Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EZGİ ERK 2-3 ARALIK 2006 / BURSA 3.MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ KONGRESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EZGİ ERK 2-3 ARALIK 2006 / BURSA 3.MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ KONGRESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O."— Sunum transkripti:

1 EZGİ ERK 2-3 ARALIK 2006 / BURSA 3.MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ KONGRESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O

2 “ GENÇLİK VE İSTİHDAM ’’

3 İÇERİK •GENÇLİK DÖNEMİ •GENÇLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR •İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KAVRAMI •TÜRKİYEDE YAŞANAN İŞSİZLİK SORUNU •SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER

4 GENÇLİK DÖNEMİ 18-24 yaş grubunu oluşturan, insan yaşamında belirgin özellik taşıyan dönemdir. Bu dönemde; Biyolojik Psikolojik Sosyolojik değişiklikler olur.

5 Bu Dönemde Gençler: Eğitim-öğretimin son evresindedir Araştırmacı ve sorgulayıcıdır Bilimsel zihniyet kazanır Kendine has bir gençlik kültürünü oluşturur.

6 • Kendini bulmaya çalışır, • Anlamaya çalışır, • Kimlik bunalımını en fazla bu dönemde yaşar, • Ebeveynleri ile çatışmalar yaşar. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ, GENÇLİK SORUNLARININ EN BELİRGİN OLARAK YAŞANDIĞI GRUPTUR

7 GENÇLİK SORUNLARI • Psikolojik • Fizyolojik • İdeolojik • Ekonomik • Cinsel • Kuşaklar arası anlaşmazlıklar • Sosyal değişime bağlı olarak görülebilir.

8 ÜLKEMİZDE GENÇLİĞİN GELİŞİMİNDE GÖZ ARDI EDİLEN NOKTALAR ! MEDYANIN ETKİSİ HÜKÜMETLERİN İZLEDİKLERİ YANLIŞ POLİTİKALAR KÜÇÜK YAŞLARDA VERİLEN BÜYÜK SORUMLULUKLAR EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ TEK DÜZELİK

9 MEDYANIN GENÇLİK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ “ Kısa Yoldan Para Kazanma Felsefesi ” Bunalımlı Davranış Modellerinin Tekrarlanması  Bazı Programlardaki İllegal Yöntemlerin Legal Biçimde Gösterilmesi  Reyting Uğruna; Eğitim, Kültür Ve Sanat Ağırlıklı Programlara Yeterli Sürenin Ayrılmaması

10 HÜKÜMETLERİN İZLEDİKLERİ YANLIŞ POLİTİKALAR  Rüşvet, yolsuzluk, şiddet, terör, işsizlik, enflasyon ile ilgili konularda gerekli önlemlerin alınamaması  Sosyal tabakalar arası gelir uçurumunun bir türlü düzenlenememesi  Türk-Kürt, Alevi- Sünni, Laik-Anti laik, vs.. gibi sanal gündemlerin bilinç altına yerleştirilmesi

11 GENÇLERE KÜÇÜK YAŞLARDA VERİLEN BÜYÜK SORUMLULUKLAR.  Öğrencilerin küçük yaşlarından itibaren uzun sınav maratonu ile baş başa bırakılması.  Meslek seçimlerinde kişisel yeti ve becerilerine önem verilmemesi.  İlköğretim çağlarından itibaren alınması gereken resim-iş, müzik ve beden eğitimi derslerinde LGS, OKS, Askeri Liseler,Anadolu ve Fen Liseleri vs..sınavlarına hazırlanarak geçirilmesi.

12 EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ TEK DÜZELİK  Öğrencilere gösterilen sistemin ezbere dayalı olması  Eğitimin sadece; fen bilimleri ve matematikten ibaret olduğu düşüncesi  Öğrencinin güzel sanatlara teşvik edilmemesi

13 “ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” “ Müspet bilimlerin temeline dayanan,güzel sanatları seven,fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan; erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

14 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KAVRAMI İSTİHDAM ; bir ekonomide belli bir dönemde tüm üretim faaliyetlerinin var olan teknolojik düzeye göre ne ölçüde kullanıldığıdır. * Emek * Sermaye * Girişimci * Doğal kaynaklar

15 İŞSİZLİK; * Emek talebinin,emek arzını karşılayamaması, * Çalışmaya engel bir özrü olmayan kişinin istediği işi bulamaması, * Çalışma isteğinde ve yeteneğinde olup,bir işe sahip olamaması, * Kişinin kendi işini yapabileceği imkanlara sahip olamamasıdır.

16 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNU •İşsizlik sorununun büyük ölçüde yaşandığı toplumlarda; Sosyal bunalımlar, Kültürel yozlaşmalar, Gelecekle ilgili kaygılar, Ülkeye ve devlete güvensizlik görülmektedir. Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Tüm Ülkelerin Hepsinde Görülen Gerçek Bir Sorundur.

17 TÜRKİYE’ DE YAŞANAN İŞSİZLİK VERİLERİ •İş bulmaktan umudunu kesenler, •Geçici işlerde çalışanlar, •Eksik istihdam edilenler, •Mevsimlik işlerde çalışanlar Bu verilere dahil edilmemektedirler ! Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) tarafından hazırlanan işsizlik oranı verileri İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) verileriyle neredeyse aynı paralelde görülmektedir. Bu verilerin bilimsel çalışmaları hazırlanırken;

18 2005 EYLÜL-2006 AĞUSTOS YILLARI VERİLERİ Kaynak: TUİK SEÇİLMİŞ İŞSİZLİK ORANLARI

19 TÜRKİYE KENT KIR MAYIS 2005 - 200620052006 20052006 20052006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000)71 46972 485 44 16645 251 27 30327 234 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)50 69551 561 31 51332 573 19 18218 988 İşgücü (000)25 01525 075 14 38714 845 10 62710 230 İstihdam (000)22 72122 860 12 67813 211 10 0439 650 İşsiz (000)2 2942 215 1 7101 635 584580 İşgücüne katılma oranı (%)49,348,6 45,745,6 55,453,9 İstihdam oranı (%)44,844,3 40,240,6 52,450,8 İşsizlik oranı (%)9,28,8 11,911 5,55,7 Tarım dışı işsizlik oranı (%)12,511,5 12,411,4 12,811,7 Genç nüfusta işsizlik oranı (1) (%)17,616,4 21,719,4 11,8 Eksik istihdam oranı (%)3,33,9 33,4 3,74,7 Genç nüfusta eksik istihdam oranı (1) (%)4,7 3,13,7 6,86,4 İşgücüne dahil olmayanlar (000)25 68126 486 17 12617 728 8 5558 758 (1) 15-24 yaş grubundaki nüfus Kaynak: TUİK HANE HALKI İŞ GÜCÜ DURUMU

20 Ülkemizde Üniversiteli Gençlik Daha 20’ li Yaşlarında İşsizlikle Tanışmaktadır. İş arayan gençlere sektör ne olursa olsun,bazı zorunluluklar getirilmiştir.  Bir yabancı dil bilen gençlere iki yabancı dil bilme  Üç bilgisayar programı kullanabilen gençlere beş bilgisayar programı kullanabilme  ‘’ Elit Bir Üniversite ‘’ diploması istenmesi

21 İşverenler, Sanayiciler Ve Şirketlerin İnsan Kaynakları Uzmanlarının Gözüyle İşsizlik… Öğrencilerin;  Diplomalarını her kapıyı açan bir anahtar olarak görmeleri,  İş dünyasında fikir sahibi olamamaları,  Eğitim hayatları süresince kendilerini geliştirmek için çaba göstermemeleri,  Okulda aldıkları eğitimle sınırlı kalmaları,  Sektörle ilgili gelişen teknolojiden habersiz olmaları,  Merak duygularının gelişmediği,  Stajlara gereken önemi vermemeleri olarak gösteriliyor.

22 ANCAK; Pek çok şeyden şikayetçi olan işverenler, •Yeni yatırımlar gerçekleştirememektedir. •2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra, işçi alımında cimri davranmaktadır. •Yeni mezun genç iş gücünün, deneyim kazanmasına fırsat verilmemektedir. •İstihdam alanı yaratılırken, rakip işletmelerin izlediği yanlış politikalar taklit edilmektedir.

23 ! Oysa ülkemizde; eğitimli ve kalifiye işgücü talebinin yüksek olmasının yanı sıra yine ülkemizde nitelikli ve kalifiye elemanların işsizlik oranı değerlerinin yüksek olması başka bir çelişkidir.

24 Meslek Yüksek Okulları Nitelikli Ara Eleman İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Açılmıştır Bu amaçla hemen hemen tüm yurda dağılmış bu okullarda; •Teknik programlar, •İktisadi ve idari programlar, •Sağlık programları, •Denizcilik programları Adı altında eğitim ve öğretim yapılmaya devam etmektedir.

25 YÜKSEK ÖĞRENİM KURULU (YÖK) Belgelerinde ve 3795 Sayılı Kanuna Göre Tekniker •Endüstrideki görevi itibariyle mühendis veya diğer yöneticiler, •Teknoloji uzmanları ile ekseriyetle yakın bir çalışma içinde olan mühendis ile teknisyen, doktor ile sağlık teknisyeni arasındaki mesleki teknolojik tercümandır. BİLGİ - BECERİ VE ÇALIŞMA ALANINDAKİ GÖREVİ İTİBARİYLE ; •Üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta/kalifiye işçi ve teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, •Mühendis ile fakülte mezunlarından ise daha fazla uygulama becerisine sahip meslek ara elemanıdır. ( MEB – YÖK M.Y.O Program Geliştirme Projesi: Temmuz 2002)

26 Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının İşsizlik Sorunu Ara eleman ihtiyacı fazla olan ülkemizde teknikerlerin kendi alanında iş bulamama sebepleri; •Bazı eğitim programlarında verilen eğitimin dar uzmanlık alanına yönelmesi, •Çeşitli yönetmeliklerin, belirli meslek gruplarının lehine düzenlenmesi, •Birçok M.Y.O programındaki donanım eksikliği, •Ülkemizde halen M.Y.O – sanayi işbirliğinin gelişmemiş olması.

27 SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER…

28  İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNUNA UYGUN, ACİL ÇÖZÜM YOLLARI BULUNMALIDIR.

29  İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ EN KISA ZAMANDA ARTIRILMALIDIR.

30  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖNEM VERİLMELİ,  BU OKULLARDAKİ EĞİTİM POLİTİKALARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.

31  YENİ YATIRIMLARA ÖNEM VERİLMELİ VE YARIM KALMIŞ YATIRIMLAR ACİLEN TAMAMLANMALIDIR.

32  KAYIT DIŞI İSTİHDAM BİR AN EVVEL KAYIT ALTINA ALINMALIDIR.

33  TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNE AĞIRLIK VERİLMELİ, YENİ PROJELER BİHASSA TÜBİTAK VE KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENMELİDİR.

34  ÜNİVERSİTELERİN KONTENJANLARI ÜLKENİN İHTİYACINA YÖNELİK BELİRLENMELİ

35  MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ACİLEN DEVREYE GİRMELİDİR.


"EZGİ ERK 2-3 ARALIK 2006 / BURSA 3.MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ KONGRESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları