Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM HİZMETLERİ GRUBU ACİL YARDIM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM HİZMETLERİ GRUBU ACİL YARDIM PLANI"— Sunum transkripti:

1 T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARIM HİZMETLERİ GRUBU ACİL YARDIM PLANI

2 TARIM HİZMETLERİ GRUBU ACİL YARDIM PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL 1- AMAÇ : Tarım Hizmetleri Grubunda görevlendirilen kurum ve kuruluşlarda bulunan güç ve kaynakları afetten önce planlayarak afetin meydana gelmesi halinde bu güç ve kaynakların afet bölgesine hızlı bir şekilde ulaşmasına sağlayarak afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardımların yapılması için Tarım Hizmetleri Grubunun teşkilatlanmasının sağlanmasıdır. 2- KAPSAM : Tarım Hizmetleri Grubunu oluşturan kurum ve kuruluşlar ile grupta hizmet verecek olan personel ile grup tarafından yerine getirilecek çalışmaları ve planlama faaliyetlerini kapsar. 3- HUKUKİ DAYANAK : Bu plan 88/12777 sayılı afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmelik ile 96/8716 karar sayılı Başbakanlık kriz yönetim merkezi yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır. 4- SORUMLULUK : Planın hazırlatılmasından Grup Başkanı olarak Tarım İl Müdürü, görevlerin yerine getirilmesinden grupta görevli kurum ve kuruluş amirleri ile grup personeli sorumludur.

3 5- HEDEFLER : Afet zararlarını asgari düzeye indirmek için afet öncesi alınacak tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, afet sırasında zayiatın en az düzeyde olmasını sağlamak için gerekli hizmetleri yerine getirmek ve afetzedelerin yaralarının kısa sürede sarılması için her türlü girişimlerde bulunmaktır.

4 İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER 6- GENEL DURUM : a) Gruptaki kurum ve kuruluşların normal zamandaki görevleri : Tarım İl Müdürlüğü : Tarımla ilgili faaliyetler, kooperatifçilik, kontrol hizmetleri, hayvan sağlığı hizmetleri, çiftçi eğitimi ve yayım hizmetleri, bitki hastalıkları ile mücadele vb. Denizli Belediyesi : Belediyecilik hizmetleri Ziraat Odası Başkanlığı : İlimiz çiftçilerinin zirai faaliyetleri ile ilgili işlemler.

5 T.M.O. Şube Müdürlüğü : Tarla ürünlerinin alımı ve satımı, yem temini vb. Tarım Kredi Koop.Md.lüğü: Çiftçilere ve üreticilere kredi temini vb.işler Ziraat Bankası Md.lüğü : Bankacılık hizmetleri b) Gruptaki kuruluşların personel durumu : Gruptaki kuruluşların personel durumu EK-7’de gösterilmiştir. c) Gruptaki kuruluşlarda bulunan sosyal tesisler ve kapasiteleri : Tarım İl Müdürlüğünde 1 adet 15 yatak kapasiteli Misafirhane ile, 120 kişi kapasiteli 1 adet de yemekhane mevcuttur. d) Grupta bulunan kuruluşların araç, gereç durumu : Tarım Hizmetleri Grubuna ait olup afet anında hizmet görecek hizmet vasıtalarının dökümü EK-8’de gösterilmiştir.

6 7- FARAZİYELER : a) Muhtemel bir afet anında İlimiz dahilinde üreticilerin elinde bulunan hayvanların zarar görebileceği, hayvan barınaklarının yıkılabileceği, hayvanların barınaksız kalabileceği, b) Zarar görmüş hayvanların kesimlerinin gerekebileceği, c) Hayvan hastalıklarında artış olabileceği, salgın hastalık çıkabileceği, d) Tarım arazilerinin zarar görebileceği, e) Tarım arazilerinin zarar görmesi halinde arazi ıslahının gerekebileceği, f) Tarım arazisi zarar görmüş çiftçiler ile, hayvanları zarar görmüş hayvan yetiştiricilerinin kredi borçlarını ödemekte güçlük çekebilecekleri, g) Çiftçiler ve yetiştiricilere zararlarını karşılamak maksadıyla kredi verilmesinin gerekebileceği, h) Yem ihtiyacının artabileceği, ı) Ölen hayvanların çevre sağlığını etkileyebileceği, j) Hayvanları salgın hastalıklardan korumak maksadıyla koruyucu aşılama gerekebileceği, aşı ihtiyacının artabileceği,

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İL KRİZ MERKEZİ 8- KRİZ DEĞERLENDİRME VE TAKİP KURULU (İl Kurtarma ve Yardım Komitesi) : a) Kriz Değerlendirme ve takip kurulunda görevli personel: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunda Tarım İl Müdürü görev yapacaktır. b) Hizmet Grup Başkanının tespiti: Tarım Hizmetleri Grubu Başkanı olan Tarım İl Müdürü aynı zamanda Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu Üyesi olduğundan, afet anında hizmet grubunun başkanlığı İl Müdür Yardımcısı M.Ali UZAKGİDER tarafından yürütülecektir. c) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunda görevli Tarım İl Müdürü ile İl Müdür Yardımcılarının irtibatı telefon veya bu konuda görevlendirilecek bir personel aracılığıyla yapılacaktır. 9- KRİZ SEKRETARYASI : Afet anında Kriz Sekreteryasında Tarım İl Müdür Yardımcısı Mustafa GÜNGÖR görev yapacaktır.

8 IV. BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, PLANLAMASI 1- GRUBUN TEŞKİLİ : Tarım Hizmetleri Grubunun kimlerden oluştuğu EK-7’de gösterilmiştir. 2- GRUBUN GÖREVLERİ : Afet anında Tarım İl Müdürü İl Kriz Merkezi ve Takip Kurulunda görev alacaktır. Tarım İl Müdürü, yerine Tarım Hizmetleri Grubu Başkanı olarak görev yapacak Müdür Yardımcısına grubun toplanmasını ve ekiplerin göreve hazır hale getirilmesi talimatını verecektir. 3- PLANLAMASI VE SERVİSLERİ : Tarım Hizmetleri Grubu ekipler şeklinde teşekkül ettirilmiştir. Bu gruba ait 9 ekip mevcuttur. Her ekipte 1 ekip şefi, 2 ekip personeli ve ekiplerin afet bölgelerine intikalini ve ekiple ilgili diğer ulaştırma hizmetlerini yürütmek üzere yine ekip personeli olarak her ekipte 1’er şoför görevlendirilmiştir. Ekip personelinin nitelikleri EK-7’de, ekiplerde görevli şoförlerin afet anında kullanacakları hizmet vasıtalarının cinsi ve kapasiteleri de EK-8’de gösterilmiştir.

9 4- ÇALIŞMA ESASLARI : a) Afet Öncesi : (1) Personel Seçimi : Tarım Hizmetleri Grubu, Tarım İl Müdürlüğü, T.C.Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü, T.M.O. Denizli Şube Müdürlüğü, Denizli Ziraat Odası Başkanlığı, Denizli Belediyesi ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğünde görevli personellerden oluşturulmuştur. (2) Araç, gereç ve malzeme teçhizat temini : Bu hizmet grubunda görev yapacak Tarım İl Müdürlüğüne ait hizmet vasıtalarının listesi EK-8’de gösterilmiştir. Ayrıca ekip personelinin görev anında ihtiyaç duyacağı diğer malzeme ve teçhizat gerektiğinde Tarım İl Müdürlüğündeki mevcut kaynaklardan ve ekipte görevli diğer kurumlardan temin edilecektir. (3) Malzeme ve teçhizatın depolama, bakım ve dağıtımı : Ekiplerin çalışması esnasında kullanılabilecek enjektör, aşı ve diğer malzemeler Tarım İl Müdürlüğünde depolanacaktır. (4) Afet sırasında meydana gelebilecek istenmeyen olayların tesbiti ve yapılabilecek çalışmalar :

10 Tarım Hizmetleri Grubunu ilgilendiren ve faraziyeler kısmında belirtilen konularda yapılacak işlemler : Muhtemel bir afet anında yapılacak işler aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. a) Afet esnasında sahipsiz veya barınaksız kalmış sağlıklı hayvanlar ilgili ekiplerce tespit edilecektir. b) Sahipsiz kalmış hayvanların ilk toplanma yeri olarak İlimizdeki Hayvan Pazarından ve Belediyece gösterilecek diğer yerlerden istifade edilecektir. c) Yapılacak değerlendirme sonucu hayvanların öncelikle Koç-Ata Şirketince işletilen Mülga Acıpayam Tarım İşletmesi Müdürlüğünde emanete alındırılması işlemlerine başlanacaktır. Ayrıca Acıpayam Apa, Baklan Konak, Tavas Solmaz ve diğer İlçelerdeki tescil edilmiş mer’alardan, İlimiz dahilinde sağlam kalmış hayvan barınaklarından, Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. gibi büyük kuruluşların çiftliklerinden, çevre ilçe, köy ve kasabalardaki hayvan barınaklarından hayvanların emanete aldırılması amacıyla faydalanılacaktır. d) Hayvanların ulaşımını temin maksadıyla ellerinde kamyon vb. araç bulunan kurumlardan araç talebinde bulunulacaktır.

11 e) Acil olarak kesilmesi gereken hayvanlar için Denizli Belediyesi’nden kasap talebinde bulunulacaktır. Hayvanlar Belediyenin göstereceği hijyen şartlara uygun yerlerde kesilecektir. Barındırılması mümkün olmayan ve kesimi gereken diğer hayvanlarda ilimizde mevcut olan ve mülkiyeti Denizli Belediyesi’ne ait 1. ve 2. sınıf mezbahalara, bu mezbahalara ait soğuk hava depolarının yetersiz kalması halinde ise, İl’deki diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilecek vasıtalarla özel sektörce işletilen Burdur Et Kombinası’na gönderilecektir. f) Salgın hastalıkları önlemek amacıyla Koruyucu Aşılama Ekibince hayvanların aşılanması işlemlerine derhal başlanacaktır. g) Hijyenik şartları sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ölen hayvanların çevreye zarar vermemesi için yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde defin işlemi gerçekleştirilecektir. Defin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Denizli Belediyesi’nden dozer, kepçe gibi araçların temini cihetine gidilecektir.

12 h) İlin ihtiyacı olan hayvan yemi derhal tespit edilip T. M. O
h) İlin ihtiyacı olan hayvan yemi derhal tespit edilip T.M.O. Denizli Şube Müdürlüğü vasıtasıyla gerekli hayvan yeminin temini sağlanacaktır. Bu konuda çevre İllerle iletişim kurulacak ve hayvanların en az 15 günlük yem ihtiyaçları kısa sürede karşılanmaya çalışılacaktır. ı) Zarar görmüş tarım arazilerinin tespiti yapılarak gerekirse arazi ıslahı çalışmalarına derhal başlanacaktır. i) Çiftçilerin ve üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerine başlanacak, gerektiğinde çiftçi ve yetiştiricilere kredi teminine gidilecektir. j) Zirai mücadeleyi gerektirecek bir durumun söz konusu olması halinde, İl Müdürlüğümüzde mevcut veya gerekirse özel kuruluşlardan temin edilecek zirai araç ve gereçlerle zirai mücadele hizmetleri yürütülecektir.

13 (5) Toplanma bölgesinin tespiti :
Tarım Hizmetleri Grubu ve bu gruba bağlı ekipler Tarım İl Müdürlüğünde toplanacaklardır. (6) Eğitim ve tatbikatlar : Tarım hizmetleri grubuna dahil personelin eğitimi, belirlenecek zamanlarda Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Eğitim, Tarım Hizmetleri Grubu Başkanı veya görevlendireceği bu konuda yetişmiş personel tarafından verilecektir. 7) Koordinasyon : Tarım Hizmetleri Grubuna dahil diğer personel ve kriz merkezi ile ilgili koordinasyon İl Müdür Yardımcıları vasıtasıyla sağlanacaktır.

14 b) Afet sırası ve sonrası:
(1) Personelin Toplanması : Grup personeli Tarım İl Müdürlüğünde emniyetli bir mekanda toplanacaktır. Personele nerede ve nasıl toplanılacağı telefonla bildirilecektir. İkametgahı uzak olanların toplanma yerlerine getirilmesinde ekiplerde bulunan araçlardan istifade edilecektir. Tarım İl Müdürü haber merkezlerinden afet haberini alır almaz derhal İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Sivil Savunma Uzmanı ile irtibat kurarak Tarım hizmetleri grubunun toplanmasının sağlanmasını, diğer kurumlara bilgi verilmesini talep edecektir.

15 (2) Grup personelinin toplanma bölgesinde hareket tarzı :
Grup personeli toplanma merkezinde afet anında Tarım İl Müdürlüğünde kalacak Tarım İl Müdür Yardımcısının emrinde olacaklardır. Personel tam kadro toplanacak ve hareket emri verilmeden dağılmayacaktır. (3) Kriz merkezine verilecek bilgilerin tespiti ve ne şekilde verileceği : Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü bilgi doğru ve eksiksiz olarak Tarım İl Müdürlüğünde gruptan sorumlu tutulacak İl Müdür Yardımcısı tarafından kriz merkezine bildirilecektir.

16 TARIM HİZMETLERİ GRUBU
SERVİSİNE TAHSİSLİ PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ TOPLANMA YERİ : Tarım İl Müdürlüğü EK-7/a Servisi Adı ve Soyadı Kuruluşu Servisteki Görevi Ev Adresi Telefon Ev İş Cep Sahipsiz Kalmış Hayvanları ve Ölen Hayvanları Tespit Ekibi Metin DUMAN Tarım İl Müdürlüğü (Hay.Sağ.Şb.Md.lüğü) Ekip Şefi (Veteriner) Bursa Cad. No: 67/7 Kınıklı/DENİZLİ Doğan KAYGIN Denizli Belediyesi Ekip Personeli Atalar Mah. 928 Sk. No:47 DENİZLİ - Hüseyin KILIÇARSLAN Erle Sitesi 5 Blk. Kat5.Da.14 DENİZLİ Kazım HASKAYA (İ.M.İ.Şb.Md.lüğü) (Şoför) Feslikan Mah. 984/1 Sk. No:3/3 DENİZLİ Hayvanları Emanete Alma Ekibi Burhan GÜRSOY (Kontrol Şb.Md.lüğü) Değirmenönü Mh.Yavuzçehre Apt. Çaybaşı Cad. No:61/7 DENİZLİ Ömer Faruk ALTUN İstiklal Cad. Tekel Yanı İmren Apt. Da.2 DENİZLİ Gülcan MUTLU (Vet.Sağ.Tek.) Dükanönü Mah Sk. Şarkaya Apt. No:12 DENİZLİ Cevdet DOĞRU Tarım Loj. B Blok Da. 2 DENİZLİ Hayvan Yemi Temin Ekibi Mustafa BÜYÜKEŞMELİ (Kont.Şb.Md.lüğü) (Mühendis) Denizkent Sitesi A1 Blok Da:7 Yenişehir/DENİZLİ Ömer KOZAN T.M.O.Denizli Şube Müdürlüğü (Şef) Sümer Mah. TMO Lojmanı No:6 DENİZLİ Tuncay AKGÖL Siteler Mah. Bursa Cad. No:14 Kat.3 DENİZLİ Koruyucu Aşılama Şükran ÇİZMECİOĞLU Demokrasi Meydanı Meydan Sit. C Blok Kat.1 Da.2 DENİZLİ Adem Yavuz ERGÜN Kaplanlar Mh. Kayalık Cad. Işık Apt. Kat.3 No:5 DENİZLİ Sabit ÖZTAŞ (Prj.İst.Şb.Md.lüğü) İstiklal Mah. Zübeyde Hanım Cad. Gül Apt No:68/15 DENİZLİ Ferit BULGURLU İstiklal Mah Sk. No:21 DENİZLİ

17 TARIM HİZMETLERİ GRUBU
SERVİSİNE TAHSİSLİ PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ TOPLANMA YERİ : Tarım İl Müdürlüğü EK-7/b Servisi Adı ve Soyadı Kuruluşu Servisteki Görevi Ev Adresi Telefon Ev İş Cep Ölen Hayvanları Za- rarsız Hale Getirme Ve Hijyenik Şartları Sağlama Ekibi Hüdai ÇOMAK Tarım İl Müdürlüğü (Kont.Şb..Md.lüğü) Ekip Şefi (Veteriner) Atalar Mah Sk. No:1/13 DENİZLİ Turgay ÖZDEMİR (Prj.İst.Şb.Md.lüğü) Ekip Personeli (Teknisyen) Tarım Loj. B Blok Da.12 DENİZLİ Hamdi BİLGİN (Kont.Şb.Md.lüğü) Yeni Mah. 500 Evler Sk. No:8 DENİZLİ Halil ÖNER (İ.M.İ.Şb.Md.lüğü) (Şoför) Kuşpınar Mah. İnönü Cad. Kepenek Apt. No.120/5 DENİZLİ - Zarar Görmüş Tarım Arazilerinin Tespiti Ve Tekrar Tarıma Elverişli Hal.Get.Ek. Doğan ŞERMET (ÇEY Şb.Md.lüğü) (Mühendis) Tarım Lojmanları B Blok Da.6 Mustafa ULAŞ T.C.Ziraat Bankası Denizli Şb.Md.lüğü (Srv.Yetkilisi) Saraylar Mh.491 Sk.No.23 Kat.5 Daire 3 DENİZLİ Seçkin ÖZTÜRK (Destekleme Şb.Md.) Yeni Mah Sk. No:12/2 DENİZLİ Rıfat ARSLAN Musa Mah Sk. Birlik Apt. No.32 Kat.1 Da.2 DENİZLİ Afetzedelerin Tarım İhtiyaçlarının Tespit Ekibi İ.Hüsnü AYKOL Pelitlibağ Mah Sk. No:3 DENİZLİ Murat ÖZ Denizli Ziraat Odası (Yön.Krl.Üyesi) Gümüşler Şemikler Mahallesi DENİZLİ Osman SOLAK Ekip Pesrsoneli (Yön.Krl Üyesi) A.Şamlı Kasabası DENİZLİ Süleyman ÇETİN Dokuzkavaklar Mah Sk. No.12 Kat.2 DENİZLİ

18 TARIM HİZMETLERİ GRUBU
SERVİSİNE TAHSİSLİ PERSONEL İSİM VE NİTELİK CETVELİ TOPLANMA YERİ : Tarım İl Müdürlüğü EK-7/c Servisi Adı ve Soyadı Kuruluşu Servisteki Görevi Ev Adresi Telefon Ev İş Cep Hay. Zar.Görmüş Afetzedelerin Banka Borçlarını Erteleme Ve lüz.Kredi Tem.Ek. Ümit DEMİRCİ Tarım İl Müdürlüğü (Prj.İst.Şb.Md.lüğü) Ekip Şefi (Mühendis) Bursa Cad. Ezgi Sit B Blok No:14 DENİZLİ Selahattin SİREL Tarım Kredi Koop. Müdürlüğü Ekip Personeli Kıbrıs Şehitleri Cad. No:2/14 DENİZLİ - Sadık CEYHAN T.C.Ziraat Bankası Denizli Şb.Md.lüğü (Servis Yetkilisi) Atalar Mh. 956 Sk. 13 Papatya Apt. No..4 DENİZLİ Ahmet ESKİ (İ.M.İ.Şb.Md.lüğü) (Şoför) M.Akif Ersoy Mah. 270 Sk. No:11 DENİZLİ Tar.Ara.Zar.Görmüş Ve Lüz.Kredi Te.Ek. Ferruh AKAY Zübeyde Hanım Cad. Pembe Köşk Apt. No:6 Kat.6 DENİZLİ Olcay ÖZÇOBAN Yenişehir Mah. Konfor Evler Sit.C1 Blk.5 No:17 DENİZLİ Zeki TOPALOĞLU (Memur) Pelitlibağ Mah Sokak No:2 DENİZLİ Osman OĞLAKCIOĞLU Devlet Lojmanları Bereketli DENİZLİ

19 Kapasitesi ve Özelliği Görevlendirildiği Servis
TARIM HİZMETLERİ GRUBUNDA GÖREVLİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ EK-8 C i n s i Kapasitesi ve Özelliği Şoförü/Sürücüsü Ait Olduğu Kuruluş Görevlendirildiği Servis Binek Otomobil (20 EA 252) 4 Kişi Osman OĞLAKÇIOĞLU Tarım İl Müdürlüğü Tarım Hizmetleri Servisi (20 EA 619) Cevdet DOĞRU “ “ “ “ “ (20 DZ 437) Ferit BULGURLU Pick-up (20 EP 644) Halil ÖNER Minibüs (20 EP 145) 14 Kişi Rıfat ARSLAN (20 DZ 188) Süleyman ÇETİN Otomobil (20 YA 957) Ahmet ESKİ (20 EP 218) 2 Kişi Kazım HASKAYA


"TARIM HİZMETLERİ GRUBU ACİL YARDIM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları