Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cem Ali Can -2009639014 Ramazan Polat-2009639504.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cem Ali Can -2009639014 Ramazan Polat-2009639504."— Sunum transkripti:

1 Cem Ali Can -2009639014 Ramazan Polat-2009639504

2 Diyalog Gösterimleri  Şematik(Diyagramsal)  State transition networks(STN)-Durum geçiş ağları  JSD şemaları  Akış Çizelgeleri  Metinsel  Formal Gramerler-Biçimsel Dilbilgisi  Üretim Kuralları  CSP

3  Diyalog Baglantısı  Sistemin mantığı – Bu ne? Ne iş yapar?  Sistemin tanıtımı –Nasıl görünüyor.  Biçimsel açıklamaları ile analiz edilebilir.  Uyuşmayan eylemler  Geri dönüşü zor eylemler  Eksik eylemler  Potansiyel hatalar

4 Diyalog Nedir?  İki veya daha fazla taraf arasında görüşme..  Genellikle kooperatiftir.  Kullanıcı arayüzünde  Etkileşim yapısını ifade eder..  İnsan-bilgisayar arasındaki konuşma ve sözdizimsel düzeyde  Kademeler  Sözcüksel – İkon şekilleri, basılan tuşlar  Sözdizimsel – giriş veya çıkış sıralamaları  Anlamsal – Uygulama ve veri üzerindeki etkisi

5 Yapılandırılmış insan diyalogları  İnsan-Bilgisayar diyaloğu çok kısıtlıdır. Memur: Sen «adamın adı» karın olarak kabul … Adam: Evet Memur: Sen «kadının adı» kocan olarak kabul… Kadın: Evet Adam: Bu yüzükle (Kadına yüzüğü takar) Kadın: Bu yüzükle (Adama yüzüğü takar) Memur: Bu yüzüklerle sizi karı koca ilan ediyorum

6 Diyalog Dersleri  Evlenme Servisi  3 kişilik senaryo şeklinde  Belirli sıra var  Bazı sözcükler sabit – “Evet”  Bazıları değişken – “Sen «adamın adı»…”  Yüzük takıldığında «bu yüzükle…» şeklinde devam eden talimatlar var.  Bu sözcükleri söyleyince evlenmiş sayılır mısınız ?  Sadece doğru yerde ise…  Anlamsal değil, sözdizimsel

7 … ve Devamı  Peki kadın “Hayır” derse ?  Gerçek diyaloglar genellikle alternatiflidir:  Mahkeme kararı sanığın vereceği yanıtlara bağlıdır. Hakim: Suçlu olduğunu veya olmadığını nasıl savunursun? Sanık: Suçlu veya suçlu değil

8 Diyalog Gösterim Tasarımı  Diyalog programa gömülür  Büyük bir sistemde şunlar yapılabilir:  Diyalog analizi:  Kullanıcı alışveriş sepetini her zaman görebilmeli  Değişik platformlar (Örn. Windows/Mac)  Diyalog gösterimleri şunlarda yardımcı olur:  Sistem analizi  Sözcükleri Anlamsal ayırt etmede  … ve sistem yapılmadan önce  Gösterimler bize önerilen tasarımları anlamamızı sağlar.

9 Grafiksel Gösterimler  Durum geçiş ağları(STN)  Petri nets,  State Charts - durum çizelgesi  Flow Charts - akış şeması  JSD diyagramları

10 Durum geçiş ağları(STN)  Daireler - Durumlar  Oklar - Eylemler/Olaylar

11 Durum geçiş ağları- olaylar  Ok etiketleri biraz sıkışık çünkü  Gösterimde (Notasyon) “durum agır”  Ve olaylar detay gerektirir.

12 Durum geçiş ağları- durumlar  Dairelerdeki etiketler az bilgi içerir:  Durumları adlandırmak zordur  Ama görsel olarak daha kolay

13 Hiyeraşik Durum Geçiş Ağları  Karışık diyalogları yönetmek  Alt-Diyalogları adlandırmak Grafik Altmenu Metin Altmenu Resim Altmenu Ana Menu select ‘graphics’ select ‘paint’ select ‘text’

14 Eşzamanlı Diyaloglar I Basit diyalog kutusu Text Style bold italic underline example

15 Eşzamanlı Diyaloglar II Üç Anahtar – Bağımsız Durum Geçişleri bolditalicunderline NO bold click on ‘bold’ NO italic click on ‘italic’ NO u’line click on ‘underline’

16 Eşzamanlı Diyaloglar - III Kalın ve İtalik kombinasyonu Text Style bold italic underline example NO style bold only click on ‘bold’ click on ‘italic’ italic only bold italic click on ‘bold’ click on ‘italic’

17 Eşzamanlı Diyaloglar - IV Hepsi birlikte – ‘italic’ NO style bold only ‘bold’ italic only bold italic ‘bold’ ‘italic’ u’line only bold u’line ‘bold’ italic u’line bold italic u’line ‘bold’ ‘italic’ ‘underline’ Text Style bold italic underline example

18 Escapes  Web’de ‘geri’, çıkış/iptal tuşları  Her yerde benzer davranış gösterir.  Bundan kaçının Y üksek seviyeli diyagramda Her alt menü için ‘normal’ çıkış Alt menünün ‘heryerinde’ kullanılabilecek çıkış Grafik Altmenu Text Submenu Paint Submenu Ana Menu select ‘graphics’ select ‘paint’ select ‘text’ normal finish ESC normal finish ESC normal finish ESC

19 Yardım Menüleri  Benzer Problemler  Neredeyse her yerde aynı  Ama diyalogda aynı noktaya dönüyor  Durum geçiş Ağları ile tanımlanabilir… ama çok karmaşık Finish Help Subsystem Circle 1 click on circumference Circle 2 from Menu press HELP button draw circlerubber band click on centre Help Subsystem press HELP button

20 Petri nets  Bilgisayar bilimlerinde özellikle birbiri ile eş zamanda çalışan işlerin (concurrent jobs) modellenmesi ve çözülmesinde kullanılan özel grafiklerdir. Bu graflara Yer / Geçiş Ağları (Place / Transition Networks veya P/T Nets) ismi de verilir.  Bilgisayarlardaki en eski işaretlemelerden biri.  Akış grafiği:  Yerler – STN’de durumlar’a benzer  Geçişler – STN’de oklara benzer  Sayaçlar – Durulan yerler (mevcut durum)  Birkaç sayaç kullanılabilir  Eşzamanlı diyalog durumları  Kullanıcı Arabirimi belirtmede  Araç desteği – Petshop

21 1. Dairesel Petri Ağları 2. Paralel Petri Ağları 3. Koşullu Petri Ağları Dairesel Petri Ağları Örneğin yandaki petri ağında 1′den 4′e kadar olan daireler mevsimleri (yaz, bahar, kış, güz) ve a-d arasındaki harflerde mevsim dönüşlerini (ekinoks) göstermektedir. Yukarıdaki şekilde bir döngü halinde mevsim dönüşü görülmektedir.

22 Kalın Açık İtalik Açık Kalın Kapalı Italik Kapalı Kullanıcı ‘italik’e tıklar T1T2 T3 T4 Tüm giriş yerlerinde sayaç varsa geçiş 'çalıştırılır' Kullanıcı ‘kalın’a tıklar Kullanıcı davranışı sayaca aktarılır

23 Durum Çizelgeleri  UML’de kullanılır  Durum geçiş ağlarının uzantısı  Hiyeraşik  Eşzamanlı alt ağlar  Çıkışlar  KAPALI hep aktif  Geçmiş  H ile belirtilmiş bağlantı alt diyaloğa girilen son duruma gelir. On Off 1 2 3 4 Ses Kanal H SEL SESSİZ Standby KAPALIAÇIK RESET

24  Programcılar için tanıdıktır.  Kutular - İşlem ve olayı gösterir,Durumları değil  Diyalog için kullanım (iç algoritma değil) Sil D1 Çalışan no. giriniz: ____ Sil D3 İsim: Alan Dix Bölüm: Computing Silinsin mi? (Y/N): _ Lütfen E veya H ‘ye basın Sil D2 İsim: Alan Dix Bölüm: Computing Silinsin mi? (E/H): _ cevap? C2 Bitir Kaydı oku C1 Kaydı sil C3 diğer HE Akış Şemaları

25 Çalışması  formal notations – too much work?  COBOL transaction processing  Olay - akış– web arabirimi gibi  program yapısı,diyalog yapısı gibi degildir.  Diyalog Akış Şeması Şunlarda Kullanılır  Müşteri ile kararlaştırma  Koda Çevirmek  Sistematik Test  1000% Üretim Kazancı!  formalism saves time!!

26 JSD Diyagramları  Ağaç yapılı diyaloglar için kullanılır.  Daha ucuz  Daha temiz, anlaşılabilir İşlemGiriş Çalışan Kaydı Ekle Çalışan Kaydını Değiştir Çalışan Kaydını Göster Çıkış Personel Kayıt Sistemi Çalışan Kaydını Sil *

27 Metinsel Gösterimler Gramerler Üretim Kuralları CSP ve olay cebirleri

28 Metinsel – Gramerler  Sıradan ifadeler sel-line click click* dble-click  JSD ile karşılaştırma  Aynı hesaplama modeli  Farklı gösterim(notasyon)  BNF expr ::= empty | atom expr | '(' expr ')' expr  Sıradan ifadelerden ve STN lerden daha güçlü  Hala eşzamanlı diyalog YOK

29 Üretim Kuralları  Sırasız Kurallar Listesi:  Kurallar listesinde sıra önemli degildir.  if condition then action  Koşul, durum veya bekleyen olaylara dayanmaktadır  Her kural her zaman potansiyel olarak aktif  Eşzamanlılık için iyi  Sıralı için kötü

30 Olay Tabanlı Üretim Kuralları Sel-line  first C-point first  rest C-point rest  rest D-point rest  < draw line <  Not:  Olaylar bekleyen olaylar listesine eklenir  ‘ first ’ ve ‘ rest ’ içerde oluşturulan olaylar  Durum kısmında kötü!

31 Önkonumlandırmalı Üretim Sistemi  Durum Tabanlı  Özellikleri:  Mouse: { mouse-off, select-line, click-point, double-click }  Line-state: { menu, first, rest }  Kurallar (Geribesleme gösterilmiyor):  select-line -> mouse-off first  click-point first -> mouse-off rest  click-point rest -> mouse-off  double-click rest -> mouse-off menu  Olay kısmında kötü!

32 CSP ve İşlem Cebri  Alexander SPI’ında ve agent gösteriminde kullanılır  Sıralı diyaloglar için iyi Bold-tog = select-bold? -> bold-on -> select-bold? -> bold-off ->Bold-tog Italic-tog =... Under-tog =...  Ve eşzamanlı diyaloglar Dialogue-box = Bold-tog || Italic-tog || Under-tog  Ama nedensellik net değil

33 Diyalog Gösterim- Özet  Diyagramatik  STN, JSD, Akış Şemaları  Metinsel  Gramerler, Üretim Kuralları, CSP  Sonuçlar  Olay Tabanlı vs. Durum Tabanlı  Güç vs. Netlik  Model vs. İşaretleme  Sıralı vs. Eşzamanlı

34 Alexander SPI Anlamsalları (i)  İkiye ayrılır.:  EventCSP – saf diyaloglar için  EventISL - hedef bağımlı diyaloglar için  Diyalog tanımlaması - Merkezi  Sözdizimsel/Anlamsal takas-yok  tolere edilebilir

35 Alexander SPI Anlamsalları(ii)  EventCSP Login = login-mess -< get-name -< Passwd Passwd = passwd-mess -< (invalid -< Login [] valid -< Session)  EventISL event: login-mess prompt: true out: “Login:” event: get-name uses: input set: user-id = input event: valid uses: input, user-id, passwd-db wgen: passwd-id = passwd-db(user-id)

36 Anlamsallar – Ham Kod  Kelime işlemci için olay döngüsü  Diyalog tanımlaması - Çok dağınık  Sözdizimsel/Anlamsal takas - berbat! switch ( ev.type ) { case button_down: if ( in_text ( ev.pos ) ) { mode = selecting; mark_selection_start(ev.pos); }... case button_up: if ( in_text ( ev.pos ) && mode == selecting ) { mode = normal; mark_selection_end(ev.pos); }... case mouse_move: if (mode == selecting ) { extend_selection(ev.pos); }... } /* end of switch */

37 Eylem Özellikleri  Bütünlük  Olmayan oklar  Öngörülemeyen durumlar  Belirleme  Tek eylem için birden fazla yönlendirme  Planlama: Uygulama kararı  Accident(Kaza): Üretim kuralları  Yuvalanmış çıkışlar  Tutarlılığı  Aynı eylem, aynı etkiyi mi yapıyor?  Modlar ve görünülebilirlik

38 Özellik Kontrolleri (i)  Bütünlük  Duruma çift tıklanırsa ne olur? ? double click

39 Özellik Kontrolleri (ii)  Geri dönülebilirlik:  ‘line’ dan geri dönmek için

40 Özellik Kontrolleri (ii)  Geri dönülebilirlik:  ‘line’ dan geri dönmek için  tıkla

41 Özellik Kontrolleri (ii)  Geri dönülebilirlik:  ‘line’ dan geri dönmek için  Tıkla- Çift Tıkla

42 Özellik Kontrolleri (ii)  Geri dönülebilirlik:  ‘line’ dan geri dönmek için  Tıkla- Çift Tıkla- `grafikler‘ i seç  (3 Eylem)  Geri alma  Eylem değil

43 Durum Özellikleri  Ulaşılabilirlik  Her yerden, her yere gidilebiliyor mu ?  Ve ne kadar kolay ?  Geri Dönülebilirlik  Önceki duruma geri dönülebiliyor mu?  Ama 'geri al' şeklinde değil  Tehlikeli Durumlar  Bazı gidilmesi istenmeyen durumlar

44 Tehlikeli Durumlar  Kelime İşlemci: İki mod ve çıkış  F1 - Modu değiştirir  F2 - Çıkış (ve kaydet)  Esc - Modu değişimi yok.  ama... Esc otomatik kaydı sıfırlıyor düzenle çıkış menu F1F2 Esc

45 Tehlikeli Durumlar (ii)  Kaydederek/kaydetmeden çıkış  tehlikeli durum  Durumların çoğaltılması- anlamsal ayrım  F1-F2 – Kaydederek Çık  F1-Esc-F2 – Kaydetmeden Çık edit exit menu F1F2 Esc edit exit menu F1F2 Esc any update Save No Save

46 Sözcüksel Sorunlar  Görünebilirlik  Farklılaşmış mod ve durumlar  Diyaloglara ek açıklamalar  Stil  Komut – fiil isim  Mouse tabanlı – isim fiil  Düzen  Sadece görünüş değil...

47 Yerleşimin Önemi  Kelime işlemci- tehlikeli durumlar  Eski klavye - OK düzenle çıkış menu F1F2 Esc F1F2 F3... F4... 1 tab...

48 Yerleşimin Önemi  Yeni klavye yerleşimi F1-F2 ile kayıt yaptığımızı düşünelim Parmağımız Esc’ye değebilir  F1-Esc-F2 – Teklikeli durum!  kaydetmeden çıkar EscF1F2F3... düzenle çıkış menu F1F2 Esc

49 Diyalog Analizi - Sonuç  Anlamsallar ve diyalog  Anlamsalları bağlama vardır.  Yaygın/merkezi diyalog tanımlaması yapılır.  Sözdizimsel tanımlama: maximum düzeydedir.  Diyalog özellikleri  Eylem özellikleri: bütünlük, belirleme, oluşum  Durum özellikleri: ulaşılabilirlik, geri dönülebilirlik, tehlikeli durumlar  Sunum ve sözcüksel çıkarımlar  Görünülebilirlik, stil, yerleşim  Diyalogdan bağımsız değildir.

50 Dijital Saat – Kullanıcı Talimatları  İki ana mod  Kısıtlı arayüz - 3 tuşlu  A tuşu durum değiştirir

51 Dijital Saat – Kullanıcı Talimatları  Tehlikeli durumlar  Korunuyor  Butonun işlemesi için iki saniye basılı tutulması gerekiyor.  Bütünlük  A’ya basılmaması ile basmayı bırakmayı ayırt etme  Tüm modlarda ne yapılıyor?

52 Dijital Saat – Dizayn Talimatları ve... Bunların hepsi tek bir tuş ile sağlanıyor.

53  http://www.hcibook.com/e3/exercises/ch16 http://www.hcibook.com/e3/exercises/ch16  human computer interaction.pdf (Kitap)  http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93com puter_interaction http://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93com puter_interaction


"Cem Ali Can -2009639014 Ramazan Polat-2009639504." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları