Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-FATURA SUNUCU KURULUMU VE AYARLARI. LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Entegrasyon Yöntemi Portal Yöntemi Özel Entegratör Yöntemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-FATURA SUNUCU KURULUMU VE AYARLARI. LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Entegrasyon Yöntemi Portal Yöntemi Özel Entegratör Yöntemi."— Sunum transkripti:

1 E-FATURA SUNUCU KURULUMU VE AYARLARI

2 LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Entegrasyon Yöntemi Portal Yöntemi Özel Entegratör Yöntemi

3 LOGO ERP E-FATURA MODULÜ LOGO e-Fatura Sunucusu LOGO e-Fatura Sunucusu LOGO CONNECT B2B GİB Merkez Sunucusu Alıcı LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA

4 E-FATURA MODULÜ GİB PORTAL ENTEGRASYON LOGO e-Fatura Sunucusu 3. Parti e-Fatura Sunucusu ÖZEL ENTEGRASYON LOGO Entegrasyon Hizmeti 3. Parti Entegrasyon Hizmeti LOGO CONNECT B2B 3. PARTİ ERP 3. PARTİ UYGULAMA CONNECT API LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA

5 GİB arayüzü dışında firma çok fazla fatura gönderimi ve alımı yapıyor ve aynı şekilde bu faturaları kendi sistemlerinde saklamak istiyor ise, işletmelere kullandıkları bilgi işlem sistemini entegre edebilirler. Bu yöntem ile her işletme fatura süreçlerini yönettiği sistemleri GİB sistemine entegre etmek için gerekli çalışmayı yapacak, başvuru ve GİB ‘den gerekli onayların alınmasını takiben bu entegrasyon üzerinden e-fatura gönderim/alım işlerini yürütebilecektir. Bu yöntemin kullanılması durumunda işletme sistemin 7x24 çalışırlığı, güvenliği, yedekleme ve virüs kontrolleri gibi alt yapısal isterlerinden kendisi sorumlu olacağı gibi, entegrasyon çözümünün kurulumu için gerekli altyapıyı sağlayacaktır. Entegrasyon Yöntemi

6 Fatura Uygulamasından entegrasyon yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura Uygulamasına kağıt başvuru kılavuzu veya e-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru Kılavuzuna göre GİB’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonrasında mali sertifikaları ve şifreleri tesliminin akabinde entegrasyon yöntemi için başvuru belgelerinden “Bilgi İşlem Sistem(BİS) Raporu” ve “Test Tanım Formu” www.efatura.gov.tr adresinden Entegrasyon İşlemleri bölümünden doldurulup GİB’e gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik imza kullanmak isteyen gerçek kişi mükellefler elektronik imzaları ile BİS raporu ve test tanım formlarını yükleyebilirler. E-FATURA, GENEL BAKIŞ Entegrasyon Süreci ve Kapsamı

7 LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Entegrasyon Süreci ve Kapsamı

8 BİS raporu Elektronik Fatura Uygulamasına entegre olacak donanım ve yazılımın anlatıldığı rapordur. Test Tanım Formu ise Uygulamanın test ortamına bağlantı kuracağı sunucu ve istemci IP adresleri ile web servis uç noktalarını belirtildiği formdur. Başvurusu uygun bulunan mükelleflerin entegrasyon testlerinde kullanacakları test hesapları (Portal) GİB tarafından tanımlanır ve mükellefe e-posta ile bildirilir. Mükellefler www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-fatura Test Planı”na göre entegrasyon testlerini yapmaları gerekmektedir. Entegrasyon Test adımlarını başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflerin test hesapları kapatılır ve mükellef tarafından canlı ortama bağlantı kuracakları sunucu ve istemci IP adresleri ile web servis uç noktalarını belirttikleri “Canlı Tanım Formu” www.efatura.gov.tr adresinden Entegrasyon İşlemleri bölümünden doldurulur. E-FATURA, GENEL BAKIŞ Entegrasyon Süreci ve Kapsamı

9 • - GİB’e “Entegrasyon Başvurusu” yapılmış ve GİB’den “Entegrasyon Onayı” alınmış olmalı. • - Firma için çalışılacak sunucu üzerine tanımlı olan Web Servisi’nin IP’si, GIB’e yapılan başvuruda, doldurulan formda bildirilmiş olan IP adresi olmalı. • - GIB’e yapılan Entegrasyon başvurusunda bildirilen “Web Servis Uç Noktası” aşağıdaki formatta olmalı; https://xxx.xxx.xxx/xxxx/PostBox.svc • Adresin son kısmının “PostBox.svc” olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. • - Hazırlanacak sunucuda aşağıdaki özellikler tanımlanmış olması gerekmektedir. • Devamlı İnternete açık almalı • Sabit IP’li tanımlanmış olmalı • Sürekli online olmalı • IIS çalışır durumda olmal. • Sunucu üzerine SSL sertifikası yüklenmiş olmalı e-Fatura Sunucusu Kurulmaya Başlanmadan Önce; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

10 • Sunucuda, aşağıdaki ya da daha yüksek özelliklerdeki bir işletim sistemi kurulu olması gerekmektedir. • Microsoft Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2012 Önerilen işletim sistemleri; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

11 • Sunucuda, aşağıda listelenen yazılımların kurulu olması gerekmektedir. • Tercihen IIS 6 ya da daha yüksek • SQL Server 2005 ya da daha yüksek • NET Framework 4.0 ya da daha yüksek Önerilen yazılım; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

12 • Sunucu için belirlenen temel donanım ihtiyaçları aşağıda listelenmiştir. • CPU: 1.0 GHz ya da daha yüksek CPU, • RAM: 1 GB ya da daha yüksek, • 1024x768 high-color 32-bit display, • 500 MB’a kadar hard disk alanına ihtiyaç olması öngörülmektedir. Önerilen donanım; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

13 • GİB sunucuları ile haberleşecek sunucu için belirlenen temel internet ihtiyaçları aşağıda listelenmiştir. • -İnternete açık, • Sabit IP’li tanımlanmış ve web adresi (domain) bu Ip adresine yönlendirilmiş olmalı. • Not: Firmanın web adresi (domain) dışarıda farklı bir hosting firmasında tutuluyor ise bu domain adresi altına bir subdomain ekletilip bu subdomain sabit IP adresinize yönlendirilmelidir. Firmanın domain adresi yok ise domain adresi satınalınıp aynı şekilde subdomain ekletilip sabit IP adresinize yönlendirilebilmelidir. • • Örnek domain adresi: • Firmanın web adresi (domain): www.firma.com.tr • Firmanın subdomainli web adresi: https://efatura.firma.com.tr • Sürekli online olmalı. İnternet; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

14 Gelirler İdaresi Başkanlığı iletişim için SSL sertifikasını zorunlu tutmaktadır ve sunucuya https/443 portu üzerinden bağlanmaktadır. Bu nedenle HTTPS: Sunucuda, SSL sertifikası kurulmuş olması gerekmektedir. • Satın alınacak SSL sertifikası sub domain'li web adresi için satınalınmalıdır (efatura.firma.com.tr) • SSL Sertifikası istenirse (*.firma.com.tr) şeklinde satın alınıp birden fazla sub domain için kullanılabilir. • Satın alınacak SSL sertifikası uluslar arası standartlarda (X-509) olması güvenlik açısından fayda sağlayacaktır. • Satın alınacak SSL sertifikası; TURKTRUST, E-Güven, Verisign, GlobalSign ve benzeri sertifika üretici firmalardan satın alınabilir. • Güvenlik; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

15 Efatura sunucusu üç uygulamadan ve veri tabanından oluşmaktadır. e-Fatura Sunucusu Kurulumu; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

16 • Microsoft.NET Framework 4.0 ve üzeri yüklenmeli • ASP.NET 3.5 yüklenmeli • Windows Communication Foundation (WCF) • ASP.NET register edilmeli. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Aspnet_regiis.exe –i • Service model register edilmeli. • SSL Sertifikası yüklenmeli • Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft.NET yüklenmeli • Efatura sunucu kurulumu için eklediğiniz web sitesinin (Default Web Site) Identifier(ID) değeri 1 olduğu kontrol edilmeli • Efatura sunucu kurulumu için windows özelliklerindeki (Program ekle/kaldır) IIS 6 Management Compatibility altındaki toolların yüklenmiş olması gerekmektedir. Yükleme öncesi gerekli Componentler ; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

17 • Dışarıdan sunucuya erişiliyormu kontrol edilmeli https://efatura.firma.com.tr/webservice/PostBox.svc • Lisanslama için diyalogo sunucusuna erişiliyormu kontrol edilmeli https://connect.diyalogo.com/webservices/DataExchange.svc • Gib merkez sunucusuna erişiliyormu kontrol edilmeli https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/services/EFatura?wsdl Çıkış kontrolleri; E-FATURA SERVER UYGULAMASI

18 • WebPostBox klasörü altındaki web.config dosyasından database ve servis bağlantı ayarları yapıldıktan sonra; • http://xxxx/xxxx/default.aspx adresinden siteye giriş yapılır. http://xxxx/xxxx/default.aspx Entegrasyon E-FATURA SERVER UYGULAMASI e-Fatura Sunucusu Web Arayüz Ayarları; Giriş ekranı öndeğer bilgileri; Kullanıcı Adı : LOGO Şifre :

19 Web Servisi uç noktaları : Web servisinin iki uç noktası vardır. GIB’in bağlanacağı adres GIB’başvuru klavuzunda “Web Servis Uç Noktası” kısmına bu adres yazılır. https://efatura.firma.com.tr/webservice/PostBox.svc Browserdan bu şekilde çağrıldığında servis WSDL bilgisini içeren bir XML geliyor olması gerek ve bu adresin dışarıdan erişilebiliyor olması gerek. LogoConnect’in bağlanacağı adres Browserdan çağrıldığında servis sayfası açılıyor olması gerek. LogoConnect e-Fatura Bağlantı Ayarları https://efatura.firma.com.tr/webservice/PostBoxInternal.svc İç web servisi adresidir. Aşağıda tanımlanan adres bu ekrana yazılır Entegrasyon E-FATURA SERVER UYGULAMASI e-Fatura Sunucusu Web Arayüz Ayarları;

20 Worker Servisi periyodik olarak çalışan windows servisidir. İki görevi vardır; • 1. GIB’e iletilmek üzere LogoConnect’ten gelen zarf’ları GIB servislerine iletmek. • 2. GIB’den gelen zarfları şematron ve imza kontrollerinden geçirip GIB’e sistem yanıtını dönmek ve gelen zarfı LogoConnectin alacağı şekilde hazır etmek. Kurulum ; Komut satırından “..\Worker\eFaturaWorker.exe /install” çalıştırılıp servis install edilir. Worker Servis Ayarları : Worker servisi ayarları “..\Worker\eFaturaWorker.exe.config” dosyasından database bağlantısı, GIB web servis bağlantısı, mail adres ayarlar yapılır. E-FATURA SERVER UYGULAMASI e-Fatura Sunucusu Web Arayüz Ayarları;

21 E-fatura uygulamasında 3 farklı rol vardır. (Gönderici Birim, Merkez,Alıcı Birim) Gönderici Birim: Standartlara uygun olarak oluşturulan e-faturaların ve bu faturalara ait uygulama yanıtlarının gönderildiği birimdir. Alıcı Birim: Firmanın kendisine gelen e-faturaların alınması ve uygulama yanıtlarının oluşturulmasını sağlayan roldür. E-FATURA, GENEL BAKIŞ Ek Bilgiler;

22 E-FATURA, GENEL BAKIŞ Veri akışı; Birimler arasında gönderilecek XML formatındaki belgeler; bir başka XML dosyası olan ZARF içerisine konularak gönderilir. XML’in görselliği ise ayrıca xslt içerisinde yapılır.

23 E-FATURA, GENEL BAKIŞ Temel Fatura Senaryosu; Ticari fatura senaryosunda, Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya İADE etme hakkına sahip değildir. Gönderici Birim, e-faturayı oluşturur ve ZARF’ın içine koyarak gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SENDERENVELOPE’dur Merkez, gelen ZARF’ı çeşitli işlemlerden geçirir ve Gönderici Birim’e Sistem Yanıtı gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur. Eğer Merkez’e gelen ZARF, sistemdeki doğruluk kontrollerinden geçmişse; Merkez ZARF’ı aynen Posta Kutusu’na gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SENDERENVELOPE’dur Daha sonra Gönderici Birim, gelen ZARF’a ilişkin çeşitli kontrolleri yapar ve Merkeze Sistem Yanıtını gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur. Merkez, gelen ZARF’ı aynen Gönderici Birim’e gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur.

24 E-FATURA, GENEL BAKIŞ Ticari Fatura Senaryosu; Ticari fatura senaryosunda, Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya İADE etme hakkına sahiptir. Posta Kutusu, uygulama yanıtını oluşturur ve ZARF’ın içine koyarak gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü POSTBOXENVELOPE’dur. Merkez, gelen ZARF’ı çeşitli işlemlerden geçirir ve Posta Kutusuna Sistem Yanıtı gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur. Eğer Merkez’e gelen ZARF, sistemdeki doğruluk kontrollerinden geçmişse ZARF’ı aynen Gönderici Birim’e geri gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü POSTBOXENVELOPE’dur Daha sonra Gönderici Birim, gelen ZARF’a ilişkin çeşitli kontrolleri yapar ve Merkeze Sistem Yanıtını gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur. Merkez, gelen ZARF’ı aynen Posta Kutusuna gönderir. Bu adımda ZARF’ın türü SYSTEMENVELOPE’dur.

25 TEŞEKKÜRLER SERDAR TEKİN


"E-FATURA SUNUCU KURULUMU VE AYARLARI. LOGO ÜRÜNLERİNDE E-FATURA Entegrasyon Yöntemi Portal Yöntemi Özel Entegratör Yöntemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları