Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Aşağıdakilerden hangisi makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve
problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır? (x)Bakım ve onarım hizmetleri ← Doğru cevap ( )İnşaat hizmetleri ( )Hiçbiri ( )Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler

3 Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır?
(x)Hepsi ← Doğru cevap ( )Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım ( )Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım ( )Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım

4 Aşağıdaki patlayıcı madde cinslerinden hangisinin "CE Uygunluk İşareti" ile
işaretlenmesi zorunlu değildir? ( )Kapsüller ( )Havai Fişekler ( )Dinamitler ( )Fitiller

5 Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır?
( )% 1 ( ) % 0.5 ( ) % 2 ( )% 1.5

6 50 işçinin çalışmakta olduğu bir mermer ocağı işletmesinde, aşağıdaki unvanlı
personelden hangisinin istihdam edilmesi zorunlu değildir? ( )İlk yardımcı ( )Ateşleyici ( )Maden mühendisi ( )Daimi nezaretçi

7 Elektrikli ateşleme hangi araç ile gerçekleştirilir?
( )Manyeto ile ( )Akümülatör ile ( )Hepsi ( )Elektrik akımı ile

8 Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme
vasıtası kullanılmalıdır? ( )Gecikmeli Kapsül ( )Kara Barut ( )İnfilaklı Fitil ( )Adi Kapsül

9 Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz?
( )Kilit Tahkimat ( )Kasa Tahkimatı ( )Arına Paralel Tahkimat ( )Çelik Bağ

10 Bir açık işletme yönergesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu
değildir? ( )Kademe genişliği ( )Ateşleme sırasında alınacak önlemler ( )Şev yüksekliği ( )Bir kademede çalışabilecek en çok işçi sayısı

11 Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş ve
çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble nakledildiği açıklığa ne denir? ( )Kelebe ( )Başyukarı ( )Fere ( )Bür

12 Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
( )Anemometre ( )Termometre ( )Barometre ( )Metanometre

13 Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz
eder? ( )4-15 ( )0-17 ( )0-100 ( )5-25

14 Aşağıdaki gazlardan hangisi zehirleyicidir?
( )Grizu ( )Hiçbiri ( )Metan ( )Karbondioksit

15 Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak
değildir? ( )Hiçbiri ( )Davy Lambası ( )Madenci Baş Lambası ( )Karpit lambası

16 Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır?
( )Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır ( )Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir ( )Olduğu gibi bırakılır ( )30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir

17 Bir ana nakliyat galerisi içerisinde kendini tutamayan tavan formasyonunun
bulunması durumunda hangi tip ilave tahkimat yapılabilir? ( )Kilit Tahkimat ( )Süren Kamalar ( )Poligon Bağ ( )Hepsi

18 Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır?
( )30 metre ( )Hiçbiri ( )20 metre ( )10 metre

19 Metan oranın yüzde kaçı geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade
edilmez? ( )% 2.5 ( )% 4 ( )% 1.5 ( )% 2

20 Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden
hangisidir? ( )Niş ( )Karakol ( )Baraj ( )Kademe

21 Grizulu bir ocakta hangi tip kişisel koruyucu kullanılması zorunludur?
( )Tahlisiye Cihazı ( )Hiçbiri ( )Basınçlı Hava Tüplü maske ( )Gaz Maskesi

22 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde, aşağıdaki dokümanlardan hangisinin
hazırlanması zorunlu değildir? ( )Açık İşletme Yönergesi ( )Tahkimat Yönergesi ( )Sağlık ve Güvenlik dokümanı ( )Patlamadan Korunma Dokümanı

23 Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında hangi işlem
yapılmalıdır? ( )En az 5-6 have bırakılmalıdır ( )Havalandırma yapılmalıdır ( )Domuz damları ile tahkim edilmelidir ( )Dolgu yapılmalıdır

24 Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglometre
gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılmalıdır? ( )1,5 ( )5 ( )1 ( )2

25 Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez?
( )Hafriyat ( )Sökme işleri ( )Sondajla maden çıkarılması ( )Kuyu açılması

26 Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?
( )120 cm ( )150 cm ( )90 cm ( )50 cm

27 İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan
bulunması zorunludur? ( )2 ( )4 ( )6 ( )8

28 Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz?
( )Uygulama koordinatörü ( )Proje sorumlusu ( )Koordinatör ( )İşveren

29 İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük taşımalıdır?
( )500 kg ( )100 kg ( )1000 kg ( )1500 kg

30 Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir. ( )Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. ( )İşveren tarafından her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. ( )Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur

31 Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan en az kaç santimetre olmalıdır?
( )10 cm ( )15 cm ( )20 cm ( )5 cm

32 Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlerden
hangisi yanlıştır? ( )Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır. ( )Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi yasaktır. ( )Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir. ( )100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılır.

33 Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan
bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir ( )5 ( )10 ( )25 ( )20

34 Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve
dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ( )Korkuluk ( )Uzatma merdiveni ( )Çatı merdiveni ( )Platform

35 Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim
yapar? ( )Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalıştıracaksa ( )İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse ( )Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi çalışacaksa ( )İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse

36 Korkulukların tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke
dayanabilmelidir? ( )150 kg ( )50 kg ( )200 kg ( )100 kg

37 Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
( )İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 4 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir ( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz ( )Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz ( )Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır

38 Yapı işleri, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
( )Metro ( )Baraj ( )İskele ( )Maden

39 Aşağıdakilerden hangisi yetişkindir?
(x)Kendisi ve diğer kişilerle ilgili olarak uygun davranabilen ve doğru karar verebilen, Bağımsız ve iradi olarak iş yapabilen, sorumluluk üstlenebilen ( )Hepsi ( )Yaşı 18'i geçmiş, herhangi bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam etmeyen ( )Olgunlaşmış, büyüme ve gelişmesini tamamlamış, kişiliği oluşmuş ve bütün yeteneklerini kullanabilen

40 Eğitim nedir? ( )Hiçbiri ( )Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir. ( )Kişiyi değiştirmektir. ( )Kişiyi geliştirmektir.

41 Eğitim kaç şekilde gerçekleştirilmektedir?
( )3 ( )4 ( )Hiçbiri ( )5

42 Yetişkinler, bilgi ve becerilerini bir süreçten, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra
öğrenir ve kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerin içindedir? ( )Farkında olma, İlgilenme ( )Değerlendirme, Deneme ( )Uygulama ( )Hepsi

43 Parlayıcı gazlardan ................ Havadan hafif, ................ise havadan ağırdır.
( )Doğalgaz- metan (x)Doğalgaz - LPG ← Doğru cevap ( )Benzen - Doğalgaz ( )Benzen – Benzin

44 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik'e göre; "Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler olarak adlandırılır." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) ( )Bölge 21 ( )Bölge 2 (x)Bölge 20 ← Doğru cevap ( )Bölge 1

45 Genel olarak tutuşma sıcaklığı
Genel olarak tutuşma sıcaklığı santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir. ( )21 ( )36 ( )28 (x)38 ← Doğru cevap

46 Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi
süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur. ( )Kendiliğinden yanmadır. ( )Yavaş yanmadır. (x)Hızlı yanmadır. ← Doğru cevap ( )Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır.

47 "Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
( )Fiziksel bir olaydır. ( )Endotermik bir olaydır. ( )Biyolojik bir olaydır. (x)Kimyasal bir olaydır. ← Doğru cevap

48 Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.
(x)Karbon di oksit ( )Karbon monoksit ( )Amonyak ( )Azot e-metan

49 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak
yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir. ( )Söndürme ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap ( )Kurtarma ekibi ( )İlk yardım ekibi

50 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik'e göre; "Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler olarak adlandırılır." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz) (x)Bölge 0 ← Doğru cevap ( )Bölge 20 ( )Bölge 1 ( )Bölge 2

51 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik'e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin gerekir. (x)Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması ← Doğru cevap ( )Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması ( )Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması ( )Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması

52 Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz.
( )İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi. ( )Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi. ( )İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi. (x)Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması ← Doğru cevap

53 Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?
( )İlkyardım ekibi ( )Söndürme ekibi ( )Koruma ekibi (x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap

54 İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda
faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır? I.Önlemlerin belirlenmesi II.Acil durumların belirlenmesi III-Ekiplerin oluşturulması IV-Uygulama, V-Eğitim, VI-Geçirme, Güncelleme,İyileştirme (x)II-I-III-V-IV-VI ← Doğru cevap ( )I-II-III-V-IV-VI ( )II-I-III-IV-V-IV ( )I-III-II-IV-V-VI

55 Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır?
( )Kırmızı ( )Mavi (x)Yeşil ← Doğru cevap ( )Sarı

56 Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde
yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir? ( )Sembol veya piktogram ( )Işıklı işaret (x)İşaret levhası ← Doğru cevap ( )Hepsi

57 İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
( )El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır. ( )İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır. (x)El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir. ← Doğru cevap ( )El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır

58 Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?
( )Işıklı işaret ve sesli sinyal ( )Işıklı işaret ve sözlü haberleşme (x)El işaretleri ve sözlü haberleşme ( )El işaretleri ve sesli sinyal

59 Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?
( )Yasaklayıcı işaretler ( )Yangınla mücadele işaretleri (x)Sesli işaretler ← Doğru cevap ( )Uyarı işaretleri

60 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan
işaret hangisidir? ( )Emredici işaret ( )Uyarı işareti (x)Yasak işareti ← Doğru cevap ( )Hiçbiri

61 Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz
olanı aşağıdakilerden hangisidir? ( )Kullanılma süreleri ( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

62 Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği
en uygun işlerdendir? ( )Ergitme ocaklarında yapılan işler ( )Demiryolu manevra işleri ( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler ( )Bina yıkım işleri

63 Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan
hangisinde başlamaktadır? ( )Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında ( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında

64 Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
( )Riskler önlenmişse ( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa ( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa ( )Teknik tedbirler yetersizse

65 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım
kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? ( )Maruziyet sıklığı ( )Kullanım süreleri ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri ( )İşyerindeki çalışan sayısı

66 Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz?
( )Baş koruyucuları ( )Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman ( )Göz ve yüz koruyucuları ( )El ve kol koruyucuları

67 Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır? ( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı ( )İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı ( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı ( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

68 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu
donanım olarak kullanılabilir? ( )Tabanca ( )Sedye ( )Çizme ( )Gaz ölçüm cihazı

69 Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. ( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. ( )Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır. ( )Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

70 Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle
çalışmalarda kullanılır? ( )Yalıtkan baret ( )Plastik baret ( )İletken baret ( )Madenci bareti

71 Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik
kurallarından biri değildir? ( )Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır. ( )Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır. ( )Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir. (x)Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir. ← Doğru cevap

72 Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
( )Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır. (x)Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. ← Doğru cevap ( )Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır. ( )Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.

73 Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik
tedbirlerinden biri değildir? ( )Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır. (x)Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır. ← Doğru cevap ( )Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır. ( )Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

74 Aşağıdakilerden hangisi, basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının
kullanım amaçlarından birisi değildir? (x)Havanın şartlanmasını sağlamak ← Doğru cevap ( )Basınç dalgalanmalarını önlemek ( )Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek ( )Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek

75 Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir? ( )İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır. ( )Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir. ( )Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır. (x)İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır. ← Doğru cevap

76 Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli
güvenlik cihazlardan biri değildir? ( )Uzaktan durdurma sistemi ( )Manometre ( )Su tahliye sistemi (x)Seviye göstergesi ← Doğru cevap

77 Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir? ( )Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır. ( )El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. ( )El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. (x)El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir. ← Doğru cevap

78 Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?
( )Yüksekte çalışmalarda. ( )Hareketli iş ekipmanlarında. ( )Kaldırma araçlarında. (x)Sabit platform yapılamayan durumlarda. ← Doğru cevap

79 El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?
(x)Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde. ← Doğru cevap ( )İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında. ( )Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa. ( )Kısa süre kullanılacaksa.

80 Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir? ( )Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır. ( )Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır. ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır. (x)Kapalı alanlarda aydınlatma tesisatı çok güçlü ve yüksek gerilimli aydınlatma lambalarıyla sağlanmalıdır. ← Doğru cevap

81 Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
( )İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır. ( )İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. ( )Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir. (x)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir. ← Doğru cevap

82 Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden
değildir? ( )Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır. ( )Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. ( )Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır. ( )Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.

83 İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır. ( )İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir. ( )Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. ( )İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

84 Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır. ( )Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. ( )İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. ( )Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

85 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
( )El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir. ( )El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. ( )Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. ( )Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir

86 İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. ( )İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. ( )Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. ( )İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir.

87 Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır. ( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır. ( )Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır. ( )Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır

88 El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır. ( )Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir. ( )Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. ( )Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır

89 İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır? ( )Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. ( )Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. ( )Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. ( )Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

90 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden
değildir? ( )İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu (x)İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması ← Doğru cevap ( )Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi ( )Çalışma zemininde bulunan engeller

91 Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden
sayılmaz? ( )İşçinin fiziki yapısı (x)İşçinin yetersiz dinlenme süresi ← Doğru cevap ( )İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması ( )İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması

92 Elle taşıma işi aşağıda belirtilen hususlardan hangisini içermez?
(x)Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması ← Doğru cevap ( )Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması ( )Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması ( )Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi

93 Sınır değer kavramını açıklayınız.
( )Kanserojen ve mutajen madde ile çalışan arasında olmasa gereken minimum mesafe ( )Kanserojen ve mutajen maddelerin bir iş yerinde bulunması gereken en az miktarı ( )Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ( )Bir maddenin kanserojen veya mutajen sayılması o maddeden dolayı hastalındığı tespit edilen en az çalışan sayısı

94 İşçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte
düzenli bir şekilde getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler hangisinden sayılır. ( )Öğle tatili ve mola sürelerinden ( )Yıllık izin sürelerinden ( )Günlük çalışma sürelerinden ( )İş dışı geçen sürelerden

95 Bakım – Onarım ĠĢlerinde Güvenlikten hedeflenen nedir?
 ĠĢyerlerinde ortaya çıkabilecek olan riskleri ve bunlara karĢı alınabilecek önlemlerin neler olduğunu belirlemek.  ĠĢyerlerinde meydana gelebilecek kazalara karĢı tedbir almak.  ĠĢyerlerinin fiziksel ortamlarının düzenlenerek çalıĢmaya uygun hale getirmek.  ĠĢyerlerinin donanımsal olarak eksikliklerini gidermek.  ĠĢyerlerinde çalıĢanların performanslarını denetleyerek ajsayan kısımları gidermek.

96 AĢağıdakilerden hangisi Bakım-Oranım (Maintenance) hizmetlerinin
kapsamındadır?  Makine, tezgâh ve tesislerin daha kısa sürelerde, arızasız ve problemsiz olarak çalıĢmalarını.  Beklenilen arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması.  Ġstenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalıĢmalardır.  Tahmin edilen olaylara karĢı, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan periyodik çalıĢmalardır.  Tesislerin daha orta vadede , problemlerinini çözümünü sağlama.

97 Bakım-onarım iĢlerinde güvenlik tedbirlerin alınması ile iĢletmede neler
temin edilebileceği hangisinde doğru verilmiĢtir?  Sistemin düzgün çalıĢması sağlanmaz.  tesisin ömrü uzar.  arıza ve kaza olunca tespit yapılıp tedbir alınmıĢ olunur.  Tesisin çalıĢma kapasitesi artar  ÇalıĢanjların verimliliği artar

98 ĠĢletmelerde bakım-onarım çalıĢmalarını denetleyecek olan bir sistemin
kurulması halinde denetleme kapsamına aĢağıdakilerden hangisi dâhil edilmemelidir?  yapılacak iĢ  ĠĢi kimin denetleyeceği  ÇalıĢma alanının güvenliği  ÇalıĢma alanının kapasitesi  alınacak güvenlik tedbirleri

99 ĠĢletmelerde bakım-onarım ekibine aĢağıdakilerden hangi temel alanda
eğitim verilmelidir?  Makinelerin kullanım ilkeleri  Elektrik ve mekanik güvenlik  Makinelerin temizliği  ÇalıĢma ortamının bakımı  ÇalıĢanların fiziksel yeterilikleri

100 AĢağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım iĢlerindeki kazaların genellikle
ne zaman oluĢtuğuyla ilgilidir?  ĠĢ yapılırken  ĠĢe ara verildiğinde  ĠĢ bitimine yakın  ĠĢe baĢlamadan önce  Ġhtiyaç aralarında

101 Muayene veya bakım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde
öncelikle yapılması gereken aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir?  Koruyucuların kaldırılması  Elektriğin kesilmesi ve Ģalterlerin kilitlenmesi.  Makinelerin kapalı duruma getirilmesi  Makinelerin koruyucuları kaldırıldıktan sonra elektrik kesilmesi  Makinelerin çalıĢır duruma getirilmesi

102 AĢağıdakilerden hangisi Bakım-onarım ilerinde yazılı kayıt sisteminin
kullanılmasında sağladığı faydalardan değildir?  Daha önceki denetimlerin kontrol edilmesi  Etkin kontrol  Daha sonra denetimler için kullanım kolaylığı  Ġnsan hafızasından daha güçlü  Sürekli ve ömürlü bir kayıt sistemi

103 AĢağıdakilerden hangisi Ġçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu
kapların kaynakla tamir-bakımında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?  Ön temizlikleri yapılmalı  Buharla temizlenmeli  Ġçine su doldurulmalı  Sol doldurma imkânı yoksa en az iki saat havalandırıldıktan sonra kaynak yapılmalı.  Kaynak yapıldıktan sonra buharla temizlenmeli.

104 AĢağıdakilerden hangisi enerji hatlarının bakımında dikkat edilmesi
gereken hususlardandır?  Fırtınalı havalarda yapılmamalı.  Yağmurlu havalarda yapılmamalı  Gündüz yapılmalı Gece yapılıyorsa çevre aydınlatması iyi olmalı  Enerji hattı kısmı kesilerek yapılmalı

105 AĢağıdakilerden hangisi basınçlı kap çeĢitlerinden değildir?
 Kazanlar  Kriyojenik tanklar  Kompresörler  Filtreler  Hidrofor

106 AĢağıdakilerden hangisi, basınçlı kaplar ve bu kapların muayene yöntemlerinin ortak hükümlerine dair yönetmeliğe göre, 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akıĢkanları üzerine tasarlanan ya da geliĢtirilen sabit ya da hareketli kabı veya depoyu ifade eder?  Basınçlı Kap  Basınçlı Ortam  Basınç Merkezi  Basınç Donanımı  Basınç Odası

107 AĢağıdakilerden hangisi, basınçlı kaplar ve bu kapların muayene
yöntemlerinin ortak hükümlerine dair yönetmeliğe göre AT Tip Onayını ifade eder?  Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda basınçlı kabın belirli bir sınıfı için ilgili yönetmeliklerin gereklerini karĢılayacak Ģekilde tasarımlanan ve imal edilen basınçlı kab için kullanıma uygunluğunu ölçme iĢlemidir  Basınçlı kap veya basınçlı kap grubunun bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliĢkin her türlü faaliyetidir Muayene KuruluĢunun; bir basınçlı kap grubunu temsil eden numunenin bu Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygun olduğunun tespiti ve belgelendirilmesi ile ilgili yapmıĢ olduğu iĢlemdir  Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca imalatçı adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiĢinin yetkinliğinin tescili iĢlemidir  Hiçbiri

108 AT doğrulamasının yapısı ile ilgili yönetmeliklerin hükümlerine bağlı
olarak doğrulama iĢlemleri aĢağıdakilerden hangisini gerektirmez?  Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi  Tasarım hesaplamalarının imalat metodunun, iĢçiliğin ve kullanılan malzemenin kontrolü  Aksesuar bakımı  Basınç testi  Hiçbiri

109 AĢağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan hidrofor sistemi için uygun bir
tanımdır?  Laboratuar iĢlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü aygıt ve gereçleri mikropsuzlaĢtırmak için kullanılan basınçlı buhar kazanı sistemleridir  Kalorifer kazanından yada baĢka kaynaklardan gelen sıcak yada kızğın buhar serpantinler (borular) vasıtasıyla içinde soğuk su bulunan bir deponun içinden geçirilerek, binada kullanılacak sıcak suyun ısıtılmasını sağlayan kazan sistemleridir  Vida ve cıvatalarla tutturulmuĢ basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kaplardır  Basıncı düĢük bir akıĢkanı belli bir rezervuardan veya direkt su Ģebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir Ģekilde ileten,iĢletimini kullanım Ģartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleĢtiren pompa sistemleridir  Hiçbiri

110 AĢağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz
önünde bulundurulması gereken yükleme Ģekillerinden değildir?  Ġçsel basınç  Rüzgar  Sıcaklık  Sızdırmazlık  DıĢsal basınç

111 Kriyojenik sıcaklıklar
Kriyojenik sıcaklıklar ile mutlak sıfır (-273°C) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır." cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir?  -100°C  -150°C  -50°C  0°C  50°C

112 Emniyet ve basınç düĢürme cihazları, izin verilen limit aĢıldığında devreye
girerek basıncı tamamen veya limit içinde kalacak Ģekilde düĢüren cihazlardır. Buna göre aĢağıdakilerden hangisi bu cihazlardan değildir?  Emniyet valfları  Patlama diski  Bel verme çubukları  Vida  Hiçbiri

113 AĢağıdaki iĢaretlerden hangisi Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına
gelmektedir?  DIN  AQAP  ISO  OHSAS  CE

114 AĢağıdaki tanımlardan hangisi, azami çalıĢma basıncını (PS)ifade eder?
 Ġmalatçı tarafından seçilen ve basınca maruz parçaların kalınlığını belirlemek için kullanılan referans basınçtır.  Normal kullanım Ģartları altında uygulanabilecek olan azami referans basınçtır.  Normal kullanım Ģartlar altındaki kabın, et kalınlığındaki en düĢük kararlı sıcaklıktır  Normal kullanım Ģartları altında, kabın et kalınlığında ulaĢabileceği en yüksek kararlı sıcaklıktır.  Hiçbiri

115 Ġnsanla etkileĢime girerek zarar veren mikroorganizmalar hangi Ģıkta
doğru olarak verilmiĢtir? I. Solventler II. Mantarlar III. Ġonize ıĢınlar IV. Bakteriler V. Virüsler  I,II,IV  II,III,IV  III,IV,V  II,IV,V  I,III,V

116 HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Tüberküloz, Rubella gibi biyolojik etkenlere
bağlı hastalık tabloları hangi iĢ kolunda çalıĢanlarda daha fazla risk oluĢturmaktadır ?  Tarım  Sanayi  Sağlık  Enerji  UlaĢtırma

117 AĢağıdakilerden hangisi viral bir enfeksiyondur ?
 Boğmaca  Kabakulak  Tüberküloz  Difteri  Hiçbiri

118 BĠYOLOJĠK RĠSK ETMENLERĠ 06
Hepatit B hastalığının kuluçka süresi ne kadardır ?  1 hafta  15 gün  1-6 ay  2 yıl  hiçbiri

119 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikte, biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği iĢler listesine dahil olmayan hangisidir ?  Gıda üretilen fabrikalarda çalıĢma  Tarımda çalıĢma  Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde çalıĢma  Atom reaktörlerinde çalıĢma  Kanalizasyon, arıtma tesislerinde çalıĢma

120 AĢağıdakilerden hangisi çalıĢanlarda sık görülen enfeksiyonlardan değildir
?  AIDS  Hepatit B  Bruselloz  Hepatit C  Hiçbiri

121 AĢağıdaki viral hastalıklardan aĢısı bulunmayan hangisidir ?
 Kızamık  Kızamıkçık  Hepatit B  Kabakulak  Hiçbiri


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları