Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IT504 Javascript MVC çerçeveleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IT504 Javascript MVC çerçeveleri"— Sunum transkripti:

1 IT504 Javascript MVC çerçeveleri
Yrd. Doç. Dr. Yuriy Mishchenko

2 Plan MVC nedir Temel MVC örneği – öğrenci kayıt sistemi
Problem Çözüm Etkileşim modeli Temel MVC örneği – öğrenci kayıt sistemi Javascript MVC çerçeveleri temeli Backbone Nesneler ve özellikleri RESTful arayüzleri Örnek Angular.js Ana mantığı Şablonlama kullanarak tasarım (HTML templating) İfadeler ve direktivler (expressions and directives) veri bağlamaları (data binding) Yarışıcı rakamları tablosu örneği

3 MVC nedir? MVC bir yazılım geliştirme desenidir
MVC'de yazılım geliştirme işi, üç tipik bölüme başından ayrılır ve sonraki geliştirme bu üç bölüm çerçeve içerisinde gerçekleştirilir MVC üç bölümü, Model Görünüm Yönetici MVC, ingilizcede Model-View-Controller demektir

4 MVC nedir? MVC çerçevesi şu ana problemlerine çözüm sağlamaya çalışır
Yazılımın kullanıcı arayüzü, tipik olarak yazılımın iş mantığından daha hızlı ve daha sıkca değişir ve değişebilir Yazılım, tipik olarak aynı verileri birçok farklı şekilde göstermek zorunda ve bu tüm görünümler yazılımın verileri ile sync'te olmalı, yani verilerin değiştiğinde aynı zamanda güncelleştirilmelidir Kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi, tipik olarak farklı becerileri gerektiriyor ve aslı programcıdan farklı olan tasarımcı tarafından geliştirilir Yazılımın ara yüzünün çalışması, tipik olarak iki faaliyetten oluşur – veri gösterme ve veri güncelleştirme Yazılımın ara yüzleri, tipik olarak farklı cıhazlar için yeniden geliştirilmeli fakat iş mantığı bu süreçte değişmez Yazılımın ara yüzü düzeltme, tipik olarak yazılımın iş mantığından daha zahmetli ve iş mantığından ayrıldığından faydalanır

5 MVC nedir? Bu problemlerin çözümü önermek için, MVC çerçeve yazılımın tipik olan veri ve iş mantığı, kullanıcı ara yüzü ve ikisinin etkileşimini ayarlanan yönetici fonksiyonları açıkça ayrıyor

6 MVC nedir? Model, ilgili veri içeren, yöneten, dışarı sunan, ve dışardan gelen talimatlara göre tutarlı şekilde güncelleştiren yazılım projesinin bir mödülü dür

7 MVC nedir? View veya Görünüm, bilgi kullanıcıya göstermeyi kontröl eden ve kullanıcı ile etkileşimi ayarlayan yazılım projesinin mödülü dür

8 MVC nedir? Controller veya Yönetici, kullanıcının komutları yorumlayan ve modelde ve görünümde ilgili değişiklikleri yapmayı talep eden yazılım projesinin bir modülü dür

9 MVC nedir? Controller Model View

10 MVC nedir? Controller Model View
Model, yazılımın verilerini ayarlar ve View'e gereken şekilde sunar

11 MVC nedir? Controller Model View
View, kullanıcıya veri sunar ve kullanıcıdan komutları alır

12 MVC nedir? Controller, Model ve View arasındaki etkileşimi ayarlar

13 MVC nedir? (Microsoft Developer Network MVC sayfası) :
Önemli not yapılmalı: MVC çerçevesinde View ve Controller ikiside Modele bağlıdır. Ancak, model hem View hemde Controller'den bağımsızdır. Bu özellik, MVCdeki ayırmanın anahtar özelliği. Bu ayırma, modeli bağımsız geliştirme ve düzeltmeye önemli fırsat sağlar.

14 MVC nedir? Bu ayırma, birçok zengin internet uygulamalarında (RIAda) arka planına götürülür; aslında birçok kullanıcı arayüzü çerçevesi bu tüm rolları tek bir nesne olarak temsil eder. Ancak Web Uygumalarında bu ayırma – web tarayıcı View olarak ve sunucu skriptleri Controller olarak – başında ve çok açık şekilde mevcuttur.

15 MVC nedir? Model-View-Controller, kullanıcı arayüzleri iş mantığından ayırmak için temel tasarım deseni dir.

16 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
Örnek olarak, bir üniversitenin öğrenci kayıt sisteminin yazılımı geliştirme sürecini düşünelim MVC çerçeveye göre, bu geliştirme süreci baştan üç ayrı bölgeye ayrıldırılmalı

17 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
– (buradaki) Model - Öğrenci bilgileri Güncelleştirme yöntemleri Bilgi yöntemleri

18 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
– (buradaki) Model - Öğrenci bilgileri Güncelleştirme yöntemleri Bilgi yöntemleri Ayrıca Model, bunların bir kümesi veya kolleksiyon şeklinde organize edilecektir

19 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
–(buradaki) View – Tüm öğrencileri tablo görünümü Tek öğrenci bilgi görünümü Para ödememiş öğrenci tablo görünümü Öğrenci bilgi güncelleştirme görünümü – (buradaki) Model - Öğrenci bilgileri Güncelleştirme yöntemleri Bilgi yöntemleri

20 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
–(buradaki) View – Tüm öğrencileri tablo görünümü Tek öğrenci bilgi görünümü Para ödememiş öğrenci tablo görünümü Öğrenci bilgi güncelleştirme görünümü – (buradaki) Model - Öğrenci bilgileri Güncelleştirme yöntemleri Bilgi yöntemleri Görünümü seç –(buradaki) Controller – Controller yöntemleri Kullanıcının girişini al Görünüme bağlı veri güncelleştirme talepleri

21 MVC Örneği: Öğrenci kayıt sistemi
Bu şekilde tasarlanan yazılım, MVC çerçevesi içinde tasarlanmıştır –View – Tüm öğrencileri tablo görünümü Tek öğrenci bilgi görünümü Para ödememiş öğrenci tablo görünümü Öğrenci bilgi güncelleştirme görünümü – Model - Öğrenci bilgileri Güncelleştirme yöntemleri Bilgi yöntemleri – Controller – Controller yöntemleri Görünümü seç Görünüme bağlı veri güncelleştirme talepleri Kullanıcının girişini al

22 Javascript MVC çerçeveleri
Javascript MVC çerçeveleri, karmaşık RIA geliştirmede kullanılan web geliştirme çerçeveleridir Şu anda en pöpüler olan MVC çerçeveleri Backbone.js, Ember.js ve Angular.js

23 Javascript MVC çerçeveleri
Backbone.js kullanarak geliştirilmiş siteleri USA Today (gazet) Hulu (online TV sitesi) Foursquare (sosyal ağ sitesi) Disqus (online yorumlama hizmeti) Khan Academi (online eğitim hizmeti) Diaspora (sosyal ağ sistemi) Pandora (online radio sitesi) ...

24 Javascript MVC çerçeveleri
Ember.js kullanarak geliştirilmiş siteleri Yahoo (İnternet portalı) Zendesk (customer service hizmet sitesi) Groupon (online kupon hizmeti) Discourse (online yorumlama hizmeti) Square (online ödeme hizmeti) Livinsocial (sosyal ağ sitesi) Yapp (mobile app geliştirme sitesi) ...

25 Javascript MVC çerçeveleri
Angular.js kullanarak geliştirilmiş siteleri (Google'nin Javascript MVC çerçevesi) PS3 için YouTube sitesi (online video hizmeti) Crunchinator (Chrunchbase blogu için veri incelenmesi) Musik365 (online radio hizmeti) Posse (online sosyal oyun) openTaste (sosyal ağı sitesi ...

26 Javascript MVC çerçeveleri nedir?
Javascript MVC çerçeveleri genellikle "Model" için kullanılacak özel bir nesne sunar MVC'nin modellerinin temel yapıları tanımlar Modelin özellikleri ayarlama aletleri sunar AJAX kullanarak sunucu ile model verilerini indirme/yükleme/sync etme araçları sunar View olarak HTML kullanılır Controller için özel bir nesne sunar Bu nesne modelin haline bağlı olayların bağlamayı yönetir HTML parse (ayrıştırma) ve templating (şablonlama) yapar Görünümleri ayarlar

27 Javascript MVC çerçeveleri nedir?
RIA Veriler "model" nesnesi temel yapıları Özellikleri ayarlama aletleri AJAX sunucu ile sync etme araçları olay bağlama Görünümler { HTML } Controller olay bağlama "controller" nesnesi olay bağlama HTML pars etme Görünüm ayarlama

28 Javascript MVC çerçeveleri nedir?
RIA Veriler "model" nesnesi temel yapıları Özellikleri ayarlama aletleri AJAX sunucu ile sync etme araçları olay bağlama Görünümler { HTML } Controller olay bağlama "controller" nesnesi olay bağlama HTML pars etme Görünüm ayarlama Javascript MVC çerçeveleri

29 Backbone.js temelleri Backbone.js, şu anda en pöpüler olan ve birçok büyük kurum tarafından kullanılan jMVC çerçevesi Backbone.js, MVC geliştirmesi için birkaç temel nesne sağlar Model Collection View Router

30 Backbone.js temelleri Backbone "model" nesnesi, uygulamanın verilerinin modelleri tanımlamak için kullanılır Model nesnesi, verileri ve onlarla çalışan iş mantık fonksiyonları içermeli Model nesneleri genellikle toplu olarak bir Collection içinde kullanılır

31 Backbone.js temelleri Todo = Backbone.Model.extend({ title: null, order: null, done: false, defaults: function() { return { title: "boş todo...", order: Todos.nextOrder(), done: false }; }, toggle: function() { this.save({done: !this.get("done")}); } }); TODO listesinde kullanılacak, TODO bir elemanını temsil eden model; model üç özellikli todo elemanı tanımlar, default değerleri tanımlar, ve "toggle" bir eylemi tanımlar

32 Backbone.js temelleri Model nesnesinin en önemli özellikleri:
.extend, model nesnesi üzerinde yeni genişletmiş bir modeli oluşturma .initialize, ilgili nesne oluşturduğunda çalışacak yapıcı fonksiyon .defaults, ilk değerlerinin atanması .get/set, model attribütlerinin atanıp okunması .has/unset/clear, model attribütlerinin ayarlanması .id, model nesnesinin özel kimliği .attributes, model nesnesinin özelliklerinin özgün hash'i .sync/fetch/save, AJAX ve RESTfull arayüzü kullanarak sunucu ile modelinin sync edilmesi .parse, sunucudan veri parse etmek için kullanılacak fonksiyon ...

33 Backbone.js temelleri Bunlar dışında, .extend tanımı içinde herhangi javascript nesnesi gibi Backbone modellerinde yeni özellik ve yöntemler tanımlanabilir

34 Backbone.js temelleri Backbone "Collection" nesnesi, uygulamanın tüm modelleri toplu olarak içeren ve onlarla toplu olarak çalışmalara imkan sağlayan bir nesnesi dir

35 Backbone.js temelleri TodoList = Backbone.Collection.extend({ model: Todo, localStorage: new Backbone.LocalStorage("todos-backbone"), done: function() { return this.where({done: true}); }, remaining: function() { return this.where({done: false}); }, nextOrder: function() { if (!this.length) return 1; return this.last().get('order') + 1; }, comparator: 'order' }); TODO listesini temsil edip, TODO elemanları içerecek TODO elemanlarının kolleksiyonu

36 Backbone.js temelleri Collection nesnesinin en önemli özellikleri:
.extend, collection nesnesi üzerinde yeni genişletmiş koleksiyonun oluşturulması .model, koleksiyonda içerilecek model nesnesi .initialize, koleksiyonun oluşturulduğunda çalışacak yapıcı fonksiyonu .sync/fetch/parse, koleksiyonun sunucuda depolanması ve okunması yöneten fonksiyonlar .add/remove/reset, koleksiyona elemanları eklemek ve çıkartmak için kullanılan fonksiyonlar .push/pop/shift/unshift, belirli düzende elemanları eklemek ve çıkartmak için kullanılan fonksiyonlar .length, koleksiyonun boyutu .sort, koleksiyonun sıralanması .comparator, koleksiyonun elemanlarının sırasını belirtmek için kullanılan karşılaştırma fonksiyonu .where/findwhere, attribute hash'i kullanarak koleksiyonda arama ...

37 Backbone.js temelleri Backbone "View" nesnesi, MVC'nin görünümlerinden biraz farklı olan, RIA'nin arayüzü organize etmek için bir araçtır. HTML ve CSS direkt olarak ayarlamayan, Backbone view'leri var olan HTML yapılarının düzenlenmesi ve olaylar kullanarak modellere bağlanaması ayarlar

38 Backbone.js temelleri AppView = Backbone.View.extend({ el: $("body"), initialize: function () { this.friends = new Friends( null, { view: this }); }, events: { "click #add-friend": "showPrompt", showPrompt: function () { var friend_name = prompt("Who is your friend?"); var friend_model = new Friend({ name: friend_name }); this.friends.add( friend_model ); addFriendLi: function (model) { $("#friends-list").append("<li>" + model.get('name') + "</li>"); } }); Bir arkadaş listesini ayrlayan uygulamanın View nesnesi

39 Backbone.js temelleri View nesnesinin en önemli özellikleri:
.extend, view nesnesi üzerinde yeni view oluşturulması .el, bu view tarafından ayarlanan sayfanın HTML elemanı .initialize, oluşturulduğunda çalışacak yapıcı fonksiyonu .events, view tarafından ayarlanan olayları .template, view elemanında HTML şablonlama için kullanılacak şablonlama motoru .render, model verilere göre ilgili HTML elemanı oluşturan fonksiyonu ...

40 Backbone.js temelleri Backbone.js, RESTful arayüzleri üzerinde çalışan bir javascript çerçevesi RESTful arayüzü, "/#/action/param/param" URL kullanarak haberleştirilen eylemler kullanan RIA-RIA veya RIA-sunucu iletişim bir model RESTful isteklerinin örneği: #help #search/kiwis #search/kiwis/p7

41 Backbone.js temelleri Backbone, sunucu ile iletişimde RESTful arayüzünün kullanılmasını varsayır, mesela verileri veritabanına depolamak için veya veritabanından elde etmek için Aynı zamanda Backbone, RIA içinde farklı işlemlerin başlatılması için #-adresler kullanarak RESTful isteklerinin kullanılmasına imkan sağlar Bu tür istekleri yonlendirmek ve işletmek için, Backbone Router nesnesi kullanılır

42 Backbone.js temelleri var Workspace = Backbone.Router.extend({ routes: { "help": "help", // #help "search/:query": "search", // #search/kiwis "search/:query/p:page": "search" // #search/kiwis/p7 }, help: function() { ... }, search: function(query, page) { ... } }); Backbone Router nesnesinin kullanımının örneği

43 Backbone.js örneği TODO listesi uygulama ( Yapısı: Model: TODO listesinin elemanı Collection: TODO listesinin tüm elemanları View TODO listesinin elemanın görünümü TODO listesinin görünümü

44 TODO listesinin eleman modeli
Todo = Backbone.Model.extend({ defaults: function() { return { title: "boş todo...", order: Todos.nextOrder(), done: false }; }, toggle: function() { this.save({done: !this.get("done")}); } });

45 TODO listesinin elemanının koleksiyonu
TodoList = Backbone.Collection.extend({ model: Todo, localStorage: new Backbone.LocalStorage("todos-backbone"), done: function() { return this.where({done: true}); }, remaining: function() { return this.where({done: false}); }, nextOrder: function() { if (!this.length) return 1; return this.last().get('order') + 1; }, comparator: 'order' });

46 TODO listesinin elemanının görünümü
TodoView = Backbone.View.extend({ tagName: "li", template: _.template($('#item-template').html()), events: { "click .toggle" : "toggleDone", "dblclick .view" : "edit", "click a.destroy" : "clear", "keypress .edit" : "updateOnEnter", "blur .edit" : "close" }, initialize: function() { this.listenTo(this.model, 'change', this.render); this.listenTo(this.model, 'destroy', this.remove); }, render: function() { this.$el.html(this.template(this.model.toJSON())); this.$el.toggleClass('done', this.model.get('done')); this.input = this.$('.edit'); return this; }, toggleDone: function() { this.model.toggle(); }, edit: function() { this.$el.addClass("editing"); this.input.focus(); }, close: function() { var value = this.input.val(); if (!value) this.clear(); else { this.model.save({title: value}); this.$el.removeClass("editing"); } }, updateOnEnter: function(e) { if (e.keyCode == 13) this.close(); }, clear: function() { this.model.destroy(); } });

47 TODO listesi görünümü var AppView = Backbone.View.extend({ el: $("#todoapp"), statsTemplate: _.template($('#stats-template').html()), events: { "keypress #new-todo": "createOnEnter", "click #clear-completed": "clearCompleted", "click #toggle-all": "toggleAllComplete" }, initialize: function() { this.input = this.$("#new-todo"); this.allCheckbox = this.$("#toggle-all")[0]; this.listenTo(Todos, 'add', this.addOne); this.listenTo(Todos, 'reset', this.addAll); this.listenTo(Todos, 'all', this.render); this.footer = this.$('footer'); this.main = $('#main'); Todos.fetch(); }, render: function() { var done = Todos.done().length; var remaining = Todos.remaining().length; if (Todos.length) { this.main.show(); this.footer.show(); this.footer.html(this.statsTemplate({done: done, remaining: remaining})); } else { this.main.hide(); this.footer.hide(); } this.allCheckbox.checked = !remaining; }, addOne: function(todo) { var view = new TodoView({model: todo}); this.$("#todo-list").append(view.render().el); }, addAll: function() { Todos.each(this.addOne, this); }, createOnEnter: function(e) { if (e.keyCode != 13) return; if (!this.input.val()) return; Todos.create({title: this.input.val()}); this.input.val(''); }, clearCompleted: function() { _.invoke(Todos.done(), 'destroy'); return false; }, toggleAllComplete: function () { var done = this.allCheckbox.checked; Todos.each(function (todo) { todo.save({'done': done}); }); } });

48 Backbone.js örneği Arkadaş listesi uygulama (daha basit) ( Yapısı: Model: Arkadaş kaydı Collection: Tüm arkadaşlar View: Arkadaş listesi

49 TODO listesinin eleman modeli
Friend = Backbone.Model.extend({ name: null });

50 TODO listesinin elemanının koleksiyonu
Friends = Backbone.Collection.extend({ initialize: function (models, options) { this.bind("add", options.view.addFriendLi);} });

51 TODO listesinin elemanının görünümü
AppView = Backbone.View.extend({ el: $("body"), initialize: function () { this.friends = new Friends( null, { view: this });}, events: { "click #add-friend": "showPrompt", }, showPrompt: function () { var friend_name = prompt("Who is your friend?"); var friend_model = new Friend({ name: friend_name }); this.friends.add( friend_model ); }, addFriendLi: function (model) { $("#friends-list").append("<li>" + model.get('name') + "</li>");} });

52 Angular.js temelleri Angular.js, şu anda daha az kullanılan ancak Google tarafından geliştirilen ve desteklenen jMVC çerçevesi dir Angular.js, HTML templating (HTML şablonlama) üzerinde temel olarak çalışır

53 Angular.js temelleri HTML şablonlama, bir ayrıştırıcı (parser) uygulama tarafından okunacak HTML koduna özel komutların ve ifadelerin eklenmesi dir HTML şablonlama, birçok sunucu tarafı teknolojide zaten yaygın şekilde kullanılmakta, örneğin ASP, JSP, ve PHP (bir anlamda) hepsi HTML şablonlama kavramını kullanır Angular.js, benzer yaklaşım direkt olarak kullanıcı tarafında RIA tarafından HTML'i ayralanması için kullanır

54 Angular.js HTML şablonlama
<body ng-app="F1FeederApp" ng-controller="driversController"> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table> </body>

55 Angular.js HTML şablonlama
<body ng-app="F1FeederApp" ng-controller="driversController"> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table> </body>

56 Angular.js temelleri Angular'ın HTML şablonlama araçları, ifadeler (expressions) ve direktifler (directive) den oluşur

57 Angular.js temelleri İfadeler, {{..}} arasında kapsanan javascript kodların parçalarıdır Şablon ayrıştırılması zaman Angular ifadeleri yerine ilgili javascript kodlarının çıkışı yazılır Bu şekilde oluşturulan HTML dosyası tarayıcı tarafından gösterilir

58 Angular.js HTML şablonlama
<body ng-app="F1FeederApp" ng-controller="driversController"> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table> </body>

59 Angular.js temelleri Direktifler, ng-app, ng-repeat gibi özel Angular komutlarıdır Bunlar, ilgili HTML üzerinde belirli eylemin yapılması ortaya çıkar, örneğin ng-repeat="driver in driversList" direktifi bir driversList koleksiyonundaki tüm driver elemanları kullanarak tablonun satırlarını doldurur

60 Angular.js temelleri MVC açısından, Angular.js Model için direkt olarak javascript kullanıyor, View olarak şablonlanmış HTML dosyasını kullanıyor, ve Controller olarak özel Controller nesnesini kullanıyor Ayrıca, Modeller ve Angular şablonlaması kullanarak oluşturulan görünüm arasında iki taraflı olay bağlantıları oluşturulur, yani modelin değiştiğinde ilgili tablo otomatik olarak güncelleştirilecek

61 Angular.js temelleri Angular'in yapılarının tartıştırmak için, deki örneği kullanarak, formula 1 yarışcılarının durumlarını gösteren bir uygulamaya

62 Angular.js temelleri İlgili uygulama iki görünü tanımlar: tüm yarışcıların durum tablosu ve bir yarışçının detaylı bilgileri İlgili görünümleri iki Angular HTML şablonu ile tanımlanır

63 Yarışcılar tablosu görünümü
<body ng-app="F1FeederApp" ng-controller="driversController"> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table> </body>

64 Yarışcılar tablosu görünümü
Uygulama ismi <body ng-app="F1FeederApp" ng-controller="driversController"> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table> </body> Şablonu ve olayları yöneten Controller nesnesi Tablo dolduran direktif İlgili doldurulacak ifadeler

65 Yarışcı bilgisi görünümü
<section id="main"> <nav id="secondary" class="main-nav"> <div class="driver-picture"> <div class="avatar"> <img ng-show="driver" src="img/drivers/{{driver.Driver.driverId}}.png" /> <img ng-show="driver" src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /><br/> {{driver.Driver.givenName}}<br/> {{driver.Driver.familyName}} </div> <div class="driver-status"> Country: {{driver.Driver.nationality}} <br/> Team: {{driver.Constructors[0].name}}<br/> Birth: {{driver.Driver.dateOfBirth}}<br/> <a href="{{driver.Driver.url}}" target="_blank">Biography</a> </nav> </section>

66 Yarışcı bilgisi görünümü
<section id="main"> <nav id="secondary" class="main-nav"> <div class="driver-picture"> <div class="avatar"> <img ng-show="driver" src="img/drivers/{{driver.Driver.driverId}}.png" /> <img ng-show="driver" src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /><br/> {{driver.Driver.givenName}}<br/> {{driver.Driver.familyName}} </div> <div class="driver-status"> Country: {{driver.Driver.nationality}} <br/> Team: {{driver.Constructors[0].name}}<br/> Birth: {{driver.Driver.dateOfBirth}}<br/> <a href="{{driver.Driver.url}}" target="_blank">Biography</a> </nav> </section> Elemanı gösterme yöneten Angular direktifi İlgili doldurulacak ifadeler

67 Angular.js temelleri Bizim Controller nesnesi, iki görünüm için verilerin sunucudan indirilmesini yönetir ve tabloda filtreme yönetir; aslında bu hedefler için iki ayrı controller tanımlanır

68 Yarışçı uygulamanın yönetici nesneleri
angular.module('F1FeederApp.controllers', []).controller('driversController', function($scope, ergastAPIservice) { $scope.nameFilter = null; $scope.driversList = []; $scope.searchFilter = function (driver) { var re = new RegExp($scope.nameFilter, 'i'); return !$scope.nameFilter || re.test(driver.Driver.givenName) || re.test(driver.Driver.familyName); }; ergastAPIservice.getDrivers().success(function (response) { $scope.driversList = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings; }); }).controller('driverController', function($scope, $routeParams, ergastAPIservice) { $scope.id = $routeParams.id; $scope.races = []; $scope.driver = null; ergastAPIservice.getDriverDetails($scope.id).success(function (response) { $scope.driver = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings[0];

69 Angular.js temelleri Angular'ın herhangi bir Controller nesnesi, özel bir veri yapısı üzerinde çalışıyor, default olarak $scope diye adlandırılan. Bu veri yapısı, belirli RIA ile ilgili tüm verileri içerir Scope değişkenin kapsamı ng-app direktif kullanarak belirtilir.

70 Yarışçı uygulamanın yönetici nesneleri
angular.module('F1FeederApp.controllers', []).controller('driversController', function($scope, ergastAPIservice) { $scope.nameFilter = null; $scope.driversList = []; $scope.searchFilter = function (driver) { var re = new RegExp($scope.nameFilter, 'i'); return !$scope.nameFilter || re.test(driver.Driver.givenName) || re.test(driver.Driver.familyName); }; ergastAPIservice.getDrivers().success(function (response) { $scope.driversList = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings; }); }).controller('driverController', function($scope, $routeParams, ergastAPIservice) { $scope.id = $routeParams.id; $scope.races = []; $scope.driver = null; ergastAPIservice.getDriverDetails($scope.id).success(function (response) { $scope.driver = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings[0];

71 Angular.js temelleri Controller verileri sunucudan, özel servisi kullanarak indirir

72 Yarışçı uygulamanın yönetici nesneleri
angular.module('F1FeederApp.controllers', []).controller('driversController', function($scope, ergastAPIservice) { $scope.nameFilter = null; $scope.driversList = []; $scope.searchFilter = function (driver) { var re = new RegExp($scope.nameFilter, 'i'); return !$scope.nameFilter || re.test(driver.Driver.givenName) || re.test(driver.Driver.familyName); }; ergastAPIservice.getDrivers().success(function (response) {$scope.driversList = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings; }); }).controller('driverController', function($scope, $routeParams, ergastAPIservice) { $scope.id = $routeParams.id; $scope.races = []; $scope.driver = null; ergastAPIservice.getDriverDetails($scope.id).success(function (response) { $scope.driver = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings[0]; }); });

73 Angular.js temelleri Angular servisler, AJAX kullanan HTTP istek yapabilen araçlardır

74 Yarışçı uygulamanın yönetici nesneleri
angular.module('F1FeederApp.services', []).factory('ergastAPIservice', function($http) { var ergastAPI = {}; ergastAPI.getDrivers = function() { return $http({ method: 'JSONP', url: ' } ergastAPI.getDriverDetails = function(id) { return $http({ method: 'JSONP', url: ' id +'/driverStandings.json' }); return ergastAPI; });

75 Angular.js temelleri AJAX isteklerini uygulamak için, $http fonksiyonu kullanılır, ve iki veriler tipi indiren iki servis-fonksiyonu tanımlanır

76 Yarışçı uygulamanın yönetici nesneleri
angular.module('F1FeederApp.services', []).factory('ergastAPIservice', function($http) { var ergastAPI = {}; ergastAPI.getDrivers = function() { return $http({ method: 'JSONP', url: ' } ergastAPI.getDriverDetails = function(id) { return $http({ method: 'JSONP', url: ' id +'/driverStandings.json' }); return ergastAPI; });

77 Angular.js temelleri Backbone gibi, RIA içinde navigasyon için Angular RESTful kaynaklarının kullanımı önerir İlgili RIA RESTful kaynakları tanımlamak için, Angular router nesnesi kullanılır

78 Yarışçı uygulamanın route tablosu
angular.config(['$routeProvider', function($routeProvider) { $routeProvider. when("/drivers", {templateUrl: "yarıscı_tablosu.html", controller: "driversController"}). when("/drivers/:id", {templateUrl: "yarıscı_bilgileri.html", controller: "driverController"}). otherwise({redirectTo: '/drivers'}); }] );

79 Angular.js temelleri Tam olarak, Angular uygulaması bu şekilde oluşturuldu: yarıscı_tablosu.html ve yarıscı_bilgileri.html ilgili şabonlanmış HTML dosyasını kullanarak belirtilmiş iki görünüm AJAX kullanarak sunucudan verileri okuyan ve kullanıcı tarafında ilgili veri yapıları ayarlayan iki görünüm için driversController ve driverController iki yönetici nesnesi Sunucu ile iletişimi ayarlayan ergastAPIservice servis nesnesi RESTful route tablosu

80 Angular.js temelleri Bunlar toplu olarak şu şekilde tanımlanır – Modüllerin tanımı: angular.module('F1FeederApp', [ 'F1FeederApp.services', 'F1FeederApp.controllers', 'ngRoute' ]). config(['$routeProvider', function($routeProvider) { $routeProvider. when("/drivers", {templateUrl: "partials/drivers.html", controller: "driversController"}). when("/drivers/:id", {templateUrl: "partials/driver.html", controller: "driverController"}). otherwise({redirectTo: '/drivers'}); }]);

81 Yarışçı uygulamanın yöneticisi
angular.module('F1FeederApp.controllers', []).controller('driversController', function($scope, ergastAPIservice) { $scope.nameFilter = null; $scope.driversList = []; $scope.searchFilter = function (driver) { var re = new RegExp($scope.nameFilter, 'i'); return !$scope.nameFilter || re.test(driver.Driver.givenName) || re.test(driver.Driver.familyName); }; ergastAPIservice.getDrivers().success(function (response) {$scope.driversList = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings; }); }).controller('driverController', function($scope, $routeParams, ergastAPIservice) { $scope.id = $routeParams.id; $scope.races = []; $scope.driver = null; ergastAPIservice.getDriverDetails($scope.id).success(function (response) { $scope.driver = response.MRData.StandingsTable.StandingsLists[0].DriverStandings[0]; }); });

82 Yarışçı uygulamanın AJAX servisi
angular.module('F1FeederApp.services', []).factory('ergastAPIservice', function($http) { var ergastAPI = {}; ergastAPI.getDrivers = function() { return $http({ method: 'JSONP', url: ' } ergastAPI.getDriverDetails = function(id) { return $http({ method: 'JSONP', url: ' id +'/driverStandings.json' }); return ergastAPI; });

83 Uygulamanın ana dosyası
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>F-1 Feeder</title> <script src="lib/angular/angular.js"></script> <script src="lib/angular/angular-route.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/app.js"></script> </head> <body ng-app="F1FeederApp"> <ng-view></ng-view> </body> </html>

84 Yarışcılar tablosu görünümü
<input type="text" ng-model="nameFilter" placeholder="Search..."/> <table> <thead> <tr><th colspan="4">Drivers Championship Standings</th></tr> </thead> <tbody> <tr ng-repeat="driver in driversList"> <td>{{$index + 1}}</td> <td> <img src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /> {{driver.Driver.givenName}} {{driver.Driver.familyName}} </td> <td>{{driver.Constructors[0].name}}</td> <td>{{driver.points}}</td> </tr> </tbody> </table>

85 Yarışcı bilgisi görünümü
<section id="main"> <nav id="secondary" class="main-nav"> <div class="driver-picture"> <div class="avatar"> <img ng-show="driver" src="img/drivers/{{driver.Driver.driverId}}.png" /> <img ng-show="driver" src="img/flags/{{driver.Driver.nationality}}.png" /><br/> {{driver.Driver.givenName}}<br/> {{driver.Driver.familyName}} </div> <div class="driver-status"> Country: {{driver.Driver.nationality}} <br/> Team: {{driver.Constructors[0].name}}<br/> Birth: {{driver.Driver.dateOfBirth}}<br/> <a href="{{driver.Driver.url}}" target="_blank">Biography</a> </nav> </section>

86


"IT504 Javascript MVC çerçeveleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları