Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR VE PROJELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR VE PROJELER"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR VE PROJELER
ELVAN ŞEN ŞEYDA GÜREL

2 Nu. Adı -Soyadı Ünvan 1 Mahmut TÜNCEL Genel Müdür 2 Oğuz TEMİZHAN Eğitim Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığı 3 Mustafa İLKHAN Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetim Grup Başkanlığı 4 Doç. Dr. İlhan VARANK İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı 5 Murat YALÇIN Yenilik ve Araştırma Grup Başkanlığı 6 Abdurrahman  GÜZEL İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı 7 Nurcan DEVELİ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 8 Abdurrahman GÜZEL İletişim Grup Başkanlığı 9 Mevlüt ÇAM Döner Sermaye İşletme Müdürü 10 Ali BARLES  Eğitimde Fatih Projesi 11 Özkan GÜNDAY 12 İsmail ARSLAN 13 Harun ÇİÇEK 14 Rukiye ORMAN  15 Cahide ÜNAL 16 İrfan PURTUL 17 İbrahim KOLDANCA  18 Adem EYLENCE 19 Ayşe DÜZ 20 İskender H. SARI 21 Yılmaz YILDIZHAN 22 Niyazi KIZILBULUT

3 PRYK’nın Görevleri: Proje ile ilgili strateji ve politikaları Yönetim Kuruluna sunmak Proje kapsamında iki aylık periyotlarda geliştirilecek yıllık, kısa ve orta vadeli iş planlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak Programların planlandığı şekilde uygulanmasını sağlamak, FATİH Ekibi tarafından hazırlanacak önerilerle ilgili kararları almak ve değerlendirmek Programları ve esas ve usulleri belirlemek, Programların uygulanması esnasında doğabilecek sorunların çözümlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak Alınan kararların yerine getirilmesinden sorumlu olacak ve koordinasyonu sağlayacak birimleri belirleme

4 Tamamlanan projeler Endüstriyel okullar projesi 1982-85
Yaygın mesleki eğitim projesi Milli eğitim geliştirme projesi Karayolları güvenliği ve trafik eğitim projesi Temel eğitim projesi-faz Eğitim çerçeve projesi-faz İnsan kaynaklarını mesleki eğitimle geliştirme projesi

5 Devam eden projeler Başlayacak projeler Orta öğretim projesi 2006-10
Okul afet ve acil durum yönetimi projesi Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi operas Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi Başlayacak projeler Çocuğa yönelik şiddetle mücadele projesi Demokratik yurttaşlık ve insan hakları projesi İlköğretimde devamsızlığı ve okul terklerini önleme Türkiye’de teknoloji eğitiminin geliştirilmesi projesi

6 ANASINIFLARININ DONATILMASI PROJESİ (ELİM SENDE)
PROJENİN ADI Anasınıflarının Donatılması Projesi (Elim Sende) PROJENİN SÜRESİ /Her Yıl Yenileniyor PROJENİN BÜTÇESİ TL ( Yılları İçin) PROJENİN KAYNAĞI T.Garanti Bankası A.Ş tarafından sağlanmaktadır. PAYDAŞLAR T.Garanti Bankası A.Ş, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

7 PROJENİN AMACI İlköğretim kurumları bünyesindeki ana sınıflarının Boğaziçi Üniversitesinin bilimsel desteği ile anasınıfı programının etkili ve etkin olarak uygulanabilmesi için fiziksel donanımını iyileştirerek öğrencilerin kaliteli eğitim almalarına destek olmaktır.

8 PROJENİN FAALİYETLERİ
• Boğaziçi Üniversitesinden akademisyenler ve iç mimarlar eşliğinde ilgili ilköğretim okullarına gidilerek gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, • Planlanan faaliyet çerçevesinde çalışma yapılacak ilköğretim okulunun bulunduğu ildeki Garanti Bankası şubesi personelinin gönüllü katılımları ve teknik personel ile ilgili fiziksel kapasitelerin geliştirilmesi, • Sınıfların eğitim materyalleri ile donatılması • eğitim öğretim yılı içerisinde 14 il (İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Rize, Mardin, Erzurum, Kocaeli, Ankara, Sivas, Muğla, Trabzon)’de 18 anasınıfının fiziki kapasitesinin iyileştirilerek çocukların gelişimine katkıda bulunacak materyallerle donatılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

9 PROJENİN ÇIKTILARI  eğitim-öğretim yılı içerisinde 8 il (İstanbul, Bursa, Konya, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Adıyaman)’de 20 anasınıfının fiziki kapasitesi iyileştirildi ve materyallerle donatıldı. 

10 BESLENME EĞİTİMİ PROGRAMI (BESLENEBİLİRİM)
PROJENİN ADI  Beslenme Eğitimi Programı (Beslenebilirim) PROJENİN SÜRESİ   / PROJENİN BÜTÇESİ TL PROJENİN KAYNAĞI Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş PAYDAŞLAR Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,Milli Eğitim müdürlükleri

11 PROJENİN AMACI Türkiye genelinde belirlenen illerde ve seçilen ilköğretim okullarında 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine beslenme konusunda farkındalık yaratmak ve bilinç kazanmasını sağlamaktır.

12 PROJENİN FAALİYETLERİ
1. 10 il (İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Konya, Adana, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş, Erzincan)’den 30 ilköğretim okulu belirlenerek her okuldan bir sınıf öğretmeninin dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili eğitici eğitimlerine tabi tutulması, 2. Eğitici eğitimine katılan öğretmenlerin görev yaptıkları illerde 3. ve 4. sınıfları okutan öğretmenlere dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili aldıkları eğitimi aktarmaları, 3. Eğitim alan öğretmenlerin sınıflarında öğrencilere bu bilgileri aktarmaları, dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilinç oluşturmaları,

13   PROJENİN ÇIKTILARI eğitim-öğretim yılı içerisinde ilk etapta 10 ilden 30 ilköğretim okulu belirlenmiş ve her okuldan bir sınıf öğretmeni dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili eğitici eğitimlerine tabi tutulmuştur.

14 BU BENİM ESERİM PROJESİ
PROJENİN ADI İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri -  Bu Benim Eserim- Proje Çalışması. PROJENİN SÜRESİ PROJENİN BÜTÇESİ  Her yıl için TL PROJENİN KAYNAĞI Kalkınma Bakanlığı tarafından “Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesini kapsamında oluşturulan ve MEB’e aktarılan fon. PAYDAŞLAR TÜBİTAK

15 PROJENİN AMACI Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde ilgiyi- katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek.

16 PROJENİN FAALİYETLERİ
eğitim öğretim yılında ki başvurular tarihi itibariyle sona ermiş olup toplam proje başvurusu yapılmıştır. Öğrenci Projeleri, 81 ilde oluşturulan il çalışma gruplarınca, bölge merkezi olan illerde bölge çalışma grupları tarafından, son olarak da TÜBİTAK- Bölge Bilim Kurulları tarafından internet üzerinden değerlendirilecektir. 10-11 Nisan 2012 tarihlerinde bölge merkezi illerde bölge sergileri düzenlenecek ve projeler bir kez daha bilim kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda 100 proje Ankara’da Mayıs 2012 tarihlerinde sergilenecek ve BBE Proje çalışması 10 Mayıs 2012 tarihinde ödül töreni ile sona erecektir.

17 PROJENİN ÇIKTILARI Bilimsel araştırma ve proje tabanlı beceri yarışmalarına son yıllarda büyük oranda katılımlar olmuştur. Yürütülen proje çalışmalarından sadece biri olan ilköğretim öğrencilerine BBE Proje çalışmasına 2004 yılından 2012 yılına kadar proje başvurusu yapılmıştır yılları arasında 600 proje sahibi öğrenci ve 600 proje danışman öğretmeni teknolojik ödüllerle ödüllendirilmiştir.

18 CAN DOSTLAR HAREKETİ PROJESİ
PROJENİN ADI Can Dostlar Hareketi Projesi PROJENİN SÜRESİ / PROJENİN BÜTÇESİ  ………………………. PROJENİN KAYNAĞI Ulaştırma Bakanlığı, TUVTÜRK Kuzey Taşıt İstasyonları Yapım ve iletişim A.Ş. PAYDAŞLAR Ulaştırma Bakanlığı, TUVTÜRK Kuzey Taşıt İstasyonları Yapım ve İletişim, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

19 PROJENİN AMACI Trafikte can güvenliği konusunda ilköğretim okullarının 3. ve 4. sınıf öğretmenleri, öğrencileri, veli ve servis şoförlerinin farkındalığını ve trafikte sorumluluk bilincini geliştirmek, bu konuda elde edilen deneyim sonucunda bir eğitim modeli oluşturmak.

20 PROJENİN FAALİYETLERİ
Proje kapsamında belirlenen illerdeki ilköğretim okullarında trafikte can güvenliği konusunda 3. ve 4. sınıf öğretmenleri, öğrencileri, veli ve servis şoförlerine yönelik eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi, eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması.

21 PROJENİN ÇIKTILARI eğitim öğretim yılında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van olmak üzere 16 ilde eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. eğitim öğretim yılında Tekirdağ, Kocaeli, Ordu, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, İstanbul, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Amasya, Sivas, Manisa, Nevşehir, Aksaray, Afyon karahisar, Muğla ve Denizli olmak üzere 21 ilde eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

22 ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM
PROJENİN ADI Çık Dışarıya Oynayalım Projesi PROJENİN SÜRESİ 5 yıl ( ) PROJENİN BÜTÇESİ yılları toplam bütçe: $ PROJENİN KAYNAĞI Coca Cola Hayata Artı Vakfı PAYDAŞLAR Aktirf Yaşam Derneği

23 PROJENİN AMACI İlköğretim okullarının bahçelerinde fiziksel etkinlik yapma imkanı sağlayan oyunlar ve oyun alanları tasarlayıp, uygulayarak çocukların gündelik hayatta fiziksel olarak aktifleşmelerine katkıda bulunmak ve toplumda aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırmak.

24 PROJENİN FAALİYETLERİ
• Proje ihtiyaç ve etki analizi çalışmalarının yapılması • 81 ilden 390 ilköğretim okulunun bahçesinde oyun alanları (termoplastik zemin oyun alanları) kurulması (Bugüne kadar 26 ilden 102 okul bahçesinde oyun alanları oluşturuldu) • 110 İlköğretim okulunda hareketli oyun alanları kurulması • 500 proje uygulama okulunda oyun kulüpleri kurulması • Çok sayıda oyun örneğini içeren bir oyun rehberinin - oyun kulüplerinin yarattığı oyun önerilerini de içerecek şekilde hazırlanması; basılı ve dijital olarak dağıtılması • 500 proje uygulama okulunda “Çık Dışarıya Oynayalım Şenlikleri” düzenlenmesi • Oyun konusunda en az dört referans kitabın Türkçeye kazandırılması • Türkiye’de ve yurt dışında oyun konusunda çalışan kurumlarla ve uzmanlarla iletişimi arttırmak üzere bir ağ oluşturulması • Dünyada oyun konusunda yürütülen farklı örneklerin incelenmesi

25 ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE PROJESİ
PROJENİN ADI  Çocuklar Gülsün Diye Projesi PROJENİN SÜRESİ  3 Yıl ( ) PROJENİN BÜTÇESİ …………………………….. PROJENİN KAYNAĞI Çocuklar Gülsün Diye Derneği PAYDAŞLAR  Çocuklar Gülsün Diye Derneği

26 PROJENİN AMACI Okul öncesi eğitiminin önemine dikkat çekmek, okullaşma oranını arttırmak, toplum desteğini sağlamak

27 PROJENİN FAALİYETLERİ
30 ilde ( Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Tekirdağ, Uşak, Gaziantep, Ankara, Adana, Bursa, Ağrı, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Adıyaman, Bitlis, Zonguldak, Kocaeli, Sivas, İzmir, Van, Ordu, Kars, Manisa, Şanlıurfa, Antalya, Siirt, Karaman, Malatya, Aydın, ) üç derslikli otuz anasınıfının yapılması için proje kapsamında yer alan iller tarafından inşaat alanlarının belirlenmesi İnşaat yapılacak alanlarda zemin etüdü, inşaat alanlarının işlerinin yürütülmesi için tapu örnekleri, çap, kroki vb. belgelerin Valiliklerce Genel Müdürlüğümüze ve Çocuklar Gülsün Derneğine Gönderilmesi, İnşaatı uygun bulunan alanlara okulların yapılarak Valiliklere donatım ihtiyaçları da giderilerek teslim edilmesi,

28 PROJENİN ÇIKTILARI 30 İlde üç derslikli 30 adet anasınıfı / anaokulu.

29 ÇOCUKLARIN MEYVE BAHÇELERİ PROJESİ
PROJENİN ADI Çocukların Meyve Bahçeleri Projesi PROJENİN SÜRESİ Üç yıl ( ) PROJENİN BÜTÇESİ …………………………….. PROJENİN KAYNAĞI Cappy ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı PAYDAŞLAR  Yaşama Dair Vakıfı (YADA)

30 PROJENİN AMACI İlköğretim okullarında meyve bahçeleri kurarak öğrencilerin meyve yetiştirme deneyimi kazanmalarını sağlamayı ve öğrencilerin bahçelerle temasını artırmayı amaçlıyor.  Proje ile çocuklar, okullarında kendi meyve bahçelerini kurup büyütüyor, toprağı, meyveyi, ağacı tanıyıp, doğanın değerini bilerek yetişiyor.

31 PROJENİN FAALİYETLERİ
Proje için öncelikle uygun okullar seçilerek, Ankara Üniversitesi AKÇAM uzmanlarının danışmanlığında dikilebilecek meyve fidanları belirlendi. Okullarda öğrenciler tarafından meyve bahçelerinin kurulmasını, bakımını ve takibini yapacak Meyve Bahçeleri Kulüpleri kuruldu, eğitimler verildi. Altyapı çalışmalarının ardından fidanların dikilerek bahçe kurulumlarının tamamlandı. Her okulda dikim şenliği yapılarak bahçelerin açılışı gerçekleştirildi. 2011 yılında ise tüm okullarda Meyve Bahçeleri Kulübü öğrencileri ile birlikte bahçelerinde canlıları tanıyacakları etkinlikler gerçekleştirildi. Kulüp öğrencileriyle birlikte, yağmur suyundan sulama suyu elde etme, organik atıkların gübre olarak kullanılması, bahçelerin ilaçlanması yerine doğal mücadele yöntemleri ile fidanların gelişimine katkı sağlanması, eski malzemelerin bahçe düzenlemesinde kullanılması, bahçe içinde yürüyüş yollarının oluşturulması gibi etkinlikler yapıldı.

32 PROJENİN ÇIKTILARI “Çocukların Meyve Bahçeleri” projesinde, 2009 yılında gerçekleştirilen pilot uygulama kapsamında toplam 727 meyve fidanı ve süs bitkisi dikildi.  2010 yılında ise, m2’lik alana, 2000 adet meyve fidanı dikilerek meyve bahçeleri oluşturuldu yılında ise, 3 ilde toplam m2’lik alana, 1000 meyve fidanı dikildi.

33 FATİH PROJESİ Her yıl yaklaşık 13 milyon TL’lik bütçe ayrılmış.
PROJENİN ADI Fatih projesi ( Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi ) PROJENİN SÜRESİ tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. PROJENİN BÜTÇESİ Her yıl yaklaşık 13 milyon TL’lik bütçe ayrılmış. Projenin tamamlanması için 65 milyon TL PROJENİN KAYNAĞI Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı PAYDAŞLAR

34 PROJENİN AMACI 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin de bu teknolojileri etkin kullanımı amaçlanmıştır.

35 PROJENİN FAALİYETLERİ
Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi Donanım ve yazılım altyapısı ( okulun, sınıfı ) e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi Öğretim programlarında etkin BT kullanımı Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımı

36 İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA PROJESİ
PROJENİN ADI İyi Dersler Şoför Amca Projesi PROJENİN SÜRESİ / (2 yıl) PROJENİN BÜTÇESİ  …………………………….. PROJENİN KAYNAĞI Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. PAYDAŞLAR Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

37 PROJENİN AMACI İlköğretim öğrencilerinin, trafikte güvenli yolculuk etmeleri için okul servis aracı sürücülerinin uyacakları kurallar, araç içinde öğrencilere karşı göstermeleri gereken davranışlar ile öğrencilerle iletişimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan eğitimlere katkıda bulunmak.

38 PROJENİN FAALİYETLERİ
Okul servis sürücülerine davranış ve iletişim eğitimleri hazırlamak amaçlı ilgili birimlerle beklenti analizi yapılması, Okul servis sürücülerinden örneklem seçilerek mevcut durum değerlendirmesi yapılması Eğitim içeriğinin oluşturulması ve pilot uygulaması Hizmet içi eğitim (taşımalı ilköğretimden sorumlu il Millî Eğitim Müdür Yardımcılarına yönelik) Programa dâhil olan okullarla materyal dağıtımı, Projenin basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması,

39 PROJENİN ÇIKTILARI Projenin pilot uygulaması Elazığ İlinde yapılmış ve basın toplantısı yoluyla proje kamuoyuna duyurulmuştur.

40 OKUL ÖNCESİ SOSYAL BECERİ DESTEK PROJESİ
PROJENİN ADI Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi PROJENİN SÜRESİ PROJENİN BÜTÇESİ TL PROJENİN KAYNAĞI Projenin Yürütücüsü:  Gazi Üniversitesi  Kaynak:  TÜBİTAK-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme  Projeleri destekleme programı. PAYDAŞLAR MEB-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,TÜBİTAK

41 PROJENİN AMACI Bu projede, yenilikçi eğitim stratejileri yoluyla çağın gereklerine uygun, sosyal becerilere sahip; başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kurallara uyan ve toplumsal değerleri benimseyen, sorumluluk yüklenen, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yetiştirmek için okul öncesi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

42 PROJENİN FAALİYETLERİ
Öğretmenler İçin Taslak Sosyal Beceri Temelli Eğitici Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Ön Uygulaması, 36-72 aylık Çocuklar için Taslak Sosyal Beceri Temelli Eğitici Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Ön Uygulaması ve Deneysel Analizi, Her iki çalışma kapsamında taslak programlar hazırlanmış, ön uygulama aşamasına gelinmiştir. Ön uygulamaların iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birinci aşamada; okul deneyimleri ve başarıları dikkate alınarak Ankara ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri arasından MEB-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 50 öğretmen Şubat tarihleri arasında “Sosyal Beceri Temelli Eğitici Eğitimi Programı” semineri verilmiştir. İkinci aşamada ise; Eğitici Eğitimi programına katılan 50 öğretmen görevli oldukları kurumlarda üç ay boyunca aylık çocuklar için geliştirilen Sosyal Beceri Destek Eğitim Programı uygulayacaklardır.

43 PROJENİN ÇIKTILARI İhtiyaç belirleme çalışmaları sonucunda çocuk, öğretmen ve anne babalara yönelik üç adet ihtiyaç belirleme anketi ve ihtiyaç belirleme çalışması sonuç raporu çıktıları elde edilecektir. 36-72 aylık çocukların sosyal becerilerini değerlendirme yöntem ve araçlarının geliştirilmesi aşamasında; değerlendirme araçları ve ölçek uyarlama-geliştirme sürecini içeren ölçme araçları kitapçığı elde edilecektir. Sosyal beceri eğitici eğitimi programı ve çalışma materyalleri, sosyal beceri portalı, öğretmen kılavuz kitabi çıktıları elde edilecektir.

44 OKUL ÖNCESİ VELİ-ÇOCUK EĞİTİMİ PROGRAMI (OVÇEP) PROJESİ
PROJENİN ADI Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitimi Programı (OVÇEP) Projesi PROJENİN SÜRESİ 1999 – 2012 Yıllık protokollerle devam ediyor. PROJENİN BÜTÇESİ AÇEV tarafından finanse edilmektedir. PROJENİN KAYNAĞI AÇEV tarafından finanse edilmektedir PAYDAŞLAR AÇEV ( Anne Çocuk Eğitim Vakfı )

45 PROJENİN AMACI Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ay çocuklarının zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin hem okul ortamında hem de evde desteklenebilmesi.

46 PROJENİN FAALİYETLERİ
Çocuk Eğitim Programı (ÇEP): Anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sırasında çocukların günlük olarak uygulayabileceği 24 haftalık formlardan oluşan programı uygulamak. Veli Destek Programı (VDP): Anasınıfı öğretmenlerinin velileri düzenli aralıklarla haftalık 2-2,5 saat süren toplantılar yaparak 12 hafta boyunca süren programı uygulamak.

47 PROJENİN ÇIKTILARI 2011 yılı itibariyle veli-çocuk ikilisine ulaşılmıştır.

48 SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR PROJESİ
PROJENİN ADI Sağlık Ağızda Başlar Projesi PROJENİN SÜRESİ PROJENİN BÜTÇESİ TL PROJENİN KAYNAĞI Procter & Gamble A.Ş PAYDAŞLAR Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

49 PROJENİN AMACI İlköğretim 2. ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrenci, veli ve sınıf öğretmenlerinin ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması

50 PROJENİN FAALİYETLERİ
Ağız ve diş sağlığı konusunda (İstanbul, Ankara, Aydın, Bilecik, Bartın, Kilis, Çankırı, Osmaniye, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Karabük ) 12 ilde projenin pilot uygulamasının yapılması.  Pilot uygulamanın yapılacağı illerdeki sınıf öğretmenlerinin konu hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bakanlığımızın uzaktan eğitim modülüne konu hakkında bilgi eklenmesi ve bunun öğretmenlerin kullanımına açılması.  Belirtilen illerdeki öğretmenlere illerde bilgilendirme toplantısı yapılması.  Procter & Gamble A.Ş tarafından öğrenci sayısına göre illere diş macunu, diş fırçası ve diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan diş karnelerinin gönderilmesi.  Sınıf öğretmenlerinin öğrencileri bu konuda bilgilendirmesi ve çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları amacıyla dağıtılan karnelerin ay sonunda kontrol edilmesi.

51 PROJENİN ÇIKTILARI İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi edinmiş ve diş fırçalama alışkanlığı kazanmışlardır.

52 ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI PROJENİN ADI Şimdi Düşünme Zamanı PROJENİN SÜRESİ
/ PROJENİN BÜTÇESİ TL PROJENİN KAYNAĞI Türk Patent Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır. Avrupa Patent Ofisi tarafından desteklenmektedir.  PAYDAŞLAR Türk Patent Enstitüsü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

53 PROJENİN AMACI Projenin amacı Türkiye genelindeki ilköğretim okullarında uygulanan teknoloji ve tasarım dersinde üretilen etkinlikler ile öğrencilerde gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi zihinsel süreçleri aktif hale getirmektir.

54 PROJENİN FAALİYETLERİ
Sergi tarihinin ve düzenleneceği yerin belirlenmesi  Sergi davetiyelerinin ve afişlerinin hazırlanması, İl komisyonlarınca seçilen etkinlikler, etkinliği gerçekleştiren öğrenciler ve bu öğrencilere rehberlik yapan öğretmenlerin il kontenjanları sayısınca tespit edilmesi İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyonlarda kimlerin görevlendirileceğinin belirlenmesi, Seçilen etkinlikleri komisyonlarca Türk Patent Enstitüsünce oluşturulan ve yönetilen web sayfasına yüklenmesi. Serginin gerçekleştirilmesi, Sergi katalogunun hazırlanması, il ve ilçe müdürlüklerine, sergiye katılan öğretmen ve öğrencilere dağıtımının yapılması, Sergiye katılan eserlerin bulunduğu kitapçığın basım ve içeriğinin belirlenmesi,

55 PROJENİN ÇIKTILARI Şimdi Düşünme Zamanı projesi ile ilgili sergi 2008, ve 2010 yıllarında Ankara ve ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise projenin sergisi Türk Patent Enstitüsü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir. 

56 YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARININ ISLAK ZEMİNLERİNİN YENİLENMESİ PROJESİ
PROJENİN ADI Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Islak Zeminlerinin Yenilenmesi Projesi PROJENİN SÜRESİ / PROJENİN BÜTÇESİ …………………………….. PROJENİN KAYNAĞI Kullanılan ıslak zemin malzemeleri Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. PAYDAŞLAR   Eczacıbaşı Holding A.Ş. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri

57 PROJENİN AMACI Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının fiziki şartlarını iyileştirerek kaliteli ve sağlıklı yaşam koşulları sunulmasını sağlamak

58 PROJENİN FAALİYETLERİ
Proje kapsamında çalışma yapılacak iller ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) belirlenmesi, YİBO’ların il yatırım programına alınması için yazı yazılması, YİBO’larda gerçekleştirilecek faaliyetler için ihaleye çıkılması, İhalenin sonuçlanmasının ardından Eczacıbaşı Holding tarafından kullanılacak malzemelerin, ilgili YİBO’lara teslim edilmesi.

59 İLK ADIM PROJESİ PROJENİN ADI İlk Adım Projesi PROJENİN SÜRESİ
2009 – 2012 Yıllık protokollerle devam ediyor PROJENİN BÜTÇESİ Vodafone Vakfı donatım giderlerini, AÇEV ise öğretmen  eğitimlerini finanse etmektedir. PROJENİN KAYNAĞI AÇEV, Vodafone Vakfı PAYDAŞLAR

60 PROJENİN AMACI Okul öncesi eğitimin desteklenmesi

61 PROJENİN FAALİYETLERİ
• Öğretmenler ve Yöneticiler için Eğitimler: öğretmenlerin mesleki bilgilerini ve becerilerini geliştirici eğitimler ile çocuklar için en uygun öğretim süreçlerini oluşturmaları sağlanmaktadır. • Okul Veli Çocuk Eğitim Programının Uygulanması: çocukların okula hazır başlamalarını sağlamak, okul ve aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. • Eğitimde Niteliği Geliştirme Çalışmaları • Her yıl Mayıs ayında Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri düzenlenmesi.

62 PROJENİN ÇIKTILARI  53 ilde 423 anasınıfının donatımı yapılarak, donatılan anasınıflarının öğretmenlerine OVÇEP (Okul Öncesi Veli- Çocuk Eğitim programı) eğitimi verilmiştir.

63 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM PROJESİ (KÜÇÜK ŞEYLER DOĞAYI YENİLER)
PROJENİN ADI Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Tüketim Projesi (Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Projesi) PROJENİN SÜRESİ /Her Yıl Yenileniyor PROJENİN BÜTÇESİ TL (2012 Yılı İçin) PROJENİN KAYNAĞI Tetra Pak Paketlerne Sanayi ve Tic. ltd. Şti. tarafından PAYDAŞLAR Tetra Pak Paketlerne Sanayi ve Tic. ltd. Şti, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri

64 PROJENİN AMACI İlköğretim kurumları bünyesindeki sınıflarda Boğaziçi Üniversitesinin bilimsel desteği ile çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına duyarlılık kazandırılması ve ilgili önlemler alınması konusunda yöntemler önerilmesi amacıyla çocukların bilgilendirilmesidir.

65 PROJENİN FAALİYETLERİ
Etkinlik düzenlenecek bölge, il ve ilçeleri belirlemek, MEB’in onayına sunmak. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri desteğinde hazırlanan eğitim materyalleri ve geri dönüşüm setinin okullarda uygulanması amacıyla Bakanlık, İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşerek eğitimlerin planlanması, Planlama kapsamındaki okullara eğitim zamanlamalarının bildirilmesi, Eğitim malzemelerinin okullara gönderilmesi, eğitim öğretim yılı içerisinde 3 il (İstanbul, İzmir, Bursa) yaklaşık 80 temel eğitim okulunda öğrenciye çevre eğitimi ve geri dönüşüm seti uygulaması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

66 PROJENİN ÇIKTILARI 2004 yılında başlayan projeyle (İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Eskişehir ve Gaziantep) 11 ilde toplam 930 okulda 1 milyon öğrenciye çevre eğitimleri verildi. eğitim-öğretim yılı içerisinde projenin içeriği ve görselleri yenilenerek, çocukların geri dönüşümü deneyimleyerek öğrenmeleri amacıyla üretilen “geri dönüşüm seti” eğitimlere dahil edildi. eğitim öğretim döneminde 3 il (İstanbul, İzmir, Bursa,)’de yaklaşık 125 okulda 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 

67 4+4+4 Sistemi

68 PROJENİN AMACI Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarmak.
Eğitimi kademeli hale getirmek. Okula başlama yaşını bir yıl erkene çekerek çocukların ömründen bir yıl daha kazandırmak.

69 KAYNAKÇA http://www.slideshare.net/cagiltay/meb-fatih-projesi-sunumu
bin-ogrenci-fatih-projesinden-once-bilgisayarlarina-kavustu ETIM_FEN_BILGISI_EGITIMINDE_KULLANILAN_PROJE_TABANLI _OGRENME_YONTEMI_UYGULAMALARINDA_KARSILASILAN_GU CLUKLER_VE_ GUCLENDIRILMESI-PROJESI-PROJE-YURUTME-KURULU- TOPLANTISI-GE.aspx DERNEGI-PROTOKOLU-.aspx nt&view=category&id=70&Itemid=83&lang=tr


"EĞİTİMDE GÜNCEL TARTIŞMALAR VE PROJELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları