Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Misyon, Vizyon ve Tarihsel Gelişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Misyon, Vizyon ve Tarihsel Gelişim"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 Misyon, Vizyon ve Tarihsel Gelişim

3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Uzun, başarılı ve tarihi köklü  bir geçmişi olan Anabilim Dalımız, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve tüm çalışanlarıyla ülkemizdeki tıp eğitiminde, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda üzerine düşen görevleri, çağdaş ve en son uygulamaları, “Daha İyiye, Daha İleriye” sözleriyle ifade ettiğimiz ilkelerimiz doğrultusunda üstün gayretle yerine getirmekten şeref duymaktadır.

4 Daha İyiye, Daha İleriye

5

6

7 Tıp Öğrencisi ve Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi Eğitimi, Akademik Faaliyetler

8 Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Eğitim, Araştırma ve Sağlık Hizmeti Sunumu – Görev ve Sorumluluklar
Öğretim Üyelerinin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyeleri Uzman Doktorların Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Uzmanlık Öğrencilerinin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı İntern Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Hemşirelerin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı Personelin Görev ve Sorumluluklarının Tanımı

9

10

11

12

13

14 2013-2014 DERS YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (İNTERN,UZMANLIK ÖĞRENCİSİ )
TRANSPLANTASYON, GASTRO-CERRAHİ, HBP CERRAHİ, ENDOKRİN TOPLANTILARI: HAFTADA BİRER SAAT, MEME TOPLANTILARI: HAFTADA 2 GÜN BİRER SAAT (Toplam 2 saat) KLİNİK EĞİTİM TOPLANTILARI : HAFTADA 2 GÜN BİRER SAAT ( Toplam 2 saat)

15

16 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Ulusal Uluslararası TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamında Dizin harici dergilerde SCI-E kapsamındaki dergilerde SCI dışı dergilerde 2006 10 7 15 1 2007 9 5 29 - 2008 24 2009 14 19 2010 3 27 2011 2 21 2012 6 18 Toplam 57 25 153

17

18

19 Uzmanlık Eğitimi Programının Amaç ve Hedefleri
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı : Haziran tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü veya 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Türk Cerrahi Derneği Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu Yönergesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Kurulunun belirlediği hükümlere, kurallara ve ilkelere uygun amaç ve hedefler gözetilerek, bunlarda ve cerrahideki gelişmelerde olan değişimlere açık olmak üzere hazırlanmıştır.

20 Stapler ve Kullanımı Kursu
Temel Cerrahi Beceri Kursu Türk Cerrahi Derneği İle İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliğiyle Sertifikalı Kurs , , , , Stapler ve Kullanımı Kursu Dalı İşbirliğiyle Sertifikalı Kurs , , Cerrahide Zor Yara Yönetimi ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kursu Temel Laparoskopi Eğitim Kursu Anabilim Dalı bünyesinde laparoskopik eğitim alıştırma kutularında, yapılandırılmış kurslar Kadavrada Karın Duvarı ve Boşluğu Anatomik Çalışmaları ( Uygulamalı Eğitim Programı ) İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile Anatomi Anabilim Dalı İşbirliğiyle Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

21

22

23

24

25

26 Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları
3-4 Ekim Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi 26 Ekim “100.+ Yılında Cerrahpaşa Cerrahi “ 26 Ekim - 26 Kasım CERRAHPAŞA CERRAHİ SANAT ETKİNLİKLERİ 3 Kasım YIL CERRAHPAŞA CERRAHİ GECESİ 9-10 Ocak İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi 15-16 Mayıs Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS) 7 Haziran Cerrahi Eğitiminde Simülatörler: Gerçeğe Yakın Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör Uygulamaları 10 Nisan Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım

27 Dernek Üyeliği

28 Dernek Üyeliği

29 Dergi Editörlükleri ABD Dergi Editörleri Ulusal Cerrahi Dergisi
(Editör: E.Göksoy ) Cerrahpaşa Tıp Dergisi (Editör: E.Göksoy )

30 Anabilim Dalı Fiziksel Durum

31 Genel Cerrahi Anabilim Dalı A
Genel Cerrahi Anabilim Dalı A. Poliklinikler ve Küçük Cerrahi İşlem Ünitesi Küçük Cerrahi İşlem Ünitesi Genel Cerrahi Polikliniği ( Merkezi Randevu Sistemi) Meme Hastalıkları Polikliniği ( Merkezi Randevu Sistemi) HPB Cerrahi Polikliniği Endokrin Cerrahisi Polikliniği Transplantasyon Polikliniği Transplantasyon Koordinatörlüğü Stoma ve Yara Bakım Polikliniği

32 Genel Cerrahi Anabilim Dalı B. Cerrahi Endoskopik İşlemler Merkezi
Özofagogastroduodenoskopi Kolonoskopi ERCP ERUS Fizyoloji Ünitesi Özofagometri pH-metri Anal manometri Rektoskopi

33 Genel Cerrahi Anabilim Dalı C. Yatak sayısı ve Dağılımı
SERVİS ve ÇALIŞMA GRUBU ADI YATAK SAYISI AREL SERVİSİ A MEME CERRAHİSİ - 18 AREL SERVİSİ B ÖZEL SERVİS- 10 AREL SERVİSİ - C ÖZEL SERVİS- GÜRKAN SERVİSİ -A- 19 GÜRKAN SERVİSİ -B- 15 GÜRKAN SERVİSİ -C- GORBON SERVİSİ -A- 20 GORBON SERVİSİ -B- Tıbbi Onkoloji Polikliniği Kullanmaktadır. Kapalı GORBON SERVİSİ -C- TOPUZLU SERVİSİ -A ENDOKRİN CERRAHİSİ- TOPUZLU SERVİSİ -B HPB SERVİSİ - Tadilatta TOPUZLU SERVİSİ -C HPB SERVİSİ - 14 TRANSPLANTASYON SERVİSİ TOPLAM 204 YATAK ACİL CERRAHİ SERVİSİ 25 229 YATAK SERVİS ve ÇALIŞMA GRUBU ADI YATAK SAYISI MEME CERRAHİSİ AREL SERVİSİ A- 18 ÖZEL SERVİS AREL SERVİSİ B ve C- 20 GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ -GÜRKAN A,B,C ile GORBON A ve C SERVİSLERİ- 92 ENDOKRİN CERRAHİSİ - TOPUZLU SERVİSİ A - 19 HPB CERRAHİ TOPUZLU SERVİSİ B ve C- 36 TRANSPLANTASYON - Tx. SERVİSİ- TOPLAM 204 YATAK ACİL CERRAHİ SERVİSİ 25 229 YATAK

34 Cerrahi Çalışma Gruplarına Göre Yatak Sayısı Dağılımı ( Aralık 2013 204 yatak )
Meme Cerrahisi Çalışma Grubu : 18 yatak (Arel Servisi A bölümünde ) Gastrointestinal Cerrahi Çalışma Grubu : 92 yatak (Gürkan Servisi A,B,C ile Gorbon Servisi A ve C Bölümlerinde ) Endokrin Cerrahisi Çalışma Grubu : 19 yatak (Topuzlu Servisi A Bölümü) HPB Cerrahisi Çalışma Grubu : 36 yatak (Topuzlu Servisi B ve C Bölümleri ) Transplantasyon Servisi : 19 yatak Özel Servis : 20 yatak (Arel Servisi B ve C Bölümlerinde)

35 İnsan Kaynakları

36 İnsan Gücü Değerlendirmesi Aralık 2013
Araştırma Görevlisi (Uzmanlık Öğrencisi): ( 5 uzmanlık öğrencisi yabancı uyruklu kadrosunda) Uzman: 1 Doç.Dr sayılı uzman kadrosunda 6 Genel Cerrahi Uzmanı 657 sayılı uzman kadrosunda Doçent Profesör

37 Tam zamanlı Eğitim zamanlı İzinli Toplam Profesör 20 11 8 39 Doçent 3 2 5 23 13 44 7 Aralık Aralık Aralık

38 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Personel Dağılımı (Aralık 2013)
Hemşire 1 Hemşire “ Stoma Bakım ve Yara Bakım Hemşiresi ” 1 Hemşire “ Transplantasyon Koordinatörü ”   - Hemşire “Meme Eğitim Hemşiresi” Personel (Hizmetli ve Hastabakıcı ) (17 sözleşmeli, 25’i 657 sayılı kadroda-2 cerrahi dışı) Memur : (1’i 4/B, 6 sözleşmeli,15’i 657 sayılı kadroya tabiidir.) 11’i sekreter (bunlardan2’si tıbbi sekreter) olarak servis ve polikliniklerde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda 1 terzi kadrosu mevcuttur. Röntgen Teknisyeni 2 Temizlik Elemanı (sözleşmeli) 25

39 Acil Cerrahi Servisi bünyesinde sağlık personeli sayıları
Acil Tıp Anabilim Dalı ile ilişkili olarak Acil Cerrahi Serviste: 14 Hemşire, 5 hastabakıcı, 2 tıbbi sekreter Acil Ameliyathanede 9 Hemşire, 1 Anestezi teknisyeni, 5 Sağlık personeli

40 Hemşire Etkinlikleri

41 Hemşirelerin Sertifika Durumları

42 2012- 2013- 2014 Yıllarında Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Konuları
Karaciğer Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Meme Hastalıkları İçin Tanı Yöntemleri ve Son Gelişmeler Pilonidal Sinüs ve Hemoroid Hastalığı Hemşirelik Bakımı Hemşirelik Bakımı Benign Meme Hastalıkları Anal Fistül, Anal Fissür ve Perianal Abse Diabetli Hasta Takip ve Bakımı, İnsülin Uygulamaları Meme Kanseri Anal İnkontinans, Prolapsus ve Rektosel Endoskopik Uygulamalar, Hasta Hazırlığı, Bakım ve Takibi Meme Cerrahisinde Güncel Uygulamalar Cilt Bakımı Morbit Obezite Cerrahisi ve Meme Cerrahisi Sonrası Bakım ve Rehabilitasyon Meme Kanserinde Beslenme Meme Kanserinde Psikososyal Sorunlar ve Destekleyici Girişimler Meme Kanseri Sonrası Yaşam

43 Hizmet İstatistikleri

44 Yıllık Poliklinik Sayısı
Poliklinikler / Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Genel Cerrahi Polikliniği 21737 28889 33830 37511 49250 47067 Acil Cerrahi Polikliniği 8090 14034 15438 19203 10915 61051 Toplam 29.827 42.923 49.268 56.714 60.165

45 Cerrahi Endoskopik İşlemler

46

47

48

49 Yıllık Yatan Hasta Sayısı (Yatak Sayısı: 204 - Aralık 2013)
Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hasta Sayısı 4.227 4.929 4.780 4.744 5.162 4.731

50 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı servis ve acil hastalarının faydalandığı yoğun bakım üniteleri 16 yataklı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi 6 yataklı PACU 6 yataklı Acil Yoğun Bakım Ünitesi

51 AMELİYAT MASASI DAĞILIMI
Masa Numarası PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2 3 4 HPB 5 ENDOKRİN ÖZEL SERVİS 6 MEME Tx 7 HAFTALIK 30 GENEL CERRAHİ MASASI (Günlük 6 ) ( YAZ AYLARINDA -2 veya 2,5 ay- 20 MASA )

52 Yıllık ameliyat sayısı: Ameliyat gruplarına göre
Hastane Otomasyon Sistemine Göre Sınıflandırma Özellikli- büyük ameliyat : A grubu ameliyat Büyük ameliyat : B grubu ameliyat Orta ameliyat : C grubu ameliyat Küçük ameliyat : D grubu ameliyat Küçük-biyopsi : E grubu ameliyat

53 Yıllık ameliyat sayısı: Ameliyat gruplarına göre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 A grubu ameliyatlar 579 631 628 312 654 508 B grubu ameliyatlar 2044 2313 2558 2478 2590 2663 C grubu ameliyatlar 1221 1356 1322 1476 1647 1586 D grubu ameliyatlar 835 1104 1208 970 1035 1043 E grubu ameliyatlar 139 212 366 427 922 564 Toplam 4.818 5.616 6.082 5.972 6.848 6.390

54 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI AYLIK HEKİM BAŞINA GRUBUNA GÖRE AMELİYAT SAYISI, 2012

55 Yıllık ameliyat sayısı : Sistemlere göre dağılımı
Sistemler / Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gastrointestinal Cerrahi 1011 836 1191 1289 923 1192 HPB Cerrahisi 482 399 567 687 625 596 Endokrin Cerrahisi 507 518 502 553 573 873 Meme Cerrahisi 381 461 488 462 499 418 Transplantasyon 56 66 27 26 48 19 Acil Cerrahi 1131 1264 1713 1629 2181 1208 Diğer 339 945 870 631 740 791 Sınıflanamayan 911 1127 724 695 1259 1293 Toplam 4.818 5.616 6.082 5.972 6.848 6.390

56 TRANSPLANTASYON FAALİYETLERİ ( Aralık 2013 durumu)
YILLARI BÖBREK TRANSPLANTASYONU CANLI (1986) KADAVRA (1988) TOPLAM 365 81 446 122 36 158 2013 6 9 15 493 126 619

57 YILLARA GÖRE BÖBREK TRANSPLANTASYONU
CANLI (1986) KADAVRA (1988) TOPLAM 2007 18 7 25 2008 35 6 41 2009 23 10 33 2010 16 3 19 2011 20 4 24 2012 2013 9 15 128 45 173

58 LAPAROSKOPİK DONÖR NEFREKTOMİLİ TRANSPLANTASYON
KADAVERİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU Dönemi Toplam 21 KADAVRA 19 4 TOPLAM 23

59 Acil cerrahi hizmeti verilerek yatan
acil - travmalı hasta ameliyat sayısı (yıllık) Yıl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ameliyat Sayısı 1131 1264 1713 1629 2181 1787

60 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Mali Analizler

61 POLİKLİNİK HİZMETLERİ

62 POLİKLİNİK SAYILARI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

63 GENEL CERRAHİ A. D. POLİKLİNİK SAYILARI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

64 POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ
GENEL CERRAHİ A. D. POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

65 ÖĞRETİM ÜYESİ GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYILARI
GENEL CERRAHİ A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ GÜNLÜK POLİKLİNİK SAYILARI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

66 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

67 YATAK DOLULUK ORANI

68 YATAK DOLULUK ORANI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

69 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2012 YILI İ İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

70 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DOLULUK ORANI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

71 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

72 ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI

73 ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

74 GENEL CERRAHİ A.D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

75 GENEL CERRAHİ A.D. ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

76 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

77 YATAK DEVİR HIZI

78 YATAK DEVİR HIZI 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

79 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DEVİR HIZI 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

80 GENEL CERRAHİ A.D. YATAK DEVİR HIZI 2013 YILI 9 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

81 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

82 GELİR-GİDER VERİLERİ 2012 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

83 GENEL CERRAHİ A. D. 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

84 GELİR-GİDER VERİLERİ 2013 YILI İLK 6 AYLIK İSTATİSTİK VERİLERİ

85 GENEL CERRAHİ A. D. 2013 YILI 9 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

86 YORUM,ÖNERİ ve ÖNLEMLER

87 GELECEĞE BAKIŞ

88 GELECEĞE BAKIŞ

89

90 İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Eğitim Merkezi 2008 İstasyonlar Halinde 1,2-Temel Cerrahi Beceriler (Sütür,düğüm) 3-Stapler Eğitimi 4-Anastomoz Çalışmaları 5,6-Laparoskopik Eğitim Kutusu Çalışmaları 7-Sanal Laparoskopik Cerrahi Simülatörü 8-Sanal Cerrahi Endoskopi Simülatörü

91

92


"Misyon, Vizyon ve Tarihsel Gelişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları