Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. M. Emin Arat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. M. Emin Arat."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. M. Emin Arat

2 Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Neden Rektör Adayı ? Marmara Üniversitesi’nin kurumsal kimliğini güçlendirmek için… Adil, liyakate önem veren ve tarafsız bir yönetim oluşturmak için… Şeffaf ve katılımcı bir üniversite yönetimi oluşturmak için… Güçlü ve öncü bir üniversite yapısı oluşturmak için… 30 yılı aşkın Marmara’lı olmanın verdiği sorumluluk anlayışıyla…

3 Adil, güvenilir, tarafsız Liyakate önem veren
Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Yönetim ? Adil, güvenilir, tarafsız Liyakate önem veren Bilim insanına saygılı, ulaşılabilir, dinleyen ve duyarlı Öğretim elemanlarının kadro ve özlük sorunlarını bilen ve çözüm üreten Atatürk’ün ‘‘eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da esarete ve yoksulluğa sürükler’’ sözünün bilincinde

4 Akademik ve idari personelin mesleki gelişimini destekleyen
Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Yönetim ? Akademik ve idari personelin mesleki gelişimini destekleyen Üniversitede birimlerin özerkliklerine ve yerinden yönetim ilkesine saygılı İnsan kaynaklarını ve finansal kaynakları akademik birimler arasında adil dağıtan İnovasyona önem veren İhale süreçlerini şeffaflaştıran

5 Paydaş memnuniyetinin üst seviyeye yükseltildiği…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Güçlü Kurumsal Yapı Paydaş memnuniyetinin üst seviyeye yükseltildiği… ‘‘Marmara’’lılık aidiyet duygusunun oluşturulduğu… Mezunlarının kamu ve özel sektörün yanında yurtdışında da tercih edildiği… Mezunlarla kesintisiz iletişimin sağlandığı… Sosyal sorumluluk projeleri ile gündemde olan…

6 Marmara’ya özgü kurumsal tasarım…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Elektronik Üniversite Kimlik Kartı Marmara’ya özgü kurumsal tasarım… Bir bankanın zorunlu müşterisi olmadan… Yemekhane’den kütüphane’ye… Eğitim kurumları ile indirim protokolleri… Kurumsal firmalarla üniversite mensuplarımıza avantaj sağlayacak anlaşmalar…

7 Türkiye ve Dünyada saygın, uluslararası akreditasyona sahip olan…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim? Türkiye ve Dünyada saygın, uluslararası akreditasyona sahip olan… Üniversite sınavında yüksek yüzdelik dilimlerden öğrencilerin tercih ettiği… Evrensel değerleri özümsemiş, insanlığa ve ülkesine yararlı kuşaklar yetiştiren… Öğretim Üyesi motivasyonunu güçlendiren… İş dünyası ile yoğun ilişki içinde bulunan…

8 MÜSEM bünyesindeki sürekli eğitim programlarının geliştirildiği…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim ? Marmara Üniversitesi Okulları ile desteklenen… (okul öncesi, ilk, orta, lise) Uzaktan eğitimin tezsiz yüksek lisans programları ile yaygınlaştırıldığı… MÜSEM bünyesindeki sürekli eğitim programlarının geliştirildiği… Sağlık ve teknik bilimler alanlarında merkezi araştırma laboratuvarları ile öncü… Teknolojiyle desteklenen…

9 Türkçe eğitim yapılan bölümlerde yabancı dil öğretimini güçlendiren…
Prof. Dr. M. Emin ARAT Nasıl Bir Eğitim ? Türkçe eğitim yapılan bölümlerde yabancı dil öğretimini güçlendiren… Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yeniden yapılandırıldığı… Derslik yetersizliği sorunlarının çözemlendiği… Kotalı gruplar yoluyla eğitim kalitesinin yükseltildiği…

10 Kariyer başlangıç noktası: Kariyer Ofisleri Mezunlar Ofisi
Prof. Dr. M. Emin ARAT Yeni bir Yaklaşım: Öğrenci Dekanlığı Kariyer başlangıç noktası: Kariyer Ofisleri Mezunlar Ofisi Kaliteli yemek, kaliteli beslenme Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Sorunsuz bir ÖBYS Yurt ve burs olanakları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ofisleri

11 Kriterleri sağlayan Profesör adaylarına ivedilikle Profesör kadrosu
Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler Anabilim dallarına objektif kriterlere göre araştırma görevlisi kadrosu Doktorasını tamamlamış ve şartları sağlamış adaylara ivedilikle Yardımcı Doçent kadrosu Doçent ünvanı almış ve kriterleri sağlamış adaylara ivedilikle Doçent kadrosu Kriterleri sağlayan Profesör adaylarına ivedilikle Profesör kadrosu

12 Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler
Liyakat ve birimlerin görüşlerine dayalı objektif atama kriterlerinin uygulanması Tezsiz yüksek lisans ve MÜSEM aracılığı ile sertifika programlarının çeşitlendirilmesi Yabancı dil düzeyini geliştirmek için ücretsiz ve sürekli programların başlatılması

13 Bilimsel başarıların ödüllendirilmesi sağlanacaktır
Prof. Dr. M. Emin ARAT Akademisyenlere Yönelik Öncelikler Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlar teşvik edilecektir Bilimsel başarıların ödüllendirilmesi sağlanacaktır Sağlık Hizmetleri Birimi: Akademik ve idari personelin, Üniversitemiz sağlık hizmetlerinden öncelikle yararlandırılması

14 Göztepe Yerleşkesi’nde uluslararası kongre merkezi yapılacaktır
Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı Göztepe Yerleşkesi’nde ömrünü tamamlamış eski binaların yerine, deprem yönetmeliklerine uygun yeni binalar yapılacaktır Göztepe Yerleşkesi’nde uluslararası kongre merkezi yapılacaktır Göztepe Yerleşkesi’nde tüm birimlerin kullanımına açık «Derslikler Binası» yapılacaktır Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında, akredite edilmiş, merkezi eğitim ve araştırma laboratuvarları kurulacak ve gerekli uzman, teknisyen vb. kadrolar tahsis edilecektir

15 Maltepe Sağlık Yerleşkesi
Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı Üniversitemizin geleceği bakımından büyük önem taşıyan Maltepe projesi ile ilgili olarak arsanın temini ve proje aşamasında gerçekçi ve yapılabilir adımlar kararlılıkla atılacaktır Maltepe Sağlık Yerleşkesine ivedilikle işlerlik kazandırılacaktır Üniversitemizin sosyal tesis sorunu çözümlenecektir Anadoluhisarı yerleşkemizdeki spor tesisleri rehabilite edilerek öğretim elemanlarımızın kullanımına sunulacaktır. Maltepe Sağlık Yerleşkesi

16 Prof. Dr. M. Emin ARAT Doğru Yatırım, Sağlam Altyapı
Kenan Evren Kışlası ile ilgili yapılan ve üniversite aleyhine yükümlülükler içeren mevcut protokol, üniversite lehine yeniden düzenlenecektir Başlangıçta üniversitemize bedelsiz tahsisi öngörülen arazinin mevcut protokolde belirtilen bedel karşılığında devri üniversitemiz aleyhine bir durum oluşturmaktadır Bu nedenle söz konusu arazinin bedelsiz olarak üniversitemize tahsisini sağlayacak girişimlerde bulunularak, mevcut protokol üniversitemiz lehine yeniden düzenlenecektir. Kenan Evren Kışlası

17 Prof. Dr. M. Emin ARAT Mevcut Protokol Hükümleri
Madde-2: Konu ‘‘… Üniversite’ye tahsisi ile bu taşınmazların MSB ve ÜNİVERSİTE tarafından ortaklaşa belirlenecek SPK Lisanslı bir ekspertiz firması tarafından yapılacak ve MSB ile ÜNİVERSİTE tarafından mutabık kalınacak kıymet takdir bedelinin, ÜNİVERSİTE tarafından MSB Bütçesine aktarılması ve kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı bina ve tesislerin fen ve sanat kurallarına uygun olarak TSK tarafından belirlenecek esas ve usullere uygun olacak (TSK veya Başbakanlık TOKİ Başkanlığı tarafından) inşa edilmesinin sağlanmasıdır.’’ Madde 5-b. Üniversitenin Hak ve Yükümlülükleri: ‘‘(2) ÜNİVERSİTE, MSB’ye tahsisli taşınmazların kıymet takdir bedeli karşılığını, MSB’nin talebine (miktar vb.) göre 5 (beş) yıl süre içerisinde, yıllara sari olarak ilgili yılı bütçe kanununa göre MSB Bütçesine aktarılmasını sağlayacaktır. İnşaatların daha erken gerçekleşmesi ve kaynağa ihtiyaç duyulması halinde, bu sürede değişiklik olabilecektir.’’

18 Yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacaktır
Prof. Dr. M. Emin ARAT Araştırma - Geliştirme BAPKO: Proje değerlendirme süreçleri kısalacak ve daha fazla destek sağlanacaktır Yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacaktır Üniversite – iş dünyası birlikteliğini geliştirecek projeler üretilecektir Üniversite yayınevinin etkinliği arttırılacaktır Kitap talepleri düzenli olarak karşılanacaktır Periyodik ve geniş veritabanı erişimi sağlanacaktır

19 eminarat@marmara.edu.tr / mehmeteminarat@gmail.com
Tesekkür ederim… . Prof. Dr. M. Emin Arat /


"Prof. Dr. M. Emin Arat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları