Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. HAFTA (II.Öğretim) (I.Öğretim)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. HAFTA (II.Öğretim) (I.Öğretim)"— Sunum transkripti:

1 2. HAFTA 24-25.02.2010 (II.Öğretim) 26.02.2010 (I.Öğretim)

2 5. Uygulama Ax+b=0 şeklinde 1
5. Uygulama Ax+b=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz.

3 6. Uygulama Ax2+Bx+C=0 şeklinde 2
6. Uygulama Ax2+Bx+C=0 şeklinde 2. derece denklemin köklerini bulan programa ait akış diyagramını çiziniz.

4 7. Uygulama 10 tane sayının faktöriyelini hesaplayan programın akış diyagramını çiziniz.

5 8. Uygulama 7. Uygulamayı tekrarlı yapı olarak tanımladığımız döngü yapısı ile çözdüğümüzde.

6 9. Uygulama Elimizde bulunan A,B ve C gibi 3 adet sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulan akış diyagramını çiziniz.

7 Uygulama Elimizde bilinmeyen sayıda koni bulunmaktadır ve koniye ait yarıçap ® ve yükseklik (H) değerleri girilmek suretiyle V=R2.H/3 formülü ile hacim hesabı yapılacaktır. Koniye ait yarıçap değeri 0 girildiğinde programın çalışması duracaktır. Programda her girilen veri için hacim değeri rapor ediilecek, programın çalışması bittiğinde toplam kaç koni için hacim hesabı yapıldığı da belirtilecektir. 30/31

8 MATrix LABoratory

9 gerçek ortamda test ve ölçüm, çok gelişmiş çizim işlemleri,
MATLAB, mühendislik ve bilimsel uygulamaları ile tüm dünyada bir çok alanda yaygın olarak kullanılan yazılımdır. sayısal ve sembolik hesaplama, gerçek ortamda test ve ölçüm, çok gelişmiş çizim işlemleri, algoritma geliştirme, İleri seviye programlama, C/C++ ile tümleşik çalışabilme,

10 Ülkemizde de başta üniversitelerimiz olmak üzere özel sektörde de kullanılmaya başlanmıştır.
Gerek istatistik ve matematik öğrencilerine gerekse finans ve mühendislik alanlarındaki öğrencilere öğretim yaşamlarında ve sonrası iş yaşamlarında bilgisayarı kullanabilme ortamı sunmaktadır. Birçok üniversitede sayısal hesaplamaya dayanan derslerin uygulamaları Matlab ile kolayca yapılmaktadır.

11 Toolbox adı verilen ve birçok matematiksel ve mühendislik alanını kapsayan alt modülleri ile ilgili her konuda kolayca ve pratik bir şekilde uygulamalar yapılabilir. Simulink ile gerçek zamanlı uygulamaların (iletişim, işaret ve görüntü işleme, mekanik ve elektriksel sistemler vb) benzetimini gerçekleştirmeyi olanaklı hale getirmiştir.

12 MATLAB’ın, WINDOWS ortamında çalısan çesitli sürümleri vardır, ancak bu sürümler arasındaki farklar bu ders kapsaminda anlatılanlar itibariyle önemli degildir.

13 MATLAB Kullanımına Giriş Komut Penceresi
WINDOWS ortamında çalısırken masa üstündeki MATLAB simgesini tıklatarak giris yapılabilir.

14 Command Window MATLAB acildiginda karsimiza gelen pencere MATLAB komut penceresidir. (Command Window).Bu pencereden Matlab ile ilgili komutları klavyeden girer, komutun islemesini sağlamak için de Enter tusuna basarız. Komutları girdiğimiz satır >> ile baslar ki bu satıra komut satırı denir.

15 komut satırına, Matlab için anlamlı komutlar yazmalıyız.
naber yazıp enter tuşuna basarsak ??? Undefined function or variable 'naber'. gibi bir karşılık alırız. Bu da naber adlı ne bir fonksiyon ne de bir değişkenin tanımlanmamış olduğu anlamına gelir. naber=‘iyidir' yazıp enter tuşuna basarsak; ekranda; naber = iyidir görünür.

16 a=3 (enter), b=-7 (enter) islemlerini yapıp a
a=3 (enter), b=-7 (enter) islemlerini yapıp a*b (enter) yaptığımızda ekranda; ans = -21 görülür.

17 Command History Bu pencere o ana kadar komut satırından girilen komutları gösterir.İstersek bunların birini fareyle seçer, ya da bir kaçını veya tümünü fare ve asağı-yukarı yön tuşları yardımıyla seçer ve delete tuşuna basarak silebiliriz.

18 Workspace Komut satırından ya da çalıştırılan bir dosya ya da fonksiyon ile hafızada oluşturulan değişkenlerin adlarının, tiplerinin ve özelliklerinin görüntülendiği penceredir.Bu alana çalışma alanı denir.

19 MATLAB’ı kapatma File menu’sünden Exit MATLAB’ı seçip ya da Command Window’a quit ya da exit yazıp Matlab’ı kapatabilirsiniz.

20 Çalışma Alanında Değişken Tanımlama

21 ÖZEL KARAKTERLER

22 [ ] köseli parantez matris ve vektörleri bicimlendirmek icin kullanilir.
Örnek: >> A = [ ] 3 elemanli bir vektörü olusturur. >> A= [4 -3 1;4 7 0;6 20 2] 3 satir ve 3 sütundan ibaret 3x3 lük bir matrisi olusturur. (;) noktali virgül matris olusturulmasinda bir satiri bitip diger satirin basladigini saglar. >> A=[ ] bos bir matrisi A degiskenine atar.

23 ( ) normal parantez çeşitli yerlerde çeşitli şekillerde kullanılır
( ) normal parantez çeşitli yerlerde çeşitli şekillerde kullanılır.Aritmetik deyimlerin üstünlüğünü göstermek ve fonksiyon argümanlarını kapatmak için kullanılır. Örnek: X ve Y bir değişkense X(Y) de bir değişkendir.

24 . Kesir ayırma işaretidir.
Örnek: 1452/10, 1.452, .1452e1 ayni anlama gelir. … bir satira sigmayan islemin devam ettigini gösterir. ; programin calismasi sonucunda elde edilen sonuclarin ekranda görüntülenmesini engeller. % ile baslayan satir MATLAB tarafindan icraya alinmay ve isleme konmaz. Programda aciklama satirlarinin basinda kullanilir. : sütun isareti olarak kullanilir ve her yerde kullanilir. J:K J‘den baslayarak 1‘er artip K‘ya kadar artan diziyi gösterir. [J,J+1,…,K] ile ayni anlama gelir. ' matris transpozesinin alinmasini saglar.

25 DEĞIŞKENLER Degişken isimleri bir harften sayıdan ve alt çizgiden oluşur. Büyük küçük harfe duyarlıdır, büyük küçük harf ayırdeder. MATLAB’da bütün degişkenler matris olarak alınır. Boyutu 1 x 1 olan bir matrise skaler adı verilir. Tek satırlı veya tek sütunlu matrislere vektör adı da verilir.

26 Sayı ve Karakterleri Tanımlama
skaler bir değişkeni tanımlamak için basit olarak “=“ işaretini kullanırız. a=3 vektör tanımalam için kare parantez “[ ]” ve “=“ işaretini kullanırız. matris tanımı için vektör tanımındaki işlemin benzeri uygulanır. Matris satırları “;” noktalı virgülle ya da satır boşluğu ile tanımlanır. ml=[1 2 3; 4 5 6] veya m2=[1 2 3 4 5 6]

27 Karekter değişken tanımlamak için “ = “ işareti ve ’…’ kullanılır.
c=’abc’

28 SAYILAR Sayılar yaygın olarak 10 luk tabanda ifade edilir. 10 luk tabanda üstel olarak ya da i veya j olarak kompleks sayi bicimde de ifade edilebilir.

29 ÖRNEK 1: Skaler veya 1x1 boyutlu matris veya tek elemanlı vektörler:
3*0.4/2 6^2.5 ÖRNEK 2: Tek satırlı matrisler veya vektörler: [1 2 3] [-1 0 3*6.7] -4:4 [5 exp(1) -402,0] ÖRNEK 3: Tek sütunlu matrisler veya vektörler: ÖRNEK 4:: Matrisler

30 Degisken isimleri mutlaka alfabetik bir karakterle baslamalıdır.
a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] ifadesi 3x3 lük bir matris olusturacak ve bunu a degiskenine atayacaktır. Degisken isimleri mutlaka alfabetik bir karakterle baslamalıdır. ÖRNEK: a=10:-1:0 matlab_degikeni=[a;2*a]; x2x=[ ]; cs=cos(0) nk='Newton Kanunu'; NK='Newton Yasasi'

31 Matris elemanlarını bulmak
a(2,3) a matrisinin ikinci satır üçüncü sütunundaki elemanı yani 6 yı verecektir.

32 Çalıma alanı (workspace) Degisken ve Matrislerin Durumu (who, whos, what, size)
Bir çalısma yapılırken verilen ve elde edilen degişkenler bir çalışma alanında saklanmıştır. who degişkenlerin neler olduğunu söyler whos degişkenler hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için kullanılır. what .m ve .mat uzantılı dosyaları elde etmek için kullanılır. clear çalışma ortamındaki tüm değişkenleri temizler.

33 Workspace Komutları save
Çalışma alanındaki bütün değişkenleri matlab.mat’e kaydeder. save (isim) Çalışma alanındaki bütün değişkenleri isim.mat’e kaydeder. load Çalışma alanındaki matlab.mat’i çağırır. load (isim) Çalışma alanındaki isim.mat’i çağırır. help Mevcut tüm operatör fonksiyonları listeler. help (cmd) cmd fonksiyonu için yardım menüsünü çağırır. size argümanların boyutlarını verir. lenght argümanların maximum boyutlarını verir.

34 (who)

35 (whos)

36 MATRIS Boyutunu Bulmak
size fonksiyonu yerine length fonksiyonu kullanılırsa bir matrisin en büyük boyutu elde edilir. Yani length(x), max(size(x)) ile edegerdir.

37 Yardım Kullanımı MATLAB içinde her türlü konuda yardım kullanmak mümkündür. Herhangi bir çalıma alanında help komutuyla hangi hususlarda yardım alınabilecegi görülebilir. Özel bir isaret ya da fonksiyon için de yardım kullanmak mümkündür.

38 Degiskenleri çalısma alanından silmek için clear komutu kullanılır.
clear komutu yalnız basına kullanılırsa tüm degiskenler silinir. clear degisken_adları sadece verilen degiskenlerin silinmesini saglar.

39 Çalısma alanının saklanması
Programdan çıkmak için quit ya da exit komutları kullanılır. Programdan çıkmadan önce elde ettigimiz degiskenleri daha sonra kullanmak üzere bir çalıma alanında saklamak isterseniz! save komutu kullanılır. MATLAB.mat diye kaydeder. saklamak istedigimiz çalısma alanının farklı bir klasöre (directory’ye) yerlestirilmesini istiyorsak bunun belirtilmesi gerekir. Böyle bir islemi yaptıktan diyelim ki üç gün sonra daha önceki çalısma alanını elde etmek ve oradaki degiskenleri kullanmak istiyorsaniz! load komutu kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.

40 save dosyam komutu kullanılır.
MATLAB.mat haricinde baska bir isimle kaydeder. load dosyam kaydedilen degiskenleri geri cagirir.

41 cd('C:\Program Files\MATLAB\R2006a\work\ders')
MATLAB’da bazı DOS komutlarını kullanmak mümkündür. Örnegin; dir, mkdir veya cd. Simdi MATLAB’ın çalıstıgı klasörden DERS adlı klasöre geçerek bu komutları gözden gecirelim. dir komutu uzantisina bakmadan bütün dosyalari listeler mkdir yeni bir klasör acar cd olduğumuz klasörden başka bir klasöre geçişi sağlar cd.. içinde olduğumuz klasörden bir klasöre dizine geçişi sağlar


"2. HAFTA (II.Öğretim) (I.Öğretim)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları