Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI"— Sunum transkripti:

1 TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
HOŞ GELDİNİZ… TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

2 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1874 tarihinde kurulmuş Türkiye’nin en eski odalarından biridir. TTSO’sı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon belgelerine sahiptir. Şubat 2009 tarihi itibari ile 5168 faal, toplam 7252 üyesi bulunmaktadır. TTSO’da 35 Meslek grubu vardır. Halen 223 Meslek Komitesi Üyesi, 94 Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve 10 üyeden oluşan 11 Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. TTSO kendi mülkiyetinde, kent merkezinde, 1996 yılından bu yana, 8 katlı binasında üyelerine hizmet vermektedir.

3 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Binamızda Oda servisleri dışında, 230, 100 ve 40 kişilik tam donanımlı toplantı salonlarında üyelere ve kamu kurumlarına hizmet vermektedir. Ayrıca 25 kişilik 1 adet tam donanımlı eğitim sınıfı bulunmaktadır. Oda binamızda TTSO Hizmet Birimleri ile birlikte; KOSGEB (6. kat) Kredi Garanti fonu (7. kat) TSE (7. kat) UND (1. kat) bulunmaktadır. Trabzon Ticaret Borsası’nın bulunduğu bölümde ise; Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (3. kat) EXİMBANK (5. kat) ÇAYSİAD (5. kat) Vergi Denetmenleri (7. kat) bulunmaktadır.

4 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda 12 ayrı serviste toplam 30 Personel görev yapmaktadır. Ayrıca Proje Koordinasyon Servisinde yürütülmekte olan projeler kapsamında 7 geçici personel ve 2 hizmet destek personeli görev yapmaktadır. Odamızın Hukuk İşleri ile alakalı bir Hukuk Müşaviri ve proje geliştirme konuları ile alakalı bir Oda Danışmanı bulunmaktadır.

5 TTSO MECLİS MESLEK KOMİTELERİ DİSİPLİN KURULU KOMİSYONLAR
YÖNETİM KURULU MESLEK KOMİTELERİ DİSİPLİN KURULU KOMİSYONLAR ÇALIŞMA KOMİTELERİ GENEL SEKRETERLİK SİCİL SERVİSİ SANAYİ SERVİSİ KALİTE SERVİSİ TİCARET SERVİSİ MUHASEBE PERSONEL SERVİSİ İDARİ HİZMETLER SERVİSİ BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ MESLEK KOMİTESİ ve KOMİSYONLAR SERVİSİ AB KOORDİNATÖRLÜĞÜ ve DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ AR-GE SERVİSİ PROJE KOORDİNASYON SERVİSİ ÖZEL KALEM TİCARET SİCİL ODA SİCİL DIŞ TİCARET İÇ TİCARET İGEME TEMSİLCİLİĞİ EVRAK KAYIT-MUAMELAT BİLGİ İŞLEM YARDIMCI HİZMETLER HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN KÜTÜPHANE ORGANİZASYON TPE TEMSİLCİLİĞİ AB BİLGİ BÜROSU DIŞ İLİŞKİLER DEİK TEMSİLCİLİĞİ AKREDİTASYON TTSO

6 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
GENEL SEKRETERLİK GÖREVLERİ Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütün işlerini planlamak, yönetmek ve denetlemek. GÖREVLİ PERSONELLER Hakan GÜRHAN (Genel Sekreter) Miraç DURAL (Genel Sekreter Yardımcısı) Ayşegül KATİPOĞLU (Genel Sekreter Yardımcısı) Nurdan GENÇTÜRK (Başkanlık Özel Kalem) Tülay ERYILDIRAN (Sekreter) Dilek ÇİLLİOĞLU (Sekreter)

7 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
SANAYİ SERVİSİ GÖREVLERİ Sanayi kuruluşları için kapasite raporu düzenlemek, Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirküleri takip etmek, gerektiğinde duyurulmasını sağlamak, Ekspertiz raporu, fiili sarfiyat belgesi, imalat yeterlilik belgesi, tek İmalatçı belgesi, kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit belgesi, yerli malı belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, mevzuatlara uygun şekilde tanzim etmek, raportör olarak tasdik etmek, Sanayi ile ilgili her türlü dilek ve şikayeti tespit edip Oda yöneticilerine iletmek. GÖREVLİ PERSONEL Cengiz AKYÜZ (Sanayi Şube Müdürü)

8 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ GÖREVLERİ TTSO’nun tüm toplantı ve diğer organizasyonlarını düzenlemek, davetiyeleri çıkartmak ve dağıtımını sağlamak, Odamız Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek tutanakları hazırlamak, imzaları almak, TTSO ile ilgili haber, ilan, basın duyuruları vb. basın olaylarını düzenlemek, takip etmek ve arşivlemek, Odamız gazetesi Ticaret Gazetesi’nin her ay hazırlanması işlerini yürütmek, Kütüphane işlerini düzenlemek, fuar organizasyonlarını takip etmek, düzenlemek ve hazırlık yapmak. GÖREVLİ PERSONELLER Ayşegül KATİPOĞLU (Genel Sekreter Yardımcısı) Hülya NALBANTOĞLU (Halkla İlişkiler Müdürü) Nesrin GÜNDÜZ (Halkla İlişkiler Memuru) Aydın TOPÇU (Gazete ve Basın İşleri Sorumlusu)

9 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
SİCİL SERVİSİ GÖREVLERİ Ticaret Sicil ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlamak, işlemek ve arşivlemek, Üyelerin sicillerinde vuku bulacak  değişiklikler ile ilgili işlemleri, Ticaret Sicil Talimatlarına ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,    Ticaret Sicil Tüzüğünde belirlenen ve hazırlamakla yükümlü olduğumuz bütün belgeleri hazırlayıp onay için Genel Sekreterliğe sunmak. Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak, 

10 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
SİCİL SERVİSİ Üyelerinin grup, adres, unvan, sermaye, iş konusu gibi sicillerinde vuku bulacak  her türlü tadil değişikliklerini kontrol etmek gerekli olanları yönetim kuruluna sunmak onay alındıktan sonra, bilgisayara işlemek, oda sicil kayıt ve muamelat defterine işlemek, unvan, oda sicil numarası, meslek grubu gibi değişiklikleri ayrıca fihriste işlemek, bu işlemlerle ilgili Ticaret Sicil Servisinden gelen belgeleri üye dosyasında muhafaza etmek, GÖREVLİ PERSONELLER Dilek EMİR (Ticaret Sicil Memuru) Şükran Z. GENÇ (Ticaret Sicil Memur Yardımcısı) Nuray TURHAN (Ticaret Sicil Memur Yardımcısı) Yücel ODABAŞI (Ticaret Sicil Memur Yardımcısı) Eyüp ÇİMŞİTOĞLU (Oda Sicil Memuru)

11 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
TİCARET SERVİSİ GÖREVLERİ Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak, İhracat ile ilgili belge işlemlerini, dolaşım belgeleri işlemleri talimatına uygun olarak gerçekleştirmek, TIR Karnesi işlemlerini, TIR Karnesi İşlemleri talimatına uygun olarak gerçekleştirmek, Rayiç fiyat tespitleri ile fatura tasdik işlemlerini Oda Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek, fiyat tespitlerini yapmak, ilgili evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek, 5174 sayılı TOBB Kanununa göre, Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini hazırlamak, GÖREVLİ PERSONELLER Sabri KÜÇÜK (Dış Ticaret Memuru) Nihat SAĞLAM (Piyasa Araştırma Memuru)

12 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
AR-GE SERVİSİ GÖREVLERİ Her yıl TTSO tarafından kamuoyuna sunulan “Trabzon İli Ekonomik Raporu”nun hazırlamak, basılması ve dağıtılması işlemlerini takip etmek,    Bölgenin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili aylık veya yıllık raporlar tanzim etmek, istatistiksel çalışmalar yapmak, Dünya, Türkiye ve Trabzon ve TTSO hakkında istatistiki bilgi talep eden ilgililere bilgi sunmak, TOBB GS1 Merkezine müşterilerin yapacağı barkot başvurulularını gerçekleştirmek bu konuda kendilerine danışmalık yapmak, GÖREVLİ PERSONEL Ümit ORHAN (AR-GE Sorumlusu)

13 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSİ GÖREVLERİ TTSO’nun aylık ve yıllık mizanı ve yıllık bilançoyu hazırlamak, Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatını yapmak ve izlemek, Bina, tesisat ve demirbaşlar ile ilgili işleri yürütmek, Oda ihtiyaçları için yapılan alımları gerçekleştirmek ve kontrol etmek, Personelle ilgili bütün işleri düzenlemek. GÖREVLİ PERSONELLER Erdal BEŞER (Muhasebe ve Personel Memuru) Cengiz BAYRAK (Muhasebe Memuru) Meryem UZUNALİ (Veznedar)

14 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
MESLEK KOMİTESİ ve KOMİSYONLAR SERVİSİ GÖREVLERİ Meslek komitelerinin aylık olağan toplantılarını düzenlemek, kara defterlerini muhafaza etmek, Sektörler ile ilgili konularda meslek komitelerini bilgilendirmek, Meslek komitesi toplantılarına iştirak etmeyen ve yasal yükümlüklerini yerine getirmeyerek üyelikleri sona erenleri tespit etmek ve yerlerine yedek üyeleri çağırmak. GÖREVLİ PERSONEL Ayşegül KATİPOĞLU (Genel Sekreter Yardımcısı)

15 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
KALİTE SERVİSİ GÖREVLERİ TTSO’nın Kalite Yönetim Sisteminin, ISO 9001:2008 standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, TTSO’nun iç denetimlerini organize etmek, elde edilen sonuçlara göre rapor hazırlamak ve Genel Sekreterliğe sunmak, Üye şikayetlerini almak, takip etmek gerekiyorsa kurum içinde duyurmak, kayıt altına almak, Kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında odanın yapması gereken faaliyetleri düzenlemek, organize etmek ve gerçekleştirmek, GÖREVLİ PERSONEL Hakan ERYÜZLÜ (Kalite Yönetim Temsilcisi)

16 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
PROJE KOORDİNASYON SERVİSİ GÖREVLERİ Trabzon ve Bölgemiz ile alakalı hibe ve kredi programlarını takip etmek, kamuoyuna duyurmak, gerekiyorsa seminer, konferans ve eğitim düzenlemek, İlgili proje programlarına proje hazırlamak, Trabzon ve Bölge resmi ve özel kuruluşlarına danışmanlık yapmak, uygun projelere ortak olunması konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek, Gerçekleştirilen projelerin en verimli şekilde sonuçlandırılması için projeleri yürütmek. GÖREVLİ PERSONELLER Ümit ORHAN (Proje Ofisi Koordinatörü) Neslihan SARIOĞLU (Proje Koordinatörü) Elif DUMAN (Proje Koordinatörü) Emine ERYÜZLÜ (Proje Koordinatör Yardımcısı) Lale YILMAZTÜRK (Ofis Sekreteri)

17 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
AB KOORDİNATÖRLÜĞÜ ve DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ GÖREVLERİ AB Bilgi Bürosunun tüm faaliyetlerini yürütmek, yazışmaları hazırlamak ve onaylanmak üzere genel sekreterliğe sunmak, AB Bilgi Bürosu ile ilgili yazılara cevap vermek, AB Türkiye Delegasyonun Odamız ile yürüttüğü çalışma ve projeleri takip etmek ve gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmek, Yurtdışından gelen misafir kurum temsilcilerini ağırlama, konaklama organizasyonlarını yapmak, GÖREVLİ PERSONELLER Yakup KARBUZ (AB Bilgi Bürosu Koordinatörü) Hakan SAVAŞ (Dış İlişkiler Sorumlusu)

18 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
İDARİ HİZMETLER SERVİSİ İdari Hizmetler Servisinde aşağıdaki birimler faaliyet göstermektedir; EVRAK KAYIT-MUAMELAT BİLGİ İŞLEM YARDIMCI HİZMETLER

19 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
İDARİ HİZMETLER SERVİSİ EVRAK KAYIT-MUAMELAT GÖREVLERİ TOBB Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak Oda evraklarının takibini yapmak, Odadan istenen bilirkişi ve temsilci taleplerini Meclis veya Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, Odanın arşivinin yönetimini diğer servislerle birlikte yönetmek, GÖREVLİ PERSONEL Işıl NUHOĞLU ORHAN (Evrak-Kayıt ve Muamelat Memuru)

20 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
İDARİ HİZMETLER SERVİSİ BİLGİ İŞLEM GÖREVLERİ TTSO’nun teknolojik donanım ve yazılım altyapısı ile ilgili işleri yürütmek, gerekli hallerde iş akışlarını kolaylaştırıcı program yazmak, aksaklıkları gidermek, gerekli alımları belirlemek ve Genel Sekreterliğe rapor etmek, TOBBNET programının yedeğini düzenli periyotlarda almak, programda meydana gelecek aksaklıkları çözmek, Odanın internet hizmetleri ile ilgili verilen işleri yapmak. GÖREVLİ PERSONEL Hüseyin NAMAL (Bilgi İşlem Sorumlusu)

21 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
İDARİ HİZMETLER SERVİSİ YARDIMCI HİZMETLER GÖREVLERİ TTSO’nun gerçekleştirdiği organizasyonların davetiyelerini dağıtmak ve postalamak, Meclis ve Yönetim Kurulu Gündemlerini dağıtmak, Binanın bakım ve temizlik işlerini yapmak, Odanın resmi aracının şoförlüğü ve bakımını yapmak. GÖREVLİ PERSONELLER Gülten AYTEKİN (Daire Bakım Memuru) Erkan SARI (Daire Bakım Memuru) Tuncay ALTUNTAŞ (Daire Bakım Memuru) Ömür ÖZSALİH (Şoför)

22 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 4 temsilcilik bulunmaktadır; İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Temsilciliği Türk Patent Enstitüsü (TPE) Temsilciliği Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) Temsilciliği Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) Temsilciliği

23 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ (İGEME) TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üyelerin İhracat konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla belirlenen konularda seminer, toplantı ve konferanslar organize edilmesi, İGEME’nin dış ticaretin gelişmesi ile ilgili vermiş olduğu hizmetleri sanayici ve ilgililere duyurulması, İGEME’nin yurt dışı dağıtımı için bastırılan yayınların duyurusunun yapılması, İGEME’nin ihracatçılar için yayınlamış olduğu kitap, dergi ve diğer dokümanların üyelerimize dağıtımı. SORUMLU PERSONEL Miraç DURAL (Genel Sekreter Yardımcısı)

24 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (TPE) TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Müşterilerin fikri mülkiyet hakları konularında odamız Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman birimi bünyesinde danışmanlık yapılması, Patent başvuruları, marka başvuruları konusunda müşterileri yönlendirilmesi, TPE Dokümanlarının ilgililere dağıtılması. SORUMLU PERSONEL Ümit ORHAN (AR-GE Sorumlusu)

25 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER (DEİK) TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Trabzon ve bölgedeki yatırım alanlarını etüt etmek ve DEİK ile ortaklaşa bu alanların en iyi şekilde değerlendirilmesinin sağlaması, Yatırım alanlarının daha yakından tanıtılmasını sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki üretici, sanayici ve KOBİ’lerin dış ekonomik ilişkiler bağlamında faaliyetlerine destek olunması, Yurt dışına açılmak isteyen firmalara bilgi transferi gerçekleştirilmesi. SORUMLU PERSONEL Hakan SAVAŞ (Dış İlişkiler Sorumlusu)

26 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DENETLEME KURULU (TAPDK) TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki satışları adına satış belgesi düzenlenmesi işlerinin yapılması, SORUMLU PERSONEL Nihat SAĞLAM (Piyasa Araştırma Memuru)

27

28 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
ORGANLAR 2007 2008 TOPLANTI SAYISI MECLİS TOPLANTISI 12 OLAĞANÜSTÜ MECLİS 1 YÖNETİM KURULU 53 55 MESLEK KOMİTELERİ 312 YIL MESLEK KOMİTE SAYISI YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI MECLİS ÜYE SAYISI KOMİSYONLAR KOMİTELER 2007 25 11 69 20 7 2008

29 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL YENİ KAYIT SİLİNEN ARTIŞ ORAN (%) GERÇEK TÜZEL TOPLAM 2007 188 496 684 120 97 217 467 %215 2008 177 523 700 366 100 466 234 %50

30 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL NAKLİYECİ FİRMA SAYISI TIR KARNESİ SAYISI ONAYLANAN İHRACAT BELGESİ (MENŞE, EUR-1, FORM-A, ATR ) 2007 46 9954 - 2008 51 10190 13.392 ÜYE OLMAYAN İHRACATÇI SAYISI : 287

31 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU İŞ MAKİNESİ TESCİLİ 2007 141 58 92 2008 200 30 104

32 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL BİLGİ EDİNME İSO 9001 DENETİMİ WEB SİTE (HİT) EĞİTİM ODA İÇİ ODA DIŞI 2007 42 - 3 10 2008 30 2 4 14 YIL ALINAN İSTEK-ŞİKAYET ÜYE MEMNUNİYET ORANI (%) 2008 220 81,67

33 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL ODA İÇİ BAKIM VE SERVİS HİZMETLERİ PROGRAM YAZIMI WEB PROGRAMI YAZIMI WEB SİTESİ YAPIMI 2008 837 14 4 1

34 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
AB BİLGİ BÜROSU YIL GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER 2007 12 2008 34

35 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
YIL ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI ve ORGANİZASYONLAR 2008 91

36 TİCARET VE SANAYİ ODASI (TRABZON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY)
TEŞEKKÜRLER


"TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları