Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZEN GERÇEKLERİ GÖSTERECEK BİR GÖZ GEÇ KALINMIŞLIKLARI ENGELLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZEN GERÇEKLERİ GÖSTERECEK BİR GÖZ GEÇ KALINMIŞLIKLARI ENGELLER."— Sunum transkripti:

1

2

3 BAZEN GERÇEKLERİ GÖSTERECEK BİR GÖZ GEÇ KALINMIŞLIKLARI ENGELLER

4

5 ZİRVE TEMELDEN BAŞLAR

6

7

8 •Tarihçemiz •Feyzullah Ayadenk ve Dursun Akıcı tarafından 2001 yılında ekonomik işletmelerin yönetim sorunlarına çözüm üreterek yönetim desteği sunmak üzere kurulmuş olan MİKRO YÖNETİM DANIŞMANLIĞI, geliştirdiği yönetim tekniği, bilgi birikim ve deneyimi ile işletme sorunlarının çözümünde alanını sürekli genişleterek, her sektör için yönetim çözümleri üretecek kapasiteye ulaşmış, kentsel, çevresel soysal ve ekonomik gelişme, kalkınma projeleri geliştirmektedir.

9 KADROMUZ •İşletme Doktoru, Mali Müşavir Feyzullah Ayadenk yönetiminde; •İşletmelerin ekonomik ve mali varlıklarını geliştirip, büyütmeyi esas alan yönetim metot ve tekniği ile, •İşletme organizasyonu, •Finansman yönetimi, •İnsan kaynakları yönetimi, •Muhasebe, •Mali hukuk, •Sosyal güvenlik, iş hukuku, •Kurumsallaşma ve eğitim dalında deneyimli ve uzman kadromuz, •kolektif çalışma anlayışı ile ilkelerimiz doğrultusunda müşterilerimize“YÖNETİM GELİŞTİRME ” hizmeti vermektedir.

10 YANINIZDA SİSTEMLİ BİR GÜÇ OLURSA GERİYE BAKMASSINIZ

11 HİZMETLERİMİZ

12 YATIRIM DANIŞMANLIĞI

13 Yatırım Danışmanlığı •Ülkemizin genel ekonomik yapısına göre, sektör analizi •İklim ulaşım ve çevresel faktörler yönünden yer seçimi •Yapılacak yatırım yerinin gelecekteki büyümeye elverişli olması •Makine, teçhizat ve tesisin en az maliyetle temin edilip kurulması •Üretim ve iş planlamasının yapılması •Fiziki yerleşiminin çalışma kolaylığı oluşturacak tarzda planlanması •Örgütlü ve bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmesi ve uygulanması •İl ve İlçelerde iktisadi planlama yapılması •Dernek, Vakıf ve diğer sosyal kurumlara ekonomik ve sosyal faaliyet programları yapılması

14 Fizibilite Etüdü ve Yatırım Planlaması •Yatırım kapasitesi belirlenmesi •Ürün çeşidi ve ürün konusunun belirlenmesi •Yatırım tutarının tespiti •Kaynak maliyetinin hesaplanması •Geri dönüş kabiliyetinin saptanması •Uygun koşullarda kredi temini veya ortaklık olanakları yaratılması •Yararlanılabilecek teşvik unsurlarının geliştirilmesi

15 KALİTE SİSTEMLERİ

16 İş Tanımı, Kalite Standardı Ve Yönetim Organizasyonu •Firma veya işletmenin kapasite ve iş konusuna uygun yapılanması •Ürün veya hizmet üretimi için gerekli yerleşim planının uygulanması •Halkla ilişkilerin sistemli ve etkili yürütülmesi

17 Ürün Geliştirme Ve İş Gücü Yönetimi •İş gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel tespiti •Görev dağılım ve tanımlarının prosedür halinde belirlenmesi •İş başı eğitimi ve motivasyon programları uygulanması •Ürün ve hizmet kalite ve kapasitesinin belirlenmesi

18 MALİ KAYIT SİSTEMİNİZDE UZMAN KADROMUZUN DESTEKLERİMİZDEN YARARLANIN

19 Muhasebe Bütçe Ve Finansman Yönetimi •İşletme veya firma organizasyonuna uygun muhasebe sisteminin kurulması •Faaliyet periyot ve konularına uygun süreleri kapsayan ölçekte gelir gider bütçesi yapılması •Gelir akışına göre nakit bütçesinin uygulama haline getirilmesi •Günlük haftalık ve aylık baz da rapor geliştirilmesi ve uygulanması •Kapsamlı bir iktisadi kıymet envanterinin takip edilmesi

20 MUHASEBE PROGRAMLARININ SİSTEM ENTEGRASYONU •LOGO •ETA •NEBİM WİNNER •ZİRVE •MİKRO VE DİĞER MUHASEBE PROGRAMLARININ ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARA UYGUN RAPOR ALMASINI SAĞLAMAK

21 MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ •KADROMUZDA BULUNAN DEĞERLİ MALİMÜŞAVİRLERİMİZLE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ •TAŞIT,BİNA,YANGIN,DEPREM SİGORTA İŞLEMLERİ VE MÜŞAVİRLİĞİ, •MARKA PATENT MÜŞAVİRLİĞİ, •GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ •KOSGEB KREDİ MÜŞAVİRLİĞİ

22 İş Geliştirme Ve Pazarlama Yönetimi •Ürün ve hizmet çeşidine uygun hedef kitlenin belirlenmesi •Maliyet tasarrufu sağlayacak verimlilik yöntemleri geliştirilmesi •Yeni satış ve sunum stratejileri belirlenmesi •Teknolojik yenilik ve modernizasyon yöntemleri geliştirilmesi •Yeni pazar olanaklarının yaratılması •Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması •Etkili reklam teknik ve yöntemleri geliştirilmesi

23 Mevzuat Uygulama (İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Mali Hukuk, Ttk. Kanunu, Marka Patent) •Kayıtların mevzuat hükümlerine uygun izlenmesinin sağlanması •Teşvik, istisna ve muafiyetlerin gözetilmesi •Vergi avantajlarının takip edilmesi •Kanun yönetmelik ve tebliğlerin güncel olarak takip edilmesi •Üçüncü kişi ve kuruşlarla yürütülecek ilişkilerin hukuki niteliğine göre sözleşmeye bağlanması •Marka Patent takibi

24 SİSTEM OTOMASYONU

25 Sistem Otomasyonu •Genel organizasyon ve iş akışına uygun bilgi işlem sisteminin kurulması •Analize elverişli raporlama tekniği yaratılması •Hızlı bir işlem ağı kurulması •Başta muhasebe mali işler olmak üzere bütün departmanlar arasında entegrasyonun teknik içerikte sağlanması •Teknolojik yenilik ve üstünlük geliştirilmesi •Teknik teçhizat ve malzemenin verimli ve fonksiyonel kullanımının sağlanması

26 KOORDİNASYON

27 Koordinasyon •Firma içerisinde bilgi akışının sağlanması •Belge düzeni için arşiv sistemi yaratılması •Firma dışı ilişkilerde bilgi transferinin düzenli ve koordineli yapılması •Kısa vadede bütün bölüm kademeleri içine alan iş planlarına uygun davranış ve yöntem benimsenmesi, uzun vadede ise gelişmeye ve büyümeye açık plan hedeflerine uygun standardın kurulmasına dönük alt yapının yetiştirilmesi •Kaynak israfını önleyecek hızda zaman kullanım alışkanlığının kazandırılması •İletişim sisteminin etkin ve az maliyetle işletilmesi •Personele iktisadi davranış ve tasarruf anlayışı kazandıracak aktiviteler geliştirilmesi •Teknik ve mesleki konulardaki bilgi ve beceri artırıcı yayınların hazırlanıp uygulanması •Karşılıklı saygı ve özveriye dayalı işçi, işveren ilişkisinin kurulması •Şirket kültürü yaratılması •İş başı eğitim programları geliştirip uygulanması

28 Kontrol •Firma kayıtlarının birbirini tamamlar nitelikte ve aksamadan yürütülmesi •Kısa vadede belirli dönemlerdeki denetimlerle uzun vadede ise oto kontrol sisteminin kendi kendini kontrol eder şekilde kurumsallaştırılması •Performans ve verim analizlerinin yapılması •Genel başarı ve karlılık analizleri yapılması •Yapısal ve konjonktürel risk analizleri yapılması •Maliyet analizleri yapılması •Yeni hedefler ve stratejiler belirlenmesi

29 EĞİTİM

30 •Toplumsal konularda bilgi yayma doğrultusunda seminer, toplantı ve konferanslar düzenlenmesi •Mesleki bilgi kurs ve seminerleri. •Organizasyon eğitimleri •Yönetici gelişim eğitimleri •Personel iş başı eğitimleri

31 Projelerimiz •BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ •Ülkemizin ekonomik ve coğrafi yapısına göre belirli bölgelerde, o bölgenin ekonomik potansiyeli ile sosyal durumunu gözeten, belirli gelişme hedefleri doğrultusunda geniş katılımlı, ekonomik ve sosyal gelişme yaratacak bir projedir. DERNEK VE VAKIFLARDA İKTİSADİ BİRLİK •Sosyal ve kültürel dayanışma ihtiyacı ile bir araya gelmiş olan topluluklar arasında "üretim ve tüketim gücü" nü bir araya getirerek muhtelif konularda iktisadi faaliyet geliştirmeyi hedefleyen projedir. Bu projenin amacı, işlevleri git gide toplumsal ihtiyaçların gerisinde kalmakta olan sosyal nitelikli örgütlenmelere ekonomik içerikli alternatifler yaratmaktır. SOSYAL YAŞAM PROJESİ •Toplumsal kalkınmaya ve insani yaşam kalitesinin artırılmasına katkı amaçlı,belirli yerleşim alanlarında toplumsal duyarlılık, yaşam kültürü, sosyal sorumluluk, paylaşım kültürü, dayanışma, tasarruf, aile planlaması,üretkenlik, sivil savunma ve planlı yaşam konularında uygulama projesidir. İKTİSADİ PLANLAMA •Özellikle kent ve kasabaların yerleşim durumu, nüfus kapasitesi ve profili ile o bölgenin iktisadi işletmelerini içine alan tüketim ve üretim kapasitesine göre işletme ve ticari faaliyet ihtiyacının belirlenmesinde girişimcilere elverişli alanlar konusunda veri oluşturacak, yerel yöneticiler için se üretim kapasitesi ile nüfus hareketi ve tüketim eğilimleri konusunda ışık tutacak kentsel planlama projesidir. Bu projenin uzun vadedeki amacı; yanlış ve ihtiyaç olmayan yerlerde rasgele girişilen işlerin neden olduğu kaynak israfını önlemek. işletmecilik standart ve normlarının yükselmesini sağlamaktır.

32

33 BİRLİKTELİK GÜCÜN TEMELİDİR

34 BU TABLO NEDEN SİZİN TABLONUZ OLMASIN

35 SİZE GÜÇ SUNUYORUZ

36 İletişim Yetkili : Sedat ÖZAL Görevi : Marmara Bölge Sorumlusu Adres : ihsaniye Mahallesi Derleyen Sokak Seher Pasajı 4/11 GSM : 0 531 593 74 21 E-mail : mikrobursa@gmail.com İlgilenmeniz halinde randevu talebiniz karşısında size ücretsiz ön çalışma yapıp firmanızda yapılması gereken çalışmalar raporlandırılıp işbirliği sağlanması noktasında hizmete başlamaktayız. Değerlendirmeniz dileğiyle saygılar sunarız. Mikro Yönetim Danışmanlık A.Ş.


"BAZEN GERÇEKLERİ GÖSTERECEK BİR GÖZ GEÇ KALINMIŞLIKLARI ENGELLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları