Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET DURUMUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET DURUMUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 AFET DURUMUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 1. 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yasası, 2. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasası, 3. 7126 Sayılı Sivil savunma Kanunu. 4.7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun YASAL DAYANAK

3  Olağanüstü hal kanununda belirtilen ancak ilan edilmemiş olan olağan dışı haller kapsamında yer alan doğal ve teknolojik afetler, salgın hastalıklar, sosyal çalkantı ve ya büyük kazaların meydana geldiği il için de belirlenen afet ili uygulamaları yapılmaktadır.

4 Bu bağlamda; Bu bağlamda; 7269 sayılı Afetlere İlişkin Yasa ile bu yasaya dayalı olarak çıkarılan 88/12777 Karar Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelikle il bazında İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ ’nin oluşturulması ve bu Komiteye bağlı olan Hizmet Gruplarından İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu içinde yer alan TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SERVİSİ ’nin kurulması da öngörülmüştür.

5

6 İLKYARDIM ve SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU İLKYARDIM MERKEZİ İlkyardım ve Ambulans Servisi Hastaneler Servisi Temel Sağlık Hizmetleri Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ İLKYARDIM ve SAĞLIK İLETİŞİM MERKEZİ

7  Kamu Hastanelerini,  Kızılayı,  Askeri Sağlık Kurumlarını,  Özel Hastaneleri,  Belediye ve diğer sağlık kuruluş ve tesislerini plan kapsamına almıştır. İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU :

8 Afetlerde Görev Yapacak Olan Afetlerde Görev Yapacak Olan Temel sağlık hizmetleri Servisi: 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 1051 Sayılı Kanunla değişik 4-maddesine dayanılarak yayınlanan Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliği hükümlerine göre;

9 Temel Sağlık Hizmetleri Servisinin Teşkili Temel Sağlık Hizmetleri Servisinin Teşkili  İl Sağlık Müdürlüğü  Belediye Başkanlığı  Kızılay  Diğer Sağlık Kuruluşları  Valiliğin uygun göreceği diğer ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri

10 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREVLERİ  Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri,  Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri,  Sağlıklı içme suyu ve beslenme hizmetleri,  Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin temini,  Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini kapsar.

11 Çevre Sağlığı Hizmetleri:  1. Su Sağlığı  2. Geçici Yerleşimler  3. İnsan Dışkı Ve İdrarının Zararsızlaştırılması  4. Evsel Atıkların Zararsızlaştırılması  5. Kalabalık Faktörü Ve Konut Sağlığı  6. Vektörler Ve Diğer Hayvanların Kontrolü  7. Özel Kirliliklerin Kontrolü •Nükleer,biyolojik,kimyasal,endüstriyel •Atık Depo ya da Noktalarından Barajlara Olabilecek Sızıntılarla İlgili Tespit Ve Önlemeler

12 ÇADIRKENT ALANLARI  Otasansit Üstü  Vakıf Bursaspor Tesisleri  Samanlı Merası  Kaplıkaya Parkı  Teleferik Parkı  Zafer Atıcılar Parkı  Temenyeri Parkı  Buttim ve Fuar Alanı  Yeniceabat Merası  Kültürpark  Botanik Park ve Zoo Park  Hürriyet Ziraat Mesire Yeri  Hamitler Kültür Parkı  Nilüfer Cephanelik  Beşevler Çalı Oto Pazarı  Organize Sanayibölgesi Gelişme Alanı  Osmangazi Hipodromu  Özlüce Spor Vadisi  Özlüce Merası  Ürünlü Merası

13  Su kaynaklarından su numunelerinin alınarak acil olarak gerekli tahlillerinin yapılması  İhtiyacın öncelikle pet şişe damacana (v.s) ile sağlanması. İhtiyacın yetersiz olabileceği düşünülerek tankerlerle su ihtiyacının karşılanması.  İçme suyu 3 (üç) litre/gün/kişi, sıcak mevsimlerde ise 6 (altı) litre/gün/kişi su sağlanacaktır  Kullanım suyu 15 - 40 lt/gün ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ

14 Ambalajlı suların açılmamış tek kullanımlık - schilling kapaklı - ambalajlarda ve yerli üretim olmasına çok dikkat edilmelidir

15  Temiz su temininde Mobil arıtma üniteleri veya tankerler de kullanımı uygundur.

16  Su taşımaya uygun olması,  İyi temizlenmiş olması,  Temiz kaynaktan doldurulmuş olması  Doldurulurken suyun kirletilmemesi,  Dolum yapılan kaynak klorlanmamış ise tankerde klorlama yapılması gerekmektedir Tankerin:

17 TANKER:  Dolum yapılan kaynak klorlanmamış ise Afet bölgesine girişte, tankerlerdeki suda kalıcı klor düzeyi mutlaka ölçülmeli ve klor içermeyen sular tankerde klorlandıktan (0.5 PPM –litrede 0.5 miligram serbest kalıcı olacak şekilde ) 30 dk. sonra tüketime verilmelidir

18 KLOR SEVİYESİ  0.5 PPM –litrede 0.5 miligram serbest kalıcı olacak şekilde

19 ÇAMAŞIR SUYU İLE KLORLAMA -Çamaşır suları da klor eriğidir. -Genellikle %5 oranında klor bulunur. -Genellikle %5 oranında klor bulunur. -%5 lik çamaşır sularından 1 ölçü çamaşır suyuna 4 ölçü su katılarak ana çözelti elde edilir. Genellikle güneşi geçirmeyen cam şişelere konur. -%5 lik çamaşır sularından 1 ölçü çamaşır suyuna 4 ölçü su katılarak ana çözelti elde edilir. Genellikle güneşi geçirmeyen cam şişelere konur. -İçilecek suyun 1 litresine 3 damla katılır. Yarım saat sonra kullanılır. 20 damla 1 cc olarak hesaplanır. -İçilecek suyun 1 litresine 3 damla katılır. Yarım saat sonra kullanılır. 20 damla 1 cc olarak hesaplanır. Kısaca 1 ton suya 150 cc atılır. Kısaca 1 ton suya 150 cc atılır. - Çamaşır sularının içerisinde parfüm ve deterjan bulunmamalıdır. - Çamaşır sularının içerisinde parfüm ve deterjan bulunmamalıdır.

20

21

22

23 Kireç Kaymağı Kireç kaymağı” % 25 kadar klor içerir. 40 gram (2,5 yemek kaşığı) kireç kaymağı 1 litre suda eritilir. Bu su iyice dinlendirildiğinde kalsiyum (kireç) dibe çöker, klor ise suda çözünmüş olarak kalır. kalsiyum Bu su dikkatle koyu renkli camdan yapılmış bir şişeye aktarılarak, dipteki kireçten ayrılır. Bu çözelti 10 gün süreyle asıl çözelti olarak kullanılabilir. İçilecek 1 litre suya 3 damla eklenir. Yarım saat sonra su içilebilecek kadar güvenilir duruma gelir İçilecek 1 litre suya 3 damla eklenir. Yarım saat sonra su içilebilecek kadar güvenilir duruma gelir

24  Su sağlamada merkezi dağıtım ve şebeke suyu her zaman tercih edilir. Ancak;  Merkezi su dağıtımı sistemi,suyla bulaşan hastalıklar ve toksikasyonlar açısından iyi kontrol edilmediğinde afet bölgesindeki toplumun risk altına girmesine neden olabilir.  Sistem,gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır.

25  İçme ve kullanma suyu temini ve dezenfeksiyonu ( klorlama ) ve diğer laboratuar tetkiklerine tabi tutulması işlemleri İlimiz belediyesi, BUSKİ ve Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekiplerince müştereken yapılacaktır.  Laboratuar tetkikleri Halk Sağlığı Labaratuvarında yapılacaktır.

26 Afet SonrasıYapılacaklar: Afetlerden hemen sonra geçici yerleşim sağlanıncaya kadar içme suyu gereksiniminin sağlanması; Sağlıklı su teminine kadar vatandaşların dere,tulumba,çeşme (v.s) gibi kaynakları kullanmalarının engellenmesi. (Önceden Radyo ve tv spotları hazırlanması ve halka duyurulması )

27 ► Etiketinde Sağlık Bakanlığının izin tarihi numarası bulunmayan ambalajlı suların afet bölgesine girmesine izin verilmeyecektir

28  Klor tabletlerini stoklarının hazır bulundurulması ve sayılarının sürekli güncellenmesi,  Afet durumunda klor tabletlerin nereden nasıl temin edileceğinin belirlenmesi,,  İçme suyu şebekeleri ve arıtma üniteleri envanteri,  Su numunesi kontrolü yapabilecek özel ve kamu lab.tespiti Afet Öncesi Yapılacaklar:

29  Büyükşehir Belediyesi  BUSKİ,  Halk Sağlığı Müdürlüğü  Çevre Sağlığı Şubesi,  Halk Sağlığı Laboratuarı ortak hareket edilerek yapılacaktır. SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİNİ VE DENETİMİ:

30 Çevre Sağlığı Hizmetleri:  Kimyasal madde üreticileri ve depolar,  Biyolojik işlem yapan tesisler ve depolar,  Patlayıcı ve parlayıcı üretim tesisleri depoları satış noktaları,  İçme suyu üreticileri ve depoları,

31  Dezenfektan üreticileri ve depoları,  Kemirici vektör ve haşere ile mücadele ilaçları üretim tes.ve Depo.  Özel temizlik ve ilaçlama firmaları,

32 AFET TELEFON REHBERİ SAĞLIK BAKANLIĞI : •0 312 585 10 00 (tel ve faks) 0 312 585 10 01 0 312 585 10 02 BURSA AFET YÖNETİM MERKEZİ : TLF:0 224 364 06 14 •Faks:0 224 364 06 15 •Uydu tlf: 00 871 762 104 211 / 00 873 762 608 075 BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ:444 11 12 •0 224 808 3000 •0 224 223 27 32 (fax) BURSA 112 ASH.ŞB.MD : •0 505 467 88 99 •0 224 233 53 67

33

34

35

36

37

38

39

40


"AFET DURUMUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları