Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI http://bapko.marmara.edu.tr/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI http://bapko.marmara.edu.tr/"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projelerin Öğretim Üyeleri ve Akademik Personele Tanıtımının Yapılması, Daha Fazla Öğretim Üyesi ve Araştırmacıya Proje Desteği sunulması, Proje Başvurularının Kolaylaştırılması,

3 BAP Koordinasyon Birimi tanımı nedir?
BAP Koordinasyon birimi hangi tür proje türlerine destek sunar? Kimler Proje Yürütücüsü olabilir? Proje Araştırmacısı Nedir? Ön Değerlendirme Kurullarının Görevi Nedir? Proje Tipleri ve Başvuru Koşulları Nelerdir? Kabul Edilen Proje Örnekleri Proje Akış Diyagramları 2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri Soru-Cevap

4 BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projesi:
Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından  üniversitenin ileri görüşüne ve ülküsüne uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerinin değerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama yöntem ve temellerini düzenlemektir.

5 BAP Koordinasyon Birimi:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir yılı merkezi bütçe kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 71.Maddesi Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller esas alınarak düzeltme yapılmıştır.

6 Bilimsel Araştırma Projesi:
Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirecek ve araştırma alt yapısı geliştirecek projelerdir.

7 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ HANGİ PROJE TÜRLERİNE DESTEK SUNUYOR?
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ HANGİ PROJE TÜRLERİNE DESTEK SUNUYOR?

8 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ
BAP Koordinasyon Biriminde A tipi proje ( Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri), B tipi proje( Çok Disiplinli Araştırma Projeleri), C tipi proje (Lisansüstü Tez Projeleri), D tipi proje(Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri), E tipi proje (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri), F tipi proje( Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri)  G tipi proje (Ulusal Destekli Araştırma Projeleri), H tipi proje (Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri) ve I tipi proje (Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri) başlıklı 9 farklı proje tipi desteklenmektedir.

9 KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER?
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER?

10 Proje Yürütücüsü Marmara Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunabilirler.

11 PROJE ARAŞTIRMACISI NEDİR? NASIL BELİRLENİR ?
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ PROJE ARAŞTIRMACISI NEDİR? NASIL BELİRLENİR ?

12 Araştırmacı: Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanlarıdır.

13 ÖN DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVİ NEDİR?
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ ÖN DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVİ NEDİR?

14 Ön Değerlendirme Kurulları:
Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri olmak üzere oluşturulan kurullardır. Bu kurullar İlgili Enstitü Müdürlerinin Başkanlığı ile her ay toplanır.

15 BAP SOSYAL EĞİTİM FEN SAĞLIK

16 PROJE TİPLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ PROJE TİPLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

17 Proje Tipleri • A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri • B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri • C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri • D tipi proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri • E tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri • F tipi proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri • G tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri • H tipi proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri • I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri

18 A Tipi Proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

19 A Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır?:
Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlığa, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir. 2011 Başvuruları tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: TL’dir

20 A Tipi Projeye Örnek : Proje No:SOS-A Proje Başlığı: KOBİ Yöneticilerinin Narsisizm Düzeyleri İle Demografik ve Sosyokültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 2 Yıl

21 B Tipi Proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Marmara Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.

22 B Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur?:
Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP birimi başkanlığına sunar, ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir. 2011 Başvuruları tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: TL’dir

23 B Tipi Projeye Örnek : Proje No: EGT-B Proje Başlığı: Eskişehir Seyitgazi Bardakçı Köyünün Canlandırma Projesi Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 2 Yıl

24 C Tipi Projeler: Lisans Üstü Destek Projeleri Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

25 C Tipi Projelere Nasıl Başvuru Yapılır?:
Her zaman başvuru yapılabilir. Süre sınırlaması yoktur. Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı olarak BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir. Proje, ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir. Yüksek lisans Projesi Bütçesi: TL Doktora Projesi Bütçesi: TL Tıpta Uzmanlık Projesi: TL

26 C Tipi Projelere Örnek : Yüksek Lisans Projesi
Proje No: SOS-C-YLP Proje Başlığı: Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Karşılaştırmalı Uygulanması Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 1 Yıl

27 C Tipi Projelere Örnek : Doktora Projesi
Proje No: FEN-C-DRP Proje Başlığı: Monoamin Oksidaz Enzimleri İçin Önerilen Hidrür Mekanizmasının Enzim Aktif Bölgesinde Modellenmesi Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 2 Yıl

28 C Tipi Projelere Örnek : Tıpta Uzmanlık Projesi
Proje No: SAG-C-TUP Proje Başlığı: Prematüre retinopatisi gelişiminde IGF-1 (İnsülin like Growth Factor), EPO (Eritropoietin) ve VEGF (Vasküler Endotelyal Growth Factor) seviyeleri ve risk faktörleri ile ilişkisi Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 1 Yıl

29 D Tipi Proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri: Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir. Bildiri sunacak olan proje yürütücüsünün uçak bileti(Gidiş-dönüş), Kongre Katılım Ücreti ve diğer yol masrafları karşılanıp, Proje yürütücüsünün yurt dışında görevlendirildiği tarihler arasında günlük harcırah ödenmektedir.

30 D Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur?:
Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje Yürütücüsü BAP birimi başkanlığına projeyi sunar; ilgili ÖDK tarafından, her bir kişi için yılda bir kez bir sözlü bildiri veya bir poster sunum olmak üzere değerlendirilir. 2011 Başvuruları tarihleri arasındadır. Proje Bütçesi: Avrupa Ülkeleri için TL ABD ve Uzakdoğu Ülkeleri için TL olarak belirlenmiştir.

31 D Tipi Projeye Örnek : Proje No: EGT-D Proje Başlığı: Okul Öncesi Dönem 6 Yaş Çocuklarında Geçmiş Algısı Proje Bütçesi: TL Bildirinin Yapıldığı Yer ve Tarih: 24-27 Mayıs 2010 Atina/Yunanistan

32 E Tipi Projeler: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri: Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.

33 E Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır?:
Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüleri bu projeleri ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletirler ve projeler doğrudan BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. 2011 Başvuruları tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: TL’dir

34 E Tipi Projeye Örnek : Proje No: SAG-E Proje Başlığı: Periodontoloji Kliniğinde Diş Ünitelerinin Eğitim, Araştırma ve Hasta Tedavisi İçin Uygun ve Verimli Hale Getirilmesi Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 3 Yıl

35 F, G ve H Tipi Projelere bütçe desteği verilmemektedir.
Bu tür projelere yönlendirme ve proje kabul sonrası bütçe takibi desteği verilmektedir.

36 F Tipi Proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

37 F Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur :
Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne sunulur; ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

38 G Tipi Proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

39 G Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur:
Proje yürütücüsü proje önerisini BAP birimi başkanlığına sunar. DPT proje önerilerinin öncelik sırası BAPKO tarafından belirlenir ve Rektör görüşü eklenerek DPT başkanlığına gönderilir.

40 G Tipi Projeye Örnek : Proje No: SAG-G Proje Başlığı: Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GENHAM) Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 2 Yıl

41 H Tipi Proje : Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

42 I Tipi Projeler: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Marmara Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projelerdir.

43 I Tipi Projelere Nasıl Başvurulur:
Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru Fakülte Yüksekokul/ Enstitü birimlerinde oluşturulan Strateji Planlama Komisyonunca değerlendirilir. Bu komisyon, proje ile ilgili görüşünü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir. 2011 Başvuruları tarihinde sona erecektir. Proje Limiti: TL’dir

44 I Tipi Projeye Örnek : Proje No: SOS-I Proje Başlığı: Halı-Kilim ve Kumaş Tasarımı Eğitiminde Teknoloji ve Bilgisayarlı Tasarımın Özellikleri Proje Bütçesi: TL Proje Süresi: 2 Yıl

45 Proje Akış Diyagramları
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ Proje Akış Diyagramları

46 KABUL RED İPTAL VEYA RED DEVAM PROJENİN BAP BİRİMİNE SUNULMASI
PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ KABUL RED PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ HER 6 AYDA BİR GELİŞME RAPORU SUNULMASI BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ İPTAL VEYA RED PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DEVAM

47 DEVAM PROJE KESİN RAPORUNUN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI
BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DANIŞMANLARDAN GELEN RAPORLARA GÖRE PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

48 PROJENİN İLGİLİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİNE SUNULMASI
C TİPİ PROJE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PROJELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BİRİM YÖNETİMKURULU KARARI OLARAK BAP BİRİMİ BAŞKANLIĞINA İLETİR. PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ KABUL RED PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI

49 BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ
İPTAL VEYA RED PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI DEVAM PROJE TEZ ONAY BELGESİNİN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİİRLMESİ PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI

50 BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ
2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri

51 2009 YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU
2009 yılında BAP bütçesinden 346 adet projeye toplam ,00 TL, destek sağlanmıştır.

52 Projelerin programlara göre dağılımı ve 2009 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe
BÖLÜMÜ PROJE ADEDİ BÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 186 ,00 TL FEN BİLİMLERİ 69 ,00 TL SOSYAL BİLİMLERİ 59 ,00 TL EĞİTİM BİLİMLERİ 32 ,00 TL TOPLAM 346 ,00 TL

53

54 BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fakültesi 79 ,00 TL 2 Diş Hekimliği Fakültesi 43 ,00 TL 3 Eczacılık Fakültesi 38 ,00 TL 4 Fen Edebiyat Fakültesi 35 ,00 TL 5 Mühendislik Fakültesi 18 ,00 TL 6 Teknik Eğitim Fakültesi ,00 TL 7 Atatürk Eğitim Fakültesi 32 ,00 TL 8 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 23 ,00 TL 9 Sağlık Eğitim Fakültesi 47.156,00 TL 10 Güzel Sanatlar Fakültesi 15 37.500,00 TL 11 İletişim Fakültesi 8.000,00 TL 12 İlahiyat Fakültesi 3.804,00 TL 13 Sağlık Hiz.Mes.M.Y.O. 75.826,00 TL 14 Hemşirelik M.Y.O. 21.476,00 TL Teknik Bil.M.Y.O 58.187,00 TL 16 Beden Eğt.ve Spor M.Y.O. ,00 TL 17 Bankacılık ve Sig.M.Y.O. 2.500,00 TL Sos.Bil.M.Y.O. 48.444,00 TL 19 Yab.Dil.M.Y.O. 42.500,00 TL 20 AB.Ens. 80.052,00 TL 21 Türk.Ens. 32.730,00 TL 22 Ortadoğu Ens. 5.786,00 TL TOPLAM 346 ,00 TL

55

56 2010YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU
2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafında 306 adet projeye toplam ,00 TL destek sağlanmıştır.

57 Projelerin programlara göre dağılımı ve 2010 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe
BÖLÜMÜ PROJE ADEDİ BÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 105 ,000 TL FEN BİLİMLERİ 118 ,000 TL SOSYAL BİLİMLERİ 56 ,000 TL EĞİTİM BİLİMLERİ 27 ,000 TL TOPLAM 306 ,000 TL

58

59 2010

60 2010 BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fakültesi 51 1.252.123,00 TL 2
BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fakültesi 51 ,00 TL 2 Diş Hekimliği Fakültesi 21 ,00 TL 3 Eczacılık Fakültesi ,00 TL 4 Fen Edebiyat Fakültesi 48 ,00 TL 5 Mühendislik Fakültesi 37 ,00 TL 6 Teknik Eğitim Fakültesi 42 ,00 TL 7 Atatürk Eğitim Fakültesi 27 ,00 TL 8 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 24 ,00 TL 9 Sağlık Eğitim Fakültesi 47.156,00 TL 10 Güzel Sanatlar Fakültesi 37.500,00 TL 11 İletişim Fakültesi 8.000,00 TL 12 İlahiyat Fakültesi 3.804,00 TL 13 Sağlık Hiz.Mes.M.Y.O. 75.826,00 TL 14 Hemşirelik M.Y.O. 21.476,00 TL 15 Teknik Bil.M.Y.O 58.187,00 TL 16 Beden Eğt.ve Spor M.Y.O. ,00 TL 17 Sos.Bil.M.Y.O. 48.444,00 TL 18 AB.Ens. 80.052,00 TL 19 Hukuk Fakültesi 17.300,00 TL TOPLAM 306 ,00 TL

61

62 2010 Yılı Proje Harcamaları
2010 yılında toplamda BAP bütçesinden ,98 TL harcama yapılmıştır. Bunun ,77 TL si Demirbaş Malzeme Bütçesi, ,19 TL si Sarf Malzeme Bütçesi, ,31 TL si Hizmet Alımı Bütçesi, ,71 TL si ise Yolluk bütçesine ait harcamalardır.

63 2010 Yılı Proje Harcamaları
Demirbaş Malzeme Bütçesi ,77 TL Sarf Malzeme Bütçesi ,19 TL Hizmet Alımı Bütçesi ,31 TL Yolluk Giderleri Bütçesi ,71 TL Toplam Bütçe ,98 TL

64

65 Proje Öneri Formlarına Nasıl Ulaşılır?

66 Proje formlarına http://bapko. marmara. edu
Proje formlarına internet adresinde ulaşılmaktadır.

67

68

69

70

71

72 D Tipi Projelerde Sadece Ek-7 Formu Doldurulacaktır.

73 Önerilerinizi e-mail olarak iletebilirisiniz.
SORU-CEVAP-ÖNERİ Önerilerinizi olarak iletebilirisiniz.

74 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI http://bapko.marmara.edu.tr/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları