Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Melek Us, İSO Genel Sekreteri 1 Mart 2014, İstanbul Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı --- Oda Sunumu ---

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Melek Us, İSO Genel Sekreteri 1 Mart 2014, İstanbul Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı --- Oda Sunumu ---"— Sunum transkripti:

1 Melek Us, İSO Genel Sekreteri 1 Mart 2014, İstanbul Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı --- Oda Sunumu ---

2 Sunum Planı •İSO Hakkında 1 •Organizasyon Yapısı ve Çalışanlar 2 •Meclis ve Meslek Komiteleri 3 •Temel Hizmetlerimiz 4 •Projelerimiz 5 •Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız 6

3 İSO Hakkında Sektörel Dağılım Kuruluş: 1952 Üye sayısı : 17.290 Türkiye imalat sanayi üretiminin %34’ü, Türkiye imalat sanayi katma değerinin %36’sı Türkiye ihracatının %36’sı İmalat sanayisindeki istihdamın %15’i 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun %40’ı Tekstil – Giyim Eşyası : %37 Metal-Makina : %21 Kimya-Plastik-Kauçuk : %13 Orman-Kağıt-Mobilya : %10 Gıda : %6 Elektrik-Elektronik-Enerji : %6 Maden-Toprak: %4 Kara-Deniz Taşıtları : %3

4 Organizasyon Yapısı ve Çalışanlar

5

6 Meclis Toplantıları • Aylık Meclis Toplantıları • Her ayın 4. Çarşamba günü 15:00 • Odakule Meclis Salonu • Meclis Özel Toplantıları

7 Meslek Komitelerimiz • Meslek Komiteleri Aylık Toplantıları • Meslek Komitelerimizden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri • Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı (Yılda 2 kez) • Meslek Komitelerimizin sektörel sorunlarını doğrudan kamu birimleri ile değerlendirme imkanı • Web sitemizde her meslek komitemiz için ayrı sayfa

8

9 Temsilciliklerimiz Yeni temsilciliklerimzle sizlere daha yakınız… Açılış bu Pazartesi… YenibosnaÜmraniye

10 Odamıza üyelik elektronik ortamda gerçekleşiyor… Üyelik • İstanbul’da merkezi veya üretim tesisi bulunan, • 10 ve üzerinde çalışanı olan sanayicilerimiz, • Aidat paylaşımı kayıt aşamasından itibaren, • Üye sayımız: 17.290

11 Kapasite raporlarımızla hizmetinizdeyiz… Kapasite Raporu • Sanayi Sicil Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi gibi sanayiciliğe özel birçok işlem için ihtiyaç duyulur • Ucuz elektrik kullanımı, gümrük işlemleri, ihracat teşviği, fuar giderlerinin karşılanması gibi birçok avantajdan yararlanmanızı sağlar. • 3 yıl geçerlidir.

12 Ekspertiz raporlarımız ve belgelerimizle sorunlarınıza çözüm üretiyoruz… Ekspertiz Raporları • İhracat, ithalat, gümrük, vergi, teşvik ve sanayi ile ilgili diğer konularda, • Firmalarca ilgili kurumlara sunulmak üzere veya kamu kurumlarını doğrudan talepleri ile hazırlanır. • Üyelerimizin imalatlarında meydana gelen fire oranlarını ve birim kullanım miktarlarını belirlemeye yönelik raporlar da Odamızca düzenlenir.

13 Yatırım teşvik belgelerinin adresiyiz… Yatırım Teşvik Belgeleri • Genel teşvik uygulamaları kapsamında İstanbul’da yapılacak, • Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırım teşvik belgeleri Odamızca verilir. • Revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi işlemleri de Odamızca yapılır.

14 Faaliyet, İmalat ve Yerli Malı Belgeleri Faaliyet Belgesi Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi İmalatçı Belgesi Yerli İmalat Durum Belgesi

15 Menşe Şehadetn amesi A.TREUR.1 Form A Türk Malı Belgesi Sayısal Takograf Kartı Dolaşım Belgeleri Menşe ve dolaşım belgeleri ile AB projelerinin gerektirdiği belgeleri düzenliyoruz…

16 Üyelerimizin iş seyahatleri için ticari vize başvurularına aracılık ediyoruz… Pasaport-Vize İşlemleri • Üyemiz firmaların yetkili ve ortakları yapacakları ticari seyahatler nedeniyle vize başvurularını Üye İlişkileri Şubemize yapabilirler. • Vize başvuruları Odamız tarafından ilgili konsolosluklara iletilir ve takibi yapılır. • Dışarıdan hizmet alımı.

17 İndirim Sağlayan Kuruluşlar Kamu (TSE) KonaklamaEğitimDanışmanlıkSağlık vb. Üyelerimizin çeşitli kurum ve kuruluşların hizmetlerinden avantajlı yararlanmalarını sağlıyoruz… • 250 üzeri indirim sağlayan kuruluş. Artmaya devam etmektedir. • Üye firmalarımızın yetkilileri adına düzenlenmiş Sanayici Kimlik Kartı

18 AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları • Türk Standartları Enstitüsü ile ortak çalışmalar • Uluslararası tanınırlığı ve güvenilirliği olan ulusal bir belgelendirme markası oluşturulması • İthalat ve ihracatta standardizasyon ve ürün güvenliği ile ilgili öneriler oluşturulması • Yerli kaynaklarla laboratuvar cihazları imalatı imkanlarının araştırılması • Standart oluşturma ve güncelleme amaçlı çalışan teknik komiteler ve ayna komitelerinin (mirror commitees) etkinliğinin arttırılması • TSE - İSO arasında, İSO üyelerinin TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Laboratuvarlarından alacakları kalibrasyon, eğitim ve özel deney hizmetlerinde (Ar-Ge, üretim-iç kalite-girdi hammadde kontrol, proses kontrol-geliştirme, performans iyileştirme vb.) indirim yapılmasına yönelik bir Protokol imzalanmıştır. • Standart tasarılarının üyelerimizin bilgi ve görüşlerine sunulması • Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri

19

20 Eğitim programlarımız ve seminerlerimizle rekabet gücünüze destek oluyoruz… Eğitim ve Seminerlerimiz • Avrupa Birliği • Çevre • Enerji • İş Sağlığı ve Güvenliği • Dış Ticaret • Çalışma hayatı • Teşvikler • Fikri Mülkiyet Hakları • ArGe • İnovasyon Eğitimlere Her Yıl Ortalama.000 Katılım • Sertifikalı, uzun süreli eğitimler: Dış Ticaret Okulu, AB Okulu, İnovasyon Yönetimi, Proje Yazma konularında 7.000 6.0005.0004.000 3.0002.0001.000 8.000

21 Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz ile yeni pazarlara açılmanıza, teknolojinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz… Avrupa İşletmeler Ağı • 7 konsorsiyumdan birisiyiz. • 54 ülkede, 3.000’den fazla merkez • Konsorsiyum ortakları: İSO, KOSGEB, Sabancı Üniversitesi • 15 uzmandan oluşan ekip • Ticari Ortaklık, Teknolojik Ortaklık, Araştırma İşbirliğinde, Türkiye’de 1nci, Avrupa’da 6ncı sırada

22 Avrupa İşletmeler Ağı • AB mevzuatı, standartları ve hibelerine ilişkin sorularınızı yanıtlıyor, danışmanlık hizmeti veriyor • Hedef pazar belirlemenizde ve pazar araştırmalarınızda danışmanlık hizmeti veriyor, • Şirketlerin ihracat yol haritalarının belirlenmesine, yeni müşteriler bulmalarına yardımcı oluyor, • Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarınız konusunda bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. • Ülke günleri • Yurt dışına heyet organizasyonları • Yurt dışından gelen heyetlerle ikili iş görüşmeleri • Ürün bazında pazar araştırmaları • Firmalar için ihracat yol haritası danışmanlığı • Firmalar için AB mevzuatına uyum danışmanlığı • AB mevzuatına yönelik sektörel yayınlar • AİA veri tabanı ile firmalarımızı yurt dışı müşterilerle buluşturma • Firmaların teknoloji değerlendirmelerinin yapılması • Teknoloji transferine aracılık edilmesi • Teknoloji ve inovasyon yönetimine yönelik eğitimler • AB fonlarına yönelik eğitimler, proje yazma eğitimleri

23 Sektörlerimizin yurt dışına açılmalarına yönelik Ekonomi Bakanlığı destekli projeler yürütüyoruz... Ekonomi Bakanlığı Destekli Projelerimiz • Kaynak: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği • Amaç: Firmaların ihracat yetkinliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılmalarının sağlanması • İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı heyet ziyaretleri ve alım heyetleri %75 oranında Bakanlıkça desteklenir • İSO Konfeksiyon Sektörü İhracat Projesi

24 Geleceğe ışık : Sanayi Kongreleri… Sanayi Kongreleri • Zengin içerikli ve vizyoner bir tartışma ortamı • 12. Sanayi Kongresi teması : 21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme • Kongre öncesi çalıştaylar • Ekonomi, devlet-demokrasi-toplum ve şirketlerde vasatlıkla yüzleşme ve çıkış yolları • Kongre tarihi : 15 Mayıs 2014

25 • İnovasyona dönük süreçleri benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşan sanayiciler • 2009 yılından bu yana her iki yılda bir • Türkiye’de faaliyet gösteren “sanayi” firmaları başvurabiliyor. İnovasyona dönük süreçleri ödüllendiriyoruz… İnovasyon Ödülleri

26 Sanayi ile üniversiteyi buluşturuyoruz… Sanayi - Üniversite İşbirlikleri • İSO Üniversite-Sanayi İşbirliği ve ArGe İhtisas Kurulu • Üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora tezleri Odamızca destekleniyor • İTÜ, YTÜ, Marmara Üniv., Aydın Üniv. • Hangi tezlerin destekleneceği Meslek Komitelerimizce belirlenir. • Mühendislik ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü bitirme projeleri İSO üyeleri ile • İTÜ, YTÜ • Sanayinin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki ihtiyaçları ile üniversitenin bu alanlarda sunduğu çözümlerin buluştuğu ortam : www.sanayiprojeleri.com • İnovasyon Yönetimi Özdeğerlendirme Aracı

27 Çevre koruma ve enerji verimliliğini önemsiyor, üyelerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz… Çevre Çalışmaları • Çevre İhtisas Kurulu • Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu • Çevre ve Enerji Ödülleri • İnovatif Çevre Dostu Ürün, Enerji Verimli Ürün, Çevre Dostu Uygulama, Enerji Verimliliği Uygulama Projesi, Çevre Yönetimi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Çevreye yönelik AB Projeleri • Eğitim ve danışmanlık • Atık Yönetimi • Maden ve Gayrısihhi müessese ruhsat komisyonu üyeliği • İş sağlığı ve güvenliği • Ağaçlandırma • Karbon ayak izi

28 Enerji Çalışmaları • Enerji verimliliği • Enerji ekipmanlarının yerli üretimi • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları • Enerji alanında finansman imkanları • Farklı kaynaklardan elektrik tedariki • Yerinde elektrik üretimi • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi • Nükleer enerji sanayisinin gelişimi

29 OSB İhtisas Kurulumuz ile sanayinin planlı yerleşimi için çalışıyoruz… İstanbul’da Sanayinin Yerleşimi • Organize Sanayi Bölgeleri Geliştirme İhtisas Kurulu • Meclis ve Meslek Komitelerimizin yoğun katılımı ile • Amaç; • Üyelerimiz için yeni OSB’ler oluşturulması • Mevcut OSB’lerin sorunlarına çözümler üretilmesi • Islah OSB çalışmalarının takibi ve teşvik

30 Sanayinin Finansmanı • Sanayimizin bankalarla yaşadığı sorunların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği ile ortak çalışmalar • Kredi sözleşmelerinin sadeleştirilmesi, KKDF’nin kaldırılması vb. • Türkiye Kalkınma Bankası ile sanayinin kullanımına yönelik kredi işbirlikleri: Sanayici için yatırım bankası olması…

31 Araştırma ve yayınlarımızla ekonomi yönetimi ve sanayicilerimize bilgi akışını sağlıyoruz… Araştırma ve Yayınlar • Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu • Sektör Raporları • Meslek Komiteleri ve sektörel derneklerin katkılarıyla • Ekonomik Durum Tespit Anketleri • Meslek Komiteleri Anketleri • İSO Aylık Sanayi Endeksleri • Türkiye Ekonomisi • Ekonomi Bülteni ve Günlük Yorumlar • Dünya Ekonomisi Bülteni • AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri • Sektörel Göstergeler • İSO Firma Mali Performans Değerlendirme Paketi • İSO Pazar araştırma rehberleri • AB’ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri • KOBİ’ler için Kolay Bilgi Seti • Çalışma hayatı ve istihdama ilişkin yayınlar • Çevre yayınları

32 Sanayi dünyasının nabzı “Sanayi” dergisinde atıyor… Sanayi Dergisi • Türk sanayicilerini ve kamuoyunu bilgilendiren • Sorunlara yönelik çözüm önerileri getiren • Üyelerin görüş ve düşüncelerini ifade edebildikleri bir platform • Yenilenen boyut ve içerik • Ocak 2014’de itibaren üyelere ücretsiz gönderim

33 Yeni web sitemiz yayında… Yeni Web Sitemiz • Modern tasarım • Kolay kullanım • Bilgiye rahat ulaşım Meslek Komitelerimiz için ayrı sayfalar

34 Yeni Web Sitemiz Meslek Komitelerimiz için ayrı sayfalar

35

36 İSO Vakfımız ile sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz… İSO Vakfı • Kuruluş : 21 Mart 1994 • Amaç • Ülkemizin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmak • Sanayi üretimini kapsayan konularda mesleki eğitim ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalar yapmak • Meslek liselerine destek • İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi • Mesleki Teknik Eğitim Merkezi • Dar gelirli öğrencilere karşılıksız burs

37 TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu • İSO koordinasyonunda 2010 yılından bu yana faaliyetlerini yürütüyor • Amaç: • Girişimci ruhlu kişilere bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, • İş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek • Üniversite ve liselere yönelik faaliyetler

38 Odakule Sanat Galerimiz ile sanata ve sanatçıya destek oluyoruz… Odakule Sanat Galerisi • Açılış : 2004 • Amaç; özellikle ve öncelikle sanatı meslek olarak seçmiş, eğitimini almış gençleri teşvik etmek ve önlerini açmak • Ayrıca ustaların ve yabancı sanatçıların yapıtları da sergileniyor • Resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, endüstriyel tasarım, grafik, tekstil dallarında eserler • Bugüne dek 70’i aşkın sanatçının eserleri sergilendi • Sergilenen yapıtlar arasından alınan eserlerle İSO Sanat Koleksiyonu

39 Melek Us, İSO Genel Sekreteri 1 Mart 2014, İstanbul Teşekkürler!


"Melek Us, İSO Genel Sekreteri 1 Mart 2014, İstanbul Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı --- Oda Sunumu ---" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları