Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/21 Numara Taşınabilirliği Dr. Tayfun ACARER Telekomünikasyon Kurumu Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/21 Numara Taşınabilirliği Dr. Tayfun ACARER Telekomünikasyon Kurumu Başkanı."— Sunum transkripti:

1 1/21 Numara Taşınabilirliği Dr. Tayfun ACARER Telekomünikasyon Kurumu Başkanı

2 2/21 Gündem •Numara Taşınabilirliği Nedir ? •Numara Taşınabilirliğinin Önemi •Yapılan Çalışmalar •Numara Taşıma Sistemi •Uygulamaya İlişkin Detaylar

3 3/21 Numara Taşınabilirliği Nedir? Mobil Numara Taşınabilirliği: 532, 542, 505 gibi operatör kodu da değişmeyecek şekilde, abonenin 05xx xxxxxxx 10 haneli numarasını değiştirmeden hizmet aldığı operatörü değiştirebilmesidir. Sabit Numara Taşınabilirliği: Sabit telefon hizmeti sunacak alternatif işletmecilerin de hizmet vermeye başlamasıyla, abonenin ev ya da iş numarası değişmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesidir. Abonenin bir şehirden başka bir şehre taşınması halinde sabit telefon numarası taşınmaz.

4 4/21 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum açısından: •Sabit ve mobil şebekede numara taşınabilirliğinin AB mevzuatında kullanıcı hakkı olarak tanımlanmış olması ve işletmecilere uygulama yükümlülüğü getirilmesi. • Abone açısından: •İstediği işletmeciden hizmet almasını kolaylaştırması, •İşletmeci değişikliği nedeni ile zorunlu numara değişiklikleri dolayısıyla oluşan masrafları, ulaşılamama sorununu vb. ortadan kaldırması, •Abone tutmak adına işletmecilerin gerek hizmet çeşitliliği ve kalitesi, gerekse tarife açısından tüketici yararına uygulamaları artırmasını teşvik etmesi. • Sektör açısından: •Etkin rekabeti destekler yönde uygulama olması. Önemi

5 5/21 Yapılan Çalışmalar •Mevzuatın Oluşturulması •Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği, 01.02.2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. •Sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesinin ardından, 01.05.2008 tarihinde ise, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’ni ve düzenlemesini detaylı bir şekilde açıklayan “Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır. •Teknik Altyapının Kurulması •Numara Taşınabilirliği Sistemi 9.05.2008 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde kurulmuştur. •Sabit ve mobil işletmecilerin de iştirak ettiği test çalışmaları 14 Ekim 2008 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

6 6/21 Numara Taşıma Senaryosu TK NTS Alıcı İşletmeci Merkez Alıcı İşletmeci Abone Merkezi Verici İşletmeci Merkez Fiili Taşıma Zamanı.....

7 7/21 Numara Taşınabilirliği Sistemi •TK bünyesinde yer alan NTS’nin ana fonksiyonları : 1.Numara taşıma sırasında işletmeciler arasında haberleşmeyi sağlayan köprü görevi, 2.Taşıma işlemi tamamlandığında ise taşınan numaraları tutan veritabanı işlevi. •NTS ile ilgili diğer bilgiler; •NTS taşınmış ve taşınmakta olan numaralara ilişkin bilgi ve istatistikleri tutmaktadır. Bu bilgiler TK bünyesinde düzenli olarak yedeklenmektedir. •İşletmeciler NTS benzeri bir veri tabanını kendi sistemlerinde bulundurmaktadır. •İşletmecilerin sistemlerindeki veri tabanları NTS ile senkronize çalışmaktadır. •Abonenin hangi işletmecide olduğunun sorgulanması, işletmecilerin kendi sistemlerinden yapılmakta ve NTS’den herhangi bir çağrı geçmemektedir.

8 8/21 • Mobil numara taşınabilirliği 9 Kasım 2008’de, sabit numara taşınabilirliği 9 Mayıs 2009’da başlayacaktır. Numara taşıma uygulamasının 3 temel aşaması bulunmaktadır : 1) Abonenin yeni işletmeciye (alıcı işletmeci) başvurusu, 2) Başvurunun NTS üzerinden eski işletmeciye (verici işletmeci) gönderilmesi ve talebin onaylanması, 3) Taşıma işleminin gerçekleşmesi Numara Taşınabilirliği Uygulaması

9 9/21 Uygulama Aşamaları-I 1) Abonenin başvurusu: •Abone tek bir yere -sadece alıcı işletmeciye- başvurur. •Numara taşıma talep formu doldurulur. •Abone istediği taşıma aralığını bildirir. (08.00-16.00, 16.00-24.00, 00.00-08.00) •Taşıma tarihinden itibaren geçerli olacak abonelik sözleşmesi imzalanır. Aynı tarihte verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi fesholur. Aboneye son tahakkuk dönemi için verici işletmeci tarafından alacakları düşülerek fatura gönderilir. •Yeni hat türü abonenin talebine göre faturalı ya da ön ödemeli olabilir. •Alıcı işletmeci tarafından aboneye yeni SIM kart verilir. •Yeni SIM kart numara taşıma gerçekleştiğinde (en fazla 6 gün içerisinde) aktif olacaktır.

10 10/21 Aboneden başvuru sırasında istenecek bilgiler : •Bireysel abone ise; T.C. Kimlik Numarası ve geçerli bir kimlik •Kurumsal abone ise; Ticari Unvanı ve Vergi Numarası Uygulama Aşamaları-II

11 11/21 Uygulama Aşamaları-III 2) Talebin onaylanması : •Başvurunun NTS üzerinden elektronik ortamda verici işletmeciye gönderilmesi. •Verici işletmecinin bilgileri kontrol ederek onay/ret vermesi. •Numaranın ve fiili taşıma zamanının NTS üzerinden tüm işletmecilere bildirilmesi. •Taşıma zamanından asgari bir gün önce olacak şekilde, alıcı işletmecinin aboneye SMS,e-posta veya benzeri bir yolla taşıma zamanını bildirmesi. (Örneğin : Numaranızın taşıma işlemi 28.10.2008’de saat 14.00’da yapılacaktır. Lütfen belirtilen saatte SIM kartınızı takınız.)

12 12/21 Uygulama Aşamaları-IV 3) Taşıma işleminin gerçekleşmesi : •Taşıma zamanında eski hat verici işletmeci tarafından kapatılacak, alıcı işletmeci tarafından açılacaktır. •Aboneye bildirilen taşıma zamanında, abone tarafından yeni SIM kart telefona takılacaktır. •Fiili taşıma esnasında abonenin haberleşme kesintisi ortalama 15 dakika olabilecektir.

13 13/21 Uygulamaya İlişkin Detaylar-I Taşıma Talebi Ret Kriterleri : •Verici işletmeci taşıma talebini yalnızca aşağıdaki durumlarda reddedebilir: 1)Numaranın başka bir aboneye ait olması, 2)Abonenin mevcut işletmecisinde numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması, 3)Abonenin kimlik bilgilerinin, kimliğini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması, 4)Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması.

14 14/21 Uygulamaya ilişkin detaylar-II İşletmecilere yansıyabilecek ücretler: •Verici işletmeci kimlik bilgisi kontrollerine ilişkin masrafını alıcı işletmeciden karşılayabilecektir. •Bu masrafın üst sınırı TK tarafından taşınan numara başına 2 YTL olarak belirlenmiştir. İşletmeciler karşılıklı anlaşırlarsa birbirlerinden bu ücreti almayabilir.

15 15/21 Uygulamaya ilişkin detaylar-III Abonelere yansıyabilecek ücretler: •Alıcı işletmeci aboneden taşıma bedeli olarak ücret almayabilir. •Almak isterse bu ücret, abonenin numara taşınabilirliği hizmetini almasını engellemeyecek miktarda olacaktır. •Kurum gerekli görmesi halinde, bu ücretle ilgili düzenleme yapabilecektir. •Verici işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında aboneden herhangi bir ücret talep edemez. TK işletmecilerden veya abonelerden numara taşınabilirliği kapsamında herhangi bir ücret almayacaktır.

16 16/21 Tarife Şeffaflığı •Şebeke içi iken taşıma sonrasında şebeke dışı olan numaralara yapılan aramalarda çağrı başlangıcında uyarı tonu verilecektir. •Ton uygulaması dışında, yönetmelik değişikliği olmaksızın gerektiğinde sesli anons uygulamasına da geçilebilecektir.

17 17/21 Taşıma Süreleri Örnekleri ÜlkeAzami Süre Malta4 saat Belçika2 gün İngiltere2 iş günü Avusturya3 iş günü Türkiye6 gün Slovenya, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Hırvatistan, İtalya 5 iş günü Almanya6 iş günü Norveç7 gün Estonya7 iş günü İzlanda10 gün Hollanda10 iş günü Macaristan14 iş günü Portekiz20 gün Litvanya28 gün Fransa30 gün

18 18/21 Önemli Hususlar-I •Abone, taşıma zamanı duyurusu öncesinde alıcı işletmeciye tekrar başvurarak taşıma talebinden vazgeçebilir. •Abonelerin yılda kaç kez aynı numara için taşıma hizmeti alacağına ilişkin bir sınır yoktur. Ancak, Kurum bu konuda gerekli görmesi halinde sınır getirebilir. •Numara taşımaya ilişkin sürelerde Yönetmelik değişikliği olmadan gerek görülmesi halinde Kurum tarafından kısaltma yapılabilir.

19 19/21 Önemli Hususlar-II •Abone, başkası adına kayıtlı numara için, numara taşıma başvurusu yapamaz. Abonenin kendisi veya noter onaylı vekalet verdiği kişi başvurabilir. •Abonenin verici işletmecide bulunan kullanılmamış kontörleri veya bedava dakikaları, kampanyaları vb. alıcı işletmecide geçerli değildir. Bu konuda alıcı işletmeci aboneye isterse kolaylık sağlayabilir. •Faturalı hat abonesi, ön ödemeli hat veya ön ödemeli hat abonesi, faturalı hat abonesi olarak numarasını taşıyabilir.

20 20/21 Önemli Hususlar-III •Taşınan ve taşınmakta olan numaralar, 9 Kasım 2008’den itibaren www.numaratasima.gov.tr adresinden öğrenilebilir.www.numaratasima.gov.tr

21 21/21 Teşekkürler.


"1/21 Numara Taşınabilirliği Dr. Tayfun ACARER Telekomünikasyon Kurumu Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları