Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 Misyon, Vizyon ve Tarihsel Gelişim

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzun, başarılı ve tarihi köklü bir geçmişi olan Anabilim Dalımız, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve tüm çalışanlarıyla ülkemizdeki tıp eğitiminde, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda üzerine düşen görevleri, çağdaş ve en son uygulamaları, “Daha İyiye, Daha İleriye” sözleriyle ifade ettiğimiz ilkelerimiz doğrultusunda üstün gayretle yerine getirmekten şeref duymaktadır.

4 Daha İyiye, Daha İleriye

5 www.ctf.edu.tr/ctfgenelcer www.ctf.edu.tr/ctfgenelcer

6

7 Tıp Öğrencisi ve Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi, Akademik Faaliyetler

8 Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Eğitim, Araştırma ve Sağlık Hizmeti Sunumu – Görev ve Sorumluluklar Öğretim Üyelerinin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyeleri Uzman Doktorların Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Uzmanlık Öğrencilerinin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı İntern Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Hemşirelerin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Personelin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı

9

10

11

12

13

14 2013-2014 DERS YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (İNTERN,UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ) • TRANSPLANTASYON, GASTRO-CERRAHİ, HBP CERRAHİ, ENDOKRİN TOPLANTILARI: HAFTADA BİRER SAAT, • MEME TOPLANTILARI: HAFTADA 2 GÜN BİRER SAAT (Toplam 2 saat) • KLİNİK EĞİTİM TOPLANTILARI : HAFTADA 2 GÜN BİRER SAAT ( Toplam 2 saat)

15

16 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Ulusal Uluslararası TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında Dizin harici dergilerde SCI-E kapsamındaki dergilerde SCI dışı dergilerde 2006 107151 2007 9529- 2008 9524- 2009 145191 2010 73273 2011 2-21- 2012 6-18- Toplam 57251535

17

18

19 Uzmanlık Eğitimi Programının Amaç ve Hedefleri • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı : 19 Haziran 2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü veya 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Türk Cerrahi Derneği Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Kurulunun belirlediği hükümlere, kurallara ve ilkelere uygun amaç ve hedefler gözetilerek, bunlarda ve cerrahideki gelişmelerde olan değişimlere açık olmak üzere hazırlanmıştır.

20 • Temel Cerrahi Beceri Kursu Türk Cerrahi Derneği İle İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliğiyle Sertifikalı Kurs 11.02.2009, 27.02.2010, 05.02.2011, 04.02.2012,26.01.2013 • Stapler ve Kullanımı Kursu Türk Cerrahi Derneği İle İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliğiyle Sertifikalı Kurs 18.12.2010, 22.09.2012, 07.09.2013 • Cerrahide Zor Yara Yönetimi ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kursu Türk Cerrahi Derneği İle İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliğiyle Sertifikalı Kurs 25.05.2013 • Temel Laparoskopi Eğitim Kursu Anabilim Dalı bünyesinde laparoskopik eğitim alıştırma kutularında, yapılandırılmış kurslar • Kadavrada Karın Duvarı ve Boşluğu Anatomik Çalışmaları ( Uygulamalı Eğitim Programı ) İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile Anatomi Anabilim Dalı İşbirliğiyle • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

21

22

23

24

25

26 Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları • 3 -4 Ekim 2009 Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi • 26 Ekim 2009 “100.+ Yılında Cerrahpaşa Cerrahi “ • 26 Ekim - 26 Kasım 2009 CERRAHPAŞA CERRAHİ SANAT ETKİNLİKLERİ • 3 Kasım 2009 100.+ YIL CERRAHPAŞA CERRAHİ GECESİ • 9-10 Ocak 2010 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi • 15-16 Mayıs 2010 Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS) • 7 Haziran 2011 Cerrahi Eğitiminde Simülatörler: Gerçeğe Yakın Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör Uygulamaları • 10 Nisan 2012 Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım

27 Dernek Üyeliği

28

29 ABD Dergi Editörleri Dergi Editörlükleri • Ulusal Cerrahi Dergisi (Editör: E.Göksoy 2005-2013) • Cerrahpaşa Tıp Dergisi (Editör: E.Göksoy 2006- )

30 Anabilim Dalı Fiziksel Durum

31 Genel Cerrahi Anabilim Dalı A. Poliklinikler ve Küçük Cerrahi İşlem Ünitesi • Küçük Cerrahi İşlem Ünitesi • Genel Cerrahi Polikliniği ( Merkezi Randevu Sistemi) • Meme Hastalıkları Polikliniği ( Merkezi Randevu Sistemi) • HPB Cerrahi Polikliniği • Endokrin Cerrahisi Polikliniği • Transplantasyon Polikliniği • Transplantasyon Koordinatörlüğü • Stoma ve Yara Bakım Polikliniği

32 Genel Cerrahi Anabilim Dalı B. Cerrahi Endoskopik İşlemler Merkezi • Özofagogastroduodenoskopi • Kolonoskopi • ERCP • ERUS • Fizyoloji Ünitesi • Özofagometri • pH-metri • Anal manometri • Rektoskopi

33 Genel Cerrahi Anabilim Dalı C. Yatak sayısı ve Dağılımı SERVİS ve ÇALIŞMA GRUBU ADIYATAK SAYISI AREL SERVİSİ -A- - MEME CERRAHİSİ -18 AREL SERVİSİ -B- - ÖZEL SERVİS-10 AREL SERVİSİ - C- - ÖZEL SERVİS-10 GÜRKAN SERVİSİ -A-19 GÜRKAN SERVİSİ -B-15 GÜRKAN SERVİSİ -C-19 GORBON SERVİSİ -A-20 GORBON SERVİSİ -B- Tıbbi Onkoloji Polikliniği Kullanmaktadır. 18 Kapalı GORBON SERVİSİ -C- 19 TOPUZLU SERVİSİ -A- - ENDOKRİN CERRAHİSİ-19 TOPUZLU SERVİSİ -B- - HPB SERVİSİ -22 Tadilatta TOPUZLU SERVİSİ -C- - HPB SERVİSİ -14 TRANSPLANTASYON SERVİSİ19 TOPLAM204 YATAK ACİL CERRAHİ SERVİSİ25 TOPLAM229 YATAK SERVİS ve ÇALIŞMA GRUBU ADIYATAK SAYISI MEME CERRAHİSİ - AREL SERVİSİ A-18 ÖZEL SERVİS - AREL SERVİSİ B ve C- 20 GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ -GÜRKAN A,B,C ile GORBON A ve C SERVİSLERİ- 92 ENDOKRİN CERRAHİSİ - TOPUZLU SERVİSİ A - 19 HPB CERRAHİ - TOPUZLU SERVİSİ B ve C- 36 TRANSPLANTASYON - Tx. SERVİSİ- 19 TOPLAM204 YATAK ACİL CERRAHİ SERVİSİ25 TOPLAM229 YATAK

34 Cerrahi Çalışma Gruplarına Göre Yatak Sayısı Dağılımı ( Aralık 2013 204 yatak ) • Meme Cerrahisi Çalışma Grubu : 18 yatak (Arel Servisi A bölümünde ) • Gastrointestinal Cerrahi Çalışma Grubu : 92 yatak (Gürkan Servisi A,B,C ile Gorbon Servisi A ve C Bölümlerinde ) • Endokrin Cerrahisi Çalışma Grubu : 19 yatak (Topuzlu Servisi A Bölümü) • HPB Cerrahisi Çalışma Grubu : 36 yatak (Topuzlu Servisi B ve C Bölümleri ) • Transplantasyon Servisi : 19 yatak • Özel Servis : 20 yatak (Arel Servisi B ve C Bölümlerinde)

35 İnsan Kaynakları

36 İnsan Gücü Değerlendirmesi Aralık 2013 Araştırma Görevlisi (Uzmanlık Öğrencisi): 30 ( 5 uzmanlık öğrencisi yabancı uyruklu kadrosunda) Uzman: 1 Doç.Dr. -657.sayılı uzman kadrosunda - 1 6 Genel Cerrahi Uzmanı 657 sayılı uzman kadrosunda 6 Doçent 4 Profesör 35

37 2011-2013 Tam zamanlıEğitim zamanlıİzinliToplam Profesör2011839 Doçent 3 2 5 Toplam2313844 7 Aralık 2007 49 7 Aralık 2010 51 10 Aralık 2013 39

38 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Personel Dağılımı (Aralık 2013) • Hemşire78 1 Hemşire “ Stoma Bakım ve Yara Bakım Hemşiresi ” 1 Hemşire “ Transplantasyon Koordinatörü ” - Hemşire “Meme Eğitim Hemşiresi” • Personel (Hizmetli ve Hastabakıcı ) 42 (17 sözleşmeli, 25’i 657 sayılı kadroda-2 cerrahi dışı) • Memur : 23 (1’i 4/B, 6 sözleşmeli,15’i 657 sayılı kadroya tabiidir.) 11’i sekreter (bunlardan2’si tıbbi sekreter) olarak servis ve polikliniklerde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda 1 terzi kadrosu mevcuttur. • Röntgen Teknisyeni 2 • Temizlik Elemanı (sözleşmeli)25

39 Acil Cerrahi Servisi bünyesinde sağlık personeli sayıları • Acil Tıp Anabilim Dalı ile ilişkili olarak Acil Cerrahi Serviste: – 14 Hemşire, – 5 hastabakıcı, – 2 tıbbi sekreter • Acil Ameliyathanede – 9 Hemşire, – 1 Anestezi teknisyeni, – 5 Sağlık personeli

40 Hemşire Etkinlikleri

41 Hemşirelerin Sertifika Durumları

42 29.06.201442 2012- 2013- 2014 Yıllarında Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Konuları

43 Hizmet İstatistikleri

44 Yıllık Poliklinik Sayısı Poliklinikler / Yıllar2007 20082009201020112012 Genel Cerrahi Polikliniği217372888933830375114925047067 Acil Cerrahi Polikliniği80901403415438192031091561051 Toplam29.82742.92349.26856.71460.165108.118

45 Cerrahi Endoskopik İşlemler

46

47

48

49 Yıllık Yatan Hasta Sayısı (Yatak Sayısı: 204 - Aralık 2013) Yıllar200720082009201020112012 Hasta Sayısı4.2274.9294.7804.7445.1624.731

50 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı servis ve acil hastalarının faydalandığı yoğun bakım üniteleri • 16 yataklı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi • 6 yataklı PACU • 6 yataklı Acil Yoğun Bakım Ünitesi

51 AMELİYAT MASASI DAĞILIMI Masa Numarası PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA 2 Gİ 3 4 HPB 5 ENDOKRİN GİENDOKRİN ÖZEL SERVİS 6 MEMETxMEMETxMEME 7 GİTxGİTxGİ HAFTALIK 30 GENEL CERRAHİ MASASI (Günlük 6 ) ( YAZ AYLARINDA -2 veya 2,5 ay- 20 MASA )

52 Yıllık ameliyat sayısı: Ameliyat gruplarına göre Hastane Otomasyon Sistemine Göre Sınıflandırma Özellikli- büyük ameliyat : A grubu ameliyat Büyük ameliyat : B grubu ameliyat Orta ameliyat : C grubu ameliyat Küçük ameliyat : D grubu ameliyat Küçük-biyopsi : E grubu ameliyat

53 Yıllık ameliyat sayısı: Ameliyat gruplarına göre Gruplar20072008200920102011 2012 A grubu ameliyatlar 579631628312654 508 B grubu ameliyatlar 2044231325582478 2590 2663 C grubu ameliyatlar 12211356132214761647 1586 D grubu ameliyatlar 835110412089701035 1043 E grubu ameliyatlar 139212366427922 564 Toplam4.8185.6166.0825.9726.848 6.390

54 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI AYLIK HEKİM BAŞINA GRUBUNA GÖRE AMELİYAT SAYISI, 2012

55 Yıllık ameliyat sayısı : Sistemlere göre dağılımı Sistemler / Yıllar200720082009201020112012 Gastrointestinal Cerrahi 1011836119112899231192 HPB Cerrahisi 482399567687625596 Endokrin Cerrahisi 507518502553 573873 Meme Cerrahisi 381461488462 499418 Transplantasyon 56662726 4819 Acil Cerrahi113112641713162921811208 Diğer 339945870631 740791 Sınıflanamayan 9111127724695 12591293 Toplam4.8185.6166.0825.9726.8486.390

56 TRANSPLANTASYON FAALİYETLERİ ( Aralık 2013 durumu) 1986-2013 YILLARI BÖBREK TRANSPLANTASYONU CANLI (1986) KADAVRA (1988) TOPLAM 1986-200636581446 2007-201212236158 2013 6 9 15 TOPLAM493126619

57 YILLARA GÖRE BÖBREK TRANSPLANTASYONU CANLI (1986) KADAVRA (1988) TOPLAM 200718725 200835641 2009231033 201016319 201120424 201210616 20136915 TOPLAM12845173

58 LAPAROSKOPİK DONÖR NEFREKTOMİLİ TRANSPLANTASYON KADAVERİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU 1992-2005 2007-2008 DönemiToplam 21 KADAVRA 1992-199919 2004-20054 TOPLAM23

59 Acil cerrahi hizmeti verilerek yatan acil - travmalı hasta ameliyat sayısı (yıllık) Yıl200720082009201020112012 Ameliyat Sayısı 11311264171316292181 1787

60 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Mali Analizler

61 POLİKLİNİK HİZMETLERİ

62 POLİKLİNİK SAYILARI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

63 GENEL CERRAHİ A. D. POLİKLİNİK SAYILARI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

64 GENEL CERRAHİ A. D. POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

65 GENEL CERRAHİ A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

66 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

67 YATAK DOLULUK ORANI

68 YATAK DOLULUK ORANI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

69 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2012 YILI İ İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

70 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

71 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

72 ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI

73 ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

74 GENEL CERRAHİ A.D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

75 GENEL CERRAHİ A.D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

76 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

77 YATAK DEVİR HIZI

78 YATAK DEVİR HIZI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

79 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DEVİR HIZI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

80 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DEVİR HIZI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

81 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

82 GELİR-GİDER VERİLERİ 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

83 GENEL CERRAHİ A. D. 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

84 GELİR-GİDER VERİLERİ 2013 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

85 GENEL CERRAHİ A. D. 2013 YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

86 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

87 GELECEĞE BAKIŞ

88

89

90 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Eğitim Merkezi 2008 İstasyonlar Halinde 1,2-Temel Cerrahi Beceriler (Sütür,düğüm) 3-Stapler Eğitimi 4-Anastomoz Çalışmaları 5,6-Laparoskopik Eğitim Kutusu Çalışmaları 7-Sanal Laparoskopik Cerrahi Simülatörü 8-Sanal Cerrahi Endoskopi Simülatörü

91

92


"İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları