Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi
EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE

2 Kamunun Yeniden Yapılanması
Kamunun, önceden belirlenmiş ekonomik-toplumsal-politik hedefler doğrultusunda; ilke, amaç, konum ve işlevleri bakımından yeniden tanımlanması; belli amaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi…

3 * Dünya Bankası * Parlamento * IMF * Hükümetler
Uluslararası Aktörler: Ulusal Aktörler: * Dünya Bankası * Parlamento * IMF * Hükümetler * Dünya Ticaret Örgütü * TÜSİAD * Avrupa Birliği * TOBB * OECD

4 Kamunun Yeniden Yapılanması
Uluslararası sermayenin önündeki engelleri kaldırmak, Dünyayı tek bir Pazar haline getirmek.

5 KAMU PERSONEL REJİMİ YASA TASARISI YASALAŞIRSA…

6 OKULLAR YEREL YÖNETİMLER ARACILIĞI İLE ŞİRKETLERE İHALE EDİLECEK.

7 ÖĞRETMENLER VE MEMURLAR ŞİRKET ÇALIŞANI OLACAK.

8 YILDA İKİ KEZ

9 Verilen emirlere itiraz etmek

10 görevleri tam ve zamanında yapmamak

11 hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara uymamak

12 Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak

13 Görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek

14 Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak

15 Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek

16 İş sahiplerine (Veli ve öğrencilere) kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.

17 GİBİ GEREKÇELERLE KADEME DURDURMA CEZASI ALIP

18 MEMURLUKTAN Yeni haliyle İŞTEN ÇIKARILACAK.

19 YANİ OKUL MÜDÜRÜ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ve DİĞER AMİRLER İSTEDİĞİNİ İŞTEN ATACAK.

20 KOORDİNATÖR MÜDÜR ya da OKUL MÜDÜRÜ İSTEDİĞİ ÖĞRETMENİ VE MEMURU İSTEDİĞİ OKULDA YA DA KONUMDA ÇALIŞTIRABİLECEK.

21 YAZ TATİLİ VE ARA TATİL KALDIRILARAK TATİL SÜRESİ 20 GÜN YA DA 30 GÜN OLACAK.

22 Okulların açık olmadığı zamanlarda diğer işlerde çalıştırılabilecek.

23 Ya da yılın iki ayı öğretmenlere ücretsiz izin verilecek.

24 Maaşlar düşürülecek. Ek dersler kaldırılacak.

25 Maaş karşılığı ders saati 25 e çıkarılacak
Maaş karşılığı ders saati 25 e çıkarılacak. Öğretmenlere 8 saat okulda bulunma ve çalışma zorunluluğu getirilebilecek.

26 Bu kadarı da olmaz mı diyoruz.

27 Okullarımızda temizlik ve büro işleri taşeronda değil mi?

28 Çalıştıranlar istedikleri zaman bu kişileri işten çıkarmıyorlar mı?

29 Yazın ücretsiz izne çıkarılmıyorlar mı?

30 Ücretli çalıştırılan öğretmenler, çalışmadıkları zaman ücret almıyorlar. (Yazları ve ara tatillerde.)

31 Ücretli öğretmenler 30 saat karşılığında ayda 770 TL alıyorlar
Ücretli öğretmenler 30 saat karşılığında ayda 770 TL alıyorlar. 15 Maaş + 15 Ekders= 770 TL

32 Dışarıda işsiz 350 bin öğretmen var.

33 Hemen hemen tüm üniversitelerde Pedogojik Formasyon eğitimi verilerek bu sayı arttırılıyor.

34 Yerimize gelecek yüzbinlerce işsiz öğretmen var.

35 Bankalarda (Kalan devlet bankalarında) 657 ye bağlı kadrolu memur yok gibi tümü SÖZLEŞMELİ.

36 Türkiye Elektrik Kurumu yerine BEDAŞ Kadrolu memur yerine BEDAŞ(Şirket) çalışanı

37 İSKİ – İGDAŞ – BELEDİYELER artık şirket ve çalışanlar kadrolu memur değil Şirket çalışanı.

38 SAĞLIK Hastaneler ve Sağlık ocaklarında taşerona bağlı çalışan hemşireler var.

39 Yurt dışından getirilen ve yarı bedele çalışan Doktorlar var.

40 Sağlıkta temizlik, röntgen, kan hizmetleri, büro elemanları, güvenlik, ultrason, tıbbi atık toplama v.b işler şirket çalışanları tarafından yapılıyor.

41 Eğitimdeki Koordinatörlük gibi Sağlık Grup Başkanlıkları ile istediği doktor ve hemşireyi bölgedeki istediği sağlık ocağında istediği süre ile çalıştırıyor.

42 Eğitimde de Müzik , Resim, Beden Eğitimi ve Rehber öğretmenler 2-3 hatta 4 ayrı okulda çalışmıyorlar mı?

43 SÜREÇ, 24 Ocak Kararları ile başladı
SÜREÇ, 24 Ocak Kararları ile başladı. 12 Eylül Darbesiyle Ortam hazırlandı. GATS anlaşmasıyla uygulama başladı.

44 GATS Nedir? Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
DTÖ tarafından yürütülen; malların ve hizmetlerin dünya çapındaki dolaşımına olanak verecek düzenlemeleri kapsayan bir anlaşmadır.

45 TÜRKİYE VE GATS Türkiye Cumhuriyeti de 1994 yılında GATS anlaşmasına DTÖ kurucu üyesi  olarak imza attı ve anlaşma TBMM’de 25 Şubat 1995’te onaylandı.

46 DTÖ’ne kurucu üye olan ve GATS’ı imzalayan ve TBMM’de onaylayan 50
DTÖ’ne kurucu üye olan ve GATS’ı imzalayan ve TBMM’de onaylayan 50. Hükümet: DYP – CHP

47 DTÖ Eski Başkanı Reneto Rogerrio: “ Korkarım ki ne hükümetler neyin altına imza attıklarının, ne de şirketler neler kazandıklarının farkındalar.”

48 Türkiye, 1995’te şu hizmet sektörlerinde taahhütte bulundu:

49 Mesleki hizmetler (uzmanlık gerektiren hizmetler, bilgisayar ve ilgili hizmetler, diğer mesleki hizmetler)

50 haberleşme hizmetleri ( posta hizmetleri, kurye hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri )

51 müteahhitlik ve ilgili mühendislik-mimarlık hizmetleri

52 eğitim hizmetleri (ilk,orta ve diğer öğretim hizmetleri, yüksek öğrenim hizmetleri)

53 çevre hizmetleri (kanalizasyon hizmetleri, çöplerin kaldırılması hizmetleri, sağlık-çevre ve benzeri hizmetler)

54 mali hizmetler (sigortacılık ve sigortacılık ile ilgili hizmetler, bankacılık ve diğer mali hizmetler)

55 sağlık ile ilgili ve sosyal hizmetler (hastane hizmetleri)

56 turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler (oteller ve lokantalar, seyahat acentaları ve tur operatörü hizmetleri)

57 ulaştırma hizmetleri (deniz, hava, demiryolu ve kara taşımacılığı hizmetleri)

58 Anlaşma imzalandıktan sonra eğer herhangi bir ülke yükümlülüklerinden kaçacak ya da yatırımcıların beğenmediği uygulamalara girişecek olursa, hizmet yatırımcılarına Dünya Ticaret Örgütü’nün Tahkim Kuruluna gitme hakkı tanınıyor.

59 57. Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi "özelleştirme" kavramını Anayasa’ya ekletmeyi, şirketlerin devleti dava etmesine olanak tanıyan Uluslararası Tahkim Sistemi’ni uygulamaya müsait hale getirmeyi ve Danıştay’ın, kamu imtiyaz sözleşmelerindeki konumunu sadece inceleme yetkisine indirgemeyi başarmıştır.

60 Anlaşmada, yatırımcının potansiyel kar kayıplarının bile ev sahibi ülke tarafından karşılanması karar altına alınıyor

61 GATS anlaşmasını onaylayan ülkelerin ortalama taahhüt oranı %18 ve altında… Türkiye’nin hizmet taahhüt oranı % 46.6

62 Sonrasında gelen hükümetler de GATS anlaşması çerçevesinde özelleştirmeler yaparak KİT’leri satıp kamu hizmetlerini paralı hale getirdiler.

63 51. Hükümet 1995 – 1995 DYP 25 Günlük Güvenoyu alamadı 52
51. Hükümet 1995 – 1995 DYP 25 Günlük Güvenoyu alamadı 52. Hükümet 1995 – 1996 DYP - CHP 53. Hükümet 1996 – 1996 ANAP - DYP 54. Hükümet Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi Hükümet Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi; Hükümet DSP azınlık hükümeti ANAP ve DYP destekli Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi

64 57. Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Hükümet, küresel sermayenin ihtiyaçları ve IMF talimatları doğrultusunda bir dizi düzenlemeye imza atmıştır.

65 57. Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Siyasi iktidar 1999 Ağustos ayından önce çok kapsamlı bir gümrük yasası değişikliğini tek madde halinde Meclis’ten geçirmiştir.

66 57. Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Ardından üç temel değişiklikle "özelleştirme" kavramını Anayasa’ya ekletmeyi, şirketlerin devleti dava etmesine olanak tanıyan Uluslararası Tahkim Sistemi’ni uygulamaya müsait hale getirmeyi ve Danıştay’ın, kamu imtiyaz sözleşmelerindeki konumunu sadece inceleme yetkisine indirgemeyi başarmıştır.

67 57. Hükümet Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Ağustos depreminin ilk günlerinde, emekçilerin bütün tepki ve taleplerine rağmen "mezarda emeklilik sistemini" dayatmaktan,kuralsızlaştırma anlaşmaları imzalamaktan çekinmemiştir.

68 58. Hükümet AKP Kamuda yöneticiler ile çalışanlar arasında yapılacak sözleşmelerle performans yönetimi geliştirilecek, uzun vadede performansa dayalı ücret sistemine geçilecektir. ( Hükümet Programı)

69 Eğitimde Durum :

70 Dünya eğitim “sektörü”nün yıllık 2 trilyon dolarlık bir pazar anlamına geldiği düşünüldüğünde; 50 milyon öğretmen, 1 milyar öğrenci, yüzbinlerce eğitim kurumuyla eğitimin neden sermaye için oldukça iştah kabartıcı bir kâr alanı olduğu daha iyi anlaşılır.

71 GATS sürecini başlatan Dünya Ticaret Örgütü, yayınlarında ve belgelerinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak değil, verimli bir pazar alanı olarak tanımlamaktadır.

72 Eğitimde Özelleştirmeye Geçiş Aşamaları:

73 Günümüzde eğitim sistemi, bir bütün olarak kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak piyasa metaı haline getirilmeye çalışılmaktadır.

74 Bu yeniden tanımlama ve yapılandırma, 1990 sonrasında 208 okulda pilot uygulaması başlatılan MLO (Müfredat Laboratuar Okulları) çalışmasıyla uygulamaya girmiştir.

75 Bu pilot çalışma, dört araç kullanılarak tüm ülkeye yaygınlaştırılmıştır: 

76 -1990'lı yılların sonlarında her okulda karar sürecini yörenin sermaye temsilcilerine açan OGYE (Okul Gelişimi Yönetim Ekipleri) kurumlaşmasıyla;

77 Ülkenin 1889 eğitim bölgesine ayrılarak bölge yönetimlerinde karar yapısını yine sermaye temsilcilerine açan Bölge Danışma Kurulları kurulmasıyla;

78 Öğretmenlerin istihdamını okul tanımlı olmaktan çıkaran ve sözleşmeli istihdam sisteminin bir tür "zemin etüdü" olan Norm-Kadro uygulamasıyla;

79 Her okul ve her eğitim bölgesinde temel amaçlar ile görevleri piyasa ilişkilerine göre tanımlamayı zorunlu hale getiren Toplam Kalite Yönetimi uygulamasıyla.

80 TKY ( Toplam Kalite Yönetimi ) OGYE ( Okul Gelişim Yönetimi Ekibi) Norm Kadro

81 TKY ? (Toplam Kalite Yönetimi) Küresel sermaye için TKY’nin gerekliliği:

82 Her sorun ve her süreç küreselleşmektedir
*Her sorun ve her süreç küreselleşmektedir. * Bunlar küresel düzeyde ele alınmalıdır. *Bu değişime ayak uyduracak devlet yönetiminde “ sistem kalitesi” gereklidir.

83 TKY Kalite Çemberi Beyin Fırtınası Verimlilik Sözleşme

84 TKY Kalite Çemberi : Sürekli rekabet, Kaliteyi arttırmak için üstün çaba, - zayıf olan elenir. -

85 TKY Beyin Fırtınası : Sürekli çalışma, Performansı arttırmak, Beynini ve bedenini adamak, Sorunun parçası değil çözümün parçası olma.

86 TKY Verimlilik : Az insanla çok iş yapma, Kaynakları etkili ve verimli kullanma (özellikle insan kaynağını) - Sözleşmeli ve ücretli çalıştırma -

87 TKY Sözleşme : Veli Sözleşmesi, Öğrenci sözleşmesi, - Sözleşmeli Öğretmenlik -

88 TKY Veliyi müşteri gören, Öğrenciyi mal ve hizmet olarak algılayan, Çalışanı köle olarak gören (Çok çalıştırıp, az alan, amirine biat eden) bir uygulamadır.

89 TKY Performans ölçümü ön hazırlıkları:

90 TKY Veli memnuniyet değerlendirme anketi: (Müşteri memnuniyeti)

91 TKY Öğrenci memnuniyet değerlendirme anketi: (Müşteri memnuniyeti)

92 TKY Çalışan memnuniyet değerlendirme anketi: (Katılımcılık aldatmacası)

93 TKY Öğretmen Performans ölçümü:

94 Öğretmen Performans ölçümü: Öğrenci Veli Kendi Zümre öğretmenleri Okul Müdürü Müfettiş

95 Öğretmen Performans ölçümü: Öğrenci : % 5 Veli : % 5 Kendisi : % 10 Zümre öğretmenleri : % 5 Okul Müdürü : % 35 Müfettiş : % 40

96 NORM KADRO Uygulanan norm kadro, esnek çalışma ve esnek istihdamın örneklerindendir.

97 NORM KADRO Norm kadro dışında kalan öğretmenlerin, istenilen bölge ve okulda çalışma zorunluluğu (henüz uygulamaya başlanmamış olsa da ) bu olanak yoksa süresiz ücretsiz izinli sayılması, esnek çalıştırmanın tipik uygulamalarıdır.

98 NORM KADRO Yine eğitimde artan sayıda sözleşmeli, ücretli öğretmen ve diğer çalışanların istihdam edildiği görülmektedir.

99 OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi

100 TEMEL FELSEFESİ (Milli Eğitim açıklaması). Çağdaş eğitimi,
TEMEL FELSEFESİ (Milli Eğitim açıklaması) * Çağdaş eğitimi, * Okullarla ilgili kararlarda eğitimin bütün taraflarının katılımını, * Yerel kaynakların harekete geçirilerek açık, planlı ve verimli kullanımını, * Personelin verimini arttırıcı önlemleri geliştirmeyi HEDEFLER

101 ASIL HEDEF * Yerel kaynakların harekete geçirilerek eğitimin yükünü sırtından atıp, özelleştirmeye hazırlamak.

102 SPONSOR BULMA AİLE BİRLİKLERİ ARACILIĞI İLE PARA TOPLAMA KANTİN İŞLETMELERİ TEMİZLİK ŞİRKETLERİ

103 Personelin verimini arttırıcı önlemler adı altında,

104 daha çok ve bedelsiz çalıştırma. (AB Projeleri, Yıl sonu etkinlikleri v.b.)

105 ESAS AMAÇ “ Takım çalışması ile niteliğini(
ESAS AMAÇ “ Takım çalışması ile niteliğini(!) arttırıp okulun Dünya Bankası destekli MLO kapsamına girmesini o kurumda çalışanlara sağlatmaktır.

106 Bu nedenle çalışanların, okulun çevredeki okullardan daha nitelikli(
Bu nedenle çalışanların, okulun çevredeki okullardan daha nitelikli(!) olmasını sağlamak için rekabetçi bir tutum kazanmaları gerçekleştirilir.

107 Nitelik; öğrenci (müşteri) memnuniyeti ve sürekliliğidir
Nitelik; öğrenci (müşteri) memnuniyeti ve sürekliliğidir. * Memnuniyet (performans) ölçme anketleri

108 MLO okulları her eğitim bölgesinin satışı için bir “REKLAM OKUL”larıdır.

109 “… sağlam domates önde, çürükler arkada” misali

110 OGYE Çalışma Basamakları: Okulun Misyonunu ve Vizyonunu belirler
OGYE Çalışma Basamakları: Okulun Misyonunu ve Vizyonunu belirler. ( Çevrenin müşteri profilini çıkarır.)

111 Bütün çalışanları bu çalışmaya katar.

112 Çalışma grupları oluşturur. ( Her çalışma grubu bir kalite çemberidir

113 Okulun mevcut durumunu belirler, ihtiyaçlar için anketler düzenler, araştırmalar yapar.

114 Çalışanlar için görüşme formları düzenler , uygular ve değerlendirir
Çalışanlar için görüşme formları düzenler , uygular ve değerlendirir. ( Performans ölçüm sisteminin zeminini hazırlar.)

115 Ne yapmalı?

116 Kamu reformunun hızını ve çalışanlara neler getireceğini etkileyen en önemli faktör sendikaların varlığı oluyor.

117 Sadece sendikaların buna karşı yoğun mücadele verdiği Fransa’da yasaya bağlı memur statüsünde çalışanların, sözleşmelilere oranının azalmaması sağlanabildi (Bu oran halen %90 üzerindedir.)

118 Sendikalaşma oranı diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olan Fransa, diğer Avrupa ülkelerine nazaran, güçlü bir sendikacılık hareketine sahiptir.

119 Sendikaların yürüttüğü kararlı mücadeleler sonucunda ülke çapında eylemler, grevler ve işyeri işgalleri gerçekleştirilmiş, “reform” saldırısı geri püskürtülebilmiştir.

120 Fransa dışındaki Avrupa ülkelerinde sendikalar (Sendikal hareketin gerilemesi ve zayıf oluşu nedeniyle) bazı küçük haklar karşılığında yasayı kabul ederek sürece dahil olmuşlardır.

121 İsveç’te toplam kamu çalışanları içinde memur sayısı %5’tir

122 İngiltere’de yazılı anayasa bulunmaması nedeniyle merkezi hükümetin güçlü olması nedeniyle yasa uygulamada engelle karşılaşmadı.

123 Finlandiya’da, İtalya’da ve Avrupa’daki diğer ülkelerde memur sayısında ciddi azalışlar yaşandı. Sözleşmeli sayıları arttı.

124 1 Milyon 300 Bin Memurun İş Güvencesi Hedefte!

125 Genel müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yukarıda sayılanlar dışındakilerin memuriyetine son verilip sözleşmeli hale getiriliyor.

126 Sözleşmeli olacak personelin sayısının 1.3 milyon olduğu belirtiliyor.

127 Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın açıklamasına memur sayısı  1 milyon 769 bin 730  ve eğitim emekçilerinin sayısı yaklaşık 700 bin olduğuna göre,

128 Eğitim emekçileri sözleşmeli olacakların başında geliyor.

129 Herşey Taşerona Veriliyor!

130 Eğitim, yerel yönetimlere bırakılarak, asfalt, çöp ve çevre gibi şirketlere ihale edilecek.

131 Şirketler, okullardaki büro memuru, temizlik işçisi, bekçi gibi öğretmenleri de sözleşmeli olarak işe alacak.

132 Getirilen değişiklikte neler var?

133 Mevcut yasanın 37 ve 64 numaralı maddelerinde daha önce “son altı yıllık dönem içinde sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlara” tanınan derece yükseltme ve kademe ilerlemesi kuralı kaldırılmıştır.

134 Bunların yerine “son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan” derece yükseltme ve kademe ilerleme hakkı tanınmaktadır.

135 Memurlara da esnek çalışma geliyor.

136 Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.

137 Tasarı ile getirilecek yeni durumda hükümet çalışmasını istemediği memurları görev yerlerine bağlı olmaksızın istediği yerde çalıştırabilecek.

138 ÖDÜLLENDİRME ( Kadrolaşma )

139 Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

140 yüksek miktarda kamu kaynağında tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde,

141 kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde

142 somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara,

143 merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

144 657 Sayılı DMK’de uyarı ve kınama cezalarını gerektiren cezalar daraltılmıştır. Bu cezaları gerektiren maddeler aylıktan kesme, kademe ilerleme cezaları şeklinde değiştirilmiştir. Performansa dayalı değerlendirme kapsamında yeni cezalar eklenmiştir.

145 Aylıktan kesme cezasında yapılan değişiklikler:

146 Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumlarının stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak( Yeni hüküm)

147 Usulsüz şikâyette bulunmak(kınama)

148 Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak (kınama)

149 Görev sırasında amirine hâl ve hareketleriyle saygısız davranmak (kınama)

150 Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.”(kınama)

151 KADEME İLERLEME DURDURMA CEZASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

152 Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usul ve esaslara uymamak (kınama)

153 Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak (aylıktan kesme)

154 Görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek (aylıktan kesme)

155 Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak

156 Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek (kınama)

157 İş sahiplerine ( Veli ve öğrenci ) kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.

158 MEMURLUKTAN ÇIKARILMA İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜM

159 Tasarıda bazı makyaj düzenlemeler de var..

160 Babalık izni 10 güne çıkarılıyor
Babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Halen 657 Sayılı DMK’ya göre çocuğu olan babaya 3 gün izin verilmektedir.

161 Halen 657 DMK’ya göre 2 çocuk için çocuk parası verilmektedir
Halen 657 DMK’ya göre 2 çocuk için çocuk parası verilmektedir. Tasarıyla kanuna konulacak düzenlemeyle her çocuk için para verilecek.

162 Bazı memurlara yılda bir kere verilen giyecek yardımı da ayni değil nakdi olacak.

163 Emeklilere harcırah 500’den 750 liraya çıkarılacak
Emeklilere harcırah 500’den 750 liraya çıkarılacak. Halen emeklilere, emekliliklerini geçirecekleri yere gitmeleri için 500 lira harcırah verilmektedir. Bu rakam da tasarıyla 750 liraya çıkarılacaktır.

164 Grev ve propaganda yasağı geliyor
Grev ve propaganda yasağı geliyor. “Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.”

165 İkramiye Aldatmacası. Bu Kanuna göre sendika üyesi olan kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylıkları ile birlikte ödenmek üzere (540) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda toplu görüşme ödeneği ödenir.

166 İkramiye Aldatmacası. Bu toplu görüşme ödeneği 3 ayda bir 30 TL tutarında olup yıllık 120 TL’dir.

167 Dünyada bir başka örneği olmayan işverenin sendikalı çalışanın sendika aidatını ödemesi uygulamasının Eğitim Sen tarafından iptali sonrasında

168 Eğitim Bir Sen ile Türk Eğitim Sen’in örgütlenmesine zarar verdiği gerekçesiyle sendika aidatı bu başlıkta devlet tarafından ödenecek.

169 Eğitim Sen ve KESK bu saldırı yasalarına karşı daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kararlı mücadelesini sürdürecektir.

170 KAMU – SEN ( Türk Eğitim Sen) ve MEMUR SEN ( Eğitim Bir Sen ) ne yapacak?!

171 2008 Toplu görüşme sürecinde altına imza attıkları metne bakmak lazım.

172

173 Bu tasarıyı 2008’de onaylayanların bugün söylediklerine bakmamak gerek
Bu tasarıyı 2008’de onaylayanların bugün söylediklerine bakmamak gerek. Metni görmek için

174 Tek karşı çıkan ve mücadele eden sendika KESK ve bağlı sendikalardır
Tek karşı çıkan ve mücadele eden sendika KESK ve bağlı sendikalardır. Eğitim Sen’dir.

175 NE YAPMALI?

176 Örgütlenmeli.

177 Mücadele etmeli.

178 Mücadele edenler her zaman kazanamazlar.

179 fakat

180 Kazananlar hep mücadele edenlerdir.

181 Saldırı yasaları ile ilgili olarak doğru bilgilendirmenin yapılması…

182 Bilgilendirmelerin doğru yapılmasında sendikalar öncü olmalıdır…

183 Mücadelenin işyerlerinden başlayarak yükselmesi önemlidir…

184 Yerellerde oluşturulacak yatay örgütlenmelerin önemi…

185 Saldırı yasalarının geri çekilmesi temel talep olarak belirlenmelidir…

186 Daha çok örgütlenmeliyiz.

187 Örgütümüzün aldığı kararlara tümüyle uymalıyız.

188 Mücadeleyi sürekli ve saldırı yasalarını püskürtünceye kadar sürdürmeliyiz.

189 Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz.

190

191 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE www.egitimsenistanbul7.org


"Kamunun Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Personel Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları