Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOTİVASYON TARKANZENGİNTARKANZENGİN Motivasyona dikkat İnsan hangi limana gideceğini bilmezse Hiçbir rüzgar ona faydalı olamaz Seneca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOTİVASYON TARKANZENGİNTARKANZENGİN Motivasyona dikkat İnsan hangi limana gideceğini bilmezse Hiçbir rüzgar ona faydalı olamaz Seneca."— Sunum transkripti:

1

2 MOTİVASYON TARKANZENGİNTARKANZENGİN

3

4 Motivasyona dikkat İnsan hangi limana gideceğini bilmezse Hiçbir rüzgar ona faydalı olamaz Seneca

5 MOTİVASYON Herkes bir diğerinin motive etmesine ihtiyaç duyar. (ebeveynler çocuklarını, veznedar) Yönetimle ilgili ilk çalışmalar motivasyonla ilgiliydi. Yöneticiler için en iyi motivasyon yolu “yarına kadar işi yapmazsan kovulursun” “benim dediğimi yapmazsan kovulursun” Bir yönetici sadece sonuçlarla değerlendirilir ve sonuçlara ise insanlarla ulaşılır. Motivasyon çalışmalarının birçoğu 1930-1960 yılları arasında yapılmıştır.

6 BAŞARILI YÖNETİCİ Soru: Tanıdığınız bir başarılı yönetici akla getirin. Sizi motive ediyor muydu? Başarılı bir yönetici tanımı “Başarılı yönetici sosyal sermayesini kullanarak istenen sonuçlara zamanında ve ayrılan bütçe ile ulaşan kişidir”

7 İYİ MOTİVE OLMUŞ BİR İŞGÜCÜNÜN GETİRİLERİ  Yükselen verim,  Esnek uygulamalar,  Azalan devamsızlık,  Her zamankinden daha iyi hizmet.

8 Olumlu Düşünmek

9 Motivasyon

10 MOTİVASYON TANIMI Çalışanları bir şeyler yapma konusunda harekete geçiren güçtür. (işini kaybetmemek için çalışmak, yazın bisiklet almak için ders çalışmak) Çalışanları cesaretlendirmek, etkilemek, onlara ilham vermek, yönlendirmek ve daha iyi çalışmaları için mantıklı sebepler göstermektir. İş dünyası açısından; çalışanların işe başlamaları, devam etmeleri ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güç ve mekanizmaların tümü olarak algılanabilir. İnceleme: Balıkçı malzemeleri… Sadece çalışanları motive etmek yeterli değil. İnsanları motive etmek gerekir.

11

12 Moralle Motivasyon aynı şey midir? Motivasyon morale kıyasla daha basit bir güdüdür. Yüksek moralin olduğu ortamlarda, ekip elemanları verimli sonuçlar üretmek için daha kolay motive edilir. İnceleme: süt fabrikası yanıyor, saat 04:00… Yönetici yüksek moralli ve iyi motive edilmiş ekipler oluşturmalıdır. Motivasyon ustası olmanız için özel yetenek gerekmez. Gandhi başarılı bir motivasyoncuydu.

13 İNSANI İHTİYAÇLAR MOTİVE EDER. Temel İhtiyaçlar: yeme, içme, barınma Orta Dereceli İhtiyaçlar: iş güvenliği, iyi bir gelir, uygun çalışma ortamı Yüksek Dereceli İhtiyaçlar: belli bir gruba ait olma, sosyal statü, kendini gerçekleştirme, birey olarak takdir edilme. (araştırmam)

14 Çalışanları iki şey motive eder 1...İhtiyaçlar Başarı Güvenlik, Sosyal Kabul Sevgi, Gelişme Takdir edilme (Yanlışa ceza yerine doğruya ödül) Güçlü Olma 2...Değerler Prensipler İnançlar

15 Fukuyama Ekonomik hayat, sosyal hayatın derinliklerinde gizlidir. Çalışanlar asla makine değildir.

16

17 Kol Gücü Beyin Gücü Gönül Gücü Gönül gücü büyük güç Beden Gücü

18 İNCELEMELER İnceleme: işyerinde teknoloji değiştirme…. İnceleme: hüseyin bir serviste tamirciydi. İnceleme: sokakda beklerken yerleri süpüren adama iltifat. Övgü kuvvetli bir motive edicidir. Soru: En son ne zaman övülmüştünüz?

19 Motivasyon Teorileri Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi Pavlov’un Köpekleri Beklenti Teorisi Performans-ceza ya da ödül Çağrıldığında sahibinin yanına gitmek-övgü ya da bir parça bisküvi Terliği ağzına almak-azarlama Çocuk sevilmek ister-Ebeveynlerinin isteklerini yapar Çalışan ödül,övgü, prim ya da meslektaşlarının takdirini kazanmak ister-performans gösterir. Soru: Performans gösterdiğinizde ödül- övgü alabiliyor musunuz?

20 MASLOW’UN KURAMI 5.Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 4.Saygı gösterme ve görme ihtiyacı 3.Sevgi ve ait olma ihtiyacı 2.Güvenlik ihtiyacı 1.Fizyolojik ihtiyaçlar

21 ARAŞTIRMA Yıl 1930. Chigago Üniversitesinden Elton Mayo, Western Elektrik Şirketinde çalışanlar içinden altı kişilik bir bayan grup oluşturdu. Grubun birinin çalıştığı odanın ışıklandırma sistemini artırdı ve grubun üretim miktarı arttı. Diğer grup aynı çalışma şartlarında olmasına rağmen onlarında üretimleri arttı. Denekleri daha kısa süreli çalışma imkanı sağlandı üretimleri yine arttı. Ekstra dinlenme molaları verildi üretimleri yine arttı. Denekler ilk hallerine döndürüldüler çıktıları eskiye göre en yüksek düzeydeydi. Soru: Sizce bunun sebebi nedir?

22 HERZBERG’İN ARAŞTIRMASI Herzberg, Pitsburg’da 20 kadar mühendis ve muhasebeci üzerinde araştırma yapmış. Bu kişilerin en büyük motivasyonu, ilginç görevler, başarı, takdir edilme, sorumluluk verilmesi ve kişisel gelişme gibi faktörlerdir. “En önemli insan ihtiyaçları yaşadığımız toplum tarafından karşılanıyor” Soru: Kurumunuz iyi motive ediyor mu?

23 X teorisi İş ve çalışma insanların çoğu için doğuştan hoşa gitmeyen şeylerdir. İnsanların çoğu, sorumluluk yüklenmeye istekli değildir. İnsanların çoğunun örgütsel sorunları çözmede kapasiteleri yetersizdir. Motivasyon sadece fizyoloji ve güven düzeyinde oluşur. İnsanların çoğu yakından izlenmek ve örgütsel amaçlara ulaşmak için sık sık denetlenip zorlanmak ister. Y teorisi Eğer uygun koşullar hazırlanırsa iş de oyun gibi istenilen bir şeydir. İnsan, uygun koşullar altında sorumluluk yüklenmeyi ister. Sorunları çözmede gerekli kapasite, insanlar arasında geniş çapta dağıtılmış durumdadır. Motivasyon, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme düzeylerinde de oluşur. İnsanlar gereğince motive edilirse kendi kendini yönetebilir ve özdenetim duygusunu geliştirebilir.

24

25 OLUMSUZ MOTİVASYON YÖNTEMLERİ “Korku, güçlü bir motivasyon kuvvetidir” İnceleme: şirkete yeni bir personel müdürü alındı. Çalışanları toplantı için yemeğe davet etti. Yanlış restorana götürünce işten kovdu…. İnceleme: patron üretim artırılmazsa şirket kapanacaktır..üretim artmış..

26 Demotive Davranışlar  Sürekli emir vermek  Konuşurken dinlememek  Duygularını dikkate almamak  Olaylara aşırı tepki vermek  Yaptıklarında kusur bulmak  Hataları ortaya çıkarmak  Kötümser olmak  İstekleri kasıtlı unutmak  İstekleri kasıtlı ağırdan almak.

27 Verim, Kalite, Tatmin ve İş Devamlılığının artması için aşağıdakiler yeniden düzenlenmelidir. 1. Yetenek çeşitliliği 2. İşin önemi ve kimliği 3. Serbestiyet 4. Geribildirim

28 Kurumunuzda motivasyon artırıcı iş tasarımı düşünün? - İş tasarımının motive edici bir yolu da görev dönüşümüdür. (Pizza salonu) - Güven önemli bir faktördür. (insan kay.müd.sek. satış rap.hazır.) Kimseye güvenmeyen bir patron motivasyonu kırar. Çalışanlar işlerin yanlış gitmesi durumunda eleştirilmemek için aldığı her kararı amirlerine danışıyordu. Bu özgüveni zedeler.

29 Size güvenildiğini hissettiğinizde bir işi nasıl yaparsınız? “Ne zaman hata yapmayı bırakırsan, o zaman senden kurtulmamızın zamanı geldi demektir”

30 Risk Almak “Gemiler limanda güvendedir ama gemiler limanda kalmak için yapılmamıştır.” Liderlik/yöneticilik risk almayı gerektirir

31 Kendilerine Güvendiğinizi Hissettirin Kendi kendinize motive olmayı öğrenin, uygulayın, çalışanlarınıza öğretin Eğitimlerle takviyede bulunun Yerinde ve zamanında doğru geri bildirim verin Çalışanlarınızla ilgili söylentilere dayalı değil, kayıtlı geri bildirimde bulunun

32 Karşılıklı Güven Esastır

33 Geribildirim neden motivasyon kaynağıdır? 1. Yaptığınız işin önemli olduğunu gösterir. 2. Beklenti teorisine cevap verir. Soru: Geribildirim aldığınızda motivasyonunuz artmış mıydı? Soru: Yapılmayan geribildirim motivasyonunuzu bozdu mu?

34 İNCELEMELER İnceleme: Üretim hatası sonucu ücretten kesinti ve övgüyle yakla şım. Farklı sonuçlar… İnceleme: 90 yıllık pastanede teknoloji değişiyor, motivasyon bozuluyor.

35 Patronlarınızın demotive edici davranışları nelerdir? - Paylaşımı Reddetmek - Tutarsız Olmak - Övmekten Kaçınmak - Net Bir Yön Duygusuna Sahip Olmamak - Elemanları Bilgilendirmemek - Kötü Huylu Olmak

36 Yöneticiler Görev Dağılımı yapmaktan neden kaçınırlar? - Verdiği işin elemanlarınca yapılabileceğine inanmama - İşi yalnızca kendisinin doğru yapacağına inanma - Otoritesini ve iş üzerindeki kontrolünü kaybetme korkusu - İş paylaşımının verimli ve motive edici olduğunu bilmeme

37 Birine iş vermeden önce şu sorulara evet diyebiliyorsanız hemen o işi verin 1. Kendisine verebileceğim işi yapabilecek düzeyde mi? 2. Bu işi sürekli kontrol olmadan yapabilecek mi? 3. Sorunlarla karşılaştığı zaman bana danışacak mı? İnceleme: Bilgisayar firmasında yaşananlar…

38 İnsanlar Neden Tutarsız Olurlar? 1. Konular üzerinde uzun boylu düşünmedikleri için (rapor yaz…) 2. Sabit politikaları olmadığından (şefin izin konusunda iki çalışana farklı davranması)

39 Çalışana Kazandırılması Gereken Tutumlar Risk alma cesareti Hata yapılabileceği kabul edilmeli (oryantasyon, eğitim ve kontrol hatayı azaltır) “Olumlu tutum” Hızlı ve soğukkanlı karar verme Sinerji “gruba ait olma hissi ” Kurumun vizyonu ve misyonu

40 ÖVGÜ Övülmek en büyük motivasyon kaynağıdır. (eğitim uzmanının takdir edilmesi) Soru: Kendi elemanlarınızı en son ne zaman takdir ettiniz? İnsanlar yaptıkları iyi işler için takdir edilirlerse, yanlışları için yöneltilen yapıcı eleştirileri daha kolay hazmederler.

41 NET BİR YÖN DUYGUSUNA SAHİP OLMAMAK Elemanlarınızın yetersiz ve birbiriyle çelişen bilgiler alması demotive edici unsundur. (ofisin durumu…) Elemanlarınıza net bilgiler veriyor musunuz? Ne yapılmasını anlıyorlar mı? (albay-güneş tutulması)

42 ELEMANLARI BİLGİLENDİRMEK Çalışanlara kurumunuzda olan bitenler hakkında bilgi veriyor musunuz? Kendilerini etkileyen kararlar gıyaplarında mı alınıyor? Durum böyleyse çalışanların kendilerine güveni kalmıyor.

43 Kurumda İletişim… İletişi m aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya doğru olmalı İletişim kanallar geliştirilmeli. *Kişisel İlişki ve Bilgi: Bilgi aktarımı için en iyi yoldur. *Yazılı Bilgiler: İnsani ilişkileri kısıtlar ve en çok yöneticinin kendisi zarar görür.

44 Kurumda İletişim… Tepkisizlikte zaman zaman motivasyonu bozar Övgü Olumlu tepki Olumsuz tepki eleştiri Dinleyebilme sanatı Katılım G örevlendirme

45 ÇEVRENİZDE OLUMLU İZLENİM OLUŞTURMAK İÇİN NASIL DAVRANMALISINIZ? DAVRANMALISINIZ?

46 BELİRSİZ MESAJLAR VERMEYİN. İçten ve açık olun

47 Daima konuştuğunuz veya sizinle konuşan insana dönük durun. Yöneliş

48 Dinlediğinizi Gösterin Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.

49 Dokunmaktan Kaçınmayın

50 GÜLER YÜZLÜ OLUN Tebessümü Unutmayın

51 NAZİK OLUN Nezaketli olmayı ihmal etmeyin

52 SESİNİZİ NASIL KULLANDIĞINIZIN VE SES TONUNUZUN FARKINDA OLUN Ses tonunuzu iyi ayarlayın

53 Jestleri Unutmayın Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçının.

54 KÖTÜ HUYLU OLMAK Personele kızarak sadece onların kendilerine olan saygılarını ve güvenlerini azaltmış oluruz.

55

56 KORKMAYIN YANLIŞ YAPMAKTAN

57 Hataları Düzeltmede Acele Edelim

58 MOTİVASYON ARAÇLARI 1. Hedef Belirleme 2. Güdüleyiciler 3. Eğitim 4. Rehberlik ve Akıl Verme 5. Değerlendirme

59 HEDEF BELİRLEME Doğru ve yerinde hedef belirlemek en iyi motivasyon kaynaklarındandır. İnceleme: Zayıflama salonu…

60 Hedefleri niz Olsun

61 Sizi Geliştirecek Hedefler Peşinden Koşun

62 Gerçekçi hedefler için ne gereklidir? 1. Hedefin kolaylıkla anlaşıldığından 2. Ulaşılabilir olduğundan 3. Ulaşılabilirliğine hem kendiniz hem de ekibinizin inanmasından

63 ÖVGÜ İLE ÇALIŞANLARI MOTİVE ETME 1.Ulaşılabilir hedefler belirleyin. 2.Tam olarak neyi övdüğünüz muhatabınız tarafından bilinsin. 3.Hedefe ulaşıldığında hemen takdirlerinizi belirtin. 4.Amirin takdiri primden daha önemlidir. 5.Beklenilmeyen takdir umulandan daha iyi etki bırakır.

64 EĞİTİM NEDEN MOTİVE EDİCİDİR? 1.Kendisi için zaman ve para harcanmasını düşünmek motive edicidir. 2.Kişinin performansını artırmaya yardım eder. Motivasyonun devamlı olması için eğitim de devamlı olmalıdır. Eğitim kurum tarafından empoze edilir, öğrenme ise katılımcının gönüllü faaliyetidir.

65 YAPILAN EĞİTİMİN MOTİVE EDİCİ OLMASI İÇİN 4 ŞEY GEREKLİDİR. 1.Çalışanlar eğitilmeyi istemeli 2.Eğitimden belli bir fayda göreceklerini görmeli 3.Eğitimde belli bir hedef koymalı 4.Eğitim sonunda elde edilecekler çalışan için bir anlam ifade etmeli

66 REHBERLİK ETME VE AKIL VERME Rehberliği genelde takım koçları yapar. Sadece yol gösterir. Akıl Verme bilgi düzeyinde olur. Çalışanların sıkıştığında kendilerine yardım edecek birinin olmasını bilmeleri onları motive eder. Soru: Kurumunuzda Rehberler ve Akıl hocaları var mı?

67 LİDERLİK TARZI VE MOTİVASYON 1. Otokratik Liderler: Her şeye kendi karar verir. 2. Demokratik Lider: Kararlar görüş birliği sonucu alınır. 3. Danışmacı Lider: Önce danışır sonra karar verir.

68 İNCELEMELER İnceleme: Savaştasınız ve pusuya düşürülmüş bir komandosunuz. Hayatta kalmak için komutanlar dinlenir. (otokratik liderlik) İnceleme: Uçak fabrikasında çalışan biriyseniz kararlar birlikte alınır. (demokratik liderlik)

69 HEPİMİZ FARKLIYIZ Tüm insanlar aynı şekilde motive olmazlar İnsanların hangi sebeple işe geldiğini anlarsak onları motive edici yöntemleri de belirleyebiliriz. Üç Grup Çalışan Var ( İnsanları çalışmaya iten 3 ana ihtiyaç grubu vardır ) 1- İnsan merkezli çalışma sistemi 2- Görev merkezli çalışma sistemi 3- Kişisel tatmin ve gelişim merkezli çalışma sistemi

70 İNSAN MERKEZLİ ALANLAR Bir fabrikada çalışan Ahmet için arkadaşları ile bir arada olmak mükemmel bir şeydir. Sürekli sohbetler ediyordu. Yeni bir müdür atandı. Fazla dedikodu yapıldığını düşündü. Fabrikaya yüksek sesli bir radyo yayını koydurdu. Gürültüden insanlar konuşamıyordu. Bir süre sonra Ahmet kendisi için para çok önemli olmasına rağmen işi bıraktı. Sosyal ortam önemlidir. Her ay gezi, tiyatro, sinema vb. etkinlikler motive eder.

71 İNSAN MERKEZLİ ALANLAR SORU : Sizce sosyal ortamdan dolayı işe gelenler ve gelmeyenleri bir düşünün ? İNCELEME: Yaşlı sigortacı ( bilgi ve şiir) Çalışma ortamına uyum göstermeyen bir çalışanınız varsa onu motive etmenin yollarını arayın.

72 GÖREV MERKEZLİ ALANLAR İşin tamamlanmasının, işin sosyal yönünden daha önemli olduğu alanlar. HİKAYE : Hastanenin laboratuarında çalışan 4 teknisyen Bu sistemi benimseyenleri en iyi motive etme yöntemi yaptıkları işin “ önemli ” olduğunu ve kurum açısından belli bir getiri sağladığını göstermektir. SORU : Sizce işyerinizde bu tür kişiler var mı ?

73 KİŞİSEL TATMİN VE GELİŞİM MERKEZLİ ALANLAR Bu alanlar çok kuvvetli motivasyon alanlarıdır. Kişisel tatmin merkezli işe gelenlerin takdire daha iyi tepki verdikleri, öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye daha yatkın oldukları görülmüştür. ( Kendisi için sürekli kitap yazardı ) En yüksek motivasyon için, kişi için motivasyonun ne anlama geldiği önemlidir. Alanları belirlenmeli.

74 Alanlar Nasıl Belirlenir? İçe mi, kendine mi yoksa dışa mı dönükler? Ellerindeki iş uğruna her şeyi göz ardı edebiliyorlar mı? Takdir edilmeye nasıl tepki veriyorlar? Bir gruba bağlılar mı yoksa kendi başlarına mı hareket ediyorlar? Kendilerini geliştirmeye ilgileri var mı?

75 UYUMSUZLARI MOTİVE ETME Uygunsuz davrana n insanları kabul edilebilir şekilde davranmaya motive etme zordur.(küfür ediyor) Negatif motivasyon: Bir şeyi yapmaması için baskı Pozitif motivasyon: Bir şeyi yapması için destek

76 UYUMSUZLARI MOTİVE ETME İstenmeyen bir davranışın bırakılması için durum analizi yapılır. Bunun için üç soru sorulur. 1. İstenmeyen davranış nedir? 2. Bu şekilde davranmasına sebep nedir? 3. Tam olarak ne tür bir davranış bekliyoruz? İstenen davranış biçimini motive etmek için iki soru sorulur.( küfürlü konuşan adam ve muhasebe ) 1. Uyumsuzu ne motive eder? 2. Uyumsuzu demotive eden unsurlar neler?

77 Motivasyon Planı istenmeyen davranışı belirtin istenen hedef davranışı belirleyin istenmeyen davranışı değiştirecek motivasyon unsurlarını belirleyin

78 Neden insanlar sorumluluk almaktan kaçınırlar? 1.Çalışan kendini işe uygun hissetmez. 2.Sorumluluk alacak kadar kendine güveni yoktur. 3.Hata yapma korkusu vardır. 4.Eleştiriden hoşlanmıyor olabilir. 5.Sorumluluğun getireceği ekstra sıkıntıya girmeye değecek bir şey görmüyor.

79 Yöneticilik pozisyonunuzu çekemeyenler Sizi çekemeyenler şu şekilde davranırlar: Gereksiz kibarlık yaparlar Abartılı saygı gösterirler Her kararınızı eleştirirler Size başarı getirecek konularda işbirliği yapmazlar Arkanızdan konuşurlar

80 EKİPLERİ MOTİVE ETME Ekip, normal yönetim yapısındaki şahıslardan daha çok motivasyon sorunu yapıyor. Sebepleri Ekipler genellikle görev merkezlidirler. Kendilerine saygı ihtiyaçları da vardır. Ekip elemanlarının bireysel motivasyon için şu sorular sorulmalıdır.

81 Ekipler başlıca 3 unsurla motive olurlar. 1- Görev: Ekibin, kuruluş amaçları olan hedefe ortak bir şekilde ulaşmaları. 2- Grup: Ekip arasındaki ilişkiye yönelik sosyal ihtiyaçlar. 3- Birey: Ekip elemanlarının bireysel ihtiyaçları.

82 PATRONUNUZU MOTİVE ETME 1. Yaptıklarını takdir ederek 2. Onu işteki grubunuza dahil ederek 3. Yaptıklarınız işler konusunda onu bilgilendirerek 4. Bilgisi olduğu konularda kendisine akıl danışarak 5. Gerektiğinde yumuşak bir üslupla kendisiyle aynı görüşte olmadığımızı söyleyerek Soru: kendi patronunuzu düşünün. Nasıl motive edersiniz? Sorunla alanlarınız var mı?

83 KENDİ KENDİNİZİ MOTİVE ETME 1.Kendi kıymetinizi bilin (iyi olarak yapabildiğiniz 10 şeyi yazın) 2.Birtakım şeyleri değiştirebileceğinize inanın: Değişimi isteme (değiştirmek isteyipte yapamadığınız şeyler?) 3.Olumlu düşünün: Değiştirebileceğinize dair olumlu bakış 4.Hedef belirleyin

84 İş Yaptırırken Rica Etmek Gerekir.

85 Yönetici Nazik Olmalıdır

86 LİDERLİK KARARLARINDA NE YAŞIYORSUNUZ? İnceleme: Bayram öncesi süpermarketin ışıkları söndü.. İnceleme: Personel yemeğe götürülecek. Liderlik-Motivasyon ilişkisinde en önemli sorun yanlış Liderlik Tarzının kullanılmasıdır. Demokratik Lider görevi havale etmektense onu yapacak gönüllüler bulur. Yapılacak işlerde kişilere insiyatif bırakmak motive edicidir.

87 Olumlu Düşünmek

88

89 DÜŞÜNÜN HER ZAMAN OLUMLU

90 Motivasyon

91

92 Kurumunuzda Motivasyon Düzeyi Çalışanlar MutluÇalışanlar Mutsuz İşbirliğine yakınlarİşbirliğine yanaşmıyorlar Yaptıkları işler için sorumluluk kabul ediyorlar Hatalardan dolayı birbirini suçluyorlar Devamsızlık çok nadirÇoğunlukla işten kaytarıyorlar Verim daima yüksekVerim belirlenen hedefin altında Kalite yüksekKalite belirlenen hedefin altında İşler zamanında bitiyorİşler hep gecikiyor Yönetim saygı görüyorYöneticiler hakkında yoğun şikayet var

93 Beraber Çalıştığımız Arkadaşlara Değer Vermeliyiz

94 Çalışan Türleri Kendileri işte akılları başka yerde olanlar, Yalnızca yapılması gerekeni yapanlar, Emekli olacağı günü bekleyenler, Yaz sonunu, hafta sonunu bekleyenler.


"MOTİVASYON TARKANZENGİNTARKANZENGİN Motivasyona dikkat İnsan hangi limana gideceğini bilmezse Hiçbir rüzgar ona faydalı olamaz Seneca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları