Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Arayışları EECON 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Arayışları EECON 2013."— Sunum transkripti:

1 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Arayışları
EECON 2013

2 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Arayışları
Elçin Süleymanov Qafqaz Universitesi /Azerbaycan İİBF Maliye Bölümü “Journal of Qafqaz University” yayın editörü

3 RUSYA KARADENİZ TÜRKİYE İRAN IRAK Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
Resmi dil: Azerbaycan Türkçesi Yönetim: Başkanlık Cumhuriyeti Başkent : Bakü Bağımsızlık ilanı: Ekim 1991 Yüzölçümü: km2 Nüfus : milyon 300 bin Etnik çoğunluk: Azerbaycan Türkleri Para birimi: Manat Kişibaşına GSYİH: $ (2012) KAZAKİSTAN RUSYA HAZAR DENİZİ KARADENİZ ÖZBEKİSTAN GÜRCİSTAN ERMENİSTAN TÜRKMENİSTAN Bakü TÜRKİYE İRAN IRAK

4 COĞRAFİ KONUMU Azerbaycan 39° 24', 41° 54' kuzey enlemleri ile 44° 46', 50° 45' doğu boylamları arasındaki coğrafı bölgeye yerleşmiştir. Sınırların uzunluğu 2013 km’dir. Azerbaycan'ın İran'la 611 km, Türkiye ile 9 km, Rusya ile 284 km, Gürcistan ile 322 km ve Ermenistan ile 787 km sınırı vardır. Doğusunda ise Hazar Denizi ile 825 km sahil şeridi vardır. En yüksek noktası 4466 m (Bazardüzü Zirvesi), en aşağı noktası – 28 m’dir (Neftçala). Orta yükseklik 657 m’dir. Çevresinin dağlar ve yüksek tepelerle çevrili olmasına rağmen Azerbaycan'ın büyük bir bölümü ovadır ve topraklarının en verimli yerleri arasında Kur ve Aras nehirlerinin karıştığı deltadır.

5 İKLİM KOŞULLARI Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9 una sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı 10 °C'nın üzerindedir. Azerbaycanda ılıman bir iklim vardır. Fakat Hazar Denizinden içeriye doğru, yüksek dağlarda ve diğer yüksek kesimlerde sert bir iklimle karşı karşıya kalınır.

6 DEMOGRAFİK YAPI Azerbaycanın nüfusu yaklaşık 9 milyon 400 bin kişidir.
Nüfusun % 90’dan fazlası Türklerden, %10’u ise Ruslar, Ukraynalılar, Gürcüler, Ermeniler, Talışlar (Fars kökenli), Museviler, Kürtler, Lezgiler, Sakurlar, Udinler v.s küçük etnik gruplardan oluşmaktadır. Nüfusun % 90’ı müslümandır. Nüfusun % 54’ü kentlerde yaşamaktadır. Toplam nüfusun %60’a yakını 30 yaşın altındadır.

7 Azerbaycanın Temel Ekonomik Göstergeleri
2008 2009 2010 2011 2012 Toplam GSMH (Mln $) 48852 44297 52909 63402 65412 Kişi başına GSMH (Mln $) 5603 5018 5922 7003 7029 Nüfuz (Bin) 8802 8947 9036 9236 9305 Resmi İşsiz 50963 55945 56343 53862 48712 Bütçe Gelirleri (Mln dolar ) 12 362 13 345 14 375 18061 21360 Bütce Harcamaları (Mln $ ) 12774 14 640 19448 22796

8 DAĞLIK KARABAĞ SORUNU Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesi ilave 7 bölge de dahil olmakla, yılları arasında Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen bu işğali sürdürmektedir. İşğal sonucu yaklaşık Azerbaycan Türkü bölgeden göç etmiştir. Buna ilave olarak, Ermenistan vatandaşı olan yaklaşık Azerbaycan Türkü de bu ülkeden zorla çıkarılmıştır.

9 GENEL EKONOMİK YAPI Azerbaycan verimli tarım arazileri, doğalgaz, petrol ve demir cevheri bakımından zengin kaynaklara sahip bulunmaktadır. Toplam doğalgaz rezervi 2.4 trilyon metreküp, petrol rezervlerin de 8 milyar varil olduğu savunulmaktadır. Turizm potansiyeli yüksektir. Bankacılık ve sigortacılık gelişme süreci göstermektedir. En önemli ihracatı petroldür. Petro-kimya ürünleri de ihracatta önemli yer tutmaktadır. Ayrıca inşaat sektöründe de son yıllar önemli gelişmeler olmuştur.

10 ALTYAPI Azerbaycan gelişmiş bir ulaştırma sistemine sahiptir. Demiryolu, Karayolu, Deniz (Hazar Denizi yoluyla yapılır) ve Hava ulaşımı gelişmiştir. Azerbaycan'da eğitimin tüm diğer Türk devlet ve topluluklarına göre çok ileri düzeyde olduğu görülür. Okuma yazma oranı %99,5'tir. Bugün ülkede orta okul sayısı 5.000'e, Üniversite sayısı ise 40’a ulaşmıştır. Sağlık hizmetleri de belli bir gelişme düzeyindedir. Ülkenin neredeyse tüm ilçe ve köyleri temel sağlık hizmetleri kapsamına alınmıştır.

11

12 AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN GELİŞİM AŞAMALARI
Kriz dönemi ( ) İstikrara kavuşma ve reform dönemi ( ) Gelişim dönemi ( ) Yükseliş dönemi ( ? )

13 GSYİH’NIN SEKTÖREL YAPISI (2012)
SANAYİ SEKTÖRÜ % 55 TARIM SEKTÖRÜ % 7 HİZMETLER SEKTÖRÜ %38

14 Azerbaycan ekonomisinin makroekonomik açıdan güclü yönleri
fiyat istikrarı - genel olarak makroekonomik açıdan istikrarlı bir ortamın varlığı: 15 yıldır tek rakamlı enflasyon oranı seyredilmektedir. Dış borçların GSMH’ya oranının yüksek olmaması Döviz kurunun istikrarlı olması: Zaman zaman manat dolar ve euroya göre deger kazansa da genellikle uzun bir dönemdir istikrarlı bir seyir görülmektedir. Ucuz işgücünün varlığı: Ülkede işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle ücretler düşük seviyededir. Ülkede asgari ücret 93.5 Manat, ortalama ücret 2012 yılı verilerine göre 360 manat civarıdır. Üretim faktörü olarak işgücü ödemeleri, toplam maliyetler bakımından avantaj sağlamaktadır. Neticede işgücünün ucuz olması, yatırım yapmayı teşvik eden unsurlardan biri olmaktadır.

15 Ekonomi Dışı Güçlü Yönler
-Nüfusun eğitim seviyesi: Her ne kadar ekonomik durumdaki gerileme ile birlikte şartların zorlaşmasına rağmen, Sovyet geleneğinin devamı olarak insanların eğitime karşı ilgi gösterdikleri görülmektedir. Ülkede okur-yazar oranı %98 ve lise-yüksek öğrenimli nüfus oranı %60 civarındadır. -Stratejik konumu: Asya ülkelerinin Avrupa’ya geçiş koridorunda yer almasının yanısıra İran’a ve Rusya’ya sınır olması nedeniyle de stratejik konumu itibariyle ABD ve Avrupa ülkeleri için önem taşımaktadır. Asırlar boyunca Doğunun zenginliklerini Batıya taşıyan kervanların geçtiği, beş Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Tacikistan, Gürcistan ve Ermenistan'ı da kapsayan, Karadeniz'den Çin'e tarihi İpek Yolu’nun 21. yüzyıla bir iletişim, ulaşım ve enerji koridoru olarak taşınmasını öngören ve 1998’de Bakü’de imzalanan anlaşma ile Azerbaycan global ekonomik ilişkiler zincirine yeni bir halka eklemiştir.

16 Ülke Ekonomisinin Makroekonomik Açıdan Zayıf Yönleri
-İşsizlik sorunu: Resmi istatistikler Azerbaycan’da işsizlik oranının %1.5 civarında olduğunu ifade etmesine karşın, uluslararası kuruluşları verdiği bilgilere, yapılan farklı hesaplamalara ve uzmanların kanaatine göre bu oran %16-25 arasındadır. Dolayısıyla ülkede işsizlik oranının bir haylı yüksektir. -Petrol ve petrol gelirlerinin ihracat içindeki payı %95 civarındadır. Öte yandan bütçe gelirlerinin ise %75’i petrol ve petrol ile ilgili alanlardan elde edilmektedir. Böylece, bütçenin petrol gelirlerinden, petrol gelirlerinin ise dünya piyasalarındaki konjonktüre bağımlı olması ‘Hollanda Hastalığı’ tehlikesi ile Azerbaycan’ı karşı karşıya getirmiştir. -Büyük işletmelerin özelleştirme sürecinin yavaş işlemesi: -Bürokrasi ve yolsuzluk her ne kadar da her yıl daha da azalsa da yene de geçiş sürecinin önemli problemi olarak öncül yer tutur.

17 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçişte Karşılaştığı Sorunlar
-Gelir dağılımında adaletsizlik - Özellikle petrol ve petrole dayalı sektörlerde çalışanların ekonomik durumları çok iyi iken diğer sektörlerde çalışanların gelir seviyesi çok düşüktür. Bu ise belirli oranda nüfusu lüks tüketime yöneltmektedir. Ülkede orta tabakanın henüz tam oluşmadığı görülmektedir. -Tekelcilik ve haksız rekabet ortamının olması: Ülkede işletmecilerin karşılaştığı başlıca problemlerden biri de monopollerin varlığı ya da haksız rekabet ortamının olmasıdır. Belirli alanlarda monopollerin varlığı özel teşebbüsün gelişmesini ve kaynakların verimli kullanımını engellemektedir. Tekellerin varlığı fiyatların zaman zaman kaotik şekilde artmasını da neden olmaktadır. -Döviz kurunda dalgalanma beklentisi nedeniyle yerli para birimine duyulan güven eksikliği. Bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan siyasi ve ekonomik krizler ortamında yaşanan enflasyonist süreç ve devalüasyonlarla insanların yerli para birimine karşı itimadı oluşmamıştır.

18 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçişte Karşılaştığı Sorunlar
-Kayıt dışı ekonomi: Ülkede kayıt dışı ekonominin GSMH’ya oranı yüksektir. Hatta Azerbaycan, BDT devletleri ile mukayesede yolsuzluğun seviyesine göre olduğu gibi kayıt dışı ekonominin hacmine göre de ilk sıralarda yer almaktadır. Ekonomide kayıt dışını tercih eden veya tercih etmek zorunda kalan özel sektörün karşısına çıkan temel problem ise rüşvet olmaktadır. Resmi verilere göre kayıt dışı ekonomi GSMH’nın %18-20’sine tekabül etmektedir. Ancak yapılan bazı değerlendirmelerde, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınan ekonomik faaliyetlerden daha büyük olduğu hesaplanmaktadır. Dünya Bankası uzmanlarına göre kayıt dışı ekonominin hacmi GSMH’nın %40’ından fazladır. GSMH’nın %40’ını kayıt dışı olarak kabul edildiğinde bu oran milyar dolara tekabül etmektedir.

19 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçişde Karşılaştığı Sorunlar
-Altyapı yetersizliği ve eski teknoloji: Tarım ve hayvancılık için gereken sulama v.b. altyapı yetersizdir. Öte yandan tarım ve hayvancılık için gerken teknoloji hem eski, hem de yetersizdir. Turizm sektörü içinde gereken yol, ulaşım araçları ve konaklama tesisleri hem yetersiz hem de eskidir. Sanayi sektörüne ilişkin altyapının da yetersiz ve eski teknolojiye sahip olduğu görülmektedir. Bu da günümüz modern teknolojisi ile hem ucuza hem de kaliteli olarak üretilen dünya piyasasında üretim yapmaya imkan vermemektedir. Petrol ve doğal gaz üretimine bağımlı bir ekonomik yapı neden ile diğer sektörlerin gereken ilgiden yoksun olması. bağımsızlığın ilk yıllarında yaşanan bankacılık krizlerinin ardından finans sektörünün merkezinde yer alan bankacılık sektörü henüz gelişmemiştir. Büyük ölçekli işletmelerin özelleştirmesinin gerçekleştirilememesi menkul kıymetler piyasasının gelişmemesinde en önemli etken olmuştur.

20 Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçişde Karşılaştığı Sorunlar
Gelir düzeyinin düşük olması ise sigortacılık sektörünün gelişmesine engel olmuştur. -Sektörel monopollerin varlığı: Monopollerin bazı sektörlerde varlığı, sözkonusu sektörlede üretilen ürünün kalitesine, fiyatına olumsuz etkide bulunmakta ve üretim kaynaklarının verimli kullanımına engel olmaktadır. -Hollanda Hastalığı tehlikesi: İhracat, yabancı yatırımların petrol ve doğal gaz üretimine yönelmesi, ihracatın petrol ve doğal gaz ağırlıklı olması, bütçe gelirlerinin yine petrol ve doğal gaza bağımlı olması nedeniyle sektörel açıdan ekonominin petrol ve doğal gaza bağımlı olduğu görülmektedir yılından itibaren ise petrol ihracındaki artışla birlikte bu bağımlılık daha da artmıştır. - Bölgesel kalkınmada dengesizlik: iktisadi işletmelerin daha çok Bakü ve civarında toplanmış olması ve vergi gelirlerinin Bakü ve civarından elde edilmesi nedeniyle de ülke bölgesel olarak Bakü ve civarına bağımlılık gösteren bir ekonomik yapıya sahiptir. - Bağımsızlık sonrasında daha çok petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin olarak enerji sektörü yabancı ve yerli yatırımcı açısından dikkat merkezinde olmuştur. sektörlede arz edilen ciddi bir gelişme olmamıştır.

21 UYGULANAN BAŞLICA DEVLET PROGRAMLARI
Yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma programları Bölgesel kalkınma programları Devlet yatırım programları Özel sektörün geliştirilmesi ve desteklenmesi programları Yolsuzlukla mücadele programları

22 EKONOMİK BÜYÜME yılları arasında toplam GSYİH 8 milyar dolardan 64 milyar dolara yükselmiştir. Bu da ekonominin 8 defa büyümesi demektir. Azerbaycan son beş yıldır ki, ekonomik büyüme göstergesine göre dünyada lider ülkedir. 2004 – 2012 yılları arasında toplam ekonomik büyüme Dünyada %25.4, ABD’de %13.3, AB’de %13.7, BDT’de %45.4, Çin’de %66.5 olmuştur.

23 DÖVİZ REZERVLERİ 2012 YILI TOPLAM DÖVİZ REZERVLERİ : 50 milyar dolar
DEVLET PETROL FONUNDA : milyar dolar MERKEZ BANKASINDA: milyar dolar HÜKÜMETİN DEPOZİTO HESAPLARINDA: milyar dolar 2012 yılında toplam döviz rezervleri hükümetin dış ve iç borcunun toplamından 12 defa fazladır.

24 VERGİ HİZMETLERİNDE TEK PENCERE SİSTEMİ
Cumhurbaşkanının 25 Ekim 2007 tarihinde vermiş olduğu kararname.1 Ocak 2008 yılından girişimcilerin işe başlama aşamasındaki tüm kayıt prosedürleri Vergiler Bakanlığı tarafından Tek Pencere Sistemi doğrultusunda yapılmaktadır.

25

26 GÜMRÜKTE TEK PENCERE SİSTEMİ
‘Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Geçiş Noktalarından Geçirilen Mal ve Taşıma Araçlarının Denetiminde Tek Pencere İlkesinin Uygulanması Hakkında’ Azerbaycan Cumhurbaşkanının Kararnamesi Kasım 2008 Kararnameye göre Tek Pencere Sistemi 1 Ocak 2009 tarihinden uygulanmıştır. Kararnameye göre Tek Pencere Sistemi Gümrük Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.

27 Ekonomide Yaşanan Mevcut Sorunların Çözüm Önerileri
- Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması, istihdam düzeyinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması, gelir dağılımında adaletsizliyin azaltılması, regionlar arasında farklı gelişim düzeyinin azaltılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi yönündeki hükümetin ve programlarının takibi ve bu yönlü hükumet politikların sürekliliyi: -Serbest Piyasa keçit sürecinde yasaların uygulanabilirliyi ve dünyadakı gelişmiş ülkelerin tecrübesinden yararlanma - Doğal kaynaklara dayanan ekonomik büyüme modelinden yüksek teknoloji ve verimliliğe dayanan ekonomik büyüme modeline geçilmesi gerekir. Bunun için ülkeye yeni teknoloji transferinin teşviki, teknoparkların kurulması, bilim-ekonomi işbirliğinin en mükemmel modellerinin uygulanması, ekonomide kaynak tahsisi ve kullanımı alanında verimlilik artışına yol açan modern üretim ve yönetim sistemlerinin ve optimal büyüklükteki ekonomik birimlerin oluşturulması, eğitimin, özellikler de teknik eğitimin kalitesinin yükseltilmesi

28 Ekonomide Yaşanan Mevcut Sorunların Çözüm Önerileri
-Petrol fonunda biriken yaklaşık 50 milyar dolarlık rözervin verimli kullanılması.Bu kaynaktan yatırımcıların etkili kullanabilmesi ve bu kaynakların yurt içinde ve yurt dışında etkili yatırımlarla daha da artırılarak petrol sonrası dönemin sigortalanması ve güvence altına alınması. - Yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılması amacıyla, yoksullukla mücadelenin mevcut politika mekanizmalarının geliştirilmesi, gelir eşitsizliğinin azaltılmasında mali politika araçlarının aktif şekilde kullanılması gerekir.

29 Ekonomide Yaşanan Mevcut Sorunların Çözüm Önerileri
- Enflasyonla mücadelenin devamlılığını sağlayacak ve enflasyonun ekonomik sistem üzerindeki olumsuz etkilerini minimize edecek politikaların geliştirilmesi. -Faiz politikasının kayıtdışı tasarrufları yatırım şeklinde resmi sektöre kazandırma etkisinin yükseltilmesi gerekir. Bu açıdan mevduatlara uygulanan ortalama faiz derecesi ile sermayenin kayıtdışı sektörde ortalama getiri derecesi arasındaki farkın minimize edilmesi, yatırım kredilerine uygulanan faiz derecesinin resmi sektörde yatırım faaliyetlerini özendirecek etkiye kavuşturulması etkili olabilir. .

30 Ekonomide Yaşanan Mevcut Sorunların Çözüm Önerileri
- Girişimciler için devlet teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir. Bu bakımdan yeni girişimciler için teşviklerin genişletilmesi, Girişimciliğe Destek Ulusal Fonu’nun ucuz kredilendirme mekanizmasının geliştirilmesi, tarım sektöründe uygulanan teşvik mekanizmasının etkinliğinin artırılması, girişimcilere devlet tarafından bilimsel ve bilgi edinme desteğinin genişletilmesi, girişimcilerin devlet tarafından ödüllendirilme mekanizmasının geliştirilmesi önlemleri etkili olacaktır. - Girişimcilik altyapsının geliştirilmesi gerekir. Bu bakımdan özellikle sermaye ve sigorta piyasasının geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin oluşturulması, danışmanlık hizmetleri sektörünün ve fuarcılık altyapısının geliştirilmesi önem arz etmektedir. - Ülkede girişimcilerin hak ve menfaatlerinin sağlanması düzeyinin daha da yükseltilmesi gerekir. Bu açıdan girişimcilerin organize olma düzeyinin yükseltilmesi, resmi işlemlerdeki gecikmelerin önlenmesi ve fikri mülkiyet veya telif haklarının korunması zorunludur. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele politikasının geliştirilmesi gerekir. Bu yönde kayıtdışı ekonomiyle mücadele alanında devlet programının hazırlanması, resmi merkezi kurumun oluşturulması, istatistik verilerin geliştirilmesi, cezaların sertleştirilmesi, yasal boşlukların giderilmesi

31 Ekonomide Yaşanan Mevcut Sorunların Çözüm Önerileri
-Ülkede makroekonomik istikrarın önemli unsuru olan döviz gelirlerinin uzun vadede devamlılığının sağlanması açısından ihraç gelirlerinin petrole bağımlılığının azaltılması amacıyla petrol dışı sektörlerin ihrac potansiyelinin artırılması yönünde politika önlemlerinin alınması gerekir - Bütçe dengesinin devamlılığının ve bütçenin sosyo-ekonomik fonksiyonlarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, onun petrol faktörüne bağımlılığının zamanla azaltılması ve vergiler gibi devamlı gelir kaynakları ile finanse edilme düzeyinin yükseltilmesi gerekir -Hem ekonomik kalkınmayı hızlandırması, hem de kayıtdışı sektörü sınırlayıcı etkiye sahip olması düşünülerek, petrol dışı sektörde yabancı yatırımları özendirici politikaların geliştirilmesi

32 AZERBAYCAN FOTOLAR

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 BAKÜ’DE YAPILACAK YENİ BİNALAR VE İŞ MERKEZLERİ

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70


"Azerbaycan’ın Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Arayışları EECON 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları