Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müdürlüğümüz 2006 yılında kuruldu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müdürlüğümüz 2006 yılında kuruldu."— Sunum transkripti:

1 Müdürlüğümüz 2006 yılında kuruldu.
Ses - Görüntü, Kamera, Güç Sistemleri, Telli ve Telsiz Haberleşme Sistem yatırımları Belediye içi organizasyon ve işletmecilerin geçiş hakkı talepleri BTK gibi ilgili tüm kurumlar ile koordinasyonun tek elden yürütülmesi

2 . Altyapı Kullanım Modeli,
GEÇİŞ HAKKI TARİHÇESİ BTK Geçiş Hakkı Yönetmeliği, İBB Hizmet Sahasında Haberleşme Altyapıları Tesis Edilmesi, Mevcut Tesislerin Lisanslı İşletmeciler Tarafından Ortak Kullanılması İBB Meclis Kararı İle İBB Geçiş Hakkı Yönetmelik Onayı, . Altyapı Kullanım Modeli, İBB Meclis Kararı İle 2009 Yılı Geçiş Hakkı Tarife Onayı, . Belediyemiz tarafından çıkarılan 5. Tarife

3 İBB GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ
İBB TELEKOMÜNİKASYON GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ 1 Altyapı Katılım Bedeli (TL/Mt) Katılım Bedeli ( Lisans Süresince Bir Defalık) 1.1 Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct 21,00 TL 1.2 İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda 19,00 TL 2 Arıza-Bakım-Onarım (TL/Mt) 1 Yıl 2.1 Güzergah Arıza-Bakım-Onarım Ücreti 0,55 TL 3 Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Mt-Güzergah) 1 yıl 10 yıl 20 yıl 3.1 Geçiş Hakkı Ücreti-İBB'nin Göz İhtiyacı Olan Yerler İBB'nin Kullanımı Karşılığı Ücret Ödenmeyecek 3.2 Geçiş Hakkı Ücreti-Mevcut Altyapı Kullanımı 1,60 TL 10,50 TL 15,75 TL 3.3 Geçiş Hakkı Ücreti-İBB'nin Göz İhtiyacı Olmayan Yerler 0,32 TL 2,10 TL 3,15 TL 3.4 Tünel, Raylı Sistem, Metrobus 6,30 TL 47,25 TL 63,00 TL 4 Haberleşme Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücreti 10 Yıl 20 Yıl 4.1 Bina Indoor (Seperasyon, Konteyner veya Oda İle Indoor Antenler) 5.000,00 TL 30.000,00 TL 50.000,00 TL 4.2 Bina Outdoor (Seperasyon, Konteyner veya Oda) 6.500,00 TL 39.000,00 TL 65.000,00 TL 4.3 İstasyon, Durak,Terminal ve İskeleler (Seperasyon, Konteyner veya Oda İle Indoor Antenler) 10.000,00 TL 60.000,00 TL ,00 TL 4.4 RF Anteni / Radyo Link Anteni (TL / Adet) 1.500,00 TL 9.000,00 TL 15.000,00 TL 4.5 Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 ) 126,00 TL 210,00 TL 4.6 Outdoor Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 ) 125,00 TL 750,00 TL 1.250,00 TL 4.7 Ankesörlü Telefon (TL / Adet) 4.8 İBB Kule Kullanım Temel Ücreti 15.750,00 TL 94.500,00 TL ,00 TL 4.9 GSM Kule Yeri 10.500,00 TL 63.000,00 TL ,00 TL 4.10 GSM Mobil İstasyon Ücreti (Günlük) 4.11 GSM Ekipmanı Tesis Yeri Survey Ücreti (Survey sonucu uygun görülen yer için bir defalık) 5 Canlı Yayın Aracı Kiralama 5.1 Günlük Canlı Yayın Aracı Uplink Sistemi Kiralama 1.350,00 TL 5.2 Günlük Canlı Yayın Aracı Uplink ve Reji Kiralama 1.850,00 TL 5.3 1 Saatlik Canlı Yayın Aracı 6 Mhz Uplink + Frekans 540,00 TL 5.4 10 Dakikalık Bant veya Canlı Geçiş 610,00 TL

4 GEÇİŞ HAKKI KULLANIMI İÇİN MODEL GELİŞTİRİLMESİ
Aynı güzergahta kablo çekimi yapmak isteyen işletmecilerin ilk yatırım yapan işletmeciye katılım bedeli, Belediyemize ise geçiş hakkı bedeli ödemesi şeklinde bir yapı hazırladık. Türkiye’de bu alanda bir ilk sağlanarak adil, sürdürülebilir ve verimli bir altyapı kullanım modeli oluşturduk.

5 ALTYAPI KESİTİ Her bir bina için en az 5 adet altyapı kazı ve bağlantısı , şehrin yer altı kullanımını kıt kaynak durumuna getirmiş bu zorunluluk ortak telekomünikasyon altyapısı tesisinin gerekçesi olmuştur.

6 GEÇİŞ HAKKI KULLANIMI MODELİ
Haberleşme altyapısı Birim-Metre/Göz bedelinin maliyet eksenli tespiti, Firmaların bu maliyete 1/4 oranında katkı sağlaması, Güzergah bakımının altyapıyı tesis eden işletmeci tarafından yapılması, İlk yatırım yapan işletmecinin geçiş hakkı ücreti ödememesi, Altyapının ortak kullanılması,

7 TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPI KESİTLERİ

8 MİNİ TRANŞE UYGULAMALARI
Telekomünikasyon sektöründeki hızlı gelişmeye paralel olarak altyapı uygulamalarında da değişiklikler olmuş ve altyapıların daha kısa zamanda tesis edilebilmesi için Mini Tranşe uygulaması denenmeye başlanmıştır. Bu uygulama; çevreye (mevcut altyapılara, yola) daha az zarar vermek suretiyle vatandaş tepkisini azaltıyor. Özel ekipmanlarla , daha az derinlik ve genişlikte (50x10)uygulandığı için klasik uygulamaya göre daha hızlı yapılıyor. Araç trafiğini aksatmıyor. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte gerek araç gerekse kullanılan diğer malzemelerin yerli üretim olarak yapılması teşvik edilmektedir.

9 MİNİ TRANŞE ALTYAPI KESİTLERİ

10 DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ
Mükerrer kazıların önlenmesi Şehrin altyapısının etkin ve verimli kullanılması Zaman, emek ve kaynak israfının önüne geçilmesi İlave gelir kalemi oluşturularak belediyemiz bütçesine katkı sağlanması Türkiye için örnek bir uygulama olması Diğer Belediyelerin düzenlemeyi referans alması İşletmecilerin geçiş hakkı sağlayıcısı diğer kamu kurum ve kuruluşlara bu düzenlemeyi önermesi ve desteklemesi

11 YAPTIKLARIMIZ Bütün bu süreçler BTK’nın düzenlemeleri doğrultusunda 3 aylık periyodik toplantılarla ilgili tüm işletmecilerin katılımı ile ortak mutabakatla belirlenmiştir. Belediyedeki iş akışını kısaltıcı düzenlemeler yapılmıştır. İş süreçleri yapılan program üzerinden takip edilerek şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Söz konusu program ile altyapı ve gelirler entegrasyonu online olarak yapılabilmektedir.

12 YAPTIKLARIMIZ Yapılan bütün altyapıya ait harita ve envanterin (kablo, ek odası, ek noktası, saha dolabı) çok detaylı bir şekilde tutulduğu GIS uygulaması geliştirilmiştir. Belediye ve işletmecilerin koordinasyonu için ortak mail grubu oluşturulmuştur. Altyapıda kullanılan ek odalarının tasarım ve üretimi Belediyemizce bir belediye iştiraki olan İSTON A.Ş.’ye yaptırılmıştır.

13 TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPILARININ GIS’E İŞLENMESİ

14 İBB TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI
Bugüne kadar 414 km Belediyemiz tarafından olmak üzere toplamda km ortak telekomünikasyon altyapısı kuruldu. Tüm altyapı bilgisi ile güncel tarife, şartname ve uygulamalara ilişkin veriler işletmecilere özel kullanıcı tanımı yapılarak web erişimiyle sunulmaktadır.

15 Kullanıcı Adı : BTK Şifre: BTK

16 2010 YILI GEÇİŞ HAKKI KULLANIM MODELİ
Haberleşme altyapısı Birim-Metre/Göz bedelinin maliyet eksenli tespiti, 2. Firmanın bu maliyete 1/2 oranında katkı sağlaması, 3. ve sonrasındaki diğer firmaların maliyetin yarısı oranındaki katılım payını Belediyeye ödemesi, Güzergah bakımının altyapıyı tesis eden işletmeci tarafından yapılması, İlk yatırım yapan işletmecinin geçiş hakkı ücreti ödememesi, Altyapının ortak kullanılması,

17 BİRİM ALTYAPI YAPIM MALİYETİ
ASFALT TRETUVAR MİNİ TRANŞE 1 ALTYAPI MALİYETİ (1HDPE 1 GÖZ ÇOKLAYICI) 54,00 TL 100,00 TL 160,00 TL 2 İNDİRİM % 40 32,40 TL 60,00 TL 96,00 TL 3 ASFALT BEDELİ 90,00 TL 4 HARÇ BEDELİ 1,50 TL 5 TEMİNAT BEDELİ 6 PROJE BEDELİ 7 AS-BUİLT BEDELİ 8 İŞLETMECİ GENEL GİDERLERİ 8,50 TL 6,00 TL 9,50 TL 9 İLK İŞİ YAPMA ZORUNLULUĞU VE RİSKİ 10 SAHA KONTROL GİDERLERİ TOPLAM 139,90 TL 75,00 TL 114,50 TL KULLANIM ORANI (6 GÖZ) TOPLAM * KULLANIM ORANI (6 GÖZ) 279,80 TL 225,00 TL ORTALAMA MALİYET : 103,21 TL

18 İBB TELEKOMÜNİKASYON GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ 01.01.2010
Altyapı Katılım Bedeli (TL/Mt) Katılım Bedeli ( Lisans Süresince Bir Defalık) 1.1 Birim altyapı yapım maliyeti 100,00 TL 1.2 Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct 50,00 TL 1.3 İşletmecinin mevcut altyapıda iyileştirme yapması durumunda (güzergahta 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi, ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb gibi güzergahın ortak kullanılabilir duruma getirilmesi işleri) 40,00 TL 2 Arıza-Bakım-Onarım (TL/Mt) 1 Yıl 2.1 Güzergah Arıza-Bakım-Onarım Ücreti 0,60 TL 3 Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Mt-Güzergah) 1 yıl 10 yıl 20 yıl 3.1 Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı İhtiyacı Olan Yerler İBB'nin Kullanımı Karşılığı Ücret Ödenmeyecek 3.2 Geçiş Hakkı Ücreti-Mevcut Altyapı Kullanımı 1,75 TL 11,50 TL 17,50 TL 3.3 Geçiş Hakkı Ücreti-Ortak Telekomünikasyon Altyapı İhtiyacı Olmayan Yerler 0,35 TL 2,30 TL 3,50 TL 3.4 Tünel, Raylı Sistem, Metrobus 7,00 TL 46,00 TL 70,00 TL 4 Haberleşme Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücreti 10 Yıl 20 Yıl 4.1 Bina Indoor (Seperasyon, Konteyner veya Oda İle Indoor Antenler) 5.500,00 TL 33.000,00 TL 55.000,00 TL 4.2 Bina Outdoor (Seperasyon, Konteyner veya Oda ) 6.000,00 TL 36.000,00 TL 60.000,00 TL 4.3 İstasyon, Durak,Terminal ve İskeleler (Seperasyon, Konteyner veya Oda İle Indoor Antenler) 11.000,00 TL 66.000,00 TL ,00 TL 4.4 RF Anteni / Radyo Link Anteni (TL / Adet) 1.650,00 TL 9.900,00 TL 16.500,00 TL 4.5 Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 ) 25,00 TL 150,00 TL 250,00 TL 4.6 Outdoor Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 )s 140,00 TL 840,00 TL 1.400,00 TL 4.7 Ankesörlü Telefon (TL / Adet) 4.8 İBB Kule Kullanım Temel Ücreti 17.500,00 TL ,00 TL ,00 TL 4.9 GSM Kule Yeri 11.500,00 TL 69.000,00 TL ,00 TL 0- 7 Gün 7-30 Gün Gün 4.10 GSM Mobil İstasyon Ücreti (Günlük) 75,00 TL 30,00 TL 4.11 GSM Ekipmanı Tesis Yeri Survey Ücreti (Survey sonucu uygun görülen yer için bir defalık) 1.500,00 TL 4.12 GSM Baz İstasyonu Ortak Gider Bedeli (Yıllık) 4.000,00 TL 4.13 Ortak Kabinet Kullanım Ücreti (Yıllık) 5 Canlı Yayın Aracı Kiralama 5.1 Günlük Canlı Yayın Aracı Uplink Sistemi Kiralama 5.2 Günlük Canlı Yayın Aracı Uplink ve Reji Kiralama 2.000,00 TL 5.3 1 Saatlik Canlı Yayın Aracı 6 Mhz Uplink + Frekans 500,00 TL 5.4 10 Dakikalık Bant veya Canlı Geçiş 600,00 TL

19 GSM BAZ İSTASYONU UYGULAMALARI
Tüm Baz İstasyonlarının kontrolü,takibi düzenlemesi ve ücretlendirilmesi tek elden yapılıyor. Şehir estetiği ve kentsel tasarım açısından standardizasyon sağlandı, ortak tesis paylaşımı ve indoor yaptırılmak suretiyle kaynak israfı önlendi.

20 GSM BAZ İSTASYONU UYGULAMALARI
İstanbul genelinde Baz İstasyonları GIS programı ile takip ediliyor. Ayrıca firmalara Ar-Ge çalışmaları yaptırılarak ilk defa yer altı uygulamalı Gsm baz istasyonu kurulumu gerçekleştirilmiştir.

21 ORTAK HABERLEŞME ALTYAPISI
TAMAMLANAN ALTYAPI (KM) KENDİ ALTYAPISINI KULLANMA UZUNLUĞU (KM) DİĞER FİRMALARIN TESİS ETTİĞİ ALTYAPILARI KULLANMA UZUNLUĞU (KM) KURUM / FİRMA TARAFINDAN TESİS EDİLEN ALTYAPIYI DİĞER FİRMALARIN KULLANMA UZUNLUĞU (KM) İBB 414 323 278 267 TELLCOM 559 359 92 141 INVITEL MEMOREX 87 105 42 126 BORUSAN TELEKOM 22 1.4 27 7 GLOBAL İLETİŞİM 1.7 0.4 0.6 2 GRİD TELEKOM 0.9 3.5 1.3 TÜRKNET 0.8 4.6 39 - TOPLAM 1085 794 482 544

22 MALİ TABLO ELDE EDİLEN ALTYAPI KATILIM VE BAKIM BEDELİ ÖDENEN ALTYAPI KATILIM VE BAKIM BEDELİ TELLCOM ,27TL ,95 TL INVITEL MEMOREX ,48 TL ,62 TL İBB ,37 TL  - GLOBAL 27.449,71 TL ,33 TL BORUSAN 98.461,30 TL ,94 TL GRİD 25.376,70 TL 79.119,18 TL

23 SONUÇ İşletmecilerce tesis edilen bu altyapı ile mevcut sisteme alternatif bir haberleşme networkü kurulmuştur. Afet ve acil durumlar için ring ve yedeklilik sağlanmıştır. İşletmeciler arasında rekabet sağlanarak son kullanıcının hizmetleri daha ucuza almasının önü açılmıştır. Sabit ve mobil geniş bant altyapısı güçlendirilerek katma değerli hizmetlere erişim kolaylaştırılmıştır.

24 İBB TELSİZ SİSTEMİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Başkanlık, Çevre Koruma, Hızır Acil birimleri telsiz sistemini kullanmaktadır. 450 Mhz – 470 Mhz bandında 8 adet UHF frekansı ve 168 Mhz bandında 1 adet VHF frekansı İBB’ne tahsisli bulunmaktadır. Ayrıca köy hizmetlerinin 3 tane VHF frekansı da İBB’ne tahsislidir. 1 merkez, 1 aktarma istasyonu, 16 tane röle birimi olmak üzere 18 adet telsiz röle istasyonu vardır. Ayrıca afet durumlarında geniş band ihtiyacını sağlamak üzere 4 adet noktada SDH sistemi kurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde halihazırda 3111 tane (el-araç- sabit) telsiz kullanılmaktadır.

25 İSKİ, İETT ve İŞTİRAKLER
İETT’ye tahsisli 410 Mhz – 430 Mhz Bandında 21 adet analog trunk frekansı, 3 adet geniş alan kanal frekansı bulunmaktadır. İSKİ’ye tahsisli 410 Mhz – 430 Mhz Bandında 31 adet analog trunk frekansı, 1 adet geniş alan kanal frekansı bulunmaktadır. ULAŞIM A.Ş.’ne tahsisli 410 Mhz – 430 Mhz Bandında 8 adet sayısal frekansı bulunmaktadır. İGDAŞ A.Ş.’nin 450 Mhz – 470 Mhz bandında 4 adet geniş alan kanal frekansı bulunmaktadır. Ayrıca KİPTAŞ A.Ş.’nin 430 Mhz Mhz bandında 1 adet frekansı ve İSFALT A.Ş.’nin 450 Mhz Mhz bandında 1 adet frekansı bulunmaktadır. Hali hazırda İSKİ, İETT ve İştiraklerde 3541 adet (el-araç-sabit) telsiz kullanılmaktadır.

26 YENİ TELSİZ YÖNETMELİĞİ
Yeni telsiz yönetmeliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 5 yıllığına izin vermesi, İSKİ, İETT ve iştirakleri işletmecilere yönlendirmesi, işletmeci bulunamaması halinde en fazla 2 yıllık izin vermesi bir belirsizliğe neden olmuştur. Afet durumlarında kararlı çalışabilen tek sistem olan telsiz sisteminde frekans durumlarındaki belirsizliğin devam etmesi problem teşkil etmektedir.

27 MEVCUT TELSİZ SİSTEMİ İÇİN BAŞVURULAR
İBB yeni yönetmelik doğrultusunda 5 yıllık izin için başvuruda bulunmuş olup, İBB için 5 yıla kadar herhangi bir sorun görünmemektedir. İSKİ, İETT, ULAŞIM A.Ş. VE İGDAŞ işletmecilerle görüşmeler yapmış, fakat işletmecilerin sahip olduğu kapsama alanlarının mevcut sistemlerine eşdeğer olmadıklarını görmüşlerdir. Bu nedenle BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yeni yönetmelik gereği 2 yıllık izin başvurusunda bulunmuşlardır. BTK İstanbul Bölge Müdürlüğü ise bu durumun belgelendirilmesini istemiştir. Bazı işletmecilerden bu yazı alınabilmişsede, çoğu işletmeci bu yazıyı vermek istememiştir.

28 YENİ YÖNETMELİK VE SORUNLAR
Telsiz yönetmeliğinin 6. maddesi 2. fıkrasının b. Bendine göre talep edilen bir alanda işletmeci kayıtları Kurum tarafından kontrol edilmektedir. İşletmecinin olması halinde Kurum talep sahibini işletmeciye yönlendirmektedir. Burada bazı ? işaretleri oluşmuştur. 1- İşletmeciler istenilen telsiz kapsamasını yapmayı taahhüt ettiklerinde onlara ne kadar süre verilecektir ve bu süre boyunca talep sahibinin mevcut frekans izinleri devam edecek midir? Süre sonunda yeterli kapsamanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimini kim yapacaktır? 2- İşletmeci talep edilen alanda yeterli kapsamayı sağlıyorsa bile, talep sahibi altyapının olağanüstü durumlar için yeterli olmadığına kanaat getirirse yine o işletmeciden hizmet almak zorunlu mu olacaktır?

29 YENİ YÖNETMELİK VE SORUNLAR
3- İşletmecilerin sunduğu hizmet ile ilgili ücret tarifeleri Kurum tarafından denetlenecek midir? 4- Belediyeler gibi büyük kurumların hizmet sahası kapsamasında altyapının yeterli olmasından çok frekans sayısı önemli olacak frekans tahsisi hangi kriterlere göre yapılacak? 5- Sayısal kapsama ile ilgili Silahlı Kuvvetler APCO-1, APCO-2, Haberleşme Genel Müd. Saysal Telsiz Projesi (Tetra-1), Diğer Belediyecilik Hizmetleri (Tetra-2) için ihtiyaç duyulan frekans planlaması nasıl olacak? 6- Hizmet veren işletmeci firmanın herhangi bir sebepten dolayı şirketi kapatması halinde, Kurumların mağduriyeti nasıl önlenecek?

30 TELSİZ PROJESİ 5216 kanun ile genişleyen İstanbul il sınırları 3 katına çıkmıştır. Mevcut telsiz sisteminin yetersiz kalması, bu projeyi yapma ihtiyacını doğurmuştur.


"Müdürlüğümüz 2006 yılında kuruldu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları