Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hüseyin HAMARAT Teknik Öğr. Emekli Yönetici

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hüseyin HAMARAT Teknik Öğr. Emekli Yönetici"— Sunum transkripti:

1 Hüseyin HAMARAT Teknik Öğr. Emekli Yönetici
TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Hüseyin HAMARAT Teknik Öğr. Emekli Yönetici

2 Eğitimin Amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.

3 Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;
1 ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu belirler. 2 Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile iş sağlığı ve güvenliği ilişkisini belirler ve karşılaştırma yapar.

4 KONU BAŞLIKLARI 1 İstatistiklerle dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği durumu 2 SGK verileri ile Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumu 3 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması

5 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
Resmi rakamlara göre Dünyada her yıl ortalama 270 Milyon iş kazası meydana gelmekte 160 Milyon kişi meslek hastalığına tutulmakta Yılda 1,2 milyon işçi ölmektedir.

6 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
ILO’ya göre, kayıtlara girmeyenlerle birlikte Dünyada her yıl çalışan işle bağlantılı kazalar ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmekte ve bu sayının artma eğiliminde olduğu tahmin edilmektedir. Kısaca her yıl Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3000’i iş kazalarında ölmekte Yaklaşık 1/12’si iş kazası ya da meslek hastalığına tutulmaktadır. Rakamlar çocuk ve yaşlılar hariç tutularak işgücüne oranlandığında, bu rakamların iki kat fazla olacağı da göz önüne alınmalıdır (1500 kişide 1 ölüm, 6 kişide bir iş kazası).

7 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
- Dünya genelinde nüfusun yaklaşık olarak %50-60’ının ücretli olarak çalıştığı dikkate alınırsa ve bu orana kayıt dışı çalışanların oranı da eklenirse İSG’nin önemi daha da artmaktadır. İş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının da tamamı önlenebilir özelliktedir. Bu bağlamda, güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri açısından İSG ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında gelir.

8 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
- Dünya genelinde nüfusun yaklaşık olarak %50-60’ının ücretli olarak çalıştığı dikkate alınırsa ve bu orana kayıt dışı çalışanların oranı da eklenirse İSG’nin önemi daha da artmaktadır. İş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının da tamamı önlenebilir özelliktedir. Bu bağlamda, güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri açısından İSG ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında gelir.

9 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2006 YILI DÜNYA İŞ KAZASI İSTATİSTİĞİ ÜLKELER TPL ÇALIŞAN KAYIP GÜN ÖLÜM KAZASI ÖLÜM İNDEX TPL PAY SERBEST PAZAR ÜLKELERİ 16.170 4,25 4,68% RUSYA FERERASYONU 21.425 13,22 6,20% ÇİN 73.615 10,52 21,29% HİNDİSTAN 48.176 11,48 13,94% DİĞER ASYA ÜLKELERİ 83.048 25,27 24,02% SAHRA AFRİKASI 54.705 518,99 15,82% LATİN AMERİKA 29.594 25,82 8,56% ORTA DOĞU ÜLKELERİ 18.986 39,04 5,49% TOPLAM 15,97 100,00% Kaynak:: ILO data elaboration

10 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
STANDARDİZE EDİLMİŞ ÇALIŞAN BAŞINA İŞ KAZASI İSTATİSTİĞİ Kaynak: EUROSTAT

11 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
AVRUPA ÜLKELERİ STANDARDİZE EDİLMİŞ ÇALIŞAN BAŞINA ÖLÜMCÜL İŞ KAZASI İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Euro area 4,10 3,80 3,70 3,30 3,20 3,10 2,90 2,70 2,50 2,80 Belgium 5,50 2,60 2,40 Denmark 3,00 2,30 2,20 1,90 1,70 2,00 1,80 1,10 Germany 3,50 2,10 Ireland 7,10 5,90 7,00 Greece 6,30 1,60 Spain 5,00 4,70 4,40 4,30 France 3,60 4,00 3,40 Italy 4,20 Netherlands : Austria 6,00 5,30 5,10 4,80 5,40 Portugal 9,80 8,30 7,70 6,10 8,00 9,00 7,60 6,70 6,50 5,20 Finland 1,50 1,30 Sweden 1,40 1,20 United Kingdom Norway 1,00 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

12 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
AVRUPA ÜLKELERİ STANDARDİZE EDİLMİŞ ÇALIŞAN BAŞINA İŞ KAZASI İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Euro area 7.537 7.408 7.520 7.721 7.250 6.620 5.568 5.401 5.456 4.914 4.145 4.213 Belgium 8.701 7.677 6.867 5.194 5.754 7.487 3.767 5.387 4.171 3.640 3.292 3.394 Denmark 3.304 1.202 1.203 2.056 1.541 1.437 1.603 1.284 1.540 1.580 1.479 1.559 Germany 11.763 10.791 11.852 13.825 14.443 13.168 12.991 12.160 11.916 8.831 8.393 8.267 Ireland 5.141 6.697 5.816 5.003 3.356 1.548 989 1.505 1.668 963 809 Greece 3.241 3.850 3.094 2.500 2.695 2.300 1.970 1.265 1.364 1.270 1.283 1.049 Spain 2.437 2.898 3.208 3.152 2.763 2.523 2.461 2.401 2.444 2.497 2.451 2.270 France 4.909 5.030 4.839 5.175 4.496 4.389 4.313 4.778 4.855 4.926 : 1.929 Italy 9.885 9.325 9.381 9.341 8.808 7.902 6.261 6.341 6.805 6.684 6.013 5.812 Luxembourg 8.570 7.514 7.666 8.985 8.610 2.325 9.600 9.795 9.206 2.184 5.902 5.355 Netherlands 7.827 7.993 7.079 7.133 2.837 1.689 2.835 2.330 3.218 2.819 Austria 8.435 12.611 11.856 11.678 11.138 9.293 10.018 9.586 10.091 8.789 8.002 6.037 Portugal 10.531 6.811 5.682 2.682 2.422 2.951 880 899 967 878 933 816 Finland 797 739 774 825 729 5.221 5.329 5.226 6.105 5.444 1.173 Sweden 1.413 1.451 1.450 1.629 1.577 1.692 1.355 1.199 1.691 1.390 1.158 United Kingdom 1.539 1.789 2.114 2.474 2.328 3.056 2.040 2.139 1.947 1.658 1.547 2.048 Norway 2.427 2.269 3.811 3.770 4.035 3.555 3.259 3.161 2.620 3.773 1.175 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

13 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
1998:100 ÖLÜMCÜL İŞ KAZASI DEĞİŞİM İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU (27 countries) : 100 97 91 90 88 86 81 Belgium 194 190 177 106 124 82 78 93 84 Bulgaria 122 116 120 96 104 85 77 87 Czech Republic 110 103 112 76 71 67 Denmark 74 61 55 65 57 35 Germany 168 136 159 123 109 95 89 105 Estonia 102 114 79 56 75 58 Ireland 66 121 117 83 Greece 170 73 43 Spain 127 107 115 59 64 France 108 69 68 50 Italy 62 42 52 Lithuania 98 139 113 133 Luxembourg 271 184 40 149 37 70 20 Hungary 101 80 Malta 38 46 30 44 Netherlands 140 Austria 131 118 94 Poland 92 Portugal Romania 111 128 Slovenia 130 141 Slovakia Finland 150 63 Sweden 162 169 United Kingdom 119 Norway 72 49 Turkey United States Japan 135 132 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

14 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
1998:100 İŞ KAZASI DEĞİŞİM İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU (27 countries) : 100 96 88 84 80 78 76 Belgium 86 110 99 82 83 72 68 65 62 60 Bulgaria 140 147 131 106 90 61 58 Czech Republic 91 93 89 81 Denmark 95 79 Germany 113 103 101 74 73 66 Estonia 85 77 105 132 125 128 124 126 120 Ireland 59 104 115 94 107 Greece 118 129 71 55 Spain 92 108 87 France 112 102 98 Italy 75 69 Lithuania Luxembourg 97 109 Hungary 130 123 Malta 111 Netherlands Austria 158 164 Poland Portugal Romania Slovenia 70 Slovakia 54 52 64 Finland 114 Sweden United Kingdom 127 119 Norway 63 Japan 117 Turkey United States 121 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

15 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İTALYA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1.232 1.188 1.155 1.077 934 976 930 918 987 847 780 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 8 7 6 5 4 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 3.932 4.020 3.891 3.515 3.311 3.193 3.097 2.848 2.744 2.647 2.445 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

16 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
HONKONG KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 240 235 199 176 210 171 187 172 181 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 10,10 9,70 8,00 7,10 8,60 7,20 7,70 7,50 7,30 6,60 6,80 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 63.286 58.606 57.893 53.543 46.813 41.851 43.838 44.080 46.750 43.807 41.719 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 2.663 2.419 2.323 2.150 1.913 1.759 1.804 1.774 1.833 1.682 1.576 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

17 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
KANADA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 798 833 503 496 485 450 458 491 442 392 465 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 5,70 5,80 3,40 3,30 3,20 2,90 3,00 2,70 2,30 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 2.672 2.634 2.267 2.143 2.009 1.896 1.830 1.786 1.716 1.607 1.522 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP ... Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

18 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
MACARİSTAN KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 158 154 151 124 163 133 160 125 123 118 116 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 4,31 4,06 3,98 3,21 4,21 3,39 4,10 3,20 3,30 3,01 2,99 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 26.785 26.543 27.063 25.412 25.121 25.612 23.712 23.846 22.562 20.804 22.101 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 729 699 714 658 649 656 608 611 574 530 570 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP ... Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

19 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
ALMANYA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1.287 1.293 1.153 1.107 1.071 1.029 949 863 941 812 765 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 3,42 3,05 2,95 2,92 2,83 2,57 2,38 2,54 2,16 2,04 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 4.214 4.128 4.001 3.713 3.554 3.138 2.948 2.835 2.825 2.803 2.829 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

20 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
AVUSTURYA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 136 129 125 122 120 103 132 124 107 108 115 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 5,00 4,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 66.846 64.851 66.461 62.523 70.316 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 3.890 3.847 3.925 3.584 4.098 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

21 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
FRANSA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 683 717 730 686 661 626 474 537 622 569 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 4,50 4,40 4,20 3,80 3,70 3,50 2,70 3,00 3,40 2,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 4.475 4.432 4.279 4.300 4.090 3.949 3.910 3.940 3.943 ... YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

22 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
JAPONYA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1.992 1.889 1.790 1.658 1.628 1.620 1.514 1.472 1.357 1.268 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) ... ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

23 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
NORVEÇ KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 58 57 37 39 49 38 48 31 51 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 2,50 1,60 1,70 2,10 1,30 2,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 33.499 31.706 28.683 26.950 23.767 22.557 20.541 18.439 19.081 16.630 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 1.482 1.400 1.260 1.179 1.047 993 899 780 781 662 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

24 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
PORTEKİZ KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 236 368 373 357 306 300 276 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 7,40 8,70 8,30 8,10 7,10 7,00 6,00 6,30 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 5.320 4.260 4.276 4.016 3.931 3.947 3.867 3.996 3.965 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

25 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İSVEÇ KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 67 59 56 60 57 68 75 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 1,70 1,50 1,40 1,30 1,60 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 37.761 39.275 37.405 37.628 34.536 32.648 32.216 29.675 28.327 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 954 970 912 907 828 782 751 674 641 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP ... Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

26 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İSVİÇRE KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 83 82 72 53 46 67 45 51 59 42 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 2,40 2,30 2,00 1,50 1,30 1,90 1,40 1,60 1,10 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 91250 90849 91217 88703 85059 83645 84220 85773 86313 90259 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 2.685 2.580 2.546 2.534 2.447 2.342 2.377 2.349 2.270 2.295 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP ... Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

27 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
TÜRKİYE KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1252 1333 1291 1008 878 811 843 1096 1601 1044 866 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 22,50 22,90 24,60 20,60 16,80 14,40 13,60 15,80 20,50 12,30 10,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 5102 4740 3139 3191 2965 2407 2536 2735 3868 3000 2560 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 69 68 35 45 40 28 27 24 29 23 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

28 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İNGİLTERE ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 200 173 219 210 191 174 179 220 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 0,80 0,70 0,90 0,60 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 685 666 645 623 614 630 585 562 515 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

29 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
AMERİKA KAYIP CİNSİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 6.055 6.054 5.920 5.915 5.534 5.575 5.764 5.734 5.840 5.657 5.214 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 5,00 4,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

30 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
AZERBAYCAN ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 44 34 37 27 59 52 72 54 81 128 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 4,00 3,00 6,00 8,00 13,00 7,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 167 147 177 115 179 188 240 189 273 330 284 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 12,00 14,00 9,00 16,00 19,00 15,00 20,00 21,00 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

31 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
BULGARİSTAN ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 104 89 138 115 114 130 169 179 180 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 8,60 8,30 7,30 6,00 5,20 5,80 7,20 7,10 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 6.800 5.778 5.436 4.762 4.275 4.181 3.927 3.632 3.663 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 854 721 358 304 282 218 196 187 167 144 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

32 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
KAZAKİSTAN ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 277 256 282 325 294 345 357 414 341 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 9,4 9,7 11,3 10,7 9,3 10,4 10,3 8,7 8,2 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 5064 3753 3228 3248 3513 3395 3348 3333 3197 2829 2702 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 173 132 142 112 116 107 101 96 87 73 65 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

33 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
KIRGIZİSTAN ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 64 37 40 39 26 41 24 22 23 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 11 6 7 5 8 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 398 338 269 241 228 182 194 203 148 133 154 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 70 57 47 46 45 38 32 28 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP 29.912 22.637 16.672 21.446 12.012 9.467 10.074 9.663 6.544 6.624 6.306 Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

34 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
MEKSİKA ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1.459 1.449 1.740 1.502 1.361 1.427 1.364 1.367 1.328 1.279 1.412 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 13 12 14 11 10 9 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 3.561 3.575 3.624 3.384 3.202 2.968 2.922 2.931 2.856 3.120 3.554 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

35 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
RUSYA FEDERASYONU ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 4.300 4.260 4.400 4.370 3.920 3.540 3.290 3.090 2.900 2.990 2.550 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 14,20 14,40 14,90 15,00 13,80 13,10 12,90 12,40 11,90 10,90 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 84.470 74.650 67.810 63.070 55.760 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 510 500 499 482 436 381 331 300 277 262 238 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

36 1– İSTATİSTİKLERLE DÜNYADAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
UKRAYNA ÖLÜMCÜL VAK'A SAYISI 1.504 1.321 1.239 1.325 1.227 1.128 1.068 989 972 1.069 927 ÖLÜMCÜL VAK'A ORANI (1/100000) 10,20 9,20 9,50 10,50 10,00 9,40 8,90 8,40 8,30 9,30 8,00 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A SAYISI 49.368 41.987 33.049 32.616 26.581 24.563 22.208 20.186 18.769 17.709 15.564 ÖLÜMCÜL OLMAYAN VAK'A ORANI (1/100000) 333 294 253 258 216 205 186 172 160 155 135 YILLIK ADAMXGÜN KAYIP Kaynak: İLO-LABORSTO’DAN DERLENMİŞTİR

37 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
- SSK İstatistiklerine Göre Ülkemizde: 2005 yılında iş kazası olmuş, 519 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır kişi hayatını kaybetmiştir. 2006 yılında iş kazası, 574 meslek hastalığı ve 1601ölüm. 2007 yılında % 2 artış (80.602). Dikkat çekici nokta, meslek hastalığı sayısında görülen % 110’luk artıştır (1208). 2008 yılında iş kazası, 539 meslek hastalığı yaşanmıştır. Bunlar sonucu 866 ölüm olmuştur. 2008 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş günü sayısı

38 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2009 yılında ise, iş kazası 429 meslek hastalığı meydana gelmiş, 1171 kişi hayatını kaybetmiştir. 2009 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş günü sayısı ’dir. Meslek hastalıklarının çoğu teşhis edilememektedir. Dünyada iş kazası oranı % 44, meslek hastalıkları oranı % 56 iken; ülkemizde bu oran % 99 / % 1 şeklinde gerçekleşmektedir. İş kazaları ve hastalıklarının, sosyal güvenlik sistemine toplam maliyeti yılda 4 milyar YTL’dir.

39 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
ÜLKEMİZDE HER GÜN: 220 iş kazası olmaktadır (6,5 dakikada bir). 4 kişi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir (6 saatte bir işçi). 8 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir (3 saatte 1 işçi).

40 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
Rakamlar bir işyerinde SGK’ya kayıtlı işçilerin içindeki oranı gösterir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşları (Bağkur-Emekli Sandığı) dahil değildir. TÜİK istatistiklerine göre ülkemizde çalışanların % 46’sı kayıtdışıdır. Kayıtdışı çalışanlar tarımda yoğunlaşmakla birlikte, sanayide çalışanların genellikle ağır ve tehlikeli işlerde (inşaat gibi) çalıştıkları bilinmektedir. TÜİK’in bir araştırmasında, bir yıl içinde istihdam edilenlerin % 2,9’unun işle ilgili kaza veya rahatsızlığa maruz kaldığı tespit edilmiştir. Buna göre ülkemizde her yıl iş kazası geçiren kişi sayısı yılda 600 bin civarında olabilir.

41 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 MİLYAR TL’dir. TÜİK’in GSMH rakamlarına göre toplam kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır

42 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
Bu tablo en başta uluslararası prestijimizi sarsmakta Çok büyük ekonomik kayıplar yaratmakta Çok önemli sosyal sorunlara yol açmakta Ayrıca, firmalarımızın rekabet kabiliyetini ve pazarlama gücünü olumsuz etkilemektedir.

43 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
KAYIP CİNSİ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ÖLÜMCÜL KAZALAR İNDEX 1998:100 121 120 100 104 68 92 75 64 70 CİDDİ KAZALAR İNDEX 1998:100 94 107 84 85 90 83 82 65 Kaynak: İLO-EUROSTAT’DAN DERLENMİŞTİR

44 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İşyeri Sayıları 

45 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İşçi Sayıları

46 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş Kazası Sayıları

47 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
Meslek Hastalıkları Sayıları

48 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Sayıları

49 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
Ölümlerin Ölüm Sebebine Göre Dağılımı

50 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Kaybedilen İş Günü Sayıları

51 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş Kazası Sonucu Ölüm Hızları ( işçide)

52 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
İş Kazası Sıklık Hızları ( işçide)

53 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı * * Sayısı 1000’in altında olan kaza tipleri dahil edilmemiştir.

54 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı

55 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2006 SSK istatistiklerine göre iş kazası sonucu ölümlerin sektörlere göre dağılımı

56 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2006 SSK istatistiklerine göre iş kazası sonucu sürekli iş göremezliklerin sektörlere göre dağılımı

57 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TÜİK RAPORU Son 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 2.9’u bir iş kazası geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 3.6 iken, kadınlarda % 1.3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam iş kazası geçirenlerin % 86.8’ini erkekler oluşturmaktadır. İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörün % 10.1 ile madencilik ve taşocakçılığı olduğu görülmektedir. Bunu % 7.7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izlemektedir.

58 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TÜİK RAPORU

59 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TÜİK RAPORU Son 12 ay içinde istihdam edilen ilkokul mezunlarının % 3.7’si bir iş kazası geçirmişken, yüksek öğretim mezunlarında kaza geçirenlerin oranı % 0.9’dur. Son 12 ay içinde bir kaza geçirenlerin % 67.5’ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturmaktadır. Meslek grupları açısından, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar (% 5.9) ile tesis ve makine operatörleri ve montajcıların (% 5.7) kaza oranları ortalamanın (% 2.9) oldukça üzerindedir.

60 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TÜİK RAPORU Son 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 3.7’si çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 3.9 iken, kadınlarda % 3’tür. Son 12 ay içinde istihdam edilen fertlerden, işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kaldığını belirtenlerin % 63’ü 35 ve daha yukarı yaştadır yaş grubundaki fertlerde işe bağlı bir sağlık sorunu yaşayanların oranı % 1.6 iken, yaş grubunda bu oran % 4.7, 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise % 4.5’tir.

61 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
ÇSGB ÇALIŞMA 2010 İŞ KAZALARI İSTATİSLİĞİ Bölge Ölüm Ağır Hafif Uzuv Meslek Toplam Müdürlükleri Yaralı Kayıplı Hastalığı Adana 100 101 3,993 47 5 4,246 Ankara 69 15 5,145 16 41 5,286 Antalya 60 190 1,671 22 1 1,944 Aydın 36 38 5,129 21 5,224 Bursa 99 395 12,473 119 8 13,094 Diyarbakır 53 74 475 9 612 Edirne 24 253 4,002 34 4 4,317 Elazığ 29 12 381 3 425 Erzurum 17 7 360 388 Eskişehir 18 4,211 31 2 4,303 Gaziantep 44 1.720 43 1,844 İstanbul 262 2,685 14.130 226 107 17.410 İzmir 86 214 19,061 81 6 19,448 Kayseri 146 4,077 63 4,339 Kocaeli 40 48 6,393 50 6,531 Konya 35 30 0.002 1,934 Kütahya 28 1,883 1,962 Malatya 11 20 509 540 Samsun 1,945 2,007 Sivas 709 745 Trabzon 26 959 1,035 Van 83 108 Zonguldak 6,833 19 6,936 1,213 4,393 97,972 886 104,678

62 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TUİK RAPORU

63 2 – SGK VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DURUMU
2008 YILI TUİK RAPORU Son 12 ay içinde istihdam edilen fertlerden okuma-yazma bilmeyenlerin, işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranı % 4.8 olup, diğer eğitim seviyesindeki fertlere kıyasla oldukça yüksektir. İşteki durumu yevmiyeli olanların işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranı % 4.9 olup, diğer gruplara göre oldukça yüksektir. Son 12 ay içinde işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektör % 8.1 ile madencilik ve taşocakçılığı’dır. Meslek grupları açısından, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanların işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranları % 4.7 ile ortalamanın üzerindedir. Referans haftası içinde çalışmış olup, işe bağlı bir sağlık sorunu yaşamış olanların % 61.8’i on kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır. Son 12 ay içinde işe bağlı bir sağlık sorunu yaşayanların % 52.4’ünün geçirmiş olduğu kaza nedeniyle işten uzak kalmaları gerekmemiş veya bir günden az süreyle uzak kalmıştır.

64 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
HER KİŞİ BAŞINA ÖLÜMCÜL KAZALAR BÖLGE TARIM ENDÜSTRİ HIZMET ÜLKELER AFRO D 25,80 18,20 21,30 Zimbabwe, Algeria, Togo, Ghana AFRO E 20,10 14,30 16,60 Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa AMRO B and D 25,50 19,40 11,70 Argentina, Chile, Costa Rica and El Salvador EMRO B and D 24,60 15,40 4,70 Tunisia, Bahrain, Turkey India 9,50 18,30 4,80 Kazakhstan, Malaysia EURO B 10,00 19,20 5,00 Kazakhstan, Romania, Slovakia, Turkey EURO C 8,80 16,90 4,40 Kazakhstan, Estonia, Lithuania, Russia, Ukraine SEARO B and D 33,60 12,90 7,60 Korea, Malaysia, China WPRO B China 12,40 23,90 6,20 Kazakhstan, China AFRO=Africa, AMRO=Americas, SEARO=South-East Asia, EURO=Europe, EMRO=Eastern Kaynak: UK NATIONAL SAFETY COUNCIL’DAN DERLENMİŞTİR

65 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
1998:100 ÖLÜMCÜL İŞ KAZASI DEĞİŞİM İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU (27 countries) : 100 97 91 90 88 86 81 Belgium 194 190 177 106 124 82 78 93 84 Bulgaria 122 116 120 96 104 85 77 87 Czech Republic 110 103 112 76 71 67 Denmark 74 61 55 65 57 35 Germany 168 136 159 123 109 95 89 105 Estonia 102 114 79 56 75 58 Ireland 66 121 117 83 Greece 170 73 43 Spain 127 107 115 59 64 France 108 69 68 50 Italy 62 42 52 Lithuania 98 139 113 133 Luxembourg 271 184 40 149 37 70 20 Hungary 101 80 Malta 38 46 30 44 Netherlands 140 Austria 131 118 94 Poland 92 Portugal Romania 111 128 Slovenia 130 141 Slovakia Finland 150 63 Sweden 162 169 United Kingdom 119 Norway 72 49 Turkey United States Japan 135 132 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

66 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
1998:100 İŞ KAZASI DEĞİŞİM İSTATİSTİĞİ ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU (27 countries) : 100 96 88 84 80 78 76 Belgium 86 110 99 82 83 72 68 65 62 60 Bulgaria 140 147 131 106 90 61 58 Czech Republic 91 93 89 81 Denmark 95 79 Germany 113 103 101 74 73 66 Estonia 85 77 105 132 125 128 124 126 120 Ireland 59 104 115 94 107 Greece 118 129 71 55 Spain 92 108 87 France 112 102 98 Italy 75 69 Lithuania Luxembourg 97 109 Hungary 130 123 Malta 111 Netherlands Austria 158 164 Poland Portugal Romania Slovenia 70 Slovakia 54 52 64 Finland 114 Sweden United Kingdom 127 119 Norway 63 Japan 117 Turkey United States 121 Kaynak: EUROSTAT’TAN DERLENMİŞTİR

67 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
2006 YILI DÜNYA İŞ KAZASI İSTATİSTİĞİ ÜLKELER TPL ÇALIŞAN KAYIP GÜN ÖLÜM KAZASI ÖLÜM İNDEX TPL PAY SERBEST PAZAR ÜLKELERİ 16.170 4,25 4,68% RUSYA FERERASYONU 21.425 13,22 6,20% ÇİN 73.615 10,52 21,29% HİNDİSTAN 48.176 11,48 13,94% DİĞER ASYA ÜLKELERİ 83.048 25,27 24,02% SAHRA AFRİKASI 54.705 518,99 15,82% LATİN AMERİKA 29.594 25,82 8,56% ORTA DOĞU ÜLKELERİ 18.986 39,04 5,49% TOPLAM 15,97 100,00% TÜRKİYE 1.592 20,36 Kaynak:: ILO data elaboration

68 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI ÜLKELER FAAL NÜFUS (x1000) TPL ÖLM KAZA İNDEX YILLIK İŞGÜCÜ OLMAYAN MESLEK KAYBI HST 1998 2001 2003 2000 2002 United Kingdom 28.716 29.638 29.235 225 236 224 1 632 639 757 20.522 20.778 Netherlands 7.616 8.150 8.370 99 116 104 2 75.649 88.510 97.778 1.145 1.125 1.232 5.719 5.949 Sweden 4.264 4.415 4.450 77 63 56 58.456 48.122 52.650 1.469 1.135 1.243 3.082 3.163 Switzerland 3.928 4.039 4.133 118 81 57 3 90.263 61.871 53.195 2.346 1.489 1.277 3.022 2.938 Australia 9.221 9.796 10.067 275 186 2.434 1.978 1.849 6.634 5.640 Luxembourg 242 189 195 7 16 6 5.342 12.211 6.581 2.254 4.408 2.243 201 139 Norway 2.285 2.361 2.373 72 42 60 55.018 31.795 56.665 2.446 1.396 2.497 1.656 1.687 Japan 67.870 67.520 66.670 2.077 2.016 2.002 2.399 2.980 46.621 37.659 Singapore 1.932 2.120 2.152 183 178 68 10 9 63.932 7.452 6.633 3.144 1.133 1.213 Spain 16.441 17.815 19.538 1.177 1.160 722 4 6.803 5.551 3.925 11.594 13.887 Hungary 4.048 4.011 4.166 372 389 164 7.853 7.701 3.922 3.581 4.507 Poland 17.100 17.376 16.948 1.588 1.463 633 5 7.649 7.858 4.374 13.182 10.357 United States 6.821 6.643 6.857 3.959 3.753 4.681 98.210 84.155 Slovakia 2.618 2.634 2.629 229 257 11 12 8.059 9.242 5.022 1.970 1.607 New Zealand 1.814 1.926 2.015 61 78 101 46.553 59.293 94.957 2.699 3.252 4.943 1.326 Slovenia 983 927 958 112 122 49 13 85.336 93.022 46.257 9.409 10.177 5.163 848 681 Portugal 4.396 5.211 5.470 266 414 346 8 4.515 6.325 6.344 3.635 3.888 Kaynak: UK NATIONAL SAFETY COUNCIL’DAN DERLENMİŞTİR

69 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI ÜLKELER FAAL NÜFUS (x1000) TPL ÖLM KAZA İNDEX YILLIK İŞGÜCÜ OLMAYAN MESLEK KAYBI HST 1998 2001 2003 2000 2002 Canada 15.632 16.246 16.954 899 1.035 1.185 6 7 8 4.852 5.238 7.112 10.962 9.571 Saudi Arabia 7.000 6.620 1.096 829 465 16 14 11.948 10.890 7.399 8.660 2.766 Kazakstan 7.053 7.657 655 743 564 11 8.162 8.463 7.588 6.215 8.027 Azerbaijan 2.927 3.748 3.801 619 325 324 17 9 12.754 6.672 8.122 3.447 2.323 Hong Kong 2.811 3.427 3.501 261 276 6.134 8.061 1.579 Russia Federation 68.264 69.731 72.212 6.974 6.276 5.816 10 8.368 7.402 8.224 60.040 76.410 Georgia 2.367 2.113 2.050 306 199 162 18 13.493 8.074 8.393 1.742 1.253 Ukraine 22.300 22.755 22.614 3.985 2.341 1.844 12 13.224 8.828 8.433 18.778 23.619 Kyrgyzstan 1.763 2.300 316 186 164 19 14.164 8.059 8.550 1.637 1.406 Colombia 6.653 19.516 20.409 1.028 3.400 1.609 21 13.870 15.730 8.661 9.702 8.794 Qatar 233 280 140 35 37 29 15 13 26.900 27.958 26.865 11.545 9.981 8.658 236 58 Turkmenistan 2.340 2.320 420 239 217 13.694 7.808 8.779 1.918 1.418 Armenia 1.476 1.412 1.232 70 146 107 53.759 7.266 8.807 9.069 1.174 753 Albania 2.000 1.347 108 125 91 82.433 95.523 85.375 7.647 8.986 9.220 986 823 Turkey 22.359 22.269 23.641 4.122 3.776 2.099 14.567 14.147 9.332 30.365 14.447 Uzbekistan 10.000 10.700 14.640 1.471 957 1.470 13.761 8.218 9.439 8.244 8.947 Bulgaria 4.000 3.413 3.283 346 317 288 8.718 8.789 9.551 2.553 2.006 Kaynak: UK NATIONAL SAFETY COUNCIL’DAN DERLENMİŞTİR

70 2 – GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI ÜLKELER FAAL NÜFUS (x1000) TPL ÖLM KAZA İNDEX YILLIK İŞGÜCÜ OLMAYAN MESLEK KAYBI HST 1998 2001 2003 2000 2002 Romania 11.756 11.447 9.914 1.564 1.209 1.016 14 11 11.008 8.628 10.360 9.925 6.059 Korea 21.604 22.181 22.917 3.148 2.214 2.514 16 12.015 8.021 10.674 11.665 10.337 Malaysia 8.569 9.616 10.490 1.578 1.207 1.250 18 13 14.000 9.659 11.910 5.279 4.732 Egypt 23.000 19.253 20.703 3.884 2.942 2.311 24 17 18.317 12.787 11.993 26.175 13.700 China 73.595 90.011 97.248 12 9.407 12.399 Iran 19.000 21.000 3.198 3.609 3.069 12.845 13.115 12.547 17.699 9.610 Peru 7.407 8.271 3.738 1.316 1.565 450 19 21 14.490 15.672 12.600 4.481 3.541 Venezuela 9.507 11.105 12.008 1.248 1.735 1.419 15 10.931 14.077 13.756 5.531 5.174 Argentina 13.270 9.723 10.143 1.705 1.554 1.279 11.149 14.564 14.035 4.789 4.370 Pakistan 35.230 39.974 55.700 7.444 6.800 5.948 15.809 14.083 14.382 20.402 36.858 Mexico 39.507 39.683 40.745 6.149 7.630 6.454 12.153 14.784 14.934 23.162 17.556 Brazil 75.213 83.243 86.893 11.304 14.895 12.932 20 12.679 15.064 15.166 44.375 37.440 South Africa 13.790 16.192 2.643 1.908 1.903 14.626 12.844 15.397 15.102 29.798 Cuba 5.000 5.600 4.550 890 766 681 13.588 15.207 15.908 2.260 2.459 Afghanistan 10.000 11.800 1.988 2.678 2.559 27 22 15.172 20.437 20.392 4.591 7.808 Nigeria 48.000 51.600 55.670 9.631 9.392 13.439 15.312 13.890 22.696 68.747 49.797 Vietnam 39.000 41.100 42.980 9.988 8.900 11.171 26 20.605 18.360 24.437 20.483 19.386 Kaynak: UK NATIONAL SAFETY COUNCIL’DAN DERLENMİŞTİR

71 TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BAŞARILAR DİLERİZ


"Hüseyin HAMARAT Teknik Öğr. Emekli Yönetici" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları