Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

2 TÜBİTAK Sunum İçeriği  Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları  H2020 Bileşenleri  H2020 Alt Programları  H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü  Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri  Üniversitenizden Başarı Hikayesi  Ülkemizden Başarı Hikayeleri  UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri  H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması  H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır 2

3 TÜBİTAK Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları 3

4 TÜBİTAK Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Bilimsel ve Teknolojik güç Siyasi güç Ekonomik güç  Ortak ve güçlü kaynaklar  Gelişmiş insan kaynağı  Bilim ve teknolojide mükemmeliyet  Uyumlaştırılmış Ar-Ge faaliyetleri 4

5 TÜBİTAK AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Çok yıllı Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupa Komisyonu’na doğrudan başvuru 5

6 TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları 2002-2006 (5 yıl) 17,5 Milyar Euro 6. ÇP 2007-2013 (7 yıl) 53,2 Milyar Euro 7. ÇP 2014-2020 (7 yıl) 71 Milyar Euro H2020 H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6

7 TÜBİTAK Horizon 2020 Programı 7 • Dünya standartlarında bilim • İleri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi • Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi.. Toplam Bütçe: 71 Milyar € Horizon 2020: 2014-2020  Toplum için ve Toplum ile Bilim  Katılımın Artırılması  Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü  Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)

8 TÜBİTAK 8 7.ÇP Asosiye Ülkeler Türkiye,Makedonya, İsrail, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna- Hersek, Faroe Adaları, Moldova Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklık Ülkeleri Hangi Ülkeler Katılabilir?

9 TÜBİTAK Kimler Başvurabilir? 9

10 TÜBİTAK H2020’ye Ne Zaman Başvurabilirim? 10 2012 H2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması 7. Çerçeve Programı Komisyon, Konsey, Parlamento onayları ardından H2020 Bütçesi ve yapısının kesinleşmesi 2012 2013 2014 Ocak 2014 itibarı ile çağrıların yayınlanması H2020

11 TÜBİTAK “EU 2020” Stratejisi • Avrupa Birliği’ni dinamikleştirmeye ve rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik 10 yıllık strateji • Üç kilit özellik: Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme • AB’nin GSYİH’sının %3’ünün Ar-Ge yatırımları için harcanması H2020- Arka Plan 11 • Yedi Öncül Girişim: –Yenilik Birliği (Innovation Union) –Gençlik harekette (Youth on the move) –Avrupa için dijital gündem (A digital agenda for Europe) –Kaynak verimli Avrupa (Resource efficient Europe) –Küreselleşmeye yönelik sanayi politikası (An industrial policy for the globalisation era) –Yeni yetenek ve iş alanları için gündem (An agenda for new skills and jobs) –Yoksullukla mücadelede Avrupa platformu (European platform against poverty)

12 TÜBİTAK H2020 Yolunda Türkiye’de Hazırlıklar 12 FP7 Ex-post Evaluation H2020 Ex-ante Evaluation Müzakere Pozisyon Belgesi H2020 Türkiye Vizyon Belgesi Müzakere Sürecinde kullanılmak üzere teknik ve siyasi bilgi sağlamak Mevcut durum değerlendirmesi yaparak öneriler geliştirmek Uygulamaya dönük yöntemler geliştirmek TÜBİTAK Avrupa Komisyonu ile H2020 Programı’nın teknik müzakerelerini yürütmekten sorumlu kuruluştur. (BTYK kararı ile) H2020 Türkiye Eylem Planı

13 TÜBİTAK H2020 Programı’ndaki Yenilikler • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi • Çerçeve Program (ÇP) • Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme (CIP)) • Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye • AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma • Basitleştirilmiş katılım kuralları 13

14 TÜBİTAK Horizon 2020 Bileşenleri 14

15 TÜBİTAK 1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet» 15 Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 22,53 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC): ‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma’ 12,07 Yeni ve Gelişen Teknolojiler: ‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği’ 2,49 Marie Curie Faaliyetleri: ‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’5,68 Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil): ‘Birinci kalite imkanlara erişim’2,29

16 TÜBİTAK 2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 16 Programın Toplam Bütçesi (milyar €)15,68 Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET) (Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay) 12,49 Risk Sermayesine Erişim (Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği) 2,62 KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı (Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi) 0,57 + KET ve TSÇ’nin %20’si

17 TÜBİTAK 3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler 17 Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 27,36 Sağlık, demografik değişim ve refah 6,89 Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi 3,55 Güvenli, temiz ve verimli enerji 5,47 Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 5,84 İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler 2,84 Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar 1,21 Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması 1,56

18 TÜBİTAK Bu hususlara dikkat… Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar; • KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi • Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması • Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması • Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi • Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna yer verilmesi • Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik • Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi • Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu 18

19 TÜBİTAK Horizon 2020 Alt Programları 19

20 TÜBİTAK Bilimsel Mükemmeliyet 20 Bilimsel Mükemmeliyet Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Toplumsal Sorunlara Çözümler

21 TÜBİTAK Avrupa Araştırma Konseyi - ERC • Öncül araştırma (frontier research) • Desteklenecek projeler: – mükemmeliyet odaklı – konu bağımsız (sosyal bilimler dahil) – bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen – çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler • Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı • Altyapı kurma imkanı 21 Bilimsel Mükemmeliyet İletişim: ncpideas@tubitak.gov.tr Çağrı: 2014’ün ilk çeyreği Çağrı: 2014’ün ikinci çeyreği Çağrı: 2014’ün son çeyreği Çağrı: yok

22 TÜBİTAK Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) 22 Yeni ve Sarsıcı Fikirler (FET OPEN) •Çığır Açıcı Araştırma Projeleri •Konu kısıtı yok •Sürekli açık çağrı •2014 Bütçesi: 80 M Avro Kuluçka Dönemi (FET PROACTIVE) •Açık araştırma kümeleri •Konu odaklı •Knowing, doing and being; cognition beyond problem solving- 35 M avro •Global Systems Science (GSS)-20 M Avro •Çağrı açılış ve kapanış tarihleri henuz belirli değil Büyük Ölçekli İnisiyatifler (FET FLAGSHIPS) •Ortak Araştırma Ajandaları •Grafene Projesi •Human Brain Projesi Bilimsel Mükemmeliyet İletişim: ncpfet@tubitak.gov.tr •Avrupa’nın teknoloji geleceğine yön bulma •Yeni araştırma ve inovasyon eko-sistemleri oluşturma •Büyük ölçekli inisiyatifleri destekleme •Uzun vadeli, yüksek riskli araştırma projeleri •Birden çok akademik disiplini bir araya getiren yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmak

23 TÜBİTAK Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları Individual Fellowships (IF) •Uluslararası dolaşım hedefler •Deneyim şartı var, yaş sınırı yok •Her alana açık çağrı Innovative Training Networks (ITN) •Araştırma eğitim ağı kurarak başlangıç seviyesindeki araştırmacıları eğitmeyi hedefler Research and Innovation Staff Exchange (RISE) •Personel değişimi: Akademi-sanayi arasında -Avrupa içi Akademi-akademi arasında -Avrupa dışı COFUND •Mevcut ya da yeni açılacak burs programlarına %40 oranında ek destek •Post-doc burs programları •PhD burs programları Çağrı: 2014 ilkbahar-sonbahar Çağrı: 2013 Aralık- 2014 İlkbahar Çağrı: 2014 Sonbahar-2015 İlkbahar Çağrı: 2014 ilkbahar- sonbahar İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr • Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek • Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak • Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek • Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek Bilimsel Mükemmeliyet

24 TÜBİTAK Avrupa Araştırma Altyapıları Ana Aksiyon •2020 ve sonrası için Avrupa Araştırma Altyapılarını geliştirmek •Küresel Altyapılar geliştirmek •Ulusal altyapıların Avrupa çapında entegrasyonu ve kullanıma açılması •Bilişim odaklı e- altyapıların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işletilmesi Özel Aksiyon •Araştırma Altyapılarının yenilik potansiyelini ve bu konuda yetişmiş insan kaynağını arttırmak Politika Aksiyonu •Avrupa Araştırma Altyapısı Politikasını ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek 24 Bilimsel Mükemmeliyet İletişim: ncpinfra@tubitak.gov.tr

25 TÜBİTAK Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 25

26 TÜBİTAK Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 26 ICT Alanı 2014 Çağrısı (618,5 M€): Geleceğin Fabrikaları Çağrısı: Japonya Çağrısı: ICT Alanı 2015 Çağrısı (715,5 M€) AralıkEkimEylülAğustosTemmuzHaziranNisanMartŞubat Ocak OcakMayısKasım Brezilya Çağrısı Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 2014 yılında çağrıya çıkacak konular • Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler • İleri Hesaplama • Geleceğin İnterneti • İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi • Robot Bilim • Mikro ve Nano Elektronik Teknolojileri ve Fotonik • İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları • Yatay aksiyonlar :Açık Yenilik, Nesnelerin Interneti, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Uluslararası İşbirliği Çağrı künyesi İletişim ncpict@tubitak.gov.tr

27 TÜBİTAK Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (NMP) • Kolaylaştırıcı anahtar teknolojilerde endüstriyel istihdamı artırmak • Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmek • Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli endüstrilerini (SME) içeren iş perspektifini geliştirmek • Nanokompozitler ve Nanoprinting • Endüstriyel Nanoteknoloji • Geleceğin Fabrikaları (PPP) • Enerji Verimli Binalar (PPP) • Nanotıp ve Biomalzemeler • Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri ve Kaynak Etkinliği (PPP) • Enerji uygulamaları için Nanomalzemeler • Sürdürülebilir Nanomalzemeler • Nanogüvenlik Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Çağrı künyesi • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: 427 milyon Avro İletişim ncpnano@tubitak.gov.tr

28 TÜBİTAK Biyoteknoloji • AB’nin yaşam bilimlerinde gelişmesini sağlayacak yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek • Tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı sağlamak • Gelecek için en uç biyoteknolojik uygulamalar (Sentetik biyoloji, biyoenformatik) • Biyoteknolojiye dayalı endüstriyel işlemler ve süreçler (Enzimatik biyo- transformasyon, mikrobiyal platformlar) • Yenilikçi ve rekabetçi platform teknolojiler (-Omik teknolojiler) • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 • Bütçesi: 108 Milyon Avro ncpbio@tubitak.gov.tr Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Çağrı künyesi İletişim Alanın amacı

29 TÜBİTAK Uzay Alanı • Uydudan yer/yön belirleme uygulamaları-Galileo Programı • Yer gözlem çağrısı • Uzay’da Avrupa varlıklarının korunması çağrısı • Avrupa Uzay Sektörü’nde rekabetçilik çağrısı • KOBİ aracı 29 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Çağrı Künyesi • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (Taslak) • Bütçesi: 174,75 Milyon Avro İletişim ncpspace@tubitak.gov.tr Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması, önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin Uzay alanında rekabetini güçlendirmek

30 TÜBİTAK İletişim Risk Sermayesine Erişim • Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri finansal problemleri çözmek • Debt Facility (Borçlanma Finansmanı): Amaç: Kredi ve garanti sağlayarak R&I politika hedeflerine ulaşmak Yararlanıcılar: Borç veren yasal kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler, orta ve büyük ölçekli işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, araştırma ve yenilik altyapı sağlayıcıları, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özel amaçlı araçlar veya projeler • Equity Facility (Özsermaye Finansmanı): Amaç: Erken ve büyüme aşamasındaki yatırımlara öz sermaye sağlamak ve Avrupa risk sermayesi pazarını canlandırmak Yararlanıcılar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan tüm ölçeklerdeki kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler • 2,62 milyar Avro (1/3’lük kısmı KOBİ’lere) • emre.yurttagul@tubitak.gov.tr 30 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Alanın amacı Uygulama Mekanizmaları Bütçe

31 TÜBİTAK Yeni KOBİ Programı • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır. • Sektörel fark gözetmemektedir, bütün yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilirler. • Tek başına bir KOBİ’nin başvuru yapması da mümkün olacaktır. • Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Programlarını adreslediği müddetçe konu bağımsızdır. • Üç aşamadan oluşmaktadır: Kavram ve Fizibilite Analizi 6 ay, 50,000 € Kavram ve Fizibilite Analizi 6 ay, 50,000 € Ar-Ge Demonstrasyon Pazar uygulaması 12-24 ay, 1-2,5 milyon € Ar-Ge Demonstrasyon Pazar uygulaması 12-24 ay, 1-2,5 milyon € Ticarileştirme (Dolaylı bir destek Risk sermayesi veren Kuruluşlara yönlendirme) Ticarileştirme (Dolaylı bir destek Risk sermayesi veren Kuruluşlara yönlendirme) Pazar Fırsatı Pazar Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

32 TÜBİTAK Toplumsal Sorunlara Çözümler 32

33 TÜBİTAK Çağrı künyesi Sağlık, demografik değişim ve refah • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: 1 milyar Avro ncphealth@tubitak.gov.tr • Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi • Avrupa vatandaşlarının refahının korunması • Gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi 7.ÇP Sağlık alanı, ICT alanındaki e-Health başlıkları ile CIP’deki ilgili konu başlıkları H2020’de tek bir alan altında birleştirilmiştir ! • Sağlık ve hastalıkların anlaşılması • Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama • Teşhisin iyileştirilmesi • Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri • Aktif ve sağlıklı yaşlanma • Entegre sağlık hizmeti sunumu • Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular İletişim

34 TÜBİTAK Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz Araştırmaları ve Biyoekonomi • Biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılması • Güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi • Sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir. • Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri • Güvenli gıda ve sağlıklı beslenme • Sucul canlıların potansiyelinin ortaya çıkarılması • Sürdürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetleri • Rekabetçi gıda-tarım sektörüne destek • Biyo-tabanlı sanayinin geliştirilmesi • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014(taslak) • Bütçesi: Henüz belli değil ncpbio@tubitak.gov.tr 34 Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Çağrı künyesi İletişim

35 TÜBİTAK Çağrı künyesi İletişim Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji • Güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak • Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek • Enerji Verimliliği • Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji • Akıllı Şehirler Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: Henüz belli değil ncpenergy@tubitak.gov.tr

36 TÜBİTAK Çağrı künyesi Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım • Büyümeye yönelik ulaşım 1.havacılık 1.sosyo-ekonomik ulaşım 2.demiryolu2.yenilikçilik 3.karayolu3.teşvik ödülü 4.denizyolu 1.şehiriçi ulaşım 2.lojistik 3.akıllı ulaşım sistemleri 4.altyapı • Çevre dostu araçlar • Mavi büyüme:okyanusların potansiyelinin ortaya çıkarılması • Akıllı şehirler ve toplumlar • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: Henüz belli değil ncptransport@tubitak.gov.tr MODLAR ENTEGRE ULAŞIM KESİŞEN KONULAR Toplumsal Sorunlara Çözümler 2014 yılında çağrıya çıkacak konular İletişim

37 TÜBİTAK Çağrı künyesi 2014 yılında çağrıya çıkacak konular İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler • Kaynak verimli ve iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi sağlamak Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı • İklim Değişikliği ile mücadele ve uyum • Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, su, biyoçeşitlilik ve ekosistemler • Enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir temininin sağlanması • Eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim • ncpenv@tubitak.gov.tr

38 TÜBİTAK İletişim Çağrı künyesi Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar • Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek • Kriz ile Mücadele • Yansıtıcı Toplumlar- Kültürel Miras, tarih • Genç nesiller için kapsayıcı ve sürdürülebilir Avrupa • Küresel aktör olarak Avrupa • Yansıtıcı Toplumlar- Avrupalılık kimliği ve değerleri • ERA-Chairs Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular • Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 (taslak) • Çağrı bütçesi: Henüz belli değil • Araştırma merkezleri arasında eşleştirme ve işbirliği • Yenilik Birliği ve Avrupa Araştırma Alanı’nın başarılması • Yeniliğin yeni formları • Vatandaşların dijital alanda güçlendirilmesi • Üçüncü Ülkeler ile işbirliği ( FP7 INCO alanı) • Araştırma ve yenilik alanında toplumsal katılım ncpssh@tubitak.gov.tr

39 TÜBİTAK Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Toplumlar Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek, mevcut teknolojilerin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik odaklı çözümler üretmek • Terörizm ve organize suçlar ile mücadele • Adli Tıp vakaları • KBRN vakaları • Krizler ve doğal afetlerle mücadele • Kriz öncesi, sonrası güvenliğin tesisi • Sınır güvenliği • Siber güvenlik Toplumsal Sorunlara Çözümler Alanın amacı 2014 yılında çağrıya çıkacak konular Çağrı künyesi • Çağrı açılış-kapanış tarihi: 25 Mart 2014-28 Ağustos 2014 • Çağrı bütçesi: Henüz belli değil İletişim ncpsecurity@tubitak.gov.tr

40 TÜBİTAK Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) • Sağlık, demografik değişim ve refah – e-sağlık, sağlığın öz yönetimi, geliştirilmiş teşhisler, geliştirilmiş kontrol, sağlık verileri toplama, aktif yaşlanma, teknoloji destekli yaşam; • Güvenli, temiz ve verimli enerji – Akıllı şehirler; Enerji verimli binalar; akıllı elektrik şebekeleri; akıllı ölçüm sistemleri; • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma – Akıllı ulaşım araç-gereçleri; altyapılar ve servisler; yenilikçi ulaşım yönetim sistemleri; güvenlik; • İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (ham maddeler dahil) – Kaynak verimliliği için ICT; yeryüzü gözlemi • Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar – Dijital kapsama; sosyal yenilik platformları; e-devlet servisleri; e-yetenekler ve e-öğrenme; e-kültür • Güvenli Toplumlar – Siber güvenlik; kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak Toplumsal Sorunlara Çözümler 7. ÇP’de ICT alanında yer alan aşağıdaki başlıklar H2020’nin “Toplumsal Sorunlara Çözümler” bileşeni altındaki programlara yerleştirilmiştir.

41 TÜBİTAK Kocaeli Üniversitesi Başarı Hikayesi Prof. Dr. Şerif BARIŞ MARsite Projesi Çevre Alanı

42 TÜBİTAK H2020 Programı’nda Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü Çok Ortaklı Projeler Bireysel Projeler 42

43 TÜBİTAK Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü

44 TÜBİTAK Çağrı Nedir? AB Çerçeve Programları’nda desteklenecek proje konularını gösteren ihale benzeri süreç H2020 çağrılarında desteklenecek olan proje konuları, Avrupa Komisyonu, programa üye ülkeler ve AB bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda H2020 çağrı süreciyle ilgili bütün idari, finansal ve hukuki işlemler Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. 44 Çağrı nedir? Çağrı nasıl oluşur ? Çağrı Süreci Avrupa Komisyonu’na Proje başvuruları doğrudan elektronik ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.

45 TÜBİTAK Çağrı Süreci Çağrı Dokümanlarının yayınlanması Çalışma Programı Başvuru Kılavuzu Finansal Konular Kılavuzu Proje Yazma Süreci Avrupa Komisyonu sistemine kayıt(PIC numarası alımı) Kurumun GPF formlarını sistem üzerinde doldurması Çağrı Kapanış (Projenin sunulması) EPSS sistemi üzerinden projenin proje koordinatörü veya bireysel araştırmacı tarafından sunulması Değerlendirme Bağımsız hakemler tarafından projeler değerlendirilir. 45

46 TÜBİTAK Proje Önerisi Sunma 46 Çağrı Ağ Oluşturma İlgili mi? Ortak? Koordinatör? Ortak? Koordinatör? Araştırmacılar Üniversiteler KOBİ’ler Uluslararası Boyut Uluslararası Boyut STK’lar Proje Önerisi Hazırlama Proje Önerisi Hazırlama İç Prosedürler İdari IPR Finans Proje Önerisini Sunma Guide for Proposers Guide for Evaluators Tüm bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!

47 TÜBİTAK Değerlendirme Süreci 47 DeğerlendirmeDeğerlendirme Sonuçlara itiraz hakkınız bulunmaktadır. Sonuçlara itiraz hakkınız bulunmaktadır. MüzakerelerMüzakereler Anlaşma Anlaşma İmzaİmza Projeye Başlama Proje Yürütme

48 TÜBİTAK Değerlendirme Kriterleri • Projenin bilimsel kalitesi •Yenilikçi yönleri •Araştırmanın kredibilitesi 1. MÜKEMMELİYET “Excellence” •Yönetim yapısı •Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri • Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı, dengesi üniv – sanayi) •Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan kaynağı, ekipman) 2. UYGULAMA “Quality and efficiency of the implementation and the management” • Projenin katma değeri •Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı •Fikri Mülkiyet Hakları •Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı 3. ETKİ “Potential impact through the development, dissemination and use of project results”

49 TÜBİTAK Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim? Proje Koordinatörü •Proje fikri •Projenin planlanması •ÇP proje deneyimi •İlgili araştırma alanında bilimsel yetkinlik •Proje ekibini oluşturma Proje Ortağı •Proje fikri •İlgili araştırma alanında bilimsel katkı sağlama •Projenin iş paketlerinde görev alma 49

50 TÜBİTAK Değerlendirmede En Sık Karşılaşılan Hatalar • Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek şekilde hazırlanmamış olması, • Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik olması, • Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması • Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince açıklama yapılmaması • Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması • Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için: • http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3745 http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3745 50

51 TÜBİTAK Proje Değerlendirme – Hakemlik • Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır. • Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ experts • Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar. • Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir. • Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır! 51

52 TÜBİTAK Bireysel Projelerde Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü Avrupa Araştırma Konseyi – ERC Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri

53 TÜBİTAK Çağrı Süreci MSCA ve ERC: • Komisyon tarafından çalışma programlarında yer alan her alt program için ayrı ayrı çağrılar ve başvuru rehberleri yayınlanır. • Başvurular her araştırma alanına açık olduğu için rehberlerde konu başlıkları bulunmaz. • Rehberler; başvuru kriterleri, proje yazım formatı, proje bütçesi hakkında bilgi sunar. • Değerlendirme ve desteklenen projelerin yönetimi MSCA bursları için «Research Executive Agency»; ERC bursları içinse «European Research Council» tarafından yapılır. 53

54 TÜBİTAK Başvuru Süreci 54 Konu Bağımsız Proje Fikri (1) Proje Araştırmacı (Yaş sınırı yok) + Araştırma Grubu Avrupa Komisyonu (2) Hibe • Araştırmacı projeyi araştırma grubu ile birlikte yazar, araştırmacının adı ve özgeçmişi projede açıkça belirtilir. • Değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına MSCA alanındaki 8 panel ve ERC alanındaki 22 panele projeler sunulur. • Komisyon proje bütçesini (hibeyi) ev sahibi kuruluş aracılığıyla araştırmacıya aktarır.

55 TÜBİTAK Değerlendirme Süreci - MSCA 55 Son başvuru tarihinden sonra Komisyon hakem havuzundan hakemleri seçer Sessiz okuma Panellere göre hakemlere paylaştırılan projeler önce hakemlerce sessiz okuma adı altında değerlendirilir Brüksel’e davet Komisyon’un belirlediği 1 haftalık süreçte hakemler Brüksel’de toplanarak 3’erli gruplar halinde proje puanı üzerinde uzlaşırlar Puanların açıklanması A-B-C-D listelerinin açıklanması ve müzakere sürecinin başlaması * Alanında uzmanlaşmış tüm araştırmacılar hakem olmak üzere Avrupa Komisyonu‘na başvuruda bulunabilirler.

56 TÜBİTAK Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA 56 MSCA - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS Excellence / Mükemmeliyet Impact / Etki Implementation / Yürütme Projenin bilimsel kalitesi Yenilikçi yönleri Araştırmanın kredibilitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği) Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve çalışma koşullarının gelişimi Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer perspektiflerinin keşfedilmesi İş planının etkinliği ve tutarlılığı Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer gelişimi için eğitimi açısından kalitesi, açıklığı İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve sürecinin uygunluğu Ev sahibi kuruluşun kalitesi Kurumsal çevrenin uygunluğu (altyapı ve yönetimsel kapasite) Araştırmacının özgeçmişi de mutlaka değerlendirilen kriterler arasında yer alır.

57 TÜBİTAK Proje Değerlendirme Kriterleri – ERC İki değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Mükemmeliyet iki kriterde de incelenir. 1.Araştırma Projesi Kriteri: – Araştırma projesinin yer sarsıcı niteliği ve beklenen etkisi – Bilimsel methodoloji 2.Baş Araştırmacı Kriteri: – Çığır açıcı nitelikte araştırma yapmış olmak – Yaratıcı düşünme kapasitesi – ERC projesinin baş araştırmacının bağımsızlığına katkısı – Baş araştırmacının ERC projesine ayıracağı zaman ( toplam çalışma zamanının en az %50’si) 57

58 TÜBİTAK Değerlendirme Süreci - ERC • Proje önerileri 22 panel tarafından değerlendirilir. • Gerekli durumlarda dış hakemlerin değerlendirmesi istenir. • Çok disiplinli veya disiplinler arası projelerde birden fazla panel seçilmesi mümkündür. • ERC değerlendirmeleri iki aşamada yapmaktadır. İlk aşamada proje özeti ve araştırmacının özgeçmişi, ikinci aşamada projenin tamamı değerlendirilir. • İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan genç araştırmacılar (Starting Grant ve Consolidator Grant için) Brüksel’deki panel üyeleriyle birlikte düzenlenen «mülakat»lara katılırlarak projelerini sözel olarak sunma fırsatı verilmektedir.

59 TÜBİTAK H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

60 TÜBİTAK H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri •Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) •Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) %100’ü Tüm doğrudan masrafların %100’ü •Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) •Ortak Fonlama (Co-Funding) Programı Eylemleri •Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP) •Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki (PPI) •Era-Net Plus projeleri %70’i Tüm doğrudan masrafların %70’i (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %100’e kadar) •KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument) 3 aşamalı destek • Ödüller 60

61 TÜBİTAK FP7’de Kocaeli Üniversitesi ProgramAlanBaşvuruFonlanan İşbirliği Özel Programı Sağlık -- Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji 1- Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1- Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri -- Enerji 1- Çevre (iklim değişikliği dahil) 21 Ulaştırma (havacılık dahil) -- Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler 2- Uzay -- Güvenlik 1- TOPLAM 81 61

62 TÜBİTAK FP7’de Kocaeli Üniversitesi ProgramAlanBaşvuruFonlanan Kapasiteler Özel Programı Araştırma Altyapıları -- KOBİ Programı-- Bilgi Bölgeleri-- Araştırma Potansiyeli 4- Toplumda Bilim-- Uluslararası İşbirliği-- Fikirler Özel Programı ERC4- Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları PEOPLE31 PROGRAM TOPLAMI 192 62

63 TÜBİTAK Ülkemizden Başarı Hikayeleri

64 TÜBİTAK İnsan/Robot İşbirliği Donanımı Geliştirme Projesi-1 Otomotiv montaj hattında ses, imge ve el komutlarını kullanan robot geliştirilmesi Koordinatör TOFAŞ (13 Ortak) 0,4 (0,7) Mn € / 6,0 (8,7) Mn € • Ortak robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem, yazılım geliştirilmesi • Operasyonda destekçi mobil robotikler geliştirilmesi • Yenilikçi insan/cisim algılama ekipmanları geliştirilmesi • Güvenlik çiti gerektirmeyen gelişmiş iş güvenliği stratejileri oluşturulması Projenin amacı Projedeki Türk ortak Türkiye’nin kazanımları Bütçe Projede yürütülen bazı faaliyetler Geliştirilen robotik üretim hattının Türkiye’de kalması Daha üretken ve güvenli ulusal otomotiv üretim teknolojileri geliştirilmesi 64

65 TÜBİTAK Yeni Bir Kompozit Uçak Gövdesi Geliştirme Projesi 65 TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (58 Ortak) 0,3 (0,6) Mn € / 50 (83) Mn € • Gelecekte tasarlanacak uçaklarda da RTM teknolojisini kullanarak, tasarım alanında söz sahibi olunması • Airbus ve diğer sektör liderleri ile işbirliğinin sürdürülmesi Yeni nesil AB uçaklarının teknolojik açıdan daha üstün ve daha düşük maliyetli üretilmesi • Kompozit gövde tasarımı ve analizi • Uçak kaburgası tasarımı, analizi ve üretimi • Paneller, pencere çerçevesi üretilmesi ve RTM pencere çerçevesinin testi Projenin amacı Projedeki Türk ortak Türkiye’nin kazanımları Bütçe Projede yürütülen bazı faaliyetler

66 TÜBİTAK Marmara’da Sismik Tehlike Değerlendirmesi Projesi 66 Koordinatör Boğaziçi Üniversitesi (20 Ortak), İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM YDBE 2,5 (3,2) Mn € / 6,0 (7,8) Mn € • Marmara Deprem risk haritasının çıkarılması • Marmara’da en yeni teknolojilerle bilgi sağlayacak 200 metrelik kuyu açılması • Deprem kaynaklı toprak kayması riskinin belirlenmesi • Erken uyarı ve gerçek zamanlı sarsıntı ve kayıp bilgi takip sisteminin oluşturulması Marmara ‘da yüksek çözünürlüklü sismik çalışmalar ve yer, deniz ve hava istasyonlarından sağlanan tam ve gerçek zamanlı veriler kullanılarak deprem odaklarının ve riskinin belirlenmesi • ESA ‘nın tüm verilerinin ücretsiz kazandırılması • Marmara’da deprem araştırma altyapısının tam ve gerçek zamanlı verilerle çalışır hale getirilmesi • Deprem ve deprem kaynaklı afet zararlarının minimuma indirilmesi Projenin amacı Projedeki Türk ortak Türkiye’nin kazanımları Bütçe Projede yürütülen bazı faaliyetler

67 TÜBİTAK İleri Gözetleme Sistemi Geliştirme Projesi 67 Aselsan A.Ş, STM A.Ş. (13 Ortak) 2 (3,7) Mn € / 13 (20) Mn € Projenin amacı Projede yürütülen bazı faaliyetler Taşınabilir, boyutlandırılabilir, bağımsız ve uyarlanabilir bir gözetleme sistemi geliştirerek ülke sınırlarının korunması Türkiye’nin kazanımları Aracın geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu ile görüntü ve verilerin etkinliği artırılarak sınır güvenliğinin sağlanması • Sınırdaki anormal faaliyetleri tespit ve takip eden insansız kara aracı geliştirilmesi • Geliştirilen insansız kara aracının, insansız hava aracı ve komuta kontrol merkezi ile entegrasyonu Projedeki Türk ortak Bütçe

68 TÜBİTAK Üç Boyutlu Eşzamanlı Multi-Medya Paylaşım Projesi 68 Türk Telekominikasyon A.Ş., Arçelik A.Ş.(12 Ortak) 0,7 (1,3) Mn € / 6,8 (10,2) Mn € • Düşük maliyetli içerik dağıtılması için 3D çoklu görüntü servislerinin geliştirilmesi • Kullanıcılar arasında etkileşim için multimedya altyapının geliştirilmesi • Yeni cihazların kullanıcı, üretici, dağıtıcı ve operatörlere pazarlanması • Bulut ortamında 3D medya arşivleri oluşturulması Projenin amacı Projede yürütülen bazı faaliyetler Kalabalık kullanıcı gruplarının kendi aralarında Üç Boyutlu eşzamanlı veri paylaşımının sağlaması (video,görsel, ses,vb) Türkiye’nin kazanımları • Türk ortakların proje çıktılarıyla IP tabanlı televizyon servislerini geliştirmesi • Telekom altyapısının geliştirilmesi • Sayısal yayıncılığın geliştirilmesi Projedeki Türk ortak Bütçe

69 TÜBİTAK 69 SEAŞ, Soma Belediyesi, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü, İTÜ, MİR ARGE, (18 Ortak) 8,2 (15,7) Mn € / 23,3 (49,1) Mn € Projenin amacı Projede yürütülen bazı faaliyetler Türkiye’nin kazanımları • Uygulamanın Soma’da gerçekleştirilmesi • Fotovoltaik uygulamaların ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi • Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi Bina renovasyonu, akıllı şebekeler ve bölgesel ısıtma uygulamaları ile tekrarlanabilir, sistemsel ve bütünleşik enerji stratejileri geliştirilmesi ve uygulaması • Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma uygulamaları geliştirilmesi • Yeni nesil ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi • Atık ısının kullanımıyla bölgesel ısıtma sisteminin geliştirilmesi • Fotovoltaik sistemlerden üretilen elektriğin merkezi sistemlerle şebekeye bağlanması; akıllı şebeke uygulamalarının yapılması Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon Projesi Projedeki Türk ortak Bütçe

70 TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) Faaliyetleri ve Destekler

71 TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları • TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri: –Bilgilendirmek – Yönlendirmek – Eğitmek – Ortak bulmak – Temsil etmek – Teşvik etmek 71

72 TÜBİTAK • Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri – Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları • Araştırmacılar ile yüz yüze proje/konu özelinde görüşmeler • Haritalama – İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların analizi • Eşleştirme – Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı – Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim oluşturulması – Ortak arama duyuruları UKO Faaliyetleri 72

73 TÜBİTAK UKO Destek Programları 7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Sabit Ödül (2000€-5000€- 7000€) Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti Desteği H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır. 73

74 TÜBİTAK TuR&BO - Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TESK tarafından Brüksel’de kurulan kamu ve özel sektör ortaklığı (ppp) Hedef: Avrupa Birliği’nin bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarında Türkiye’nin başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmak Faaliyetler: •TARAL’ın AB’de tanıtılması •Bilgi servisi (AB Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ve sanayi ile ilgili programlar, ortak arama) •Danışmanlık ve kılavuzluk •Konferanslar, seminlerler, çalıştaylar vb. için destek •AB Enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi •"Networking" ve lobi faaliyetleri

75 TÜBİTAK Türkiye’deki resmi iletişim kanalı www.h2020.org.tr 75

76 TÜBİTAK Avrupa Komisyonu’nun Resmi İletişim Kanalı http://ec.europa.eu/research/horizon2020 76

77 TÜBİTAK AB Çerçeve Program Proje Bilgileri http://cordis.europa.e u/fp6/projects.htm http://cordis.europa. eu/fp5/projects.htm http://cordis.europa.eu/projects Çerçeve Programlarda desteklenmiş projelerin bilgilerini inceleyebilir H2020 başvurularınızı güçlendirebilirsiniz 77

78 TÜBİTAK Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler • H2020’ye yönelik etkinlikler http://cordis.europa.eu • Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa çapındaki etkinlikler http://ec.europa.eu/research/events • H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik haberleri • www.h2020.org.tr (adres aktif hale geldiğinde) www.h2020.org.tr 78

79 TÜBİTAK E-öğrenme Aracı-H2020 79 Yapım aşamasında olan H2020 e-öğrenme aracı sizlere yeni program hakkında genel bilgi verecektir. 5 farklı modül 1.H2020’ye Giriş 2.Toplumsal Sorunlara Çözümler 3.Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik 4.Billimsel Mükemmeliyet 5.H2020’de Proje Yönetimi ve Fikri Mülkiyet Hakları

80 TÜBİTAK H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması

81 TÜBİTAK H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması Proje Destek Ofisi (PDO) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) AB Ofisi (ABO) Tüm projeler başvuru ve yürütme süreçleri, etik ve fikri mülkiyet konuları, idari ve akademik işleyiş ve diğer genel konular… AB programları özelinde uzmanlaşmış uzmanlar ile AB proje başvuru ve yürütme esasları konularında danışmanlık, ortak bulma ve ortak olma konularında destek… Sanayi işbirliği, ‘spin- off’ ların desteklenmesi ve projelere teşviki, projelere ticari değer kazandırılması, patent süreçleri… 81

82 TÜBİTAK H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması 82 Proje Destek Ofisi AB Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi  Üniversitelerde projelerin başvuru ve yürütülmeleri sürecinde araştırmacıların gereksinim duyabilecekleri bilgilere kolay erişim sağlayabilecekleri  Üniversite Ar-Ge ve Proje etkinliklerinin koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin sağlanabileceği  Araştırmacıların idari ve finansal konularda teknik destek alabilecekleri yapılar H2020’de başarılı bir üniversite profilinin olması zorunlu elemanları

83 TÜBİTAK AB Ofisi Görevleri Çağrı Öncesi • Yeni AB Programları ve çağrıları konusunda – bilgi transferi, – etkinlik düzenlenmesi, – kılavuzlar hazırlanması • Üniversitedeki potansiyeli ortaya koymak amacıyla araştırmacı çalışma profillerinin katalog şeklinde hazırlanması Çağrı süresince • Başvuru sürecinde araştırmacıların ihtiyacına bağlı ortak bulma, başarılı konsorsiyum bulma gibi konularda araştırmacılara destek olunması • Başvuru formlarının doldurulması, finansal bütçe tablolarının oluşturulması 83

84 TÜBİTAK AB Ofisi Görevleri Proje başlarken ve yürütülürken • Müzakere sürecinin yürütülmesi • Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanma aşamasında destek sağlanması • KDV istisna sertifikası, etik kurul raporları, izin belgeleri gibi proje için alınması gereken belgeler konularında süreçlerin yönetimi • Hizmet alımı, personel tedariği ve ödemesi, finansal raporlamalar, proje denetlenmesi, proje kapatılması, hakemlik süreci konularının yürütülmesi • Dolaylı harcama yönetimi Dolaylı harcama bütçesinin araştırmacıları ve araştırma projelerini teşvik etmek amacı ile kullanımı önerilmektedir. 84

85 TÜBİTAK H2020’de yer almak neler kazandırır?

86 TÜBİTAK H2020 Projelerinde yer almanın kazançlarıBilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak • Alanınızdaki en son teknolojiye erişim • Çok disiplinli • Çok disiplinli, uzmanlıkları tamamlayıcı projeler tasarlayabilirsiniz • Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz • Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz • AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama (bench-mark) olanağı • Alanınızdaki en son teknolojiye erişim • Çok disiplinli • Çok disiplinli, uzmanlıkları tamamlayıcı projeler tasarlayabilirsiniz • Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz • Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz • AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama (bench-mark) olanağı Bilgi

87 TÜBİTAK Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak H2020 Projelerinde yer almanın kazançları • İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz  sinerji • ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili işbirlikleri, COST, EUREKA) • Uluslararası networklerde yer alma fırsatı yakalarsınız • Devam projelerinde de yer alma fırsatı yakalarsınız • İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz  sinerji • ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili işbirlikleri, COST, EUREKA) • Uluslararası networklerde yer alma fırsatı yakalarsınız • Devam projelerinde de yer alma fırsatı yakalarsınız Yeni işbirlikleri

88 TÜBİTAK Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak H2020 Projelerinde yer almanın kazançları • Dünya çapında isim yapmış programlardan fon alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve görünürlüğünüzü artırır • Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını sağlarsınız • Dünya çapında isim yapmış programlardan fon alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve görünürlüğünüzü artırır • Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını sağlarsınız İtibar

89 TÜBİTAK Bilgi Yeni işbirlikleri İtibar Fon kaynağı/ Kaynak H2020 Projelerinde yer almanın kazançları • Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz • Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100 liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar destek alabilirsiniz.) • Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye erişiminizi kolaylaşır • Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla işbirliği içerisinde kullanılma imkanı • Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz • Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100 liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar destek alabilirsiniz.) • Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye erişiminizi kolaylaşır • Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla işbirliği içerisinde kullanılma imkanı Fon kaynağı/ Kaynak

90 TÜBİTAK H2020 Projelerinde Başarı için… • Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak • Sanayi ile işbirliğini artırmak • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek önemlidir. 90

91 TÜBİTAK Kapanış  Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları  H2020 Bileşenleri  H2020 Alt Programları  H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü  Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri  Ülkemizden Başarı Hikayeleri  UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve Destekleri  H2020’de Başarılı Üniversite Yapılanması  H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır 91

92 TÜBİTAK Geri Besleme Lütfen kendimizi geliştirmemiz ve size daha iyi hizmet verebilmemiz için eğitim konusundaki görüşlerinizi bizimle paylaşın: • 3-4 dakikanızı alacak • En iyi değerlendirme eğitimden hemen sonra yapılandır Eğitim Değerlendirme Anketi http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=514 41&lang=tr http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=514 41&lang=tr 92

93 TÜBİTAK Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Tel: +90 312 427 23 02 Faks: +90 312 427 40 24 E-posta: info@fp7.org.trinfo@fp7.org.tr Web: www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr Twitter: @AB_7CP_UKO@AB_7CP_UKO 93


"TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları