Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVCILIK VE ETİK ERDİ AYDIN/ ÇAĞATAY EVSİZLER/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVCILIK VE ETİK ERDİ AYDIN/ ÇAĞATAY EVSİZLER/"— Sunum transkripti:

1 AVCILIK VE ETİK ERDİ AYDIN/050090244 ÇAĞATAY EVSİZLER/030090101
OĞUZ ÇALIŞKAN/

2 AVCILIK VE TARİHİ

3 Avcılık, başlangıçta insanların karınlarını doyurmasına yönelik olan bir faaliyet. İlk insanlar ovalarda dolaşırken toplayabildikleri bitkiler ve kovalayıp yakalayabildikleri küçük hayvanlarla beslenmişlerdir. Taş Devri insanları, binlerce yıl boyunca avcılıkla yaşamlarını sürdürdüler. Mağaralarda barındılar, keskin ve sert taşlardan silahlar yaptılar. ok, mızrak ve topuzla mamut, rengeyiği ve ayı gibi büyük hayvanları avladılar. İnsanlar hayvanlar kadar güçlü ve çevik değildi, ama zekâları, silah yapma yetenekleri avcılıkta başarılı olmalarını sağladı.

4 Ayrıca bu ilk insanlar, kendilerine avcılıkta yardımcı olması için köpek gibi bazı hayvanları da eğittiler. Çoğu zaman bir geyik ya da yabani at sürüsünü bir uçuruma doğru sürüp avladıklarında, bütün topluluğa yetecek kadar yiyecek elde etmiş oluyorlardı. İnsanlar karınlarını doyurmak için ekip biçmeyi ve hayvan yetiştirmeyi öğrendikten sonra da avcılığı sürdürmüşlerdir.

5 Kötü Avcılık Örnekleri
Kıbrıs Cumhuriyeti Avcılık Dairesi, av sezonunun başlamasından (3 Kasım) önce açıklama yaparak keklik popülasyonunun tatmin edici boyutlarda olduğunu, ancak tavşan popülasyonunun azaldığını ve bu on yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu vurguladı. Politis “Avcılık Dairesi… Keklik Var Ama Tavşan Yok” başlıklı haberinde, Daire tarafından yapılan açıklamada, tavşan popülasyonunun azalması dolayısıyla avcılardan, av sırasında bu av hayvanına karşı kendilerini tutmaları tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.(2013 YILINA AİT BİR HABER)

6

7 Yaban TV Yaban tv 2006 yılında Ufuk Güldemir tarafından kurulmuştur.
2007 yılında bu kanalı Melih Meriç satın almıştır. Yaban tv o zamandan beri av videoları yayınlamaktadır. İnsanlar bu kanalda avlanmaya özendirilmektedir.

8 Haytap tarafından yapılmış bir afiş.

9 Yaralı Kuğu Akşam saatlerinde bir telefon geldi Keşan jandarma komutanlığından ' Sazlıdere köyünde yaralı bir kuğu var ne yapalım ' Hayvanın en yakın fakülteye gelmesi gerek. Milliparkları aradık hafta sonu ekip yok araç yok, Jandarmanın ekibi yok. Haytap Yaşam Aracı yola çıktı Keşan'ın köyüne varıp kuğuyu alıp gelmesi 400 km yol. Sabaha karşı saat 04:30 sularında İstanbul'a ulaştı yaralı kuğu. Saatsiz tatilsiz çalışan veteriner hekim sevgili Ahmet Emre Kütükçü hasta olduğu halde o saatte yatağından kalkıp fakülteye geldi.

10 2 saat boyunca acil ilk müdahale yapıldı
2 saat boyunca acil ilk müdahale yapıldı. Yarası temizlendi sargıya alındı, serum bağlandı antibiyotikler vs yapıldı. Kuğuyu sağ salim getiren 24 saattir uyumadan, 400 km yol yapan gönüllü şöförümüz Murat Sakin'e,  hasta haliyle sabahın 4 ünde yatağından kalkıp fakülteye gelen yaban hayat uzmanı veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye, Keşan jandarma komutanlığına, Haytap İmdat ekibine Gülsen Özçelik Ugan'a çok teşekkürler.

11

12 Avcılık Kanunları

13 Kara Avcılığı Kanunu Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmak veya ele geçirmek. Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişi. Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belge.

14 Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hak. Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre bakanlıkça tespit edilen ücretlerdir. Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile genel müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretlerdir. Tahsil edilen avcılık belgesi harçlarının %30'u bakanlık döner sermaye işletmelerine yatırılır.

15 Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında avlanılamaz.
Merkezde, bakanın veya müsteşarın başkanlığında, bakanlık ve genel müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden 3, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’ndan 2, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer(toplamı 5), dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 9, özel avlak temsilcisi 1 olmak üzere toplam yirmi bir üyeden(21) teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur.

16 Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban hayatı yönetimi, avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesi, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için döner sermaye işletmesinde bu kanun uyarınca toplanan gelirin tamamını kullanır. Özel avlaklar bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise genel müdürlükçe yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya işletenlerce ücreti karşılığı verilir.

17 Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilirler. Zehirle avlanma hariç diğer yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir suç için ayrı ayrı olmak üzere yüz elli lira idarî para cezası verilir.

18 Av için toplanmış köy halkı

19 Yorumlar

20 Avcı Başı Nuri Ağa

21

22 Su Ürünleri Kanunu Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir. Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı’nın müsaadesi alınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlanması yasaktır. Zamanlar, mevsimler, cins, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasaktır.

23 Dondurulmuş Hayvan Müzeleri
Dondurulmuş hayvan ustasından bilgiler: Tahnit sanatının gerçek yaşamın dondurulmuş bir sahnesi olduğunu unutmayalım. Hayatını kaybetmiş olan hayvanın birkaç saat içinde tahnit işlemine başlanamaması durumunda; hayvanın soğuk ve nemsiz yerde (morgda)saklanması gerekmektedir. Buzdolabı gibi nemli yerde saklanacak ise poşetlenerek (poşetin havası alınarak) hayvanın nem ile teması kesilmelidir. Saklanamayacak kadar büyük ve özel hayvanlar için firmamızla temasa geçebilirsiniz  ( alıntıdır.)

24 İTÜ Hayvan Müzesi İTÜ kampüsü içerisinde orman arazisi işgal edilerek, Ufuk Güldemir tarafından avlanan hayvanların doldurulup sergileneceği bir tesis inşa ediliyor. ( Vakfın, sadece inşaatı için 3 milyon 324 bin TL bağış topladığı müzenin temeli Haziran 2010’da atıldı. (

25 Bursa Orman Müzesi

26 AVCILIK, AVLANMA ETİĞİ VE KAÇAK AVCILIK

27 Toplum BİLİNCİNİN YETERİNCE OLUŞMADIĞI KOŞULLARDA, YAŞAMI DÜZENLEMEK İÇİN ÇIKARILMIŞ KANUNLAR BİLE, SON DERECE HASSAS BİR DENGE ÜZERİNE KURULMUŞ EKOSİSTEME İSTEMEDEN DE TECAVÜZ EDEBİLMEKTEDİR. EYLEMİNİ EKOSİSTEM İÇİNDE YÜRÜTME ZORUNLULUĞU OLAN AVCI BU OLUMSUZ KOŞULLARDAN CESARET ALMAYACAK, BUNUN TAM AKSİNE BU KÖTÜ GİDİŞİ ÖNLEME YOLUNDA ÇABA SARFEDECEKTİR. YANİ, AHLAK SAHİBİ BİR AVCI KANUNLAR UYGUN GÖRSE DE -O AVCIYA HAS DUYGU İLE- KANUN İLE DOĞA KOŞULLARININ HER ZAMAN BİRBİRİYLE UYUM İÇİNDE OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNEREK HAKKINDAN FERAGAT ETMEYİ BİLECEKTİR. AVCI AHLAKINDAN, AVLANMA ETİĞİNDEN BU ANLAŞILMALIDIR.

28 AHLAKLI BİR AVCI DÜZENLEYİCİ(REGULATOR) SIFATINA SAHİPTİR
AHLAKLI BİR AVCI DÜZENLEYİCİ(REGULATOR) SIFATINA SAHİPTİR. FAKAT BU SIFATI SADECE AVLANMA FİİLİ SIRASINDA KULLANMAMALI, YABAN HAYATININ İÇİNE ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE BİZZAT OLUMLU KATKILARLA MÜDAHELE EDEREK KENDİSİNİN DE DAHİL OLDUĞU O MUHTEŞEM SİSTEME FAYDALI OLMAYA ÇALIŞMALIDIR. AVCI, İNSANLARA CANINI EMANET EDEN HER TÜRLÜ CANLININ YAŞAMA HAKKINA SAYGI ÖSTERMELİDİR. BİR TARAFTAN ONLARIN YAŞAM ORTAMLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUMLAR SERGİLERKEN, DİĞER TARAFTAN DA BİLİNÇLİ BİR AVCI TOPLUMU OLUŞTURMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMALIDIR.

29 ÖZETLE ETİK BİR AVCI; ACIMASIZ BİRİ DEĞİL, SORUMLULUĞUNUN FARKINDA OLAN BİRİDİR. MERHAMETSİZ BİR YAĞMACI DEĞİL, ŞEFKATLİ BİR DÜZENLEYİCİDİR. SİSTEMİN AKSAKLIKLARINDAN FAYDALANAN FIRSATÇI BİRİ DEĞİL, SAĞDUYULU BİR İNSANDIR. KANUNLARA KARŞI ÇIKMAYI MARİFET SAYAN BİR KİMLİK TAŞIMAK YERİNE, ARZU VE GEREKSİNİMLERİNİ YASALARIN KENDİSİNE TANIDIĞI HAKLAR ÇERÇEVESİ İÇİNDE KULLANAN BİLİNÇLİ BİR AVCIDIR.

30 AHLAKLI BİR AVCI ÖRNEĞİ
LITTLE BIG BROTHERS FİLMİNDEN BİR SAHNE

31 SPOR OLARAK AVCILIK SPOR MU KIYIM MI?
AVCILIK BİR SPOR MUDUR DEĞİL MİDİR SORUSU HALA TARTIŞILAN BİR KONUDUR. KİMİLERİ AVLANMA ESNASINDA SİLAH KULLANIMI, YÜRÜYÜŞLER, HAREKETLER VE HAKİMİYET OLDUĞUNDAN DOLAYI AVCILIĞI SPOR OLARAK GÖRÜRKEN, KİMİLERİ DE SADECE «ZEVK ALMAK» AMAÇLI YAPILAN AVCILIĞI(!) SPOR OLARAK SAYMAMAKTADIR. BUGÜN ÇOĞU İNSANDAKİ KİŞİSEL KANI AVLANMANIN SPOR OLMADIĞI YÖNÜNDEDİR. ZİRA ESAS AMAÇ SADECE AVLANMAKTIR Kİ BU TÜR EYLEMLER DE YAPILAN İŞİN SADECE KIYIMDAN İBARET OLDUĞUNU GÖSTERİR.

32 KAÇAK AVCILIK

33 Son üç yılda kaçak yöntemlerle avlanan 15 bin avcıya 12 milyon lira CEZA kesildi. Yaklaşık 4 bin tüfeğe el konuldu. Orman ve SU İşleri Bakanlığı, kaçak ve usulsüz avlanan avcılara yönelik üç yılın bilançosunu çıkardı. Doğa Koruma ve MİLLİ Parklar Genel Müdürlüğü’nün dönemi Av Koruma ve Kontrol Faaliyetleri İstatistikleri’ne göre; kaçak avcılara 2010 yılında 3 milyon 544 bin TL, 2011’de 3 milyon 703 bin TL, 2012’de de 5 milyon 187 bin TL, Toplamda da 12 milyon 434 bin TL PARA cezası uygulandı. Kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin 863 tüfek, 57 havalı tüfek ve 1054 fişek, ayrıca 95 otomobil, pikap ve traktörün yanı sıra av sırasında kullanılan hayvan sesleri yüklü kasetleri çalan teyplere, akü, tuzak, kafes, ağ, projektör, hoparlör gibi araç-gereçlere de el konuldu. Kontrollerde öldürülmüş olarak bulunan 10 bin 151 yaban hayvanının başlıcaları şöyle: Geyik, tavşan, sansar, tilki, incir kuşu, kuğu, kaz, kara tavuk, kum kekliği, çil keklik, kınalı keklik,yaban keçisi, üveyik, ördek, akarmeke, çulluk, güvercin, bıldırcın, sülün, şahin, kartal, atmaca, saka, turaç, oklukirpi, guguk kuşu, sincap, kumru, kurt, serçe, sığırcık, arı kuşu, karaca. (02/03/2013)


"AVCILIK VE ETİK ERDİ AYDIN/ ÇAĞATAY EVSİZLER/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları