Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Yeni Teknolojiler Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Yeni Teknolojiler Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Yeni Teknolojiler Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi – ERZURUM www.yukselgoktas.com

2 "Web 2.0” NEDİR ? • 2004 yılında ortaya atılmış bir kavramdır. • Yazılım geliştiricilerinin ve kullanıcıların mevcut Web teknolojilerinden yararlanışlarındaki değişimi yansıtır. • Web sitelerinin yalıtılmış bilgi depoları şeklinden çıkıp kullanıcılara web uygulamaları imkanı sunan fonksiyonel web platformlarıdır. • Açık iletişim sağlayan, merkeziyetçilikten uzak, paylaşım ve yeniden kullanıma imkan sunan ve web içeriğini herkesin kendisinin geliştirmesi ve dağıtması yaklaşımına dayanan sosyal bir olgudur. • Bu kavramı anlamanın en iyi yolu Web 1.0 ile karşılaştırmaktır Web 2.0 2

3 "Web 1.0” • Statik • Katılıma kapalı • Belirgin otorite • Pasif kullanıcı • Örnek : • Geleneksel web siteleri Web 2.0 vs Web 1.0 "Web 2.0” • Dinamik • Etkileşimli • Dağınık otorite • Katılımcı site ziyaretçisi • Örnek : • Bloglar • Sosyal iletişim siteleri (Myspace, facebook, youtube vs..) • Wikipedia 3

4 Geleneksel Eğitim Anlayışı Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. Eğitim; “Kişinin kendi öğrenme biçimini tanımasını sağlayarak, yeteneklerini en üst düzeye çıkarıp geliştirmesi ve değişen çevresel koşullara uyum gösterebilmesi için gerekli olan bilgi beceri ve tutumları kazanmasına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir.   4

5 Geleneksel Eğitim Araçları Kara Tahta Tepegöz Tebeşir Okuma Fişi MaketlerPergel 5

6 Facebook Twitter SecondLife Uzaktan Eğitim Facebook Eğitsel Oyunlar Projektör Bilgisayar Akıllı Tahta Yeni eğitim araçları 6

7 Genel Bilgi • Teknolojideki gelişmeler egitime de yansımaktadır. • Egitimciler egitim-ogretimin daha da iyileştirilmesi için teknolojiden yararlanılmaktadırlar. • Egitimde teknoloji pasif kullanıcılıktan etkileşimli- aktif katılımcılıga dogru ilerlemektedir. 7

8 Bloglar • Blog düşüncelerinizi hızlıca gönderebileceginiz, insanlarla etkileşime geçebileceginiz kullanımı kolay web sitenizdir. • “HTML bilgisi olmadan, dosya transferi işlemlerine ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan web sayfası oluşturmayı ve düzenlemeyi saglayan yazarlık sistemidir.” 8

9 Wikiler • Wiki, herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren bilgi sayfaları toplulugudur. • Wikiler sayesinde size verilen bilgilerde degişiklikler yapabilir, yeni bilgi ekleyebilir, başkalarının düzeltmelerini takip edebilirsiniz. Wikiler işbirligi içinde bilgiyi yapılandırmanıza olanak saglar. 9

10 Video Bloglar • VideoBlog; net üzerinde yayınlanan videoların derlenip paylaşıldıgı bir multimedya ortamıdır. • Bu ortamlarda kullanıcılar video paylaşabilirler, paylaşılan videolara yorumlar yapabilirler, izledikleri videoyla ilişkili benzer videoların listesini de görebilirler. 10

11 Podcast ve RSS • Podcast temel olarak, istenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS aracılığıyla paylaşılmasını saglar. Podcast, bir oynatıcı için dağıtılan uygun ses ya da görüntü dosyasıdır. Kullanıcılar abonelik yöntemiyle bir dizi podcast’e ulaşabilir. Podcast’in gezici bir enstrüman ile dinlenebilmesi (PDA,cep telefonu,bilgisayar) onu etkin bir öğrenme aracı haline getirmektedir. • RSS çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir. 11

12 Sosyal Medya • Sosyal medya, kullanıcı içeriğinin kendisi ve yayıldığı, yayınlandığı, paylaşıldığı her tür platformun genel adıdır. Sosyal medyanın özellikleri şunlardır: • Erişilebilirlik • Programlanabilirlik • Ölçeklenebilirlik (kitlelere hizmet verebilecek kapasitede olması) • Dinamik/Güncel 12

13 Mobil Bilgisayarlar 13

14 Açık İçerik  Ders formatında organize edilmiş, ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen, sayısal ortamda bulunan  Kullanıma ve adaptasyona belli lisans koşulları (Creative Commons) ile açık  Tek başına sertifika ya da diploma vermek için kullanılmayan  Y üksek kaliteli eğitim malzemeleridir. 14

15 E-Kitap 15

16 • Günümüzde aktif olarak egitimde kullanılan teknolojiler web 2.0 teknolojileridir. • Web 3.0a dogru bir yönelim vardır. Eğilim / Yönelim… 16

17 BLOGLAR ve EĞİTİM

18 • Blog düşüncelerinizi hızlıca gönderebileceğiniz, insanlarla etkileşime geçebileceğiniz kullanımı kolay web sitenizdir. Üstelik hepsi ÜCRETSİZDİR. (Blogger.com) • “Blog” terimi “Web Log” deyiminden türetilmiştir. Türkçe karşlığı olarak “web günlüğü”, “günce” gibi kelimeler kullanılabilir. • "Blog" kelimesi fiil olarak bir blogu sürdürmek veya bloga içerik eklemek olarak da kullanılabilir. • Veri girişlerinin dergi stilinde yapıldığı ve ters kronolojik sıra ile görüntülendiği kullanıcı-kaynaklı (user-generated) bir tür web sitesidir. Blog Nedir? 18

19 • Altun’a göre, bloglara erişen kişiler, okuyucular ve yazarlar diye ayrıldığında, okuyuculara göre bloglar “web sayfalarından farksızdır” ; ancak yazarlara göre blog, “HTML bilgisi olmadan, dosya transferi işlemlerine ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan web sayfası oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan yazarlık sistemidir.” Blog Nedir? 19

20 blogger.com Birkaç Blog Servisi 20

21 wordpress.com Birkaç Blog Servisi 21

22 Birkaç Blog Servisi blogcu.com Türkçe hizmet veren blog servisi 22

23 Blog Özellikleri ? • Kişisel yayınlama alanı • Kayıtlar (posts) – başlık, yazı, resim, video, bağlantılar (link) • Yazma anına eş zamanlı olarak yayınlama • Ters kronolojik sıra -en son yazılan en başta- • Yorumlar ve etkileşim • Bilgi yönetimi ve arşivleme • Diğer web sayfalarındaki bilgilere ve haberlere bağlantılar -link- • Blog takipçisi (blogroll) • Etiketler (tags) 23

24 Blog İçeriğin oluşturulma şekline göre Kullanım amacına göre İçerdiği medya türüne göre 1.Filtreleme özellikli bloglar 2.Dergi tipi bloglar 1.Kişisel bloglar 2.Topluluk blogları 3.Basın yayın blogları 4.Proje yönetimi blogları 5.Kütüphane blogları 6.Kurumsal bloglar 7.Eğitim blogları 1.Metin blogları 2.Fotoğraf blogları 3.Ses blogları 4.Video blogları 24

25 Kişisel Blog 25 http://www.burakbudak.com/

26 Kişisel Blog 26 http://www.farukyavuz.com

27 Topluluk Blogu 27 E-iş ve e-öğrenme konusunun ele alındığı bir topluluk blogu

28 Kütüphane Blogu 28

29 Eğitim Blogu 29 http://www2.aku.edu.tr/~erkanakar

30 Blogların Avantajları - Dezavantajları   • Oluşturma, kullanma ve güncelleme kolaylığı • Profesyonel görünüm • Yenilikçi teknoloji • Çok sayıda servis alternatifleri • Şablon düzenleme • Sunucu aksaklık süresi • Çok sayıdaki servis alternatifleri 30

31 Blog Neden Blog ? • Birçok web yayınlama problemlerine bir çözüm. • Html, java.. Vb web yazarlık dilleri bilmeyi gerektirmemesi. • Herhangibir zamanda herhangibir yerde yayınlama imkanı – sadece bir internet bağlantısıyla- • İhtiyaçlarınıza göre geniş bir okuyucu kitlesine veya belirlediğiniz özel bir kitleye ulaşarak onlarla işbirliğine veya etkileşime geçebilirsiniz. • Bloglama için ücretsiz araçlar mevcuttur. • Bir web sayfası veya tartışma forumundan farklıdır. 31

32 Bloglar ve Eğitim? • Öğrenme ve öğretme sürecinde sosyal etkileşimin önemli olduğu araştırmalarda özellikle vurgulanmaktadır. • Yazma & okur yazarlık becerileri • Yansıtma & eleştirel düşünme • İletişim & akranlarla işbirlikli çalışma • Kişisel düşünceleri geliştirme Öğrenmeye katkısı var mı ? 32

33 Bloglar ve Eğitim? • Çevrimiçi dosyalama platformu • İşbirlikçi öğrenme alanları • Çevrimiçi tartışma • Profesyonel gelişim • Okul web sitesi • Kütüphane portalı • Bilgi-İletişim Eğitimde nasıl kullanabilirim ? 33

34 Bloglar ve Eğitim? Öğrenciler ve öğretmenler, planlarını, ders notlarını, çalışmalarını depolama alanı olarak kullanabilir. 34 Çevrimiçi dosyalama platformu

35 Bloglar ve Eğitim? Öğrenciler sınıfın dışında sohbet oturumları geliştirebilirler ve davet ettikleri misafirler ile işbirlikçi çalışma alanları hazırlayabilirler. 35 İşbirlikçi öğrenme alanları

36 Bloglar ve Eğitim? Bloglar, öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında tartışma grupları olarak çalışabilir. 36 Çevrimiçi tartışma

37 Bloglar ve Eğitim? 37 Profesyonel gelişim Yeni öğretmenler blogları portfolyolar veya uzmanlarıyla tartışma forumları olarak kullanabilir.

38 Bloglar ve Eğitim? 38 Okul web sitesi Okullar, öğrencilerle ve velilerle iletişime esneklik tanıyan web siteleri olarak kullanabilir.

39 Bloglar ve Eğitim? 39 Kütüphane portalı Öğrenciler ve öğretmenlerin kullanabileceği kütüphane portalları olarak kullanılabilir.

40 Bloglar ve Eğitim? 40 Bilgi-İletişim Bloglar bilgiyi yönetmek için iyi bir çözüm sağlar.

41 Blog Nasıl blog kurabilirim? Bir Hesap Al Blog Sunucunu Seç Blogunu Adlandır Şablonunu Seç Bloglamaya Başla •http://www.blogger.comhttp://www.blogger.com •http://www.blogcu.comhttp://www.blogcu.com •http://www.wordpress.comhttp://www.wordpress.com •http://www.iblog.comhttp://www.iblog.com •Mail adresi veya blogger hesabı 41

42 Kaynaklar  www.blogger.com www.blogger.com  Altun, A. (2005). Eğitimde İnternet Uygulamaları, Anı Y., Ankara.  www.ivyrun.com/blogs/blogsppt.pptwww.ivyrun.com/blogs/blogsppt.ppt  conference.merlot.org/2008/Thursday/Guenter_C_Thursday.ppt  www.ku.edu.tr/ku/images/SKL/LibWeek2Apri08.ppt www.ku.edu.tr/ku/images/SKL/LibWeek2Apri08.ppt  www.iuisc.ie/presentation07/Niall%20watts%20workshop%202.ppt www.iuisc.ie/presentation07/Niall%20watts%20workshop%202.ppt  static.hcrhs.k12.nj.us/gems/journ1/techspo.ppt  csertoglu.typepad.com/momoistanbul/files/retro- user_generated_content1.ppt  www.technorati.com www.technorati.com 42


"Eğitimde Yeni Teknolojiler Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları