Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA TARAMA TESTLERİNDE NAT MI? ELISA MI? NAT VE ELISA MI? Başkan: Dr Ramazan Uluhan Tartışmacılar: Dr Yasemin Heper Dr N Banu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA TARAMA TESTLERİNDE NAT MI? ELISA MI? NAT VE ELISA MI? Başkan: Dr Ramazan Uluhan Tartışmacılar: Dr Yasemin Heper Dr N Banu."— Sunum transkripti:

1 KAN İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA TARAMA TESTLERİNDE NAT MI? ELISA MI? NAT VE ELISA MI? Başkan: Dr Ramazan Uluhan Tartışmacılar: Dr Yasemin Heper Dr N Banu Pelit

2 TRANSFÜZYON HAYAT KURTARIR !!! …..AMA

3 Transfüzyon ile bulaşan etkenlerin bazıları  Virüsler  HBV, HCV, HDV, HAV, HGV, HIV I-II, HTLV I-II, TTV, EBV, CMV, Parvovirus B 19, HHV 6, HHV 8, Batı Bil Ensefalit Virüsü  Bakteriler  Bruselloz, Salmonelloz, Yersinyoz, Sifiliz, rekurren ateş, Lyme hastalığı, Q ateşi, Kayalık Dağlar benekli ateşi,  Staphylococcus epidermidis ve diğer KNS, Bacillus spp, Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Corynebacterium spp, Enterococcus spp, Proprionibacterium acnes, Micrococcus spp, Clostridium perfringes, Escherichia coli, Enterobacter spp, Serratia spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp, Yersinia enterocolitica, Acinetobacter spp, Burkholderia cepacia,  Parazitler  Sıtma, Toksoplazmoz, Kala Azar, Chagas hastalığı, Filariazis, Babezyoz  Mantarlar  Aspergillus, Penicillium, Candida  Prionlar  Varyant Creutzfeld Jacobs Hastalığı

4 Bulaşı önlemek için neler yapılıyor?  Bağışçı seçimi  Mikrobiyolojik tarama testleri  Bakteriyel bulaşın önlenmesi ve saptanmasına yönelik uygulamalar  Patojen inaktivasyon teknikleri

5 Mikrobiyolojik tarama testleri Hangi etkenleri - Hangi testlerle tarayalım  Uluslararası normlar  Epidemiyolojik veriler  Hastalığın önemi, tedavi edilebilirliği  Rutinde kullanılabilecek test mevcut mu  Maliyet-etkinlik değerlendirmeleri

6 Tarama testlerine rağmen neden enfeksiyon bulaşır?  Pencere dönemi !!!  Tarama testlerin duyarlılığı  Mutant suşlar  Testin yakalayamadığı serotipler  Bağışçıda immün supresyon  Laboratuvar hataları….

7 Tarama Testleri  En yüksek duyarlılıkta olan testler seçilir  Prevalans düşük pozitif prediktif değer de düşük  Tekrarlayan reaktivite bakılır  Doğrulama yapılır  Pozitif – Negatif kararı verilir  Bağışçıya bildirimde önemli

8 Transfüzyon Reaksiyonları  Bakteriyel kontaminasyon 1: 2000  TRALI 1: 100 000  Sepsis 1: 140 000  Akut hemolitik reaksiyon 1: 600 000  Viral bulaş riski 1: 1 000 000

9 Tarama Testleri

10 HBsAg  HBsAg pozitifliği % 1 - 4,5  TKMTD anketi% 4.33 (2003) %1.99 (2006)  İmmünodiffüzyon (I. kuşak)  Karşıt elektroforez (II. kuşak)  RIA ve ELISA (III. kuşak)  Enfeksiyon sonrası kanda saptanma 1-12 hafta  Duyarlılık sınırı 0.06-1.5 ng/ml  Kan bankalarında en az 0.5 ng/ml olmalı  Doğrulama: nötralizasyon  veya diğer hepatit belirteçleri

11 Anti-HCV  Anti-HCV pozitifliği % 0.3 – 1,8  TKMTD anketi% 0.5 (2003) %0.45 (2006)  Antikor yanıtının ortaya çıkması 12 hafta – 6 ay  II. kuşak ELİSA kitleri ile 6-7 haftada III. kuşak ELİSA kitleri ile 5-6 haftada  III. kuşak kitlerde kor, NS3, NS4, NS5 antijenleri  Kor proteinine karşı geliştirilmiş anti-HCV IgM antikor testlerinin fazla değeri yoktur  Doğrulama RIBA, HCV-RNA

12 Anti-HIV  TKMTD anketi % 0.2 (2003) - % 0.12 (2006)  Doğrulananlar % 3.5  HIV enfeksiyonunda antikorların saptanması: 6-8 hafta  Kitlerde Anti-HIV I + anti-HIV II birlikte  p24 antijeni  2-3 hafta  İndirekt ELISA (II. kuşak) Çift antijen sandviç yöntemi (III. kuşak)  Hem IgM hem de IgG türü antikorlar  Seropozitiflik 3 haftada saptanabilmektedir  Doğrulama: Western Blott, HIV-RIBA, PCR

13 Aklımızda bulunsun  Ülkemizdeki kan bankalarının tümü  Uygun yöntem kullanıyor mu?  Yöntemi uygun kullanıyor mu?  Algoritma doğru mu?  Kalite kontrol????

14 Diğer testler  ALT  Neopterin  Anti-HBc  HCV core Ag Aklımızda bulunsun: Bu testleri uygulayabilir miyiz??

15 Neopterin  IFN-gamma ile aktive olmuş monosit/makrofajlardan salınır  T helper tip 1 lenfosit aktivasyon göstergesi  Viral, hücre içi bakteri ve parazit enfeksiyonları, ayrıca inflamatuar hastalıklar, malignensiler, bazı nörolojik ve kardiyak hastalıklarda artar  Serokonversiyon öncesi artar  Avusturya’da kan bankalarında kullanılıyor  %3.2 donör kaybı  Türkiye’de bağışçılarda yüksek bulunma oranı %5  2760 gönüllü donörde 141  57’si ileri tetkiki kabul etmiş, 16 tanesinde çeşitli hastalıklar kanıtlanmış Fişenk Bİ, Us D, Özcebe İO, Hasçelik G, Scand J Infect Dis, 2005

16 ALT  HCV, HBV, CMV …  PT-NANBH’lerin %40’ı ALT değeri 45 IU/L üzeri kanlarla gelişiyor, normal ALT düzeyi olan kanlar verildiğinde bunların %23-31’i önlenebiliyor ABD, 1981  Tarama test duyarlılıklarındaki artış  Nonspesifik  Bağışçı kaybı: %1,6-4,6  Normal değer?? Standardizasyon sorun.  40 IU/L üzeri: 1973 - %2,8, 1982 - %3,1, 1986 - %4,6

17 Anti-HBc  HCV ve HIV için de dolaylı belirteç  Ciddi donör kaybı  UÜTF donörlerinde %18 pozitif  Anti-HBc titresine göre ?  Titre yüksek ise HBV-DNA pozitifliği fazla (Eşik değer?)  ALT ile birlikte ?  Anti-HBs ile birlikte ? Anti-HBs titresine göre ?  Anti-HBs titresi yüksek ise, HBV-DNA negatif (Eşik değer?)  Testler hangi sırada ?  Ek zaman, emek, maliyet, karmaşa… HBV prevalansının düşük olduğu ülkeler için uygun.

18 HCV core Ag testleri  Ortho Clinical Diagnosis  1. kuşak: Kalitatif, mikroplate EIA, serbest HCV Ag  2. kuşak: Kantitatif, Anti-HCV+HCV Ag kompleksi  Eiken Chemical  Otomatize  Abbot Laboratories  Mikropartikül kemoluminesan, HCV Ag  HCV Ag ve anti-HCV’yi birlikte saptayan kombine test

19 HCV core Ag

20 Donör popülasyonlarında yapılan 12 çalışmadan çıkan sonuçlar (314 880 bağışçı, 11 olgu yakalanmış):  3. kuşak anti-HCV testlerinden 40-50 gün önce saptayabiliyor  Klinik duyarlılığı NAT’a yakın  Ortalama fark 1-5 gün  Genel olarak duyarlılığı NAT’a göre %94-97  Düşük risk grubunda özgüllüğü %99,5-99,9  HCV genotipleri arasında fark yok  2. kuşak testler daha duyarlı Seme K et al, J Clin Virol, 2005

21 Olanakları sınırlı kan bankalarında örnekler havuzlanarak çalışılabilir mi?  110 tane 6 örnekli havuzda, NAT’a göre  Duyarlılık %80-82 (%95 CI: 66,3 - 91,4)  Özgüllük ≥%98 (%95 CI: 89,4-100) Sarov B et al, Transfus Med, 2007  Serokonversiyon panelleri ile yapılan havuzlama çalışmalarında benzer sonuçlar Beer N et al, Transfusion 2006

22  HCV için ELISA veya basit / hızlı testler kullanılabilir  Doğrulama testleri  Line/Strip immunoassay testleri •RIBA HCV 3.0 SIA (Chiron) •Inno-LIA HCV antibody III (Immunogenetics)  NAT  HCV core Ag saptayan yeni ELISA’lar anti-HCV testlere ek olarak kullanılabilir. Kısıtlı olanaklara sahip ülkelerde bağışçı taramasında anti-HCV’ye ek olarak NAT yerine kullanılmaları uygundur. DSÖ Önerisi:

23 Çözüm arayışları  Test duyarlılıklarında artış  Pozitif prediktif değer?  Doğrulama testleri  Dolaylı testler (surrogate testler)  ALT, neopterin…  Ek testler  Anti-HBc, p24, HCV core Ag…  NAT

24 Kanın enfektivitesi T = 0 yüksekortadüşük NAT saptama eşiği antikor virüs rölatif konsantrasyon enfektivite nötralize bulaştırabilme eşiği düşükeklipse NAT seroloji antijen antikor antijen saptama eşiği

25 0510152025306065 günler 10 3 10 6 10 3 10 6 10 3 10 6 viral yük geq/ml 354070 38.gün 65. gün3.gün 21.gün Eklips fazı 15. gün 24. gün 6. gün HBV-DNA HCV-RNA RNA HIV-Ag Anti-HIV Anti-HCV HBsAg NAT ile pencere döneminde kısalma 8. gün enfeksiyöz enfeksiyon eşiğinin altı?

26

27 Ne zamandan beri, kimler kullanıyor? ÜlkeHCVUygulama BaşlangıcıHIV-1Uygulama BaşlangıcıHBV AvusturyaZOcak, 1999ZD BelçikaZEkim, 2002Z Y İngiltereZ1999ZDKasım, 2003Y FinlandiyaÖEylül, 2000ZD2005Y FransaZTemmuz, 2001Z T AlmanyaZD→ZNisan, 1997 - Nisan 1999ZD→ZNisan, 1997 - Mayıs 2004ZD (Kızılhaç) YunanistanÖ2003Ö P (2004) İtalyaZHaziran, 2002ZD Y HollandaZŞubat, 1999ZOcak, 2001Y NorveçZNisan, 2000/ Y SlovenyaZMart, 2000/ Y İspanyaZOcak, 2003/ P (2005) İsviçreZOcak, 1999ZDOcak, 2002Y AvustralyaZHaziran, 2000Z Y KanadaZEkim, 1999ZMayıs, 2001P Hong KongÖHaziran, 2002Ö P ABDZMart, 1999Z T Z: zorunluÖ: öneriliyorZD: zorunlu değilY: yapılmıyorT: tartışmalıP: planlanıyor

28 Ülke HCV Tahmini VerimSaptanan VerimÇalışılan örnekTahmini SayıSaptanan SayıP-value Avusturya 1·821.100.000 2 Belçika3·572·55596.05222Çalışılmadı İngiltere1·510·711.353.187178Çalışılmadı Finlandiya8·875·341.123.000106Çalışılmadı Fransa0·540·496.140.00033Çalışılmadı Almanya3·000·6723.700.000 16 Yunanistan 2·638.000 0 Italya2·201·793.894.894 7Çalışılmadı Hollanda0·540·254.050.00021Çalışılmadı Norveç 1·32752.158 1 Slovenya 0327.134 0 İspanya6·002·433.282.2042080·02 İsveç< 0·50Çalışılmadı İsviçre0·450·492.030.00011Çalışılmadı Avustralya2·802·553.527.902109Çalışılmadı Kanada3·300·283.595.9991210·002 Hong Kong11·300272.95930Çalışılmadı ABD3·104·2540.000.0001241700·007

29 HCV BölgeÇalışılan ÖrnekSaptanan SayıSaptanan Verim 10 6 Avrupa58.386.629540,93 Kuzey Amerika43.595.9991713,92 Pasifik Bölgesi3.800.86192,37

30 Ülke HIV Tahmini verim 10 6 Saptanan verim 10 6 Çalışılan örnekTahmini sayıSaptanan sayı Avusturya 11.100.000 1 Belçika0·200596.05200 İngiltere 0120.000 0 Fransa0·270·336.140.00022 Almanya0·300·2821.700.000 6 Yunanistan 038.000 0 Italya1·11·82.186.468 4 Hollanda 02.700.000 0 İspanya0·980822.33710 İsveç< 0·20Çalışılmadı İsviçre0·530765.00000 Avustralya0·3103.527.90211 Kanada 02.303.533 0 Hong Kong0·213·7272.95901 ABD0·500·3237.000.0001912

31 HIV BölgeÇalışılan ÖrnekSaptanan SayıSaptanan Verim 10 6 Avrupa35.402.857130,37 Kuzey Amerika39.303.533120,30 Avustralya0,31 Hong Kong3,7 Pasifik Bölgesi3.800.86110,27

32 HBV ÜlkeAnti-HBcResidüel risk 10 6 HBV NAT AvusturyaHayır Evet Belçikaİlk bağış5Hayır İngiltereEvet0·91Hayır FinlandiyaHayır2·04Hayır FransaEvet1·56Tartışmalı AlmanyaHayır2-20Evet (Kızılhaç) YunanistanHayır7·5Planlanıyor (2004) ItalyaHayır13·9Hayır HollandaHayır2·1Hayır Norveçİlk bağış/12 aydan uzun ara Hayır SlovenyaHayır İspanya?13Planlanıyor (2005) İsveçİlk bağış?? İsviçreİlk bağış (1 merkezde)8·7Hayır AvustralyaHayır0·75Hayır KanadaHayır8·52Tartışmalı Hong KongHayır200Planlanıyor ABDEvet3·6Tartışmalı

33 ?

34

35 Türkiye Kan Merkezleri Bilgi Anketi TKMTD, TKV / 2007 TestlerMerkez sayısıTest sayısıOrtalama pozitiflik (%) Anti-HIV1571 311 0060,12 Anti-HCV2131 326 3570,45 HBsAg1641 335 2641,99 Sifiliz1591 284 0280,11 Seropozitiflik oranları - 2006

36 NAT screning of HBV in blood donors Kemahlı S, Solaz NN, Bozdayı M, Cin S Transfus Clin Biol, 8(S1):18s, 2001 ISBT VIIth European Congress, Paris  7372 bağışçı  HBsAg, anti-HBc IgG+IgM, anti-HCV, anti-HIV •Mikropartikül ELISA, Abbot Axsym, Chicago, USA  NAT 8 örnekli havuzlarda çalışılmış (in-hause)  NAT duyarlılık 100 genom/ml

37 NAT screning of HBV in blood donors Kemahlı S, Solaz NN, Bozdayı M, Cin S Transfus Clin Biol, 8(S1):18s, 2001 ISBT VIIth European Congress, Paris  7372 bağışçı  HBsAg (+)  %2 (n=149)  Anti-HBc IgG-IgM (+)  %10,8 (n=789)  İzole anti-HBc(+)  %3,1 (n=232)  İzole anti-HBc(+), HBV-DNA(+)  %0,03 (n=2)  Ayrıca 2 örnekte anti-HBc ve anti-HBs birlikte pozitif  Seroloji ile atlanan HBV: 1 / 3686

38 UÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezi Seropozitiflik Oranları (1998-2006) % 0,62 % 1,41

39 İzole anti-HBc IgG+IgM pozitif donörlerde Real-Time PCR ile HBV-DNA araştırılması (Uludağ Üniversitesi) Bal H, Heper Y, Kumaş T, Mıstık R, Töre O II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2008  9282 HBsAg negatif bağışçı  Anti-HBc IgG+IgM pozitif bulunanlarda anti-HBs  Ortho Clinical Diagnostics, Vitros, Brazil  İzole Anti-HBc pozitif örneklerde PCR (Real-time)  Örnekler tek tek çalışılmış, havuzlama yapılmamıştır. •Otomatik ekstarktör: Presicion System Science Co. Ltd., Magtration MagaZorb DNA Common Kit 200, Japan •PCR kiti: QIAGEN, Artus 3000, Germany •PCR cihazı: Corbett Research, Rotor-Gene 2000/3000, Australia

40 İzole anti-HBc IgG+IgM pozitif donörlerde Real-Time PCR ile HBV-DNA araştırılması (Uludağ Üniversitesi) Bal H, Heper Y, Kumaş T, Mıstık R, Töre O II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2008  9282 HBsAg negatif bağışçı  1679 Anti-HBc pozitif (%18)  218 izole anti-HBc pozitif (% 2,7)  1 HBV-DNA pozitif (%0.012) Çalışma dışı kalan serumlar nedeniyle 1 / 8333

41 Sağlıklı Kan Bağışçılarında Hepatit B Virus DNA’sının Araştırılması (S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Karakoç AE, Berkem R, Beyaz E II. Ulusal Kan merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2008  4484 HBsAg negatif bağışçı  187 havuz (186’sı 24’lük, bir tanesi 20 örnekli havuz)  PCR: Robogene Hepatitis B Virus Quantification Kit, Al Roboscreen GmbH, Leipzig, Almanya)  Üç havuz reaktif, ikisi tekrarlayan reaktif  Tekrarlayan reaktif iki havuzdan birinde tek, diğerinde iki örnekte reaktif sonuç  Bu örnekler tekrar çalışıldığında biri negatif, ikisi reaktif  İki reaktif örnek ELISA ile negatif ve bu iki örneğin bağışçılarından alınan yeni örnekler de negatif  Pozitif sonuç yok, PCR’da hatalı pozitiflik %0.04

42 Anti-HCV negatif donörlerde Real-Time PCR ile HCV-RNA araştırılması Kabaş M, Heper Y, Mıstık R, Töre O  2592 anti-HCV negatif donör  24’lük 108 havuz  Bir havuzda pozitiflik  24 örnek tek tek çalışıldığında tümü negatif

43 Çapa Kızılay Kan Merkezi, İstanbul (10 989 donörde) Anti-HCVAnti-HIVHBsAg ELISA (+), NAT (-)40 (%0.36)11 (%0.1)12(%0.11) ELISA (-), NAT (+)2 (%0.018)-4(%0.036) ELISA ve NAT (+)6 (%0.055)1 (%0.009)189(%1.72) ELISA ile atlanan, NAT ile yakalananlar: HCV : 1 / 5495 bağışçı HBV : 1 / 2747 bağışçı NAT ile pozitifler gerçek pozitif mi?

44 NAT – farklı uygulamalar  MP-NAT ? ID-NAT ? Havuz büyüklüğü ?  MP HBV-NAT’ın HBsAg + anti-HBc’ye üstünlüğü yok, ancak ID-NAT olabilir  Bazı ülkelerde sadece HCV ve HIV NAT  Bazı ülkelerde HBV+HCV+HIV NAT  Almanya, Japonya  Önce ELISA, seronegatiflere NAT  Hızlı (kart test), negatiflere ELISA / NAT  SADECE NAT ???  Ülkemiz için ???  NAT’a rağmen enfeksiyon bulaşı bildirilmiş

45 En çok tartışılan ve net kararın olmadığı HBV

46 Okult HBV ÜlkeBaşlangıçNAT+/ToplamOkult HBV prevalansıTeknikHavuz büyüklüğüÖzellik Polonya 2005 31:1 962 036 1: 63 000 Roche245: 31 PD olarak saptandı Chiron61: 490 000 Portekiz 2006 3: 174 074 1: 50 000 Roche6 ChironID İspanya 2004-2006 39: 1 641 891 1: 42 000 RocheID15:24 merkezde Chiron6 in house8 Slovenya20074: 30 0001: 7 500ChironID Japonya 1999 381: 40 591 962 1: 107 000 Roche500%40 PD, %60 kronik Multiplex50 20 Ghana2005/63: 18 4001: 6 000in house?çalışma Antiller20050: 74 959?ChironID

47 HBV NAT Kullanmayan Ülkeler

48 Fransa  Genel popülasyonda kronik taşıyıcı %0,2-0,5  HBV insidansı 2-3 bin/yıl yeni olgu  1994 sonrası rutin aşı  HBsAg pozitifliği Düzenli bağışçıda 0,02: 10 000 İlk bağışda 9,3: 10 000 Ortalama 1,4: 10 000

49 Fransa  Kan merkezlerinin %50’den fazlası sensitivitesi 0,05-0,08 ng/dl HBsAg test kitleri kullanıyor  A-HBc’de de sensitif yöntemler kullanılıyor  Sensitif ELISA ile PD 20, MP NAT ile 15 gün  ELISA ile saptanan 2 olgu MP NAT ile negatif

50 Fransa  Transfüzyona bağlı HBV son 4 yılda 0  1985-20034 olgu, PD, DNA ile saptanmış  Toplam bağış: 2,5 milyon ünite/yıl  Transfüzyona bağlı residüel risk 1: 1 700 000  Risk altındaki alıcı sayısı 2

51 Fransa  HBV enfekte kan alanlarda kronik HBV gelişme riski %4,  Kr KC hastalığından ölüm Kronik HBV enfeksiyonluların %0,97’si (Pereira ve ark)  Özetle 12 ya da 13 yılda 1 TBHBV görülecek ve 50 yılda 1 kişi Kr KC hastalığından ölecek

52 İngiltere  HBV riski 1: 60 000 – 250 000  A-HBc prevalansı %0,4  Son 10 yılda PT HBV çok az  NAT düşünülmüyor  NAT’a alternatif A-HBc öneriliyor

53 İngiltere, SHOT Raporu Etken1997 öncesi 97989920000102030405ToplamÖlüm HAV1113- HBV3112111111- HCV112- HIV112- HEV11- HTLV 122- Bakteri234475132317 Malarya1121 vCJD1113- Toplam11757953514578

54 Amerika  FDA, 2005’de 2 HBV DNA kitine onay vermiş  Maliyet etkin bulmuyor ve bağışçılarda kullanmıyor  A-HBc rutin ve NAT’a alternatif  Roche Ampliscreen ile verim 1: 300 000

55 Amerika  Amerika’da yayınlanmış üç ayrı çalışmanın verileri ÇalışmaTest* HBV DNA VerimTakip Pozitif% 139541.011:49 000Yapılmadı 23000190.631: 37 000Yapılmadı 32900120.411:48 9426 (NAT negatif, 3'ü a-HBs pozitif) *: HBsAg negatif, a-HBc pozitif örneklerde HBV DNA çalışması.

56 Amerika  Amerikan Kızılhaç’ının üç yıllık çalışma (A-HBc pozitif bağışçılarda HBV DNA çalışması) verileri  Sonuç: A-HBc reaktiflerde DNA pozitifliği %0,96 Test*HBsAg (+) DNA (+)%HBsAg (-) DNA (+)%HBsAg (-) DNA (-)% 63 000108021874359 79795

57 Norveç  Tüm bağışçılarda HBsAg, yeni bağışçılarda (bir önceki bağışın üzerinden 6 ay geçmişse) A-HBc bakılıyor  NAT yerine A-HBc’nin yeterli olduğu düşünülüyor

58 Kanada  5 yıllık (2001-2005) verilerin retrospektif değerlendirilmesi  4 140 862 tam kan bağışçısında residüel riskler: HIV için 1: 7.8 milyon, HCV için 1: 2,3 milyon, HBV için 1: 153 000  HIV ve HCV’de residüel risk çok düşük NAT verimi de düşük rutinde kullanımı uygun değil  HBV’de durum daha riskli Sensitivitesi yüksek HBsAg ve a-HBc testleri kullanılarak risk azaltılmalı NAT uygun değil

59 HBV NAT Kullanan Ülkeler

60 Japonya  Tarama yöntemi: Aglütinasyon  Seronegatif donörlerde MP NAT  NAT (+) ise ELISA ile HBsAg, A-HBc ve A-HBs  Viral yük belirleme ve DNA sekans analizi

61 Japonya HBV DNA (IU/ml) Anti-HBc NegatifPozitif Anti-HBs NegatifPozitifNegatifPozitif <2518121 25-75323710 75-250531114 250-75082032 >750107311 Toplam29284338

62 Japonya  15 721 seronegatif örnekte 158 NAT +  95 geç dönem (GD), 60 erken dönem (PD)  60 PD olgudan 22’si incelenmiş 11’i alıcıda serokonversiyon  95 GD olgudan 33’ü incelenmiş 1’i alıcıda serokonversiyon

63 İsviçre, Algoritma  İlk bağış: HBsAg, A-HBc, HBV NAT MP  A-HBc tekrarlayan reaktifse iki farklı yöntemle konfirmasyon + A-HBs + HBV NAT ID  262: 18 143 A-HBc +, NAT –  Bağışçı örnekleri 5 yıl boyunca 1 ml ve -30 derecede saklanıyor, hasta örnekleri saklanmıyor

64 Almanya  Uzun zamandır HBV NAT kullanıyor  In-house NAT ve zenginleştirme ile 2: 3,6 x 10 6 pencere dönemi 4: 3,6 x 10 6 a-HBc (+) kronik taşıyıcı  Rutinde a-HBc taranmıyor  Karşıt görüş: ID NAT kullanılsa bile a-HBc taranmalıdır:  Geç dönem HBV taşıyıcılarında HBsAg ve a-HBc reaktif olsa dahi DNA düzeyi çok düşük olduğundan NAT negatif sonuç verebilir (%3)  HBsAg reaktifken NAT negatif ise HBsAg’nin yalancı pozitifliği, HBsAg kontaminantları veya primerlardan kaçan HBV mutant formları akla gelebilir

65 NAT her zaman doğruyu bulur mu?

66 Slovenya 30 000 örnek / 3 ay4 HBV DNA pozitif ÖrnekProcleixUltrioHBsAgA-HBcA-HBsRoche Amplicor 1++-+-Gösterilemedi 2+--++ 3++-+-< 60 IU/ml 4++-+-491 IU/ml

67 İngiltere & Gana  16 yaşta HBsAg %15 pozitif  40 yaşta A-HBc %100 pozitif  Bağışçılarda okult HBV 1:62  Viral yük < 500 IU/ml, 10’luk MP NAT %50 yakalıyor  Viral yük < 100 IU/ml iken enfeksiyöz olmadığı kanıtlanamamış

68 Çin, Bize benzer bir örnek olabilir mi?

69 Çin, Shenzen  3 yıllık retrospektif bir çalışma  Kapasitesi 50 000 bağış / yıl olan bir merkez  Bağışçıların %60’ı ilk bağış ve genç popülasyon  Modifiye bir hesaplama ile residüel riskler belirlenmiş  Buna göre: HBV için 1: 17 500, HCV için 1: 60 000; HIV için 1: 900 000  A-HBc reaktivitesi ve pahalılığı nedeniyle düşünülmemiş  Algoritma:……….

70 Çin, Shenzen TestUlusal Kitİthal KitKonfirmasyon A-HCVHızlı çubuk test3rd gen OrthoChiron, RIBA 3 rd HBsAgHızlı çubuk testAuszyme AbbottOrtho, Neurtalization A-HIVHızlı çubuk testMelia, OrganonMelia, WB

71 Sonuç (residüel riskin azaltılması için öneriler):  Maliyeti fazla artırmadan HBV için 0,1 ng/ml’den daha duyarlı bir EIA kiti kullanmak  Universal HBV aşılaması yapmak  4. gen. HCV Ab-Ag kitlerine geçmek  4. gen. HIV Ab-Ag kitlerine geçmek  Düzenli bağış aralığını 180 gün üzerine çekmek Çin, Shenzen

72 Yeni Moda A-HBs

73 Trend….  A-HBc pozitif  A-HBs’nin yüksek (>100 IU/ml) titre pozitif kan kullanılır Çünkü; yeterli nötralizan antikorların varlığında viral konsantrasyon son derece düşüktür

74 Kan Kullanılır mı?  CMV, EBV, VZV, HBV, B19 vb.nin immün direnç baskınlandığında (hatta güçlü sellüler ve nötralizan antikorları olan hastalarda) reaktive olduğu gösterilmiş  Çoğu alıcının immün direnci düşük/baskı altında  Anti-HBs pozitif / HBV DNA negatif bağışçıdan alınan KC’in oldukça zayıf viral yük ve nötralizan antikorlarının varlığına rağmen enfeksiyon bulaştırdığı gösterilmiş

75 İkinci örnek  KLL’li bir erkek hastanın Klorambusil’le tedavisinden 1 yıl sonra Fludarabin başlanmış ve hastada akut HBV gözlenmiş  Klinisyen PT hepatit tanısı koymuş ve hastanın öyküsü incelenmiş  Yüzlerce ünite transfüzyon almış olan hastanın KLL tanısı almadan önce aşılandığı ve hem a-HBc hem de a-HBs’sinin pozitif olduğu saptanmış  Sonraki araştırmalarda enfeksiyonun 25 yıl önce Down sendromlu ve Kr KC hastalıklı bir kardeşi olan eşinden cinsel yolla aldığı belirlenmiş  Bu kişi ile hastanın yüksek düzeyde sekans homolojisi gösterdiği saptanmış ve enfeksiyonun 25 yıl sonra reaktive olduğu kanıtlanmıştır  İmmün yetmezliğin nedeni ise Klorambusil’e oranla çok daha ciddi etki yapan Fludarabin olarak belirlenmiş

76 Öneri???  Transfüzyon almış bir hastada herhangi bir viral enfeksiyon saptandığından sorumlu transfüzyondur √  Posttransfüzyon enfeksiyon: transfüzyon bulaşı mı reaktivasyon mu anlaşılmalıdır √  O zaman: İmmün sistemi baskılanmış hastalarda transfüzyon öncesi yeterli miktarda örnek alıp saklanmalıdır

77 SONUÇ Daha güvenli transfüzyon = yüksek teknolojiye bağımlılık = artan maliyetler = iyi organize olma gerekliliği

78 Aklımızda bulunsun Ülkemizdeki kan bankalarının tümü:  Uygun yöntem kullanıyor mu?  Yöntemi uygun kullanıyor mu?  Algoritma doğru mu?  ALT, Anti-HBc, Neopterin, HCV Core AG gibi testleri uygulayabilir miyiz?  Kalite kontrol????

79 BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ  Önce PTH oranlarımızı belirleyelim  Büyük merkezlerde NAT deneyelim  Tarama yöntemimizi ve algoritmamızı netleştirelim  NAT yapıp yapmayacağımıza  Yapacaksak birlikte veya yerine ne yapacağımıza sonuca göre karar verelim


"KAN İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARDA TARAMA TESTLERİNDE NAT MI? ELISA MI? NAT VE ELISA MI? Başkan: Dr Ramazan Uluhan Tartışmacılar: Dr Yasemin Heper Dr N Banu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları