Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz

2 Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı yükümlülüğü kısaca, bir personelin hizmet süresi sonunda şirkete getireceği yükümlülüğün (toplam kıdemi), bugüne kadar olan kısmının (şimdiki kıdemi) net şimdiki değeridir.

3 Hakettiği Kıdemi (Bugüne kadar çalışmasından) Hakedeceği Kıdemi (Gelecekteki çalışmasından) Toplam Kıdemi + =

4 hizmet süresi iskonto oranları tazminat almayanlar ücret artışları tüm çalışanlar dikkate alınacak konular

5 dönem başındaki kıdem tazminatı tutarı + faiz maliyeti + cari hizmet maliyeti aktüaryal kazanç ve kayıp + = dönem sonundaki kıdem tazminatı tutarı

6 Bay A, 01.10.1990 yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Bay A 01.05.1998 yılında şirketimizde işe başlamıştır. Bay A nın kıdem tazminatı hesaplamaya esas brüt ücreti 1.500,00 YTL dır. Buna göre Bay A nın 31.12.2007 tarihi itibariyle kıdem tazminatı nedir? ÖRNEK (Zam oranı : %5, kıdem tazminatı almadan ayrılanların oranı: %10, iskonto oranı: %12 bu verileri tüm örneklerimizde aynı kabul edelim)

7  Bay A nın hizmet süresi 25 yıldır. Hizmet süresi 01.10.2015 tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha yıl daha vardır  Bay A nın hizmet süresi 25 yıldır. Hizmet süresi 01.10.2015 tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha 7,76 yıl daha vardır  Bay A nın şirketimizdeki kıdemi ( (31.12.2007 – 01.05. 1998)/365) yıldır  Bay A nın şirketimizdeki kıdemi ( (31.12.2007 – 01.05. 1998)/365) 9,67 yıldır  Bay A şirketimizden 8 kere zam alacak ve hizmet süresi sonundaki tahmini ücreti de 2.216,18 YTL olacaktır.  Bay A nın gelecekteki ücretinin (7,76 yıl ve %12 iskonto oranı ile iskonto ederek) bugünkü değeri 919,76 YTL dır.

8  Bay A nın 31.12.2007 itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 8.894,07 YTL dır.  Bay A nın 31.12.2007 itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 8.894,07 YTL dır. 919,76 X 9,67  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 8.004,66 YTL olacaktır.  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 8.004,66 YTL olacaktır. 8.894,07 x 0,90  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz 14.505 YTL olacaktı.  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz 14.505 YTL olacaktı. 1.500 X 9,67

9 Örneğimizdeki çalışan kişi bir bayan olsa idi nasıl hesaplama yapacaktık ????

10  Bayan A nın hizmet süresi 20 yıldır. Hizmet süresi 01.10.2010 tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha yıl daha vardır.  Bayan A nın hizmet süresi 20 yıldır. Hizmet süresi 01.10.2010 tarihinde dolacaktır. Yani hizmet süresinin dolmasına daha 2,76 yıl daha vardır.  Bayan A nın şirketimizdeki kıdemi ( (31.12.2007 – 01.05.1998)/365) yıldır  Bayan A nın şirketimizdeki kıdemi ( (31.12.2007 – 01.05.1998)/365) 9,67 yıldır  Bayan A şirketimizden 3 kere zam alacak ve hizmet süresi sonundaki tahmini ücreti de 1.736,44 YTL olacaktır.  Bayan A nın gelecekteki ücretinin (2,76 yıl ve %12 iskonto oranı ile iskonto ederek) bugünkü değeri 1.270,04 YTL dır.

11  Bayan A nın 31.12.2007 itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 12.281,29 YTL dır.  Bayan A nın 31.12.2007 itibariyle iskonto edilmiş Kıdem Tazminatı yükü 12.281,29 YTL dır. 1.270,04 X 9,67  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 11.053,16 YTL olacaktır.  Çalışanların %90 (1- %10) şirketimizden kıdem tazminatı aldığına göre yükümlülüğümüz 11.053,16 YTL olacaktır. 12.281,29 x 0,90  İş Kanununa göre hesaplanmış olsa idi bu yükümlülüğümüz 14.505 YTL olacaktı 1.500 X 9,67

12 ERTELENEN VERGİ Cari dönemde vergiye tabi olmamakla birlikte ileriki tarihlerde vergilendirilebilecek gelirler (ertelenen vergi yükümlülüğü) veya ileriki tarihlerde vergiden indirilebilecek giderlerden (ertelenen vergi varlığı) oluşan geçici farkların üzerinden vergi oranı nispetinde hesaplanan vergilerdir.

13 ERTELENEN VERGİ HESAPLAMASI farkın olması farkın sürekli olmaması ertesi yıllarda kullanılabilir olması vergi oranı nispetinde olması

14 ERTELENEN VERGİ ÖRNEKLERİ Ertelenen VergiVarlıkYükümlülük Alınan Çek ReeskontlarıDoğar  Verilen Çek ReeskontlarıDoğar  Kıdem Tazminatı KarşılığıDoğar  Geçmiş Yıl ZararlarıDoğar  Yatırım İndirimleriDoğar  Serbest Bölge KazançlarıDoğmaz Temettü GelirleriDoğmaz Para ve vergi cezalarıDoğmaz

15 ERTELENEN VERGİ ÖRNEKLERİ Ertelenen VergiVarlıkYükümlülük Özel İletişim VergileriDoğmaz Motorlu Taşıtlar VergisiDoğmaz Yasal Sınırları Aşan Bağış ve Yardımlar Doğmaz Risk Sermayesi KazançlarıDoğmaz Hisse Senedi Değer DüşüklüğüDoğar  Hisse Senedi Değer Artışlar  Doğar Vergi Değeri ile UFRS Değeri Arasındaki Farklar Doğar 

16 ÖRNEK Mali tablolarını yürürlükte olan TTK ve vergi kanunlarına göre oluşturan ABC A.Ş.’nin toplam duran varlıkları 600.000 YTL, birikmiş amortismanı 250.000 YTL, cari dönem amortisman gideri 30.000 YTL dır. Şirket eğer mali tablolarını UFRS ye göre düzenlemiş olsa idi duran varlıkları 600.000 YTL, birikmiş amortismanı 380.000 YTL ve cari dönem amortisman gideri 60.000 YTL olacaktı. Bu verilere göre duran varlıklardan kaynaklanan ertelenen vergi tutarı ne kadar olur ?

17 Duran Varlık Birikmiş Amortisman 600.000 250.000 NET DEĞER350.000 600.000 380.000 220.000 VERGİUFRS GEÇİCİ FARK 0 130.000 VERGİ ORANI ERTELENEN VERGİ %20 26.000 CARİ DÖNEM 30.000 %20 6.000 VERGİ DEĞERİ 350.000 220.000 > MUHASEBE DEĞERİ ERTELENEN VERGİ VARLIĞI

18 284 Ertelenen Vergi Varlığı 26.000 691 Ertelenen Vergi Geliri / Gideri 6.000 570 Geçmiş Yıl Karları 20.000 / /

19 ÖRNEK ABC A.Ş. nin mali tablolarında İştirakler hesabında 3 yıl önce satın alınan YZ A.Ş. % 35 iştirak oranı ve 500.000 YTL kayıtlı değeri yer almaktadır. İştirakimizde söz hakkımız pay oranımız ölçüsündedir. YZ A.Ş. nin 31.12.2007 tarihi itibariyle özkaynakları 6.000.000 YTL dır. ABC A.Ş. mali tablolarını UFRS ne göre düzenlemiş olsa idi iştiraklerden kaynaklanan ertelenen vergi ne olurdu?

20 YZ A.Ş. VERGİUFRS GEÇİCİ FARK 500.0002.100.0001.600.000 VERGİ DEĞERİMUHASEBE DEĞERİ 1.600.000400.000 < ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VERGİ ORANI %20 ERTELENEN VERGİ 80.000 400.000

21 484 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 80.000 691 Ertelenen Vergi Geliri / Gideri 80.000 / /

22 ÖRNEK Mali tablolarını SPK standartlarına göre düzenleyen ABC A.Ş.’nin Menkul Kıymetlerinde ; Maliyet Değeri 250.000 YTL olan Devlet tahvillerinin 31.12.2007 tarihindeki en iyi alış değeri 280.000 YTL, rayiç değeri (VUK) 290.000 YTL dır. UFRS göre menkul kıymetlerden oluşan ertelenen vergi nasıl olurdu?

23 Menkul Kıymetler VERGİ 290.000 UFRS 280.000 GEÇİCİ FARK 10.000 VERGİ ORANI %20 ERTELENEN VERGİ 2.000 VERGİ DEĞERİMUHASEBE DEĞERİ 40.000 30.000 > ERTELENEN VERGİ VARLIĞI

24 691 Ertelenen Vergi Geliri / Gideri 2.000 284 Ertelenen Vergi Varlığı 2.000 / /

25 VADE FARKLARI Satışlar bir finansman işlemi niteliği taşıyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. (Hasılata ilişkin standart)

26 Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. ( Stoklara ilişkin standart ) VADE FARKLARI

27 Faiz Oranı Piyasa Kredi Faiz Oranları Sektör Piyasasındaki Faiz Oranları

28 ÖRNEK ABC A.Ş. 10.09.2007 tarihinde 90 gün vadeli olarak 100.000 YTL + KDV tutarında mal satmıştır. Piyasadaki faiz oranı %15 dir. Mali tablolarımız nasıl olurdu?

29  Bu satıştan kaynaklanan alacağın tahsil tarihi 09.12.2007 dir. 2008 yılına sarkan bir alacak yoktur.  Satışın bugünkü net değeri 96.612 YTL dır.

30 Alacaklar Satış Gelirleri YASALUFRS 0 0 Faiz Gelirleri 100.00096.612 3.388 ____________________ / _____________________ 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 3.388 (100.000-96.612) 642 FAİZ GELİRLER 3.388 ____________________ / _____________________

31 Vade 130 gün olsa idi nasıl bir raporlama yapacaktık?

32  Bu satıştan kaynaklanan alacağın tahsil tarihi 18.01.2008 dir.  Satışın peşin değeri 95.144 YTL dır.  Bu alacağın tahsili 2008 yılına sarkacaktır. Alacağın 31.12.2007 tarihi itibariyle net değeri 117.190 YTL

33 Alacaklar 118.000 Satış Gelirleri 100.00095.144 YASALUFRS Faiz Gelirleri Alacak Reeskontu 4.046 -810 ____________________ / _____________________ 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 4.856 (100.000-95.144) 642 FAİZ GELİRLER 4.856 ____________________ / _____________________ 642 FAİZ GELİRLERİ 810 (118.000- 117.190) 122 ALACAK 810 REESKONTU (Ertelenmiş Faiz Gelirleri) ____________________ / _____________________

34 ÖRNEK ABC A.Ş. 10.12.2007 tarihinde 40 gün vadeli olarak 100.000 YTL + KDV tutarında hammadde satınalmıştır. Piyasadaki faiz oranı %15 dir. Alınan bu hammadde ile üretilen mamul 2007 yılı içerisinde satılmıştır. UFRS göre nasıl raporlanırdı ?

35  Bu mal alımından doğan borç 19.01.2008 tarihinde ödenecektir.  Peşin alış değeri 98.480 YTL dır.  Alınan hammaddeden dolayı olan borcun 31.12.2007 tarihi itibariyle net değeri 117.145 YTL dır.

36 Satıcılar YASALUFRS İlk Madde ve Malzeme Satışların Maliyeti 0 118.000 100.000 Finansman Giderleri Borç Reeskontu -855 98.480 665 0 118.000 ____________________ / _____________________ 660 FİNANSMAN GİDERİ 1.520 (100.000-98.480) 620 S.M.MALİYETİ 1.520 ____________________ / _____________________ 322 BORÇ REESKONTU 855 (118.000- 117.145) ( Ertelenmiş Faiz Gideri) 660 FİNANSMAN 855 GİDERİ ____________________ / _____________________

37 Varsayalımki alınan hammadde ile üretilen malın ne kadarının satılıp satılmadığını tam olarak tespit edemiyoruz.

38 stok sürelerinin belirlenmesi hammadde ambarında ne kadar kaldığı, üretilen mamulün kaç günde satıldığı üretim bölümü muhasebe bölümü

39 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ Bu standardın amacı temelde dönemsellik ilkesine dayanmaktadır. Yıllara yaygın inşaat işlerinde, maliyetlerin ve hakedişlerin gerçekleştiği dönemin gelirleri ve giderleri içerisinde raporlanması amacına yöneliktir.

40 ÖRNEK XYZ İnşaat A.Ş. nin almış olduğu bir tesis inşaatının yapımı ile ilgili olarak yıllar itibariyle maliyet ve hakediş bilgileri aşağıdaki gibidir; 200520062007TOPLAM İnşaat Maliyetleri2.500.0003.500.0004.000.00010.000.000 Hakedişler3.000.0003.800.0004.500.00011.300.000 XYZ İnşaat A.Ş. mali tablolarını UFRS göre nasıl hazırlayacaktı?

41 Tamamlanma Oranları 2005 YILI 2006 YILI2007 YILI % 25 % 60 % 100 2.500.000 10.000.000 6.000.000 10.000.000

42 GELİRLER2.825.000 3.955.000 4.520.000 2005 YILI2006 YILI2007 YILI 11.300.000 X % 25 11.300.000 X % 60 ̶ 2.825.000 11.300.000 X % 100 ̶ 6.780.000 MALİYETLER2.500.0003.500.0004.000.000

43 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakedişleri Gelirler Maliyetler 200520062007 175.000 20.000 2.825.000 2.500.000 3.955.000 3.500.000 4.520.000 4.000.000 2.500.000 3.000.000 6.000.000 11.300.000 10.000.000 6.800.000 0 0

44 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ALİ OSMAN EFLATUN


"ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ALİ OSMAN EFLATUN Eğitim Amaçlıdır, İzinsiz Yayınlanamaz, Ticari Amaçlı Kullanılamaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları