Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ Alp Ergör, Yücel Demiral HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ ÇALIŞTAYI 18 Eylül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ Alp Ergör, Yücel Demiral HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ ÇALIŞTAYI 18 Eylül."— Sunum transkripti:

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ Alp Ergör, Yücel Demiral HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ ÇALIŞTAYI 18 Eylül 2010

2  … - 2000 - … / EKK  2000 – ÇSB projesi  2000 - … RGK  2002 – BGK  2006 – ÇSB  2008 -?  2010

3 BAŞHEKİMLİK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI KURULU Kurullar BGK RGK KDAK EKK ÇSB Kurum hekimliği Anabilim Dalı Sağlık Güvenlik Sorumlusu Diğer Birimler Sağlık Güvenlik Sorumlusu DEÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ ORGANİZASYONU Alt işveren işyeri hek.

4 BAŞHEKİMLİK Radyasyon Güvenliği Kurulu DEKANLIK Kesici Delici Aletlerle Yaralanmalar Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Enfeksiyon Hast.AD Enfeksiyon Kontrol Komitesi Rad.Onk., Nükl.Tıp, Radyoloji, Merkez Lab.*, Kardiyoloji, Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Hast.İdaresi, Teknik Yönetim... Merkez Lab.*, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı Anabilim Dalları Enfeksiyon Hast., Mikrobiyoloji, İç Hast., Cerrahi Anabilim Dalları, Hemşirelik Yönetimi, Halk Sağlığı (Epidemiyolog) AD Biyogüvenlik Kurulu ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ

5 Organizasyon Eğitim İletişim /eşgüdüm Risk değerlendirme Öncelik ve hedef Girişim Hastalık ve kazalar Kayıt Değerlendirme Uygunluk Planlama İşyerinde gözlemler, Ölçümler, Bakılar Yasal ve etik uygunluk Aylık - Yıllık plan ÇSM hedefleri ve değerlendirme Kimyasal ve diğer etkenelrde prosedur Hastalık ve kazaların incelenmesi Internal audit Organizasyon Planlama Girişim /kayıt ÇSB / Başhekimlik ÇSB Personel eğitimi Tanıtım / bilgilendirme (EKK,BGK,RGK….) İşlemler/sorumluluk

6 SAĞLIK BİRİMİNİN İŞLEVLERİ •İşe giriş ve izlem muayeneleri •Kayıt •Çalışma ortamının kontrolü ve izlemi –Risk belirleme-değerlendirme –Koruma-önlem •Eğitim •Danışmanlık •Esenlendirme •Sağaltım hizmetleri

7 Haziran 08 ÇALIŞANLAR

8 Haziran 08 DEÜ – EUAH – ÇSB 2007 UYGULAMALARI - GERÇEKLEŞTİRİLENLER 1 UYGULAMALARAÇIKLAMALAR Risk değerlendirmesi Patoloji AD, Endoskopi ünitesi, mutfak ile ilgili birimler ve çöp toplama alanında hızlı risk değerlendirmesi Ortam ölçümleri - Gürültü Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Bölümünde Periyodik bakılar İlk muayeneler: Hedef kitlenin (3333) 1/5’ine (%22.5) ulaşıldı Ulaşılanların %53’lük bölümünün planlanan tüm incelemeleri tamamlandı Biyolojik izlem hemogram, sedimentasyon, Anti HBsAg, HbsAg, P-A Akciğer Grafisi, tam idrar Bağışıklama HBV: İzlem / Periyodik muayeneleri tamamlanan 452 kişiden 350 sinin hepatit bağışıklaması + Grip aşıları: 2007-2008 yılı kış döneminde 150 kişiye grip aşısı yapıldı Sentinel olay bildirimleri Çamaşırhane, Ameliyathane, Döner Sermaye İşletmesi, Patoloji Anabilim Dalı, Radyonüklid Tedavi Merkezi Eğitimler Broşür Uyum Programları Ameliyathane Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Birim Sorumluları Eğitim Programı Hizmet içi eğitim – ÇSB Eğitim toplantıları 1/15 gün Risk Değerlendirme Kursu: İşyeri hemşiremiz ve hekimimizin Aile Hekimliği eğitimleri: İşyeri Hekimi Kayıt ve izlem İş kazaları izlemleri (4857) Tüm çalışanlar için form hazırlandı – yönetim onayından sonra akreditasyon sistemine sunulacak

9 Haziran 08

10

11

12

13 DEÜ-EUA Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB) 2008 Eğitim Programı 23.11.2007Hemşirelik ve DEÜ’de hemşirelik hizmetleri 7.12.2007Sık kullanılan iş sağlığı göstergeleri ve ölçütleri 04.01.2008İşyeri sağlık birimi kayıtları, raporlar ve bildirimler 18.01.2008Erişkin eğitim yöntemleri ve sunum teknikleri 01.02.2008Kent hastanesi İSB tanıtımı 22.02.2008Sağlık işkolundaki tehlike ve riskler 29.02.2008İş denetimi ve sağlık iş kolu 14.03.2008Sağlık işkolunda biyolojik riskler 28.03.2008İşçi egitiminin özellikleri 11.04.2008Sağlık işkolunda kimyasallar ve MSDS kullanımı 25.04.2008İş kazası ve meslek hastalıkları kavramları 09.05.20082.basamak sağlık çalışanlarında İK-MH 23.05.2008Gece çalışması ve sağlık 06.06.2008Çalışma yaşamı ve etik

14 DEÜ – EUAH Çalışan Sağlığına Yönelik Basılı Üretim •İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu - 2004 •Biyogüvenlik El Kitabı – 2004 / 2008 •Radyasyon Güvenliği Elkitabı - 2008 BAZI ÇIKTILAR

15

16 KAZANIN NEDENİKAZANIN OLDUĞU YER ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGENEL CERRAHİ.SERV. ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGENEL CERRAHİ.SERV. ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGENEL CERRAHİ.SERV. ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASINRŞ SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGENEL CERRAHİ.SERV. ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIPATALOJİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIPLASTİK CER.POLK ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIKADIN DOĞUM SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIACİL SERVİS ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE 3-4 BÖLÜMÜ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIÇÖP TOPLAMA MERKEZİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASINÖROLOJİ SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE 1-2 SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGENEL CERRAHİ SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE 1-2 SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE 1-2 SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIK.B.B. SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIGKDC SERVİSİ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIDAHİLİYE 3-4 BÖLÜMÜ ÇÖP TOPLARKEN İĞNE BATMASIANESTEZİ YOĞUN BAKIM Temizlik çalışanları 2005 yılı kaza verileri

17 EVSEL ÇÖPÜNÜ KAMYONA YÜKLERKEN İĞNE BATMASIÇÖP MERKEZİ WC İÇİNDEKİ ÇÖP POŞETİNİ BOŞALTIRKEN İĞNE BATMASI POLİKLİNİK ARA WC EVSEL ATIK POŞETİNE KARTON ATARKEN İĞNE BATMASIKARDİYOLOJİ ENFEKTE ÇÖP POŞETİNİ KONTEYNIRA ATMAK İSTERKEN İĞNE BATMASIKHD ENFEKTE ÇÖPÜ TAŞIRKENPREMATÜRE Y.B. ÇÖP TORBASINI KAT ARABASINA ATARKEN KARDİYOLOJİ SERVİSİ EVSEL ATIK ÇÖP KONTEYNIRINA ATARKEN TORBA İÇİNDEKİ İĞNE BATMIŞTIRGENEL CERRAHİ İĞNE UÇLARINI İĞNE KUTUSUNA ATMAK İSTERKENGENEL CERRAHİ İĞNE ATIK KUTUSUNA ATMAK İSTERKEN ORTOPEDİ SERVİSİ ENFEKTE ATIK POŞETİNİ TOPLARKEN UCU AÇIK İĞNE BATMASIACİL SERVİS POŞETİN İÇİNDEKİ UCU AÇIK İĞNE POŞETİ DELEREK BATMIŞTIRDAHİLİYE 3-4 EBFEKTE POŞETTEN ÇIKAN UCU AÇIK İĞNE BATMASIÇÖP MERKEZİ POŞETİN İÇİNDEKİ UCU AÇIK İĞNE BATMIŞTIR.ÇÖP MERKEZİ ENFEKTE ÇÖP POŞETİNİN İÇİNDEKİ İĞNE BATMIŞTIRDOĞUMHANE TORBA İÇİNDEKİ İĞNE BAŞMIŞTIR KBB POLİKİLİNİĞİ EVSEL ATIK POŞETİNDEKİ İĞNE BATMIŞTIRDOĞUMHANE İĞNE ATIK KUTUSUNUN ÜZERİNDEKİ İĞNE BATMASINRŞ SERVİSİ CAM ATIK POŞETİNİ İÇİNDE BULUNAN İĞNE ÇÖP KONTEYNIRINA ATARKEN NÖROLOJİ SERVİSİ ENFEKTE ATIK POŞETİNDEN ÇIKAN UCU AÇIK İĞNE BATMASIÇÖP MERKEZİ ENFEKTE ÇÖP POŞETİNİN İÇİNDEKİ UCU AÇIK İĞNE BATMASI DERLENME ÜNİTESİ ENFEKTE POŞETİNİN İÇİNDEKİ İĞNE BATMIŞTIR KÖK HÜCRE SERVİSİ YERDEN ALINAN PEÇENİN ARASINDAKİ İĞNE BATMIŞTIR.GKDC SERVİSİ MUAYENE MASASININ ÜSTÜNDE BULUNAN PAMUKLARIN İÇERSİNDEKİ İĞNEÇOCUK SERVİSİ EVSEL ÇÖP POŞETİNDEKİ İĞNE BATMIŞTIR.ACİL SERVİS EVSEL ÇÖP TORBASINI KONTEYNIRA ATMAK İSTERKEN. KARDİYOLOJİ SERVİSİ SEDYE ÜZERİNDEKİ AMELİYATHANE YEŞİLLERİNİN ARASINDAKİ İĞNE BATMASIÜROLOJİ SERVİSİ ÇÖP TORBASININ İÇİNEDKİ İĞNENİN BATMASI GENEL CERRAHİ SERVİSİ ENFEKTE ÇÖP POŞETİNİ KONTEYNIRA ATMAK İSTERKEN İĞNE BATMASIDAHİLE SERVİSİ BEBEK KÜVEZİ ÜZERİNDEKİ SPANCI ALMAK İSTERKEN SPANÇ ARAINDAKİ UCU AÇIK İĞNE BATMASIPREMATÜRE Y.B. AMELİYATHANE 5.MODÜL C SALONUNUN ÇÖPÜNÜ TOPLARKENAMELİYATHANE ÇÖP POŞETİNİ PASPAS ARABASINA YERLEŞTİRİRKEN ÇÖP POŞETİNİ DELEN İĞNE BATMIŞTIR. KADIN DOĞUM SERVİSİ PASPASI TEMİZLEMEK İÇİN ARASINDAN ÇIKAN İĞNE BATMIŞTIR.ÇOCUK SERVİSİ Temizlik çalışanları 2008 yılı kaza verileri

18 DEÜ – EUAH Çalışan Sağlığına Yönelik Basılı Üretim •İnfeksiyon Kontrol Kılavuzu - 2004 •Biyogüvenlik El Kitabı – 2004 / 2008 •Radyasyon Güvenliği Elkitabı - 2008

19 DEÜ – EUAH / ÇSB •Koruyucu hizmet •Sürekli izlem –Çalışma ortamı •Risk değerlendirme –Çalışan •Muayeneler Görüşmeler İzlem –Kayıt –Düzenli veri akışı –Eşgüdüm •Ekip çalışması

20 •Kurumda bütün çalışanlara İŞS hizmetleri sunulmalıdır. •Mesleksel risklerden korunma yönetimin politikası olmalıdır •İSİG? Kurulu oluşturulmalıdır •Risklerden korunma programları sistematik olarak tanımlanmalıdır •SÇ Sürece aktif katılmalıdır


"DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ Alp Ergör, Yücel Demiral HASTANELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİ ÇALIŞTAYI 18 Eylül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları