Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HBYS de Medulanın Verimli Kullanım Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HBYS de Medulanın Verimli Kullanım Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 HBYS de Medulanın Verimli Kullanım Yöntemleri
Çözüm HBYS HBYS de Medulanın Verimli Kullanım Yöntemleri Dr. Nejat ÇAKMAK VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım Antalya

2 EYLÜL AYI MEDULA V2+V3 DÖNEM SONLANDIRMALARI
Çözüm HBYS 1. Hastanelere göre SGK fatura dağılımı nedir? EYLÜL AYI MEDULA V2+V3 DÖNEM SONLANDIRMALARI HASTANE ADI AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM Ankara …………………. Eğitim ve Araştırma Hastanesi(s) ,67 ,81 ,08 İzmi……………….Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,28 ,41 ,36 İzmir …………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi(s) ,01 ,11 ,80 İstanbul …………… Eğitim ve Araştıma Hastanesi(s) ,47 ,66 ,23 İstanbul ……………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi(s) ,55 ,47 ,47 İstanbul …………. Eğitim ve Araştırma Hastanesi(s) ,61 ,37 ,55 İstanbul …………. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,24 ,08 ,31 İstanbul ……………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,74 ,66 ,77 Ankara ………… Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,16 ,10 ,42 Ankara ……….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,22 ,04 ,35 Ankara ……………. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,60 ,26 ,35

3 Peki bunu nasıl başardık ?
Çözüm HBYS Peki bunu nasıl başardık ?

4 Takip alma işlemin de kullanıcı ne yapmalı, sistem nasıl takip alıyor?
Çözüm HBYS Takip alma işlemin de kullanıcı ne yapmalı, sistem nasıl takip alıyor? Cevap: Kullanıcı hiçbir işlem yapmadan sistem ihtiyaç duyulan provizyonu otomatik olarak almaktadır.

5 Çözüm HBYS Bağlı takip almada, başka hastaneden sevkli hasta kabulünde hangi bilgilere gerek duyuluyor, nasıl takip alınıyor ? Cevap: Sistem bağlı takibi otomatik almakta,sevkli gelen hastalar için kullanıcıların müdahalesine ihtiyaç duyulmadan provizyon alınmaktadır.

6 Çözüm HBYS Hizmete bağlı takipler nasıl alınıyor ? - Yoğun Bakım - Nakil Takipleri - Acil Hemodiyaliz - Diyaliz - ESWL - Fotoferez - Oksijen - Plazmaferez - ESWT Cevap: Kullanıcı hiçbir işlem yapmadan, gerekli kontrollere göre sistem bağlı takipleri almaktadır.

7 Çözüm HBYS Uzayan yatış, eşlik eden hastalık, komplikasyon takibi nasıl alınıyor ? Cevap: Kullanıcı hiçbir işlem yapmıyor. MV3 Fatura ara yüzüne girildiğinde, hizmetlere göre özellikli takipler otomatik alınmaktadır. Kullanıcının çoğu zaman sadece fatura kayıt demesi yeterlidir.

8 Fizik tedavi seansların nasıl uygulanır ?
Çözüm HBYS Fizik tedavi seansların nasıl uygulanır ? Cevap: Fizik tedavi seansları ve işlemleri uygulanmışsa, gün sayısına göre fizik tedavi paketleri günlük olarak otomatik kayıt edilir, fatura aşamasında ftr takibi alınmamışsa ayaktan veya yatana bağlı veya doğrudan yatan olarak takip alınmalı.

9 Ayaktan faturalama işlemi nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor ?
Çözüm HBYS Ayaktan faturalama işlemi nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor ? Cevap: Ayaktan faturayı sistem otomatik oluşturuyor. MEDULA Fatura kayıt işlemleri TURBO hızda yapılıyor

10 Çözüm HBYS Ayaktan otomatik fatura kaydı gece 11 de başlar, bitiminde yetkili kullanıcıya aşağıdaki rapor pdf formatında hazırlanarak mail ile otomatik gönderilir

11 Hizmetler ve takip eşlemesi nasıl yapılıyor ?
Çözüm HBYS Hizmetler ve takip eşlemesi nasıl yapılıyor ? Cevap: Fatura kayıt ara yüzünde resmi kodlar, branş, kayıt tarihi kontrol edilerek, alınması gereken takipler otomatik alınıyor ve hizmet, ilaç ve sarflar uygun takipler altına otomatik yerleştiriliyor.

12 Trafik kazası başvurularını medulaya gönderimde sistem ne yapıyor ?
Çözüm HBYS Trafik kazası başvurularını medulaya gönderimde sistem ne yapıyor ? Cevap: Sistem kontrol ediyor ve engelleniyor.

13 Çözüm HBYS Ayaktan Paket tutarı kontrol ediliyor mu, tutar aşıldığında ne yapılıyor? Cevap: Sistem kontrol ediyor ve kullanıcı uyarılıyor ya da kayda izin verilmiyor .

14 Kanser teşhisi girildiğinde takip için kullanıcı ne yapıyor?
Çözüm HBYS Kanser teşhisi girildiğinde takip için kullanıcı ne yapıyor? Cevap:Kullanıcı hiçbir işlem yapmıyor. Doktor protokol verme aşamasında mevcut takip otomatik siliniyor, onkolojik vaka takibi otomatik alınıyor. Gece çalışan zamanlanmış görevle, onkolojik vaka takibi alınması gereken başvurular sorgulanır, normal takipleri mümkünse iptal edilir ve onkolojik vaka takibi otomatik alınır. Otomatik yapılamayan işlemler, gün başında yetkili kullanıcı sisteme girdiğinde rapor olarak gösterilir.

15 Cevap: Yatan takip altında gönderiyoruz.
Çözüm HBYS Medula aynı gün yoğun bakıma girmiş ve çıkmış (ex olmuş) hastanın yoğun bakım ücretini ödemiyor, bu durumda yoğun bakım takibi alınmasına sistem izin veriyor mu? Cevap: Yatan takip altında gönderiyoruz.

16 Çözüm HBYS Medula belirli şartlarda refakatçi ücretini ödüyor, yatak hizmetine ek olarak refakat bilgisi gönderilebiliyor mu? Yatak+Refakat ücreti dönüyor mu? Cevap: Refakat hizmetleri refakat günlerine bakılarak yatak hizmetleri ile otomatik ilişkilendirilip gönderiliyor, dönen fiyat farkları da otomatik eşitleniyor

17 Bağlı diş protez takibi, hizmet girişi sonrası otomatik alınıyor mu?
Çözüm HBYS Bağlı diş protez takibi, hizmet girişi sonrası otomatik alınıyor mu? Cevap: Sistem bu işlemleri otomatik yapıyor.

18 Çözüm HBYS Ayaktan paketlerde Radyofarmasotik ayrıca ödenmektedir. Sistem kontrolü nasıl yapıyor? Cevap: Sistem yanlışlıkla fatura kapsamı dışında olsa da otomatik olarak fatura kapsamına alarak faturalandırmaktadır.

19 Ayaktan vaka ücreti faturalandırılması nasıl yapılıyor?
Çözüm HBYS Ayaktan vaka ücreti faturalandırılması nasıl yapılıyor? Cevap: Ayaktan vaka ücreti olması gerektiği halde normal muayene ücreti kayıtlıysa, sistem otomatik ayaktan vaka ücretini kayıt ediyor ve fatura ediyor

20 Çözüm HBYS Raporu yazılmamış tetkikler varsa sistem faturalandırmayı nasıl yapıyor? Cevap: Rapor yazılması beklenen tetkik varsa, sistem fatura etmeye izin vermiyor.

21 Çözüm HBYS Paket Yataklar ile normal yatak hizmetleri çakıştığında sistem ne yapıyor ? Cevap: Paket yataklar (yoğun bakım, psikiyatri gibi) normal yatak hizmeti ile çakışıyorsa, normal yataklar otomatik fatura dışı bırakılıyor. aynı durum psikiyatri yatışlarında da geçerli. Kullanıcının her defasında müdahale etmesi engellenerek fatura işlemi hızlandırılmış oluyor.

22 Çözüm HBYS Tek başvuru altında hastanın birden fazla yatışı varsa sistem ne yapmakta? Cevap: Tek başvuru altında hastanın birden fazla yatışı varsa, medula bunların ayrı ayrı fatura edilmesini istiyor. Çözüm HBYS de Fatura kayıt denildiğinde, bu durum kontrol ediliyor, ikinci yatışı varsa önce ilk yatışı fatura ediliyor, arkasından ikinci yatışı otomatik fatura ediliyor.

23 Çözüm HBYS Hasta Fizik tedaviye yatırılmış ise ve sadece rehabilitasyon paketi uygulanmışa sistem ne yapıyor? Cevap: Fizik tedaviye yatırılmışsa ve sadece rehabilitasyon paketi uygulanmışsa, yatış takibi ftr yatış takibi olarak otomatik alınmaktadır.

24 Çözüm HBYS Paket uygulanmış hastalar ve Medula çıkışı Medulaya nasıl bildiriliyor? Cevap: Taburcu aşamasında eğer paket işlem uygulanmışsa, bu paketler öncelikle medulaya kayıt edilir daha sonra medula çıkışı otomatik yapılır.

25 Ayaktan hastalar için Ek10C uygulaması nasıl yapılıyor?
Çözüm HBYS Ayaktan hastalar için Ek10C uygulaması nasıl yapılıyor? Cevap: Ayaktan pakete ek olarak ek10c uygulanmışsa ve yanlışlıkla fatura dışı yapılmışsa, otomatik fatura kapsamına alınır.

26 Çözüm HBYS Ayaktan başvurularda muayene yapan pratisyen hekim ise paket nasıl ayarlanıyor? Cevap: Ayaktan başvuruda muayene yapan pratisyen hekimse, paket olarak uzmanlık paketi değil 9999 olan paket uygulanır.

27 Çözüm HBYS Paket kapsamına alınan Genetik tetkikleri sistem nasıl faturalandırıyor? Cevap: Genetik tetkikleri varsa, yanlışlıkla paket kapsamına alınmamışsa otomatik fatura kapsamına alınır.

28 Çözüm HBYS Diş Hizmetlerinde protez veya normal hizmet girişinde online medula onayı alıyor mu? Cevap: Sistem bu işlemleri otomatik yapıyor. Online onay alınamazsa kayda izin verilmiyor. Dolayısıyla fatura edilemeyecek protez hizmetlerinin girişi engellenmiş oluyor.

29 Çözüm HBYS Meduladan dönen fatura tutarı ile hbys fatura tutarı farklı olabiliyor,bu durumda sistem ne yapıyor? Cevap: Fark oranı belirtilerek sistem otomatik işlem yapmaktadır. Fark oranları kullanıcı bazlı yetkilendirilebilmektedir.

30 Çözüm HBYS Dönem sonlandırma işleminde Medula web sayfasında yer alan toplam ile HBYS toplamları farklı olabiliyor, bu aşamada sistem ne yapabiliyor? Cevap: Faturası kesilmiş işlemler kontrol edilerek fark bulunuyor ve düzeltilmesi sağlanıyor.

31 Çözüm HBYS Toplu fatura var mı ? Yoksa her hasta için tek tek fatura düzenlemek mi gerekiyor? Cevap: Uygun kriterlere göre tek tuş ile toplu olarak faturalandırma yapılıyor.

32 Çözüm HBYS Psikiyatri servisi yatışlarında ilgili teşhise göre işlem kapamada ilgili yatak paketleri otomatik ekleniyor mu? Cevap: Sistem yatış teşhislerini kontrol ederek, SUT da belirtilen paket kaydını otomatik yapmaktadır.

33 Çözüm HBYS Ayaktan başvurularda, günübirlik takip nasıl alınıyor, buna kim karar veriyor? Cevap: Girilmiş olan hizmetin günübirlik yatışa uygunluk kontrolü otomatik yapılmakta, günübirlik takip alınması gerekiyorsa kullanıcıya sorulmakta, onay alındığında takip alınmakta ve hizmet kaydına izin verilmektedir.

34 Çözüm HBYS Aynı seansta birden fazla yapılan ameliyatlarda oranların otomatik uygulaması var mı ? Cevap: Ameliyat kaydı aşamasında paket grubu ve kesi bilgisine göre SUT kuralları uygulanmaktadır. Ayrıca birden fazla yapılan ameliyatlarda uygulanacak anestezi otomatik belirlenmektedir.

35 Hasta adına istenilen malzemenin fatura takibi yapılabilir mi?
Çözüm HBYS Hasta adına istenilen malzemenin fatura takibi yapılabilir mi? Cevap: Sistem istem yapılması aşamasından hastaya uygulanıp fatura edilmesine kadar oluşan sürede otomasyondan takip edilmekte. Hasta bakiyesine kayıt edilmeyen ve ameliyatta kullanılan malzemeler varsa, satınalma entegrasyonundan dolayı fatura etmeye izin verilmemekte.

36 İzinli doktor veya kullanıcılar adına işlem yapılması engelleniyor mu?
Çözüm HBYS İzinli doktor veya kullanıcılar adına işlem yapılması engelleniyor mu? Cevap: Sistem özlük birimi ile entegre çalışarak izinli ve raporlu personellerin kullanıcıları ile işlem yapmalarını engellemektedir..

37 Çözüm HBYS Yoğun bakım yatış gün sayısı kontrol ediliyor mu ? Faturalandırmanın eksik yapılması engelleniyor mu ? Cevap: Fatura aşmasında yoğun bakım paket sayısı ile yoğun bakım yatış gün sayıları karşılaştırılır, farklılık varsa faturaya izin verilmez. Bu sayede eksik yoğun bakım paketi ile faturalanma engellenmiş olur.

38 Aynı gün ikinci muayenenin fiyat farkını sistem nasıl ayarlıyor?
Çözüm HBYS Aynı gün ikinci muayenenin fiyat farkını sistem nasıl ayarlıyor? Cevap: Sistem bunu otomatik yapıyor. MEDULA fatura kaydı sonrasında ikinci muayene için, normal poliklinik muayene ücreti fiyatı dönmektedir, buna göre otomatik fiyat eşitlemesi yapılmaktadır.

39 Çözüm HBYS Ayaktan ve Yatan Paket analizi var mı? Hangi Doktor,Servis karda veya zararda ? Cevap: Paket analiz raporu ile bu bilgilere ulaşılmaktadır. Maliyet ve pakete göre oranlar belirlenerek rapor alınabilmektedir. Paket uygulanmasa idi, EK8 üzerinden fatura edilseydi ne olurdu bilgisi sorgulanabilmektedir.

40 Çözüm HBYS Hizmet veya Hizmet grubu bazında, branş kısıtlamaları tanımlanabilmektedir. Hizmet bazında minimum gün sayıları ve gün içinde girilebilecek hizmet sayısı tanımlanabilmektedir.

41 Çözüm HBYS Normal doğuma, doktor katılmamış ise doktorun puan almaması, ebe eşliğinde yapılan doğumlarda ise sadece 40 puan alması saglanmıştır.

42 Çözüm HBYS Ayaktan tedavi işlemlerinde ,doktor hastayı sevk etmiş ise performans puanı nasıl belirleniyor? Cevap: Ayaktan tedavide doktor hastayı sevk etmişse, normal muayene ücreti puanı değil, sevke ait performans puanı verilir.

43 Psikiyatri muayenelerinde performans puanı nasıl uygulanıyor ?
Çözüm HBYS Psikiyatri muayenelerinde performans puanı nasıl uygulanıyor ? Cevap: Psikiyatri muayenelerinde gün içindeki muayene sayısı 10 u geçmişse, doktora ek puan otomatik verilir.

44 Çözüm HBYS MEDULA için Çalışma listeleri oluşturulabilmekte, iş akışı hastaneye göre belirlenebilmekte, hatalı dosyalar dosya sahibine mesajla iletilebilmektedir

45 Çözüm HBYS Hastanın bütün başvuruların,takip bilgilerinin tek ekranda kontrolü yapılabimektedir.

46 Çözüm HBYS Eğitim Araştırma ve Üniversite hastanelerinde fiyatlarda %10 artışı sistem nasıl uyguluyor? Cevap: Sistem otomatik yapmaktadır. Eğitim araştırma hastanelerine özel olarak, resmi kurum ve yeşil kart hastalarında, yatarak tedavilerde 8 ve 9 ile başlayan tetkikler uygulanmışsa, %10 fiyat artışı otomatik yapılır. komplikasyon varsa ek8 üzerinden fiyatlar %10 indirilir. SGK hastalarında ayaktan paket uygulanmışsa, ek10c fiyatları %10 artırılır. yatarak tedavilerde 8 ve 9 ile başlayan tetkikler uygulanmışsa %10 fiyat artışı otomatik yapılır. paket uygulanıp komplikasyon oluşmuş ise, ek8 üzerinden fiyatlar %10 indirilir.

47 Çözüm HBYS Sistem tarafından bir takip kapsamına otomatik olarak alınamayan hizmet, ilaç ve sarflar, takip kapsam dışı bölümünde ayrıca gösterilir. Nedeni de, alt bölümde bulunan mesaj kısmında belirtilir. Örneğin UBB kodu belirtilmemişse, takip kapsamına alınamamıştır. Bu durumda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır.

48 Çözüm HBYS Saymanlık Bildirimi Gelir dağılımı otomatik olarak hızlı biçimde hesaplanmakta ve rapor hazırlanmaktadır.

49 Kazanan, her sorunda bir Çözüm, kaybeden her çözümde bir sorun görür.
Çözüm HBYS Kazanan, her sorunda bir Çözüm, kaybeden her çözümde bir sorun görür. TEŞEKKÜRLER


"HBYS de Medulanın Verimli Kullanım Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları