Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Noktalama İşaretleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Noktalama İşaretleri."— Sunum transkripti:

1 Noktalama İşaretleri

2 Nokta (.)

3 a) Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır
Bu sene havalar çok sıcak. Beni sevmiyordun, bilirdim.

4 b) Kısaltmalardan sonra kullanılır
Dr (doktor) Prof (profesör) vb (ve benzeri) Cad (cadde) Sok (sokak) İng (İngilizce)

5 c) Sıra gösteren sayılardan sonra (-inci) eki yerine kullanılır.
Senin çocuk 1. sınıfta mı okuyor? Dün 25. yaşıma bastım. Yarışmada 3. olmuş.

6 d) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

7 e) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur
Yarın 08.40’ta yola çıkacaklarmış. 12.10’da başlayacak. Seminer 02.00’da bitiyor. Güzel Sanatlar Lisesi’ne 10.00’da ziyaret edeceklermiş.

8 (,) Virgül

9 a) Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır
O kitabı aradım, buldum. Dergisi açtı, birkaç sayfa çevirdi. Paketi açtı, şaşkınlıkla baktı.

10 b) Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasında konur
Akşam, yine akşam, yine akşam… Oğlunu, çaresiz oğlunu bir daha kalbine bastı. Yine, yine bayrağımız sallanacak.

11 c) Hitaplardan sonra kullanılır.
Sevgili Kızım, Değerli Öğretmenim, Saygıdeğer Müdürüm,

12 e)Cümlede vurgulanmak istenen öğelerden sonra konur.
Yarın, buraya geleceksin ve bu işi çabucak bitireceksin. Hemen, eve döneceksin ve onun gönlünü alacaksın.

13 f)Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır
Genç, adama ters ters baktı. Hırsız, çocuğu kovaladı. Yaralı,  kadının yüzüne bakıyordu. İhtiyar, adamın suratına tükürdü.

14 g) Bazı cümlelerde anlam karışıklığını gidermek için kullanılır
Oku; adam ol, baban gibi eşek olma. Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi, hanımları alışverişe gönderin.

15 ğ) Bir addan önce zamir ile kullanılır
O, şiiri niçin ezberlememiş?            İhtiyar, adamı yolda yakalamış. Genç, adama karşılık verdi. Sefil, aileye yalvardı.

16 h)Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.
Bu büyük komutanı, Atatürk’ü ,saygıyla anıyoruz. Bu yöre, Sibirya ve çevresi,alabildiğine soğuktur. Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.

17 ı)Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda tırnak işareti yerine kullanılır:
Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu. Artık sevmiyorum,dedi. Onun umurunda olmadığımı, söyledi

18 i)Cümle başında kullanılan “evet,hayır,yok’’ gibi sözcüklerden sonra kullanılır.
Hayır, bu işi sevmedim.          Evet, yarın sınavsınız.     Hayır, işte bunu yapamam, dedi.

19 Noktalı Virgül (;)

20 Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı.
a)Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasında kullanılır.Bu tip cümleler birbirini açıklayan,güçlendiren ,biri diğerine örnek olan cümlelerdir.Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür. Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı. Kısa bir konuşma yaptı; dinleyiciler onu uzun uzun alkışladı. Horoz ölür; gözü çöplükte kalır.

21 b)Virgülle ayrılmış sözleri ya da söz gruplarını  farklı sözlerden ya da söz gruplarından  ayırmak için konur. Sayısal derslerden matematiği,fiziği; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum. Erkek çocuklara Ali,Murat,Serhat; kız çocuklarına ise Yeşim,Senem,Serpil adları verilir.

22 c)Öğeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak,ağlamak istiyorum. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür , şan kalır. Kel ölür , sırma saçlı olur; kör ölür , badem gözlü olur.

23 d)Önceki cümleye “fakat,oysa ,lakin,ancak,çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaçlardan önce kullanılır: Bu romanı inceledim; fakat pek beğendiğimi söyleyemem. Köye sen git; ancak orada çok fazla kalma. Kazanacağım; çünkü çok çalışıyorum.

24 e)Öğeler arasında anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
Murat; Hasan ,Ali ve Osman’dan daha çalışkanmış. Elma; armut,muz ve üzümden yararlıdır. Ispanak; kerevizden daha vitaminliymiş.

25 İki Nokta (:)

26 a)Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır
Şimdi herkes ona şöyle sesleniyordu: Atmaca Kamil. Bence bu cinayetin iki nedeni olabilir:Birincisi namus meselesi,ikincisi çıkar kavgasıdır.                                                                                                                                                   Demokrasinin tek dayanağı vardır: O da özgürlüktür.

27 b)Alıntı cümlelerden önce kullanılır.
Bu sanatçının romanla ilgili şu sözünü anmadan geçemeyeceğim: “Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır.” Hacı Bektaşi Veli: “Eline,beline,diline sahip ol.” demiş.

28 c)Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır
Süleyman Çavuş: Bırak açma o bahsi ,dedi. Kooperatif katibi kaşlarını çattı: Yoo, böyle deme Süleyman Çavuş.

29 Kesme İşareti (‘)

30 a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:
Yakup Kadri’nin Yaban’ı Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır. Aslı’nın arabasına vurmuşlar. Yaren’in tokaları çok hoşmuş, dedi.

31 c)Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
36’nın ortak bölenleri nelerdir? Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun? Akıllı çocuk 11’inci sınıfta okuyormuş.

32 d)Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır
Osmanlılarda kadı’nın önemli bir yeri vardır. Pencereden kar’ı seyrediyorum.

33 e)Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
N’apalım             N’eylersin              N’etsin           

34 Soru İşareti (?)

35 a)Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonunda kullanılır, cümle sözde soru cümlesi de olsa yani karşıdan bir cevap beklenmese de cümlenin sonuna soru işareti konur. Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi nedir? (cevap bekliyor: gerçek soru cümlesi) Bu havada dışarı mı çıkılır? (cevap beklemiyor: sözde soru cümlesi) Böyle bir adama nasıl güvenirsin? (cevap beklemiyor: sözde soru cümlesi)

36 b)Kuşku duyulan bilgilerin yanına ya da bilinmeyen bilgiler yerine parantez içinde konulur.
Kayıkçı Kul Mustafa (?-1658?) halk edebiyatımızın destan şairlerinden biridir.         Karacaoğlan’ın  Güneydoğu Anadolu’da (?) yaşadığını söylüyor.

37 Ünlem (!)

38 a)Şaşma , korku, kızma ,heyecan,sevinme… gibi duyguları dile getiren cümlelerin sonunda kullanılır
Dur,bir yanlışlık yapmayalım!           Git başımdan seni görmek istemiyorum! Eh, hayırlısı neyse o olsun!                 Lanet olsun böylesi işe!

39 b)Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır
Akla durgunluk verecek reklam kampanyalarıyla büyük(!) sanatçılar yaratılıyor. Bu kasabada onun ne kadar akıllı(!) olduğunu bilmeyen mi var?

40 Üç Nokta (…)

41 a)Herhangi bir nedenle bitmemiş ya da okuyucunun anlayışına bırakmak için bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur. Şu bahar yağmurları bir gelse… Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi… Karşı sahilde mor,fark olunmaz sisler altındaki dağlar,korular, beyaz yalılar…Bunları seyretmek bana huzur veriyor.

42 b)Birtakım örnekler sayıldıktan sonra “vb” anlamında kullanılır
Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki:caddeler,sokaklar,evler,insanlar… Bu köyün insanları konukseverdir,alçakgönüllüdür,iyidir…

43 c)Söz arasında söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır
Şu … adamı gözüm görmese iyi olacak. Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

44 Tırnak İşareti (‘’…’’)

45 a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir
Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir: “Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur.”

46 c)Yazıda geçen eser adları tırnak içine alınabilir
“Çalıkuşu” Anadolu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı bir romandır.     

47 Parantez (Ayraç) ( )

48 a)Cümle içindeki açıklamalar parantez içinde gösterilebilir
Adana ve yöresi (Çukurova) ülkemizin pamuk ambarıdır. Böyle sözcüklere (yansımalara) her dilde rastlanır.

49 b)Bir sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde verilebilir
Türk Dil Kurumu yerbilim (jeoloji) ile ilgili terimleri bir kitapta toplamış. Tezat (abartma) edebiyatta en çok kullanılan sanatlardan biridir.

50 c)Bir kişiden söz edilirken doğum ve ölüm tarihleri parantez içine alınır
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ( ) teknik yönden kusursuz romanlar yazdı.

51 d)Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde gösterilir
Bacon (Beykın) denemeleriyle ün kazanmıştır. Michael (Maykıl) yarışmaya katılmış. Lady (Leydi) çok güzel bir kız, dedi.

52 e)Tiyatro metinlerinde hareketleri anlatan bölümler parantez içinde gösterilir:
Adam—(Yerinden kalkar ,suratını asarak):Sen ne diyorsun beyefendi? Genç bayan—(Mutlu mutlu bir şekilde): Nasılsınız?

53 Kısa Çizgi (-)

54 a)Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur.
Bu savaş yılları arasında olmuştur. Okulun arası başarı oranı yüksekmiş. Yarışmaya başvuru tarihleri arasındaymış.

55 b)Birbiriyle ilgili ülke,şehir ya da kavramlar arasına konur.
Adana-Ceyhan arası kaç kilometre? Türkiye-İran ilişkileri gelişiyor. Almanya-İtalya arasındaki savaş bu tarihte bitmiştir.

56 c)Cümle içindeki arasözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgül,parantez kullanılabileceği gibi kısa çizgi de kullanılabilir. Şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi -sen de bilirsin ki- ona uzun uzun anlatmıştım.

57 d)Cümle sonunda satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.
Atölye resimler ile seminer düzenleyecek- lermiş. Hikayede geçen cümleleri ve söyledikleri- mi unutma. 

58 e)Dilbilgisinde eklerden önce ve mastar halindeki fiillerden sonra kullanılır.
“Kulaklık” sözcüğündeki –lık yapım eki bir alet ismi yapmıştır. Işık sözcüğü, ışı- fiilinden türemiştir.

59 f)Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.
Aslında Servet-i Fünun  ve Fecr-i Ati  dönemi ,edebiyatımızda yeni bir soluktur.

60 Uzun Çizgi (---)

61 Konuşma metinlerinde konuşmaların başında kullanılır.
----Bu kitabı okudun mu? ----Hayır okumadım. ----Okumanı tavsiye ederim ,çok güzel.   

62 SORULAR 1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A)(,) (;) (.) (,)    B) (;) (,) (.) (,)    C) (,) (;) (:) (;)   D)(,) (,) (.) (,)

63 2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (, ) (:) (.)    B) (;) (, ) (.)    C) (,) (;) (.)   D) (,) (;) (!)

64 3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (.)    B) (:) (,) (…)    C) (:) (;) (.)    D) (:) (,) (.)

65 AD: Rüya Burcu SOYAD: Balgıç SINIF: 8-A NO: 187
:-)


"Noktalama İşaretleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları