Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ HES PROJELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ HES PROJELERİ"— Sunum transkripti:

1 TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ HES PROJELERİ
Macahel’deki Projelerin Toplumsal Yansımaları ve Sürecin Getirdiği Riskler TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ HES PROJELERİ

2 TEMA VAKFI PROJELERİ Vakfın yörede toplumsal yansıma ve risk değerlendirmesine konu olabilecek faaliyetleri Arıcılık (Macahel Arıcılık A.Ş.) Turizm (Biyotematur/Konaklama merkezi)

3 TEMA VAKFI PROJELERİ TOPLUMSAL YANSIMALARI Doğrudan Katılım ve Destek
- Arıcılık ve turizm faaliyetlerine katılarak gelir elde etme - Sivil toplum kuruluşlarının desteği Dolaylı Yansımalar - Arıcılık şirket ya da işletmelerinin açılması - Pansiyon evlerinin açılması Olumsuz Tepki ve Eleştiriler - Muhtarlıkların tepkileri (Dilekçeler, imza kampanyası) * Asli ihtiyaçların dikkate alınmaması, fon dağılımının adil olmaması, fonların belirli kişilere veya tek bir şirkete aktarılması * Arıcılığın uzun vadeli, sürekli bir geçim kaynağı olamayacağı düşüncesi * Vakfın doğa koruma amacıyla ekonomik kalkınma projelerinin bağdaştırılmamasına bağlı şüpheler * Vakfın yöresel yaşamı kısıtlayıcı ve asli sorunların çözümünü engelleyici girişimlerde bulunduğu düşüncesi * Halk arasında “Temacı” - “Temacı olmayan” ayrışmasına sebep olma tepkisi - Macahel Bizimdir İnisiyatifi ( sitesi yayınları) * Yöresel tepki ve eleştirilerin organize ve profesyonel olarak yansıtılması ve geliştirilmesi

4 TEMA VAKFI PROJELERİ RİSKLER Arıcılık Turizm
- Tekel oluşturma, yöresel işletmelerin rekabet edememe riski - Geleneksel kara kovan arıcılığının yok olma riski Turizm - Çevresel ve yapısal kirlilik riski - Yerel kültürün yozlaşma riski

5 GEF-II/BİYOSFER PROJESİ
GEF-II/BİYOSFER GELİŞİM SÜRECİ - 1998: Efeler ve Gorgit TKA. İlanı (Süresiz) : GEF-II Projesi Pilot Bölge İlanı (7 yıl) - 2005: UNESCO Biyosfer Rezerv Alanı İlanı (Süresiz) PROJE VE İLANLARIN AMACI Efeler ve Gorgit TKA.: Milli Parklar Kanunu’ndaki yasaklamaları içeren koruma anlayışı GEF-II Projesi: Katılımcı yaklaşımla etkili ve sürdürülebilir koruma alanı ve yönetimi tesis etmek Biyosfer Rezervi: Koruma, kalkınmayı destekleme, bilgilenme

6 GEF-II/BİYOSFER PROJESİ
TOPLUMSAL YANSIMALARI Genel Yansıma - Macahel’in koruma sorununun olmadığı ve geleneksel yaşam tarzının bu konuda yeterli olduğu - Bunun dışındaki koruma statülerinin, yaşam tarzına sınırlama getireceği düşüncesi Efeler ve Gorgit TKA. - Statünün henüz fiilen uygulamaya geçirilmemiş olması - Yapılan işlemin kamu yararı bakımından eleştirilmesi GEF-II Projesi - Katılımcı yaklaşım yerine klasik memur-vatandaş yaklaşımının etkisi - Projenin yörenin asli sorunlarına çözüm getireceği beklentisine bağlı yansımalar: “Çiçek, böcek, ayı, ağaç var, insan yok” - Geleneksel yaşamı kısıtlayacağı düşüncesi ve somut yansımalar - Hibe fonların harcanma biçiminin sebep olduğu tartışmalar Biyosfer Rezervi - Statünün GEF-II Projesi kapsamında, ona bağlı olarak ortaya çıkmasına bağlı yansımalar - Bölgelemenin (zonlamanın) içeriğine dair eleştiriler

7 GEF-II/BİYOSFER PROJESİ
RİSKLER Efeler ve Gorgit TKA. - Statünün fiilen uygulanmaya başlaması ve Milli Parklar Kanunu’ndaki yasaklar (avlanma, otlatma vs.) ve aynı Kanundaki yapı ve tesis yapımı riski GEF-II Projesi - Projesi süresi 2007 yılında dolmuş ve sona ermiştir. Geride risk olarak Biyosfer statüsünü bırakmıştır. Biyosfer Rezerv Alanı - Yörenin tümünü kapsayan statünün uygulanmasında geleneksel yaşam alanlarını kısıtlayıcı, kalkınmayı engelleyici düzenleme ve yaklaşımların benimsenmesi riski

8 HES PROJELERİ HİDRO-ELEKTRİK SANTRALİ PROJELERİ
Yenilenebilir enerji ve HES - Hidrolik (su), rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilen enerji 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun DSİ (su kullanım hakkı) ve EPDK (üretim lisansı) Nehir tipi veya barajlı santraller Çevre dostu, temiz enerji (AB ve UNESCO desteği) Macahel’de HES Projeleri - 6 adet nehir tipi santral projesi (su kullanım hakkı başvurusu) - Gülkar Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. (Düzenli HES – üretim lisansı)

9 HES PROJELERİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE RİSKLER Olumlu yansımalar
- Projelerin yöreye ücretsiz elektrik sağlayacağına dair hatalı yansımalar - Projelerin dolaylı olarak (istihdam, elektrik kesintilerinin olmaması vs) yöreye katkı sağlayacağı beklentisi ve göçü durduracağı düşüncesi Olumsuz-eleştirel yansımalar ve riskler - Yöresel zenginliklerden olan derelerin yöre dışı kuruluşlarca ekonomik olarak değerlendirilmesinden kaynaklanan rahatsızlık - Projelerin çokluğuna ve denetimin etkinliğine bağlı çevresel endişe ve riskler * Dere yatağının değiştirilmesine bağlı çevresel riskler * Santral-yol inşasına ve faaliyetine bağlı çevresel riskler

10 SONUÇ VE ÖNERİLER TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ
Arıcılık - Arıcılıkla ilgili Tarım Bakanlığı’na bağlı bir üretme istasyonunun kurulması, böylece yöresel zenginliğin adil paylaşımının temini - Bakanlık tarafından yöre arıcılarının ücretsiz eğitilmesi ve devamında kredi desteğinin sağlanması Turizm - Turizmin kota konularak kontrol altına alınması - Yerel kültüre ve yaşam tarzına saygının vurgulanması - Camili Köyler Birliği’ne pay verilerek, gelirin paylaşılması GEF-II/BİYOSFER PROJESİ Biyosfer rezerv alanı bölgelemesinin, yörenin geleneksel arazi kullanımına göre yeniden belirlenmesi (örneğin Efeler-Gorgit yerine dağların uç kısımlarının mutlak koruma zonu olarak saptanması) Yöresel yaşamı kısıtlayıcı girişimler yerine, yöre dışı gelişmelerin yöre doğasına-kültürüne zarar vermesini önleyici mekanizmaların öne çıkarılması HES PROJELERİ Projelerin, yörenin özgün yapısı dikkate alınarak sayısal olarak sınırlanması Camili Köyler Birliği adına bir proje yapılması, böylece Birliğin ekonomik bir güç elde etmesi, aynı zamanda yöresel zenginliklerden yararlanmanın yöre halkı geneline yayılması


"TEMA VAKFI PROJELERİ GEF-II/BİYOSFER PROJESİ HES PROJELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları