Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ

2 Hastane İşletmeciliği Uzmanı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü
Ali Gazi Hastane İşletmeciliği Uzmanı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü

3 YENİ TDMS PROGRAMI ÖRNEK UYGULAMALAR
X HASTANESİ 2008 YILI AÇILIŞ MİZANINI YENİ PROGRAMA GİRİŞ YAPALIM. ÖRNEK 1: tarihinde kasamıza 4.598,69 TL girmiş olup gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir.   İlaç Gelirleri 586,64 TL   Tıbbı Sarf Malzeme gelirleri 16,87   Kan ve Kan Ürünleri Gelirleri 95,2   Ameliyat Ücretleri 337,72   Laboratuvar Hizm.Alinan Ücretler 959,87   Poliklinik Ücretleri(Diş Ve Pansuman Dahil) 316   Radyoloji Hizm.Alinan Ücretler 268,58   Yatak Ücretleri 95,51   Diğer Tedavi Ücretleri 672,3   İhale Şartname Satiş Gelirleri 100   Diğer Ücretler 1150 4.598,69

4 ÖRNEK 2: tarihinde hastadan nakit olarak alınan 150 TL alınmış olup tedavi giderinden 45 TL si iade belgesi ile size başvurmuştur. İade belgesinde iade kalemleri olarak poliklinik için 14 TL Laboratuvar için 20 TL ve Rontgen için 11 TL belirtilmiştir. Muhasebe kaydını yapalım. Borç Alacak

5 ÖRNEK 3: 02. 01. 2008 tarihinde kasamızdaki 4
ÖRNEK 3: tarihinde kasamızdaki ,69 TL bankaya yatırılmak üzere gönderilmiştir kayıt nasıl yapılır? Kasa Fazlası İçin Düzenlenen Teslimat Müzekkeresi Hesabını Kullanıp Borç ve 100 Kasa Alacak yapılır. MADDE 68 - (1) Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: b) Alacak 2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.

6 ÖRNEK 4: tarihinde Banka ekstemizdeki tahsilat ve ödemelerimiz aşağıdaki gibidir. Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

7 ÖRNEK 5: Mizana baktığımızda 591 hesabında dönem zararı görülmüş
ÖRNEK 5: Mizana baktığımızda 591 hesabında dönem zararı görülmüş. Bununla ilgili kaydı Yapalım. Dönem Net Zararı ,74 ÖRNEK 6: Tedavisi için avans veren bir hasta taburcu olmuş. İade olarak olarak 120 TL verilmesi için iade belgesi hastane tarafından düzenlenmiştir. Kaydını yapalım..

8 ÖRNEK 7: tarihinde Garanti Bankası Kredili 890 TL ve İş Bankası 252 TL lik kredili satış gerçekleşmiş olup satışın gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir. Ameliyat Ücretleri 270 Diyaliz Ücretleri 80 Laboratuvar Hizm.Alinan Ücretler 312 Poliklinik Ücretleri(Diş Ve Pansuman Dahil) 350 Radyoloji Hizm.Alinan Ücretler 130

9 ÖRNEK 8: Hastaneye 21. 900 TL Başkent Elektrik AŞ
ÖRNEK 8: Hastaneye TL Başkent Elektrik AŞ. adına Elektrik faturası gelmiştir. Kaydını yapalım. Borç Alacak 740.16 21.900,00   164,25 Yeni Kurum 21.735,75 103.01

10 ÖRNEK 9: Hastaneye 7. 125 TL ASKİ adına Elektrik faturası gelmiştir
ÖRNEK 9: Hastaneye TL ASKİ adına Elektrik faturası gelmiştir. Kaydını yapalım. Borç Alacak 740.16 7.125,00   53,44 Yeni Kurum 7.071,56 103.01

11 ÖRNEK 10: Hastaneye 925 TL Derya Petrol Ltd Sti den akaryakıt alınmıştır. Kaydını yapalım.
ÖEF Borç Alacak 740.03 925,00   6,94 Yeni Kurum 918,06 103.01

12 ÖRNEK 11: Hastaneye 23. 000 TL Aydoğan Ecz
ÖRNEK 11: Hastaneye TL Aydoğan Ecz. Deposunda İlaç faturası ekli belgeler ile gelmiştir. Tahakkuk Kaydını yapalım. Borç Alacak 23.000,00 172,50 Yeni Kurum 22.827,50

13 ÖRNEK 12: Hastanede çalışan Sözleşmeli personel için maaş bordrosu düzenlenmiştir. Aşağıdaki örnek kaydı sisteme girelim. Borç Alacak 740.14 16.627,76 360.01 547,56 1.793,32 360.02 83,48 1.946,24 2.710,88 369.05 18,38 103.01 10.623,02

14 ÖRNEK 13: Saymanlığımıza bağlı Hastanemiz Avans Mutemedi Veli Dedim’e 600 TL avans verilmesi talep yazısı ile gelmiştir. Kaydını Yapalım. Borç Alacak tc Veli Dedim 600,00 103.01 600.00

15 ÖRNEK 14 Hastanemiz ihale ilanları için Basın ilan Kurumuna 991,20 lira avans verilmesi işleminin kaydını yapalım. Borç Alacak Yeni Kurum 991,20 7,43 103.01 983,77

16 ÖRNEK 15: Hastanemiz ihtiyaçları için DMO ya 10
ÖRNEK 15: Hastanemiz ihtiyaçları için DMO ya ,80 verilen sipariş avansları kaydını yapalım. Borç Alacak Yeni Kurum 10.336,80 77,53 103.01 10.259,27

17 ÖRNEK 16: Hastanenin DMO ya verilen avansa istinaden Bilgisayar, Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi alınmış olup aşağıda gösterilmiştir. Borç Alacak 255.03 4.850,00 150.01 3.550,00 150.11 1.936,80 Yeni Kurum 10.336,80

18 ÖRNEK 17: Hastane faaliyet satışlarından SGK ve Genel Bütçe den bir kısım fatura iade edilmiştir. Hastanenin yazılı bildirim listesi aşağıdaki gibidir kaydını yapalım. İade Tutarı Genel Bütçe 16.627,76 SGK 28.212,22

19 ÖRNEK 18: A Medikal TL lik Banka teminatı olarak hastane için saymanlığıza gelmiştir. Teminat Kaydını yapalım. Borç Alacak Vergi No 5.500 Vergi No

20 ÖRNEK 19: Çağrı Medikal 320 TL lik Geçici teminatı olarak nakit kasamıza yatırmıştır. Teminat Kaydını yapalım. Borç Alacak 100.01 320,00 Vergi No

21 ÖRNEK 20: Hastanede çalışan Sözleşmeli personel için maaş bordrosu düzenlenmiştir. Aşağıdaki örnek kaydı sisteme girelim. Borç Alacak 740.14 16.627,76 360.01 547,56 1.793,32 360.02 83,48 1.946,24 2.710,88 369.05 18,38 103.01 10.623,02

22 ÖRNEK 21: Hastanemiz Karahan Devlet Hastanesinden 3
ÖRNEK 21: Hastanemiz Karahan Devlet Hastanesinden TL lik sağlık hizmeti satın almıştır. Borç Alacak Vergi No 3.890 Vergi No  3.890 103.01

23 Borç Alacak 15.900,00 980,00 69.000,00 91.670,00 ,00 ,00 ,00 402,00 ,00 ,00 79.000,00 100,00 3.500,00 300,00 48.000,00 458,00 3.890,00 ÖRNEK 22: Hastanemizde kesilen Ocak ayı Fatura dağlımı aşağıda ki gibidir O engeç ilgili ayın son iş günü mutlaka fiş girişi yapılmalıdır.

24 ÖRNEK 23:Hastanede çalışan personelin ek ödeme bordrosuna bakılarak kesintiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki örnek kaydı yapalım. Borç Alacak ,52 360.01 29.637,52 360.02 1.187,86 376,05 523,78 ,31 103.01

25 Borç Alacak 150.01 12.088,00 150.02 35.000,00 150.06 953,00 150.08 3.510,62 2.483,02 150.11 7.298,82 150.12 648,10 150.21 1.705,00 150.22 4.188,77 740.01 740.02 740.06 740.08 740.11 740.12 740.21 740.22 Örnek 24: Hastanenin Ocak Ayı Stok çıkışları gönderilen icmale göre muhasebe işlem fişi ile giriş yapalım. Önemli hatırlatma Her ay düzenli girilmeli ve ilgili ayın stok çıkışları takip eden ayın 6 sına kadar mutlaka muhasebeleştirilmelidir.

26 ÖRNEK:25 Denge Temizlik ltd
ÖRNEK:25 Denge Temizlik ltd. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı temizlikte 2/3 uygulanır. Borç Alacak 740.19 34.383,96 218,54 Vergi No 3.496,67 Vergi No 30.668,75 103.01

27 ÖRNEK:26 Doruk Yemek Fabrikası ltd
ÖRNEK:26 Doruk Yemek Fabrikası ltd. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. Not:KDV tevkifatı yemekte 1/2 uygulanır. Borç Alacak 740.20 32.705,50 227,12 Vergi No 1.211,32 Vergi No 31.151,26 103.01

28 ÖRNEK:27 Birim A. Ş. Bilgi İşlem Veri Haz
ÖRNEK:27 Birim A.Ş. Bilgi İşlem Veri Haz. Hizmetleri Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. Borç Alacak ,88 1.085,19 Vergi No ,69 103.01

29 ÖRNEK:28 Zorlu Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti
ÖRNEK:28 Zorlu Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı güvenlikte 4/5 uygulanır. Borç Alacak ,10 762,50 Vergi No 14.640,06 Vergi No ,54 103.01

30 ÖRNEK:29 ZTB- TURNET İLETİŞİM SİST. SAN VE TİC A. Ş
ÖRNEK:29 ZTB- TURNET İLETİŞİM SİST.SAN VE TİC A.Ş . firmasından aylık bakım onarım hizmeti alınmaktadır. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı bakım onarım hizmetlerinde 1/3 uygulanır. Borç Alacak 740.22 6.938,40 44,1 Vergi No 352,80 Vergi No 6.541,50 103.01

31 ÖRNEK:30 Hastanemiz bir daire kiralamıştır
ÖRNEK:30 Hastanemiz bir daire kiralamıştır. Daire Sahibine Ali Ay’a her ay ödeme yapılmaktadır. Borç Alacak 740.23 542,59 360.03 108,52 4,07 103.01 430,00

32 ÖRNEK 31: Hastanede TÜRK TELEKOM A. Ş. Den telefon faturası gelmiştir
ÖRNEK 31: Hastanede TÜRK TELEKOM A.Ş. Den telefon faturası gelmiştir. Kaydını Yapalım Borç Alacak 7.973,00 50,68 Vergi No 7.922,32 103.01

33 ÖRNEK:32 Döner Sermaye personeli için maaş bordro düzenlenmiş olup, ödeme emri belgesini düzenleyelim. Borç Alacak 770.02 26.005,18 360.01 971,91 1747,27 360.02 132,98 3.568,60 2.854,86 369.05 34,14 335.06 18.639,24 18639,24 103.01

34 ÖRNEK:33 Yıl içerisinde bilgi istendi Ali Ay’a için yıl içersinde ne kadar kira bedeli ödenmiştir ?
ÖRNEK:34 Hastanemiz personeli Belma Çırak’a yolluk verilmiştir. Borç Alacak 770.04 735,80 360.02 5,52 TC Kimlik No 730,28 103.01

35 ÖRNEK:35 Mehmet Korkmaz’ın iade edilen tedavi gelirleri muhasebeleştirelim.
Borç Alacak 49,17 9,35 25 16,48 100.01 100,00

36 ÖRNEK:36 Banka Ekstresine Baktığımızda aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Kaydını yapalım..
Borç Alacak 20.794,63 14.495,62 103.01 1493,39 8.295,00 606,24 108.06 10.400,00

37 ÖRNEK 37: Hastanemiz başka bir hastaneye fazla olan Otoklav Cihazını Bedelsiz olarak vermiştir. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar Borç Alacak 689.04 1.500,00 257.02 225 253.04 1.725,00 Soru: Deviri Amortismanı ile mi yapmalıyız ? Yoksa Amortismansız devir mi olmalı?

38 ÖRNEK 38: Hastanemiz başka bir hastaneye kırtasiye, tıbbı malzeme, hırdavat Bedelsiz olarak vermiştir. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar Borç Alacak 689.04 2.500,00 1.725 150.01 425  350

39 ÖRNEK 39: Hastanemiz başka bir hastaneden laboratuvar sarf malzemesi bedelsiz olarak alınmıştır. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri Borç Alacak 602.07  1.125 1.125 ÖRNEK 39: Hastanemiz başka bir hastaneye kırtasiye, tıbbı malzeme, hırdavat Bedelli olarak vermiştir. Kaydını nasıl yapalım?

40 ÖRNEK 40: S.B. Merkez paydan firma ve vergi ödemeleri için kurumuza TL sermaye ya mahsuben gönderilmiştir. kaydı yapalım. Sermaye Yazısı Gönderildiğinde Borç Alacak 102 336.07   501 500

41 ÖRNEK 41: Hastanemiz Döner Sermaye kanalı ile yapılıp Özel İdarenin üstlendiği inşaat için merkezden para gönderildiğinde kayıt yapalım Borç Alacak ,00 336.09 103.01

42 ÖRNEK 42: Dr. Ahmet Gül’e fazla ve yersiz ek ödeme yapıldığı tespit edilmiş hastane idaresi tarafından tutar bildirilmiştir. Eğer Ek Ödemeden Mahsup Edilmesi İstenirse Borç Alacak 257,00 135.02

43 ÖRNEK 43: Hastanemiz Can Yemek Sanayi A. Ş. den yemek hizmeti almıştır
ÖRNEK 43: Hastanemiz Can Yemek Sanayi A.Ş. den yemek hizmeti almıştır. Kaydını yapalım. Diğer gelirler hesabında su ve elektrik kullanımından dolayı eklenen ücret vardır. Borç Alacak 740.20 28.277,00 196,30 367.03 1.047,30 679.12 956,40 Vergi NO 26.077,00 103.01

44 ÖRNEK 44 Gökay Ecza Deposu Firmasının geçici teminatı iade edilmiştir.
Borç Alacak Vergi No 355,00  103.01 355.00

45 ÖRNEK 45: Hastanemiz Aralık 2007 KDV Beyannamesi düzenleyerek ödemiştir. Kaydını yapalım
ERŞEN YEMEK LDT.ŞTİ. 5.172,82 USTA BİLİŞİM LTD.ŞTİ - MEDDATA LTD.ŞTİ.(ORTAK GİRİŞİM) 4.653,72 DELTA MEDİKAL LDT.ŞTİ. 36,00 GRUP ISI ENDÜSTRİYEL SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TAŞMED MEDİKAL YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. 64,80 ALİMAR 16,74 EVRENSEL TELEKOM 19,80 EMA ELEKTRONİK LDT.ŞTİ. 26,33 TEKOSERVİS LTD.Şİ. 39,60 GLOBAL TEMİZLİK LDT ŞTİ. 5.764,68 ÖRNEKLER ÖZEL GÜVENLİK HİZ.LTD.ŞTİ 2.058,16

46 ÖRNEK 46: Varsa Biriken SSK İşçi ve İşveren Paylarını ödeyelim
ÖRNEK 46: Varsa Biriken SSK İşçi ve İşveren Paylarını ödeyelim. Ödeme İçin ÖRNEK 47: Lara Medikal firması fatura tahakkuku yapılmış fakat vergi dairesine vergi borcu olduğu için ödeme yapılmamıştır. Kaydını Yapalım Borç Alacak 150.01 798,00 5,68 Vergi No 792,32 Vergi No

47 ÖRNEK 48: Kariyer Medikal firması fatura tahakkuku yapılmıştır
ÖRNEK 48: Kariyer Medikal firması fatura tahakkuku yapılmıştır. Kaydını Yapalım Borç Alacak 2.735,00 49,37 Vergi No 2685,18

48 Örnek 49: Karabük Mobilya tarafından hastanemizde onarım yapılmış
Örnek 49: Karabük Mobilya tarafından hastanemizde onarım yapılmış. Hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. Not: KDV tevkifatı Yapı tesis bakım onarım hizmetlerinde 1/2 uygulanır Borç Alacak 740.24 7.640,00 126,30 367.03 194,10 Vergi No 7.319,60

49 ÖRNEK 50: Hastanemiz personeli Nöbet ücretleri ödemesi. Kaydını Yapalım
Borç Alacak 8.790,00 360.02 52,80 8.737,20 103.01

50 ÖRNEK 51: Aydoğan Ecz. Deposundan İlaç alınmıştır. Kaydını Yapalım.
Borç Alacak 695,95 12,57 Vergi No 683,38 103.01

51 ÖRNEK 52 Müfettiş tespit raporuna göre 2004 yılından bu yana geriye yönelik ek ödeme yanlışlığı yapılan fazla ödeme yapılan ek ödemelerin faizi ile geri alınması istenmiştir. Muhasebe Kaydı ve yapılacak işlem ne olmalıdır? ÖRNEK 53: Beşer Ecza Deposu banka teminatı iade edimiştir. Kaydını Yapalım Borç Alacak 900,00

52 ÖRNEK 54 Hastanemiz Kar ve Zarar Hesaplarına mizandan bakalım
ÖRNEK 54 Hastanemiz Kar ve Zarar Hesaplarına mizandan bakalım. İlk Muhasebe Kaydını yapmıştık. Geçmiş zararları hesabına atmıştık.591 değilde 590 mizanda olsaydı. Eğer kar etmiş olsaydık kaydımız ne olurdu? Borç Alacak 590.01 ,74 580.01 ,27 570.01 ,47 Sermaye yazısı gelmiş ve yazıda ( , TL)-(754,45)= ,02 sermeye verildiği belirtilmiştir. Kaydı nasıl olur? Borç Alacak 570.01 ,47 501.01 754,45 336.06 ,00 500.01 ,02

53 377 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
ÖRNEK 55: Yeniden Değerleme Konusu Kariyer Medikal firması fatura tahakkuku yapılmıştır. Kaydını Yapalım 377 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26703 Resmi Gazete Tarihi 17/11/2007 Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

54 Yeniden Değerleme Oranı 7,2 ile hesaplayacaz. Bu kaydı yıl sonu yapıcaz. Örneği Uygulayalım
Mizan Bakiye Yeniden Değerleme Tutarı 253,03 Tibbi Cihazlar ,32 18.007,58 255,01 Tibbi Demirbaşlar ,05 13.302,08 255,02 Döşeme Ve Mefruşat 44.397,75 3.196,64 255,03 Bilgisayarlar ,90 18.268,55 255,04 Diğer Büro Makinaları 18.840,05 1.356,48 255,05 Haberleşme Araçları 578,20 41,63 255,07 Yanginda Korunma Malzemeleri 2.690,40 193,71 255,08 Diğer Demirbaşlar 3.054,98 219,96 257,02 Tibbi Cihazlar Amortismanları 50.021,00 3.601,51 257,06 Tibbi Demirbaşlar Amortismanı 74.864,53 5.390,25 257,07 Döşeme ve Mefruşat Amortismanı 19.329,98 1.391,76 257,08 Bilgisayarlar Amortismanı ,84 8.877,88 257,09 Diğer Büro Makinaları Amortismanı 8.260,12 594,73 257,1 Haberleşme Araçları Amortismanı 115,63 8,33 257,12 Yangindan Korunma Malzemeleri Amortismanı 538,00 38,74 257,13 Diğer Demirbaşlar Amortismanı 709,26 51,07

55 ÖRNEK 56 Amortisman Kayıtlarını Yapalım ?Amortisman Oranlarına
adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki hesaplandığını farzedelim. Borç Alacak 740.26 2.735,00 255.01 2.735

56 ÖRNEK 57 Kasa sayımında kasada 136 TL fazla çıktığı tespit ediliyor
ÖRNEK 57 Kasa sayımında kasada 136 TL fazla çıktığı tespit ediliyor. Kaydını yapalım. Borç Alacak 100.01 136,00 397.01 Fazlalığın nedeni tespit edilemedi. Gelir kaydedilir. Sebebi bulundu ise ona göre işlem yapılır. Gelir Kaydı Borç Alacak 397.01 136,00 679.05

57 ÖRNEK 58 Sağlık Bakanlığının yazısı ile gelen talimat üzerine Dinar Devlet Hastanesi TL borç para vermeniz istenmiştir. Kayıt nasıl yapılmalı? Borç Alacak Vergi No ,00 103.01 Peki Alan Kurumun Kaydı Nasıl Olacak? Borç Alacak 102.01 ,00 Vergi No

58 ÖRNEK 59 Hastanemizden verilen borcun bakanlık yazısı ile karşılıksız hale getirildiğinde kaydımızı yapalım. Borç Alacak Vergi No ,00  770.09 Alan hastane kaydı değişecek yazı gelirse Borç Alacak Vergi No ,00 602.06

59 ÖRNEK 60. SGK dan Satıştan iade gelmiştir. Kaydını yapalım ÇOK ÖNEMLİ
Borç Alacak 610.17 ,00 120.17 DOĞRU Sık sık yapılan bir hata iade SSK dan yapıldığı halde iadeyi gelir kalemlerine dağıtır gibi. İade faaliyet iade kalemlerinden yapılmakta. Bu da tahsilat hesaplamasını zorlaştırmaktadır. Borç Alacak 50.500,00 25.000,00 15.000,00 9.500,00 120.17 ,00 YANLIŞ

60 Hastane İşletmeciliği Uzmanı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü
Ali Gazi Hastane İşletmeciliği Uzmanı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü


"MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları