Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ"— Sunum transkripti:

1

2 KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ
Şırnak Üniversitesi mülkiyetinde bulunan kamu konutları tahsis esaslarına göre üç gruba ayrılır: (a) Görev tahsisli konutlar (b) Sıra tahsisli konutlar (c) Hizmet tahsisli konutlar Mevcut kamu konutlarının bu üç konut grubuna göre dağılımı, yapı cinsi, metrekare büyüklüğü, oda sayısı, kullanış özellikleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Genel Sekreterliğin Önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ve Rektörlük Makamı’nın onayı ile belirlenir. Her grup için belirlenen konut sayıları korunmak şartıyla, Rektörlük Makamınca gerekli görüldüğünde, konutların tahsis türünde değişiklik yapılabilir.

3 Görev Tahsisli Konutlar :
Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca: (a) Görev tahsisli konutlar, personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. Üniversitemizde görev tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar: Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Fakülte Sekreterleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Sekreterleri ile Şube Müdürleridir. (b) Görev tahsisli konut talebinde bulunan personel sayısının mevcut görev tahsisli olarak ayrılan kamu konutu sayısından fazla olması halinde Kumu Konutları Yönetmeliğinin (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre tahsis yapılabilir.

4 Sıra Tahsisli Konutlar :
Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğin 5(c) maddesi ve ilgili diğer hükümleri uyarınca belirlenen usul, esaslar ve puan durumuna göre tahsis edilen konutlardır. (a) Sıra tahsisli konut tahsis edilecek personelin puan sırasına göre listelenerek Rektörlükçe ilan edilir. Üniversitemizde sıra tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar: Görev tahsisli personel dışındaki personellere tahsis edilen konutlar olup 5 yıllık oturma sürelerinin sonunda boşaltılırlar.

5 Sıra Tahsisli Konutlar :
(b) Şırnak Üniversitesi Konut Tahsisi Yönergesinin 3. maddesine göre, görev tahsisli konut talebinde bulunup da konut tahsis edilemeyen personel, acil ihtiyaç bildirerek sıra tahsisli konuttan yararlanma talebinde bulunabilir. c) Lojmandan yararlanmak isteyen personelin Kamu Konutları Tahsisi Talep Beyannamesi’nde (5 Sayılı Cetvel) beyan ettiği bilgilerin gerçek dışı olması halinde ilgili hakkında yasal işlem başlatılır.

6 Hizmet Tahsisli Konutlar:
Normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması mümkün olmayan görev başında bulunmaları gereken personel ile ilgili kanunlarca kendilerine mahsus taşıt tahsis edilen makam sahiplerinin makam şoförleri ve koruma görevlilerine tahsis edilen konutlardır. Bu konutlar Rektör tarafından tahsis edilirler.

7 Üniversitemiz satın alma yolu ile akademik ve idari kadroda çalışan personellerine tahsis etmek üzere 188 adet lojman satın almıştır.

8 LOJMAN DAĞITIM USÜL VE ESASLARI
Üniversitemize ait 188 adet lojman Sosyal tesis, görev tahsisli lojmanlar ve hizmet tahsili lojmanların dağılımı yapıldıktan sonra, kalan lojmanlar personelin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yapmış olduğu Konut Tahsis Talep Beyannamesi doğrultusunda (5 Sayılı Cetvel) yapılan puanlama esasına göre konut dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

9 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS PUAN HESAPLAMA CETVELİ
GÖREV UNVAN PUANI (Yönergede Belirlenen İlave Puanlar) Profesör 200 Doçent 150 Dekan Yardımcısı 140 Yardımcı Doçent 125 Yüksekokul ve Enstitü Müdür Yrd. 110 Fak. Enst. Yüks.Ok. Sekr. Şb. Md. 100 MEDENİ DURUM PUANI Evli 26 Bekar ÇOCUK SAYISI PUANI 1 Çocuk 3 2 Çocuk 6 İki çocuktan fazla çocuk sayısı hesaplama dışıdır.

10 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS PUAN HESAPLAMA CETVELİ
Eşi ve çocukları dışında beraber oturduğu aile fertleri sayısı (Her biri için) 1 Eşi çalışanlar -1 İl içinde konutu olanlar -15 İl dışında konutu olanlar -10 Disiplin cezası alıp almadığı (Kademe ilerleme veya üstü ceza) Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi puanı YIL x 5 AY x 0,416 Daha önce lojmanda oturduğu süresi puanı YIL x -3 AY x -0,25 Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut için beklediği süre puanı YIL x 1 AY x 0,0833

11 LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1- Lojmanda oturmaya hak kazanan personel Kamu Konutları Yönetmeliği giriş tutanağı olan 6 Sayılı Cetveli doldurarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına müracaat edecektir.

12 LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
2- Lojman giriş tutanağını dolduran personel adına tahsis edilen dairenin su ve elektrik aboneliğini üzerine aldığını gösteren belgeleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edecektir.

13 LOJMAN TESLİMİNDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1 ve 2. maddelerdeki işlemler tamamlandıktan sonra hak sahibine oturacağı daire görevli personel tarafından gezdirilerek konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinin yer aldığı Kamu Konutları Yönelmeliği 7 Sayılı Cetvel doldurulup imzalandıktan sonra daire hak sahibine teslim edilir.

14 LOJMAN ÇIKIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
İlişki kesme tarihi itibariyle ilgili lojmanın elektrik ve su sayacının son gün itibariyle borcunu ödeyip abone devir işlemlerini yaptığını gösteren belgeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ibraz edilecektir. Lojman tesliminde 7 Sayılı Cetvel (konutta bulunan demirbaş ve mefruşat listesi) de yer alan malzemeler tam ve eksiksiz kullanılır durumda teslim edilecektir. Lojman tahliye tutanağı imzalanarak lojman tahliye edilecektir. Bu işlemler sonuçlandırılmadan her türlü (nakil, görevlendirme vb.) ilişik kesme belgesi imzalanmayacaktır.

15 LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Bağımsız bölümler içinde herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bağımsız bölümler ve ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve yönetim planına aykırı davranamayacaktır. Kat sakinlerini rahatsız edeci fiillerde bulunulmaz, özellikle saat 22:00 dan sonra TV, radyo v.s. araçlarını komşularını rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. Site yönetim kurulu oy birliğiyle izin vermedikçe bağımsız bölümlerde veya ortak yerlerde kedi, köpek, tavuk vb. kümes hayvanları beslenemez. Site yönetim kurulu oy birliğiyle izin vermedikçe binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak değişiklik yapılamaz. (Balkon renginin değiştirilmesi vb.)

16 LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Kat sakinleri bağımsız bölümlerin; balkon, pencere ve terasında hiçbir şekilde halı silkeleyemez, su dökemez, çöp atamaz, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlere ve bahçeye çamaşır asamazlar. Lojmanların ortak kullanımına ait çeşmeleri halı, araba yıkama vb. herhangi bir kişisel amaç için kullanamazlar.

17 LOJMAN SAKİNLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Çöpler akmayacak sağlam poşetler içerisinde hafta içi sabah saat 08:00 – 09:00 arası, hafta sonları ise sabah 09:00-10:00 arası kapı önüne konulacaktır. Bu saatler dışında kapı önlerine çöp konulmayacaktır. Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler. Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyulacaktır. Apartman dış giriş kapıları her zaman kapalı tutulacaktır.

18 LOJMANDA OTURMA SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE TAHLİYESİ
Kamu konutları yönetmeliğin 33. maddesi gereğince, sıra tahsisli konutlarda oturanlar; Beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş (15) gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir (1) ay içinde, Emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet ve işçi sıfatı kalkanlar ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki(2) ay içinde, Konutta oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki(2) ay içinde, Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki(2) ay içinde,

19 LOJMANDA OTURMA SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE TAHLİYESİ
Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte, Sıra tahsisli lojmana yerleşemeyen ve bu durumdan dolayı tutanakla görev tahsisli lojmana yerleştirilen personele resmi yazının tebliğ tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde , Lojman çıkış tutanağını imzalayarak konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

20 LOJMAN İŞGALİYE BEDELİ
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, konutta oturma süresi dolduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; Konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, Daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesi ile belirlenmiş olan sürenin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.

21 LOJMANIN ZORLA TAHLİYESİ
Konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvvetleri kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplardaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarda ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

22 KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

23 KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

24 KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

25 LOJMAN KİRA BEDELİ

26 KAPICI GİDERİ TARİHLERİ ARASI KAPICI İŞCİLİK MALİYETİ TEMMUZ-ARALIK 2012 ASGARİ ÜCRET 940,50 SSK TABAN MATRAHI SSK TAVAN MATRAHI 5.762,40 GÜN 30 GÜNLÜK ÜCRET 9,41 BRÜT AYLIK ÜCRETİ İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 9,40 İŞÇİ SSK PAYI (%14) 131,68 GELİR VERGİSİ MATRAHI 0,00 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI -0,00 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI DAMGA VERGİSİ TUTARI (%06,6) SÜT PARASI VE DİĞER GİDERLER 300,00 KESİNTİLER TOPLAMI 141,08 NET ELE GEÇEN TUTAR 1.099,42 İŞVEREN SSK PAYI (%20,00) 188,10 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) 18,81 TOPLAM MALİYET 1.447,41 52 DAİRE DAİRE BAŞI: 28,35

27 DİĞER GİDERLER Merdiven otomatiği ve asansör elektrik gideri,
Bahçe sulama gideri, Ortak alan(merdiven,koridor,sığınak,kazan dairesi vb. ) temizlik malzemesi gideri , Asansör küçük onarım giderleri.

28 TAHMİNİ AYLIK GİDER TABLOSU
Kira 148,80 TL Kapıcı maaşı daire başına yaklaşık maliyeti 30,00 TL İki asansör, merdiven otomatiği, hidrofor elektrik tüketim yaklaşık maliyeti 45,00 TL Temizlik malzemeleri, bahçe sulama giderleri yaklaşık maliyeti 15,00 TL YAKLAŞIK AYLIK TOPLAM MALİYET 238,80 TL

29 LOJMANDAN KARELER

30 LOJMANDAN KARELER

31


"KONUT TÜRLERİ VE BELİRLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları