Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MYRAS 2011 YAZ KOLEKSİYONU BİNYILLARIN HAZİNELERİ URFA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MYRAS 2011 YAZ KOLEKSİYONU BİNYILLARIN HAZİNELERİ URFA."— Sunum transkripti:

1 MYRAS 2011 YAZ KOLEKSİYONU BİNYILLARIN HAZİNELERİ URFA

2 Urfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Urfa ovasının ortasında, deniz yüzeyinden yaklaşık 550 m. yükseltide kurulmuştur. Arkeolojik kazıların verilerine göre, kent merkezindeki Balıklı Göl civarı günümüzden yıl önce, iskan edildiğine işaret etmektedir. Kentten geçen uygarlıklar: Mitanniler, Hititler, Aramiler, Asurlular, Medler, persler, Romalılar, Bizanslılar bunlardan bazılarıdır.

3 Dinler tarihi açısından Urfa’nın Yakındoğu’daki en önemli merkezlerden biri olduğu görülmektedir.Hz. İbrahim ile Nemrut, Halil-ür Rahman ve Aynızeliha gölleri, Hz. Eyüp, Hz. İsa’nın kutsal mendili ve mektubu hakkındakiefsaneler yüzyıllar boyu dilden dile söylenmiş ve yurdumuzda da halk arasında oldukça yayılmıştır.( Her ne kadar bu efsaneler bizde bir esere konu olmasa da,yurt dışında birçok esere konu olmuşlardır. )Bu efsanelerden Abgar efsanesi üzerine yurt dışında ciltlerce kitaplar yayınlanmıştır. Hz. İsa’nın Kral Abgar’a yazdığına inanılan ve Batı’da uğur getirici muska olarak kabul edilen mektubun metni, Urfa yakınlarındaki Kırk Mağara olarak tanımlanan yerde bulunmaktadır

4 Urfa’da efsanelerle şehir içiçe yaşamaktadır. Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan mağara, Mevlid_i Halil Camii’nin yanındadır. Şehrin güneyinde Eyüp Peygamber’in yaşadığı düşünülen diğer bir mağara ise onun makamı olarak şifa arayanların başlıca ziyaret yeridir.

5 Tarihi kaynaklarda, Urfa’nın, Asur Kralı Nimrut tarafından Nimrut Dağı eteğinde kurulmuş olduğu anlatılmaktadır. Asur kralı Nimrut, Yahudi ve İslam dinlerinde peygamber olarak kabul edilen Hz. İbrahim’in düşmanıdır. Dinsel inanca göre, Asur kralı Nimrut, Nemrut, Urfa’da Hz. İbrahim’i bir odun yığını üzerinde yakmağa kalkışır; Hz. İbrahim odun yığını üzerine konulup, odunlar tutuşturulduğu an bir mucize olur, ateş yığını suya dönüşerek koca bir havuz olur, bu suya düşen kor parçaları da balığa dönüşür. O zamandan beri kentte varlığı korunmuş ve kutsallığı sürmüş olan göl, bugün de aynı özelliğini sürdürmektedir; içindeki balıklara hiç dokunulmayan bu göl, ziyaretçilerin uğrak yeridir.

6 Tarih boyunca zengin kültürleri ve çeşitli dinleri kendinde barındıran Urfa, aynı zamanda tüm inançlara hitap eden mimariye de sahiptir. Bu zengin mimari doku nedeniyle “müze kent” denmektedir. Kentin antik kalıntıları azdır. Roma ve Bizans dönemine tarihlenen surlar ve kalesi, Halepli Bahçe adı verilen Roma dönemine ait, Troya efsanesinden sahneler bulunan mozaikler varır. Kentin en eski camiisi Ulu Camii’dir. Ayrıca 1183’te Eyyubiler’in yaptırdığı Eyyubi Medresesi, Döşeme Camii ve Külliyesi bulunmaktadır. Nimetullah Camii (Akcami) ve Gümrük Hanı Kervansarayı ise Osmanlılar döneminin güzel eserlerindendir. Kentteki en dikkat çekici unsurlardan biri de güvercinlerin çok yoğun bir şekilde evlerde insanlarla içiçe yaşamasıdır. Boyunlarından ayak tırnaklarına kadar süslenmiş güvercinler göz alıcı görüntüler sergiler.

7 Geleneksel Urfa mimarisinden laleli ve bitkisel motifli kilit taşı süslemesi XYAT XYAT

8 Geometrik süslemeli ev takası XYAT XYAT

9 XYAT XYAT Palmet ve rozet süslü pencere üstü süslemesi ve balıklı göldeki balıklar

10 Urfa’da bulunan ‘Baldaken’ tarzı kubbeli çeşme XYAT XYAT

11 XYAT XYAT Geleneksel Urfa mimarisine ait bitkisel bezemeli pencere takası

12 Geleneksel mimariden yapraklı rumi süsleme detayı XYAT XYAT

13 XYAT Geleneksel mimariden yapraklı rumi süsleme detayı

14 XYAT XYAT Geleneksel mimariden kalkan motifli, rumi bezemeli niş ve kuşlar

15 XYAT XYAT XYAT Geleneksel Urfa mimarisinden kubbe şeklinde ve alemli mimari süsleme

16 XYAT XYAT Geleneksel mimariden kalkan motifli, rumi bezemeli niş ve Balıklı Göl’deki balıklar

17 Geleneksel Urfa mimarisinden kubbe şeklinde ve alemli mimari süsleme XYAT XYAT

18 XYAT XYAT Urfa mimarisinden Rumi bezemeli gölgelik

19 XYAT XYAT Geometrik süslemeli ev takası

20 XYAT XYAT Balıklı göldeki balıklardan esinlenilmiştir.

21 XYAT XYAT Palmet ve rozet süslü pencere üstü süslemesi

22 XYAT XYAT Geleneksel mimariden yapraklı rumi süsleme detayı

23 XYAT XYAT Geleneksel Urfa mimarisinden kubbe şeklinde ve alemli mimari süsleme

24 XYAT XYAT Palmet ve rozet süslü pencere üstü süslemesi

25 XYAT XYAT Palmet ve rozet süslü pencere üstü süslemesi

26 XYAT XYAT Geleneksel Urfa mimarisinden laleli ve bitkisel motifli kilit taşı süslemesi

27 Urfa’da bulunan ‘Baldaken’ tarzı kubbeli çeşme

28 MYRAS 2011 YAZ KOLEKSİYONU BİNYILLARIN HAZİNELERİ – URFA TAŞ BİLGİLERİ

29

30

31

32

33


"MYRAS 2011 YAZ KOLEKSİYONU BİNYILLARIN HAZİNELERİ URFA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları