Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI. PSİKOLOJİK TESTLERİN İŞLEVLERİ Bireysel Arası Farkları Aynı Kişinin Farklı Durum Ve Zamandaki Tepki Farklarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI. PSİKOLOJİK TESTLERİN İŞLEVLERİ Bireysel Arası Farkları Aynı Kişinin Farklı Durum Ve Zamandaki Tepki Farklarını."— Sunum transkripti:

1 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

2 PSİKOLOJİK TESTLERİN İŞLEVLERİ Bireysel Arası Farkları Aynı Kişinin Farklı Durum Ve Zamandaki Tepki Farklarını Ölçmek OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

3 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI İKİ KATEGORİDE İNCELEYECEĞİZ • 1. Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sitesinde Yer Alanlar • 2. Kendi Çabalarımız Sonucunda Araştırıp Yer Verdiğimiz Form ve Dokümanlar OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

4 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 1. Danışan Kayıt Formu 2. Danışma Değerlendirme Formu 3. Aile Görüşme Formu 4. Öğrenci Görüşme Formu 5. Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu** 6. Özel Eğitim İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu** 7. Veli Bilgi Formu 8. Veli Okul Değerlendirme Formu 9. Öğrenci Tanıma Fişi 10. Öğrenci İzleme Formu 11. Kaynaştırma Öğrencisi Bilgi Formu 12. Okul Vaka Analiz Formu OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI

5

6

7 1. Danışan Kayıt Formu

8 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 2. Danışma Değerlendirme Formu

9 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 3. Aile Görüşme Formu

10 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 4. Öğrenci Görüşme Formu

11 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 5. Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu

12 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 7. Veli Bilgi Formu

13 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 8. Veli Okul Değerlendirme Formu

14 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 9. Öğrenci Tanıma Fişi

15 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 10. Öğrenci İzleme Formu

16 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 11. Kaynaştırma Öğrencisi Bilgi Formu

17 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 12. Okul Vaka Analiz Formu

18

19 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 1. Kendini Değerlendirme Envanteri Bireylerin yetenek, ilgi ve değerlerini tanıması için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda bireyin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yapıldığı veya bir şeye ne kadar önem verdiği sorulmaktadır. Bireyden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabını, cevap kâğıdına işaretlemesidir Envanterde toplam 230 soru vardır.

20 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 2. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Bireylerin yetenek, ilgi ve değerlerini tanıması için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek ve ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda bireyin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yatığı veya bir şeye ne kadar önem verdiği sorulmaktadır. Bireyden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabını, cevap kâğıdına işaretlemesidir. Envanterde toplam 170 soru vardır.

21 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 2. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

22 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 3. Mesleki Yönelim Envanteri Mesleki Yönelim Envanteri lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılabilir. Buna göre, öğrencilere verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içinde Mesleki Yönelim Envanterinin geniş bir kullanım alanı vardır. Muharrem KEPÇEOĞLU tarafından hazırlanmıştır. Mesleki Yönelim Envanteri Teknik ve Fen AlanıSosyal Bilimler AlanıTıp ve Sağlıkİdare ve EkonomiEdebiyat ve Dil AnlatımGüzel Sanatlar

23 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 4. Mesleki Olgunluk Ölçeği Bireyin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteklerini ortaya koymaktadır.

24 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 4. Mesleki Olgunluk Ölçeği

25 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 5. Sınav Kaygısı Ölçeği Sınav Kaygısı BAŞKALARININ GÖRÜŞÜ KENDİ GÖRÜŞÜNÜZ GELECEKLE İLGİLİ ENDİŞELER HAZIRLANMAKLA İLGİLİ ENDİŞELER BEDENSEL TEPKİLER ZİHİNSEL TEPKİLER GENEL SINAV KAYGISI

26 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 5. Sınav Kaygısı Ölçeği

27 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 6. Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

28 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 6. Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği Çalışmaya Başlamak Ve Sürdürmek Bilinçli Çalışmak Ve Öğrendiğini Kullanmak Not Tutmak Ve Dersi Dinlemek Okuma Alışkanlıkları Ve Teknikleri Ödev Hazırlamak Okula Karşı Tutum Sınavlara Hazırlanmak Ve Sınava Girmek

29 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 7. Çoklu Zeka Envanteri

30 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 7. Çoklu Zeka Envanteri Çoklu Zeka Kuramı Değerlendirme Ölçeği SÖZEL/DİLSEL ZEKA MANTIKSAL / MATEMATİKSEL ZEKA GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKA DOĞA ZEKASI KİŞİLERARASI ZEKA BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKA İÇSEL ZEKA

31 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 7. Çoklu Zeka Envanteri

32 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 7. Çoklu Zeka Envanteri

33 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 8. Öğrenme Stilleri Testi

34 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 8. Öğrenme Stilleri Testi

35 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 8. Öğrenme Stilleri Testi İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler. İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar. İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler. İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. KINESTETİK: bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tacdil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar.

36 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 8. Öğrenme Stilleri Testi

37 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 9. Aile Envanteri

38 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 10. Kimdir Bu Testi AMAÇ: Bu teknikle öğrencilerden, kendilerinin ve arkadaşlarının toplumsal, ruhsal gelişimlerine ilişkin bilgi alınmaktadır. Öğrencilerin birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, nesnel bir biçimde değerlendirip değerlendiremedikleri ortaya çıkarılmaktadır. UYGULAMA: Kimdir bu? uygulamasında öğrencilere, herkesin gözlemine açık, olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini içeren bir “cümleler listesi” verilmektedir. Öğrencilerden, durumları, tanımlanan bu özelliklere uyan arkadaşlarının adlarını, verilen cümlelerin önüne yazmaları istenmektedir. Kimdir bu? soru kağıdını dolduran öğrenciye, kendine uygun tanımların karşısına da “kendim” diye yazması söylenmektedir. Listeler, öğrencilerce doldurulduktan sonra toplanmakta ve alınan karşılıklar, kimdir bu? yanıt özet çizelgesine geçirilmektedir. UYGULAMA: Kimdir bu? uygulamasında öğrencilere, herkesin gözlemine açık, olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini içeren bir “cümleler listesi” verilmektedir. Öğrencilerden, durumları, tanımlanan bu özelliklere uyan arkadaşlarının adlarını, verilen cümlelerin önüne yazmaları istenmektedir. Kimdir bu? soru kağıdını dolduran öğrenciye, kendine uygun tanımların karşısına da “kendim” diye yazması söylenmektedir. Listeler, öğrencilerce doldurulduktan sonra toplanmakta ve alınan karşılıklar, kimdir bu? yanıt özet çizelgesine geçirilmektedir. DEĞERLENDİRME: Her öğrencinin adı soyadı, kimdir bu? soru kağıdında hangi kişilik özelliği tanımının önüne yazılmışsa, o özelliğin sıra numaralarının bulunduğu dikey aralıkta, o özelliği tanımlanan öğrencinin ad ve soyadının yazılı olduğu aralığın kesişmesiyle oluşan karenin içine ( / ) işareti çizilir. “Kendim” diye yazdığı özellikler de ilgili karenin içinde ( + ) işaretiyle gösterilecektir. “Öğrencinin En Çok Anıldığı Tanıtım ya da Tanıtımlar” bölümüne, tek tek öğrenciler için en fazla işaretlenmiş tanıtım ya da eş sayıdaysa tanıtımların numaraları yazılır. Böylece bir öğrenciye sınıf genelinde en çok atfedilen tanıtım ya da tanıtımlar ayrıştırılmış olur. Ancak herhangi bir tanıtımda en fazla 1-2 kişi tarafından atfedilmiş bir tanıtımın fazlaca bir önemi yoktur. Bazı öğrenciler ise arkadaşları tarafından hiç bir tanıtımda anılmamış ya da en fazla 2-3 arkadaşı tarafından anılmış olabilir. Bu öğrencilerin durumları ilgili bölüme; “arkadaşları tarafından hiç anılmamış” ya da “Arkadaşları tarafından yeterince anılmamış” şeklinde belirtilir.

39 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 10. Kimdir Bu Testi Kişinin kendine yakıştırdığı (tabloda + işaretiyle belirtilen) özelliklerle başkalarının ona yakıştırdıkları özelliklerin tuttuğu oranda, kendini gerçek bir biçimde değerlendirdiği yargısına varılabilmektedir. Yani öğrencinin benlik algısıyla başkalarının onu değerlendirmesi arasında tutarlılık olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Tabloda yer alan “Tanıtımlarda En Çok Anılan Öğrenciler” bölümüne ise her tanıtımda ayrı ayrı, çarpıcı bir biçimde en fazla anılmış olan öğrenciler yazılır. Böylece sınıf genelinde belirtilen özelliklerin en fazla atfedildiği öğrenciler belirlenmiş olur. Kişinin kendine yakıştırdığı (tabloda + işaretiyle belirtilen) özelliklerle başkalarının ona yakıştırdıkları özelliklerin tuttuğu oranda, kendini gerçek bir biçimde değerlendirdiği yargısına varılabilmektedir. Yani öğrencinin benlik algısıyla başkalarının onu değerlendirmesi arasında tutarlılık olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Tabloda yer alan “Tanıtımlarda En Çok Anılan Öğrenciler” bölümüne ise her tanıtımda ayrı ayrı, çarpıcı bir biçimde en fazla anılmış olan öğrenciler yazılır. Böylece sınıf genelinde belirtilen özelliklerin en fazla atfedildiği öğrenciler belirlenmiş olur.

40 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 11. Kime Göre Ben Neyim Kullanılış Amacı: Bu anket bireyin benlik algısına yönelik bir ankettir. Bununla bilinmek istenilen şey, bireyin kendini; kendi ve başkaları gözünde nasıl algıladığıdır. Bireyin benlik algısı konusunda bir takım ipuçları veriyorsa da “kimdir bu?” anketi ile desteklenmesi daha doğru olur. Uygulanışı: Öğretmenler tarafından öğrencilere verilerek yönergeye uygun biçimde doldurmaları istenir. Öğrenci işaretleme yaparken sıralanan yakıştırmalar, benlik tasarımına göre uymuyorsa cevap vermeyebilir. Örneğin “kavgacıyım” yakıştırması bireye uymuyorsa yakıştırmanın karşısındaki yerleri boş bırakabilir. Uyuyorsa birine cevap verebileceği gibi dört seçeneğin tümüne de cevap verebilir. İşaretlemede önemli olan sıralanan yakıştırmaların hangilerini kişi kendine uygun görüyorsa; kime göre bu özelliklere sahip bulunuyorsa o bölümün içerisine ( X ) işareti koymasıdır. Değerlendirilmesi: Değerlendirmede öğrencinin testte işaretlediği yakıştırmaları “olumluluk ve olumsuzluk” derecesine göre her biri için ayrı ayrı ele alınıp incelenebilir. Eğer bir öğrenci kendisini olumsuz algılıyorsa, kendisine olumsuz sıfatları yakıştırıyorsa o öğrencinin danışmaya alınması, verdiği cevaplar doğrultusunda özel görüşmeler yapılması doğru olur.

41 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 12. Sosyometri Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişkileri, grup içinde objektif bilgi edinmek için en güvenilir tekniğin “Sosyometrik Test” tekniği olduğu söylenebilir. Sosyometrik test, öğrencilerin sosyal durumları hakkında doğrudan doğruya bilgi toplama yoludur. Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişkileri, grup içinde objektif bilgi edinmek için en güvenilir tekniğin “Sosyometrik Test” tekniği olduğu söylenebilir. Sosyometrik test, öğrencilerin sosyal durumları hakkında doğrudan doğruya bilgi toplama yoludur. Cevap Kâğıdı Örneği Adınız, Soyadınız:.....................................Tarih:..................... İstediğiniz arkadaşınızın (Veya) DerecesiAdı Soyadı En çok1.................................................. Biraz2.................................................. En az3.................................................. Cevap Kâğıdı Örneği Adınız, Soyadınız:.....................................Tarih:..................... İstediğiniz arkadaşınızın (Veya) DerecesiAdı Soyadı En çok1.................................................. Biraz2.................................................. En az3..................................................

42 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 13. Burdon Dikkat Testi Bu test Çocuğun, dikkat gücün ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a). 75 tane ( g ). 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır.

43 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 14. Problem Tarama

44 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 15. Stres Ölçeği

45 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 16. Başarısızlık Nedenleri

46 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 17. Cümle Tamamlama Testi

47 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 18. Otobiyografi Bireyin kendi hayatını kendisinin anlatmasına dayanan bir tekniktir. Bu yolla toplanacak bilgiler anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerle elde etmek mümkün değildir. Çoğu zaman kişi görüşmede söyleyebileceklerinden daha fazlasını yazabilmektedir. Otobiyografiler iki şekilde yazdırılabilir. Sınırlı Otobiyografiler, Serbest Otobiyografiler. Bireyin kendi hayatını kendisinin anlatmasına dayanan bir tekniktir. Bu yolla toplanacak bilgiler anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerle elde etmek mümkün değildir. Çoğu zaman kişi görüşmede söyleyebileceklerinden daha fazlasını yazabilmektedir. Otobiyografiler iki şekilde yazdırılabilir. Sınırlı Otobiyografiler, Serbest Otobiyografiler. Otobiyografi •Sınırlı Otobiyografiler; belli bazı konular verilerek öğrencinin bu konular çerçevesinde yazması istenir. (Sağlık geçmişi, aile geçmişi, gelecekle ilgili planları vb.) •Serbest otobiyografilerde ise öğrenciden hayat hikayesini yazması istenir.

48 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 18. Otobiyografi Otobiyografi Yoluyla Elde Edilen Bilgilerin Geçerliğini ve Güvenirliğini Artırmak İçin; • Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek, • Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek, • Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için serbestçe görüşme imkanı ve fırsatı hazırlamak, • Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek, • Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır. • Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek, • Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek, • Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için serbestçe görüşme imkanı ve fırsatı hazırlamak, • Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek, • Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır. Otobiyografilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar • Yazılı metin nasıl bir izlenim uyandırıyor, • Bireyin geçmişi hakkındaki bilgilere göre otobiyografisinde yer vermediği önemli yaşantılar ve kişiler var mı? • Otobiyografi ne kadar uzunluktadır, • Yazı nasıl düzenlenmiştir? Olaylar kronolojik mi yoksa dağınık mı anlatılmıştır? • Anlatım düzeyi nasıldır? Gelişimini derinliğine mi, yüzeysel mi anlatılmıştır? • Yazıda tutarsızlıklar, kasıtlı yanıltmalar var mı? • Yazılı metin nasıl bir izlenim uyandırıyor, • Bireyin geçmişi hakkındaki bilgilere göre otobiyografisinde yer vermediği önemli yaşantılar ve kişiler var mı? • Otobiyografi ne kadar uzunluktadır, • Yazı nasıl düzenlenmiştir? Olaylar kronolojik mi yoksa dağınık mı anlatılmıştır? • Anlatım düzeyi nasıldır? Gelişimini derinliğine mi, yüzeysel mi anlatılmıştır? • Yazıda tutarsızlıklar, kasıtlı yanıltmalar var mı?

49 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 19. İstek Listesi Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar içermektedir. Örneğin, “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?, “Her türlü imkanlarınız olsaydı hangi mesleğe girmek isterdiniz?” sorulardan oluşmaktadır. İstek listesi aynı zamanda tamamlanmamış cümlelerden de oluşturulabilmektedir. İstek Listesi, ister soru cümleleriyle, ister tamamlanmamış cümlelerden oluşmuş olsun öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda cevaplandırılması beklenir. Onun için liste bir güven ortamı hazırlandıktan sonra öğrencilere doldurtulmalıdır. Soruları vermek kadar, cevapların incelenip tahlil edilmesi de önemlidir. Kişi belirttiği dilek ve istekleri üzerinde etraflıca konuşmak isteyebilir. Kişiyle danışma yapılarak, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, iç görü kazanmasına yardımcı olunmuş olacaktır. Tekniğin kullanılmasındaki asıl amaç ta budur. İstek listesi aynı zamanda tamamlanmamış cümlelerden de oluşturulabilmektedir. İstek Listesi, ister soru cümleleriyle, ister tamamlanmamış cümlelerden oluşmuş olsun öğrencinin kendi istekleri doğrultusunda cevaplandırılması beklenir. Onun için liste bir güven ortamı hazırlandıktan sonra öğrencilere doldurtulmalıdır. Soruları vermek kadar, cevapların incelenip tahlil edilmesi de önemlidir. Kişi belirttiği dilek ve istekleri üzerinde etraflıca konuşmak isteyebilir. Kişiyle danışma yapılarak, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, iç görü kazanmasına yardımcı olunmuş olacaktır. Tekniğin kullanılmasındaki asıl amaç ta budur.

50 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 19. İstek Listesi

51 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 19. İstek Listesi

52 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 20. Anı Defteri • Ortaöğretim dönemindeki öğrencilerin önemli bir kısmı hatıra kayıtları tutarlar. Aslında genel olarak öğrencilerin hatıra kayıtları tutmaları teşvik edilmelidir. karşılıklı güven • Hatıra kayıtları öğrenciler için çok özel ve gizli dokümanlardır. Öğrenciler bu kayıtları en yakın arkadaşlarından başka, kimseye vermek istemezler. Ancak karşılıklı güven ve iyi ilişkiler sağlandığında öğretmenlerde bu kayıtları kendi gönüllülüğü ile öğrenciden alıp okuyabilirler ve birlikte bunlar etrafında konuşabilirler. • Hatıra kayıtları psikolojik danışmada danışanın davranışlarını ve problemlerini anlamada danışmana ve öğretmene önemli kolaylıklar sağlar. gizliliğini koruma • Psikolojik danışma ve rehberlikte hatıra kayıtları kullanılırken danışmanlar bu kayıtların gizliliğini korumaya çok dikkat etmelidirler.

53 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 21. Devamsızlık Nedenleri Anketi

54 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 22. Okuldan Kaçma Nedenleri Anketi

55 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 23. Gözlem Listesi Öğrencinin veya bir grubun davranışının oyun alanı, işyeri, sınıf, arkadaş ve aile çevresi gibi yaşadığı değişik ortamlarda bir süre izlenerek görülenlerin yazılması ve bunlardan yararlanarak bir yargıya varılmasıdır. Öğrencinin olumlu veya olumsuz tipik yönleri tespit edilir. Rastlantısal Gözlem •Önceden planlanmadığı halde öğretmen tarafından öğrencinin gösterdiği tipik anlamlı davranışın gözlenerek kaydedilmesidir. Burada önceden saptanmış bir amaç ve belirlenmiş bir plan yoktur. Düzenli Gözlem •Ne tür davranışların, ne zaman, kim tarafından, nerede, nasıl gözleneceğinin önceden planlanması sonucu gerçekleştirilen gözlemdir. •Her iki yolla yapılan gözlemde; öğrenci, doğal tepkilerinin yer aldığı ortamlarda gözlenmelidir.

56 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 23. Gözlem Listesi Gözlemde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar •Yapılan gözlem öğrenciye fark ettirilmemelidir. •Sistemli, düzenli bir gözlem yapılacaksa incelenecek davranışın tüm özelliklerinin bir listesi gözlem sırasında gözlemi yapan kişinin elinde olmalıdır. •Gözlemci taraf tutmamaya, duygularını, kişisel eğilim ya da düşüncelerini gözleme katmamaya özen göstermelidir. •Gözlemden elde edilen sonuçlar, zaman geçirilmeden ve yorumlanmadan not edilmelidir. •Gözlemci, her şeyi gözlemek yerine, sadece anlamlı ve belirleyici davranışları gözlemelidir. Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi •Gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri, gözlemi yapan kişinin gözlem sonuçlarını betimlemesi, yani yorumlamasıdır. •İkincisi ise; “evet”, “hayır”, “bazen”, “var”, “yok” biçimlerinde kısa yoldan cevaplandırılabilecek sorularla oluşturulan gözlem sonuçlarının derecelendirme ölçeği üzerinde gösterilmesidir

57 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 23. Gözlem Listesi

58 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 24. Olay Kaydı • Gözlenen öğrencinin adı, soyadı, numarası, sınıfı, şubesi, • Gözleyenin adı, soyadı, unvanı, • Olayın geçtiği yer, zaman, • Olayın betimlenmesi (tasfiri), • Gözleyenin yorumu, • Gözleyenin önerisi. • Saptanan olayların özeti, daha sonra, öğrencinin kişisel dosyasına işlenir. Zaman geçirilmeden gözlem sonuçlarının yazılması gerekir. Daha sonra düş ürünleri karışabilir.

59 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 25. Rol Dağıtım Tekniği • Kral, kraliçe, iyilik perisi, arabulucu, neşelendirici, yalancı, iki yüzlü, kendini beğenmiş, ara bozucu, herkesi sevip yardım etmek isteyen, dürüst, güvenilir, yalnız, kimseyle ilişkisi olmayan, zorba, oyun bozan, mızıkçı, güzel konuşan v.b. • Bu teknik “Kimdir Bu?” tekniği gibi, öğrencilerin belirgin özelliklerini dolaylı yolla ortaya çıkarmaya yarayan bir başka tekniktir. Bunun için; belli tiplerin tanınmasına yol açacak bir oyun seçilir. Oyun öğrencilere okunur. Rolü temsil eden adın önündeki boş yere rolleri en iyi yapabilecek öğrencilerin adının yazılması istenir. Tablo hazırlanır, çetele hazırlanır. • Sonunda her öğrenciye ilişkin olarak elde edilen bu bilgiler, öğrencilerin olumlu ve olumsuz bazı kişilik özelliklerinin tanınmasına yardım etmiş olur. Sonuçlar gizli tutulur; yeterince tanınmalıdır.

60 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 27. Aile Envanteri

61 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 28. Okul Ortamını Değerlendirme Anketi

62 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 29. Verimli Çalışmayı Biliyor Musunuz? KULLANILIŞ AMACI •Öğrencilerin verimli çalışma yollarını ne derece bilip bilmediklerini ortaya çıkarmak, buna göre verimli çalışma yolları hakkında rehberlik yapmak UYGULANIŞI •Okul rehberlik programı dâhilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir anket öğrencilere verilerek, anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir. DEĞERLENDİRME •Değerlendirme formatında bilgi verilmiştir. Her maddenin grupta kaç kişi tarafından işaretlendiği, dikey olarak toplanır ve seçeneklerin toplamı grup sayısının yarısı ve yarısından az olan maddeler hakkında sınıfa açıklayıcı bilgiler verilir.

63 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 29. Verimli Çalışmayı Biliyor Musunuz?

64 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 30. Boş Zamanları Değerlendirme Anketi

65 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 31. Hafıza Testi

66 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 31. Hafıza Testi

67 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 32. Davranış Kontratı DAVRANIŞ KONTRATI İsim :................................................. Kontrat tarihi.................den................’e kadar üzerinde çalışacağım öfke davranışlarım …………………………………………………………………………………………………… Davranışlarımı şu şekilde değiştireceğim Bir şey söylemeden önce 10’a kadar sayacağım Karşılaştığım olay hakkında ne kadar öfkeleneceğime karar vereceğim. Davranışlarımın sonucunu düşüneceğim Ortamdan uzaklaşacağım Karşımdaki kişiye öfkeleneceğimi söyleyeceğim Öfkemi kontrol ettiğim zaman kendime ödül vereceğim. Öğrenci Öğretmen Adı - Soyadı Adı – Soyadı DAVRANIŞ KONTRATI İsim :................................................. Kontrat tarihi.................den................’e kadar üzerinde çalışacağım öfke davranışlarım …………………………………………………………………………………………………… Davranışlarımı şu şekilde değiştireceğim Bir şey söylemeden önce 10’a kadar sayacağım Karşılaştığım olay hakkında ne kadar öfkeleneceğime karar vereceğim. Davranışlarımın sonucunu düşüneceğim Ortamdan uzaklaşacağım Karşımdaki kişiye öfkeleneceğimi söyleyeceğim Öfkemi kontrol ettiğim zaman kendime ödül vereceğim. Öğrenci Öğretmen Adı - Soyadı Adı – Soyadı

68 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 32. Davranış Kontratı

69 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 33. Eleştiri Anketi ELEŞTİRİ ANKETİ ( Formatsız ) Okulu:........................................................................................................................................ Adı, soyadı:......................................................................................Tarih:......../........./............ Sınıf ve No:............/................. Uygulayan öğretmen:............................................................. AÇIKLAMA: Eleştiriye açık olmak ve katılmak, uygar insanların özelliklerinden biridir. Sunduğumuz bu anketle size böyle bir fırsat vermeyi amaçladık. Aşağıdaki bölümleri gözden geçirerek görüşlerinizi belirtiniz. Eleştirmek ve uyarmak görevinizi gereğince kullanacağınızı umuyoruz. KONULAR : 1 - Okulumuzda görebildiğiniz noksanlıklar nelerdir? A........................................................................................................................................... B........................................................................................................................................... C........................................................................................................................................... 2 - Öğretmenlerinizi hangi yönleri ile beğenmiyorsunuz? A........................................................................................................................................... B........................................................................................................................................... C........................................................................................................................................... 3 - Dersler işleniş yönünden size göre nasıl olmalıdır? A........................................................................................................................................... B........................................................................................................................................... C...........................................................................................................................................

70 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 34. İletişim Becerileri Anketi

71 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 36. Snelen Göz Tarama

72 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 36. Snelen Göz Tarama ŞEKİL -1 ŞEKİL -2 ŞEKİL -3 Not : Snelen’i Uygularken Birinci ve İkinci Sayfa Çıktısını Aldıktan Sonra Sayfaları Bir Karton Üzerine Alt Alta Gelecek Şekilde Yapıştırınız. Yapıştırma İşlemini Yaparken İkinci Sayfayı Baş Aşağı Çeviriniz

73 OKUL REHBERLİK SERVİS FORM & DOKÜMANLARI 36. Snelen Göz Tarama

74 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 37. Sorun Tarama Listesi 6 – 7 ve 8. sınıflara ayrı sorular sorulmaktadır

75 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 37. Sorun Tarama Listesi

76 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 38. Sosyal Uyum Ölçeği

77 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 38. Sosyo-Ekonomik Düzey Ölçeği

78 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 40. Stres Düzeyi Ölçeği

79 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI 40. Stres Düzeyi Ölçeği Bu ölçekteki 20 soru stres verici şartların kişiyi özellikle bedensel olarak nasıl etkilediği konusunda bir değerlendirme yapılmasına imkan verir. Stres verici durumlar karşısında bedensel, duygusal ve düşünsel düzeyde meydana gelen olumsuz tepkiler “üç” lü bir puanlama ile değerlendirilmektedir. Ölçeğin yönergesine uygun olarak işaretlenmesinden sonra şu şekilde puanlanması gerekir., Sık sık..........: 3 Bazen...........: 2 Hiçbir zaman: 1 puan Stres düzeyi ölçeği I’de 17,20. Sorularda Sık sık.................: 1 Bazen..................: 2 Hiçbir zaman......: 3 puan olarak değerlendirilmelidir. Benzer şekilde Stres Düzeyi Ölçeği II ‘ de 18 ve 19. Sorularda; Sık sık..................: 1 Bazen...................: 2 Hiçbir zaman.......: 3 puan olarak değerlendirilmelidir ölçekteki son 7, II. Ölçekteki son 8 soru stres düzeyi üzerinde etkili olabileceği düşünülen çeşitli faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. 20-29 arasında puan alanlar “normal” 30-35 arasında puan alanlar “sınır” 36 ve daha yukarısında puan alanlar “uyum güçlüğü” gösteren olarak değerlendirilmelidir.

80 OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI


"OKUL REHBERLİK SERVİSİ FORM & DOKÜMANLARI. PSİKOLOJİK TESTLERİN İŞLEVLERİ Bireysel Arası Farkları Aynı Kişinin Farklı Durum Ve Zamandaki Tepki Farklarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları