Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİK ÇALIŞTAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİK ÇALIŞTAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİK ÇALIŞTAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
İ.Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞHEMŞİRE SALİHA KAYA NİSAN 2014 İSTANBUL

2 SUNUM İÇERİĞİ 1. İÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TANITIM
2. YÖNETSEL PERFORMANS 2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2.2. Bakım ve Tedavi Faaliyetleri 2.3. Komite ve Komisyon Faaliyetleri 3. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 4. SOSYAL VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ 5. FİNANSAL PERFORMANS 6. SORUNLAR VE ÖNERİLER

3 TARİHÇE 1979 yılına kadar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniği olarak hizmet verilirken, II. Dahiliye Kliniğinin Cerrahpaşa’daki binasına taşınmasını takiben Akil Muhtar Pavyonu Kardiyoloji Merkezi haline getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 30 Mart 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 2809 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kurum olarak kurulmuştur. Enstitüde Cerrahi ve Anesteziyoloji ünitelerinin kurulması ve gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben 1985 yılında kalp ameliyatları başlamıştır.

4 İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Başhemşireleri
Leman Güneş Yüksel Tufan Nahide Emekligil Saliha Kaya ……..

5 Kardiyoloji Enstitüsü;
7.500 m2 kullanım alanı 527 m2 bina dışı 2497 m2 otopark 280 m2 yemekhane Toplam m2

6 İÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

7 Anabilim Dallarına Göre Yatak Sayıları
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 6 yataklı acil servis ünitesi 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi 75 yataklı kardiyoloji servisleri KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 7 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı çocuk servisi 12 yataklı kalp damar cerrahisi servisi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 4 yataklı yoğun bakım ünitesi Toplam:118 yatak

8 İÜ KARDİYOLOJi ENSTİTÜSÜ GENEL HEMŞİRE DURUMU
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü: 3 hemşire, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: 1 hemşire , Kardiyoloji Anabilim Dalı: 56 hemşire , Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı: 27 hemşire, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı: 5 hemşire, Hemşirelik dışı bölümde (insan kaynakları, kütüphane, teknisyenlik) : 3 hemşire TOPLAM: 95 hemşire İhtiyaç duyulan hemşire sayısı 48’ dir

9 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Servisler: *4 Kardiyoloji Servisi: yatak *Kateter Servisi: yatak *Anjiyoplasti Servisi: 6 yatak (kapalı) Acil Ünitesi: 6 yatak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi: 10 yatak Tanı/Tedavi Laboratuvarları: *Kateter/Elektrofizyoloji Laboratuvarları *Ekokardiyografi Laboratuvarı *Efor Laboratuvarı *Talyum Laboratuvarı

10 Birimler Yatak/ Masa Sayısı Toplam Hemşire Aktif Çalışan Aktif Olmayan Gündüz Vardiya İhtiyaç Duyulan Sayı Servis 75 yatak 30 25 5 6 19 10 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 10 yatak / 1 skopi masası 11 1 9 Acil Ünitesi 6 yatak _ 4 Kateter-EFÇ Laboratuvarı 3 skopi masası İcap nöbeti Laboratuvarlar 7 cihaz 3 TOPLAM 91 Yatak / 4 skopi masası / 56 50 17 33 Tablo 1: Kardiyoloji Anabilim Dalı Yatak/Hemşire Durumu ( 1 Nisan 2014)

11 KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Servisler: *Cerrahi Servisi: 12 yatak *Çocuk Servisi: 4 yatak Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi: 7 yatak Ameliyathane : 3 masa

12 Birimler Yatak/ Masa Sayısı Toplam Hemşire Aktif Çalışan Aktif Olmayan Gündüz Vardiya İhtiyaç Duyulan Sayı Servis 12 yatak 5 4 1 3 2 Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi 7 yatak 13 12 11 Çocuk Servisi 4 yatak Kalp Damar Cerrahisi YB hemşireleri çalışıyor Ameliyathane 3 masa 9 6 İcap nöbeti TOPLAM 23 yatak/ 27 22 8 14 Tablo 2: Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Yatak/Hemşire Durumu (1 Nisan 2014)

13 ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 4 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane masası ile hizmet vermektedir. İhtiyaç duyulduğunda Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalına bağlı birimleri desteklemektedir.

14 Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım 4
Birimler Yatak/ Masa Sayısı Toplam Hemşire Aktif Çalışan Aktif Olmayan Gündüz Vardiya İhtiyaç Duyulan Sayı Anestezi 3 masa 5 _ İcap nöbet 1 Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım 4 Kalp Damar Cerrahisi YB hemşireleri çalışıyor 10 TOPLAM 4 yatak/ 11 Tablo 3:Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yatak/Hemşire Durumu (1 Nisan 2014)

15 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: 4
EĞİTİM DÜZEYİ HEMŞİRE SAYISI n % SAĞLIK MESLEK LİSESİ 5 % 9 ÖNLİSANS 11 % 20 LİSANS 35 % 62 YÜKSEKLİSANS TOPLAM 56 100 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: 4 Tablo 4: Kardiyoloji Anabilim Dalında Çalışan Hemşirelerin Eğitim Durumları

16 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI:5
EĞİTİM DÜZEYİ HEMŞİRE SAYISI n % SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2 % 7 ÖNLİSANS 1 % 4 LİSANS 22 % 82 YÜKSEKLİSANS TOPLAM 27 100 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI:5 Tablo 5: Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Çalışan Hemşirelerin Eğitim Durumları

17 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: -
EĞİTİM DÜZEYİ HEMŞİRE SAYISI n % SAĞLIK MESLEK LİSESİ _ ÖNLİSANS 1 % 20 LİSANS 4 % 80 YÜKSEKLİSANS TOPLAM 5 100 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: - Tablo 6: Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında Çalışan Hemşirelerin Eğitim Durumları

18 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: 1
EĞİTİM DÜZEYİ HEMŞİRE SAYISI n % SAĞLIK MESLEK LİSESİ _ ÖNLİSANS 1 % 14 LİSANS 3 % 43 YÜKSEKLİSANS TOPLAM 7 100 SERTİFİKALI HEMŞİRE SAYISI: 1 Tablo 7: Anabilim Dalları Dışında Çalışan Hemşirelerin Eğitim Durumları

19 İ.Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2012 = % 22 2013 = % 4 DEVİR HIZI ORANI 2012 = %8 2013 = %6 YILLIK İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI

20 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2012 = % 17 2013 = % 5 DEVİR HIZI ORANI 2012 = %6.5 2013 = %6 YILLIK İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI

21 KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
2012 = % 26 2013 = % 3 DEVİR HIZI ORANI 2012 = %10 2013 = %10 YILLIK İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI

22 ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
2012 = % 0 2013 = % 0 DEVİR HIZI ORANI 2012 = %9 2013 = %3 YILLIK İŞ GÜCÜ KAYBI ORANI

23 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Komite ve Komisyon Faaliyetleri
Tıbbi Malzeme ve Tıbbi İlaç Muayene ve Kabul Komisyonu: 1 Genel Sarf Malzeme Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu : 1 Piyasa Araştırma Komisyonu: 1 Transfüzyon Komitesi : 1 Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi : 1 Toplam 1 hemşire

24 KALP DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI Komite ve Komisyon Faaliyetleri
Genel Sarf Malzeme Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu : 2 Piyasa Araştırma Komisyonu: 1 Transfüzyon Komitesi : 1 Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi : 2 Toplam 2 hemşire

25 ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Komite ve Komisyon Faaliyetleri
Piyasa Araştırma Komisyonu : 1 Transfüzyon Komitesi : 1 Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi : 1 Toplam 2 hemşire

26 ANABİLİM DALI DIŞI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN
Komite ve Komisyon Faaliyetleri * Tıbbi Malzeme ve Tıbbi İlaç Muayene ve Kabul Komisyonu: 2 * Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Muayene ve Kabul Komisyonu: 1 * Talep Değerlendirme ve Satın Alma Muayene ve Kabul Komisyonu : 1 * Kontrol Teşkilat Komisyonu : 2 * Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi : 2 * Radyasyon Güvenliği Komitesi :1 * Enfeksiyon Kontrol Komitesi: 2 Toplam 4 hemşire

27 2013 YILI KURUM İÇİNDE YAPILAN EĞİTİMLER
Oryantasyon Eğitimi ⇨ 1 Hizmet İçi Eğitimler ⇨ 20 konu (108 hemşire) CPR Eğitimleri ⇨ 2011 yılından sonra verilmedi Sempozyum ⇨ Kurslar ⇨ Öğrenci Eğitimleri ⇨ 35 öğrenci İç Hastalıkları AD. 15 öğrenci Yönetim AD. Rehberlik Danışmanlık Hizmetleri ⇨ 3 (doktora, yüksek lisans öğrencisi)

28 Sosyal Organizasyonlar: kahvaltı, iftar yemeği, yeni yıl kutlaması, düğün, doğum günü kutlamaları gibi

29 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİSLERİNİ İÇEREN FİNANSAL PERFORMANS
Çalışma Tarihi: Şubat 2014 Servis Sayısı: 4 adet kardiyoloji servisi Yatak/Hemşire Sayısı: 54 yatak/18 hemşire (12/4+13/5+15/4+14/5) Yatan Hasta Sayısı: 75 hasta

30 Finansal Performans Toplam girişim sayısı 6162
Kardiyoloji Anabilim Dalında Toplam 7 Günlük Girişim Dağılımı Toplam girişim sayısı 6162 SUT’ta olan girişim sayısı 1918 SUT’ta olup fiyatlandırılamayan girişim sayısı 260 İÜ kitapçığında olan girişim sayısı 3897 Eklenmesi öngörülen girişim sayısı 87 Bir hastaya en fazla uygulanan girişim sayısı 255 Finansal Performans

31 Kardiyoloji Anabilim Dalında Toplam 7 Günlük Girişim Dağılımı
Bir hastaya en fazla uygulanan girişim çeşidi Bir hastaya en fazla uygulanan SUT’ta olan girişim çeşidi 10 Bir hastaya en fazla uygulanan İÜ kitapçığındaki girişim çeşidi 19 Eklenmesi öngörülen girişim çeşidi 2 Finansal Performans

32 SUT’ta olan girişimlerin fiyat tutarı 6 165.20 TL
Kardiyoloji Anabilim Dalında Toplam 7 Günlük Girişimlerin Fiyat Tutarı SUT’ta olan girişimlerin fiyat tutarı TL SUT’ta olup faturalandırılamayan girişimlerin fiyat tutarı TL İÜ kitapçığında olan girişimlerin fiyat tutarı TL Eklenmesi öngörülen girişimlerin fiyat tutarı TL

33 Kardiyoloji Anabilim Dalında Toplam 7 Günlük Girişimlerin Yıllık Olası Getirisi
1 haftalık SUT geliri: TL 1 yıllık SUT geliri: x 52 = TL 1haftalık SUT’ta olup faturalandırılamayanların olası geliri: TL 1 yıllık SUT’ta olup faturalandırılamayanların olası geliri: x 52= TL 1 haftalık İÜ kitapçığında olan girişimlerin olası geliri: TL 1 yıllık İÜ kitapçığında olan girişimlerin olası geliri: x52 = TL 1 haftalık eklenmesi öngörülen girişimlerin olası geliri: TL 1 yıllık eklenmesi öngörülen girişimlerin olası geliri: x 52 = TL Tümü geçerli olursa toplam gelir: = TL Artış oranı: % 31

34 Çalışma Tarihi: 17-23 şubat 2014 Servis Sayısı: 1 adet
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI SERVİSİNİ İÇEREN FİNANSAL PERFORMANS Çalışma Tarihi: şubat 2014 Servis Sayısı: 1 adet Yatak Sayısı: 12 yatak Yatan Hasta Sayısı: 16 hasta Hemşire sayısı: 4 hemşire

35 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Servisinde Toplam 7 Günlük Girişim Dağılımı
Toplam girişim sayısı 2245 SUT’ta olan girişim sayısı 647 SUT’ta olup fiyatlandırılamayan girişim sayısı 197 İÜ kitapçığında olan girişim sayısı 1339 Eklenmesi öngörülen girişim sayısı 62 Bir hastaya en fazla uygulanan girişim sayısı 222 Finansal Performans

36 Finansal Performans Bir hastaya en fazla uygulanan girişim çeşidi 33
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Servisinde Toplam 7 Günlük Girişim Dağılımı Bir hastaya en fazla uygulanan girişim çeşidi 33 Bir hastaya en fazla uygulanan SUT’ta olan girişim çeşidi 11 Bir hastaya en fazla uygulanan İÜ kitapçığındaki girişim çeşidi 20 Eklenmesi öngörülen girişim çeşidi 2 Finansal Performans

37 SUT’ta olan girişimlerin fiyat tutarı 2 227.70 TL
Kalp Damar Cerrahisi Anbilim Dalı Servisinde Toplam 7 Günlük Girişimlerin Fiyat Tutarı SUT’ta olan girişimlerin fiyat tutarı TL SUT’ta olup faturalandırılamayan girişimlerin fiyat tutarı TL İÜ kitapçığında olan girişimlerin fiyat tutarı TL Eklenmesi öngörülen girişimlerin fiyat tutarı TL

38 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Servisinde Toplam 7 Günlük Girişimlerin Yıllık Olası Getirisi
1 haftalık SUT geliri: TL 1 yıllık SUT geliri: x 52 = TL 1haftalık SUT’ta olup faturalandırılamayanların olası geliri: TL 1 yıllık SUT’ta olup faturalandırılamayanların olası geliri: x 52= 1 haftalık İÜ kitapçığında olan girişimlerin olası geliri: TL 1 yıllık İÜ kitapçığında olan girişimlerin olası geliri: x52 = TL 1 haftalık eklenmesi öngörülen girişimlerin olası geliri: TL 1 yıllık eklenmesi öngörülen girişimlerin olası geliri: x 52 = TL Tümü geçerli olursa toplam gelir: = TL Artış oranı: % 30

39 Finansal Çalışmadan Çıkarımlar - 1
SUT’ta, işlem sayısında sınırlama kalkarsa, İÜ fiyatlandırması ve eklenmesi önerilen işlevlerin fiyatları da katılırsa hemşirelik işlevlerinin getirisi %30 olarak artacaktır. SUT’ta «Günlük Yatan Hasta Ağrı Takibi (epidural kateterli hastalarda 1/gün)» olarak tanımlanan ifade nedeniyle kardiyak göğüs ağrısı ya da ameliyat sonrası postoperatif ağrı olan hastaların ağrı takibi girilememektedir. Entübe/ trakeostomili hasta ventilatörden ayrıldıktan sonra tekrar ventilatöre bağlanması gerekirse entübasyon/ trakeostomi açılması kodu girilmeden faturalandırılamıyor.

40 Finansal Çalışmadan Çıkarımlar- 2
Hastaya oral ilaç uygulama SUT’ta da İÜ fiyatlandırılmasında da görülmemektedir. Ancak yapılan işlem olarak harcadığımız zaman içinde önemli bir payı var. Kurum içi –kurum dışı hasta transferi hemşirelik işlevleri olarak görülmemektedir. Nebulizatör ile ilaç uygulaması SUT’ta oksijen ile birlikte günlük olarak fiyatlandırıldığı için hastalara gün içinde birkaç çeşit ilaçla ve belirlenen aralıklarla uygulandığı halde birden fazlası faturalandırılamamaktadır. Oksijen Satürasyonunun Takibi (pulse oksimetre ile) İÜ kitapçığı fiyatlandırmasında günlük olarak belirtilmiş olmasına rağmen servislerde pulse oksimetre takılarak aralıklı olarak ölçümleme yapıldığı gösterilememektedir.

41 Finansal Çalışmadan Çıkarımlar- 3
SUT’a göre IV enjeksiyon, SC enjeksiyon 3 kez/gün olarak faturalandırılabiliyor. Uygulamada genelde bu sayının aşıldığı tespit edilmiştir. (Bir hastaya 16 kez IV enjeksiyon yapıldığı halde 13 girişim faturalandırılamamıştır.) IV infüzyon SUT’ta 1 kez günlük olarak girilebiliyor.Uygulamada ise bir hastaya birden fazla çeşit ve sayıda IV infüzyon verildiği halde faturalandırılamıyor. Kullanılan antibiyotiklerin genelde serum içinde hazırlanıp infüzyon şeklinde verilmesi gerekiyor. Bu durum gün içinde birkaç kez tekrarlandığında infüzyon sayısı/ IV enjeksiyon sayısı yapılan işlemlerle doğru orantılı olarak faturalandırılamamaktadır.

42 Finansal Çalışmadan Çıkarımlar- 4
Hastanın farklı yerlerinde pansuman yapılması ya da aynı yerin günde birkaç kez pansumanının yapılması gerektiği halde pansuman sayısı SUT’ta 1/günde olarak sınırlandırılmıştır. Dolaşım takibi, SUT’ta yer almamaktadır. İÜ Fiyatlandırmasında “Flep, greft, venöz tromboz vb.” açıklama yapılmış. İnvaziv girişim sonrası periferik nabız takibi, kardiyak hastalarda kapiller dönüşün takibi de dolaşım takibi olarak değerlendirilebilmelidir.

43 Finansal Çalışmadan Çıkarımlar- 5
Kurumumuzda kullanılan İSHOP (İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Otomasyon Programı) sistemi hekim odaklı bir sistem olup ; bütün hemşirelik işlevleri işleyen hemşire, isteyen ve yapan hekim (yataktan sorumlu öğretim üyesi) olarak görünüyor. SUT’ta ücretlendirilen hemşirelik işlevleri, genel uygulamaların içinde, ücretlendirilemeyenler ise hemşirelik işlemleri olarak görünüyor. İSHOP sisteminde hemşirelerin iş yükünü azaltıcı çözümlerin üretilmesi gerekmektedir

44 Sorunlar ve Öneriler YÖNETSEL PERFORMANS İnsan Kaynakları Yönetimi
Bakım ve Tedavi Faaliyetleri Komite ve Komisyon Faaliyetleri EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ SOSYAL VE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ FİNANSAL PERFORMANS

45 İnsan Kaynakları Yönetimi-Sorunlar
Hemşire Eksikliği Nedenleri; *2012’de 22 hemşire kaybına karşılık giriş olmaması *2013’de ise 4 hemşire kaybına karşılık 1 giriş olması *Doğum öncesi/sonrası izin, ücretsiz izin sürelerinin artışı *Üniversite hastanelerinin tercih edilmemesi *Kurumsal aidiyet duygusunun kaybolması *Rapor ve sağlık kurulu raporu alanların sayısında artış olması

46 İnsan Kaynakları Yönetimi-Sorunlar
Emekliliğini hak eden 22 hemşire bulunmaktadır. Emekli/istifaların artma nedenleri: * Çalışanların isteği dışında birim değişikliği yapılması * Yatan hasta sayısı ve vaka sayısında planlama yapılırken hemşire sayısının yetersizliğinin dikkate alınmaması, * İş yükünün artmasına karşılık performans ödemelerinin yapılmaması, *Kurumdaki fiziksel şartların iyileştirilmemesinin çalışma düzenine olumsuz etkisi, * Uzun çalışma yıllarına rağmen gündüz çalışma olanağının verilememesi * Mesleki saygınlığın kaybolması

47 İnsan Kaynakları Yönetimi-Sorunlar
Hemşire eksikliğine rağmen; Yatak sayılarında azaltılmaya gidilmeyip, aksine idari odalar bile hasta odası haline getirilmektedir. Vaka sayıları plansız artırılmaktadır. Radyasyon güvenliğinin gerektirdiği kanuni çalışma süreleri aşılmaktadır. Yatarak tanı/tedavi amaçlı işleme alınması gereken hastalar uzun süre bekletilmekte ve hasta yakınları ile hemşire karşı karşıya bırakılmaktadır. ( Sözlü tartışma, tehdit)

48 Bakım ve Tedavi Faaliyetleri-Sorunlar
Hemşirelik bakımına ayrılan süre azalmakta, ancak tedavi edici faaliyetler yerine getirilebilmektedir. Servislerde sorumlu hemşireler tek çalışmakta , bu durum hem yönetsel hem bakım faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bir servisle birden fazla öğretim üyesinin ilgilenmesi ve vizit saatlerinin düzensizliği günlük işleyişi aksatmaktadır (ilaç temininde, taburculukta sorun yaşanması gibi ) Hekim eksikliği olduğu zaman hemşirenin artan iş yükü, hekim sayısı tamamlandığı halde devam etmektedir.(Tedavi red tutanağı, onam formları)

49 Eğitim Faaliyetleri-Sorunlar
Servislerde sorumlu hemşireler tek çalıştığı için eğitime katılamamaktadır. Zorunlu eğitimlerde daha fazla hemşirenin katılımını sağlayabilmek için eğitimlerde aynı konunun bir ay boyunca her hafta tekrarlanması gerekmektedir. Hemşirelerden vardiyaları dışında eğitime gelmeleri istenmektedir. Hemşirelerde eğitim gerekliliğine inancın azaldığı gözlenmektedir. Hemşireler finansal nedenlerle kongre, sempozyum, kurs vb eğitimlere katılmakta zorluk yaşamaktadırlar.

50 Komite ve Komisyon Faaliyetleri-Sorunlar
Komite ve komisyonlarda hemşire dışı üyelerin aktif olmadığı gözlenmektedir. Gündüz çalışan hemşirelerin az olması ve sorumlu hemşirelerin tek çalışması nedeniyle aynı kişiler komite ve komisyonlarda görevlendirilmektedir.

51 Sosyal Olanaklar, Sosyal Faaliyetler -Sorunlar
Kuruma özel bir dernek/vakıf ve Hemşirelik Hizmetlerine ayrılmış bütçe olmaması nedeniyle sosyal faaliyetler istenildiği şekilde gerçekleştirilememektedir. Sosyal tesislerde fiyatlandırma gelir dağılımına göre yapılmadığı için herkes yararlanamamaktadır. Kurumumuza ait kreş ve lojman olmaması nedeniyle hemşirelerimiz bu hizmetleri aldığımız yerlerde ikinci planda bırakılmaktadır. 24 saat vardiyalı çalışıldığı halde kreş ve personel taşıma servislerinin sadece gündüz vardiyasında çalışanlara hizmet vermesi çalışma listelerini olumsuz etkilemektedir.

52 Biz İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Hemşireleri;
SON SÖZ…. Biz İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Hemşireleri; Modern cihaz ve aletlerle donatılmış, hastane standartlarına uygun fiziksel şartları olan binalarda, kaliteli tıbbi sarf malzemelerini kullanabildiğimiz, iş yüküne uygun sayı ve nitelikte insan gücüne sahip olarak mesleğimizin sınırları içinde kaliteli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

53

54

55 TEŞEKKÜRLER


"HEMŞİRELİK ÇALIŞTAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları