEKLER CİNLER CANLI CANSIZ İNSAN HAYVAN BİTKİ KATI SIVI GAZ Özelliklerİ Dört büyük Melek Diğer Melekler MÜSLÜMAN KAFİR Nurdan yaratılmış Cinsiyet yoktur Yemez, içmez, Uyumazlar, Hızlıdırlar, Kanatları vardır Tek yönlüdürler Cebrail Azrail Mikail İsrafil Şeytan İblis Hannas Kiramen-Katibin Hafaza

4 AYET “PEYGAMBER, RABBİ TARAFINDAN KENDİSİNE İNDİRİLENE İMAN ETTİ, MÜ’MİNLER DE (İMAN ETTİLER), HERBİRİ ALLAH’A, MELEKLERİNE, KİTAPLARINA, PEYGAMBERLERİNE İMAN ETTİLER..” BAKARA/285

5 HADİS Peygamber efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: "Hem şeytan hem de melek, insanın kalbine bazı şeyler getirirler. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hakka, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah'a şükretsin. Kim de içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah'a sığınsın."

6 Uyumazlar, Yorulmazlar Farklı şekillere Girerler
. Uyumazlar, Yorulmazlar Farklı şekillere Girerler Nurdan Yaratılmıştır Yemezler, İçmezler MELEKLER Kanatları Vardır Nefisleri Yoktur, İyiliğin Sembolüdür Çok hızlı Hareket Ederler Erkeklik Dişilik Yoktur İhtiyarlamazlar Evlenip çoğalmaz,

7 . CİNLER Ateşten Yaratılmıştır uyurlar, Yer, içer, yorulurlar Beslenir
İyileri ve Kötüleri Vardır CİNLER Farklı şekillere Girerler Erkeklik Dişilik Vardır Çok hızlı Hareket Ederler İhtiyarlarlar, Evlenip çoğalırlar,

8 TOPLUMDA YAYGIN OLAN BAZI BATIL İNANÇLAR
HURAFE: Gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan ,aslı esası olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlardır. Hurafelerin bir kısmı kötü niyetli kişiler tarafından dine sokulmuş bir kısmı da dinin yanlış yorumlanması sonucu bilgisiz kişiler tarafından dinin içine sokulmuştur. Uzun yıllar uygulanması sebebiyle insanlar bunları dinin aslıymış gibi kabul ederler

9 Cahillik Dinin Yanlış Yorumlanması Diğer Dinlerin Etkisi HURAFENİN SEBEPLERİ Kültürün Etkisi Siyasal Etkiler

10 Cinlere Dayalı Hurafeler Sihir ve büyü Falcılık Ruh çağırma

11 BAZI BATIL İNANÇLAR Ağaçlara çaput bağlamak, dilekte bulunmak, çocuk isteme ve fayda göreceği inancı  At nalının uğurlu sayılıp, kapılara asılması inancı  Ayın 13. günü uğursuzdur Bardağın kırılmasının hayra alamet olduğunun söylenmesi. Baykuş, kara karga kimin evinde öterse o haneden cenaze çıkar. Cincilik, falcılık, muska, nazar boncuğu takmak, kurşun dökmek. Çocuğun üstünden atlanırsa boyu kısa kalır.

12 BAZI BATIL İNANÇLAR Gece tırnak kesilirse ömür kısalır. Gökkuşağının altında geçen cinsiyet değiştirir. İki bayram arasında nikah yapmamak, (Peygamberimiz, Hz. Ayşe ile iki bayram arasında evlenmiştir.)  Kuş pisliği başa düşerse para gelecek denir. Mezarlara elini yüzünü sürmek, türbelerin eşik ve pencerelerini öpmek Nazardan korunmak veya kurtulmak için çeşitli nazar boncukları, diş, kemik, tırnak gibi nesneleri takmak Ölü helvası dağıtmak, yemek vermek.

13 BAZI BATIL İNANÇLAR Ölünün kırkıncı ve elli ikinci gecesinde helva dağıtılması inancı Salı günü başlanan işler yarıda kalır. Türbe ve tekkelere mendil bağlamak, çaput bağlamak, para atmak, horoz adamak, tuz ve şekerler dağıtmak ve bunlarla birlikte ölülerden bir şeyler beklemek. Yemin eden kişi, yemin ederken sağ ayağını kaldırırsa yemini kabul olmaz. Yeni doğan çocukların bahtının güzel olması için çocuğu tekkeleri ve türbeleri gezdirip, tuz, şeker, helva yedirme adeti. 

14 Hurafeler ,üfürükler, düğüm düğüm bağlar, Mezar, mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar, Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. M.Akif Ersoy

15 . ŞEYTAN Ateşten Yaratılmıştır Yer, içer, Cindir Beslenir Asıl adı
Çocukları vardır Asıl adı İblistir ŞEYTAN Vesvese Verir Hileleri Çoktur Zorlayıcı bir etkisi Yoktur

16 . ŞEYTANIN ÖZELLİKLERİ Kibirlidir Çirkin Davranışları Güzel gösterir
Kıskançtır Günaha Teşvik Eder ŞEYTANIN ÖZELLİKLERİ Nankördür Vesvese Verir Müminlerin Düşmanıdır Hilekardır

17 “Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister....” Maide /91

18 . Allah’a Allah’a Güvenmeliyiz Sığınmalıyız Güçlü bir İrade Nefsimizi
İçimizden gelen Kötü seslere Kulak vermemeliyiz Allah’a Güvenmeliyiz Allah’a Sığınmalıyız Güçlü bir İrade ŞEYTANIN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORUNMAK İÇİN Haramlardan Sakınmalıyız Nefsimizi Eğitmeliyiz İbadetlerimizi Yapmalıyız Günahlarımızdan Hemen Tevbe etmeliyiz

19 AHİRETE İMAN

20

21 Kavramlar Ahiret :tekrar dirilmeyle birlikte başlayan ve ebedi olarak sürecek olan hayat, Öteki dünya Ba's :Diriliş Haşr : Dirilen kimselerin mahşer yerinde toplanması, Mahşer: Ahirette insanların hesap vermek için toplandıkları yer A’raf:Cennetle cehennem arasında bulunan yüksekçe yer, Arasat: Ahirette insanların hesap vermek için toplanacakları meydan, mahşer yeri Kıyamet : Evrenin düzeninin bozulup güneş ,ay, dünya ,yıldızlar ve gezegenlerin yok olacağı zaman,büyük felaket

22 Hesap günü : İnsanların dünyada yaptıklarının hesabını verdikleri gün
Mizan :Günah ve sevapların tartılacağı manevi terazi, Kevser : cennette bulunan bir akarsu ,havz Berzah: Dini inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer Cennet : Ahirette hesabını verebilenlerin gireceği içinde her türlü nimetin ve güzelliğin bulunduğu 8 kapısı olan yer, bahçe, Cehennem :Ahirette hesabını veremeyenlerin gireceği ve azap çekeceği yer

23 AYETLER “Her canlı ölümü tadacaktır...” Ali-imran/185
“Sizi sadece boş yere gayesiz yarattığımızı Ve sizin gerçekten geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” Mü’minun/115 “Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyor musunuz? “ kasas/77

24 HADİSLER “Ağzınızın tadını gideren ölümü çokça hatırlayınız”
“İnsanların en akıllısı ,ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimsedir.»

25 OLMASAYDI AHİRET Yaratılmış olacaktı İnsan boş yere Evren ve Dünyada yapılan Haksızlıklar ve kalacaktı Zulümler Karşılıksız Karşılıksız yapılan İyilikler bir şekilde Boşa gitmiş olacaktı

26 Düşünelim-yorumlayalım
“Allah’ın gücünün delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah, mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter” Fussilet/39

27 Ahirete imanın akli delili
Nasıl ki sonbaharda tabiattaki bir kısım bitkiler ölüyor ve İlkbaharla birlikte tekrar canlanıyorsa, ölen insanlarda tekrar dirilebilir Bütün canlılar yoktan yaratılmıştır, bu durum yeniden yaratmaya göre daha zor bir iştir. Yoktan var eden yeniden kolaylıkla diriltebilir

28 DÜNYA HAYATINDA YAPILANLARIN KARŞILIĞI AHİRET
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür,Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür” Zilzal/7-8 “Kitabını oku!Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter” İsra/14 “Allah iman eden ve iyi şeyler yapanlar söz vermiştir. Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır” Maide /9 Hayır! kim günah işler de günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir. Onlar orada devamlı kalırlar” Bakara/81

29 KIYAMET SAHNELERİ Güneş kararıp dürülecek, Yıldızlar kararıp dökülecek
Denizler kaynatılacak, fışkıracak Dağlar yürütülecek, Dağlar yerlerinden kopup savrulacak ve renkli yün taneleri gibi uçuşacak Dişi develer yavrularını atacak Vahşi hayvanlar bir araya toplanacak Güneş ve ay yarılacak

30 AHİRETE İMANIN DAVRANIŞLARIMIZA ETKİSİ
Kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır, Güzel davranışlara ve iyiliklere yöneltir, Adaletsizlik ve zulmü önler, Hayatımızı daha mutlu ve anlamlı kılar (kazandığımıza fazla sevinmez, kaybettiklerimize de fazla üzülmeyiz) Zorluklara karşı dayanma gücü verir, Hayasızlığı önler Toplumda suç oranını azaltır İnsanı daha değerli bir varlık haline getirir Kim ahirete inandığı halde kötülük ve zulüm yapıyorsa şuursuzluğundan dolayıdır.Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildiği halde içmeye devam eden gibi)

31 “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin, Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik yapsın, Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa güzel söz söylesin veya sussun” hadis-i şerif

32 KİM DİRİLTECEK ? Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden bir adam çürümüş bir kemiği eline alıp ufaladıktan sonra peygamberimize dönerek, “Allah’ın bu çürümüş, un ufak olmuş kemikleri dirilteceğine mi inanıyorsun?” dedi. Peygamberimiz, “Evet, onları da seni de diriltecek.” dedi. Bunun üzerine Allah, peygamberimize şu ayetleri gönderdi:

33 KİM DİRİLTECEK ? “İnsan görmez mi ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek vermeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk kez yaratmış olan diriltecek. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya güç yetiremez mi? Evet! Elbette güç yetirir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ‘ol’ demekten ibarettir. O şey de hemen oluverir. Her şeyin mülkü elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de ona döneceksiniz.” (36/Yâsîn suresi,77-83)

34 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
Ahmet’in doğum gününde babası ona küçük bir sinema makinesi ve birkaç film hediye etmişti. Ahmet hafta sonlarında ev ödevlerini bitirdikten ve oyun oynadıktan sonra bu filmleri seyrederek dinleniyordu. Bir pazar günü Ahmet, arkadaşlarını evine davet ederek onlara bir serüven filmi seyrettirdi. Filmin bir sahnesinde ıssız bir adada yaşayan insanlardan biri, öykünün konusu gereğince, arkadaşlarıyla yolda giderken hastalanıp ölüyordu. Arkadaşları dinî bir törenle onu gömüyorlar ve dua ederek mezarından uzaklaşıyorlardı. Geride tek bir mezar görünüyordu.

35 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
Ahmet tam bu sırada sinema makinesini durdurdu. Sonra geriye doğru çalıştırarak filmi geriye almaya başladı. Çocuklar acıklı sahnenin üzüntüsü içindeyken birdenbire hayretle gülmeye başladılar. Çünkü öykü tersine oynamaya başlamıştı. Uzaklaşan insanlar gerisin geriye tekrar mezarın başına geliyorlar, topraklar açılıyor, ölü dışarı çıkarılıyor, adam nasıl öldüyse öylesine diriliyor ve arkadaşlarıyla konuşarak filmin başındaki gibi yürümeye başlıyordu. Sanki hiç ölmemişti.

36 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
Çocuklar gülmeye devam ediyorlardı. Ahmet makineyi durdurarak dedi ki: “Şimdi hep beraber gülüyoruz ama aslında ben filmin bu sahnesini, bir konu üzerinde düşünmemiz için geriye doğru aldım. Geçen gün Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde ‘ÖLÜMDEN SONRA DİRİLMEK’ konusunu öğrenmiştik ya… Dersten sonra da birbirimize sormuştuk; ‘İnsan, öldükten sonra bir daha nasıl dirilir?’ diye.

37 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
İşte tıpkı bu filmdeki gibi... Kıyamet günü gelip de ahiret yaşamı başladığında insanlığın yaşam serüveni geriye alınan bir film gibi devam edecek... Her şeyi yaratmış ve dünya sahnesinde bir rol vermiş olan yüce yaratıcımız Allah’ın emriyle herkes mezarından işte böyle kalkacak, sonra dünyada yaptıklarının hesabını verecek...”

38 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
Arkadaşları Ahmet’in bu konuşmasını dikkatle ve düşünerek dinlediler. Ona hak verdiler. Çocuklardan biri; “Gerçekten öyle..” dedi. “Şimdi bu filmdeki ölen adam hastalanarak değil de bir bomba ile ölseydi, paramparça olsaydı, her zerresi toz gibi dağılsaydı, film geriye alındığı zaman adamın havaya dağılan, toprağa serpilen her zerresi tekrar geriye dönecek, birleşecek ve adam bütünleşip, canlanıp ayağa kalkacaktı.”

39 BİR FİLM GERİYE ALININCA...
Arkadaşları Ahmet’e teşekkür ettiler. “Şimdi öldükten sonra dirilmek konusunu daha iyi anladık. Öldükten sonra dirileceğimize inanıyoruz ve yüce Allah’ın huzuruna ak yüzle çıkmak için dünya yaşamımızda ona ibadet ederek, iyi işler yaparak yaşayacağız.” dediler. Gökhan EVLİYAOĞLU (Çocuk ve Dua, s.47-48’den kısmen sadeleştirilmiştir.)

40 Zehra sordu: Gülleri hiç solmayan, Kokusu kaybolmayan, İnsanları ölmeyen Bir ülke yok mu anne? Annesi şöyle cevap verdi: Bizim asıl yurdumuz Cennetimiz var, kızım. Gülleri solmaz, çünkü Her günü bahar, kızım. Beyaz gülü kar gibi, Kırmızısı nar gibi, Kokla beni der gibi, İnsana bakar, kızım. Orada her şey olacak, Mutluluk kucak kucak, İnsanlar yaşayacak Sonsuza kadar, kızım. M. Yaşar KANDEMİR (Ahirete İnanıyorum, s. 38)

41 Mahşer, haşir ve neşir, AHİRET GÜNÜNE İMAN Bu dünyanın sonu var,
Düşünen bunu anlar. Her yaşayan ölecek, Toprağa gömülecek. Kıyamet kopacaktır. Bu emir de bir haktır. Kıyametle yeniden Kurulacak bir düzen. Mahşer, haşir ve neşir, Hesap, mizan ve tebşir, Elde amel defteri, Herkesin belli yeri. Bu işler için elbet, Geçecektir bir müddet, İşte bu zamana biz Ahiret günü deriz. Enver TUNCALP (İnandım, İman Ettim, s. 99)

42 TALİP ORHAN HASAN POLATKAN ORTAOKULU
TEŞEKKÜRLER TALİP ORHAN HASAN POLATKAN ORTAOKULU 2014-OCAK


"7.SINIF ÖĞRENME ALANI:İNANÇ MELEK VE AHİRET İNANCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları