Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Almanya‘dan gelen hastaların, Türkiye’deki sağlık hizmetlerine yönelik beklentileri nelerdir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Almanya‘dan gelen hastaların, Türkiye’deki sağlık hizmetlerine yönelik beklentileri nelerdir?"— Sunum transkripti:

1 Almanya‘dan gelen hastaların, Türkiye’deki sağlık hizmetlerine yönelik beklentileri nelerdir?

2 Bir Gelenek Olarak Sağlık Sigortası 2003: BKK AEG Evsel Cihazlar ile birleşme 2004: BKK Opel ile birleşme 1854: BKK’nın kuruluşu 1996: Almanya çapında faaliyete geçiş Haziran 2009: + +

3 Ekonomik Yönetim Toplam Harcamalar yaklaşık € / yıl –Yönetim Giderleri % 4,3 –Hizmet Giderleri % 76,7 –RSA % 19 76,7 % 19 % 4,3 %

4 Üye Başına Yıllık Hizmet Giderlerimiz (I) Hekimler 514,75 EUR Diş Hekimliği Tedavileri Diş Protezleri İlaçlar Tedavi maddeleri ve yardımcı maddeler 153,82 EUR 46,93 EUR 467,52 EUR 135,48 EUR

5 Hastaneler 894,09 EUR Hastalık Parası Annelik Diğer Hizmetler 135,95 EUR 68,16 EUR 188,87 EUR Üye Başına Yıllık Hizmet Giderlerimiz (II)

6 BKK Aktiv Türkiye’de • Almanya’daki zorunlu sağlık sigortaları arasında ilktir • 120 Özel Türk Hastanesi, BKK Aktiv’in sözleşmeli partneridir • Katkı payı ödenmeden alınan hizmetler • Nakit para ödenmeden alınan hizmetler

7 BKK Aktiv Partnerleri • Afyon, Korel Klinik • Aksaray, Özel Medisaray • Ankara, Fatih Üniversitesi • Ankara, MESA Hastanesi • Antalya, Anadolu Hastanesi • Istanbul, Hisar Intercontinental Hospital • Istanbul, Memorial Hospital • Gaziantep, Özel HATEM Hastanesi • Canakkale, Millet Hastanesi (ARKAZ) • Ordu, Özel Ordu Umut Hastanesi • Samsun, Özel Büyük Anadolu Hastanesi • Trabzon, Özel Karadeniz Hastanesi • Kayseri, Özel Kizilay Hastanesi • Malatya, Özel Sevgi Hastanesi • Zonguldak, Özel Zonguldak A Tip Merkezi

8 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası (I) •Dayanışma ilkesine uygun hizmetler. •Sigortalıların % 85’i (yaklaşık sigortalı) zorunlu sağlık sigortasına üyedir. •Sebep: Yasal sigortalanma ve prim ödeme mecburiyeti •Ücretsiz aile sigortası

9 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası (II) •Kamu hukuku uyarınca kurulmuş bir kurumdur.  Bir “şirket“ değil, devlet kurumudur. •Hizmetleri yasalarla belirlenmiştir (SGB V) Sosyal Sigorta kanunları 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası (III) •Zorunlu sağlık sigortaları kâr gütmez! •Masrafların karşılanması ilkesi •Fazlalıklar, bonus ödemeleri şeklinde sigortalılara geri verilmek zorundadır.

11 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası (VI) •Zorunlu sağlık sigortası kurumlarının vermiş olduğu hizmetlerin % 97’si aynıdır. •Prensip: Tüm sigortalılar temel olarak aynı hizmet hakkına sahiptir! •BKK Aktiv Almanya’daki ilk sağlık sigortası kurumu olarak, Türkiye’deki hastanelerle sözleşmeler imzalayarak sigortalılarına en iyi hizmetleri sunmuştur.

12 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası (V) •RSA (Zorunlu sağlık sigortaları arasındaki dayanışma) •Sosyal sağlık sigortasında mali dengeleme mekanizması •Sağlık sigortası harcamalarının sadece % 1’i yurtdışına gidiyor •Almanya’da toplam 147,577 milyarlık sağlık harcaması yapılıyor

13 Zorunlu Sağlık Sigortası – Hizmet İlkesi (I) • Bütün sigortalılara aynı hizmet • Sağlık sigortası hekimleri birliği • Hasta, tedavinin cinsine veya kapsamına etkide bulunamaz Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası

14 •Tedavi, ekonomiklik talimatına göre yapılır (§ 12 SGB V) •Hizmetler yeterli, amaca uygun ve ekonomik olması gerekir.

15 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası •Amaca uygun olan …..bir hekimlik uygulaması, amaçlanan hedefe, yani tedavinin başarısına objektif olarak uygunluk sağlayan uygulamadır. •Yeterli olan ….bir hizmet, amaçlanan tedavi başarısını temin etmeye yetecek derecede verilen hizmettir.

16 Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası •Gerekli …….olan bir tedavi, münferit bir durumda sağlığın korunması ya da yeniden kazandırılması için vazgeçilmez olan uygulamaların kapsamını aşmayan bir tedavidir. Hekimin, bir hastayı tedavi ederken, güncel tıbbi bilgiler ışığında vazgeçemeyeceği her şey gereklidir. Aksi takdirde tedavi yeterli olmaz.

17 Zorunlu Sağlık Sigortası – Hizmet İlkesi (II) • Hekimler ve diş hekimleri tarafından “ekonomik tedavi ve ilaç yazma şekli” çerçevesinde tedavi sağlanması. • Sigorta kurumunun izni gerekli. • Sağlık sigortası kimliği ibrazına karşılık tedavi. • Alternatif tıp pratisyenlerine izin verilmemiştir. • Hizmetler sadece Almanya’da verilir. Almanya’daki Zorunlu Sağlık Sigortası

18 Almanya’daki Özel Sağlık Sigortası Özel sağlık sigortası, zorunlu sağlık sigortasından farklıdır •Sigortalıların % 10’u özel sağlık sigortalıdır •Katılım gelire bağlıdır •Sigorta primi kişisel hastalık riskine göre

19 Almanya’daki Özel Sağlık Sigortası •Hizmetler sözleşmeyle bireysel olarak belirlenebiliyor. •Zorunlu sağlık sigortası kurumlarının en az katını öderler. •Gider tazminatı ilkesi! Sigortalılar doğrudan hizmet sunucusunun faturasını öderler. •Aile üyelerinin de ücretli olarak sigortalanması gerekir!

20 Zorunlu sağlık sigortasında hangi tedaviler mümkün? •Anormal bir bedensel durum nedeniyle derhal tıbbi tedavi gerekliyse, hastalıkların tedavisi yapılır. Genel nitelikli bir acil durumun tanımlanması •Sağlık durumu âni olarak kötüleşir de, hekim görüşüne göre derhal tedavi yapılması gerekirse, genel nitelikli bir acil durum söz konusu demektir.

21 Zorunlu sağlık sigortasında hangi tedaviler mümkün değil? •Yurtdışında gerçekleştirilecek olan ve planlanabilen tedaviler Örneğin: •İsteğe bağlı ameliyatlar. •Acil olarak gerekli olmayan tedaviler •Kozmetik veya estetik ameliyatlar.

22 Zorunlu sağlık sigortasında neler faturalandırabilinir? •Tüm hizmetler ekonomik olmak zorundadır. •Yani tüm “gereksiz” tedaviler önlenmelidir. •Türkiye’deki kliniklerle yapılan işbirliği çerçevesinde, büyük cihazların (MR, BT vs.) aşırı derecede kullanıldığı tespit edilmiştir. •Alman kliniklerine aynı hizmetler için daha az ücret.

23 Ücretlendirme Örnekleri •MDC 0707 Hepatobiliyer sistem ve pankreas hastalıklarıyla bozuklukları •DRG H64ZH64Z Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları •Ücret Temel ücret: 1861,80 € •Teşhisler (ICD-10-GM-2006) K83.0 Kolanjit

24 •MDC 07 Hepatobiliyer sistem ve pankreas hastalıklarıyla bozuklukları07 •DRG H05Z Laparotomi ve safra kesesiyle safra yollarına yönelik orta zorlukta müdahalelerH05Z •Ücret Temel ücret: € •Teşhisler (ICD-10-GM-2006) K83.0 Kolanjit J93.0 Âni basınçlı pnömotoraks •Prosedürler (OPS ) Safra kesesiyle safra yollarına yönelik ameliyatlar: Safra yollarının hastalıklı dokularının kesilmesi/yeniden eklenmesi: Uç uca anastomoz yoluyla ekleme Ücretlendirme Örnekleri

25 •MDC 0707 DRG öncesi •DRG A13DA13DSolunum > 95 ve < 250 saat boyunca kompleks OR-Prosedürsüz, belirli OR- Prosedürlü veya karmaşıklaştırıcı prosedürlü veya < 16 yaş •Ücret •Temel ücret: ,10 € •Teşhisler (ICD-10-GM-2006) K83.0 Kolanjit J93.0 Âni basınçlı pnömotoraks •Prosedürler (OPS ) •Safra kesesiyle safra yollarına yönelik ameliyatlar: Safra yollarının hastalıklı dokularının kesilmesi/yeniden eklenmesi: Uç uca anastomoz yoluyla ekleme •150 saat boyunca solunum yaptırılması Ücretlendirme Örnekleri

26 Zorunlu sağlık sigortasına hangi hizmetler dahil değildir •Konforlu barınma gibi ilave hizmetler, başhekim uygulamaları ve ilave hasta bakıcıları için alınan ilave ücretler vs. dahil değildir. •Hastane sınıfına (A, B, C kategorisine) bağlı ilave bir ücretlendirme yapılamaz.

27 Özel sağlık sigortası – Gider tazminatı ilkesi (I) • Özel sigortalı, hekimin doğrudan sözleşme partneridir. • Özel sigortalı hasta, tedavinin kapsamını ve süresini kendisi belirleyebilir. • Hasta, kendisi için en uygun olan tedavileri hekimle birlikte hedefe yönelik görüşüp belirleyebilir. Özel sağlık sigortasında hangi tedaviler mümkündür?

28 Özel sağlık sigortası – Gider tazminatı ilkesi (II) • Özel sigortalı olarak, tüm hekimlerden, başhekimlerden, diş hekimlerinden ve kimi zaman alternatif tıp pratisyenlerinden tedavi alınabilir. • Sigortalı hekimini istediği zaman değiştirebilir. Özel sağlık sigortasında hangi tedaviler mümkün?

29 Özel sağlık sigortası – Gider tazminatı ilkesi (III) • Sözleşme tarifesine göre dünyanın her yerinde uzmanların hizmetlerinden yararlanılabilir. • Uzmanı seçme hakkı! Özel sağlık sigortasında hangi tedaviler mümkün?

30 Özet (Özel – Zorunlu Sağlık Sigortası Karşılaştırması ) Zorunlu Sağlık Sigortası •Hizmet hakkı yasalarla verilir. •Müsaade edilen sosyal sigorta hekimleri arasından serbest seçim yapılabilir. •Eşit hizmet ilkesi. Özel Sağlık Sigortası •Hizmet hakkı özel sigorta sözleşmesiyle verilir. •Tüm hekimler arasından serbest seçim yapılabilir. (Gerekirse dünya çapında) •Gider tazminatı ilkesi. •Uzmanı seçme hakkı

31 Hastanın Beklentisi Nedir? Almanya’da zorunlu sağlık sigortasına üye olan bir hastanın, Türk kliniklerine yönelik beklentileri, Türk kliniklerinin düşündüğünden daha azdır!

32 Hastanın Beklentisi Nedir? •Almanya’dan gelen hasta, tıbbi hizmetler için doğrudan ödeme yapmaya alışkın değildir. Eşit hizmet ilkesi! •Özel Türk hastanelerinin ücretleri Alman kliniklerinden daha yüksektir. •Hastanelerde sunulan lüks ikinci derece öneme sahiptir, çünkü tedavinin başarısı önceliklidir.

33 Hastanın Beklentisi Nedir? •Türkiye’deki özel hastaneler tarafından sunulan lüksü, zorunlu sağlık sigortası üyesi olan hasta, kendisi ödemek zorundadır. •Ekonomiklik talimatı dışındaki tedavileri (MR, Laboratuar) hasta kendisi ödemek zorundadır.

34 Hastanın Beklentisi Nedir? •Almanya’dan gelen hasta iyi ve hesaplı hizmet almak ister. Bu bağlamda tedavinin merkezini GEREKLİ olan tedaviler oluşturmalıdır. •Tedavi hakkında, Almanca konuşan personel tarafından bilgilendirme, danışma ve aydınlatma hizmetleri sunulmalıdır.

35 Hastanın Beklentisi Nedir? •İletişim sorunu olmamalı. •Tıbbi hizmet sunan ekip ve hekimler Almanca anlaşabilmeliler. •Sunulan hizmetler sağlık ilkerine uygun olmalıdır. •Bakım hizmetleri hemşireler tarafından verilmelidir.

36 Hastanın Beklentisi Nedir? •Almanya’da uygun nitelikli ve düzenli bir tıbbi bakıma devam edilmesi. Bu bağlamda tıbbi kuruluşlar veya hekimlerle işbirliği önerilmektedir. •Almanya’dan gelen hasta, bulunduğu hastane odasında huzur ister. Büyük ziyaretçi kitleleri onu rahatsız eder.

37 Hastanın Beklentisi Nedir? •Yatılı olarak tedavi gördüğünde, Almanca televizyon kanallarını izlemek ister. Bu yüzden en yaygın kanallar izlenebilir olmalıdır. •Nakit ödeme olmamalıdır. (Sadece sağlık sigortası kimliği gösterilmelidir)

38 Hastanın Beklentisi Nedir? •Hasta açısından, tekrar teşhisler stres artırıcıdır. •Almanya’dan gelen hasta tedavi sürecine dahil olmak ister. •Hekim – Hasta ilişkisi eşit düzeyli olmalıdır.

39 Hastanın Beklentisi Nedir? •Hukuksal güvence için Almanya’da bir temsilcilik mevcut olmalıdır. Hukuksal Güvenlik!

40 Özet •Almanya’da zorunlu sağlık sigortası üyesi olan kişiler, sadece kendilerine verilecek hizmetlerden yararlanmak isterler. •Hasta tarafından doğrudan para ödenmez. •Hukuksal güvence.

41 Özet •Almanca bilgi akışı •Tedavi kalitesi en az Almanya’daki kaliteye eşit

42 Özet Almanya’da zorunlu sağlık sigortasına üye olan bir hastanın Türk kliniklerine yönelik beklentileri, Türk kliniklerinin düşündüğünden daha azdır!

43 Bakış •AB, hastaları yolculuğa çıkarıyor • tarihli ticaret gazetesinden bir makale AB Komisyonu, hekimini veya hastanesini Avrupa dahilinde kendisi seçmek isteyen hastaların işini, gelecekte kolaylaştırmayı düşünüyor. Sağlık Komiseri Androula Vassiliou bu konuda Brüksel’de, AB çerçevesinde hizmetlerinden yararlanılan hekimlere ve hastanelere ödenen giderlerin tazmini konusunda, yeni bir ilke önerdi. Tedavi uygulamaları ödemelerinin, daima yerel sağlık sigortası oranlarına göre yapılması öngörülüyor. Bu ilke, planlama aşamasındaki bir sosyal paketin bir parçasıdır.

44

45 İlave Bilgiler Selma Uylas Sağlık Sigortası Uzmanı Franz-Schubert-Str Duisburg Telefon: Faks:


"Almanya‘dan gelen hastaların, Türkiye’deki sağlık hizmetlerine yönelik beklentileri nelerdir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları