Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Turkish Project Director

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Turkish Project Director"— Sunum transkripti:

1 WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Turkish Project Director
Capacity Building in Sustainable Forest Management Planning and Forest Fire Management in Syria GCP /SYR/014/TUR WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Mithat KOÇ Forest Engineer Turkish Project Director

2 PROJECT WORK PLAN Activities

3 Administrative and Logistical Arrangements
FAALİYETLER İdari ve Lojistik Düzenlemeler Assignment of NPCs and other project staff (in Syria and Turkey)SFS-TFC (October 2009) Determination and assignment of field teams SFS-TFC (October 2009) Provision of the working office and facilities SFS (October 2009) Purchasing office and photo-interpretation equipments NPC (October 2009) Provision of 2 Jeeps or 1 van SFS-TFC (October 2009) Provision of topographic maps (1/25,000 scale) SFS (October 2009) Determination of the plan area borders Nes (October 2009) Procurement of satellite images NPC (October 2009) Operating expenditures NPC ( Between October2009 and December 2010) Responsible Agency/ Person NPC: National Project Coordinator, TFS: Turkish Forestry Service Nes : National Experts SFS: Syria Forestry Service Suriye ve Türkiye Ulusal proje koordinatörlerinin ve diğer proje personelinin görevlendirilmesi Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) Arazi ekiplerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) Çalışma ofisi ve gereçlerinin temini Suriye ormancılık servisi (ekim 2009) Ofis ve fotoğraf yorumlama ekipmanlarının satın alınması Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009) İki cip veya bir minibüsün satın alınması Suriye ormancılık servisi-Türkiye ormancılık koordinatörü (ekim 2009) 1/25000 ölçekli topğrafik haritaların temini Suriye ormancılık servisi (ekim 2009) Planlama alanı sınırlarının kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (ekim 2009) Uydu görüntülerinin tedarik edilmesi Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009) İşletme giderleri Ulusal proje koordinatörü (ekim 2009 ve aralık 2010 arası)

4 Alandaki tarafların(paydaşların) toplantısı (ekim 2009)
Determination of management objectives, production of draft functions map İşletme Amaçlarının Kararlaştırılması ve Taslak Fonksiyon haritasının Üretimi Uydu görüntülerinin yorumlanması Türkiye ormancılık servisi (ekim ve kasım 2009) Taslak meşcere haritalarının üretimi Türkiye ormancılık servisi (kasım 2009) Alandaki tarafların(paydaşların) toplantısı (ekim 2009) Arazi incelemelerinin yönlendirilmesi Ulusal uzmanlar (ekim 2009) İşletme amaçlarının kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (ekim ) Taslak fonksiyon haritasının üretimi Ulusal uzmanlar (kasım 2009) Satellite images interpretation TFS (October and November 2009) Production of draft stand maps TFS (November 2009) Stakeholders meetings ( October 2009) Conducting field surveys Nes ( October 2009) Determination of the management objectives Nes (October ) Production of draft function map Nes (November 2009)

5 Functional Forest Inventory
Fonksiyonel Orman Envanteri Functional Forest Inventory Area inventory Nes (In May and June for 2 months 2010) Growing stock, increment, water resources inventory Nes (İn May and June for 2 months 2010) Interpretation of the inventories Nes (İn May,June,July and August for 4 months 2010) Alan envanteri Ulusal uzmanlar 2010 mayıs ve haziranda 2 ay Servet,artım ve su kaynakları envanteri Ulusal uzmanlar 2010 mayıs ve haziranda 2 ay Envanterin yorumlanması Ulusal uzmanlar 2010 mayıs,haziran,temmuz ve ağustosta 4 ay

6 PROJECT WORK PLAN-Activities
Functional Forest Planning Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Purchasing forest management plan software NPC (October 2009) Determination of the compartments Nes (May 2010) Production of final stand map Nes (August2010) Production of the final function map Nes (August2010) Reforming functional utilization Nes (September 2010) Production of silviculture plan Nes (May and June 2010) Production of the plan tables Nes (September 2010) Production of plan report Nes (October 2010) Production of the forest management plan Nes (November 2010) Production of the fire management plan Nes (December 2009-March2010) Approval of the management plans SFS (November and December 2010) Amenajman plan yazılım programının satın alınması Ulusal proje koordinatörü (Ekim 2009) Bölmelerin kararlaştırılması Ulusal uzmanlar (Mayıs 2010) Kesin meşcere haritası üretimi Ulusal uzmanlar (Ağustos 2010) Kesin fonksiyon haritası üretimi Ulusal uzmanlar (Ağustos 2010) Fonksiyonel faydalanmanın düzenlenmesi Ulusal uzmanlar (Eylül 2010) Silvikültür planının yapılması Ulusal uzmanlar (Mayıs and Haziran 2010) Plan tablolarının üretilmesi Ulusal uzmanlar (Eylül 2010) Plan raporunun üretilmesi Ulusal uzmanlar (Ekim 2009) Amenajman planının üretimi Ulusal uzmanlar (Kasım 2010) Yangın yönetim planının üretimi Ulusal uzmanlar (Aralık 2009 ve Mart 2010 arası) Amenajman planının onaylanması Suriye ormancılık servisi (Kasım ve Aralık 2010)

7 Training and Workshop Eğitim ve Çalıştaylar
Inception workshop NPC&Nes (January 2010) Second workshop NPC&Nes (July 2010) Third workshop NPC&Nes (October 2010) Final workshop NPC&Nes (December 2010) Photointerpretation training in Turkey TFS (July 2010) Forest Management Plan training in Turkey TFS (July 2010) Combating forest fire training in Turkey TFS (April 2010) Başlangıç çalıştayı Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Ocak 2010) İkinci çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Temmuz 2010) Üçüncü çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Ekim 2010) Son final çalıştay Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Aralık 2010) Türkiye’de fotoyorumlama eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Temmuz 2010) Türkiye’de Orman amenajman planı eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Temmuz 2010) Türkiye’de orman yangınları ile mücadele eğitimi Türkiye ormancılık servisi (Nisan 2010)

8 Reporting, Translation, Backstopping, Monitoring and Evaluation
Raporlama, Tercüme, Sınırlama, İzleme ve Değerlendirme Preparation of project reports Nes (December 2009, April 2010, August2010, December 2010) Translation services NPC&Nes (Between December 2009 and December 2010) Backstopping, Monitoring and Evaluation SEC (October 2009, July 2010) Steering Committee (SC) Meetings (October 2009, April 2010, October 2010) Proje raporlarının hazırlanması Ulusal uzmanlar (Aralık 2009, Nisan 2010, Ağustos2010, Aralık 2010) Tercüme servisleri Ulusal proje koordinatörü ve ulusal uzmanlar (Aralık2009 ve aralık 2010 arası) Sınırlama, izleme ve değerlendirme SEC (Ekim 2009, Temmuz 2010) Yönlendirme komitesi toplantıları (Ekim 2009, Nisan 2010, Ekim 2010)

9 ROLE AND RESPONSİBİLİTİES OF ALL PARTNERS/STAKEHOLDERS
TÜM TARAFLARIN(PAYDAŞLARIN) VE ORTAKLARIN ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI Taraflar (Paydaşlar) Yerel Orman Toplulukları Orman kaynaklarını koruma ve yönetiminden sorumlu devlet ormancılık personeli Yerel sivil toplum örgütleri Sivil toplum Ormancılık faaliyetlerine dahil olan olan özel sektör Stakeholders: Forest local communities; ( Yerel Orman Toplulukları) State forestry staff responsible for forest resources protection and management;( Orman kaynaklarını koruma ve yönetiminden sorumlu devlet ormancılık personeli) Local NGOs; ( Yerel sivil toplum örgütleri) Civil society; ( Sivil toplum) Private sector involved in forestry related activities; ( ormancılık faaliyetlerine dahil olan olan özel sektör)

10 Suriye Arap Cumhuriyeti Tarafından Yapılacaklar
Provision of Syria Suriye Arap Cumhuriyeti Tarafından Yapılacaklar Suriye’de proje ile ilgili çalışmaların yapılacağı ofisin temini, Çalışılacak alanın sınırlarının belirlenmesi, Gerekli haritaların (1/25000 ölçekli ve topoğrafik eş yükselti eğrili) temini,  Plan ve haritalarının yapımı ile ilgili bilgisayar donanımlarının ve yazılımlarının temini, Arazi çalışmaları esnasında amenajman başmühendisliğine verilecek mühendislerle işçilerin ve hizmet vasıtalarının tedariki Project office in İdlep,Syria Border of project area, 1/ scale topographic maps of project area, Necessary Software and Hardware for the project, Staff (Engineers and workers) and vehicle.

11 Türkiye tarafından Yapılacaklar
Provision of Turkey Türkiye tarafından Yapılacaklar Satellite images, interpretation, draft forest stand maps for project area, İnventory equipment for field works, Management teams for planning of the project area, Forest Management Planning Programme, Preparation of silviculture plan, To add forest fire layer in to the management plan, Trainning in Turkey for Syrian staff. Amenajman planı yapılacak alanın üç boyutlu uydu görüntülerinin yorumlanması ve taslak meşcere haritalarının oluşturulması, Arazi çalışmalarında kullanılacak gerekli envanter aletlerinin temin edilmesi, Amenajman başmühendisliğinin ve elemanlarının görevlendirilmesi, Amenajman plan yapım programının temini, Silvikültür planının yapılması, Yangın yönetim sisteminin amenajman planlarına işlenmesi, Plan yapımı ile ilgili Suriye tarafı teknik elemanlarının Türkiye’de eğitimi

12 TEŞEKKÜRLER THANKS

13 FONKSİYONEL PLANLAMA SÜRECİ
1-Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi 2-İşletme Amaçlarının Tespit Edilmesi 3-Fonksiyonel Envanter 4-Fonksiyonel Faydalanmanın Düzenlenmesi a)İdare Süreleri ve Amaç çapları b)Optimal Kuruluş c)Fonksiyon –Orman Formu İlişkisi d)Etaya Karar Verme (Model Kurma) 5-Uygulama ve Denetim

14 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI
EKONOMİK FONKSİYON 1- Orman Ürünleri Üretimi (Yeşil) EKOLOJİK FONKSİYON 2- Doğayı Koruma (Mor) 3- Erozyonu Önleme (K.rengi) 4- İklim Koruma (Bordo) SOSYO-KÜLTÜREL FONKSİYON 5- Hidrolojik (Mavi) 6- Toplum Sağlığı (Gri) 7- Estetik (Turuncu) 8- Ekoturizm ve Rekreasyon (Pembe) 9– Ulusal Savunma (Kırmızı) 10-Bilimsel (Beyaz)

15 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI
1-EKONOMİK FONKSİYON 1 – Orman Ürünleri Üretimi (Yeşil) İŞLETME AMAÇLARI Kaliteli ve Özellikli Odun Üretimi 1110 En Yüksek Mik.Endüstriyel Odun Üretimi 1111 Yakacak Odun Üretimi 1112 Diğer (Özel Ağaçlandırma vb.)1113 Odun Dışı Orman Ürün Üretimi 1114 Basralı Alanlar (Bal Üretim Alanları) 1115 Bitkisel Ürünler 1116 Hayvansal Ürünler 1117 Su ve Mineral Ürünler 1118

16 2-EKOLOJİK FONKSİYON 1- Doğayı Koruma (Mor) İŞLETME AMAÇLARI
Gen Koruma Ormanı 2110 Milli Parklar 2111 Muhafaza Ormanı 2112 Tabiat Parkı 2113 Tabiatı Koruma Alanları 2114 Yaban Hayatı Kor.ve Gel.Sahaları 2115 Alpin Zonu 2116 Doğal Yaşlı Ormanlar 2117 Ekolojik Etkilenme (Geçiş) Bölgesi 2118 Hassas Ekosistemler 2119 Kıyı Ormanı 2120 Orman Ekosistemini İyileştirme 2121 Yetişme Yeri Çok Kötü Alanlar 2122 Yüksek Koruma Değeri Taşıyan Alan 2123 Yüksek Dağ Orman Ekosistemi 2124 Tohum Meşcereleri 2125 Tohum Bahçeleri 2126 Sosyal Baskıdan Koruma 2127

17 ORMAN FONKSİYONLARI ALANLARI ANA ORMAN FONKSİYONLARI
EKONOMİK FONKSİYON : HEKTAR % 47 EKOLOJİK FONKSİYON : HEKTA % 50 SOSYAL FONKSİYON : HEKTAR % 3 GENEL ORMAN FONKSİYONLARI Orman Ürünleri Üretimi : Hektar Doğayı Koruma : Hektar Erozyonu Önleme : Hektar İklim Koruma : Hektar Hidrolojik : Hektar Toplum Sağlığı : Hektar Estetik : Hektar Ekoturizm ve Rekreasyon : Hektar Ulusal Savunma : Hektar Bilimsel : Hektar

18 ORMANLARIMIZIN FONKSİYONLARI

19 ORMAN DIŞI VE AĞAÇSIZ ALANLARIN SİMGELENMESİ TABLOSU
01-Ağaçsız orman toprağı ( OT ) 02-Erozyonlu alan ( E ) 03-Orman Fidanlığı ( F ) 04-Kayalık, Taşlık ( T ) 05-Kum ( Ku ) 06-Bataklık, Sazlık ( Bk ) 07-Göl, Bent, Baraj, Nehir ( Su ) 08-Mera, Otlak, Yayla, Çayır, Bozkır ( Me ) 09- İskan alanı ve Mezarlık ( İs ) 10-Orman deposu ( Dp ) 11- Tarım arazisi ( Z ) 12-Ocak (Oc)


"WORK PLAN, ROLES AND RESPONSIBILITIES Turkish Project Director" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları