Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz

2 Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı yükümlülüğü kısaca, bir personelin hizmet süresi sonunda şirkete getireceği yükümlülüğün (toplam kıdemi), bugüne kadar olan kısmının (şimdiki kıdemi) net şimdiki değeridir.

3 Hakettiği Kıdemi (Bugüne kadar çalışmasından) Hakedeceği Kıdemi (Gelecekteki çalışmasından) Toplam Kıdemi + =

4 hizmet süresi iskonto oranları tazminat almayanlar ücret artışları tüm çalışanlar dikkate alınacak konular

5 dönem başındaki kıdem tazminatı tutarı + faiz maliyeti + cari hizmet maliyeti aktüaryal kazanç ve kayıp + = dönem sonundaki kıdem tazminatı tutarı

6 Bay A, yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Bay A yılında şirketimizde işe başlamıştır. Bay A nın kıdem tazminatı hesaplamaya esas brüt ücreti 1.500,00 YTL dır. Buna göre Bay A nın tarihi itibariyle kıdem tazminatı nedir? ÖRNEK (Zam oranı : %5, kıdem tazminatı almadan ayrılanların oranı: %10, iskonto oranı: %12 bu verileri tüm örneklerimizde aynı kabul edelim)

7  Bay A nın hizmet süresi 25 yıldır. Hizmet süresi tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha yıl daha vardır  Bay A nın hizmet süresi 25 yıldır. Hizmet süresi tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha 7,76 yıl daha vardır  Bay A nın şirketimizdeki kıdemi ( ( – )/365) yıldır  Bay A nın şirketimizdeki kıdemi ( ( – )/365) 9,67 yıldır  Bay A şirketimizden 8 kere zam alacak ve hizmet süresi sonundaki tahmini ücreti de 2.216,18 YTL olacaktır.  Bay A nın gelecekteki ücretinin (7,76 yıl ve %12 iskonto oranı ile iskonto ederek) bugünkü değeri 919,76 YTL dır.

8  Bay A nın itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 8.894,07 YTL dır.  Bay A nın itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 8.894,07 YTL dır. 919,76 X 9,67  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 8.004,66 YTL olacaktır.  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 8.004,66 YTL olacaktır ,07 x 0,90  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz YTL olacaktı.  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz YTL olacaktı X 9,67

9 Örneğimizdeki çalışan kişi bir bayan olsa idi nasıl hesaplama yapacaktık ????

10  Bayan A nın hizmet süresi 20 yıldır. Hizmet süresi tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha yıl daha vardır.  Bayan A nın hizmet süresi 20 yıldır. Hizmet süresi tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha 2,76 yıl daha vardır.  Bayan A nın şirketimizdeki kıdemi ( ( – )/365) yıldır  Bayan A nın şirketimizdeki kıdemi ( ( – )/365) 9,67 yıldır  Bayan A şirketimizden 3 kere zam alacak ve hizmet süresi sonundaki tahmini ücreti de 1.736,44 YTL olacaktır.  Bayan A nın gelecekteki ücretinin (2,76 yıl ve %12 iskonto oranı ile iskonto ederek) bugünkü değeri 1.270,04 YTL dır.

11  Bayan A nın itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü ,29 YTL dır.  Bayan A nın itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü ,29 YTL dır ,04 X 9,67  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz ,16 YTL olacaktır.  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz ,16 YTL olacaktır ,29 x 0,90  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz YTL olacaktı X 9,67

12 ERTELENEN VERGİ Cari dönemde vergiye tabi olmamakla birlikte ileriki tarihlerde vergilendirilebilecek gelirler (ertelenen vergi yükümlülüğü) veya ileriki tarihlerde vergiden indirilebilecek giderlerden (ertelenen vergi varlığı) oluşan geçici farkların üzerinden vergi oranı nispetinde hesaplanan vergilerdir.

13 ERTELENEN VERGİ HESAPLAMASI farkın olması farkın sürekli olmaması ertesi yıllarda kullanılabilir olması vergi oranı nispetinde olması

14 ERTELENEN VERGİ ÖRNEKLERİ Ertelenen VergiVarlıkYükümlülük Alınan Çek ReeskontlarıDoğar  Verilen Çek ReeskontlarıDoğar  Kıdem Tazminatı KarşılığıDoğar  Geçmiş Yıl ZararlarıDoğar  Yatırım İndirimleriDoğar  Serbest Bölge KazançlarıDoğmaz Temettü GelirleriDoğmaz Para ve vergi cezalarıDoğmaz

15 ERTELENEN VERGİ ÖRNEKLERİ Ertelenen VergiVarlıkYükümlülük Özel İletişim VergileriDoğmaz Motorlu Taşıtlar VergisiDoğmaz Yasal Sınırları Aşan Bağış ve Yardımlar Doğmaz Risk Sermayesi KazançlarıDoğmaz Hisse Senedi Değer DüşüklüğüDoğar  Hisse Senedi Değer Artışlar  Doğar Vergi Değeri ile UFRS Değeri Arasındaki Farklar Doğar 

16 ÖRNEK Mali tablolarını yürürlükte olan TTK ve vergi kanunlarına göre oluşturan ABC A.Ş.’nin toplam duran varlıkları YTL, birikmiş amortismanı YTL, cari dönem amortisman gideri YTL dır. Şirket eğer mali tablolarını UFRS ye göre düzenlemiş olsa idi duran varlıkları YTL, birikmiş amortismanı YTL ve cari dönem amortisman gideri YTL olacaktı. Bu verilere göre duran varlıklardan kaynaklanan ertelenen vergi tutarı ne kadar olur ?

17 Duran Varlık Birikmiş Amortisman NET DEĞER VERGİUFRS GEÇİCİ FARK VERGİ ORANI ERTELENEN VERGİ % CARİ DÖNEM % VERGİ DEĞERİ > MUHASEBE DEĞERİ ERTELENEN VERGİ VARLIĞI

18 284 Ertelenen Vergi Varlığı Ertelenen Vergi Geliri / Gideri Geçmiş Yıl Karları / /

19 ÖRNEK ABC A.Ş. nin mali tablolarında İştirakler hesabında 3 yıl önce satın alınan YZ A.Ş. % 35 iştirak oranı ve YTL kayıtlı değeri yer almaktadır. İştirakimizde söz hakkımız pay oranımız ölçüsündedir. YZ A.Ş. nin tarihi itibariyle özkaynakları YTL dır. ABC A.Ş. mali tablolarını UFRS ne göre düzenlemiş olsa idi iştiraklerden kaynaklanan ertelenen vergi ne olurdu?

20 YZ A.Ş. VERGİUFRS GEÇİCİ FARK VERGİ DEĞERİMUHASEBE DEĞERİ < ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VERGİ ORANI %20 ERTELENEN VERGİ

21 484 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Ertelenen Vergi Geliri / Gideri / /

22 ÖRNEK Mali tablolarını SPK standartlarına göre düzenleyen ABC A.Ş.’nin Menkul Kıymetlerinde ; Maliyet Değeri YTL olan Devlet tahvillerinin tarihindeki en iyi alış değeri YTL, rayiç değeri (VUK) YTL dır. UFRS göre menkul kıymetlerden oluşan ertelenen vergi nasıl olurdu?

23 Menkul Kıymetler VERGİ UFRS GEÇİCİ FARK VERGİ ORANI %20 ERTELENEN VERGİ VERGİ DEĞERİMUHASEBE DEĞERİ > ERTELENEN VERGİ VARLIĞI

24 691 Ertelenen Vergi Geliri / Gideri Ertelenen Vergi Varlığı / /

25 VADE FARKLARI Satışlar bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. (Hasılata ilişkin standart)

26 Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. ( Stoklara ilişkin standart ) VADE FARKLARI

27 Faiz Oranı Piyasa Kredi Faiz Oranları Sektör Piyasasındaki Faiz Oranları

28 ÖRNEK ABC A.Ş tarihinde 90 gün vadeli olarak YTL + KDV tutarında mal satmıştır. Piyasadaki faiz oranı %15 dir. Mali tablolarımız nasıl olurdu?

29  Bu satıştan kaynaklanan alacağın tahsil tarihi dir yılına sarkan bir alacak yoktur.  Satışın bugünkü net değeri YTL dır.

30 Alacaklar Satış Gelirleri YASALUFRS 0 0 Faiz Gelirleri ____________________ / _____________________ 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ( ) 642 FAİZ GELİRLER ____________________ / _____________________

31 Vade 130 gün olsa idi nasıl bir raporlama yapacaktık?

32  Bu satıştan kaynaklanan alacağın tahsil tarihi dir.  Satışın peşin değeri YTL dır.  Bu alacağın tahsili 2008 yılına sarkacaktır. Alacağın tarihi itibariyle net değeri YTL

33 Alacaklar Satış Gelirleri YASALUFRS Faiz Gelirleri Alacak Reeskontu ____________________ / _____________________ 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ( ) 642 FAİZ GELİRLER ____________________ / _____________________ 642 FAİZ GELİRLERİ 810 ( ) 122 ALACAK 810 REESKONTU (Ertelenmiş Faiz Gelirleri) ____________________ / _____________________

34 ÖRNEK ABC A.Ş tarihinde 40 gün vadeli olarak YTL + KDV tutarında hammadde satınalmıştır. Piyasadaki faiz oranı %15 dir. Alınan bu hammadde ile üretilen mamul 2007 yılı içerisinde satılmıştır. UFRS göre nasıl raporlanırdı ?

35  Bu mal alımından doğan borç tarihinde ödenecektir.  Peşin alış değeri YTL dır.  Alınan hammaddeden dolayı olan borcun tarihi itibariyle net değeri YTL dır.

36 Satıcılar YASALUFRS İlk Madde ve Malzeme Satışların Maliyeti Finansman Giderleri Borç Reeskontu ____________________ / _____________________ 660 FİNANSMAN GİDERİ ( ) 620 S.M.MALİYETİ ____________________ / _____________________ 322 BORÇ REESKONTU 855 ( ) ( Ertelenmiş Faiz Gideri) 660 FİNANSMAN 855 GİDERİ ____________________ / _____________________

37 Varsayalımki alınan hammadde ile üretilen malın ne kadarının satılıp satılmadığını tam olarak tespit edemiyoruz.

38 stok sürelerinin belirlenmesi hammadde ambarında ne kadar kaldığı, üretilen mamulün kaç günde satıldığı üretim bölümü muhasebe bölümü

39 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ Bu standardın amacı temelde dönemsellik ilkesine dayanmaktadır. Yıllara yaygın inşaat işlerinde, maliyetlerin ve hakedişlerin gerçekleştiği dönemin gelirleri ve giderleri içerisinde raporlanması amacına yöneliktir.

40 ÖRNEK XYZ İnşaat A.Ş. nin almış olduğu bir tesis inşaatının yapımı ile ilgili olarak yıllar itibariyle maliyet ve hakediş bilgileri aşağıdaki gibidir; TOPLAM İnşaat Maliyetleri Hakedişler XYZ İnşaat A.Ş. mali tablolarını UFRS göre nasıl hazırlayacaktı?

41 Tamamlanma Oranları 2005 YILI 2006 YILI2007 YILI % 25 % 60 %

42 GELİRLER YILI2006 YILI2007 YILI X % X % 60 ̶ X % 100 ̶ MALİYETLER

43 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakedişleri Gelirler Maliyetler

44 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ALİ OSMAN EFLATUN


"ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları