Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE AFET PLANI HACI GÜZEL SİVİL SAVUNMA UZMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE AFET PLANI HACI GÜZEL SİVİL SAVUNMA UZMANI."— Sunum transkripti:

1 HASTANE AFET PLANI HACI GÜZEL SİVİL SAVUNMA UZMANI

2

3 Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içinde gelişen,
AFET NEDİR Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içinde gelişen, İnsan için fiziksel , ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu olumsuz yönde etkileyen, Doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara Afet denir. AFET Afette insan en önemli kriterdir ve İnsanın olmadığı yerde afetten söz edilmez

4 HASTANE AFET PLANI Ne zaman olacağı önceden tahmin edilemeyen, ancak olması muhtemel Deprem,sel ve yangın gibi doğal afetler vardır. Engellenmesi elimizde olmayan Bu afetlerden en az kayıp ve zararla kurtulmak, Önceden hazırlıklı olmakla Mümkündür

5 HAP NEDİR?... HAP, Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim Sistemi’’ Hastane temelli tüm tehlikeli olayların standardize edilmiş yönetim kavramıdır.Organizasyon yapısının (komuta zinciri) bir bütünleşmesidir. Organizasyon şeması Görevler ve görevliler Formlar

6 ÇOK SAYIDA YARALI VE HASTA VAR! NE YAPMALIYIZ
Hastane acil servislerinin birim zamanda bakabileceği hasta kapasitesi bellidir. Afet durumunda bu sayı kontrol dışına çıkacak, acil servise başvuran hasta ve yaralı sayısı artacaktır. Bu da kaos yaşanmasına neden olur. Bu nedenle acil servise girmeden önce hastalara triaj uygulanmalıdır. Birbaşka deyişle hastalar mevcut hastalıklarına ve hastalıklarının ciddiyetine göre ayıklanmalıdır. Acil servisin yanındaki boş alanlar hemen triaj alanı olarak düzenlenir. Triajda hastanın kaydı yapılır. Bu noktadan geçmeden hastaya asla tıbbi tedavi uygulanmaz

7 HASTANE İÇİN AFET DURUMLARI NELERDİR
Doğal Afetler Büyük Trafik Kazaları Büyük Yangınlar Salgın Hastalıklar Biyolojik-Kimyasal Zehirlenmeler Hastane içi tehlikeler

8 Doğrudan Hastanenin afeti Dış afetle ilişkili Hastane afet planı Toplumda meydana gelir, hastane doğrudan etkilenebilir yada etkilenmeyebilir Dış afet Doğal, yada insan nedenli olabilir Afetin tipine göre, hasta sayısının saatler, günler, aylar içinde artması beklenebilir.

9 Elektrik kesintisi Su kesintisi Su baskını Kimyasal/radyasyon kirliliği Duman Yangın Patlama Tıbbi gaz kaybı Saldırı/bomba tehdidi Personel ulaşımının engellenmesi Asansör kazası vb. Hastanenin afeti Hastane afet planı Dış afet Yangın,Deprem,Su baskını,Fırtına vb. Doğal Terör,Trafik, Kimyasal/ radyasyon, Kaza, kitlesel olay, ajitasyon. İnsan nedenli

10 Bütün hastane birimlerinin kendi planı
Hastanenin afeti Kumanda merkezinin yeri, seçenekleri, bir de bina dışında Hastane boşaltım yolları, seçenekleri Hastane afet planı Dış afet Triaj, dekontaminasyon, taşıma, tedavi

11 Yaşadığımız ŞANLIURFA’DA, 3
Yaşadığımız ŞANLIURFA’DA, 3.(üçüncü) Derecede deprem bölgesinde olması nedeniyle içinde bulunduğumuz riski anlayarak önceden hazırlıklı olmakla olası can ve mal kaybını en aza İndirebiliriz. Bu nedenle yapılacak ilk şey, kurumun tüm iç paydaşlarını(sağlık personeli, idare personeli, yardımcı hizmetli personelleri, koruma güvenlik personelleri yatan hasta servisleri, poliklinikler acil servisler, yoğun bakım mutfak- yemekhane,) bilgilendirmek, birlikte yapılacak çalışmalarla hem psikolojik, hem de fiziksel olarak hazırlıklı olunmasını sağlamaktır.”

12 ŞANLIURFA İL HARİTASI

13

14 HASTANE AFET PLANI ŞEMASI

15

16 HAP’ a göre hazırlık ve durum saptaması
Doğru bilgi akışı Afetin boyutu Planı uygulayalım mı? Sorumlu birimler Hastanenin genel durumu Taburcu edilecekler Acil servisin durumu Triaj

17 Afet Halinde Organizasyon
Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı Başhekim. Afet halinde kurulacak, Hastane Acil Komuta Merkezi’ni de yöneten kişi. Afet durumlarında, Başhekimlik odası ve bulunduğu kat, Afet Yönetim Merkezi; Acil Servis’ in bulunduğu poliklinikler, Triaj Alanı olarak kullanılacaktır

18 Afet planının yürütülmesi ile ilgili politikalar belirler ve uygular,
BAŞHEKİMİN GÖREVLERİ BAŞHEKİM OLAĞANÜSTÜ YETKİLER Yakın bölgede deprem veya afet boyutunda bir kaza veya kimyasal ya da biyolojik türde olaylar sonucu çok sayıda hasta ve yaralı olması halinde, planı uygulamaya koymakla yükümlü. Tatil günlerinde veya mesai dışında Başhekim hastanede yoksa, planı kıdemli doktor (Nöbetçi Uzman Hekim) yürürlüğe koymaktan sorumludur. Afet planının yürütülmesi ile ilgili politikalar belirler ve uygular, Afet bölgesine gönderilecek ekipleri belirler, Tehlike durumunda hastanenin boşaltılmasına karar verebilir

19 HAP BAŞKANINA BAĞLI BİRİMLER
LOJİSTİK ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu, Taşıma Hizmetleri Sorumlusu, Ayniyat Sorumlusu, Yemekhane Sorumlusu Lojistik Şefi Planlama Şefi Halkla İlişkiler Yetkilisi Güvenlik Şefi Kurumlar arası Koordinasyon Sorumlusu Operasyon Şefi

20 LOJİSTİK GÖREVİNİ HASTANE MÜDÜRÜ YÜRÜTECEKTİR.
Görevleri : Kendisine bağlı alt birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve denetlemek, Telefonları ve ısınma problemlerini kontrol etmek, Tehlikeli maddeler ile ilgili sorunları çözümlemek, Asansörü kontrol altında bulundurmak, Su sızıntıları, kanalizasyon ile ilgili sorunlar, elektrik tesisatı ve olası tehlikeleri ile ilgili problemleri çözümlemek, Öncelikli ve acil onarımları için çözüm yolları aramak. Finansal kaynaklarının kullanımını düzenlemek, Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonu düzenlemek

21 PLANLAMA ŞEFİ GÖREVLERİ :
Başhemşire, Planlama Şefi görevini yürütecektir. Birimler arasında koordinasyon Personel, araç - gereç gibi ihtiyaçların tespiti Görevdeki personelin, o andaki ihtiyaca göre yerleştirilmesi, Sağlık personelinin göreve çağrılmasından, dinlendirilmesinden ve nöbet değişiminden sorumludur, Eve gidemeyecek olan hastane personelinin, yatacak yer temini ve çocuklarının bakımlarının sağlanması, Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonu Gönüllüleri koordine etmek ve denetlemek,

22 PLANLAMA ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER
Diğer hastanelerden gelen doktor, hemşire ve sağlık personelini Başhekim adına koordine etmek ve denetlemek, Afetle ilgili dokümantasyon görevini yürütmek, Plan konusunda görüş bildirmek PLANLAMA ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER İnsan Gücü Sorumlusu. Tıbbi Personel Sorumlusu Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu.

23 HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ
Sosyal Hizmet Uzmanı bu görevi yürütecektir. Görevleri : Başhekimin bilgisi dahilinde medya ve halka gerekli haberleri ulaştırmak, Durum değerlendirme sorumlusu ile yakın işbirliği içinde bulunmak, Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirlemek ve bu konuda güvenlik şefi ile işbirliği içinde olmak, Medya yolu ile halka yapılacak gönüllü çalışma çağrıları konusunda insan gücü sorumlusu (Başhemşire Yrd.) ile işbirliği yapmak.

24 GÜVENLİK SORUMLUSU Güvenlik görevini Sivil Savunma Uzmanı veya Hastane Müdür Yrd. Yürütecektir. Hastane içinde ve çevresinde trafik ve güvenlik organizasyonu ile çalışma ortamı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Afet halinde, sivil kargaşa olasılığına karşı Emniyet ve Jandarma ile birlikte çalışma sağlanacaktır. Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; hastane personelinin yanında koordinatör ve ana sorumlu birim olarak, emniyet teşkilatının işbirliği ve personel yardımı istenecektir

25 GÜVENLİK ŞEFİ SİVİL SAVUNMA UZMANIGÖREVLERİ:
Kurtarma Operasyonları Ve Tehlike Durumlarında Güvenliğin Sağlanması, Hastane girişlerinin, çalışan personelin ve çevresinin güvenliğini sağlamak, Ziyaretçi girişlerini düzenlemek, Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek, Taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş-çıkış noktalarının belirlenmesi, Güvenli olmayan bölümlere girilmez işaretlerinin yerleştirilmesi, Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan merkezlerinin korunmasını sağlamak, Afetin yarattığı sonuçlara göre, trafik planı geliştirmek

26 KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SORUMLUSU
Hastane Baştabip Yardımcısı Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Afetin boyutu hakkında bilgi toplamak, Uygun iletişim ve mesaj akımı sağlamak için İl Kriz Merkezi ile bağlantı kurmak, Acil iletişim ağı ile ,hastaneler arası ve il - ilçe kriz merkezleriyle iletişim kurarak, hastanelerin mevcut durumları hakkında bilgi almak, Gelişmeler hakkında (İl Kriz Merkezi) bilgi vermek, Tıbbi operasyonlarla ilgili yapılanları dokümante ederek İl Kriz Merkezine bildirmek. Planlama Şefi ile birlikte, afetle ilgili yapılan faaliyetlerin dokümantasyonu. Plan hakkında görüş bildirmek

27 OPERASYON ŞEFİ Tecrübeli Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir. Operasyonun Yönetim Merkezi (OYM) ya da Acil Tedavi Merkezi; acil servis doktor odasıdır.Operasyon Şefi’nin Sorumlulukları Sorumluluğundaki direktörlerle, mevcut ve gelecek hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planların yapılması.Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve insani hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlanması.Tüm karar ve yapılanların dokümante edilmesi. Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisi. Kaç hastanın hemen taburcu edileceği ya da sevk edileceğine Operasyon Şefi karar verir.Taburcu edilen hastaların ailelerini bilgilendirme görevini, S.H. Uzmanı aracılığı ile yerine getirir.

28 OPERASYON ŞEFİ’NE BAĞLI BİRİMLER
Tıbbi Bakım Direktörü Destek Birimleri Direktörü Psikososyal Destek Hizmetleri Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir. Tüm tıbbi bakım faaliyetlerini kendisine bağlı birim sorumluları ile birlikte yürütür. Tıbbi Bakım Ekibi (Tablo)

29 TIBBİ BAKIM BAĞLI BÖLÜMLER
Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu Ortopedi e Travmatoloji Sorumlusu Cerrahi Sorumlusu Dahiliye Sorumlusu Yoğun Bakım Sorumlusu Poliklinik Sorumlusu Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu ve Bağlı Birimler Anestezi ve Reaminasyon Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir

30 Triaj Sorumlusu (Uzman Hekim)
Kırmızı (Acil) Alan Sorumlusu Sarı (İkincil) Alan Sorumlusu Yeşil (Acil Değil) Alan Sorumlusu Hasta Çıkış Sorumlusu Morg Sorumlusu

31 DESTEK BİRİMLER DİREKTÖRÜNE BAĞLI BİRİMLER
İç Hastalıkları Uzmanı koordinatörlüğünde yürütülecektir. Laboratuar Sorumlusu Radyoloji Sorumlusu Eczane Sorumlusu Tıbbi Malzeme Sorumlusu Sanitasyon Sorumlusu

32 PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ
Psikiyatri Uzmanı koordinatörlüğünde yönetilecektir. BAĞLI BÖLÜMLER: Personel ve Personel Yakınlarına Sosyal Destek ve İletişim. Sorumlu: Sosyal Hizmet Uzmanı Personele ve Afetzedeye Psikososyal Destek Sorumlu: Psikolog

33 ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU
Acil servis; en yoğun hasta ve insan trafiğinin yaşanacağı bölüm özelliğini taşır. Görevde olmayan acil servis personeli için, mevcut haberleşme sistemi ile acil çağrı yapılır. Haberleşme sisteminin kilitlenmesi halinde, yerel haber kanalları belediye ses yayın cihazı ve güvenlik güçlerinden yararlanılacaktır. Tüm hastane personeline zamanında ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; ev adresleri, ev ve cep telefonları güncelleşmiş bir durumda Planlama Şefi’nde (Başhemşirelik) bulunmalıdır.

34 ACİL SERVİS AFET ORGANİZASYONU ve TRİAJ UYGULAMASI
Acil Serviste Organizasyon: Acil servisin çevresi, ambulanslar için giriş-çıkış alanıdır.Ana otoparka acil hizmet dışında, sivil veya resmi hiçbir aracın girişine izin verilmez. Acil servisin bulunduğu kattaki poliklinikler, TRİAJ ALANI (Acil Tedavi Merkezi) Zorunlu poliklinik hizmetleri servislerinde yürütülür. Kaç adet acil birim ünitesinin kurulacağın afetin boyutu belirler.Bu karar, Operasyon Şefi ve Acil Tedavi Birimleri Sorumlusu tarafından verilir

35 ACİL SERVİSTE TRİAJ ACİL SERVİS TRİAJ KURALLARI Girişte mutlaka kayıt. Kaç adet Triaj Alanı olmalı? Hafif yaralılar polikliniklere!.. Kritik hastalar için zaman ayıralım mı? Kan testi, röntgen çekilmeli mi? Göreve çağrı!.. Gelecek hasta ve yaralı için genel hazırlık

36 ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
ACİL DOKTORU: Hava yolunu açar, servikal immobilizasyonu sağlar. Solunumu sağlar, gerekli olguları entübe eder, Sıvı resüsitasyonuna başlar, Kabaca nörolojik muayene yapar (şuur durumu, sözel yanıt, ağrıya yanıt...)Hastayı tamamen soyarak tümden gözden geçirir,Dışa kanamaları durdurur, (kompresyon, klemp) Basitçe kırık imbobilizasyonu yapar, Nazogastrik ve Foley takar,Tarama US yaptırır, Hastanın önceliğini değerlendirir. Triajda, şüphe duyarsa uzmanına danışır

37 ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
ACİL SORUMLU HEMŞİRESİ: Hemşire ve personel gereksinimini koordine eder.Gerekli tıbbi malzemelerin sağlanmasından sorumludur.Görevli tüm tıbbi personeli çağırır. Acil servis kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.Hasta transportunu koordine eder. Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol eder.Acil servis ve triaj alanlarının organizasyonunu sağlar.Hastaların değerli eşyaları koruma altına alır.

38 ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ
HEMŞİRE : Hasta kartına vital bulguları kaydeder (tansiyon,nabız),Tetanoz profilaksisi yapar, Kan numunesi alır (kan grubu, dar rutin, hemogram),Damar yolunu açar (18 no angiocath, ringer laktat veya izotonik),Order edilen tedavileri yapar (sözlü order olabilir) Hastanın transportunu sağlar.Hastaların değerli eşyalarını sorumlu hemşireye teslim eder.

39 ACİL SERVİS TRİAJ UYGULAMASI
ÇOK SAYIDA KAZAZEDE ARASINDA HASTA ÖNCELİĞİ ACİL - Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektirebilecek hastalar için tedavi alanı: Kırmızı Alan SOLUNUM YOK! (SY) - Ölü olarak gelen veya ölmek üzere olan yaralıların toplanacağı alanı: Siyah Alan ACELE YOK! - Ayakta gelen ve genel durumu stabil olan, ayakta tedavi edilebilecek acil olmayan hastaların müdahale alanı: Yeşil Alan 1-2 SONRA! - Hayatı tehdit edecek yaralanması olmayan, tıbbi müdahale ve bakımları için bir süre gerektirebilecek olan yaralılar için tedavi alanı: Sarı Alan

40 TRİAJ UYGULANACAK ALANLAR
TRİAJ KARTI TRİAJ UYGULANACAK ALANLAR KIRMIZI ALAN (Acil Müdahale): Acil Servis ve bu alandaki tüm poliklinikler. SARI ALAN (Yoğun Tedavi) : İkinci Kat Poliklinikler. YEŞİL ALAN (Acele Yok!): Cerrahi Servisi, Alçı Odası, uygun servisler ve gözlem için personel yemekhanesi, koridorlar. SİYAH ALAN (Solunum Yok): Uygun alanlar.

41 SAĞ KALANLARIN TOPLANMA MERKEZİ
TRİYAJ EVET T3 YÜRÜYEBİLİYOR MU ? YARALI YARALI DEĞİL HAYIR T 4 SAĞ KALANLARIN TOPLANMA MERKEZİ HAYIR HAVA YOLUNU AÇ SOLUNUMU VAR MI ? SOLUNUM VAR MI ? HAYIR EVET EVET 10’un altında SOLUNUM SAYISI 30’ un Üstünde T1 Radyal Nabız Alınamıyor Ya da > 120/dk 10 – 29 T2 NABIZ SAYISI Radyal Nabız <120/dk HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

42 Triaj Kodları NATO SEMBOL TANIMLAMA EMS Anstabil Acil Kırmızı T 1
Unstabil Urgent Stabil Acil Sarı T 2 Acil Değil Yeşil T 3 Yaya Non Ölü / Ümitsiz Siyah T 4 Haç Expectant NATO SEMBOL TANIMLAMA

43 HASTANENİN BOŞALTILMASI
Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen boşaltılmasının gerekliliğine Başhekim karar verir. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi yine, verilecek inceleme raporlarına göre Başhekim’dir. Hastanenin zarar görmesi halinde, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi Sivil Savunma Uzmanı’dır. Hastanenin tahliyesi için uygun yerleri belirleyecek kişi Başhekim’dir. Tahliye edilecek hastaların gidecekleri yerler (Diğer hastaneler, spor salonları, okullar veya öğrenci yurtları vb.) üst makamlarla koordinasyon sağlanarak belirlenecektir. Bu amaçla hastanelerin tahliye planları kaynak olarak kullanılacaktır. Hastane içindeki merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına, Hastane Müdürü (Lojistik Şefi) karar verecektir

44 HASTANENİN BOŞALTILMASI
Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefi’dir. Bu amaçla; hangi servislerin boşaltılacağına ve ne kadar hastanın taburcu edileceğine Operasyon Şefi karar verecektir. Hastanenin boşaltılmasından ve transport yolların sağlanmasından Hastane Müdürü sorumludur. Hangi hastaların nereye tahliye edileceğin ile ilgili dokümantasyon görevini Planlama Şefi (Başhemşire) yapacaktır. Bu görev Sivil Savunma Uzmanı ile koordineli yürütülecektir. Bu çalışmalarda Hastane Tahliye Planı ve diğer hastanelerle yapılan protokol hükümlerine uyulacaktır. Hastanenin tamamen boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmeti müdür yardımcılarından birinin sorumluluğunda yürütülecektir. Herhangi bir ciddi terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme yetkisi Başhekim’e aittir.

45 Tahliye Hastane Öncesi Hastane Acil Servis Nakil Saha Yatış Konum Acil
Ameliyathane & Yoğun Bakım Nakil Saha Yatış Hastane Öncesi Hastane Konum Acil Ameliyathane Yatış Değerlendirme Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar

46 HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
İstanbul, 2003 HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

47 HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
11 Mart Madrid HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

48 HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
İstanbul HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

49 HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010
Kusadası HAMER Afet Tıbbı Konferansları 17 Haziran 2010

50

51 TATBİKAT SENARYOSU Tatbikat tarihi     : Tatbikat saati      : Tatbikat konusu: Konferans salonunda çıkan yangın.  … günü saat 14:00 sularında büyük konferans salonunda bir sunum yapılmaktadır. İçerde kalabalık bir dinleyici topluluğunun bulunduğu bu esnada elektronik cihazlardan ani bir parlama ile başlayan ve süratle gelişen bir yangın çıkar. Salonda yaşanan panik ve kaçışma esnasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanır. Bu arada dumandan etkilenen kişiler vardır. hastane binasında (yangın algılama )Yangın sireni çalmaya başlar. Bu esnada güvenlik görevlileri telsiz sistemi ile KIRMIZI KOD uyarısı verir

52 HAP sekreterinden olayın duyumunu alan Baştabip(H. A
HAP sekreterinden olayın duyumunu alan Baştabip(H.A.P başkanı) HAP planı uygulamasına geçilmesi talimatını verir ve kriz merkezi olan kendi makam odasından afeti yönetir. İrtibat Direktörü  İl Sağlık Müdürlüğü (112)’yi arar,  itfaiye(110)’u arar ve polis imdat(155)’yi arar. Aynı zamanda telefon santralinden anonslar yapılarak, HAP görevlilerinin olay yerinde olmalarını sağlar. Hastanenin belli bir kısmının elektrik ve doğalgazı ana şalterden komple kapatılır. Bu arada yangın söndürme ekibi olay yerine gelmiş ve söndürme çalışmalarına başlamışlardır

53 Operasyon Şefi (Hap Başkanı’nın bilgisi dahilinde) en yakın güvenli bir alana binadaki kişilerin tahliyesini gerçekleştirir. Burada toplanan kişilerin sayımını “Durum Değerlendirme Sorumlusu”  “Kayıt görevlisine” yaptırır.   İlk olay anında salonda bulunanlar kendi imkânlarıyla kaçarak salonu terk etmişlerdir. Buna rağmen tahliye ve kurtarma ekibi olay yerinde kurtarılacak veya tahliye edilecek kişiler olup olmadığını araştırır.  Saha triajı sonrasında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan kişilerin Acil Servise Transferi yapılır

54 ACİL ÜNİTESİ görevlilerince yaralılara Triaj Ünitesi, Öncelikli Acil-Kırmızı, Geciktirilebilir-Sarı ve Küçük Yaralanmalar ekiplerince ilk müdahale ve planlama yapıldıktan sonra kimlikleri tespit ve kayıt altına alınarak gerekli yerlere sevk edilirler. Yangına müdahale eden Yangın Söndürme Ekibinin çalışması ile yangın kontrol altına alınır ve söndürülür.  ALT YAPI/Hasar Ünitesi görevlileri “Durum ve Hasar” tespiti yapılarak H.A.P Başkanına bilgi verilir.  Halkla İlişkiler Direktörü halka ve medyaya bilgilendirme yapar.  H.A.P sonlandırılır

55  TATBİKAT SENARYOSUNDA DOĞRUDAN GÖREVLİ KİŞİ VE BİRİMLER İLE BUNLARIN TATBİKATTAKİ GÖREVLERİ
(H.A.P Organizasyon şeması dikkate alınarak hazırlanmıştır)  HAP BAŞKANI : Hastane afet planını başlatır, yönetir, sonlandırır. Sağlık Müdürlüğüne bilgi verir. OPERASYON ŞEFİ : Tatbikat içindeki operasyonlara karar verir ve operasyonları yürütür. H.A.P Başkanını bilgilendirir.  BAŞHEKİM SEKRETERİ : HA.P. Başkanının talimatı ile H.A.Planına geçildiğini, Organizasyon şemasındaki  sekiz ana birim görevlilerini, Sağlık Müdürlüğü’nü ve İtfaiyeyi arayarak haberdar eder

56 İRTİBAT DİREKTÖRÜ : H.A.P uygulaması esnasında kurum içi ve dışı gerekli irtibatları tesis eder.
GÜVENLİK DİREKTÖRÜ: Her türlü güvenlik tedbiri, çevre güvenliği, olay yerine giriş çıkışların kontrolü, otopark kontrolü v.b işlerle görevlidir. HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ: Hasta kayıt ekibi ile ortak çalışır.Yaralı yakınları ile iletişim kurarak bilgi verir. TIBBİ TEKNİK KURUL: H.A.P. uygulaması sonrası olayın yönetsel boyutuyla ilgilenir. Ayrıca adli tıbbı, halk sağlığını ilgilendiren konular ile ve ayrıca olayın hukuki boyutu ile de ilgilenir. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ: Yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırlar.

57 TAHLİYE ve KURTARMA EKİBİ: Olay mahallinde ve çevresinde tahliye edilmesi veya kurtarılması gereken kişilere yardımcı olurlar. ACİL ÜNİTESİ GÖREVLİLERİ: Yaralıların triajı ve gereken ilk yardımı yapmak. TIBBİ BAKIM SORUMLUSU: Yaralıların durumunu takip eder. Gerekenlerin sevkini sağlar ve H.A.P Başkanına bilgi verir. ALTYAPI ve HASAR TESPİT ÜNİTESİ: Yangın sonrası olay yerinde inceleme yaparak oluşan zara, ziyan ve hasarı tespit ederek H.A.P Başkanına bilgi verir. NOT: Yukarıda belirtilmiş olan her bölüm organizasyonunu kendi içersinde planlayarak gerekli uygulamaları yapmakla yükümlüdürler

58


"HASTANE AFET PLANI HACI GÜZEL SİVİL SAVUNMA UZMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları