Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – 1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – 1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I. TOPLANTISI 29 Nisan 2009 ANKARA

2 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) GÜNDEM 1.Giriş 2.TÜBİSAD Girişimi 3.Kurumumuz Çalışmaları 4.BTH-UKK ve Çalışma Grupları 5.Eylem Planı

3 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 3 Günümüzde kurum ve kuruluşlar,  İş verimliliklerini artırmak ve  rekabet güçlerini korumak amacıyla  son teknolojileri takip etmek ve  bu teknolojileri BT altyapıları ile bütünleştirmek için çalışmalar yapmaktadır. BT HİZMETLERİ

4 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 4 BT HİZMETLERİ Bu çalışmaların sonucu olarak BT altyapıları;  farklı teknolojileri, platformları ve uygulamaları içeren  büyük ve karmaşık yapılar halini almaktadır. Bu büyük ve karmaşık altyapıların sorunsuz bir şekilde;  çalışır durumda tutulması,  işletilmesi,  yönetilmesi,  yeni teknolojilere uygun bir şekilde güncellenmesi için özel uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır

5 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 5 • Kurum ve kuruluşlar BT hizmetlerini uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılardan almakta • Ancak uzman servis sağlayıcıların sundukları hizmetler arasında da ciddi farklılık lar bulunmakta • Bu farklılıkların giderilmesi ve BT sektöründe gerek hizmet veren gerekse de hizmet alan tüm tarafların sunulacak hizmetlere güveninin sağlanabilmesi için sektöre ilişkin düzenleme yapılması uygun bir çözüm olarak gözükmekte BT HİZMETLERİ

6 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 6 TÜBİSAD Girişimi • 26 Aralık 2008 tarihinde yapılan E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 26. Toplantısında TÜBİSAD, konu ile ilgili bir çalışma yapmakta olduğunu ifade etmiştir. • TÜBİSAD ile 04 Mart 2008 tarihinde Kurumumuzda bir toplantı yapılmış ve toplantıda TÜBİSAD yaptığı “bt_POTA” başlıklı çalışma ile ilgili bir sunum yapmıştır.

7 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 7 bt_POTA BT Hizmetlerinin sınıflandırılması • Konvansiyonel Hizmetler • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri • Danışmanlık Hizmetleri • Çözüm Geliştirme ve Uyarlama Hizmetleri

8 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 8 KURUMUMUZ ÇALIŞMALARI 20 Mart 2009 tarihinde Kurumumuzda DPT ve TSE ile bir toplantı yapılmıştır. 1.TSE’nin ilgili standart çalışmalarının taranması, 2.Benzer uluslar arası çalışmaların incelenmesi, 3.“btPOTA” çalışması ile mevcut çalışmalarının örtüşme durumunun tespiti 4.TSE’nin ilgili birimleri ile doğrudan temasa geçilmesi 5.BTK, STK’lar, KİK, TSE’nin ilgili birimleri, DPT ve diğer ilgili tarafların katılımıyla konunun değerlendirilmesi

9 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 9 KURUMUMUZ ÇALIŞMALARI TSE’nin ilgili standart çalışmalarının taranması “Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu” Uluslar arası çalışmaların incelenmesi • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) • ITIL (IT Infrastructure Library) • CMMI (Capability Maturity Model Integration) • SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)

10 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) TSE Standartları TS NoAdıTarihi TS 4828Bilgi İşlem Terimleri- Veri Ortamı, Bilgi Saklama, İlgili Donanım 25.04.1986 TS 4307Bilgi İşlem Terimleri-Verilerin Hazırlanması ve İşlenmesi21.09.1984 TS 4441Bilgi İşlem Terimleri- Donanım Teknolojisi 19.03.1985 TS 4452Bilgi İşlem Terimleri-İşletme Teknikleri ve İmkanları 03.04.1985 TS ISO/IEC 12119Bilgi Teknolojisi-Yazılım Paketleri-Kalite Özellikleri ve Denenmesi11.03.1997 TS EN 50116Bilgi Teknolojisi Teçhizatı14.04.1998 TS EN 1332-1 Kimlik Kartları- İnsan- Makine Arayüzü- Bölüm 1: Kullanıcı Arayüzü Tasarım Esasları 10.04.2002 TS EN 1546-2 Kimlik Kart Sistemleri- Sektörler Arası Elektronik Cüzdan- Bölüm 2: Güvenlik Yapısı 12.04.2002 TS ISO/IEC 2382-24Bilgi Teknolojisi - Terimler - Bölüm 24: Bilgisayarlı İmalat21.11.2000

11 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) TS NoAdıTarihi TS ISO/IEC 2382-32 Bilgi Teknolojisi- Terimler ve Tarifler Bölüm 32: Elektronik Posta 11.03.2002 TS ISO/IEC 2382-8Bilgi Teknolojisi-Terimler ve Tarifler-Bölüm 8:Güvenlik11.12.2002 TS EN 50174-1 Bilgi teknolojisi - Kablo döşeme - Bölüm 1: Teknik şartlar ve kalite güvencesi 16.04.2004 TS ENV 13606-1 Sağlık bilişimleri - Elektronik sağlık kayıtları iletişimi– Bölüm 1: Geliştirilmiş mimari 24.02.2004 TS EN 62023Teknik bilgi ve dokümantasyonun yapılandırılması17.02.2005 TS ISO/IEC 15910Bilgi teknolojisi - Yazılım kullanıcısı dokümantasyon süreci27.03.2007 TS ISO/IEC 15288Sistem mühendisliği - Sistem yaşam döngüsü süreçleri30.01.2007 TSE ISO/IEC TR 14471 Bilgi teknolojisi - Yazılım mühendisliği - Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçları uygunluğu için kılavuz 19.02.2009 TSE Standartları

12 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) TS NoAdıTarihi TS ISO/IEC 14764Bilgi teknolojisi – Yazılım bakımı27.04.2004 TS ISO/IEC 14888-1 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Eklentili sayısal imzalar – Bölüm 1: Genel 20.02.2007 ETSI TS 101861 V1.2.1Zaman Damgalama Profili TS ISO 2382-3 Bilgi teknolojisi–Terimler ve tarifleri-Bölüm 3: Donanım teknolojisi 23.02.2006 TSE GUIDE 13268-1 TS ISO/IEC 27001’e göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgelendirmesi için gereksinimler ve hazırlık kılavuzu 13.03.2007 TS ISO/IEC TR 18044 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi 13.03.2007 TS ISO/IEC 27001 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereksinimler 02.03.2006 TS 13298Bilgi ve dokümantasyon – Elektronik belge yönetimi19.06.2007 TS ISO/IEC 15408-2 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri- Bilgi teknolojisi (IT) güvenliği için değerlendirme kriterleri - Bölüm 2: Güvenlik fonksiyonel gereksinimleri TSE Standartları

13 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) CoBIT Süreçleri bt_POTA SüreçleriCOBIT BT Süreçleri Modeli Ana SüreçlerAlt SüreçlerAna SüreçAlt Süreçler YÖNETİM SÜREÇLERİ Stratejik PlanlamaPlanla ve Organize EtPO1: Stratejik Bilgi Teknolojileri Planının Tanımlanması Politikaların Yönetimi Finans Yönetimi Risk YönetimiPlanla ve Organize EtPO9: BT Risk Yönetim Anaçatısı İş İlişkileri YönetimiPlanla ve Organize Et PO4: BT Süreçlerinin, Organizasyonunun ve İlişkilerinin Tanımlanması İnsan Kaynakları YönetimiPlanla ve Organize EtPO7: BT İnsan Kaynakları Yönetimi Tedarikçi Yönetimi Süreç YönetimiPlanla ve Organize Et PO4: BT Süreçlerinin, Organizasyonunun ve İlişkilerinin Tanımlanması Kalite YönetimiPlanla ve Organize EtPO8: Kalite Yönetimi Uyumlulukların Yönetimi ÇÖZÜM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Proje YönetimiPlanla ve Organize EtPO10: Proje Yönetimi Çözüm Geliştirme/Uyarlama Değişiklik YönetimiTedarik ve UygulamaTU6: Değişiklik Yönetimi Sürüm Yönetimi SERVİS YÖNETİMİ SÜREÇLERİ Bilgi Güvenliği Yönetimi Servis Seviyeleri YönetimiTeslimat ve Destek TD1: Servis Seviyelerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması Olay Yönetimi Problem YönetimiTeslimat ve DestekTD10: Problem Yönetimi Konfigürasyon YönetimiTD9: Konfigürasyon Yönetimi Kapasite YönetimiTeslimat ve DestekTD3: Performans ve Kapasite Yönetimi İşletim Yönetimi Servis Sürekliliği ve Erişilebilirliği Yönetimi Teslimat ve DestekTD4: Servis Sürekliliğinin Sağlanması

14 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 13 Nisan 2009 tarihinde E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu üyesi STK’larla bir toplantı yapılmıştır.  İcra Kurulu’ndan BTK’ya görev kararının çıkarılması  TÜBİSAD’ın yürütmekte olduğu sertifikasyon çalışmalarına Kurumumuzun gözlemci olarak katılması  BT Hizmetleri UKK ve Çalışma Gruplarının kurulması  ÇG’nin, mevcut çalışmaları göz önüne alarak İhtiyaç Analizi yapması  BT Hizmetlerinin Düzenlenmesi konusunda öneriler sunması STK Toplantısı

15 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 15 “BTH-UKK” ve ÇALIŞMA GRUPLARI “BTH-UKK” Yürütme Kurulu Çözüm Geliştirme ve Uyarlama Hizmetleri Konvansiyonel Hizmetler Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri

16 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 16 Çözüm Geliştirme ve Uyarlama Hizmetleri I. Çalışma Grubu • Uygulama Geliştirme ve Uyarlama • Sistem Entegrasyon • Altyapı Geliştirme • Proje Yönetimi

17 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 17 Konvansiyonel Hizmetler II. Çalışma Grubu • PC-Server-Çevre Birimleri Bakım / Destek • ATM Bakım / Destek • POS Bakım / Destek • Network Bakım / Destek • BT Güvenlik Ürünleri / Sistemleri Bakım / Destek • Sistem / Altyapı Yazılımları Bakım / Destek • Uygulama Bakım / Destek

18 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 18 Danışmanlık Hizmetleri III. Çalışma grubu • Sistem ve Altyapı Danışmanlığı • Network ve Güvenlik Danışmanlığı • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı • Süreç Danışmanlığı • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı

19 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 19 Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri IV. Çalışma Grubu • Yardım Masası • Masaüstü Hizmetleri • Uygulama Geliştirme Dış Kaynak Hizmetleri • İşletim ve Yönetim Hizmetleri • Olağanüstü Durum Hizmetleri • İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

20 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 20 EYLEM PLANI - I • 11.05.2009 tarihine kadar Başkan, Başkan Yardımcısı, Raportör veya Üye olarak görev alınmak istenen Grup ile ilgili bth-ukk@btk.gov.trbth-ukk@btk.gov.tr adresine mesaj gönderilmesi • 1 8.05.2009 tarihinde Çalışma Grubu Başkan, Başkan Yardımcıları, Raportör ve üyelerinin son halinin tüm katılımcılara bildirilmesi • 1 8 - 22 Mayıs 2009 çalışma grubu başkanları ve raportörleri ile toplantı (Çalışma planı usul ve esasların belirlenmesi)

21 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 21 EYLEM PLANI - II • 22 Mayıs 2009 tarihi itibariyle Grupların çalışmalara başlaması • 17 Mart 2010 tarihinde Çalışma Grubu sonuçlarının BTK’ya teslim edilmesi • 20 Mart 2010 tarihinde taslak düzenlemelerin görüşe açılması • 20 Nisan 2010 tarihinde görüş alma işleminin tamamlanması • 17 Mayıs 2010 tarihinde 2. “BTH” UKK toplantısı ile son değerlendirmelerin alınması

22 Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – (bth-ukk@btk.gov.tr) 22 Teşekkür Ederim bth-ukk@btk.gov.tr


"Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – 1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları