Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADDRESSING WOMEN’S ISSUES IN THE U.S. 25 Eylül – 16 Ekim 2010 “International Visitor Leadership Program”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADDRESSING WOMEN’S ISSUES IN THE U.S. 25 Eylül – 16 Ekim 2010 “International Visitor Leadership Program”"— Sunum transkripti:

1 ADDRESSING WOMEN’S ISSUES IN THE U.S. 25 Eylül – 16 Ekim 2010 “International Visitor Leadership Program”

2 International Visitor Leadership Program • 1930 yılından beri devam edegelen, US Dept of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, Missisippi Consortium for International Development (MCID) tarafından düzenlenen ve gönüllü kuruluşlar tarafından desteklenen bir program • Yılda 500 kişi katılıyor • İnsan hakları, medya, tıp, hukuk, halk sağlığı, sanat, ticaret vb. alanlarda Amerika’nın izlediği politikalar ve uygulamaları ilk elden tanıtılması sağlanıyor

3 Addressing women’s issues in the U.S. • Prof Dr Süheyla Ünal • Prof Dr Gülşah Seydaoğlu • Av. Vildan Yirmibeşoğlu • Tülay Yılmaz • Emine Yıldız

4 Programın amaçları • Kadına yönelik şiddeti tanımlayıcı ve önleyici programlar – Sığınma evleri, sağlık hizmetleri, mentörlük – Eğitim, mağdurların güçlendirilmesi, şiddet gösterenlere müdahale programları – Şiddeti durdurmak için kadının çabalarını destekleyen erkek çalışmaları • Kadına karşı şiddetle mücadele etmede devlet mekanizmaları – Sağlık hizmetleri – Mağdurlara yasal yardım – Konuyla ilgili yasalar

5 Programın amaçları • Kadının ekonomik bağımsızlığını güçlendirici programlar – Meslek eğitimi ve istihdam – Mikrokredi programları – Kızlara ve kadınlara, özellikle dezavantajlı topluluklara eşit eğitim olanakları

6 Programın amaçları • Sivil toplum kuruluşları yönetimi – Etkili mesaj geliştirme – Fon bulma, gönüllü sağlama ve gönüllülerin kuruluşta kalmasını sağlama – Toplum, devlet kurumları ve diğer organizasyonlarla koordinasyon ve işbirliği konularında ABD’de yapılanların tanıtımı Bu konularda katılımcı kişi ve kuruluşları ile işbirliklerinin oluşturulması

7 Program haritası ve takvimi • Washington DC- 25 Eylül-30 Eylül 2010 • Hunstville, Alabama- 30 Eylül-5 Ekim 2010 • Seattle, Washington- 5 Ekim- 9 Ekim 2010 • Rapid City, South Dakota- 9-13 Ekim 2010 • New York, New York- 13 -16 Ekim 2010

8

9 Washington DC 25 Eylül-30 Eylül 2010 • ABD devlet sisteminin gözden geçirilmesi • Kadın hakları ile ilgili federal programlar • Kadın haklarının dünya çapında geliştirilmesine yönelik ABD politikaları • Kadın girişimciler için mikrokredi programları • Eğitim ve istihdam fırsatları konusunda uluslar arası programlar ve ağlar

10 Şehir turu • Beyaz Saray • Kapitol • Üst Mahkeme • Smithsonian müzeleri • Diğer müzeler

11 Açılış programı • Program sorumluları Deanne K. Douglas, Crystal Kelch ve Taline Kevonian tarafından programın tanıtımı ve öğle yemeği • Program düzenleyicisi kuruluş MCID’i ziyaret

12 ABD devlet sistemi, federalizm brifingi • Dr Clarence Lusane tarafından ABD devlet sisteminin gözden geçirilmesi, federal yapı, karar süreçleri • Afrika kökenli Amerikalıların verdiği özgürlük mücaledesi, süreç içerisinde anayasal haklarda meydana gelen değişiklikler

13 Women’s Learning Partnership (WLP) • Kadının güçlendirilmesi ve liderliği konusunda ağ oluşturan bir kuruluş • Temel amacı kadınların aileleri ve yaşadıkları toplumu dönüştürme konusunda güçlenmelerini sağlamak • Farklı etnik kökendeki kadınlara kültürel koşulları içinde liderlik ve kendi kendine yeterlilik eğitimleri veriyor • Özellikle Müslüman çoğunluğun yaşadığı topluluklarda bağımsız organizasyonlarla çalışıyor (Türkiye’de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile) Mahnaz Afkhami ile görüşme

14 ABD State Dept, Avrupa-Avrasya Bürosu • Küresel Kadın haklarını geliştirme konusunda ABD politikaları • İstanbul’da KAGİDER ile ortak yapılacak kadın girişimciliği toplantısı • Türkiye’de kadının durumu, geleceği ve değişen yasalar

15 National Network to End Domestic Violence (NNEDV) • Rene Renick ile görüşme • Kadına Yönelik Şiddet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları arasında bir ağ oluşturmak • Aile içi şiddete maruz kalmış kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine yönelik programlara teknik destek ve eğitim sağlamak • Kadına yönelik şiddet konusunu medyada gündemde tutmak • Sığınma evleri sorunlarını tartışmak

16 HasNa • Nevzer G. Stacey ile görüşme • Mikrokredi sistemi aracılığı ile kadınların işyeri açmalarını sağlama, iş planı geliştirme, bütçeleme konularında eğitim desteği veriyorlar • KAMER, GAP İdaresi, Anadolu Artizanları ile çalışmışlar

17 American Bar Association (ABA) • Amerikan BARO’su içinde bir birim • Baroya üye avukatlara ve avukat adaylarına, yasal danışmanlara verilen (zorunlu) aile içi şiddete uğramış mağdurlara nasıl yaklaşılması gerektiği eğitimi • Amerikan hukuk sistemi, jüri sistemi, kriminal ve sivil mahkemelerin farkları

18 Office o n Violence Against Women ( OVW ) • Adalet Bakanlığı içindeki bir birim • 1995 ‘te kurulmuş • Kadına yönelik şiddetin azalması için ulusal kapasitenin artırılması amacına yönelik programlar, politikalar ve uygulamalar geliştiriyor (VAWA)

19 Sertifika Töreni

20 Hunstville, Alabama 30 Eylül-5 Ekim 2010 • Göçmen topluluklarda kadın haklarının geliştirilmesi • Kadın girişimciliği • Kadının politika süreçlerine katılımı

21 Christian Women’s Job Corps • Misyonu:Kızların lise diploması almasını sağlamak, lise diploması olanların bazı becerileri edinmesi sağlanarak daha iyi iş olanakları yaratmak • Mentörlük sistemi: Kadının hedeflerini gerçekçi ve küçük adımlara bölüyor, basamaklandırıyor ve hayata geçirmesinde rehberlik ediyor

22 CWJC • Kurslar: – Bilgisayar Becerisi – İletişim Becerileri: Sözel ve sözel olmayan – Para Yönetimi: Bütçe, banka kavramı, kredi kullanımı, – Kariyer: Özgeçmiş yazma, mülakat teknikleri, işe müracaat teknikleri

23 CWJC • İş görüşmesine g i deceklere giyecek yardımı • Gönüllü arama • Gelirleri – Dini bir kuruluş oldukları için devletten destek alamıyorlar – Bağış ve fonlar – Kreş geliri – Yemekli toplantılar – Kitap, CD satışından pay – Stand geliri

24 Strengthening Alabama via Education and Cultural Awareness • SAVECA misyonu: Hispanik kökenli kadınların toplumdaki statüsünü artırmak – Liseli kızların liseyi bitirmelerini sağlamak için burs, kurslar, mentörlük hizmetleri – Orta eğitimde kültürel farkındalık programları – Kırsal Programlar: Diğer STK’larla birlikte, sağlık eğiticileri yetiştirerek bunların ev kadınlarına sağlık eğitimi vermelerini sağlamak, sağlık taramaları yapmak – Kiliseyle işbirliği içinde çalışıyorlar

25 Alabama Math, Science, and Teknology Initiative • Misyon: Çocukların özellikle kızların bilimi ve matematiği sevmesini sağlamak • Matematik ve fen derslerini daha eğlenceli ve uygulamalı olarak öğretmeleri için öğretmenlere eğiticinin eğitimi kursları vermek • Eyalet çapında tüm ortaokullara deney vb araçları sağlıyorlar • Gezici laboratuvarlar aracılığıyla ortaokullarda uygulamalı araçlarla eğitimler vermek

26 North Alabama Crisis Center (CSNA) • Misyon:Sorunları olan insanlara yardım sağlamak – Telefonla yardım hattı – Hukuk Danışmanlığı – Cinsel Saldırı Muayene Birimi – Kadın Sığınma Evi – Ergen Barınma evi

27 Oakwood Üniversitesi

28 Alabama Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci Merkezi • İş sahibi gönüllü kadınlar tarafından işini geliştirmek ve yeni bir iş kurmak isteyen kadınlara koçluk – Stratejik planlama, bütçeleme, iş planı hazırlama, ruhsat alma, pazar araştırması yapma

29 Kültürel etkinlikler International Services Council of Alabama ile öğle yemeği Antika mağazası Kilise ziyareti Roket müzesi

30 Kültürel etkinlikler Ev ziyaretleri, Sokak Festivali

31 Alabama Federal Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonu • Partinin kadınlar kolu • Kadın adayları destekleme

32 Seattle, Washington 5 Ekim- 9 Ekim 2010 • Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) gelişmesi ve yönetimi • Kadınlar için ekonomik ve mesleki kaynaklar • Ev içi şiddet olaylarında yasal kaynaklar • Kamu/Özel ortaklıkları

33 Seattle Polisi Aile İçi Şiddet Destek Timi (VST) • Misyonu:Aile içi şiddet mağdurlarına yasal ve sosyal destek sağlamak • Ekip polis, gönüllüler ve sivil proje ekibinden oluşuyor • Gönüllüler yoğun bir eğitimden geçtikten sonra ekibe katılıyor

34 Apprenticestip and Non-Traditional Employment for Women (ANEW) • Misyon:Geleneksel olmayan işlerde kadınlara istihdam yaratılması • Marangozluk, su tesisatı, demircilik, fayansçılık, boyacılık, çatıcılık, balıkçılık gibi meslekler için sertifikalı eğitim ve stajyerlik • Yaşam becerileri edinme

35 NPOWER Kar Gütmeyen Kuruluşlar İçin Teknolojik Çözüm Yolları ve Eğitim Kurumu • Misyonu: STK’lar ve organizasyonlar arası iletişim ve işbirliğini sağlamak • Gönüllüler tarafından kar gütmeyen STK’lara eğitim ve teknik destek – Ağ desteği – Veri Tabanı Oluşturma – Sosyal Medya stratejileri – Web sayfası oluşturma – Para kaynaklarını etkin kullanma (bütçe, stratejik plan hazırlama)

36 Fon Sağlama Başarı Anahtarları • Fon alacağınız kurumlarla yakın temasa geçmek (yılda en az 7 görüşme) • Misyon ve vizyonunu anlatmak • Şu ana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sunmak • Facebook vb. yerlerde fon verenleri takdir etmek • Kuruluş ile ilgili haber çıktığında arayıp tebrik etmek

37 Seattle Üniversitesi- Kara Dönük Olmayan STK’lara Lider yetiştirme Master Programı • Misyon:Kar gütmeyen STK’lara profesyonel lider yetiştirmek • 2 yıllık tezsiz program

38 Northwest Justice Project (NJP) • Düşük gelirli kişilerin hukuki hakları konusunda ücretsiz bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor • CLEAR isimli bir telefon hattı aracılığıyla yasal konularda danışmanlık yapıyorlar

39 University of Washington School of Social Work • Yoksul toplumların güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ortaklıklar kurmak ve eğitimler düzenlemek, • Yeni bir yoksulluk ölçütü geliştirmek • STK’lara projeler hazırlanması konusunda güvenilir veri sunma

40 Genç Hristiyan Kadınlar Birliği YWCA • Konut programları ile yoksullara, evsizlere, şiddet mağdurlarına ucuz konut, sığınma evi, geçici evler sağlama • Gezici sağlık ekipleri ile fakir mahallelerde sağlık taraması yapma • İş geliştirme, işe başvuru kursları • Üniversite eğitimi yapmak isteyenlere yol göstericilik yapma

41 Rapid City, South Dakota 9-13 Ekim 2010 • Özellikle yerli Amerikalı topluluklarda aile içi şiddet mağdurları için sağlık hizmetleri ve diğer destek hizmetleri • Kadınların eğitim olanaklarının arttırılması (Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri ile görüşme) • Kadın hakları için lobi oluşturmak

42 South Dacota Aile İçi Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Koalisyon (SDCADVSA) • Her türlü ayırımcılığa karşı dönüşüm sağlamak üzere politika oluşturmak • Şiddet gören Yerli Amerikalı kadınlara sığınma evi sağlamak • Yerli Amerikalı kültüründe kadının kutsal ve güçlü konumu • “Yaşamımızda başka kadınlar olduğu için ayaktayız” • Yerli için güçlü yeterli ve merhametli anlamına gelirken, Beyaz Amerikalı için saldırgan anlamına geliyor” • Kolonizasyon devam ediyor

43 Yerel Polis Departmanı • Aile içi şiddete müdahale konusunda polisin 2 yılda bir zorunlu eğitimi • Aile içi şiddete müdahale için eğitimli gönüllülerin de katıldığı özel bir ekip oluşturma

44 Yasal durum ve sığınma evi • Eyalet senatörü ile görüşme – Alkollü araba kullanmak ve aile içi şiddet yasalarca kabul edilemez iki suç olarak belirlendi • Aile içi şiddet savcısı ile görüşme – Aile içi şiddette deliller sabitse tutuklama kararı • Aile içi cinsel tacizle ilgili bir mahkeme izleme • Sığınma evi ziyareti, işleyiş ile ilgili bilgi alma

45 New York, New York 13 -16 Ekim 2010 • Kadın hakları konusunda yasal savunuculuk • Kadının güçlendirilmesi • Fon bulma ve yardımseverlik

46 Birleşmiş Milletler UNIFEM birimi • Tüm ülkelerde kadınlara ilişkin olumlu yasaların çıkarılması ve hayata geçirilmesini sağlamak • Bu konudaki kuruluşlara teknik yardım • Kadının ekonomik güvenliğinin arttırılması • Kadının politikaya katılımının arttırılması • Davranış değişimi konusunda “Şiddete hayır” kampanyası

47 Girls Inc • 6-18 yaş arası kızların sosyodemografik verileri ve sorunları konusunda araştırma yapma • Kadın cinsiyetine ilişkin bilgilendirme konusunda okullara müfredat hazırlama • Medya, bilgisayar, ekonomi okuryazarlığı • Toplumlarda liderlik, sağlıklı ilişki geliştirme • Şiddeti önleme • Toplumsal haritalama- sorunlu alanları belirleme

48 NY Belediyesi Kadın Statüsü Birimi • Yaşlarına göre kadınların sorunlarını belirleme ve bunların çözümüne ilişkin projeleri destekleme • Dezavantajlı kadınların kaynaklara erişimini sağlama • Kızların eğitimini destekleme • Kampanyalar oluşturarak aile içi şiddet konusunda toplumsal duyarlılığı arttırma

49


"ADDRESSING WOMEN’S ISSUES IN THE U.S. 25 Eylül – 16 Ekim 2010 “International Visitor Leadership Program”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları