Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GCP /SYR/014/TUR WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Mithat KOÇ Forest Engineer Turkish Project Director

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GCP /SYR/014/TUR WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Mithat KOÇ Forest Engineer Turkish Project Director"— Sunum transkripti:

1 GCP /SYR/014/TUR WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Mithat KOÇ Forest Engineer Turkish Project Director mithatkoc@ogm.gov.tr

2 PROJECT WORK PLAN Activities

3 Administrative and Logistical Arrangements  Assignment of NPCs and other project staff (in Syria and Turkey)SFS-TFC (October 2009)  Determination and assignment of field teams SFS- TFC (October 2009)  Provision of the working office and facilities SFS (October 2009)  Purchasing office and photo-interpretation equipments NPC (October 2009)  Provision of 2 Jeeps or 1 van SFS-TFC (October 2009)  Provision of topographic maps (1/25,000 scale) SFS (October 2009)  Determination of the plan area borders Nes (October 2009)  Procurement of satellite images NPC (October 2009)  Operating expenditures NPC ( Between October2009 and December 2010) Responsible Agency/ Person NPC: National Project Coordinator, TFS: Turkish Forestry Service Nes : National Experts SFS: Syria Forestry Service FAALİYETLER İdari ve Lojistik Düzenlemeler • Suriye ve Türkiye Ulusal proje koordinatörlerinin ve diğer proje personelinin görevlendirilmesi Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) • Arazi ekiplerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) • Çalışma ofisi ve gereçlerinin temini Suriye ormancılık servisi (ekim 2009) • Ofis ve fotoğraf yorumlama ekipmanlarının satın alınması Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009) • İki cip veya bir minibüsün satın alınması Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) • 1/25000 ölçekli topğrafik haritaların temini Suriye ormancılık servisi (ekim 2009) • Planlama alanı sınırlarının kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (ekim 2009) • Uydu görüntülerinin tedarik edilmesi Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009) • İşletme giderleri Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009 ve aralık 2010 arası)

4 Determination of management objectives, production of draft functions map  Satellite images interpretation TFS (October and November 2009)  Production of draft stand maps TFS (November 2009)  Stakeholders meetings ( October 2009)  Conducting field surveys Nes ( October 2009)  Determination of the management objectives Nes (October )  Production of draft function map Nes (November 2009) İşletme Amaçlarının Kararlaştırılması ve Taslak Fonksiyon haritasının Üretimi • Uydu görüntülerinin yorumlanması Türkiye ormancılık servisi (ekim ve kasım 2009) • Taslak meşcere haritalarının üretimi Türkiye ormancılık servisi (kasım 2009) • Alandaki tarafların(paydaşların) toplantısı (ekim 2009) • Arazi incelemelerinin yönlendirilmesi Ulusal uzmanlar (ekim 2009) • İşletme amaçlarının kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (ekim ) • Taslak fonksiyon haritasının üretimi Ulusal uzmanlar (kasım 2009)

5 Functional Forest Inventory  Area inventory Nes (In May and June for 2 months 2010)  Growing stock, increment, water resources inventory Nes (İn May and June for 2 months 2010)  Interpretation of the inventories Nes (İn May,June,July and August for 4 months 2010) Fonksiyonel Orman Envanteri • Alan envanteri Ulusal uzmanlar 2010 mayıs ve haziranda 2 ay • Servet,artım ve su kaynakları envanteri Ulusal uzmanlar 2010 mayıs ve haziranda 2 ay • Envanterin yorumlanması Ulusal uzmanlar 2010 mayıs,haziran,temmuz ve ağustosta 4 ay

6 PROJECT WORK PLAN - Activities  Purchasing forest management plan software NPC (October 2009)  Determination of the compartments Nes (May 2010)  Production of final stand map Nes (August2010)  Production of the final function map Nes (August2010)  Reforming functional utilization Nes (September 2010)  Production of silviculture plan Nes (May and June 2010)  Production of the plan tables Nes (September 2010)  Production of plan report Nes (October 2010)  Production of the forest management plan Nes (November 2010)  Production of the fire management plan Nes (December 2009-March2010)  Approval of the management plans SFS (November and December 2010) Functional Forest Planning Fonksiyonel Orman Amenajman Planı • Amenajman plan yazılım programının satın alınması Ulusal proje koordinatörü (Ekim 2009) • Bölmelerin kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (Mayıs 2010) • Kesin meşcere haritası üretimi Ulusal uzmanlar (Ağustos 2010) • Kesin fonksiyon haritası üretimi Ulusal uzmanlar (Ağustos 2010) • Fonksiyonel faydalanmanın düzenlenmesi Ulusal uzmanlar (Eylül 2010) • Silvikültür planının yapılması Ulusal uzmanlar (Mayıs and Haziran 2010) • Plan tablolarının üretilmesi Ulusal uzmanlar (Eylül 2010) • Plan raporunun üretilmesi Ulusal uzmanlar (Ekim 2009) • Amenajman planının üretimi Ulusal uzmanlar (Kasım 2010) • Yangın yönetim planının üretimi Ulusal uzmanlar (Aralık 2009 ve Mart 2010 arası) • Amenajman planının onaylanması Suriye ormancılık servisi (Kasım ve Aralık 2010)

7 Training and Workshop  Inception workshop NPC&Nes (January 2010)  Second workshop NPC&Nes (July 2010)  Third workshop NPC&Nes (October 2010)  Final workshop NPC&Nes (December 2010)  Photointerpretation training in Turkey TFS (July 2010)  Forest Management Plan training in Turkey TFS (July 2010)  Combating forest fire training in Turkey TFS (April 2010) Eğitim ve Çalıştaylar • Başlangıç çalıştayı Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Ocak 2010) • İkinci çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Temmuz 2010) • Üçüncü çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Ekim 2010) • Son final çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Aralık 2010) • Türkiye’de fotoyorumlama eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Temmuz 2010) • Türkiye’de Orman amenajman planı eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Temmuz 2010) • Türkiye’de orman yangınları ile mücadele eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Nisan 2010)

8 Reporting, Translation, Backstopping, Monitoring and Evaluation  Preparation of project reports Nes (December 2009, April 2010, August2010, December 2010)  Translation services NPC&Nes (Between December 2009 and December 2010)  Backstopping, Monitoring and Evaluation SEC (October 2009, July 2010)  Steering Committee (SC) Meetings (October 2009, April 2010, October 2010) Raporlama, Tercüme, Sınırlama, İzleme ve Değerlendirme • Proje raporlarının hazırlanması Ulusal uzmanlar (Aralık 2009, Nisan 2010, Ağustos2010, Aralık 2010) • Tercüme servisleri Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Aralık2009 ve aralık 2010 arası) • Sınırlama, izleme ve değerlendirme SEC (Ekim 2009, Temmuz 2010) • Yönlendirme komitesi toplantıları (Ekim 2009, Nisan 2010, Ekim 2010)

9 ROLE AND RESPONSİBİLİTİES OF ALL PARTNERS/STAKEHOLDERS  Stakeholders:  Forest local communities; ( Yerel Orman Toplulukları)  State forestry staff responsible for forest resources protection and management; ( Orman kaynaklarını koruma ve yönetiminden sorumlu devlet ormancılık personeli)  Local NGOs; ( Yerel sivil toplum örgütleri)  Civil society; ( Sivil toplum)  Private sector involved in forestry related activities; ( ormancılık faaliyetlerine dahil olan olan özel sektör) TÜM TARAFLARIN(PAYDAŞLARIN) VE ORTAKLARIN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI • Taraflar (Paydaşlar) • Yerel Orman Toplulukları • Orman kaynaklarını koruma ve yönetiminden sorumlu devlet ormancılık personeli • Yerel sivil toplum örgütleri • Sivil toplum • Ormancılık faaliyetlerine dahil olan olan özel sektör

10 Suriye Arap Cumhuriyeti Tarafından Yapılacaklar  Suriye’de proje ile ilgili çalışmaların yapılacağı ofisin temini,  Çalışılacak alanın sınırlarının belirlenmesi,  Gerekli haritaların (1/25000 ölçekli ve topoğrafik eş yükselti eğrili) temini,  Plan ve haritalarının yapımı ile ilgili bilgisayar donanımlarının ve yazılımlarının temini,  Arazi çalışmaları esnasında amenajman başmühendisliğine verilecek mühendislerle işçilerin ve hizmet vasıtalarının tedariki Provision of Syria • Project office in İdlep,Syria • Border of project area, • 1/25 000 scale topographic maps of project area, • Necessary Software and Hardware for the project, • Staff (Engineers and workers) and vehicle.

11 Türkiye tarafından Yapılacaklar  Amenajman planı yapılacak alanın üç boyutlu uydu görüntülerinin yorumlanması ve taslak meşcere haritalarının oluşturulması,  Arazi çalışmalarında kullanılacak gerekli envanter aletlerinin temin edilmesi,  Amenajman başmühendisliğinin ve elemanlarının görevlendirilmesi,  Amenajman plan yapım programının temini,  Silvikültür planının yapılması,  Yangın yönetim sisteminin amenajman planlarına işlenmesi,  Plan yapımı ile ilgili Suriye tarafı teknik elemanlarının Türkiye’de eğitimi Provision of Turkey  Satellite images, interpretation, draft forest stand maps for project area,  İnventory equipment for field works,  Management teams for planning of the project area,  Forest Management Planning Programme,  Preparation of silviculture plan,  To add forest fire layer in to the management plan,  Trainning in Turkey for Syrian staff.

12 TEŞEKKÜRLER THANKS

13 FONKSİYONEL PLANLAMA SÜRECİ  1-Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi  2-İşletme Amaçlarının Tespit Edilmesi  3-Fonksiyonel Envanter  4-Fonksiyonel Faydalanmanın Düzenlenmesi  a)İdare Süreleri ve Amaç çapları  b)Optimal Kuruluş  c)Fonksiyon –Orman Formu İlişkisi  d)Etaya Karar Verme (Model Kurma)  5-Uygulama ve Denetim

14 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI  EKONOMİK FONKSİYON  1- Orman Ürünleri Üretimi (Yeşil)  EKOLOJİK FONKSİYON  2- Doğayı Koruma (Mor)  3- Erozyonu Önleme (K.rengi)  4- İklim Koruma (Bordo)  SOSYO-KÜLTÜREL FONKSİYON  5- Hidrolojik (Mavi)  6- Toplum Sağlığı (Gri)  7- Estetik (Turuncu)  8- Ekoturizm ve Rekreasyon (Pembe)  9– Ulusal Savunma (Kırmızı)  10-Bilimsel (Beyaz) 

15 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI  1-EKONOMİK FONKSİYON  1 – Orman Ürünleri Üretimi (Yeşil)  İŞLETME AMAÇLARI  Kaliteli ve Özellikli Odun Üretimi 1110  En Yüksek Mik.Endüstriyel Odun Üretimi 1111  Yakacak Odun Üretimi 1112  Diğer (Özel Ağaçlandırma vb.)1113  Odun Dışı Orman Ürün Üretimi 1114  Basralı Alanlar (Bal Üretim Alanları) 1115  Bitkisel Ürünler 1116  Hayvansal Ürünler 1117  Su ve Mineral Ürünler 1118

16 2-EKOLOJİK FONKSİYON  1- Doğayı Koruma (Mor)  İŞLETME AMAÇLARI  Doğayı Koruma 2100  Gen Koruma Ormanı 2110  Milli Parklar 2111  Muhafaza Ormanı 2112  Tabiat Parkı 2113  Tabiatı Koruma Alanları 2114  Yaban Hayatı Kor.ve Gel.Sahaları 2115  Alpin Zonu 2116  Doğal Yaşlı Ormanlar 2117  Ekolojik Etkilenme (Geçiş) Bölgesi 2118  Hassas Ekosistemler 2119  Kıyı Ormanı 2120  Orman Ekosistemini İyileştirme 2121  Yetişme Yeri Çok Kötü Alanlar 2122  Yüksek Koruma Değeri Taşıyan Alan 2123  Yüksek Dağ Orman Ekosistemi 2124  Tohum Meşcereleri 2125  Tohum Bahçeleri 2126  Sosyal Baskıdan Koruma 2127

17 ORMAN FONKSİYONLARI ALANLARI ANA ORMAN FONKSİYONLARI EKONOMİK FONKSİYON : 10138990.0 HEKTAR % 47 EKOLOJİK FONKSİYON : 10381841.7 HEKTA % 50 SOSYAL FONKSİYON : 667915.3 HEKTAR % 3 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI Orman Ürünleri Üretimi : 10138990.0 Hektar Doğayı Koruma : 4251039.4 Hektar Erozyonu Önleme : 2429897.7 Hektar İklim Koruma : 101576.6 Hektar Hidrolojik : 3599328.0 Hektar Toplum Sağlığı : 86799.0 Hektar Estetik : 364354.0 Hektar Ekoturizm ve Rekreasyon : 117521.8 Hektar Ulusal Savunma : 75963.5 Hektar Bilimsel : 23277.0 Hektar

18 ORMANLARIMIZIN FONKSİYONLARI

19 ORMAN DIŞI VE AĞAÇSIZ ALANLARIN SİMGELENMESİ TABLOSU  01-Ağaçsız orman toprağı ( OT )  02-Erozyonlu alan ( E )  03-Orman Fidanlığı ( F )  04-Kayalık, Taşlık ( T )  05-Kum ( Ku )  06-Bataklık, Sazlık ( Bk )  07-Göl, Bent, Baraj, Nehir ( Su )  08-Mera, Otlak, Yayla, Çayır, Bozkır ( Me )  09- İskan alanı ve Mezarlık ( İs )  10-Orman deposu ( Dp )  11- Tarım arazisi ( Z )  12-Ocak (Oc)


"GCP /SYR/014/TUR WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Mithat KOÇ Forest Engineer Turkish Project Director" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları