Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. M. Emin Arat.  Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için…  Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir yönetim oluşturmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. M. Emin Arat.  Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için…  Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir yönetim oluşturmak."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. M. Emin Arat

2  Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için…  Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir yönetim oluşturmak için…  Şeffaf ve katılımcı bir üniversite yönetimi oluşturmak için…  Güçlü ve öncü bir üniversite yapısı oluşturmak için…  30 yılı aşkın Marmara’lı olmanın verdiği sorumluluk anlayışıyla… Prof. Dr. M. Emin ARAT Neden Rektör Adayı ?

3  Adil, güvenilir, tarafsız  Liyakate önem veren  Bilim insanına saygılı, ulaşılabilir, dinleyen ve duyarlı  Öğretim elemanlarının kadro ve özlük sorunlarını bilen ve çözüm üreten  Atatürk’ün ‘‘eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da esarete ve yoksulluğa sürükler’’ sözünün bilincinde Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Yönetim ?

4  Akademik ve idari personelin mesleki gelişimini destekleyen  Üniversitede birimlerin özerkliklerine ve yerinden yönetim ilkesine saygılı  İnsan kaynaklarını ve finansal kaynakları akademik birimler arasında adil dağıtan  İnovasyona önem veren  İhale süreçlerini şeffaflaştıran Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Yönetim ?

5  Paydaş memnuniyetinin üst seviyeye yükseltildiği…  ‘‘Marmara’’lılık aidiyet duygusunun oluşturulduğu…  Mezunlarının kamu ve özel sektörün yanında yurtdışında da tercih edildiği…  Mezunlarla kesintisiz iletişimin sağlandığı…  Sosyal sorumluluk projeleri ile gündemde olan… Prof. Dr. M. Emin ARAT Güçlü Kurumsal Yapı

6  Marmara’ya özgü kurumsal tasarım…  Bir bankanın zorunlu müşterisi olmadan…  Yemekhane’den kütüphane’ye…  Eğitim kurumları ile indirim protokolleri…  Kurumsal firmalarla üniversite mensuplarımıza avantaj sağlayacak anlaşmalar… Prof. Dr. M. Emin ARAT Elektronik Üniversite Kimlik Kartı

7  Türkiye ve Dünyada saygın, uluslararası akreditasyona sahip olan…  Üniversite sınavında yüksek yüzdelik dilimlerden öğrencilerin tercih ettiği…  Evrensel değerleri özümsemiş, insanlığa ve ülkesine yararlı kuşaklar yetiştiren…  Öğretim Üyesi motivasyonunu güçlendiren…  İş dünyası ile yoğun ilişki içinde bulunan… Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim?

8  Marmara Üniversitesi Okulları ile desteklenen… (okul öncesi, ilk, orta, lise)  Uzaktan eğitimin tezsiz yüksek lisans programları ile yaygınlaştırıldığı…  MÜSEM bünyesindeki sürekli eğitim programlarının geliştirildiği…  Sağlık ve teknik bilimler alanlarında merkezi araştırma laboratuvarları ile öncü…  Teknolojiyle desteklenen… Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim ?

9  Türkçe eğitim yapılan bölümlerde yabancı dil öğretimini güçlendiren…  Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yeniden yapılandırıldığı…  Derslik yetersizliği sorunlarının çözemlendiği…  Kotalı gruplar yoluyla eğitim kalitesinin yükseltildiği… Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim ?

10  Kariyer başlangıç noktası: Kariyer Ofisleri  Mezunlar Ofisi  Kaliteli yemek, kaliteli beslenme  Marmara Üniversitesi Spor Kulübü  Sorunsuz bir ÖBYS  Yurt ve burs olanakları  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ofisleri Prof. Dr. M. Emin ARAT Yeni bir Yaklaşım: Öğrenci Dekanlığı

11  Anabilim dallarına objektif kriterlere göre araştırma görevlisi kadrosu  Doktorasını tamamlamış ve şartları sağlamış adaylara ivedilikle Yardımcı Doçent kadrosu  Doçent ünvanı almış ve kriterleri sağlamış adaylara ivedilikle Doçent kadrosu  Kriterleri sağlayan Profesör adaylarına ivedilikle Profesör kadrosu Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler

12  Liyakat ve birimlerin görüşlerine dayalı objektif atama kriterlerinin uygulanması  Tezsiz yüksek lisans ve MÜSEM aracılığı ile sertifika programlarının çeşitlendirilmesi  Yabancı dil düzeyini geliştirmek için ücretsiz ve sürekli programların başlatılması Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler

13  Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlar teşvik edilecektir  Bilimsel başarıların ödüllendirilmesi sağlanacaktır  Sağlık Hizmetleri Birimi: Akademik ve idari personelin, Üniversitemiz sağlık hizmetlerinden öncelikle yararlandırılması Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler

14  Göztepe Yerleşkesi’nde ömrünü tamamlamış eski binaların yerine, deprem yönetmeliklerine uygun yeni binalar yapılacaktır  Göztepe Yerleşkesi’nde uluslararası kongre merkezi yapılacaktır  Göztepe Yerleşkesi’nde tüm birimlerin kullanımına açık «Derslikler Binası» yapılacaktır  Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında, akredite edilmiş, merkezi eğitim ve araştırma laboratuvarları kurulacak ve gerekli uzman, teknisyen vb. kadrolar tahsis edilecektir Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı

15  Üniversitemizin geleceği bakımından büyük önem taşıyan Maltepe projesi ile ilgili olarak arsanın temini ve proje aşamasında gerçekçi ve yapılabilir adımlar kararlılıkla atılacaktır  Maltepe Sağlık Yerleşkesine ivedilikle işlerlik kazandırılacaktır  Üniversitemizin sosyal tesis sorunu çözümlenecektir  Anadoluhisarı yerleşkemizdeki spor tesisleri rehabilite edilerek öğretim elemanlarımızın kullanımına sunulacaktır. Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı

16  Kenan Evren Kışlası ile ilgili yapılan ve üniversite aleyhine yükümlülükler içeren mevcut protokol, üniversite lehine yeniden düzenlenecektir  Başlangıçta üniversitemize bedelsiz tahsisi öngörülen arazinin mevcut protokolde belirtilen bedel karşılığında devri üniversitemiz aleyhine bir durum oluşturmaktadır  Bu nedenle söz konusu arazinin bedelsiz olarak üniversitemize tahsisini sağlayacak girişimlerde bulunularak, mevcut protokol üniversitemiz lehine yeniden düzenlenecektir. Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı

17 Madde-2: Konu ‘‘… Üniversite’ye tahsisi ile bu taşınmazların MSB ve ÜNİVERSİTE tarafından ortaklaşa belirlenecek SPK Lisanslı bir ekspertiz firması tarafından yapılacak ve MSB ile ÜNİVERSİTE tarafından mutabık kalınacak kıymet takdir bedelinin, ÜNİVERSİTE tarafından MSB Bütçesine aktarılması ve kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı bina ve tesislerin fen ve sanat kurallarına uygun olarak TSK tarafından belirlenecek esas ve usullere uygun olacak (TSK veya Başbakanlık TOKİ Başkanlığı tarafından) inşa edilmesinin sağlanmasıdır.’’ Prof. Dr. M. Emin ARAT Mevcut Protokol Hükümleri Madde 5-b. Üniversitenin Hak ve Yükümlülükleri: ‘‘(2) ÜNİVERSİTE, MSB’ye tahsisli taşınmazların kıymet takdir bedeli karşılığını, MSB’nin talebine (miktar vb.) göre 5 (beş) yıl süre içerisinde, yıllara sari olarak ilgili yılı bütçe kanununa göre MSB Bütçesine aktarılmasını sağlayacaktır. İnşaatların daha erken gerçekleşmesi ve kaynağa ihtiyaç duyulması halinde, bu sürede değişiklik olabilecektir.’’

18  BAPKO: Proje değerlendirme süreçleri kısalacak ve daha fazla destek sağlanacaktır  Yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacaktır  Üniversite – iş dünyası birlikteliğini geliştirecek projeler üretilecektir  Üniversite yayınevinin etkinliği arttırılacaktır  Kitap talepleri düzenli olarak karşılanacaktır  Periyodik ve geniş veritabanı erişimi sağlanacaktır Prof. Dr. M. Emin ARAT Araştırma - Geliştirme

19 Prof. Dr. M. Emin Arat eminarat@marmara.edu.tr / mehmeteminarat@gmail.com www.eminarat.com Tesekkür ederim….


"Prof. Dr. M. Emin Arat.  Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için…  Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir yönetim oluşturmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları