Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Febril nötropenik hastada enfeksiyon kontrolü ve destek tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Febril nötropenik hastada enfeksiyon kontrolü ve destek tedavisi"— Sunum transkripti:

1 Febril nötropenik hastada enfeksiyon kontrolü ve destek tedavisi
1. Slayt: Başlık slaydı Bu sunumun sonunda yapabilecekleriniz: febril nötropenik bir hastanın kapsamlı değerlendirilmesi için kriterleri tanımlama nötropenik hastada yaygın görülen enfeksiyonların yönetimini tartışma sepsis belirti ve bulgularını belirleme hastanede yatan nötropenik hastada enfeksiyonu önlemek için kanıta dayalı hemşirelik ilkelerini özetleme. Doç.Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Yrd. Doç. Dr. Sultan KAV Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bağlıca, Ankara

2 Vaka 28 yaşında erkek hasta halsizlik, diş eti kanaması ve ateş şikayetleriyle Acil Servis’e başvuruyor. Yapılan ilk değerlendirmesindeki bulgular: Ateş=38.7°C, N= 110/dakika ritmik, S= 20/dakika, KB= 120/80 mmHg Diş eti kanaması var, bacaklarında ve kollarında peteşi tarzında döküntüler mevcut Hb=9.5 g/dl, BK=30.000mm3, Plt=35.000 Periferik yaymasında %90 blast İnfeksiyon odağı yok

3 Hastaya nötropenik ateş tanısıyla amikasin + sefepim başlanıyor.
ALL tanısıyla kemoterapi planlanıyor ve servise yatışı yapılıyor.

4 S.1. Bu hastayı serviste nasıl bir odaya yatırırsınız?
Tercihen standart tek kişilik bir odaya Negatif basınçlı bir tek kişilik odaya Pozitif Basınçlı bir tek kişilik odaya İki veya üç kişilik bir odaya Servisteki diğer nötropenik hastalarla birlikte altı kişilik bir odaya

5 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

6 S.2. Bu hastanın izleminde uyulması gereken en temel infeksiyon kontrol önlemi nedir?
Hasta ile temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanması Hasta odasına girerken galoş giyilmesi Hasta ile temas sırasında eldiven giyilmesi Hasta ile temas sırasında eldiven ve önlük giyilmesi Hasta ile temas sırasında eldiven, önlük ve maske kullanılması

7 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128. Mank A and van der Lelie H (2003). Is there still an indication for nursing patients with prolonged neutropenia in protective isolation? An evidence-based nursing and medical study of 4 years experience for nursing patients with neutropenia without isolation. Eur J Oncol Nurs; 7(1): 17–23.

8 S.3. El hijyeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Su ve sabunla el yıkamak yeterlidir. Eller su ve sabunla yıkandıktan sonra alkollü el antiseptiği kullanılmalıdır. Ellerde vücut sıvı ve salgıları ile kirlenme olan durumlarda da alkollü el antiseptikleri kullanılabilir. El hijyeni, alkollü el antiseptiği kullanarak veya antimikrobiyal bir solüsyonla elleri yıkayarak sağlanmalıdır. Eller sıcak su ile yıkanmalıdır.

9 Boyce JM, Pittet D. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Infect Control Hosp Epidemiol Dec;23(12 Suppl):S3-40.

10 S.4. Hastanın yattığı servisteki bazı odalarda ve dış alanda tadilat var. Aşağıdakilerden hangisi nötropenik hastaları korumak için gerekli önlemlerden biri değildir? Hasta odalarının pencereleri kapalı tutulmalıdır. Hasta odalarının kapıları kapalı tutulmalıdır. Tadilat alanı, diğer hastaların yattığı alandan fiziksel olarak tamamen ayrılmalıdır. Hasta odaları ve servisin ortak kullanım alanlarının havası dezenfektan buharları ile belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir. Serviste çok iyi toz kontrolü sağlanmalıdır.

11 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

12 S.5.Hastanın toraks BT çekilmesi için Radyoloji Departmanı’na gönderilmesi gerekiyor ve bu departmanda da tadilat var. Ne yaparsınız? Tetkikten vazgeçerim. Hastayı tetkike N95 maskesi ile gönderirim. Hastayı tetkike cerrahi maske ile gönderirim. Radyoloji Departmanı’na portable HEPA filtresi yerleştirilmesini isterim. Radyoloji Departmanı’nda hava dezenfeksiyonu yapılmasını isterim.

13 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

14 S.6.Hasta odasının günlük temizliğinde nelere dikkat edilmelidir?
Hergün elektrik süpürgesi kullanılarak toz kontrolü sağlanmalıdır. Su ve deterjanla temizlik yapılmalıdır. Elle sık teması olan tüm yüzeyler günlük olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hasta odasına yapışkan paspas yerleştirilmelidir. Hazırlanan dezenfektan solüsyonlar odada bırakılmalı ve gün boyunca kullanımına devam edilmelidir.

15 Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities:recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48.

16 S.7. Nötropenik hastanın infeksiyonlara karşı korunmasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
Odada canlı çiçek bulundurulmamalıdır. Odada kuru çiçek bulundurulmamalıdır. Ziyaretçi sayısı kısıtlı tutulmalıdır. Üst solunum yolu infeksiyonu geçiren kişilerin ziyaretine izin verilmemelidir. Tabak ve bardakları tek kullanımlık olmalıdır.

17 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

18 S.8.Hastaya ne zaman ve ne tip maske takmasını önerirsiniz?
Nötropeniden çıkana kadar sürekli cerrahi maske takmalıdır. Kalabalık ortamlara girerken, ev dışına çıkarken cerrahi maske takmalıdır. Maske takmasına gerek yoktur. Nötropeniden çıkana kadar sürekli N95 maskesi takmalıdır. Kalabalık ortamlara girerken, ev dışına çıkarken N95 maskesi takmalıdır.

19 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

20 S.9.Nötropenik hastalardan kültür alma sıklığı ne olmalıdır?
Haftada bir kez MRSA için perine, aksilla, boğaz ve burun kültürü alınmalıdır. Haftada bir kez VRE için perianal kültür alınmalıdır. Haftada bir kez hasta odasından ortam kültürü alınmalıdır. Rutin kültür alınmasına gerek yoktur. Haftada bir kez idrar, boğaz ve kan kültürü alınmalıdır.

21 Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;RR 49(10):1-128

22 S.10.Hastanın ağız bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Bakteremiyi önlemek için dişlerini nötropeniden çıkana kadar fırçalamamalı, sadece antiseptik solüsyonlarla gargara yapmalıdır. Dişlerini günde en az iki kez yumuşak bir diş fırçası ile fırçalamalıdır. Dişlerini günde en az iki kez sert bir diş fırçası ile fırçalamalıdır. Diş ipi kullanmamalıdır. Nötropenik olmayan bir hastanınki ile farklılık yoktur.

23 Ağız Bakımı Ağız bakım protokolü
Dişler ve mukozanın düzenli olarak temizlenmesi ve hasta eğitimi 5-FU uygulaması öncesi kriyoterapi : ilaç uygulamasından 5 dk önce ağzına bir buz parçası alarak başlaması ve 30 dakika süresince devam etmesi yönünde bilgi verilir

24 Rubenstein EB, Peterson DE, Schubert M, Keefe D, McGuire D, Epstein J, et al (2004). Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer,100(9, Suppl.), 2026–2046.

25 S.11.Bu hasta için diyet nasıl olmalıdır?
Sadece düşük bakterili/nötropenik diyet Herşeyi yiyebilir, herhangi bir sınırlama olmasına gerek yok Diyet kısıtlaması tartışmalı olmakla birlikte pişmemiş et/yumurta, yıkanmamış sebze ve meyvelerden kaçınması önerilmelidir yiyecekler iyi pişirilmiş olmalı, pişmemiş/çiğ sebze-meyve tüketmemesi Tüm yiyecek ve içecekler disposıble kaplarda sunulmalıdır

26 Nötropenik Diyet Kemoterapiye bağlı nötropeni gelişen hastalarda düşük bakterili diyet ve enfeksiyonun önlenmesi arasında doğrudan ilişkiyi gösteren bir çalışma olmadığı belirtilmektedir Wilson BJ (2002). Dietary recommendations for neutropenic patients. Seminars in Oncology Nursing, 18:44–49.

27 Poliklinikte kemoterapi alan 23 hastada yapılan pilot çalışmada nötropenik diyete uyan ve uymayan hastalarda Febril Nötropeni ya da pozitif kan kültürü oranı yönünden bir fark görülmediği belirlenmiştir DeMille, et al (2006) The Effect of the Neutropenic Diet in the Outpatient Setting: A Pilot Study. Oncology Nursing Forum, 33:337–343.

28 Nötropenik Hastalar için Diyet
ABD’de kanser merkezleri nötropeni için diyet kısıtlamaları yönünden taranmış; 156 kanser merkezinin geribildirimleri değerlendirilmiş; Merkezlerin %78’i nötropenik hastalar için diyet kısıtlaması yaptıklarını; %92’si nötropeni tanılandıktan sonra başlandığını belirtmiş En yaygın kısıtlamaların taze sebzeler (%95), taze meyve ve suları (%92) ve çiğ yumurtadan (%74) kaçınılması şeklinde olduğu belirlenmiştir Smith, L.H., & Besser, S.G. (2000). Dietary restrictions for patients with neutropenia: A survey of institutional practices. Oncology Nursing Forum, 27, 515–520.

29 Feasibility and safety of a pilot randomized trial of infection rate: neutropenic diet versus standard food safety guidelines. Myelosüpresif kemoterapi alan pediatrik onkoloji hastaları (n=19) nötropenik diyet vs FDA onaylı besin güvenlik rehberlerine göre randomize edilerek infeksiyon oranı yönünden değerlendirilmiş; Primer sonuç febril nötropeni; sekonder sonuç ise diyeti tolere edebilme ve uyum Moody K, Finlay J, Mancuso C, Charlson M, J Pediatr Hematol Oncol Mar;28(3):126-33

30 Moody K, Finlay J, Mancuso C, Charlson M, J Pediatr Hematol Oncol
Moody K, Finlay J, Mancuso C, Charlson M, J Pediatr Hematol Oncol Mar;28(3):126-33

31 Her bir grupta 4 hastada febril nötropeni gelişmiş;
Sonuç: Her bir grupta 4 hastada febril nötropeni gelişmiş; Uyum oranı nötropenik diyet grubunda %94 ve besin güvenliği rehberi grubunda %100; Her iki grupta diyeti tolere edebilmiş ancak nötropenik diyet grubunda uyumda daha fazla güçlük olduğu rapor edilmiştir. İnfeksiyon oranı yönünden her iki grupta da benzer sonuçlar elde edilmiş; ancak daha geniş bir grupta randomize çalışmaya gereksinim olduğu önerilmiştir. Moody K, Finlay J, Mancuso C, Charlson M, J Pediatr Hematol Oncol Mar;28(3):126-33

32 Nötropenik Hastalarda Diyet
Kanserli nötropenik hastalarda enfeksiyon riskini azaltmak için diyet kısıtlamasının etkisini ortaya koyan çalışmalar yoktur Nötropenik hastalarda diyet sınırlılıkları çok değişkendir ancak temel ilkeler: pişmemiş et, deniz ürünleri, yumurta, yıkanmamış sebze ve meyvelerden kaçınılması şeklindedir.

33 Vakanın Devamı Hasta evli, 2 çocuğu var, çiftçi ve kasabada oturuyor. Tedavisini aldı, eve izinli/taburcu olmasını planlıyorsunuz.

34 S.12.Hasta ve ailesinin eğitiminde hangisi zorunlu değildir?
İnfeksiyon riskini azaltmak için koruyucu önlemler (ağız bakımı, el hijyeni ve kişisel hijyen) Bahçe/bitki işleri ile ilgilenmemesi İnfeksiyon belirti ve bulguları öğretilmelidir Herhangi bir infeksiyon belirti/bulgusunu hemen iletmesi Cinsel ilişkiden kaçınması

35 Hasta ve aile eğitimi Nötropeni potansiyeli ve nötropeninin sonuçları
Enfeksiyon riskini azaltmak için koruyucu önlemler Enfeksiyon belirti ve bulguları; bildirmesi gereken belirti ve bulgular Belirti ve bulgular meydana geldiğinde yapması gerekenler

36 Hasta ve aile eğitimi Hasta ve aileyi, şu durumları bildirmeleri konusunda eğitiniz: vücut sıcaklığında yükselme titreme dizüri dispne solunum sisteminde konjesyon ağrı Özenli hijyen gereksinimi için güçlendiriniz. Hastaya, eğer uygunsa, G-CSF’leri nasıl uygulayacağını öğretiniz.

37 Nötropenik Hastalarda Cinsel Aktivite
Ciddi nötropeni döneminde cinsel ilişkide bulunmaması Ciddi olmayan nötropeni döneminde ilişki sırasında kondom ve su bazlı kayganlaştırıcı kullanımı Ciddi olmayan nötropeni döneminde ilişki sonrası etkili hijyen Yüksek riskli cinsel davranışlardan kaçınması West F, Mitchell SA (2004). Evidence-based guidelines for the management of neutropenia following outpatient hematopoietic stem cell transplantation. Clin J Oncol Nurs.8(6):

38 İnfeksiyonu (suçiçeği, grip, nezle gibi) olan kişilerle temastan kaçınması
30 gün içerisinde canlı aşı olmuş kişilerle temastan kaçınması Grip aşısı önerilmemektedir

39 S.13. Hayvanlarla teması konusunda en uygun öneri ne olabilir?
Herhangi bir kısıtlama yapılmasına gerek yok Hayvan dışkısı, salgıları, idrar gibi temasından kaçınması; herhangi bir hayvan temasından sonra el hijyeni sağlanması Ev hayvanları ile temas edebilir; kuş ve sürüngen hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı temastan kaçınmalıdır Çiftçi ve hayvanları olduğu için yapılabilecek bir şey yok Evindeki tüm hayvanları bir süre komşusuna vermesi önerilebilir

40 Hayvanlarla Temas Nötropenik hastaların hayvanlarla temasının sınırlanmasının infeksiyonu önlemede etkili olabileceği belirtilmektedir Nirenberg et al, (2006). Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncol Nurs Forum., 33(6):

41 Hayvanlarla Temas Hayvan dışkısı, salgıları, idrar gibi temasından kaçınması Ciltte herhangi bir böcek ısırığı ya da diğer yaraların uygun şekilde temizlenmesi Sürüngenlerle doğrudan ya da dolaylı temastan kaçınması Herhangi bir hayvan temasından sonra el hijyeni sağlanması Nirenberg et al, (2006). Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncol Nurs Forum., 33(6):

42 S.14.Yaşam kalitesini etkileyen durumlar neler olabilir?
Fiziksel semptomlar(yorgunluk, ağrı gibi) Günlük rutin yaptığı aktivitelerde kısıtlanma Durumuna ilişkin olumsuz duygu ve düşünceleri Sosyal ilişkilerindeki değişiklikler Hepsi

43 Fortner BV, Tauer KW, Okon T, Houts AC, Schwartzberg LS
Fortner BV, Tauer KW, Okon T, Houts AC, Schwartzberg LS. (2005) Experiencing neutropenia: quality of life interviews with adult cancer patients. BMC Nurs. Jul 8;4:4

44 Literatür Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities:recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR 2003; 52 (No. RR-10): 1–48. Fortner BV, Tauer KW, Okon T, Houts AC, Schwartzberg LS. (2005) Experiencing neutropenia: quality of life interviews with adult cancer patients. BMC Nurs. Jul 8;4:4 Mank A and van der Lelie H (2003). Is there still an indication for nursing patients with prolonged neutropenia in protective isolation? An evidence-based nursing and medical study of 4 years experience for nursing patients with neutropenia without isolation. Eur J Oncol Nurs; 7(1): 17–23. Rubenstein EB, Peterson DE, Schubert M, Keefe D, McGuire D, Epstein J, et al (2004). Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer,100(9, Suppl.), 2026–2046.

45 Literatür DeMille D, Deming P, Lupinacci P, Jacobs LA (2006) The Effect of the Neutropenic Diet in the Outpatient Setting: A Pilot Study. Oncology Nursing Forum, 33:337–343. Larson E, Nirenberg A. (2004). Evidence-based nursing practice to prevent infection in hospitalized neutropenic patients with cancer.Oncol Nurs Forum. 31(4):717-25 Nirenberg A, Bush AP, Davis A, Friese CR, Gillespie TW, Rice RD (2006). Neutropenia: state of the knowledge part I. Oncol Nurs Forum.;33(6): Nirenberg A, Bush AP, Davis A, Friese CR, Gillespie TW, Rice RD (2006). Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncol Nurs Forum., 33(6): Shelton, B.K (2003). Evidence-based care for the neutropenic patients with leukemia. Seminars in Oncology Nursing, 19 (2): pp

46 Literatür Moody K, Finlay J, Mancuso C, Charlson M (2006). Feasibility and safety of a pilot randomized trial of infection rate: neutropenic diet versus standard food safety guidelines. J Pediatr Hematol Oncol Mar;28(3):126-33 Smith LH, & Besser SG(2000). Dietary restrictions for patients with neutropenia: A survey of institutional practices. Oncology Nursing Forum, 27, 515–520. West F, Mitchell SA (2004). Evidence-based guidelines for the management of neutropenia following outpatient hematopoietic stem cell transplantation. Clin J Oncol Nurs.8(6):601-13 Wilson BJ (2002). Dietary recommendations for neutropenic patients. Seminars in Oncology Nursing, 18:44–49.


"Febril nötropenik hastada enfeksiyon kontrolü ve destek tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları