Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalitesinin Denetlenmesi David Townsend İngiltere Kraliyet Müfettişi Ülkenin Başta Gelen Sorunlarından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalitesinin Denetlenmesi David Townsend İngiltere Kraliyet Müfettişi Ülkenin Başta Gelen Sorunlarından."— Sunum transkripti:

1 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalitesinin Denetlenmesi David Townsend İngiltere Kraliyet Müfettişi Ülkenin Başta Gelen Sorunlarından Biri ve Analizi İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 1

2 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi • Tüm 3-4 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz yarı zamanlı erken öğrenme, bakım ve gelişim hakları vardır. • Yarı zamanlı eğitime katılım yıllık 38 haftadır ve eğitim her hafta 15’er saat olarak verilmektedir. (Bu da Yılda 570 saate tekabül eder.) 2 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi

3 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi: • Çocuk bakıcıları • Çocuk bakımı sağlayan yapılar – örn. anaokulları, bakım birimleri, oyun grupları, gündüz bakımevleri, ve çocuk merkezleri tarafından sunulur. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 3

4 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Ebeveynler haklarını şu kurumlar aracılığıyla kullanabilirler: • yerel yönetimin yürüttüğü çocuk yuvaları • Çocuk merkezleri • Özel, gönüllülük esasına bağlı ve ücretsiz gündüz bakımevleri, oyun grupları ve çocuk bakıcıları İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 4

5 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Devlet Politikası – Bazı 2 yaşındaki çocuklara ayrılan erken yaş ödeneğiyle aynı hak • Yetimhanedeki çocuklar ve ücretsiz okul yemeği alan ailelerin çocukları İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 5

6 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi 2006 Çocuk Bakımı Yasası : • 2013 yılında, 130,000 çocuk hak sahibi (%20’lik orana tekabül eder.) • 2014 yılında, 260,000 çocuk hak sahibi (%40’lık orana tekabül eder. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 6

7 Haziran 2013 Sosyal Hareketlilik Zorunluluğu 3-4 Yaşlarında Erken Eğitim : 98%’ini oluşturmaktadır (Haftalık 15 saat) • Toplumun %40’ını oluşturan yoksul ailelerden sadece %37’sinin 2 yaşındaki çocukları herhangi bir resmi erken eğitim alabiliyorken bu oran zengin ailelerde %78’dir İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 7

8 June 2013 All ‘providers’ must ensure they: • safeguard the children in their care • meet legal welfare requirements • provide for children’s learning and development Inspecting the quality of Early Childhood Education in England 8

9 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Çocuk bakımı sağlayan kurumlara ya da kişilere Ofsted tarafından ruhsat verilmesi gerekir. Şu kriterleri göz önünde bulunduruyoruz: • Çocuklarla bir arada bulunmaya ve çalışmaya uygunlukları • Belgelendirilmiş herhangi bir eğitim alıp almadıkları • Erken Yaştakileri Hazırlama Aşaması’nın gerektirdiklerini yerine getirip getirmedikleri. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 9

10 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Ruhsat vermek için yapılan ziyaretler kaliteyi arttırmaya yardımcı oluyor. • Sadece daha katı standartları yerine getiren yenik kurumların işe başlamasına izin verilecek. • Yeni kurumlar ilk teftişlerinde başarılı olmak için daha iyi hazırlanmalılardır. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 10

11 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Ruhsat verildikten kısa bir süre sonra, kurumlar genellikler • Ruhsat belgelerini alırlar. • Teftiş edilirler. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 11

12 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Ruhsat bazı koşullar karşılığında verilir Örn. Kurum 16’dan fazla çocuğa bakım veremez ve Çocuklara gece bakamaz. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 12

13 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Varolan kurumlar 4 yıl içerisinde teftiş edilir. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 13

14 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Kurumlar hali hazırda 4 puanlık bir ölçeğe göre değerlendirilmektedir. 1- Çok iyi 2 - İyi 3- Yeterli 4 -Yetersiz İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 14

15 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Varolan kurumlar şu durumlarda daha erken teftiş edilebilir: • Son teftişte 4 aldılarsa, • Son 2 teftişte 3 aldılarsa • Ruhsatın gerektirdiklerini ve yasal icapları karşılamıyorsa • Gelişmedeki görülen değişiklikler kalitenin değiştiğini gösteriyorsa. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 15

16 June 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Ofsted kurumun gereklilikleri yerine getirmediğini ve ruhsat koşullarına uymadığını öğrenirse: • Ofsted geniş kapsamlı bir teftiş yapar • Eğer konu çocuk korumasıysa önce soruşturma yapar • Konu çok ciddiyse kurumun ruhsatını iptal eder • Kurumdan küçük sorunları gidermesini ister. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 16

17 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Teftiş Erken yaş eğitiminin ne kadar iyi olduğu konusunda 3 değerlendirme ölçütü : • Eğitim alan çocukların ihtiyaçlarına cevap verir • Çocuğun sağlığına katkıda bulunur • Yönlendirilir ve yönetilir İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 17

18 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Müfettişler, bakıcıların çocukların bireysel gereksinimlerine ne ölçüde cevap verebildiklerine dikkat ederler (Özellikler korunmasız olanlar ve yoksul ailelerden gelen çocukların gereksinimleri) İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 18

19 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Müfettişler • Kurumların çocukların İhtiyaçlarını desteklemeyi ne kadar iyi planladıklarını kontrol ederler. • Seçilen çocukları takibe alırlar. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi19

20 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Görece küçük ve büyük çocukların tecrübeleri • Yoksulluk çeken ailelerin çocukları • İngilizceyi anadil olarak konuşmayanlar • Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 20

21 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • İngiltere’de mutabık olunmuş bir erken çocukluk eğitimi müfredatı vardır. • Müfettişler erken çocuk eğitimini verenlerin bu müfredatı ne kadar iyi uyguladıklarını dikkate alırlar. • Müfredatın nasıl uygulanacağına dair bir rehber vardır. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 21

22 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 22 Erken Yaş Eğitimi Aşamasında Gelişim Konuları

23 Unique Child: Çocuk Playing and exploring: Oyun ve keşfetme Active learning: Aktif öğrenme Creating and thinking critically: Yaratma ve eleştirel düşünme Personal, Social, Emotional Development: Bireysel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Literacy: Okuma Yazma Communucation and Language: İletişim ve Dil Mathematics: Matematik Understanding the world: Dünyayı anlama Physical Development: Fiziksel Gelişim Expressive arts and design: Dışavurumcu sanat ve tasarım Ana alanlar temeldir, birlikte çalışır ve diğer tüm alanlardaki gelişimi desteklemeye yönelik işler Bireysel, Sosyal ve Duygusal Gelişim İletişim ve Dil Fiziksel Gelişim Özel alanlar çocuğun topluma başarılı bir şekilde katılması için gerekli temel becerileri ve bilgiyi içerir.

24 Etkili Öğrenmenin Özellikleri • Oyun ve Keşfetme (sorumluluk) • Öğrenme ve keşfetme • Bildiklerini kullanarak oynamak • Deneme isteğinde olmak • Aktif öğrenme (Motivasyon) • Meşgul olma ve konsantrasyon • Denemeye devam etme • Amaçlanan şeye ulaşmanın keyfini çıkarma • Yaratma ve eleştirel düşünme (Düşünme) • Kendi düşüncelerine sahip olma • Bağlantı kurma • Bir işi gerçekleştirirken farklı yollar seçme Area of learning and development: Öğrenme ve gelişim alanları Aspect:Durum Prime Areas: Ana Alanlar Making relationships: İlişki kurma Self-confidence and self-awareness: Kendine güven ve kendinin farkında olma Managing feelings and behavior: Duyguları ve davranışları kontrol etme Moving and handling: Hareket etme ve elle tutma Health and self care: Kişisel bakım ve sağlık Listening and attention: Dinleme ve dikkat Understanding: Anlama Speaking: Konuşma Specific Areas: Özel Alanlar Reading:Okuma Writing: Yazma Numbers: Sayılar Shape, space and measure: Şekil, boşluk ve ölçü People and communuties: İnsanlar ve toplumlar The world: Dünya Technology: Teknoloji Exploring and using media and materials: Medyayı ve materyalleri keşfetme ve kullanma Being imaginative: Yaratıcı olma

25 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Her durum için bir örnek vardır. Mesela, okuma: • Her çocuğun herbir yaş döneminde öğrenmesinde neler yapabildiğine dair yönlendirme: • Doğum- 11.ay • 8. ay-20.ay • 16.ay-26.ay • 22. ay-36.ay • 30.ay-50.ay – Çocuğun ana okuluna gittiği dönem • 40.ay-60.ay -Çocuğun 1. sınıfa başladığı dönem İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 25 Gelişim sürecinde önemli dönemler

26 A unique child: Çocuk Positive relationships: Olumlu ilişkiler Enabling environments: Gelişime fırsat veren ortamlar Learning and Development: Öğrenme ve Gelişim

27 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Rehber her yaş grubu için şu koşulların gerekliliğini Öne sürer: Yetişkinlerin yaratabileceği pozitif ilişkiler, Yine yetişkinlerin yaratabileceği gelişime fırsat veren ortamlar İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 27

28 EÇE hizmeti sunanların küçük çocukların okumasına katkıda bulunması için hazırlanan kılavuzlardan bir örnek

29 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Tüm çocuklar için konuşursak, • Öğrenme ve gelişimleri, öğrenmenin 7 alanında ne kadar iyi destekleniyor? • Bu durum her tipten çocuğu ele aldığımızda ne kadar iyi, e.g. daha küçük daha büyük, savunmasız, gelişmiş yeteneklere sahip….? İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 29

30 Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Çocuklar gelişmek ve öğrenmek için becerileri, bilgiyi ve kapasiteyi edinebiliyorlar mı? • Eğitim verenler çocukların başlama noktalarını kontrol ediyorlar ve bireysel ihtiyaçlara cevap veren yüksel kaliteli öğrenme yaşantıları meydana getirebiliyorlar mı? İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 30

31 Öğrenme ve gelişmenin tüm çocukların ihtiyaçlarına cevap verme konusunda iyi sayılabilmesi için… Müfredat öğrenimin tüm 7 alanını kapsıyor ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Eğitimcilerin öğrenmeyi teşvik etmede ve çocukların gelişiminde iyi bilgiye ve pratik beceriyesahip olmaları gerekir. Eğitimcilerin tüm çocukların başlangıç noktalarını düzgünce ölçmeleri, buna uygun olarak zorlayıcı aktiviteler planlamaları, her günü bir uzman gözüyle değerlendirmeleri ve buna uygun olarak değişiklikler yapmaları gerekir. Tüm çocukların çeşitli başlangıç noktalarından yaşın gerektirdiği hedeflere doğru iyi bir gelişim göstermiş olması gerekit. Eğitimcilerin çocukların yaşın gerektirdipi gelişimdeki önemli noktalara ne kadar başarılı ulaştıklarını kaydetmeleri gerekir. Her çocuğun eğitimindeki önemli insanlar arasında ebeveynlerden birinin de olması gerekir. Savunmasız çocukların başarılı olma konusunda yardım almış olması gerekir.

32 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Durum 2: Erken çocukluk eğitmi çocuğun sağlığınu nasıl etkiliyor? • Çocuğun duygusal güvenini arttırma ve bağımsızlık • duygusunu geliştir • Kişisel yetkiler, değerler ve davranışları geliştiren pozitif bir • rol model olarak yetişkinler • Çocuğun güvenini ve bu konudaki farkındalığını arttrıan etkinliker • Pozitif öğrenme ortamı ve çeşitli öğrenme yaşantıları • yaratma İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 32

33 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Amaç tüm erken çocukluk eğitiminin iyi ya da daha iyi olmasıdır. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 33

34 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi İyi olmak için liderlerin : • öğrenmenin 7 bölgesini ve çocukların nasıl geliştiğini bilmelerei • bireysel ihtiyaçları karşılamak için değerlendirme ve planlama yapmaları • çocukları güçlü bir şekilde korumaları • çocuklerın gelişimini gerektiği gibi izlemeleri • Çalışanların performansına değer vermeleri ve gelişmelerini güvenceye almaları • anne ve babayla, başka kurumlarla ve diğer eğitimcikerlergüçlü ortaklığı güvence altına almaları gerekir İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 34

35 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Çocuğun öğrenmesi ve gelişimi için iyi eğitim nedir? • Müfredatın yüzeysel olmaması ve öğrenmenin 7 alanını kapsaması • Uygulamanın iyi, sıklıkla mükemmel olması • Eğitimcilerin çocukların nasıl öğrendiğini ve geliştiğini tam olarak bilmesi İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 35

36 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Çocuğun öğrenmesi ve gelişimi için iyi eğitim nedir? • Değerlendirmeler ve planlamanın her gruptan çocuğu zorlaması ve desteklemesi için tam manasıyla kullanılması • Her çocuğun başlangıçtan itibaren takip edilmesi ve gelişimlerini devam ettirme konusunda yardım edilmeleri İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 36

37 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Çocuğun öğrenmesi ve gelişimi için iyi eğitim nedir? • Önemlibir gelişme kaydedilmesi (Özellikle ana alanlarda: bireysel, fiziksel gelişim ve dil gelişimi) • Çocuğun eğitiminden sorumlu kişinin aileyle iyi bir ortaklık geliştirmesi gerekir. İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitim Kalite Teftişi 37

38 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Müfettişlerineğitimcilerin tüm çocuklarla ne kadar iyi ilgilendirdiklerini gözler önüne sermeleri gerekir. Örn: nasıl destekledikleri: • görece büyük ve küçük olanları • özel eğitim ihtiyacı alanları • Anadilleri İngilizce olmayanarı • Yoksul ailelerden gelenleri İngiltere’de Erken Çocuklu Eğitimi Kalite Teftişi 38

39 İnglitere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Müfettişler küçük çocukların öğrenmesini nasıl anlıyorlar ? Eğitimciler 2 yaşındaki çocuğun keşif periyodundaki öğrenmesini destekleyen bilişsel şemayı biliyorlar mı? Especially –physical development, new prime area İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 39

40

41 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • Oyunda tekrar – şişeyi mantarla kapatmak gibi tekrar eden eylemler– bir kere yapmak yeterli olmaz! • Ayakları yerden kaldırma – adımlar, tahta blokların üzerinde durma (içerde ve dışarda) • Yer değiştirme– eşyaları bi yerden bi yere taşıma örn. clothes pegs from basket to tin kıyafetleri, mandalları sepetten kutuya taşıma İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 41

42

43 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi • fırlatma • birşeyler gönderme örn. mukavva borular aracılığıyla • açma kapama • Sunulan aktiviteler ne kadar çeşitli? • Aktiviteler çocukların ilgileriyle doğru orantılı mı? Ancak müfettişler değerlendirme yapmalı, kazançları tanımlamamalı İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi 43

44 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalite Teftişi Dinlediğiniz için teşekkürler. Devlet Müfettişi David Townsend İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi 44


"Haziran 2013 İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi Kalitesinin Denetlenmesi David Townsend İngiltere Kraliyet Müfettişi Ülkenin Başta Gelen Sorunlarından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları