Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü"— Sunum transkripti:

1 Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

2 Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
H2020 Bileşenleri H2020 Alt Programları H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri Üniversitenizden Başarı Hikayesi Ülkemizden Başarı Hikayeleri UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır

3 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları

4 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
Ortak ve güçlü kaynaklar Gelişmiş insan kaynağı Bilim ve teknolojide mükemmeliyet Uyumlaştırılmış Ar-Ge faaliyetleri Bilimsel ve Teknolojik güç Siyasi güç Ekonomik güç

5 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Çok yıllı Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupa Komisyonu’na doğrudan başvuru 5

6 Avrupa Birliği Çerçeve Programları
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. (5 yıl) 17,5 Milyar Euro 6. ÇP (7 yıl) 71 Milyar Euro H2020 (7 yıl) 53,2 Milyar Euro 7. ÇP

7 Bilimsel Mükemmeliyet Toplumsal Sorunlara Çözümler
Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak Yenilikçi KOBİ’ler Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı Endüstriyel Liderlik Toplumsal Sorunlara Çözümler Toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri Horizon 2020: Dünya standartlarında bilim İleri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi.. Toplam Bütçe: 71 Milyar € Toplum için ve Toplum ile Bilim Katılımın Artırılması Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)

8 Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC)
Hangi Ülkeler Katılabilir? AB Üye Devletleri 7.ÇP Asosiye Ülkeler Türkiye,Makedonya, İsrail, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Faroe Adaları, Moldova Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklık Ülkeleri

9 Bilimsel Mükemmeliyet Toplumsal Sorunlara Çözümler
Kimler Başvurabilir? Bireysel Araştırmacılar Üniversiteler Araştırma Merkezleri Sanayi -KOBİ Bilimsel Mükemmeliyet Sanayi-KOBİ Kamu Kurumları Endüstriyel Liderlik STK’lar Toplumsal Sorunlara Çözümler

10 H2020’ye Ne Zaman Başvurabilirim?
2012 H2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması 7. Çerçeve Programı Komisyon, Konsey, Parlamento onayları ardından H2020 Bütçesi ve yapısının kesinleşmesi 2012 2013 2014 Ocak 2014 itibarı ile çağrıların yayınlanması H2020

11 H2020- Arka Plan “EU 2020” Stratejisi Yedi Öncül Girişim:
Avrupa Birliği’ni dinamikleştirmeye ve rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik 10 yıllık strateji Üç kilit özellik: Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme AB’nin GSYİH’sının %3’ünün Ar-Ge yatırımları için harcanması AB’nin şu an itibarıyla GSYİH’sinin %2’si Ar-Ge yatırımları için harcanmaktadır. Yedi Öncül Girişim: Yenilik Birliği (Innovation Union) Gençlik harekette (Youth on the move) Avrupa için dijital gündem (A digital agenda for Europe) Kaynak verimli Avrupa (Resource efficient Europe) Küreselleşmeye yönelik sanayi politikası (An industrial policy for the globalisation era) Yeni yetenek ve iş alanları için gündem (An agenda for new skills and jobs) Yoksullukla mücadelede Avrupa platformu (European platform against poverty)

12 H2020 Yolunda Türkiye’de Hazırlıklar
TÜBİTAK Avrupa Komisyonu ile H2020 Programı’nın teknik müzakerelerini yürütmekten sorumlu kuruluştur. (BTYK kararı ile) FP7 Ex-post Evaluation H2020 Ex-ante Evaluation Müzakere Pozisyon Belgesi H2020 Türkiye Vizyon Belgesi Müzakere Sürecinde kullanılmak üzere teknik ve siyasi bilgi sağlamak Mevcut durum değerlendirmesi yaparak öneriler geliştirmek Uygulamaya dönük yöntemler geliştirmek H2020 Türkiye Eylem Planı

13 H2020 Programı’ndaki Yenilikler
Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi Çerçeve Program (ÇP) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme (CIP)) Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma Basitleştirilmiş katılım kuralları

14 Horizon 2020 Bileşenleri

15 1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 22,53 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma’ 12,07 Yeni ve Gelişen Teknolojiler: ‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği’ 2,49 Marie Curie Faaliyetleri: ‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’ 5,68 Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil): ‘Birinci kalite imkanlara erişim’ 2,29

16 2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 15,68 Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET) (Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay) 12,49 Risk Sermayesine Erişim (Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği) 2,62 KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı (Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi) 0,57 + KET ve TSÇ’nin %20’si

17 3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 27,36 Sağlık, demografik değişim ve refah 6,89 Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi 3,55 Güvenli, temiz ve verimli enerji 5,47 Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 5,84 İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler 2,84 Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar 1,21 Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması 1,56

18 Bu hususlara dikkat… Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar;
KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna yer verilmesi Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu

19 Horizon 2020 Alt Programları

20 Bilimsel Mükemmeliyet
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Toplumsal Sorunlara Çözümler

21 Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Öncül araştırma (frontier research) Desteklenecek projeler: mükemmeliyet odaklı konu bağımsız (sosyal bilimler dahil) bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı Altyapı kurma imkanı Bilimsel Mükemmeliyet Öncül araştırma: Günümüzde temel ve uygulamalı araştırma arasındaki klasik ayrım, yeni gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanlarının (bioteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknolojiler, malzeme bilimi ve bilişsel bilim gibi) her iki tür araştırmadan da unsurlar taşıması nedeniyle netliğini kaybetmektedir. ERC desteklediği etkinliklerini tanımlamak için temel araştırma yerine öncül (frontier) araştırma terimi kullanmaktadır. Her alanda mükemmeliyet ERC’nin en önemli değerlendirme kriteridir. Türkiye’den 7. Çerçeve Program kapsamında 4 araştırmacı bu desteği almaya hak kazanmıştır. Mehmet Bayındır – Bilkent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €) Kerem Pekkan – Koç Üniversitesi (Starting Grant) (2 milyon €, ABD’den Türkiye’ye geldi) Hakan Ürey – Koç Üniversitesi (Advamced Grant) (2 ,5 milyon €) Ebru Erbay – Bikent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €) Çağrı: 2014’ün ilk çeyreği Çağrı: 2014’ün ikinci çeyreği Çağrı: yok Çağrı: 2014’ün son çeyreği İletişim:

22 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)
Avrupa’nın teknoloji geleceğine yön bulma Yeni araştırma ve inovasyon eko-sistemleri oluşturma Büyük ölçekli inisiyatifleri destekleme Uzun vadeli, yüksek riskli araştırma projeleri Birden çok akademik disiplini bir araya getiren yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmak Yeni ve Sarsıcı Fikirler (FET OPEN) Çığır Açıcı Araştırma Projeleri Konu kısıtı yok Sürekli açık çağrı 2014 Bütçesi: 80 M Avro Kuluçka Dönemi (FET PROACTIVE) Açık araştırma kümeleri Konu odaklı Knowing, doing and being; cognition beyond problem solving- 35 M avro Global Systems Science (GSS)-20 M Avro Çağrı açılış ve kapanış tarihleri henuz belirli değil Büyük Ölçekli İnisiyatifler (FET FLAGSHIPS) Ortak Araştırma Ajandaları Grafene Projesi Human Brain Projesi Bilimsel Mükemmeliyet İletişim:

23 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek Individual Fellowships (IF) Uluslararası dolaşım hedefler Deneyim şartı var, yaş sınırı yok Her alana açık çağrı Innovative Training Networks (ITN) Araştırma eğitim ağı kurarak başlangıç seviyesindeki araştırmacıları eğitmeyi hedefler Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Personel değişimi: Akademi-sanayi arasında -Avrupa içi Akademi-akademi arasında -Avrupa dışı COFUND Mevcut ya da yeni açılacak burs programlarına %40 oranında ek destek Post-doc burs programları PhD burs programları Bilimsel Mükemmeliyet Uluslararası Dolaşım Şartı: Gidilecek/gelinecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı Deneyim Şartı: Doktora derecesine sahip olmak ya da TZE en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak şartı «Individual Fellowships» adı altında tek bir çağrı açılacaktır. ITN: Eğitim programı oluşturma amacıyla European Training Networks; European Industrial Doctorates; European Joint Doctorates olmak üzere 3 şekilde proje önerisi yazılabilir. Akademi ve sanayiden en az 3 (EID için en az 2) farklı ortak ile proje önerisi sunulabilir. RISE: Uluslararası ve sektörler arası dolaşım amacıyla araştırma personelinin kurumlar arasında değişimleri için proje önerisi yazılır. Değişimler Avrupa içerisindeyse akademi-sanayi arasında; Avrupa dışından ortaklarla ise akademi-akademi arasında olmalıdır. COFUND: Bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının araştırmacılara daha iyi şartlarda sunulabilmesi için ek fon sağlamayı amaçlar. Mevcut ya da yeni oluşturulacak 1) doktora burs programlarına 2) post-doc burs programlarına ek destek sağlamak üzere tek kuruluş tarafından proje önerisi sunulur. Çağrı: 2014 ilkbahar-sonbahar Çağrı: 2013 Aralık İlkbahar Çağrı: 2014 Sonbahar-2015 İlkbahar Çağrı: 2014 ilkbahar- sonbahar İletişim:

24 Avrupa Araştırma Altyapıları
Ana Aksiyon 2020 ve sonrası için Avrupa Araştırma Altyapılarını geliştirmek Küresel Altyapılar geliştirmek Ulusal altyapıların Avrupa çapında entegrasyonu ve kullanıma açılması Bilişim odaklı e-altyapıların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işletilmesi Özel Aksiyon Araştırma Altyapılarının yenilik potansiyelini ve bu konuda yetişmiş insan kaynağını arttırmak Politika Aksiyonu Avrupa Araştırma Altyapısı Politikasını ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek Bilimsel Mükemmeliyet İletişim:

25 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

26 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
2014 yılında çağrıya çıkacak konular Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler İleri Hesaplama Geleceğin İnterneti İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi Robot Bilim Mikro ve Nano Elektronik Teknolojileri ve Fotonik İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları Yatay aksiyonlar :Açık Yenilik, Nesnelerin Interneti, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Uluslararası İşbirliği Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Çağrı künyesi 2014 ICT Alanı 2014 Çağrısı (618,5 M€): Geleceğin Fabrikaları Çağrısı: Japonya Çağrısı: ICT Alanı 2015 Çağrısı (715,5 M€) Aralık Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Nisan Mart Şubat Ocak Mayıs Kasım Brezilya Çağrısı 2015 İletişim

27 2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (NMP) Alanın amacı Kolaylaştırıcı anahtar teknolojilerde endüstriyel istihdamı artırmak Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmek Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli endüstrilerini (SME) içeren iş perspektifini geliştirmek 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Nanokompozitler ve Nanoprinting Endüstriyel Nanoteknoloji Geleceğin Fabrikaları (PPP) Enerji Verimli Binalar (PPP) Nanotıp ve Biomalzemeler Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri ve Kaynak Etkinliği (PPP) Enerji uygulamaları için Nanomalzemeler Sürdürülebilir Nanomalzemeler Nanogüvenlik Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Çağrı künyesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: 427 milyon Avro İletişim

28 2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Biyoteknoloji Alanın amacı AB’nin yaşam bilimlerinde gelişmesini sağlayacak yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek Tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı sağlamak Gelecek için en uç biyoteknolojik uygulamalar (Sentetik biyoloji, biyoenformatik) Biyoteknolojiye dayalı endüstriyel işlemler ve süreçler (Enzimatik biyo-transformasyon, mikrobiyal platformlar) Yenilikçi ve rekabetçi platform teknolojiler (-Omik teknolojiler) Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 Bütçesi: 108 Milyon Avro 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Çağrı künyesi İletişim

29 2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Uzay Alanı Alanın amacı Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması, önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin Uzay alanında rekabetini güçlendirmek 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Uydudan yer/yön belirleme uygulamaları-Galileo Programı Yer gözlem çağrısı Uzay’da Avrupa varlıklarının korunması çağrısı Avrupa Uzay Sektörü’nde rekabetçilik çağrısı KOBİ aracı Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Çağrı Künyesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (Taslak) Bütçesi: 174,75 Milyon Avro İletişim

30 Risk Sermayesine Erişim
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal problemleri çözmek Debt Facility (Borçlanma Finansmanı): Amaç: Kredi ve garanti sağlayarak R&I politika hedeflerine ulaşmak Yararlanıcılar: Borç veren yasal kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler, orta ve büyük ölçekli işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, araştırma ve yenilik altyapı sağlayıcıları, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özel amaçlı araçlar veya projeler Equity Facility (Özsermaye Finansmanı): Amaç: Erken ve büyüme aşamasındaki yatırımlara öz sermaye sağlamak ve Avrupa risk sermayesi pazarını canlandırmak Yararlanıcılar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan tüm ölçeklerdeki kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler 2,62 milyar Avro (1/3’lük kısmı KOBİ’lere) Alanın amacı Uygulama Mekanizmaları Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Çerçeve Programı projelerini başarıyla bitiren veya projeleri devam eden tüm kuruluşlara açık dolaylı bir destektir.Başarılı projelere kalite etiketi verilerek Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışan risk sermayesi kuruluşlarına yönlendirme yapılacaktır. Bütçe İletişim

31 Kuruluşlara yönlendirme)
Yeni KOBİ Programı Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır. Sektörel fark gözetmemektedir, bütün yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilirler. Tek başına bir KOBİ’nin başvuru yapması da mümkün olacaktır. Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Programlarını adreslediği müddetçe konu bağımsızdır. Üç aşamadan oluşmaktadır: Kavram ve Fizibilite Analizi 6 ay, 50,000 € Ar-Ge Demonstrasyon Pazar uygulaması 12-24 ay, 1-2,5 milyon € Ticarileştirme (Dolaylı bir destek Risk sermayesi veren Kuruluşlara yönlendirme) Pazar Fırsatı Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

32 Toplumsal Sorunlara Çözümler

33 Sağlık, demografik değişim ve refah
Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi Avrupa vatandaşlarının refahının korunması Gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi 7.ÇP Sağlık alanı, ICT alanındaki e-Health başlıkları ile CIP’deki ilgili konu başlıkları H2020’de tek bir alan altında birleştirilmiştir ! Sağlık ve hastalıkların anlaşılması Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama Teşhisin iyileştirilmesi Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri Aktif ve sağlıklı yaşlanma Entegre sağlık hizmeti sunumu Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: 1 milyar Avro İletişim

34 2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanın amacı Biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılması Güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi Sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir. Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri Güvenli gıda ve sağlıklı beslenme Sucul canlıların potansiyelinin ortaya çıkarılması Sürdürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetleri Rekabetçi gıda-tarım sektörüne destek Biyo-tabanlı sanayinin geliştirilmesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014(taslak) Bütçesi: Henüz belli değil 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi İletişim

35 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji
Alanın amacı Güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Enerji Verimliliği Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Akıllı Şehirler Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim

36 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
2014 yılında çağrıya çıkacak konular Büyümeye yönelik ulaşım 1.havacılık sosyo-ekonomik ulaşım 2.demiryolu 2.yenilikçilik 3.karayolu 3.teşvik ödülü 4.denizyolu 1.şehiriçi ulaşım 2.lojistik 3.akıllı ulaşım sistemleri 4.altyapı Çevre dostu araçlar Mavi büyüme:okyanusların potansiyelinin ortaya çıkarılması Akıllı şehirler ve toplumlar Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: Henüz belli değil KESİŞEN KONULAR MODLAR ENTEGRE ULAŞIM Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi İletişim

37 İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler
Kaynak verimli ve iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi sağlamak Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular İklim Değişikliği ile mücadele ve uyum Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, su, biyoçeşitlilik ve ekosistemler Enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir temininin sağlanması Eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi Uluslarar ötesi ve küresel doğası gereği iklim ve çevre, bunu yanısıra hammadde temin zinciri konularında AB ve küresel seviyede işbirliği yapmak gerekli görünmektedir. Ulusların tek başına çözebileceği sorunlar olarak değerlendirilememektedir. İkili ve bölgesel işbirlikleri zorunludur. 7. Çerçeve Programı’nda yer alan Çevre (iklim değişikliği dahil) tematik alanının devamı niteliğinde olan ve yeni önceliklerin eklenmesiyle oluşan İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı’nın amacı artan küresel nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak ve su verimli, iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak ve hammaddelerin sürdürülebilir teminini sağlamak olarak belirtilmiştir. Söz konusu alanın özel amaçları arasında iklim değişikliği ile mücadele ve uyumunun, doğal kaynakların ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetiminin, enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir temininin, eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması ve sürdürülebilir kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. “Su” ve “atık” özellikle istihdam ve yeni iş imkanları yaratma potansiyeli dikkate alınarak öncelikli seçilmiş konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Alanın temel önceliklerinin yanısıra Toplumsal Sorunlara Çözümler altında yer alan diğer 6 alanla yakından ilişkisi bulunması nedeniyle Program süresince diğer alanlarla da ortak çağrılar şeklinde işbirliği yapılması söz konusu olacaktır. İşbirliği yapılacak konular arasında deniz araştırmaları, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve afetlerle mücadele yer almaktadır. Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim

38 Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar
Alanın amacı Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Kriz ile Mücadele Yansıtıcı Toplumlar- Kültürel Miras, tarih Genç nesiller için kapsayıcı ve sürdürülebilir Avrupa Küresel aktör olarak Avrupa Yansıtıcı Toplumlar- Avrupalılık kimliği ve değerleri ERA-Chairs Araştırma merkezleri arasında eşleştirme ve işbirliği Yenilik Birliği ve Avrupa Araştırma Alanı’nın başarılması Yeniliğin yeni formları Vatandaşların dijital alanda güçlendirilmesi Üçüncü Ülkeler ile işbirliği ( FP7 INCO alanı) Araştırma ve yenilik alanında toplumsal katılım Toplumsal Sorunlara Çözümler Çağrı künyesi Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim

39 2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Toplumlar Alanın amacı Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilerin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik odaklı çözümler üretmek Terörizm ve organize suçlar ile mücadele Adli Tıp vakaları KBRN vakaları Krizler ve doğal afetlerle mücadele Kriz öncesi, sonrası güvenliğin tesisi Sınır güvenliği Siber güvenlik 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Toplumsal Sorunlara Çözümler 7. ÇP’de Güvenlik Araştırmaları Alanının devamı niteliğindedir, ve ana faaliyetler açısından büyük bir değişiklik yoktur. Savunma amaçlı olmasından ziyade, sivil olma özelliği taşır, güvenlik güçleri ve sivil güvenliğine yönelik faaliyetler üzerinde çalışılır. Çağrı takvimi belli olmasına rağmen bütçeler henüz kesinleşmemiştir. Çağrı künyesi Çağrı açılış-kapanış tarihi: 25 Mart Ağustos 2014 Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim

40 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
7. ÇP’de ICT alanında yer alan aşağıdaki başlıklar H2020’nin “Toplumsal Sorunlara Çözümler” bileşeni altındaki programlara yerleştirilmiştir. Sağlık, demografik değişim ve refah e-sağlık, sağlığın öz yönetimi, geliştirilmiş teşhisler, geliştirilmiş kontrol, sağlık verileri toplama, aktif yaşlanma, teknoloji destekli yaşam; Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı şehirler; Enerji verimli binalar; akıllı elektrik şebekeleri; akıllı ölçüm sistemleri; Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma Akıllı ulaşım araç-gereçleri; altyapılar ve servisler; yenilikçi ulaşım yönetim sistemleri; güvenlik; İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil) Kaynak verimliliği için ICT; yeryüzü gözlemi Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar Dijital kapsama; sosyal yenilik platformları; e-devlet servisleri; e-yetenekler ve e-öğrenme; e-kültür Güvenli Toplumlar Siber güvenlik; kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak Toplumsal Sorunlara Çözümler

41 Kocaeli Üniversitesi Başarı Hikayesi
Prof. Dr. Şerif BARIŞ MARsite Projesi Çevre Alanı

42 H2020 Programı’nda Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
Çok Ortaklı Projeler Bireysel Projeler

43 Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü

44 Çağrı Nedir? Çağrı nedir? Çağrı nasıl oluşur ? Çağrı Süreci
AB Çerçeve Programları’nda desteklenecek proje konularını gösteren ihale benzeri süreç H2020 çağrılarında desteklenecek olan proje konuları, Avrupa Komisyonu, programa üye ülkeler ve AB bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda H2020 çağrı süreciyle ilgili bütün idari, finansal ve hukuki işlemler Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Çağrı nedir? Çağrı nasıl oluşur ? Çağrı Süreci Proje başvuruları doğrudan elektronik ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.

45 Çağrı Süreci Çağrı Dokümanlarının yayınlanması Proje Yazma Süreci
Çalışma Programı Başvuru Kılavuzu Finansal Konular Kılavuzu Proje Yazma Süreci Avrupa Komisyonu sistemine kayıt(PIC numarası alımı) Kurumun GPF formlarını sistem üzerinde doldurması Çağrı Kapanış (Projenin sunulması) EPSS sistemi üzerinden projenin proje koordinatörü veya bireysel araştırmacı tarafından sunulması Değerlendirme Bağımsız hakemler tarafından projeler değerlendirilir.

46 Proje Önerisi Sunma Ağ Oluşturma Proje Önerisi Çağrı Hazırlama
Guide for Proposers Guide for Evaluators KOBİ’ler İlgili mi? Uluslararası Boyut Ağ Oluşturma Çağrı Proje Önerisi Hazırlama Araştırmacılar Ortak? Koordinatör? STK’lar Üniversiteler İç Prosedürler Finans İdari IPR Proje Önerisini Sunma Tüm bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!

47 hakkınız bulunmaktadır.
Değerlendirme Süreci Değerlendirme Müzakereler Anlaşma İmza Sonuçlara itiraz hakkınız bulunmaktadır. Proje Yürütme Projeye Başlama

48 Değerlendirme Kriterleri
Projenin bilimsel kalitesi Yenilikçi yönleri Araştırmanın kredibilitesi 1. MÜKEMMELİYET “Excellence” Yönetim yapısı Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi üniv – sanayi) Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman) 2. UYGULAMA “Quality and efficiency of the implementation and the management” Projenin katma değeri Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı Fikri Mülkiyet Hakları Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı 3. ETKİ “Potential impact through the development, dissemination and use of project results”

49 Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
Proje Koordinatörü Proje fikri Projenin planlanması ÇP proje deneyimi İlgili araştırma alanında bilimsel yetkinlik Proje ekibini oluşturma Proje Ortağı İlgili araştırma alanında bilimsel katkı sağlama Projenin iş paketlerinde görev alma

50 Değerlendirmede En Sık Karşılaşılan Hatalar
Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek şekilde hazırlanmamış olması, Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik olması, Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince açıklama yapılmaması Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için:

51 Proje Değerlendirme – Hakemlik
Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır. Bireysel yeni başvurular, adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar. Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir. Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır! Cinsiyet dengesi ve cağrafi denge

52 Bireysel Projelerde Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
Avrupa Araştırma Konseyi – ERC Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri

53 Çağrı Süreci MSCA ve ERC:
Komisyon tarafından çalışma programlarında yer alan her alt program için ayrı ayrı çağrılar ve başvuru rehberleri yayınlanır. Başvurular her araştırma alanına açık olduğu için rehberlerde konu başlıkları bulunmaz. Rehberler; başvuru kriterleri, proje yazım formatı, proje bütçesi hakkında bilgi sunar. Değerlendirme ve desteklenen projelerin yönetimi MSCA bursları için «Research Executive Agency»; ERC bursları içinse «European Research Council» tarafından yapılır.

54 Konu Bağımsız Proje Fikri
Başvuru Süreci Konu Bağımsız Proje Fikri (1) Proje Araştırmacı (Yaş sınırı yok) + Araştırma Grubu Avrupa Komisyonu (2) Hibe Araştırmacı projeyi araştırma grubu ile birlikte yazar, araştırmacının adı ve özgeçmişi projede açıkça belirtilir. Değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına MSCA alanındaki 8 panel ve ERC alanındaki 22 panele projeler sunulur. Komisyon proje bütçesini (hibeyi) ev sahibi kuruluş aracılığıyla araştırmacıya aktarır.

55 Değerlendirme Süreci - MSCA
Son başvuru tarihinden sonra Komisyon hakem havuzundan hakemleri seçer Sessiz okuma Panellere göre hakemlere paylaştırılan projeler önce hakemlerce sessiz okuma adı altında değerlendirilir Brüksel’e davet Komisyon’un belirlediği 1 haftalık süreçte hakemler Brüksel’de toplanarak 3’erli gruplar halinde proje puanı üzerinde uzlaşırlar Puanların açıklanması A-B-C-D listelerinin açıklanması ve müzakere sürecinin başlaması *Alanında uzmanlaşmış tüm araştırmacılar hakem olmak üzere Avrupa Komisyonu‘na başvuruda bulunabilirler.

56 Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA
MSCA - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS Excellence / Mükemmeliyet Impact / Etki Implementation / Yürütme Projenin bilimsel kalitesi Yenilikçi yönleri Araştırmanın kredibilitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği)  Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve çalışma koşullarının gelişimi Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer perspektiflerinin keşfedilmesi  İş planının etkinliği ve tutarlılığı Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum  Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer gelişimi için eğitimi açısından kalitesi, açıklığı  İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği  Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve sürecinin uygunluğu  Ev sahibi kuruluşun kalitesi  Kurumsal çevrenin uygunluğu (altyapı ve yönetimsel kapasite) Araştırmacının özgeçmişi de mutlaka değerlendirilen kriterler arasında yer alır.

57 Proje Değerlendirme Kriterleri – ERC
İki değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Mükemmeliyet iki kriterde de incelenir. Araştırma Projesi Kriteri: Araştırma projesinin yer sarsıcı niteliği ve beklenen etkisi Bilimsel methodoloji Baş Araştırmacı Kriteri: Çığır açıcı nitelikte araştırma yapmış olmak Yaratıcı düşünme kapasitesi ERC projesinin baş araştırmacının bağımsızlığına katkısı Baş araştırmacının ERC projesine ayıracağı zaman ( toplam çalışma zamanının en az %50’si)

58 Değerlendirme Süreci - ERC
Proje önerileri 22 panel tarafından değerlendirilir. Gerekli durumlarda dış hakemlerin değerlendirmesi istenir. Çok disiplinli veya disiplinler arası projelerde birden fazla panel seçilmesi mümkündür. ERC değerlendirmeleri iki aşamada yapmaktadır. İlk aşamada proje özeti ve araştırmacının özgeçmişi, ikinci aşamada projenin tamamı değerlendirilir. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan genç araştırmacılar (Starting Grant ve Consolidator Grant için) Brüksel’deki panel üyeleriyle birlikte düzenlenen «mülakat»lara katılırlarak projelerini sözel olarak sunma fırsatı verilmektedir.

59 H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

60 H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) Tüm doğrudan masrafların %100’ü Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) Ortak Fonlama (Co-Funding) Programı Eylemleri Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP) Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki (PPI) Era-Net Plus projeleri Tüm doğrudan masrafların %70’i (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %100’e kadar) KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument) 3 aşamalı destek KOBİ Fonlama Aracı Faz 1: Fikir (İş planı-1) ve Fizibilite Değerlendirmesi (Fikri Mülkiyet, Risk Değerlendirmesi, Ortak arama, Tasarım çalışması, Pilot uygulama arzusu, İş planı-2 – 6 ay veya daha uzun süre avro arası sabit rakam (lump sum) Faz 2: Ar-Ge, Demo ve Pazara uyarlama (Geliştirme, prototip, test; Pilot yenilikçi süreçler, ürünler ve servisler; Tasarım; Pazara yönelik planlama ve geliştirme – 12 ay veya daha uzun süre 1 milyon-1,5 milyon avro arası masrafların geri ödenmesi (cost reimbursement) KOBİ’ler için %70, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %100 Faz 3: Ticarileşme (Kalite etiketi, özel sermayeye erişim sağlama; eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve diğer süreçlere dair destek – Doğrudan fonlama yok Yenilik Hibeleri %100; Co-Funding eylemleri ise değişen oranlarda (Era-Net Plus %33, PCP %70, PPI %20 gibi) Ödüller

61 FP7’de Kocaeli Üniversitesi
Program Alan Başvuru Fonlanan İşbirliği Özel Programı Sağlık - Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji 1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Enerji Çevre (iklim değişikliği dahil) 2 Ulaştırma (havacılık dahil) Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Uzay Güvenlik TOPLAM 8

62 FP7’de Kocaeli Üniversitesi
Program Alan Başvuru Fonlanan Kapasiteler Özel Programı Araştırma Altyapıları - KOBİ Programı Bilgi Bölgeleri Araştırma Potansiyeli 4 Toplumda Bilim Uluslararası İşbirliği Fikirler Özel Programı ERC Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları PEOPLE 3 1 PROGRAM TOPLAMI 19 2

63 Ülkemizden Başarı Hikayeleri

64 İnsan/Robot İşbirliği Donanımı Geliştirme Projesi-1
Otomotiv montaj hattında ses, imge ve el komutlarını kullanan robot geliştirilmesi Projenin amacı Projedeki Türk ortak Koordinatör TOFAŞ (13 Ortak) Bütçe 0,4 (0,7) Mn € / 6,0 (8,7) Mn € Ortak robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem, yazılım geliştirilmesi Operasyonda destekçi mobil robotikler geliştirilmesi Yenilikçi insan/cisim algılama ekipmanları geliştirilmesi Güvenlik çiti gerektirmeyen gelişmiş iş güvenliği stratejileri oluşturulması Projede yürütülen bazı faaliyetler Geliştirilen robotik üretim hattının Türkiye’de kalması Daha üretken ve güvenli ulusal otomotiv üretim teknolojileri geliştirilmesi Türkiye’nin kazanımları

65 Yeni Bir Kompozit Uçak Gövdesi Geliştirme Projesi
Yeni nesil AB uçaklarının teknolojik açıdan daha üstün ve daha düşük maliyetli üretilmesi Projenin amacı Projedeki Türk ortak TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (58 Ortak) 0,3 (0,6) Mn € / 50 (83) Mn € Bütçe Kompozit gövde tasarımı ve analizi Uçak kaburgası tasarımı, analizi ve üretimi Paneller, pencere çerçevesi üretilmesi ve RTM pencere çerçevesinin testi Projede yürütülen bazı faaliyetler Havacılık sektöründeki büyüme kompozit tasarım ve üretim teknolojileri ile birlikte ilerlemektedir. Uçak üreticileri, kompozit malzeme kullanılması sayesinde daha az bağlayıcı ile daha mukavim ve hafif yapılar elde edebilmektedir. Avrupa Birliği Çerçeve Programlarındaki projeler; havacılık sektörünün ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmaktadır ve büyük bir kısmında da kompozit uygulamalarını gerek malzeme gerekse işleme yönünde iyileştirmelerle, maliyet etkin kompozit ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır. Metal yapılarla karşılaştırıldığında, kompozit malzeme korozyona ve malzeme yorgunluğuna çok daha dayanıklıdır. Bu da uçağın satış sonrası bakım maliyetlerini azalttığından, taşımacılık şirketleri daha az maliyetle daha uzun süre kompozit uçaklardan faydalanabilmektedir. MAAXIMUS (Yeni Bir Kompozit Uçak Gövdesi Geliştirme ) projesi kapsamında yeni nesil AB uçaklarının dünyadaki rakipleri karşısında teknolojik açıdan daha üstün ve daha maliyet etkin olmasını sağlamak amacıyla imalat ve montaj süresini kısaltacak yeni bir kompozit gövde konsepti geliştirilmesi amaçlanmıştır. MAAXIMUS projesi, TUSAŞ’ın kompozit uçak gövdesi tasarımı, analizi ve üretiminde, dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile ortak çalışma imkanını vermiş ve yeni geliştirilen uçak projelerine dahil olma konusunda avantajlı bir konum elde edilmesinin yolunu açmıştır. TUSAŞ kendi özgün ürünlerinde de bu kazanımı kullanarak ürünlerinde geliştirme maliyetini azaltmayı, proje sonrasında tasarlayacağı ve üreteceği kendi ürünlerinde RTM teknolojisini kullanarak, daha hafif ve mukavim ürünler ortaya koyabilmeyi hedeflemektedir. Gelecekte tasarlanacak uçaklarda da RTM teknolojisini kullanarak, tasarım alanında söz sahibi olunması Airbus ve diğer sektör liderleri ile işbirliğinin sürdürülmesi Türkiye’nin kazanımları

66 Marmara’da Sismik Tehlike Değerlendirmesi Projesi
Marmara ‘da yüksek çözünürlüklü sismik çalışmalar ve yer , deniz ve hava istasyonlarından sağlanan tam ve gerçek zamanlı veriler kullanılarak deprem odaklarının ve riskinin belirlenmesi Projenin amacı Koordinatör Boğaziçi Üniversitesi (20 Ortak), İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM YDBE Projedeki Türk ortak 2,5 (3,2) Mn € / 6,0 (7,8) Mn € Bütçe Marmara Deprem risk haritasının çıkarılması Marmara’da en yeni teknolojilerle bilgi sağlayacak 200 metrelik kuyu açılması Deprem kaynaklı toprak kayması riskinin belirlenmesi Erken uyarı ve gerçek zamanlı sarsıntı ve kayıp bilgi takip sisteminin oluşturulması Projede yürütülen bazı faaliyetler Deprem ve tsunami uzun zamanlı uydu verilerinin gözlemlenmesi Açılacak kuyudu teknik altaypı yerleştirilecek,uydulardan veriler alınacak Marmara bu projede supersite olacak ve ESA tum verileri ucretsiz verecek Türkiye kazanımlar: 1.Marmarada erken uyarı sistemi var, veri desteği sağlanacak. 2. Marmara’daki araştırma altyapısını güçlendirecek, veri toplayan istasyonlar bu proje sayesinde gerçek zamanlıya dönüştürülecek. 3. Toprak kayması anında tespit edilecek, sürekli izleme yapılacak. Kandilli’de yeni bir hub kuruldu Veriler kullanılarak (yeni uygulama metotlarıyla) deprem riskini ortaya çıkarmak, deprem üretecek odakların üretilmesi ve Marmara içerisinde en büyük kırılma nerde olabilir.. Faaliyetler Kuyuaçılacak, sediment kalınlığı nedir belirlemek gerek kuyu açmak için..Gaziköy civarında açılacak. Kuyu içine konulacak inovatif aletleri Ingilteredeki Turk firması üretecek. Kuyu 200 metre derine inecek. ESA ‘nın tüm verilerinin ücretsiz kazandırılması Marmara’da deprem araştırma altyapısının tam ve gerçek zamanlı verilerle çalışır hale getirilmesi Deprem ve deprem kaynaklı afet zararlarının minimuma indirilmesi Türkiye’nin kazanımları

67 İleri Gözetleme Sistemi Geliştirme Projesi
Taşınabilir, boyutlandırılabilir, bağımsız ve uyarlanabilir bir gözetleme sistemi geliştirerek ülke sınırlarının korunması Projenin amacı Projedeki Türk ortak Aselsan A.Ş, STM A.Ş. (13 Ortak) Bütçe 2 (3,7) Mn € / 13 (20) Mn € Sınırdaki anormal faaliyetleri tespit ve takip eden insansız kara aracı geliştirilmesi Geliştirilen insansız kara aracının, insansız hava aracı ve komuta kontrol merkezi ile entegrasyonu Projede yürütülen bazı faaliyetler Sınır güvenliğine yönelik insansız kara aracı tasarımı, İnsansız kara aracının gözetleme sistemine entegre edilerek, sınır güvenliğinde etkin ve kapsamlı önlemler Türkiye’nin kazanımları Aracın geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu ile görüntü ve verilerin etkinliği artırılarak sınır güvenliğinin sağlanması

68 Üç Boyutlu Eşzamanlı Multi-Medya Paylaşım Projesi
Kalabalık kullanıcı gruplarının kendi aralarında Üç Boyutlu eşzamanlı veri paylaşımının sağlaması (video,görsel, ses,vb) Projenin amacı Projedeki Türk ortak Türk Telekominikasyon A.Ş., Arçelik A.Ş.(12 Ortak) 0,7 (1,3) Mn € / 6,8 (10,2) Mn € Bütçe Düşük maliyetli içerik dağıtılması için 3D çoklu görüntü servislerinin geliştirilmesi Kullanıcılar arasında etkileşim için multimedya altyapının geliştirilmesi Yeni cihazların kullanıcı, üretici, dağıtıcı ve operatörlere pazarlanması Bulut ortamında 3D medya arşivleri oluşturulması Projede yürütülen bazı faaliyetler Türk ortakların proje çıktılarıyla IP tabanlı televizyon servislerini geliştirmesi Telekom altyapısının geliştirilmesi Sayısal yayıncılığın geliştirilmesi Türkiye’nin kazanımları

69 Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon Projesi
Bina renovasyonu, akıllı şebekeler ve bölgesel ısıtma uygulamaları ile tekrarlanabilir, sistemsel ve bütünleşik enerji stratejileri geliştirilmesi ve uygulaması Projenin amacı Projedeki Türk ortak SEAŞ, Soma Belediyesi, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü, İTÜ, MİR ARGE, (18 Ortak) Bütçe 8,2 (15,7) Mn € / 23,3 (49,1) Mn € Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma uygulamaları geliştirilmesi Yeni nesil ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi Atık ısının kullanımıyla bölgesel ısıtma sisteminin geliştirilmesi Fotovoltaik sistemlerden üretilen elektriğin merkezi sistemlerle şebekeye bağlanması; akıllı şebeke uygulamalarının yapılması Projede yürütülen bazı faaliyetler Proje kapsamında Soma Belediyesi ve Soma Termik Santrali SEAŞ’a ait binaların bulunduğu bir bölgenin SEAŞ’tan elde edilecek atık ısı ile ısıtılması söz konusu olacaktır. Ayrıca, ilgili binaların renovasyonu (Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma, Yeni nesil ısıtma sistemi) ile binaların daha verimli hale getirilmesi uygulamaları gerçekleştirilecektir. Binalarda fotovoltaik uygulamaları da gerçekleştirilerek fotovoltaik sistemler yoluyla üretilecek elektriğin merkezi sistemlerle şebekeye bağlanması dolayısıyla akıllı şebeke uygulamaları yapılacaktır. Uygulamanın Soma’da gerçekleştirilmesi Fotovoltaik uygulamaların ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi Türkiye’nin kazanımları

70 Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) Faaliyetleri ve Destekler

71 Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri: Bilgilendirmek Yönlendirmek Eğitmek Ortak bulmak Temsil etmek Teşvik etmek

72 UKO Faaliyetleri Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları Araştırmacılar ile yüz yüze proje/konu özelinde görüşmeler Haritalama İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların analizi Eşleştirme Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim oluşturulması Ortak arama duyuruları

73 UKO Destek Programları
7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Sabit Ödül (2000€-5000€-7000€) Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti Desteği H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.

74 TuR&BO - Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TESK tarafından Brüksel’de kurulan kamu ve özel sektör ortaklığı (ppp) Hedef: Avrupa Birliği’nin bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarında Türkiye’nin başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmak Faaliyetler: TARAL’ın AB’de tanıtılması Bilgi servisi (AB Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ve sanayi ile ilgili programlar, ortak arama) Danışmanlık ve kılavuzluk Konferanslar, seminlerler, çalıştaylar vb. için destek AB Enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi "Networking" ve lobi faaliyetleri TUR&BO, 23 ülkenin Brüksel konuşlu Ar-Ge İrtibat Ofisleri’nin oluşturduğu ve üyesi olduğu IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmiştir. Ofis çalışmaları üç ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir. TURBO bilgilendirme ve iletişim bağlamında, Brüksel’de düzenlenen toplantı, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa’da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. Bu bağlamda, 7.Çerçeve Programı ile alakalı ortaklık duyuruları Türkiye Araştırma Alanı’yla paylaşılmaktadır. Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortaklıkları oluşumunda araştırmacılara ve KOBİ’lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle işbirliği yaparak eğitim seminerleri düzenlemektedir.

75 Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
H2020 web sitesi yapım aşamasında ve adresinden ilan edilecektir. Ortak Arama Duyuruları Etkinlikler, haberler, çağrılar E-öğrenme aracı Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.

76 Avrupa Komisyonu’nun Resmi İletişim Kanalı

77 AB Çerçeve Program Proje Bilgileri
Çerçeve Programlarda desteklenmiş projelerin bilgilerini inceleyebilir 7. ÇP Projeleri 6. ÇP Projeleri 5. ÇP Projeleri H2020 H2020 başvurularınızı güçlendirebilirsiniz

78 Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler
H2020’ye yönelik etkinlikler Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa çapındaki etkinlikler H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik haberleri (adres aktif hale geldiğinde)

79 E-öğrenme Aracı-H2020 Yapım aşamasında olan H2020 e-öğrenme aracı sizlere yeni program hakkında genel bilgi verecektir. 5 farklı modül H2020’ye Giriş Toplumsal Sorunlara Çözümler Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Billimsel Mükemmeliyet H2020’de Proje Yönetimi ve Fikri Mülkiyet Hakları

80 H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması

81 H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
Proje Destek Ofisi (PDO) AB Ofisi (ABO) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) AB programları özelinde uzmanlaşmış uzmanlar ile AB proje başvuru ve yürütme esasları konularında danışmanlık, ortak bulma ve ortak olma konularında destek… Tüm projeler başvuru ve yürütme süreçleri, etik ve fikri mülkiyet konuları, idari ve akademik işleyiş ve diğer genel konular… Sanayi işbirliği, ‘spin-off’ ların desteklenmesi ve projelere teşviki, projelere ticari değer kazandırılması, patent süreçleri…

82 H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması
Proje Destek Ofisi AB Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversitelerde projelerin başvuru ve yürütülmeleri sürecinde araştırmacıların gereksinim duyabilecekleri bilgilere kolay erişim sağlayabilecekleri Üniversite Ar-Ge ve Proje etkinliklerinin koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin sağlanabileceği Araştırmacıların idari ve finansal konularda teknik destek alabilecekleri yapılar H2020’de başarılı bir üniversite profilinin olması zorunlu elemanları

83 AB Ofisi Görevleri Çağrı Öncesi Çağrı süresince
Yeni AB Programları ve çağrıları konusunda bilgi transferi, etkinlik düzenlenmesi, kılavuzlar hazırlanması Üniversitedeki potansiyeli ortaya koymak amacıyla araştırmacı çalışma profillerinin katalog şeklinde hazırlanması Çağrı süresince Başvuru sürecinde araştırmacıların ihtiyacına bağlı ortak bulma, başarılı konsorsiyum bulma gibi konularda araştırmacılara destek olunması Başvuru formlarının doldurulması, finansal bütçe tablolarının oluşturulması

84 AB Ofisi Görevleri Proje başlarken ve yürütülürken
Müzakere sürecinin yürütülmesi Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanma aşamasında destek sağlanması KDV istisna sertifikası, etik kurul raporları, izin belgeleri gibi proje için alınması gereken belgeler konularında süreçlerin yönetimi Hizmet alımı, personel tedariği ve ödemesi, finansal raporlamalar, proje denetlenmesi, proje kapatılması, hakemlik süreci konularının yürütülmesi Dolaylı harcama yönetimi Dolaylı harcama bütçesinin araştırmacıları ve araştırma projelerini teşvik etmek amacı ile kullanımı önerilmektedir.

85 H2020’de yer almak neler kazandırır?

86 H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak Alanınızdaki en son teknolojiye erişim Çok disiplinli , uzmanlıkları tamamlayıcı projeler tasarlayabilirsiniz Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama (bench-mark) olanağı Bilgi

87 H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz  sinerji ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili işbirlikleri, COST, EUREKA) Uluslararası networklerde yer alma fırsatı yakalarsınız Devam projelerinde de yer alma fırsatı yakalarsınız Yeni işbirlikleri

88 H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak Dünya çapında isim yapmış programlardan fon alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve görünürlüğünüzü artırır Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını sağlarsınız İtibar

89 H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100 liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar destek alabilirsiniz.) Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye erişiminizi kolaylaşır Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla işbirliği içerisinde kullanılma imkanı Fon kaynağı/ Kaynak

90 H2020 Projelerinde Başarı için…
Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak Sanayi ile işbirliğini artırmak AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek önemlidir.

91 Kapanış Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
H2020 Bileşenleri H2020 Alt Programları H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri Ülkemizden Başarı Hikayeleri UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır

92 En iyi değerlendirme eğitimden hemen sonra yapılandır
Geri Besleme Lütfen kendimizi geliştirmemiz ve size daha iyi hizmet verebilmemiz için eğitim konusundaki görüşlerinizi bizimle paylaşın: 3-4 dakikanızı alacak En iyi değerlendirme eğitimden hemen sonra yapılandır Eğitim Değerlendirme Anketi 41&lang=tr

93 Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: Faks: E-posta: Web:


"Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları